vilniusphp.lt home page
HTML CSS Makefile Shell JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.phrozn
bin
public_html
.gitignore
.travis.yml
Makefile
README.md
composer.json
composer.lock

README.md

Vilniusphp.lt homepage

 • Turite idėjų kaip patobulinti esamą UI - "Pull request";
 • Turite idėjų, bet prieš tai norite padiskutuoti - sukurk "Issue";

Naudojimas

Tinklapis naudoja Phrozn įrankį statinių failų generavimui.

 1. Instaliavimas.

  git clone git@github.com:vilniusphp/home.git
  cd home
  make

  Makefile parsiųs composer.phar, suintaliuos reikiamas bibliotekas ir sukompiliuos statinius failus į public_html direktoriją.

 2. Pridėti įvykio informaciją į .phrozn/entries/index.twig. Įvykis pridedamas failo viršuje YAML formatu.

 3. Tai pat seną įvykį reikėtų perkeltį .phrozn/archive.twig.

 4. Jei reikia, perjungti į kitą dizainą per .phozon/config.yml

 5. Statinių failų kompiliavimas.

  make

CSS

CSS generacimui naudojamas less. Norėdami pridėti savo stilius, redaguotkite .phrozn/less/vilniusphp.less.

 1. less instaliavimas:

  npm install less -g
  
 2. CSS generavimas iš less failų:

  make less

Per docker

composer install
docker run -it -v $(pwd):/code -w /code -e TZ='UTC' php:5.6 bash -c "echo 'date.timezone=Europe/Vilnius' > /usr/local/etc/php/conf.d/timezone.ini && make"

Deploying

Copy files from public_html and create Pull request in https://github.com/vilniusphp/vilniusphp.github.io