Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
02_php_frameworks.pdf
03_Seni_projektai_nauji_irankiai.pdf
04_mysql.pdf
README.md

README.md

Meetup #1 (2012-12-06)

  • "Susitikom. Kas toliau?" Aurimas Baubkus
  • "Ar verta naudoti framework'us?" Povilas Korop
  • "Seni projektai, nauji įrankiai" Povilas Balzaravičius
  • "Dažniausiai sutinkamos esminės MySQL našumo problemos ir jų sprendimo būdai" Vaidas Zlotkus