Skip to content
CLI generator faktur z jsonu, pyco.
HTML Python Makefile
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
examples
fakturuj
.gitignore
LICENSE
MANIFEST.in
Makefile
README.md
setup.py

README.md

fakturuj_pyco

Generuje faktury z jsonu, pyco.

Vyhody:

 1. Muzes to editovat v oblibenem editoru.
 2. Je to zadarmo.
 3. Jestli se ti to nelibi tak ti furt zustane json soubor.

Jo a sorry za nazev, ale vzdycky kdyz jsem neco fakturoval tak jsem u toho hrozne nadaval.

Jak to nainstalovat?

$ pip3 install fakturuj_pyco --user
$ sudo apt-get install wkhtmltopdf

Jak to pouzivat?

$ fakturuj 2016_01.json 

Tohle vygeneruje pdfka s fakturama do aktualni slozky. Koukni se do slozky examples.

Priklad faktury:

{
   "number": "2016/01",
   "ico": "00029947",
   "due_days": 15,
   "date": "5.3.2016",
   "currency": "eur",
   "item_list": [
    {
     "title": "Fakturování v Excelu",
     "amount": 20,
     "cost": 150
    },
   ]
}

date je optional, lze pouzit libovolnej format ktery rozparsuje dateutil. ico parameter odkazuje na toho komu fakturujete, vsechny ostatni data se vytahnout z Aresu.

helf

usage: fakturuj [-h] [-o OUTPUT] [-t TEMPLATE] [-i INFO_FILE] json_file

Bleju faktury z jsonu.

positional arguments:
 json_file       jmeno souboru kde mas json

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 -o OUTPUT, --output OUTPUT
            kam to chces prdnout.
 -t TEMPLATE, --template TEMPLATE
            vlastni jinja2 template na generovani faktury.
 -i INFO_FILE, --info_file INFO_FILE
            soubor z informacema o tobe
You can’t perform that action at this time.