Skip to content
The desktop application of the TempoNotes web and Android project.
Java CSS Groovy
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
LICENSE.txt
README.md
checkstyle.xml
pom.xml

README.md

📗 TempoNotes Desktop App

Version License

Az TempoNotes (korábban: eNotesz) egy elektronikus notesz applikáció. A program célja, hogy egy helyen és bárhonnan elérhetőek legyenek az eseményeid, a teendőid. A későbbiekben pedig sok más hasonlóan hasznos funkció. Az eNotesz egy webes és desktop applikáció. Ez a repository a desktop applikáció fejlesztése miatt jött létre egy egyetemi beadandó keretében (2017). Továbbfejlesztése már TempoNotes néven történt meg.

A webes projekt weblapja: temponotes.hu.
A fejlesztő weblapja és blogja.

Bővebb információk a WIKI oldalon találhatóak.

Szerzői jog és képinformációk

A projekt Vincze Tamás Zoltán tulajdona, annak bármilyen felhasználása a license-ben foglaltak alapján lehetséges, e-mailes vagy egyéb írásbeli egyeztetés után, a szerző nevének feltüntetésével.

Vincze Tamás Zoltán © 2017
www.vitamas.hu :: prog@vitamas.hu

A projekt 1.0-ás változata a Debreceni Egyetem Informatikai Kar 2016/17/2-es félév Programozási technológiák és Programozási környezetek tantárgyak beadandójaként eNotesz projektnéven készült el. A fejlesztés folytatódott TempoNotes néven.

Nem saját képek:

More information: wiki/Credits.

Changelog

Changelog megtekintése

You can’t perform that action at this time.