Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.adoc

README.adoc

Az osm-gimmisn használata

Hiányzó házszámok naprakész listája

A weboldalon ötleteketsz találsz, hogy hol érdemes házszámokat felmérni. A főoldalnak a következő oszlopai vannak:

1) Hiányzó házszám (suspicious-streets) kereső.

2) Házszámlista (street-housenumbers) egy területre, ez az OSM adatbázisból származik.

3) Hiányzó utca (suspicious-relations) kereső.

4) Utcalista (streets) egy területre, ez is az OSM adatbázisból származik.

5) A terület az OSM weboldalán, ahol jól látszik a határa.

A suspicious-streets szekciót érdemes elsőre nézni, ha ott szerepel olyan terület ami érdekel, akkor ott találsz javaslatot arra, hogy milyen hiányzó házszámokat próbálj meg felmérni. Tegyük fel, hogy a terület már szerepel a listában, a házszám valóban hiányzott, és most szerkesztetted fel az OSM-re. A weboldal automatikusan frissül naponta, kézi frissítéshez a következőt kell tenned:

1) Várj pár percet. Ha most szerkesztettél, akkor ha azonnal fut egy overpass lekérdezés, valószínű, hogy még nem dolgozik a te szerkesztésed eredményével.

2) A street-housenumbers szekcióban keresd ki a területed és kattints az overpass lekérdezés (overpass query) linkre. Ez egy kis időt vesz igénybe, addig ne töltsd újra az oldalt, a böngészőt ne zárd be.

3) Ez után keresd ki a területet a suspicious-streets szekcióban és a linkre kattintva most már el kell tűnjön a listából a felszerkesztett házszámod.

Új reláció hozzáadása

Egy település, falu, Budapesti városrész az OSM adatbázisában relációként jelenik meg, így az osm-gimmisn a kezelt területeket relációknak hívja. Új reláció hozzáadásához a következő lépések szükségesek:

1) A git repó szerkesztésére készülj fel. Ez lehet egy git clone parancssorból vagy webes szerkesztés.

2) Az osm.org-on keress rá a relációra, pl. Kelenföld, Budapest. Az első találat lesz valószínűleg egy reláció link, pl. https://www.openstreetmap.org/relation/2700869. Innen tudod a reláció OSM azonosítóját.

Szükséged lesz még a terület megye és település referenciájára, ezzel kapcsolatban a wikiben találsz segítséget.

3) A git repó data/relations.yaml file-jába vegyél fel egy új bejegyzést a következő formában:

kelenfold:
  osmrelation: 2700869
  refmegye: "01"
  reftelepules: "011"

Ahol a név alapvetően szabadon választható, pl kelenfold megfelel, a többi mező pedig fontos, hogy stimmeljen az előző pontban kinyert értékekkel.

4) Ez után a módosítást pull request formájában beküldheted, jóváhagyás után be fog kerülni.

A lekérdezés minden reláció esetén megegyezik, leszámítva a reláció azonosítóját. A webes felületen meg tudod nézni a pontos overpass lekérdezéseket.

Hibás riasztás hozzáadása

Ez hasonló az új reláció felvételéhez, csak a reláció nevéből származtatott szűrő file-ba kell felvenni információt, például relation-magasut.yaml. Tegyük fel, hogy Magasúton a Magasúti köz páratlan oldalán az osm-gimmisn javasol egy 999 házszámot, és ez hibásnak bizonyul. Lépések ennek elnémításához:

1) Menj ki a terepre és mérd fel, hogy a Magasúti köz páros és páratlan oldalon milyen tartományokban vannak valós házszámok. Általában a sarkokon vannak utcatáblák, abból ezt fel lehet mérni.

2) Például azt találtad, hogy a páratlan oldalon 1-9 a tartomány, a páros oldalon pedig 2-8. Most már csak ezt az információt kell rögzíteni, és ezzel automatikusan el fog tűnni a hibás 999 jelzés.

3) Szerkesszed a relation-magasut.yaml file-t. Ha még nincs ilyen, akkor a legegyszerűbb ha egy letezőt lemásolsz, és kitörlöd az összes utcát.

4) A Magasúti közt így tudod leírni:

 Magasúti köz:
  ranges:
   - {start: '1', end: '9'}
   - {start: '2', end: '8'}

Ez program által értelmezhetően a 2) pontban leírt információt rögzíti. Ha az utca OSM-beli és referenciabeli neve eltér, itt az OSM-beli nevet használd.

5) pull request formájában visszaküldheted az információt, és akkor a webes felület is ennek megfelelően frissül.

Más szavakkal, alapból csak minimális szűrés van a potenciálisan hiányzó házszámokon (1-999, 2-998), a hibás javaslatot úgy lehet kiszűrni, hogy lefedjük a valós tartományokat, és ami ebbe nem tartozik bele, az kiszűrésre kerül.

Haladóbb témák

A hibás riasztások kiszűrésén kívül még más beállításokat is meg tudsz adni, bár ezekre ritkábban van szükség:

 • refstreets: ez a kulcs a file gyökerében adható meg, akkor használatos ha az OSM jól tartalmazza egy utca nevét, de a referenciában más néven szerepel. (Példa: sashegy.)

 • reftelepules: ez a kulcs egy utcára adható meg. Ha egy reláció többségében egy adott reftelepules értékkel rendelkezik, az megadható az összes utcára. Ezt a felülbírálást akkor érdemes használni ha az utcák közül néhánynak más a reftelepules értéke. (Példa: sashegy.)

 • reftelepules tartomány szinten: ez akkor hasznos ha egy utca két oldala más településhez/kerülethez tartozik. (Példa: krisztinavaros.)

 • interpolation: ez a kulcs egy utcára adható meg. Ha az értéke all, akkor páros/páratlan oldal helyett egyetlen tartományt elég megadni ahol folyamatos a számozás.

Hiányzó utcák keresése

Ez egy új erőfeszítés, egyelőre a yaml formátum így néz ki:

 • suspicious-relations: only: ezt a relation-…​.yaml file gyökrében lehet megadni egy relációra. Azt jelzi, hogy ebben a relációban csak hiányzó utcákat szándékozol keresni, hiányzó házszámokat nem.

You can’t perform that action at this time.