MIneMarket hibák
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

MineMarket

http://minemarket.hu

A MineMarket a VNG Planet Kft (Clans.hu) által fejlesztett Minecraft webshop rendszer, amely lehetővé teszi a szerver tulajdonosoknak, hogy játékosbázisuk számára megvásárolható rangokat, itemeket kínáljanak egy átlátható, rugalmas, automatikus felületen.

Jelen repóban lehet jelezni hibákat, felesztési ötleteket.

Java API docs: http://minemarket.hu/admin/apidocs/index.html

Java API plugin: http://minemarket.hu/jars/api/MineMarket-API.jar

Plugin letöltése

Craftbukkit / Spigot / BungeeCord: http://minemarket.hu/jars/universal/MineMarket-Universal.jar

Tekkit Classic : http://minemarket.hu/jars/tekkit_classic/MineMarket.jar

  • A Tekkit Classic verzió kevesebb funkcióval rendelkezik.
  • BungeeCord esetén a /minemarket parancs helyett a /gminemarket parancs használható.