Implementace stahování tweetů z populární sociální sítě Twitter na platformě Google App Engine v Javě.
Java
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
data
lib
nbproject
src
war/WEB-INF/classes
web
README.txt
build.xml
catalog.xml

README.txt

Komunikace s Twitter API pomocí Google App Engine
=================================================

Implementace stahování tweetů (zpráv) z populární sociální sítě Twitter na platformě Google App Engine v jazyku Java.

Více informací: http://blog.vojtasvoboda.cz/komunikace-s-twitter-api-pomoci-google-app-en