Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

React & React Native Developer (İstanbul, Türkiye) #7

Open
hikalkan opened this issue Oct 30, 2019 · 0 comments
Open

React & React Native Developer (İstanbul, Türkiye) #7

hikalkan opened this issue Oct 30, 2019 · 0 comments
Labels
job

Comments

@hikalkan
Copy link
Member

@hikalkan hikalkan commented Oct 30, 2019

Bilgi ve Yetenekler

 • React ve React Native framework'lerini çok iyi bilen,
 • Webpack, Gulp, NPM gibi önyüz geliştirme araçlarına hakim,
 • Typescript bilen,
 • Temiz, okunabilir kodlamaya önem veren, test yazabilen,
 • Teknik İngilizce okuma ve yazma konusunda iyi,
 • Açık kaynak projeleri ve trendleri takip edip uygulamaya hevesli,

önyüz geliştirici arkadaş arıyoruz.

İş Tanımı

 • Açık kaynak kodlu ve ticari ürünlerimizin önyüz mimarilerini ve sayfalarını geliştirmek.
 • Geliştirdiği kodlar için gerektiğinde İngilizce doküman yazmak.

Çalışma Şartları

 • Konum: Bakırköy, İstanbul.
 • Haftada 5 gün (hafta içi), 08-17 ya da 09-18 saatleri arasında çalışıyoruz (tercihe bağlı). Fazla mesai yapmıyoruz.
 • Yılda 15 iş günü ücretli izin.
 • SGK'ya ek olarak özel sağlık sigortası.
 • Maaş dışında yıllık prim (şirketin karlılık durumuna ve performansa bağlı olarak).
 • Yol ve yemek ücreti.

Firmamız Hakkında

 • Açık kaynak kodlu ve ticari olmak üzere yazılım geliştiriciler için library, framework ve araçlar geliştiriyoruz.
 • Açık kaynak kodlu ABP framework projemiz dünyada onbinlerce geliştirici tarafından aktif kullanılıyor. Bakınız: https://github.com/aspnetboilerplate/aspnetboilerplate
 • https://volosoft.com/ adresinden ürünlerimizi görebilirsiniz.
 • Kendi ürünlerimiz dışında, müşteri bazlı işler yapmıyoruz.
 • Bir yazılım geliştiricisinin mutlu, motive ve üretken çalışacağı bir ortam sağlamaya çalışıyoruz.

İletişim

 • İlgilenen arkadaşlar info@volosoft.com adresine email atarak iletişime geçebilirler.
@hikalkan hikalkan added the job label Oct 30, 2019
@hikalkan hikalkan changed the title React ve React Native Developer React & React Native Developer Oct 30, 2019
@hikalkan hikalkan changed the title React & React Native Developer React & React Native Developer (İstanbul, Türkiye) Nov 16, 2019
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
1 participant
You can’t perform that action at this time.