Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

file 272 lines (272 sloc) 11.747 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272
<?php
$translations = array(
'Login' => 'Belépés',
'Logout successful.' => 'Sikeres kilépés.',
'Invalid credentials.' => 'Érvénytelen adatok.',
'Server' => 'Szerver',
'Username' => 'Felhasználó',
'Password' => 'Jelszó',
'Select database' => 'Adatbázis kiválasztása',
'Invalid database.' => 'Érvénytelen adatbázis.',
'Create new database' => 'Új adatbázis',
'Table has been dropped.' => 'A tábla eldobva.',
'Table has been altered.' => 'A tábla módosult.',
'Table has been created.' => 'A tábla létrejött.',
'Alter table' => 'Tábla módosítása',
'Create table' => 'Tábla létrehozása',
'Table name' => 'Tábla név',
'engine' => 'motor',
'collation' => 'egybevetés',
'Column name' => 'Oszlop neve',
'Type' => 'Típus',
'Length' => 'Hossz',
'Auto Increment' => 'Automatikus növelés',
'Options' => 'Opciók',
'Save' => 'Mentés',
'Drop' => 'Eldob',
'Database has been dropped.' => 'Az adatbázis eldobva.',
'Database has been created.' => 'Az adatbázis létrejött.',
'Database has been renamed.' => 'Az adadtbázis átnevezve.',
'Database has been altered.' => 'Az adatbázis módosult.',
'Alter database' => 'Adatbázis módosítása',
'Create database' => 'Adatbázis létrehozása',
'SQL command' => 'SQL parancs',
'Dump' => 'Exportálás',
'Logout' => 'Kilépés',
'database' => 'adatbázis',
'Use' => 'Használ',
'No tables.' => 'Nincs tábla.',
'select' => 'kiválasztás',
'Create new table' => 'Új tábla',
'Item has been deleted.' => 'A tétel törölve.',
'Item has been updated.' => 'A tétel frissítve.',
'Item%s has been inserted.' => '%s tétel beszúrva.',
'Edit' => 'Szerkeszt',
'Insert' => 'Beszúr',
'Save and insert next' => 'Mentés és újat beszúr',
'Delete' => 'Törlés',
'Database' => 'Adatbázis',
'Routines' => 'Rutinok',
'Indexes have been altered.' => 'Az indexek megváltoztak.',
'Indexes' => 'Indexek',
'Alter indexes' => 'Index módosítása',
'Add next' => 'Következő hozzáadása',
'Language' => 'Nyelv',
'Select' => 'Kiválasztás',
'New item' => 'Új tétel',
'Search' => 'Keresés',
'Sort' => 'Sorba rendezés',
'descending' => 'csökkenő',
'Limit' => 'korlát',
'No rows.' => 'Nincs megjeleníthető eredmény.',
'Action' => 'Művelet',
'edit' => 'szerkeszt',
'Page' => 'oldal',
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Lekérdezés sikeresen végrehajtva, %d sor érintett.', 'Lekérdezés sikeresen végrehajtva, %d sor érintett.', 'Lekérdezés sikeresen végrehajtva, %d sor érintett.'),
'Error in query' => 'Hiba a lekérdezésben',
'Execute' => 'Végrehajt',
'Table' => 'Tábla',
'Foreign keys' => 'Idegen kulcs',
'Triggers' => 'Trigger',
'View' => 'Nézet',
'Unable to select the table' => 'Nem tudom kiválasztani a táblát',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Érvénytelen CSRF azonosító. Küldd újra az űrlapot.',
'Comment' => 'Megjegyzés',
'Default values' => 'Alapértelmezett értékek',
'%d byte(s)' => array('%d bájt', '%d bájt', '%d bájt'),
'No commands to execute.' => 'Nincs végrehajtható parancs.',
'Unable to upload a file.' => 'Nem tudom feltölteni a fájlt.',
'File upload' => 'Fájl feltöltése',
'File uploads are disabled.' => 'A fájl feltöltés le van tiltva.',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Rutin meghívva, %d sor érintett.', 'Rutin meghívva, %d sor érintett.', 'Rutin meghívva, %d sor érintett.'),
'Call' => 'Meghív',
'No extension' => 'Nincs kiterjesztés',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Nincs egy elérhető támogatott PHP kiterjesztés (%s) sem.',
'Session support must be enabled.' => 'A munkameneteknek (session) engedélyezve kell lennie.',
'Session expired, please login again.' => 'Munkamenet lejárt, jelentkezz be újra.',
'Text length' => 'Szöveg hossz',
'Foreign key has been dropped.' => 'Idegen kulcs eldobva.',
'Foreign key has been altered.' => 'Idegen kulcs módosult.',
'Foreign key has been created.' => 'Idegen kulcs létrejött.',
'Foreign key' => 'Idegen kulcs',
'Target table' => 'Cél tábla',
'Change' => 'Változtat',
'Source' => 'Forrás',
'Target' => 'Cél',
'Add column' => 'Oszlop hozzáadása',
'Alter' => 'Módosítás',
'Add foreign key' => 'Idegen kulcs hozzadása',
'ON DELETE' => 'törléskor',
'ON UPDATE' => 'frissítéskor',
'Index Type' => 'Index típusa',
'Column (length)' => 'Oszop (méret)',
'View has been dropped.' => 'A nézet eldobva.',
'View has been altered.' => 'A nézet módosult.',
'View has been created.' => 'A nézet létrejött.',
'Alter view' => 'Nézet módosítása',
'Create view' => 'Nézet létrehozása',
'Name' => 'Név',
'Process list' => 'Folyamatok',
'%d process(es) have been killed.' => array('%d folyamat leállítva.', '%d folyamat leállítva.', '%d folyamat leállítva.'),
'Kill' => 'Leállít',
'Parameter name' => 'Paraméter neve',
'Database schema' => 'Adatbázis séma',
'Create procedure' => 'Eljárás létrehozása',
'Create function' => 'Funkció létrehozása',
'Routine has been dropped.' => 'A rutin eldobva.',
'Routine has been altered.' => 'A rutin módosult.',
'Routine has been created.' => 'A rutin létrejött.',
'Alter function' => 'Funkció módosítása',
'Alter procedure' => 'Eljárás módosítása',
'Return type' => 'Visszatérési érték',
'Add trigger' => 'Trigger hozzáadása',
'Trigger has been dropped.' => 'A trigger eldobva.',
'Trigger has been altered.' => 'A trigger módosult.',
'Trigger has been created.' => 'A trigger létrejött.',
'Alter trigger' => 'Trigger módosítása',
'Create trigger' => 'Trigger létrehozása',
'Time' => 'Idő',
'Event' => 'Esemény',
'%s version: %s through PHP extension %s' => '%s verzió: %s, PHP: %s',
'%d row(s)' => array('%d sor', '%d sor', '%d sor'),
'Remove' => 'Eltávolítás',
'Are you sure?' => 'Biztos benne?',
'Privileges' => 'Privilégiumok',
'Create user' => 'Felhasználó hozzáadása',
'User has been dropped.' => 'A felhasználó eldobva.',
'User has been altered.' => 'A felhasználó módosult.',
'User has been created.' => 'A felhasználó létrejött.',
'Hashed' => 'Hashed',
'Column' => 'Oszlop',
'Routine' => 'Rutin',
'Grant' => 'Engedélyezés',
'Revoke' => 'Visszavonás',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Túl sok a POST adat! Csökkentsd az adat méretét, vagy növeld a %s beállítást.',
'Logged as: %s' => 'Belépve: %s',
'Move up' => 'Felfelé',
'Move down' => 'Lefelé',
'Functions' => 'Funkciók',
'Aggregation' => 'Aggregálás',
'Export' => 'Export',
'Output' => 'Kimenet',
'open' => 'megnyit',
'save' => 'ment',
'Format' => 'Formátum',
'Tables' => 'Táblák',
'Data' => 'Adat',
'Event has been dropped.' => 'Az esemény eldobva.',
'Event has been altered.' => 'Az esemény módosult.',
'Event has been created.' => 'Az esemény létrejött.',
'Alter event' => 'Esemény módosítása',
'Create event' => 'Esemény létrehozása',
'At given time' => 'Megadott időben',
'Every' => 'Minden',
'Events' => 'Esemény',
'Schedule' => 'Ütemzés',
'Start' => 'Kezd',
'End' => 'Vége',
'Status' => 'Állapot',
'On completion preserve' => 'Befejezéskor megőrzi',
'Tables and views' => 'Táblák és nézetek',
'Data Length' => 'Méret',
'Index Length' => 'Index hossz',
'Data Free' => 'Adat szabad',
'Collation' => 'Egybevetés',
'Analyze' => 'Elemzés',
'Optimize' => 'Optimalizál',
'Check' => 'Ellenőrzés',
'Repair' => 'Javít',
'Truncate' => 'Felszabadít',
'Tables have been truncated.' => 'A tábla felszabadítva.',
'Rows' => 'Oszlop',
',' => ' ',
'Tables have been moved.' => 'Táblák áthelyezve.',
'Move to other database' => 'Áthelyezés másik adatbázisba',
'Move' => 'Áthelyez',
'Engine' => 'Motor',
'Save and continue edit' => 'Mentés és szerkesztés folytatása',
'original' => 'eredeti',
'%d item(s) have been affected.' => array('%d tétel érintett.', '%d tétel érintett.', '%d tétel érintett.'),
'whole result' => 'összes eredményt mutatása',
'Tables have been dropped.' => 'Táblák eldobva.',
'Clone' => 'Klónoz',
'Partition by' => 'Particionálás ezzel',
'Partitions' => 'Particiók',
'Partition name' => 'Partició neve',
'Values' => 'Értékek',
'%d row(s) have been imported.' => array('%d sor importálva.', '%d sor importálva.', '%d sor importálva.'),
'Import' => 'Importálás',
'Show structure' => 'Struktúra',
'Select data' => 'Tartalom',
'Stop on error' => 'Hiba esetén megáll',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'A maximális mezőszámot elérted. Növeld meg ezeket: %s, %s.',
'anywhere' => 'bárhol',
'%.3f s' => '%.3f másodperc',
'$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
'[yyyy]-mm-dd' => '[yyyy].m.d',
'History' => 'Történet',
'Variables' => 'Változók',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'A forrás és cél oszlopoknak azonos típusúak legyenek, a cél oszlopok indexeltek legyenek, és a hivatkozott adatnak léteznie kell.',
'E-mail' => 'E-mail',
'From' => 'Feladó',
'Subject' => 'Tárgy',
'Send' => 'Küldés',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('%d e-mail elküldve.', '%d e-mail elküldve.', '%d e-mail elküldve.'),
'Run file' => 'Fájl futtatása',
'Numbers' => 'Szám',
'Date and time' => 'Dátum és idő',
'Strings' => 'Szöveg',
'Binary' => 'Bináris',
'Lists' => 'Lista',
'Relations' => 'Reláció',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'A maximális fájlméret %s B.',
'Clear' => 'Törlés',
'Editor' => 'Szerkesztő',
'Webserver file %s' => 'Webszerver fájl %s',
'File does not exist.' => 'A fájl nem létezik.',
'Permanent login' => 'Emlékezz rám',
'%d in total' => 'összesen %d',
'Attachments' => 'Csatolmány',
'System' => 'Adatbázis',
'last' => 'utolsó',
'Network' => 'Hálózat',
'Geometry' => 'Geometria',
'Databases have been dropped.' => 'Adatbázis eldobva.',
'File exists.' => 'A fájl létezik.',
'Double click on a value to modify it.' => 'Kattints kétszer az értékre a szerkesztéshez.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Használd a szerkesztés hivatkozást ezen érték módosításához.',
'Alter schema' => 'Séma módosítása',
'Create schema' => 'Séma létrehozása',
'Schema has been dropped.' => 'Séma eldobva.',
'Schema has been created.' => 'Séma létrejött.',
'Schema has been altered.' => 'Séma módosult.',
'schema' => 'séma',
'Schema' => 'Séma',
'Sequences' => 'Sorozatok',
'Create sequence' => 'Sorozat létrehozása',
'Sequence has been dropped.' => 'Sorozat eldobva.',
'Sequence has been created.' => 'Sorozat létrejött.',
'Sequence has been altered.' => 'Sorozat módosult.',
'Alter sequence' => 'Sorozat módosítása',
'User types' => 'Felhasználói típus',
'Create type' => 'Típus létrehozása',
'Type has been dropped.' => 'Típus eldobva.',
'Type has been created.' => 'Típus létrehozva.',
'Alter type' => 'Típus módosítása',
'Search data in tables' => 'Keresés a táblákban',
'From server' => 'Szerverről',
'empty' => 'üres',
'now' => 'most',
'%d query(s) executed OK.' => '%d sikeres lekérdezés.',
'Show only errors' => 'Csak a hibák mutatása',
'Last page' => 'Utolsó oldal',
'Refresh' => 'Frissítés',
'Invalid schema.' => 'Érvénytelen séma.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Használja a(z) %s kiterjesztést.',
'ltr' => 'ltr',
'Tables have been copied.' => 'Táblák átmásolva.',
'Copy' => 'Másolás',
'Permanent link' => 'Hivatkozás',
'Edit all' => 'Összes szerkesztése',
'HH:MM:SS' => 'óó:pp:mm',
);
Something went wrong with that request. Please try again.