Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
273 lines (272 sloc) 11.7 KB
<?php
$translations = array(
'Login' => 'Intră',
'Logout successful.' => 'Ați eșit cu succes.',
'Invalid credentials.' => 'Numele de utilizator sau parola este greșită.',
'Server' => 'Server',
'Username' => 'Nume de utilizator',
'Password' => 'Parola',
'Select database' => 'Alege baza de date',
'Invalid database.' => 'Bază de deate invalidă.',
'Create new database' => 'Crează o bază de date nouă',
'Table has been dropped.' => 'Tabelul a fost șters.',
'Table has been altered.' => 'Tabelul a fost modificat.',
'Table has been created.' => 'Tabelul a fost creat.',
'Alter table' => 'Modifică tabelul',
'Create table' => 'Crează tabel',
'Table name' => 'Denumirea tabelului',
'engine' => 'tip',
'collation' => 'colaționarea',
'Column name' => 'Denumirea coloanei',
'Type' => 'Tip',
'Length' => 'Lungime',
'Auto Increment' => 'Creșterea automată',
'Options' => 'Acțiune',
'Save' => 'Salvează',
'Drop' => 'Șterge',
'Database has been dropped.' => 'Baza de date a fost ștearsă.',
'Database has been created.' => 'Baza de date a fost creată.',
'Database has been renamed.' => 'Baza de date a fost redenumită.',
'Database has been altered.' => 'Baza de date a fost modificată.',
'Alter database' => 'Modifică baza de date',
'Create database' => 'Crează baza de date',
'SQL command' => 'SQL query',
'Dump' => 'Dump',
'Logout' => 'Eșire',
'database' => 'baza de date',
'Use' => 'Alege',
'No tables.' => 'În baza de date nu sunt tabele.',
'select' => 'selectează',
'Create new table' => 'Crează tabel nou',
'Item has been deleted.' => 'Înregistrare a fost ștearsă.',
'Item has been updated.' => 'Înregistrare a fost înnoită.',
'Item%s has been inserted.' => 'Înregistrarea%s a fost inserată.',
'Edit' => 'Editează',
'Insert' => 'Inserează',
'Save and insert next' => 'Salvează și mai inserează',
'Delete' => 'Șterge',
'Database' => 'Baza de date',
'Routines' => 'Proceduri și funcții salvate',
'Indexes have been altered.' => 'Indexele au fost modificate.',
'Indexes' => 'Indexe',
'Alter indexes' => 'Modifică indexe',
'Add next' => 'Adaugă încă',
'Language' => 'Limba',
'Select' => 'Selectează',
'New item' => 'Înscriere nouă',
'Search' => 'Căutare',
'Sort' => 'Sortare',
'descending' => 'descrescător',
'Limit' => 'Limit',
'No rows.' => 'Nu sunt înscrieri.',
'Action' => 'Acțiune',
'edit' => 'editare',
'Page' => 'Pagina',
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Query executat, %d înscriere modificată.', 'Query executat, %d înscrieri modificate.'),
'Error in query' => 'Eroare în query',
'Execute' => 'Execută',
'Table' => 'Tabel',
'Foreign keys' => 'Cheiuri externe',
'Triggers' => 'Triggere',
'View' => 'Reprezentare',
'Unable to select the table' => 'Nu am putut selecta date din tabel',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'CSRF token imposibil. Retrimite forma.',
'Comment' => 'Comentariu',
'Default values' => 'Valoarea inițială',
'%d byte(s)' => array('%d octet', '%d octeți'),
'No commands to execute.' => 'Nu sunt comenzi de executat.',
'Unable to upload a file.' => 'Nu am putut încărca fișierul pe server.',
'File upload' => 'Încarcă fișierul',
'File uploads are disabled.' => 'Încărcarea fișierelor este interzisă.',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('A fost executată procedură, %d înscriere a fost modificată.', 'A fost executată procedură, %d înscrieri au fost modificate.'),
'Call' => 'Apelează',
'No extension' => 'Nu este extensie',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Nu este aviabilă nici o extensie suportată (%s).',
'Session support must be enabled.' => 'Sesiunile trebuie să fie pornite.',
'Session expired, please login again.' => 'Timpul sesiunii a expirat, rog să te loghezi din nou.',
'Text length' => 'Lungimea textului',
'Foreign key has been dropped.' => 'Chei extern a fost șters.',
'Foreign key has been altered.' => 'Chei extern a fost modificat.',
'Foreign key has been created.' => 'Chei extern a fost creat.',
'Foreign key' => 'Chei extern',
'Target table' => 'Tabela scop',
'Change' => 'Modifică',
'Source' => 'Sursă',
'Target' => 'Scop',
'Add column' => 'Adaugă coloană',
'Alter' => 'Modifică',
'Add foreign key' => 'Adaugă chei extern',
'ON DELETE' => 'La ștergere',
'ON UPDATE' => 'La modificare',
'Index Type' => 'Tipul indexului',
'Column (length)' => 'Coloană (lungimea)',
'View has been dropped.' => 'Reprezentarea a fost ștearsă.',
'View has been altered.' => 'Reprezentarea a fost modificată.',
'View has been created.' => 'Reprezentarea a fost creată.',
'Alter view' => 'Modifică reprezentare',
'Create view' => 'Crează reprezentare',
'Name' => 'Titlu',
'Process list' => 'Lista proceselor',
'%d process(es) have been killed.' => array('A fost finisat %d proces.', 'Au fost finisate %d procese.'),
'Kill' => 'Termină',
'Parameter name' => 'Numele parametrului',
'Database schema' => 'Schema bazei de date',
'Create procedure' => 'Crează procedură',
'Create function' => 'Crează funcție',
'Routine has been dropped.' => 'Procedura a fost ștearsă.',
'Routine has been altered.' => 'Procedura a fost modificată.',
'Routine has been created.' => 'Procedura a fost creată.',
'Alter function' => 'Modifică funcția',
'Alter procedure' => 'Modifică procedura',
'Return type' => 'Tipul returnării',
'Add trigger' => 'Adaugă trigger',
'Trigger has been dropped.' => 'Triggerul a fost șters.',
'Trigger has been altered.' => 'Triggerul a fost modificat.',
'Trigger has been created.' => 'Triggerul a fost creat.',
'Alter trigger' => 'Modifică trigger',
'Create trigger' => 'Crează trigger',
'Time' => 'Timp',
'Event' => 'Eveniment',
'%s version: %s through PHP extension %s' => 'Versiunea %s: %s cu extensia PHP %s',
'%d row(s)' => array('%d înscriere', '%d înscrieri'),
'Remove' => 'Șterge',
'Are you sure?' => 'Ești precis?',
'Privileges' => 'Privelegii',
'Create user' => 'Crează utilizator',
'User has been dropped.' => 'Utilizatorul a fost șters.',
'User has been altered.' => 'Utilizatorul a fost modificat.',
'User has been created.' => 'Utilizatorul a fost creat.',
'Hashed' => 'Hashed',
'Column' => 'Coloană',
'Routine' => 'Procedură',
'Grant' => 'Permite',
'Revoke' => 'Interzice',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Mesajul POST este prea mare. Trimiteți mai puține date sau măriți parametrul configurației directivei %s.',
'Logged as: %s' => 'Ați intrat ca: %s',
'Move up' => 'Mișcă în sus',
'Move down' => 'Mișcă în jos',
'Functions' => 'Funcții',
'Aggregation' => 'Agregare',
'Export' => 'Export',
'Output' => 'Date de eșire',
'open' => 'deschide',
'save' => 'salvează',
'Format' => 'Format',
'Tables' => 'Tabele',
'Data' => 'Date',
'Event has been dropped.' => 'Evenimentul a fost șters.',
'Event has been altered.' => 'Evenimentul a fost modificat.',
'Event has been created.' => 'Evenimentul a fost adăugat.',
'Alter event' => 'Modifică eveniment',
'Create event' => 'Creează evenimet',
'At given time' => 'În timpul curent',
'Every' => 'Fiecare',
'Events' => 'Evenimente',
'Schedule' => 'Program',
'Start' => 'Început',
'End' => 'Svârșit',
'Status' => 'Stare',
'On completion preserve' => 'Salvează după finisare',
'Tables and views' => 'Tabele și reprezentări',
'Data Length' => 'Cantitatea de date',
'Index Length' => 'Cantitatea de indexe',
'Data Free' => 'Spațiu liber',
'Collation' => 'Colaționare',
'Analyze' => 'Analizează',
'Optimize' => 'Optimizează',
'Check' => 'Controlează',
'Repair' => 'Repară',
'Truncate' => 'Curăță',
'Tables have been truncated.' => 'Tabelele au fost curățate.',
'Rows' => 'Înscrieri',
',' => ',',
'Tables have been moved.' => 'Tabelele au fost mutate.',
'Move to other database' => 'Mută în altă bază de date',
'Move' => 'Mută',
'Engine' => 'Tip',
'Save and continue edit' => 'Salvează și continuă editarea',
'original' => 'original',
'%d item(s) have been affected.' => array('A fost modificată %d înscriere.', 'Au fost modificate %d înscrieri.'),
'whole result' => 'tot rezultatul',
'Tables have been dropped.' => 'Tabelele au fost șterse.',
'Clone' => 'Clonează',
'Partition by' => 'Împarte',
'Partitions' => 'Secțiuni',
'Partition name' => 'Denumirea secțiunii',
'Values' => 'Parametru',
'%d row(s) have been imported.' => array('%d rînd importat.', '%d rînduri importate.'),
'Import' => 'Importă',
'Stop on error' => 'Opreștete la eroare',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Numărul maxim de înscrieri disponibile a fost atins. Majorați %s și %s.',
'anywhere' => 'oriunde',
'%.3f s' => '%.3f s',
'$1-$3-$5' => '$5.$3.$1',
'[yyyy]-mm-dd' => 'dd.mm.[yyyy]',
'History' => 'Istoria',
'Variables' => 'Variabile',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Coloanele ar trebui să aibă aceleaşi tipuri de date, trebuie să existe date de referinţă și un index pe coloanela-ţintă.',
'Relations' => 'Relații',
'Run file' => 'Execută fișier',
'Clear' => 'Curățp',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Fișierul maxim admis - %sO.',
'Numbers' => 'Număr',
'Date and time' => 'Data și timpul',
'Strings' => 'Șire de caractere',
'Binary' => 'Tip binar',
'Lists' => 'Liste',
'Editor' => 'Editor',
'E-mail' => 'Poșta electronică',
'From' => 'De la',
'Subject' => 'Pentru',
'Send' => 'Trimite',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('A fost trimisă %d scrisoare.', 'Au fost trimise %d scrisori.'),
'Webserver file %s' => 'Fișierul %s pe server',
'File does not exist.' => 'Așa fișier nu există.',
'%d in total' => 'În total %d',
'Permanent login' => 'Logare permanentă',
'Databases have been dropped.' => 'Baze de date au fost șterse.',
'Search data in tables' => 'Caută în tabele',
'schema' => 'schema',
'Schema' => 'Schema',
'Alter schema' => 'Modifică schema',
'Create schema' => 'Crează o schemă',
'Schema has been dropped.' => 'Schema a fost ștearsă.',
'Schema has been created.' => 'Schema a fost creată.',
'Schema has been altered.' => 'Schema a fost modificată.',
'Sequences' => '«Secvențe»',
'Create sequence' => 'Crează «secvență»',
'Alter sequence' => 'Modifică «secvență»',
'Sequence has been dropped.' => '«secvența» a fost ștearsă.',
'Sequence has been created.' => '«secvența» a fost creată.',
'Sequence has been altered.' => '«secvența» a fost modificată.',
'User types' => 'Tipuri de utilizatori',
'Create type' => 'Crează tip noi',
'Alter type' => 'Modifică tip',
'Type has been dropped.' => 'Tiipul a fost șters.',
'Type has been created.' => 'Crează tip nou.',
'Double click on a value to modify it.' => 'Dublu click pe o valoare pentru a o modifica.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Valoare poate fi modificată cu ajutorul butonului «modifică».',
'last' => 'ultima',
'From server' => 'De pe server',
'System' => 'Sistema',
'Select data' => 'Selectează',
'Show structure' => 'Arată structura',
'empty' => 'gol',
'Network' => 'Rețea',
'Geometry' => 'Geometrie',
'File exists.' => 'Fișierul deja există.',
'Attachments' => 'Fișiere atașate',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d query executat.', '%d query-uri executate cu succes.'),
'Show only errors' => 'Arată doar greșeli',
'Last page' => 'Ultima pagină',
'Refresh' => 'Împrospătează',
'Invalid schema.' => 'Schemă incorectă.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Folosiți una din următoarele extensii %s.',
'now' => 'acum',
'ltr' => 'ltr',
'Tables have been copied.' => 'Tabelele au fost copiate',
'Copy' => 'Copiază',
'Permanent link' => 'Adresă permanentă',
'Edit all' => 'Editează tot',
'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
);