Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
273 lines (272 sloc) 11.5 KB
<?php
$translations = array(
'Login' => 'Belépés',
'Logout successful.' => 'Sikeres kilépés.',
'Invalid credentials.' => 'Érvénytelen adatok.',
'Server' => 'Szerver',
'Username' => 'Felhasználó',
'Password' => 'Jelszó',
'Select database' => 'Adatbázis kiválasztása',
'Invalid database.' => 'Érvénytelen adatbázis.',
'Create new database' => 'Új adatbázis',
'Table has been dropped.' => 'A tábla eldobva.',
'Table has been altered.' => 'A tábla módosult.',
'Table has been created.' => 'A tábla létrejött.',
'Alter table' => 'Tábla módosítása',
'Create table' => 'Tábla létrehozása',
'Table name' => 'Tábla név',
'engine' => 'motor',
'collation' => 'egybevetés',
'Column name' => 'Oszlop neve',
'Type' => 'Típus',
'Length' => 'Hossz',
'Auto Increment' => 'Automatikus növelés',
'Options' => 'Opciók',
'Save' => 'Mentés',
'Drop' => 'Eldob',
'Database has been dropped.' => 'Az adatbázis eldobva.',
'Database has been created.' => 'Az adatbázis létrejött.',
'Database has been renamed.' => 'Az adadtbázis átnevezve.',
'Database has been altered.' => 'Az adatbázis módosult.',
'Alter database' => 'Adatbázis módosítása',
'Create database' => 'Adatbázis létrehozása',
'SQL command' => 'SQL parancs',
'Dump' => 'Exportálás',
'Logout' => 'Kilépés',
'database' => 'adatbázis',
'Use' => 'Használ',
'No tables.' => 'Nincs tábla.',
'select' => 'kiválasztás',
'Create new table' => 'Új tábla',
'Item has been deleted.' => 'A tétel törölve.',
'Item has been updated.' => 'A tétel frissítve.',
'Item%s has been inserted.' => '%s tétel beszúrva.',
'Edit' => 'Szerkeszt',
'Insert' => 'Beszúr',
'Save and insert next' => 'Mentés és újat beszúr',
'Delete' => 'Törlés',
'Database' => 'Adatbázis',
'Routines' => 'Rutinok',
'Indexes have been altered.' => 'Az indexek megváltoztak.',
'Indexes' => 'Indexek',
'Alter indexes' => 'Index módosítása',
'Add next' => 'Következő hozzáadása',
'Language' => 'Nyelv',
'Select' => 'Kiválasztás',
'New item' => 'Új tétel',
'Search' => 'Keresés',
'Sort' => 'Sorba rendezés',
'descending' => 'csökkenő',
'Limit' => 'korlát',
'No rows.' => 'Nincs megjeleníthető eredmény.',
'Action' => 'Művelet',
'edit' => 'szerkeszt',
'Page' => 'oldal',
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Lekérdezés sikeresen végrehajtva, %d sor érintett.', 'Lekérdezés sikeresen végrehajtva, %d sor érintett.', 'Lekérdezés sikeresen végrehajtva, %d sor érintett.'),
'Error in query' => 'Hiba a lekérdezésben',
'Execute' => 'Végrehajt',
'Table' => 'Tábla',
'Foreign keys' => 'Idegen kulcs',
'Triggers' => 'Trigger',
'View' => 'Nézet',
'Unable to select the table' => 'Nem tudom kiválasztani a táblát',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Érvénytelen CSRF azonosító. Küldd újra az űrlapot.',
'Comment' => 'Megjegyzés',
'Default values' => 'Alapértelmezett értékek',
'%d byte(s)' => array('%d bájt', '%d bájt', '%d bájt'),
'No commands to execute.' => 'Nincs végrehajtható parancs.',
'Unable to upload a file.' => 'Nem tudom feltölteni a fájlt.',
'File upload' => 'Fájl feltöltése',
'File uploads are disabled.' => 'A fájl feltöltés le van tiltva.',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Rutin meghívva, %d sor érintett.', 'Rutin meghívva, %d sor érintett.', 'Rutin meghívva, %d sor érintett.'),
'Call' => 'Meghív',
'No extension' => 'Nincs kiterjesztés',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Nincs egy elérhető támogatott PHP kiterjesztés (%s) sem.',
'Session support must be enabled.' => 'A munkameneteknek (session) engedélyezve kell lennie.',
'Session expired, please login again.' => 'Munkamenet lejárt, jelentkezz be újra.',
'Text length' => 'Szöveg hossz',
'Foreign key has been dropped.' => 'Idegen kulcs eldobva.',
'Foreign key has been altered.' => 'Idegen kulcs módosult.',
'Foreign key has been created.' => 'Idegen kulcs létrejött.',
'Foreign key' => 'Idegen kulcs',
'Target table' => 'Cél tábla',
'Change' => 'Változtat',
'Source' => 'Forrás',
'Target' => 'Cél',
'Add column' => 'Oszlop hozzáadása',
'Alter' => 'Módosítás',
'Add foreign key' => 'Idegen kulcs hozzadása',
'ON DELETE' => 'törléskor',
'ON UPDATE' => 'frissítéskor',
'Index Type' => 'Index típusa',
'Column (length)' => 'Oszop (méret)',
'View has been dropped.' => 'A nézet eldobva.',
'View has been altered.' => 'A nézet módosult.',
'View has been created.' => 'A nézet létrejött.',
'Alter view' => 'Nézet módosítása',
'Create view' => 'Nézet létrehozása',
'Name' => 'Név',
'Process list' => 'Folyamatok',
'%d process(es) have been killed.' => array('%d folyamat leállítva.', '%d folyamat leállítva.', '%d folyamat leállítva.'),
'Kill' => 'Leállít',
'Parameter name' => 'Paraméter neve',
'Database schema' => 'Adatbázis séma',
'Create procedure' => 'Eljárás létrehozása',
'Create function' => 'Funkció létrehozása',
'Routine has been dropped.' => 'A rutin eldobva.',
'Routine has been altered.' => 'A rutin módosult.',
'Routine has been created.' => 'A rutin létrejött.',
'Alter function' => 'Funkció módosítása',
'Alter procedure' => 'Eljárás módosítása',
'Return type' => 'Visszatérési érték',
'Add trigger' => 'Trigger hozzáadása',
'Trigger has been dropped.' => 'A trigger eldobva.',
'Trigger has been altered.' => 'A trigger módosult.',
'Trigger has been created.' => 'A trigger létrejött.',
'Alter trigger' => 'Trigger módosítása',
'Create trigger' => 'Trigger létrehozása',
'Time' => 'Idő',
'Event' => 'Esemény',
'%s version: %s through PHP extension %s' => '%s verzió: %s, PHP: %s',
'%d row(s)' => array('%d sor', '%d sor', '%d sor'),
'Remove' => 'Eltávolítás',
'Are you sure?' => 'Biztos benne?',
'Privileges' => 'Privilégiumok',
'Create user' => 'Felhasználó hozzáadása',
'User has been dropped.' => 'A felhasználó eldobva.',
'User has been altered.' => 'A felhasználó módosult.',
'User has been created.' => 'A felhasználó létrejött.',
'Hashed' => 'Hashed',
'Column' => 'Oszlop',
'Routine' => 'Rutin',
'Grant' => 'Engedélyezés',
'Revoke' => 'Visszavonás',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Túl sok a POST adat! Csökkentsd az adat méretét, vagy növeld a %s beállítást.',
'Logged as: %s' => 'Belépve: %s',
'Move up' => 'Felfelé',
'Move down' => 'Lefelé',
'Functions' => 'Funkciók',
'Aggregation' => 'Aggregálás',
'Export' => 'Export',
'Output' => 'Kimenet',
'open' => 'megnyit',
'save' => 'ment',
'Format' => 'Formátum',
'Tables' => 'Táblák',
'Data' => 'Adat',
'Event has been dropped.' => 'Az esemény eldobva.',
'Event has been altered.' => 'Az esemény módosult.',
'Event has been created.' => 'Az esemény létrejött.',
'Alter event' => 'Esemény módosítása',
'Create event' => 'Esemény létrehozása',
'At given time' => 'Megadott időben',
'Every' => 'Minden',
'Events' => 'Esemény',
'Schedule' => 'Ütemzés',
'Start' => 'Kezd',
'End' => 'Vége',
'Status' => 'Állapot',
'On completion preserve' => 'Befejezéskor megőrzi',
'Tables and views' => 'Táblák és nézetek',
'Data Length' => 'Méret',
'Index Length' => 'Index hossz',
'Data Free' => 'Adat szabad',
'Collation' => 'Egybevetés',
'Analyze' => 'Elemzés',
'Optimize' => 'Optimalizál',
'Check' => 'Ellenőrzés',
'Repair' => 'Javít',
'Truncate' => 'Felszabadít',
'Tables have been truncated.' => 'A tábla felszabadítva.',
'Rows' => 'Oszlop',
',' => ' ',
'Tables have been moved.' => 'Táblák áthelyezve.',
'Move to other database' => 'Áthelyezés másik adatbázisba',
'Move' => 'Áthelyez',
'Engine' => 'Motor',
'Save and continue edit' => 'Mentés és szerkesztés folytatása',
'original' => 'eredeti',
'%d item(s) have been affected.' => array('%d tétel érintett.', '%d tétel érintett.', '%d tétel érintett.'),
'whole result' => 'összes eredményt mutatása',
'Tables have been dropped.' => 'Táblák eldobva.',
'Clone' => 'Klónoz',
'Partition by' => 'Particionálás ezzel',
'Partitions' => 'Particiók',
'Partition name' => 'Partició neve',
'Values' => 'Értékek',
'%d row(s) have been imported.' => array('%d sor importálva.', '%d sor importálva.', '%d sor importálva.'),
'Import' => 'Importálás',
'Show structure' => 'Struktúra',
'Select data' => 'Tartalom',
'Stop on error' => 'Hiba esetén megáll',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'A maximális mezőszámot elérted. Növeld meg ezeket: %s, %s.',
'anywhere' => 'bárhol',
'%.3f s' => '%.3f másodperc',
'$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
'[yyyy]-mm-dd' => '[yyyy].m.d',
'History' => 'Történet',
'Variables' => 'Változók',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'A forrás és cél oszlopoknak azonos típusúak legyenek, a cél oszlopok indexeltek legyenek, és a hivatkozott adatnak léteznie kell.',
'E-mail' => 'E-mail',
'From' => 'Feladó',
'Subject' => 'Tárgy',
'Send' => 'Küldés',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('%d e-mail elküldve.', '%d e-mail elküldve.', '%d e-mail elküldve.'),
'Run file' => 'Fájl futtatása',
'Numbers' => 'Szám',
'Date and time' => 'Dátum és idő',
'Strings' => 'Szöveg',
'Binary' => 'Bináris',
'Lists' => 'Lista',
'Relations' => 'Reláció',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'A maximális fájlméret %s B.',
'Clear' => 'Törlés',
'Editor' => 'Szerkesztő',
'Webserver file %s' => 'Webszerver fájl %s',
'File does not exist.' => 'A fájl nem létezik.',
'Permanent login' => 'Emlékezz rám',
'%d in total' => 'összesen %d',
'Attachments' => 'Csatolmány',
'System' => 'Adatbázis',
'last' => 'utolsó',
'Network' => 'Hálózat',
'Geometry' => 'Geometria',
'Databases have been dropped.' => 'Adatbázis eldobva.',
'File exists.' => 'A fájl létezik.',
'Double click on a value to modify it.' => 'Kattints kétszer az értékre a szerkesztéshez.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Használd a szerkesztés hivatkozást ezen érték módosításához.',
'Alter schema' => 'Séma módosítása',
'Create schema' => 'Séma létrehozása',
'Schema has been dropped.' => 'Séma eldobva.',
'Schema has been created.' => 'Séma létrejött.',
'Schema has been altered.' => 'Séma módosult.',
'schema' => 'séma',
'Schema' => 'Séma',
'Sequences' => 'Sorozatok',
'Create sequence' => 'Sorozat létrehozása',
'Sequence has been dropped.' => 'Sorozat eldobva.',
'Sequence has been created.' => 'Sorozat létrejött.',
'Sequence has been altered.' => 'Sorozat módosult.',
'Alter sequence' => 'Sorozat módosítása',
'User types' => 'Felhasználói típus',
'Create type' => 'Típus létrehozása',
'Type has been dropped.' => 'Típus eldobva.',
'Type has been created.' => 'Típus létrehozva.',
'Alter type' => 'Típus módosítása',
'Search data in tables' => 'Keresés a táblákban',
'From server' => 'Szerverről',
'empty' => 'üres',
'now' => 'most',
'%d query(s) executed OK.' => '%d sikeres lekérdezés.',
'Show only errors' => 'Csak a hibák mutatása',
'Last page' => 'Utolsó oldal',
'Refresh' => 'Frissítés',
'Invalid schema.' => 'Érvénytelen séma.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Használja a(z) %s kiterjesztést.',
'ltr' => 'ltr',
'Tables have been copied.' => 'Táblák átmásolva.',
'Copy' => 'Másolás',
'Permanent link' => 'Hivatkozás',
'Edit all' => 'Összes szerkesztése',
'HH:MM:SS' => 'óó:pp:mm',
);
Something went wrong with that request. Please try again.