Skip to content

čeština v českém překladu #21

Merged
merged 1 commit into from Jun 19, 2012

2 participants

@simi
simi commented Jun 19, 2012

Chápu že je to dost subjektivní. Berte nebo nechte být. Jen mě to dost dráždí když to vidím v Admineru.

Každopádně dík za dobrou práci na super projektu.

@vrana vrana merged commit b2f5f56 into vrana:master Jun 19, 2012
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.