Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
.settings
src
xplat @ e189297
.cproject
.project
font.ttf
main.cpp
readme.txt

readme.txt

Короче як добавити проект?

P.S. "Меню проекта" - це клацнути на проекті правою мишкою

Екліпс:
New -> C++ Project
    Назва: bronyk
    Забрати галочку "юз діфолт локейшн" і...
    Вибрати папку з цим рідміком.
    Вибрати Емпті прожект - Лінукс ЖЦЦ
    Фініш (воно матюкнеться, клікнути Йес)

В меню проекта - Close Project
В консолі зайти в папку з цим рідміком.
Набрати команду: "svn revert -R ."
В меню проекта - Open Project
В меню проекта - Clean

Має збілдитись.