Vaistų pompos projektas
PHP Java JavaScript
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
applet/VaistuPompa
docs
images
js
styles
system
.gitignore
README
favicon.ico
index.php

README

Norint žmoniškai prieiti prie repozitoriumo reikia:
1) susiinstaliuoti Git (http://msysgit.googlecode.com/files/Git-1.7.3.1-preview20101002.exe)
2) susiinstaliuoti Tortoise - Git (http://tortoisegit.googlecode.com/files/TortoiseGit-1.5.8.0-64bit.msi)
3) įsitraukti repozitoriumą (git@github.com:vytautask/VaistuPompa.git)
4) prisiskirti sugeneruotą private key (generuoti su puttyGen) pagal duotą public key (galima rast kažkur prie projekto)

Viskas. Galima kodinti.

P. S.
Projekto puslapį galima rast: http://vytautask.github.com/VaistuPompa/

VytautasK