Konferencja Warsjawa 2010

szpak edited this page Dec 9, 2010 · 64 revisions

Witamy na stronie konferencji Warsjawa 2010

Motto: Się chce, więc się ma - w sobotę wars-ja-wa!

Tematyką konferencji jest JVM i wszystko, co związane z tworzeniem oprogramowania, począwszy od Agile, Scrum, przez Software Craftsmanship, a skończywszy na konkretnych językach programowania (Clojure, Scala, JRuby są bardziej niż mile widziane), czy rozwiązaniach (szkieletach, rusztowaniach czy kompletnych produktach) budowanych z ich pomocą.

Konferencja odbędzie się w sali 5440 budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIMUW), ul. Banacha 2, Warszawa, w sobotę, 23.10, 10:00-18:00 z 6 prezentacjami (każda po 1h z 15-minutową przerwą) w jednej ścieżce.

Równolegle odbędzie się szkolenie z tworzenia wtyczek Eclipse, w sali 4070. Oddzielna rejestracja na stronie eventbrite. Informacje dla uczestników szkolenia.

Bardzo prosimy o odpowiedzialną rejestrację, bo od tego zależą nasze skromne wydatki żywieniowe.

Prelegenci:

Agenda prezentacji:

Sala 5440

10:00 - 11:00 PlayFramework Wojciech Erbetowski

11:15 - 12:15 Niespodzianka - Paweł Lipiński

12:30 - 13:30 EGit i przyjaciele Dariusz [LocK] Łuksza

13:30 - 14:30 PRZERWA OBIADOWA - pizzoobiadek

14:30 - 15:30 Clojure - podstawowo i praktycznie Marcin Rzewucki

15:45 - 16:45 Co w bajtkodzie piszczy? Adam Michalik

17:00 - 18:00 Tworzenie zadań przy użyciu komponentów Open Source (Apache HISE, Apache Camel) Rafał Rusin

Agenda warsztatów: Sala 4070

10:00 - 11:00 Grupa I - część pierwsza

11:15 - 12:15 Grupa I - część druga

12:30 - 13:30 Grupa I - część trzecia

13:30 - 14:30 PRZERWA OBIADOWA - pizzoobiadek

14:30 - 15:30 Grupa II - część pierwsza

15:45 - 16:45 Grupa II - część druga

17:00 - 18:00 Grupa II - część trzecia

Zamknęliśmy zbieranie tematów. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do udziału w konferencji w roli aktywnego słuchacza.

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na Najczęściej zadawane pytania. Zadaj kolejne, a może przyczynisz się do powstania następnego, często zadawanego pytania. To też rodzaj udziału w budowaniu konferencji. Naprawdę.

Organizatorzy:

Konferencję wspierają:

      

      

      

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.