Java EE 6 Web Profile z Apache TomEE

tdziurko edited this page Oct 5, 2011 · 4 revisions

Java EE 6 Web Profile z Apache TomEE

Wprowadzenie do Java EE 6 Web Profile z naciskiem na aspekt praktyczny z Apache TomEE (Apache Tomcat + Java EE 6). Przewiduje się 15 minut teorii, po której nastąpi część praktyczna. Środowisko programistyczne (IDE) w użyciu: NetBeans IDE 7.1.

Forma: prezentacja + część praktyczna, czas trwania: 1h 15min

Prowadzący

Jacek Laskowski

Założyciel i lider grupy Warszawa Java User Group. Członek projektu Apache OpenEJB i Apache Geronimo.

Aktywnie bloguje na http://jaceklaskowski.pl oraz http://japila.pl. Na twitterze znany jako @jaceklaskowski. Specjalista IBM WebSphere w IBM Polska.

Wielbi Agatkę, Iwetkę, Patryka i Maksyma (kolejność nieprzypadkowa).