4.4.3 - Vad testas? #6

Closed
jesjos opened this Issue May 30, 2012 · 2 comments

Projects

None yet

2 participants

@jesjos
Member
jesjos commented May 30, 2012

Här introduceras fixtures men plötsligt pratar vi om factory istället. Menar vi en av dom hela tiden eller har vi glömt att introducera Factory-mönstret?

ping @oleander

@oleander
Member

Tar en titt på de.

@oleander oleander closed this in 583b1ad May 31, 2012
@oleander
Member

Jag är lite osäker på varför jag tog upp fixtures när det var factories jag menade ...

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment