Rails kata: Ale kino!
Ruby JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
config
db
doc
public
script
test
tmp
vendor
.gitignore
README.markdown
Rakefile

README.markdown

Rails kata: Ale kino!

Pomysł na tę aplikację pochodzi od Ryana Batesa.

Wizja aplikacji: Ale kino można rozwijać na ∞ sposobów.

Uwaga: Nowe pomysły rozwijamy na gałęziach/odgałęzieniach.

Upgrade do nowych Railsów

Tylko, czy aż tyle:

rails ale-kino
rm -rf ale-kino/app
cp -r old/app ale-kino
cp old/public/stylesheets/application.css ale-kino/public/stylesheets/application.css
cp old/config/routes.rb ale-kino/config/routes.rb

Edytujemy plik config/initializers/inflections.rb:

ActiveSupport::Inflector.inflections do |inflect|
  inflect.irregular 'kino', 'kina'
  inflect.irregular 'film', 'filmy'
  inflect.irregular 'seans', 'seansy'
  inflect.irregular 'recenzja', 'recenzje'
end

oraz zmieniamy nazwę pliku:

mv app/controllers/application.rb app/controllers/application_controller.rb

Seed data

W wersji 2.3.4 w katalogu db pojawił się plik seed.rb. Do czego można go wykorzystać opisano na [ASCIIcasts] seed data.

Dawno temu należało wejść na konsolę, wpisać i wykonać kilka poleceń:

rake db:migrate
script/console
Kino.create(:name => 'Multikino (Silver Screen)')
Kino.create(:name => 'Klub Filmowy')
...

Teraz wystarczy wpisać do pliku seed.rb:

# Gdynia
Kino.create(:name => 'Multikino (Silver Screen)')
Kino.create(:name => 'Klub Filmowy')
# Sopot
Kino.create(:name => 'Multikino Sopot')
Kino.create(:name => 'Kino Polonia')
# Gdańsk
Kino.create(:name => 'Żak')
Kino.create(:name => 'Parakino Łaźnia')
Kino.create(:name => 'Multikino')
Kino.create(:name => 'Kino Neptun')
Kino.create(:name => 'Kino Krewetka')
Kino.create(:name => 'Kino Kameralne')
Kino.create(:name => 'Kino Helikon')
Kino.create(:name => 'Helios (dawny Kinoplex)')

i wykonać

rake db:setup

albo

rake db:migrate
rake db:seed