Przygotowywanie publikacji naukowych. LaTeX, prezentacje w HTML5 + wzory matematyczne w MathJax, Maxima, Octave.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Przygotowywanie publikacji naukowych

Terminy spotkań:

 • luty: 21, 28
 • marzec: 6, 13, 27
 • kwiecień: 17, 24
 • maj 15, 22 (2 godz.)

Blog PPN na GitHub:Pages

Blog PPN korzysta z gotowego szablonu Octopress dla Jekylla.

Bloga wdrażamy w dwóch krokach.

1. Tworzymy gałąź gh-pages w repozytorium ppn

Project Pages:

cd ppn
git symbolic-ref HEAD refs/heads/gh-pages
rm .git/index
git clean -fdx

2. Instalujemy szablon Octopress

Setup Octopress:

git clone git://github.com/imathis/octopress.git ppn-pages
cd ppn-pages

Dopisujemy katalog /.gems do pliku .gitignore i instalujemy gemy:

bundle install --path=.gems --binstubs

Instalujemy domyślny wygląd (theme):

bin/rake install # copies the default theme into the path of Jekyll's generator

Deploying with Github Project pages (gh-pages):

bin/rake setup_github_pages

Na prośbę o wpisanie url-a:

Enter the read/write url for your repository:

wpisujemy:

git@github.com:wbzyl/ppn.git

Kończymy instalację wykonując polecenie:

bin/rake deploy

I już! Gotowe. Możemy wejść na stronę bloga:

http://wbzyl.github.com/ppn

Ale musimy poczekać minutkę zanim strona pojawi się na Githubie.

Konfiguracja bloga

Kod na ciemnoniebieskim tle jest nieczytelny. Zmieniamy tło na solarized light odkomentowując wiersz z $solarized w pliku sass/custom/_colors.scss:

/* To use the light Solarized highlighting theme uncomment the following line */
$solarized: light;

oraz zmieniając w pliku sass/partials/_syntax.scss czarny kolor tła na biały:

.highlight code { @extend .pre-code; background: white;}

Przy okazji zwiększamy domyślną wielkość fontu /sass/custom/_styles.scss. Domyślna wielkość jest zdecydowanie za mała.

Podstawowe ustawienia bloga są zawarte w pliku _config.yml. Wprowadzamy następujące zmiany w domyślnych ustawieniach:

 • url: http://wbzyl.github.com/ppnzostawiamy bez zmian!
 • title: Przygotowywanie Publikacji Naukowych
 • subtitle: Blog hakerów TeX-owych
 • author: Włodek Bzyl
 • simple_search: http://google.com/searchzostawiamy bez zmian!
 • description: Notatki do zajęć „Przygotowywanie publikacji naukowych”

Blog na co dzień:

bin/rake generate # generuje nowe wersje stron
bin/rake preview  # lokalny podgląd na localhost:4000/ppn
bin/rake deploy  # wdrażanie nowej wersji na Githubie

Pierwszy wpis na http://wbzyl.github.com/ppn/

Pierwszy wpis będzie o tym jak dodać MathJax do bloga:

rake new_post["MathJax"]

Używając notacji Markdown oraz od czasu do czasu znaczników HTML wpisujemy tekst postu.

Różne rzeczy…

Przykładowa instalacja Pygments w Fedorze:

sudo yum install python-setuptools
easy_install --user Pygments    # instaluj lokalnie
export PATH=$PATH:$HOME/.local/bin # dopisujemy do .bash_profile