Skip to content

Wlodek Bzyl wbzyl

wbzyl pushed to master at egzamin/jp
@wbzyl
wbzyl pushed to master at egzamin/nosql
@wbzyl
wbzyl merged pull request egzamin/nosql#20
@wbzyl
Update Zaliczenie.md
1 commit with 1 addition and 1 deletion
wbzyl pushed to master at egzamin/tar
@wbzyl
wbzyl merged pull request egzamin/tar#35
@wbzyl
Dodałem się do listy
1 commit with 1 addition and 1 deletion
wbzyl pushed to master at egzamin/nosql
@wbzyl
wbzyl closed pull request egzamin/nosql#17
@wbzyl
Update Zaliczenie.md
wbzyl pushed to master at egzamin/nosql
@wbzyl
wbzyl merged pull request egzamin/nosql#19
@wbzyl
Update Zaliczenie.md
1 commit with 1 addition and 4 deletions
wbzyl pushed to master at egzamin/nosql
@wbzyl
wbzyl merged pull request egzamin/nosql#18
@wbzyl
Update Zaliczenie.md
1 commit with 2 additions and 2 deletions
wbzyl pushed to master at egzamin/nosql
@wbzyl
wbzyl merged pull request egzamin/nosql#16
@wbzyl
Update Zaliczenie.md
1 commit with 1 addition and 1 deletion
wbzyl pushed to master at egzamin/nosql
@wbzyl
wbzyl merged pull request egzamin/nosql#15
@wbzyl
Update Zaliczenie.md
1 commit with 1 addition and 1 deletion
wbzyl closed pull request egzamin/solutions-tar#1
@wbzyl
Patch 1
wbzyl commented on pull request egzamin/solutions-tar#1
@wbzyl

To jest tylko szablon strony na rozwiązania. Możesz go użyć. Wystarczy, że sforkujesz to repo. Pull request ma być do strony https://github.com/egz…

wbzyl pushed to master at egzamin/tar
@wbzyl
wbzyl pushed to master at egzamin/tar
@wbzyl
wbzyl pushed to master at egzamin/tar
@wbzyl
wbzyl pushed to master at egzamin/tar
@wbzyl
wbzyl pushed to master at egzamin/tar
@wbzyl
wbzyl merged pull request egzamin/tar#34
@wbzyl
Update Labs.md
1 commit with 1 addition and 1 deletion
wbzyl pushed to master at egzamin/tar
@wbzyl
wbzyl merged pull request egzamin/tar#33
@wbzyl
Update Labs.md
1 commit with 1 addition and 1 deletion
@wbzyl
  • c8ea144
    update import_groceries.rb
@wbzyl
@wbzyl
  • 1fbb6e3
    add example: ruby+mongo+groceries transactions
Something went wrong with that request. Please try again.