Walther Diechmann wdiechmann

@wdiechmann
 • @ep-wac f2cbbaf
  helped move SL2017 forward to v2
@wdiechmann
 • @ep-wac 810c012
  a helping hand on a scout job - v2
@wdiechmann
@wdiechmann
@wdiechmann
wdiechmann commented on issue owncloud/core#15350
@wdiechmann

well - we observed otherwise :/ at the time of upgrade /var/www/html/owncloud/data was symbolically linked to /etc/fstab 10.0.0.186:/volume1/ckup_d…

@wdiechmann
upgrade from 8.0.0 to 8.0.2 saw some peculiar action
@wdiechmann
 • @wdiechmann bf47853
  rettede lidt fejl - især mail modtagelse
@wdiechmann
 • @wdiechmann 387320a
  worked on message flow and reporting
@wdiechmann
 • @wdiechmann 8552499
  worked on mails and workflows
@wdiechmann
 • @wdiechmann b81d4d8
  arbejdede på at lave skabelon tekster
@wdiechmann
@wdiechmann
 • @wdiechmann ddb2e20
  ændrede email til text version af hensyn til Outlook og redirect ved …
@wdiechmann
 • @wdiechmann c6cef15
  ændringer til det virtuelle job center - så bla emails virker fra job…
@wdiechmann
great beta!
@wdiechmann
@wdiechmann
@wdiechmann
 • @wdiechmann bfa8bd1
  lille deploy og Gemfile fejl
@wdiechmann
 • @wdiechmann 809608d
  mulighed for at stemple ind manuelt på en medarbejder
@wdiechmann
 • @wdiechmann 0217e91
  vise assignments, rettet data, give afvisning mulighed for grind, ny …
@wdiechmann
 • @wdiechmann 61850fb
  start på ændringer iflg møde på Alsion 6-8/3/15
@wdiechmann
 • @ep-wac c451c1f
  fumbling with the bin commands
@wdiechmann
 • @ep-wac 629f5f0
  and then capistrano and Gemfile.lock barfs :(
@wdiechmann
 • @ep-wac 5a7353e
  well - Ruby 2.2.0 was not ready on the server - so - back to 2.1.2
@wdiechmann
 • @ep-wac 51cd0b5
  helped fix some of the inputs
@wdiechmann
 • @wdiechmann 8b22cc4
  tilføjet håndtering omkring emails - mgl lige lidt
@wdiechmann
 • @wdiechmann 26a765b
  arbejdet med mailkø og meddelelser
@wdiechmann
 • @wdiechmann e478d1d
  tilføjet udvalg (delivery_teams) danske tekster mm
wdiechmann created repository wdiechmann/postman
@wdiechmann
 • @wdiechmann 375f04f
  tilføjede modal form til jobbere for email + styling af index på jobb…