Překlad pluginu WPML
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
WPML-cs_CZ.mo
WPML-cs_CZ.po
acfml-cs_CZ.mo
acfml-cs_CZ.po
gravityforms-multilingual-cs_CZ.mo
gravityforms-multilingual-cs_CZ.po
installer-cs_CZ.mo
installer-cs_CZ.po
rapid_addon_wpml_addon-cs_CZ.mo
rapid_addon_wpml_addon-cs_CZ.po
sitepress-cs_CZ.mo
sitepress-cs_CZ.po
sitepress-multilingual-cms-cs_CZ.mo
sitepress-multilingual-cms-cs_CZ.po
wcml-cs_CZ.mo
wcml-cs_CZ.po
wcpgpl-cs_CZ.mo
wcpgpl-cs_CZ.po
woo_ce-cs_CZ.mo
woo_ce-cs_CZ.po
woocommerce-bookings-cs_CZ.mo
woocommerce-bookings-cs_CZ.po
woocommerce-gateways-country-limiter-cs_CZ.mo
woocommerce-gateways-country-limiter-cs_CZ.po
woocommerce-gateways-country-limiter-cs_CZ_orig.mo
woocommerce-gateways-country-limiter-cs_CZ_orig.po
woocommerce-multilingual-cs_CZ.mo
woocommerce-multilingual-cs_CZ.po
woocommerce-multilingual-cs_CZ_orig.mo
woocommerce-multilingual-cs_CZ_orig.po
woocommerce-wpml-cs_CZ.mo
woocommerce-wpml-cs_CZ.po
wordpress-language-cs_CZ.mo
wordpress-language-cs_CZ.po
wpml-all-import-cs_CZ.mo
wpml-all-import-cs_CZ.po
wpml-cms-nav-cs_CZ.mo
wpml-cms-nav-cs_CZ.po
wpml-media-cs_CZ.mo
wpml-media-cs_CZ.po
wpml-media-translation-cs_CZ.mo
wpml-media-translation-cs_CZ.po
wpml-page-builders-cs_CZ.mo
wpml-page-builders-cs_CZ.po
wpml-sticky-links-cs_CZ.mo
wpml-sticky-links-cs_CZ.po
wpml-string-translation-cs_CZ.mo
wpml-string-translation-cs_CZ.po
wpml-translation-feedback-cs_CZ.mo
wpml-translation-feedback-cs_CZ.po
wpml-translation-management-cs_CZ.mo
wpml-translation-management-cs_CZ.po
wpml-translation-management-cs_CZ_orig.mo
wpml-translation-management-cs_CZ_orig.po
wpml-xliff-cs.mo
wpml-xliff-cs.po
wpml_cs_cz_v1_2.zip

README.md

Český překlad WPML

Kompletní český překlad rozšíření WPML (WordPress Multilingual) pro redakční systém WordPress.

Součásti překladu

 • WPML Multilingual CMS v3.7.1
 • WPML String Translation v2.5.4
 • WPML Translation Management v2.3.1
 • WPML Sticky Links v1.4.1
 • WPML CMS Nav v1.4.20
 • WPML Media v2.2.0
 • WPML All Import v2.0.3
 • WooCommerce Multilingual v4.1.4
 • Gravity Forms Multilingual v1.3.15
 • Advanced Custom Fields Multilingual v0.5.1
 • WPML Page Builders v1.1.3
 • WooCommerce Gateways Country Limiter v1.4

Instalace překladu

 1. Stáhněte si jednotlivé překlady nebo kompletní archiv.
 2. Soubory z archivu nakopírujte do složky /wp-content/languages/plugins/ ve Vašem WordPressu.
 3. V případě, že byl před nakopírováním aktivní plugin WPML Překlad řetězců (WPML String Translator), je potřeba řetězce pro dotčené WPML pluginy znovu naskenovat.
 4. Některé jazykové domény bohužel nejsou automaticky načteny, v takovém případě proveďte manuální import frází na obrazovce WPML Překlad řetězců pro danou jazykovou doménu.
 5. Hotovo :)