Skip to content
Repository to block mostly hungarian fake & propaganda pages, and also some ads
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
dokumentumok
LICENSE
README.md
webmaster442-ads.txt
webmaster442-fakesites.txt

README.md

µblock-filter

Ezen repository a saját Adblock/ublock szűrőim gyüjtőhelye. Korábbi Hufilter-ext listám alapján készült, amit 2008 környékén alkottam meg. Ez a weboldalamon egy darabig elérhető volt, majd abba maradt a karbantartása infrastruktúra és lustaság hiányában. Szóval időszerű volt átültetni github-ra.

Adblock helyett ajánlom a µBlock Origin kiegészítőt, ami ugyan azt tudja, csak éppen kevesebb RAM-ot fogyaszt. Szintén elérhető Chrome-ra is.

Szűrők telepítése

A szűrőket manuálisan kell hozzáadni az µBlock szűrőlistához a github korlátozásai miatt.

Kamu oldalak

https://raw.githubusercontent.com/webmaster442/ublock-filter/master/webmaster442-fakesites.txt

[ Részletek ]

Reklámok szűrője

https://raw.githubusercontent.com/webmaster442/ublock-filter/master/webmaster442-ads.txt

[ Részletek ]

ublock Plugin telepítése

You can’t perform that action at this time.