Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Newer
Older
100644 13 lines (12 sloc) 0.867 kB
0c471c6 @jcameron Czeck updates
jcameron authored
1 line0=Nastavitelné volby,11
2 view_condition=Zobrazit podmínku v seznamu pravidel?,1,1-Ano,0-Ne
3 view_comment=Zobrazit komentář v seznamu pravidel?,1,1-Ano,0-Ne
4 comment_mod=Uchovávat komentáře jako,1,0-# komentáře v uloženém souboru,1---vylby komnetáře
5 cluster_mode=Aktualizovat sborník serverů,1.0-Kdykoliv při změně,1-Pouze při uplatnění konfigurace
6 before_cmd=Příkaz, který má být spuštěn před změnou pravidel,3,Nic
7 after_cmd=Příkaz, který má být spuštěn po změně pravidel,3,Nic
8 before_apply_cmd=Příkaz, který má být spuštěn před uplatněním konfigurace,3,Nic
9 after_apply_cmd=Příkaz, který má být spuštěn po uplatnění konfigurace,3,Nic
10 line1=Konfigurace systému,11
11 save_file=Uložený soubor s IPtabulkami pro úpravu,3,Použít operační systém nebo výchozí ve Webminu
12 direct=Přímo editovat pravidla firewallu namísto ukládání souboru?,1,1-Ano,0-Ne
Something went wrong with that request. Please try again.