Browse files

Dutch updates from Gandyman

  • Loading branch information...
1 parent 852e670 commit 3e641ee2d40248b63fb572017c71cfce47aa0740 @jcameron jcameron committed May 9, 2012
Showing with 56 additions and 39 deletions.
  1. +56 −39 lvm/lang/nl
View
95 lvm/lang/nl
@@ -1,70 +1,73 @@
+__norefs=1
blocks=Blokken
i2ndex_addpv=Voeg een Fysiek volume toe aan de groep
index_add=Voeg een nieuwe groep toe
-index_addlv=Maak een nieuwe logische volume.
+index_addlv=Maak een nieuw logisch volume.
index_addlv2=Maak een logische volume in <tt>$1</tt>.
index_addlv2s=Maak een snapshot in <tt>$1</tt>.
-index_addpv2=Voeg een Fysiek volume toe aan <tt>$1</tt>.
-index_addsnap=Maak een nieuw snapshot.
+index_addpv2=Voeg een fysiek volume toe aan <tt>$1</tt>.
+index_addsnap=Een nieuw snapshot aanmaken.
index_ecommands=De LVM opdracht $1 is niet gevonden op uw systeem. Webmin heeft de LVM administratie opdrachten nodig om logische volumes op te zetten en te beheren.
index_emodule=De LVM status directory $1 bestaat niet. Dit houd in dat uw kernel geen LVM ondersteunt, of dat de $2 kernel module niet is geladen.
-index_eversion=Webmin ondersteund alleen LVM versies 1.0 en hoger. De output van $1 op uw systeem was : $2
+index_eversion=Webmin ondersteund alleen LVM versies 1.0 en hoger. Het resultaat van $1 op uw systeem was : $2
index_init=Dit is misschien omdat LVM nog niet geactiveerd is. <a href='$1'>Activeer het nu</a> om alle volume groepen te zien.
index_lvname=Logische volume
index_lvs=Logische Volumes
-index_lvsdesc=Een logische volume is een virtuele partitie die gemaakt is van gecombineerde disk ruimte van een volume groep. Ieder kan een filesysteem hebben en dan gemount zijn aan opgeslagen files.
+index_lvsdesc=Een logische volume is een virtuele partitie die gemaakt is van gecombineerde harddisk ruimte van een volume groep. Ieder kan een filesysteem hebben en dan gemount zijn aan opgeslagen files.
index_lvsize=Grote
index_lvuse=Gebruikt voor
index_lvused=Gebruikte ruimte
index_lvvg=Volume groep
index_nolvs=Deze volume groep heeft<br> nog geen logische volumes.
-index_nolvs2=Er zijn nog geen logische volumes gemaakt van een volume groep.
+index_nolvs2=Er zijn nog geen logische volumes aangemaakt van een volume groep.
index_none=Er zijn geen volume groepen gevonden op uw systeem.
-index_nopvs=Deze volume groep heeft<br> nog geen Fysiek volume.
+index_nopvs=Deze volume groep heeft<br> nog geen fysiek volume.
index_nopvs2=Er is nog geen fysiek volume toegevoegd aan een volume groep.
index_pvname=Fysiek volume apparaat
index_pvs=Fysieke volumes
-index_pvsdesc=Een fysiek volume is een disk partitie of RAID apparaat die een deel is van een volume groep. Deze disk ruimte kan dan gebruikt worden door &#233;&#233;n of meer logische volumes.
+index_pvsdesc=Een fysiek volume is een harddisk partitie of RAID apparaat die een deel is van een volume groep. Deze harddisk ruimte kan dan gebruikt worden door &#233;&#233;n of meer logische volumes.
index_pvsize=Apparaat grote
index_pvtotal=Gebruikte blokken
-index_pvtotal2=Grote gebruikt
+index_pvtotal2=Gebruikte grote
index_pvvg=In volume groep
index_return=volume groepen
index_snapof=(Snapshot van $1)
index_title=Logisch Volume Management
index_version=LVM versie $1
index_vgname=Volume groep naam
index_vgs=Volume Groepen
-index_vgsdesc=Een volume groep is een aantal disken die kunnen worden toegewezen aan &#233;&#233;n of meerdere logische volumes. Meeste systemen zullen er &#233;&#233;n hebben, en er moet er minimaal &#233;&#233;n gemaakt zijn voordat er een fysiek of logisch volume kan zijn.
+index_vgsdesc=Een volume groep is een aantal harddisken die kunnen worden toegewezen aan &#233;&#233;n of meerdere logische volumes. Meeste systemen zullen er &#233;&#233;n hebben, en er moet er minimaal &#233;&#233;n gemaakt zijn voordat er een fysiek of logisch volume kan zijn.
index_vgsize=Totale grote
index_vgtotal=Gebruikte blokken
-index_vgtotal2=Gebruikte groten
+index_vgtotal2=Gebruikte grote
init_cmd=Uitvoerende opdracht $1 ..
init_title=Activeer LVM
-log_create_lv=Gemaakte logische volume $1 in VG $2
+log_create_lv=Aangemaakt logische volume $1 in VG $2
log_create_pv=Toegevoegd fysiek volume $1 aan VG $1
-log_create_vg=Gemaakt volume groep $1
+log_create_vg=Aangemaakte volume groep $1
log_delete_lv=Gewiste logische volume $1 in VG $2
log_delete_pv=Verwijderde fysieke volume $1 van VG $2
log_delete_vg=Gewiste volume groep $1
-log_mkfs_lv=Gemaakt $1 filesysteem op $2
-log_modify_lv=Gemodificeerde logische volume $1 in VG $2
-log_modify_pv=Gemodificeerde fysieke volume $1 in VG $2
+log_mkfs_lv=$1 filesysteem aangemaakt op $2
+log_modify_lv=Gemodificeerd logisch volume $1 in VG $2
+log_modify_pv=Gemodificeerd fysiek volume $1 in VG $2
log_modify_vg=Gemodificeerde volume groep $1
+log_resize_pv=Aangepast formaat fysiek volume $1 in VG $2
lv_alloc=Toegewezen methoden
lv_allocn=Niet-Aangrenzend
lv_allocy=Aangrenzend
-lv_cannot=Deze logische volume kan niet hernoemd of verschaalt worden omdat het in gebruik is.
+lv_cannot=Dit logische volume kan niet hernoemd of verschaalt worden omdat het in gebruik is.
lv_create=Maak Logische Volume
lv_create_snap=Maak Snapshot
lv_delete=Verwijder Logisch Volume
lv_deleteok=Verwijder Nu
lv_device=Apparaat file
-lv_edit=Bewerk Logische Volume
+lv_edit=Bewerk Logisch Volume
lv_edit_snap=Bewerk Snapshot
lv_efreesize=Ontbrekende of ongeldige vrije volume groep-grote percentage
+lv_egone=Logisch volume bestaat niet langer!
lv_ename=Ontbrekende of ongeldige volume naam
-lv_epvsize=Ontbrekende of ongeldige vrije fysische volume grote percentage
+lv_epvsize=Ontbrekende of ongeldige vrije fysische volume grote percentage.
lv_err=Mislukt om logische volume op te slaan
lv_err2=Mislukt om logische volume te verwijderen
lv_esame=Een logische volume met dezelfde naam bestaat reeds
@@ -74,14 +77,17 @@ lv_evgsize=Ontbrekende of ongeldige volume groep grote percentage
lv_free=Vrije percentage
lv_freedisk=Vrije ruimte
lv_header=Logische volume details
-lv_mkfs=Gemaakte filesysteem van type:
+lv_mkfs=Aangemaakt Filesysteem van het Type :
+lv_mkfs2=Filesysteem aanmaken
lv_mkfsdesc=Selecteer een filesysteem type en klik op deze knop om een nieuw filesysteem te maken op deze logische volume. Dit zal alle data op dit volume wissen.
+lv_mkfsdesc2=Klik op deze knop om het nieuwe $1 filesysteem aan te maken op dit logische volume. Dit zal alle data op het huidige volume wissen.
lv_mount=Gemount op $1 als $2
-lv_mountmsg=Mount deze LV aan een nieuwe directorie op uw systeem, zodat dit gebruikt kan worden om files op te slaan. Een filesysteem moet reeds gemaakt zijn.
+lv_mountcm=Word gebruikt door Cloudmin systeem $1
+lv_mountmsg=Mount deze LV aan een nieuwe directory op uw systeem, zodat dit gebruikt kan worden om files op te slaan. Een filesysteem moet reeds gemaakt zijn.
lv_mountraid=Deel van RAID apparaat $1
lv_mountvm=Gemount als virtueel geheugen
lv_name=Volume naam
-lv_newmount=Mount LV op:
+lv_newmount=Mount LV op :
lv_nosnap=Kon het niet bepalen!
lv_nostripe=Uitgeschakeld (altijd toewijzen vanaf start)
lv_notused=Niet in gebruik
@@ -92,42 +98,49 @@ lv_pesize=Toegewezen blok grote
lv_petotal=Toegewezen blokken van volume groep
lv_petotals=$1 van $2
lv_pvs=Fysiek volume toegewezen
-lv_rusnap=Weet U zeker dat U de snapshot $1 wilt verwijderen?
-lv_rusure=Weet U zeker dat U het logische volume $1 wilt verwijderen? Alle data in het filesysteem op dit logische volume word voor altijd gewist!
+lv_readahead=Vooruit Lees Sectors
+lv_rusnap=Weet u zeker dat u de snapshot $1 wilt verwijderen?
+lv_rusure=Weet u zeker dat u het logische volume $1 wilt verwijderen? Alle data in het filesysteem op dit logische volume word voor altijd gewist!
lv_size=Volume grote
lv_size0=Absolute grote
lv_size1=Percentage van VG grote
lv_size2=Percentage van VG vrije ruimte
lv_size3=Percentage van PV vrije ruimte
lv_size3a=$1 van $2
+lv_sizeabs=Exacte grote
+lv_sizesimple=Grote met eenheden
lv_snapof=Snapshot van logisch volume
-lv_snapusage=Snapshot percentage gebruik
+lv_snapusage=Snapshot gebruikt percentage
lv_status=Huidige status
lv_stripe=Volume striping
lv_stripes=Stripe tussen $1 fysieke volumes
lv_stripes2=Fysiek volume om te stripen tussen
+lv_stripesize=Stripe grote
lv_toobig=De nieuwe volume grote is $1 blokken (ieder van $2), maar alleen $3 zijn er vrij in de volume groep.
lv_umount=Om te mounten op $1 als $2
+lv_umountcm=Voor gebruik met Cloudmin systeem $1
lv_umountvm=Om te mounten als virtueel geheugen
lv_vg=In volume groep $1
-mkfs_desc=Met dit formulier kunt U een nieuwe $2 ($1) filesysteem op het logische volume $3 bouwen. Alle bestaande data zal worden gewist.
-mkfs_err=Mislukt om een filesysteem te maken
-mkfs_exec=Uitvoeren opdracht $1 ..
+mkfs_desc=Met dit formulier kunt u een nieuw $2 ($1) filesysteem op het logische volume $3 bouwen. Alle bestaande data zal worden gewist.
+mkfs_err=Mislukt om een filesysteem aan te maken
+mkfs_exec=Uitvoeren van opdracht $1 ..
mkfs_failed=.. opdracht mislukt!
mkfs_header=Nieuwe filesysteem opties
mkfs_ok=.. opdracht compleet.
-mkfs_title=Gemaakt Filesysteem
-pv_alloc=Aanzetten voor toewijzen?
-pv_create=Toevoegen fysiek volume
+mkfs_title=Aangemaakt Filesysteem
+pv_alloc=Aanzetten voor toewijzing?
+pv_create=Fysiek Volume Toevoegen
pv_create2=Toevoegen aan volume groep
pv_delete=Verwijder Fysiek Volume
-pv_delete2=Verwijder van volume groep
+pv_delete2=Verwijderen van volume groep
pv_deleteok=Verwijder Volume
-pv_device=Disk apparaten
+pv_device=Harddisk apparaten
pv_edit=Bewerk Fysiek Volume
-pv_eother=Ontbrekende of ongeldig disk apparaat
+pv_egone=Fysiek volume bestaat niet meer!
+pv_eother=Ontbrekende of ongeldig harddisk
pv_err=Mislukt om fysiek volume op te slaan
pv_err2=Mislukt om fysiek volume te verwijderen
+pv_err3=Verschalen van fysiek volume mislukte
pv_force=Extra volume geforceerd bijmaken?
pv_header=Fysieke volume details
pv_lvs=Toegewezen door logische volumes
@@ -136,13 +149,16 @@ pv_pesize=Toegewezen blok grote
pv_petotal=Toegewezen blokken
pv_petotal2=Toegewezen grote
pv_raid=RAID apparaat $1
-pv_rusure=Weet U zeker dat U de fysieke volume apparaat $1 wilt verwijderen van zijn volume groep? Dit zal resulteren dat er data word verschoven naar andere fysieke volumes binnen de groep.
-pv_size=Disk grote
+pv_resize=Verschaal Naar Grote Apparaat
+pv_rusure=Weet u zeker dat u het fysieke volume apparaat $1 wilt verwijderen van zijn volume groep? Dit zal resulteren dat er data word verschoven naar andere fysieke volumes binnen de groep.
+pv_size=Harddisk grote
pv_vg=In volume groep $1
pv_warn=Waarschuwing! Alle data op het geselecteerde apparaat word gewist.
-resize_fs=Er is een fout opgetreden om het filesysteem $1 te verschalen op deze logische volume : $2 Als U het logische volume verschaalt moet U het filesysteem opnieuw maken waardoor alle data hierop gewist zal worden.
-resize_mesg=Het $1 filesysteem op dit logische volume kan niet verschaalt worden. Als U het logische volume verschaalt moet U het filesysteem opnieuw maken waardoor alle data hierop gewist zal worden.
-resize_mesg2=Webmin weet niet wat voor soort filesysteem op dit logische volume staat. Als U het logische volume verschaalt moet U het filesysteem opnieuw maken waardoor alle data hierop gewist zal worden.
+resize_emounted=Het filesysteem op dit logische volume kan niet worden verschaalt omdat het ge-mount is.
+resize_emounted2=Het filesysteem op dit logische volume kan niet worden verkleint omdat het ge-mount is.
+resize_fs=Er is een fout opgetreden om het filesysteem $1 te verschalen op dit logische volume : $2 Als u het logische volume verschaalt moet u het filesysteem opnieuw maken waardoor alle data hierop gewist zal worden.
+resize_mesg=Het $1 filesysteem op dit logische volume kan niet verschaalt worden. Als u het logische volume verschaalt moet u het filesysteem opnieuw maken waardoor alle data hierop gewist zal worden.
+resize_mesg2=Webmin weet niet wat voor soort filesysteem op dit logische volume staat. Als u het logische volume verschaalt moet u het filesysteem opnieuw aanmaken waardoor alle data hierop gewist zal worden.
resize_ok=Verschalen Logisch Volume
resize_title=Verschalen Logisch Volume
vg_cannot=Deze volume groep kan niet worden verwijdert omdat het nog steeds $1 logische volumes heeft.
@@ -151,6 +167,7 @@ vg_delete=Verwijder Volume Groep
vg_deleteok=Verwijder Nu
vg_device=Aanvankelijk fysiek apparaat
vg_edit=Bewerk Volume Groep
+vg_egone=Volume groep bestaat niet langer!
vg_ename=Ontbrekende of ongeldige volume groep naam
vg_epesize=Ontbrekende of ongeldige toegewezen blok grote
vg_err=Mislukt om volume groep op te slaan

0 comments on commit 3e641ee

Please sign in to comment.