Permalink
Browse files

Norwegian update from Stein-Aksel Basma

 • Loading branch information...
1 parent d46a07d commit 5bf35ef9cd6b647af2c0893db97909510a7c7cf7 @jcameron jcameron committed Jan 9, 2017
Showing with 68 additions and 4 deletions.
 1. +18 −0 bind8/lang/no
 2. +2 −0 custom/lang/no
 3. +2 −0 filter/lang/no
 4. +3 −0 firewall6/lang/no
 5. +14 −3 lang/no
 6. +5 −0 mount/lang/no
 7. +1 −0 package-updates/lang/no
 8. +1 −0 samba/lang/no
 9. +6 −0 status/lang/no
 10. +9 −1 webmin/lang/no
 11. +7 −0 webminlog/lang/no
View
@@ -266,6 +266,7 @@ edit_eip6='$1' er ikke en gyldig IPv6 adresse
edit_ekey=Manglende eller ugyldig base-64 kodet nøkkeldata
edit_elabel=En etikett i '$1' er for lang
edit_eloc=Manglende bredde- og lengdegrad
+edit_ematch='$1' er ikke et gyldig TLSA match nummer
edit_emx='$1' er ikke en gyldig e-post tjener
edit_ename='$1' er ikke et gyldig oppføringsnavn
edit_ens='$1' er ikke en gyldig navnetjener
@@ -278,6 +279,7 @@ edit_eproto='$1' er ikke et gyldig nøkkel protokoll nummer
edit_eptr='$1' er ikke et gyldig vertsnavn for en revers adresseoppføring
edit_erevmust=Revers sone for IP adresse ikke funnet
edit_err=Kunne ikke lagre oppføring
+edit_eselector='$1' er ikke et gyldig TLSA selector nummer
edit_eserv=Du oppga ikke noen vekjente tjenester
edit_eserv2='$1' er ikke et gyldig tjenestenavn
edit_espfa='$1' er ikke en gyldig vert å tillate sending fra
@@ -290,8 +292,10 @@ edit_espfmx='$1' er ikke et gyldig domenenavn å tillate MX sending fra
edit_espfmxmax=Du har ikke lov til å ha flere enn 10 domener som det tillates MX sending fra
edit_espfredirect='$1' er ikke et gyldig alternativt domenenavn
edit_etarget='$1' er ikke et gyldig tjenernavn eller adresse
+edit_etlsa=Ugyldig TLSA kodet sertifikat - kan kun inneholde 2-siffers hex bytes
edit_ettl='$1' er ikke en gyldig time-to-live
edit_etxt='$1' er ikek et gyldig navn på en tekst-oppføring
+edit_eusage='$1' er ikke et gyldig TLSA bruks-nummer
edit_eweight='$1' er ikke en gyldig tjeneste-vekt
edit_header=I $1
edit_name=Navn
@@ -958,6 +962,15 @@ text_soa=Øk serienummer automatisk
text_title=Rediger oppføringsfil
text_title2=Vis oppføringsfil
text_undo=Omgjør
+tlsa_match0=Uhashet innhold
+tlsa_match1=SHA-256 hashet
+tlsa_match2=SHA-512 hashet
+tlsa_selector0=Fullt sertifikat
+tlsa_selector1=Offentlig nøkkel info
+tlsa_usage0=Sertifikat-autoritet
+tlsa_usage1=Slutt entitet
+tlsa_usage2=Trust anker
+tlsa_usage3=Domene utgitt
trusted_alg=Algoritme
trusted_anchor=Anker sone
trusted_dlv=Virkelig sone
@@ -1001,6 +1014,7 @@ type_PTR=Revers adresse
type_RP=Ansvarlig person
type_SPF=Avsender tillatt fra
type_SRV=Tjeneste adresse
+type_TLSA=SSL sertifikat
type_TXT=Tekst
type_WKS=Velkjente tjenester
umass_any=Oppdater <b>alle</b> oppf&#248;ringer
@@ -1047,6 +1061,10 @@ value_SRV1=Prioritet
value_SRV2=Vekt
value_SRV3=Port
value_SRV4=Tjener
+value_TLSA1=Sertifikat bruk
+value_TLSA2=Sertifikat selektor
+value_TLSA3=Sertifikat match
+value_TLSA4=Sertifikat data
value_TXT1=Melding
value_WKS1=Adresse
value_WKS2=Protokoll
View
@@ -126,6 +126,8 @@ save_ecmd=Ingen kommando angitt
save_edesc=Ingen beskrivelse angitt
save_edir=Manglende eller ugyldig katalog
save_eformat=Ugyldig output MIME type
+save_eopts=Manglende innstllingsfil for parameter $1
+save_eopts2=Innstillingsfil eller standard-verdi for parameter $1 kan ikke innholde :
save_eorder=Sortering p&#229; hovedsiden m&#229; v&#230;re et heltall
save_err=Kunne ikke lagre kommando
save_etimeout=Manglende eller ugyldig maks. tid &#229; vente
View
@@ -87,12 +87,14 @@ index_csize>=St&#248;rre enn $1
index_cspam=E-post er s&#248;ppelpost
index_delete=Slett valgte filtere
index_force=Advarsel - Systemet er konfigurert til ikke &#229; behandle bruker-definerte e-post filtere. Filtere definert her vil ikke bli brukt.
+index_forever=For alltid
index_mins=minutter
index_move=Flytt
index_none=Du har ikke definert noen e-post filtere enda. All e-post vil bli levert til innboksen din.
index_none2=Ingen av dine eksisterende Procmail regler er enkle nok til &#229; vises her.
index_noperiod=Ingen minimum
index_nowebmin=Denne modulen er kun for bruk i Usermin. Dersom den er synlig i Webmin er temaet du bruker ufullstendig.
+index_ondate=Dato
index_period=Minimumstid mellom autosvar
index_return=filterliste
index_subject=Autosvar meldingsemne
View
@@ -56,6 +56,8 @@ desc_i=input grensesnitt er $1
desc_i!=input grensesnitt er ikke $1
desc_icmp-type=ICMP type er $1
desc_icmp-type!=ICMP type ikke er $1
+desc_icmpv6-type=ICMP type er %1
+desc_icmpv6-type!=ICMP type er ikk %1
desc_limit=rate is less than $1
desc_limit!=rate is more than $1
desc_limit-burst=burst rate is less than $1
@@ -221,6 +223,7 @@ index_policy_accept=Godta
index_policy_drop=Dropp
index_policy_queue=Userspace
index_policy_return=Exit chain
+index_position=Reglene $1 til $2 av $3
index_radd=Ny regel
index_reset=Tilbakestill brannmur
index_resetdesc=Klikk p&#229; denne knappen for &#229; fjerne alle eksisterende brannmurregler og sette opp nye regler for en grunnleggende startkonfigurasjon.
View
@@ -48,8 +48,8 @@ chooser_ok=OK
chooser_title1=Velg fil ...
chooser_title2=Velg katalog ...
config_dir=For modul $1
-config_eaccess=Du f�r ingen tilgang til denne modul
-config_ecannot=Du f�r ikke lov til � konfigurere dette modul
+config_eaccess=Du f�r ingen tilgang til denne modulen
+config_ecannot=Du f�r ikke lov til � konfigurere denne modulen
config_err=Kunne ikke lagre konfig
config_ewebmin=Parameter type 14 virker bare i Webmin
config_header=Konfigurerbare innstillinger for $1
@@ -136,6 +136,17 @@ help_err=Hjelp kunne ikke vises
helpsearch=S�k i dok..
index=index
link_essl=Perl-modulen Net::SSLeay som beh�ves for HTTPS forbindelser er ikke installert p� ditt system.
+log_email_desc=Denne meldingen ble sendt av Webmin som svar p� en bruker-handling.
+log_email_global=Webmin global handling
+log_email_mod=Webmin modul: $1
+log_email_moddesc=Modul tittel: $1
+log_email_remote=Klient adresse: $1
+log_email_script=Webmin script: $1
+log_email_session=Sesjon ID: $1
+log_email_subject=Webmin handling i $1
+log_email_system=Utf�rt p� system: $1
+log_email_time=Handling utf�rt: $1
+log_email_user=Utf�rt av bruker: $1
longcategory_=Moduler som ikke passer inn i noen annen kategori
longcategory_cluster=Moduler som kan vedlikeholde flere Webmin servere fra ett enkelt grensesnitt
longcategory_hardware=Moduler for skriver, disk og annen maskinvarekonfigurasjon
@@ -218,7 +229,7 @@ referer_fix2=Alternativt kan du konfigurere Webmin til
referer_fix2u=Alternativt kan du konfigurere Webmin til � tillate lenker fra ukjente referenter ved � :<ul><li>Logge inn som <tt>root</tt>, og redigere filen <tt>/etc/webmin/config</tt>.<li>Finn linjen <tt>referers_none=1</tt> og endre den til <tt>referers_none=0</tt>.<li>Lagre filen.</ul>
referer_fix3u=Forsikre deg om at nettleseren din er konfigurert til � sende referer-informasjon slik at den kan verifiseres av Webmin
referer_title=Sikkerhetsadvarsel
-referer_warn=<b>Advarsel!</b> Webmin har oppdaget at URL $1 linken til programmet $2, ser ut til � vare utenfor Webmin serveren. Dette kan vare ett fors�k p� � lure din server til � utf�re ett farligt kommando.
+referer_warn=<b>Advarsel!</b> Webmin har oppdaget at URL $1 linken til programmet $2, ser ut til � v�re utenfor Webmin serveren. Dette kan v�re ett fors�k p� � lure din server til � utf�re ett farligt kommando.
referer_warn_unknown=<b>Advarsel!</b> Webmin har oppdaget at programmet $1 ble lenket til fra en ukjent URL, som ser ut til � ligge utenfor Webmin serveren. Dette kan v�re ett fors�k p� � lure din server til � utf�re en farlig kommando.
reset=Nullstill
save=Lagre
View
@@ -152,6 +152,7 @@ linux_continue=Continue
linux_conv=DOS-Unix newline conversion
linux_conv2=OS/2-Unix newline conversion
linux_credentials=Credentials fil
+linux_cvers=CIFS versjon
linux_df=Include reserved blocks in filesystem size?
linux_disk=Disk
linux_dmode=Directory permissions
@@ -161,6 +162,7 @@ linux_eautomap=The automount map file '$1' does not exist
linux_ebind=Missing or non-existant original directory
linux_ecname=Missing or invalid client netbios name
linux_ecodepage=Missing or invalid code page
+linux_ecvers=CIFS versjon m&#229; v&#230;re et tall
linux_edev=No device entered
linux_edevfile=The device file '$1' does not exist
linux_edmode='$1' is not a valid octal directory mode
@@ -232,6 +234,9 @@ linux_port=NFS Port
linux_posix=Allow names that differ only in case?
linux_privacy=Privacy (including Integrity)
linux_quiet=Report errors on <tt>chown</tt> attempts?
+linux_quotaj=Kvote lagringstype
+linux_quotaj0=Vanlig
+linux_quotaj1=Journallering
linux_quotas=Use Quotas?
linux_raid=RAID device
linux_rdev=RAID device $1
@@ -16,6 +16,7 @@ index_email=Send oppdateringsrapport per e-post til
index_err=Kunne ikke hente pakkeliste
index_header=Innstillinger for tidsplanlagt sjekking
index_install=Installer valgte pakker
+index_manynew=Det er $1 pakker tilgjengelige for installasjon. Bruk s&#248;keboksen ti l&#229; finne de du &#248;nsker &#229; installere.
index_mode=Tilstander som skal vises:
index_mode_current=Installert
index_mode_new=Kun nye
View
@@ -438,6 +438,7 @@ savefmisc_fail=Kunne ikke lagre forskjellige innstillinger
savefmisc_number='$1' er ikke et gyldig antall tilkoblinger
savefperm_fail=Kunne ikke lagre filtillatelser
savefperm_mode='$1' er ikke en gyldig Unix filmodus
+savefshare_emkdir=Kunne ikke opprette katalog : $1
savefshare_exist=En ressurs med navn '$1' finnes allerede
savefshare_fail=Kunne ikke lagre ressurs
savefshare_global=Navnet 'global' kan ikke brukes som navn p&#229; en ressurs
View
@@ -219,6 +219,7 @@ mon_warndef=Ja, og bruk standard rapporteringsmodus
mon_webmin=Webmin nede
monitor_email_down=Overv&#229;ker p&#229; $1 for '$2' har oppdaget at tjenesten har g&#229;tt ned $3
monitor_email_isdown=Overv&#229;ker p&#229; $1 for '$2' har oppdaget at tjenesten er nede $3
+monitor_email_stat=Gjeldende status : $1
monitor_email_timed=Overv&#229;ker p&#229; $1 for '$2' ble tidsavbrutt $3
monitor_email_un=Overv&#229;ker p&#229; $1 for '$2' har oppdaget at tjenesten er avinstallert $3
monitor_email_up=Overv&#229;ker p&#229; $1 for '$2' har oppdaget at tjenesten har kommet opp $3
@@ -336,6 +337,7 @@ sched_esmsname=Manglende eller ugyldig-utseende SMS nummer
sched_esmsnumber=Manglende eller ikke-numerisk SMS nummer
sched_esmtp=Manglende eller ugyldig SMTP tjener
sched_esmtpcmd=SMTP kommando $1 feilet : $2
+sched_esubject=Mangler SMS meldingsemne
sched_from=Fra: adresse for e-post
sched_header=Innstillinger for planlagt bakgrunns-overv&#229;king
sched_hours=Kj&#248;r overv&#229;ker i l&#248;pet av timene
@@ -358,6 +360,10 @@ sched_smsnumber=med nummer
sched_smtp=Send e-post via
sched_smtp_prog=Lokal e-post tjener
sched_smtp_server=SMTP tjener
+sched_subject=Emnelinje for SMS meldinger
+sched_subject0=Ingen (varlsel er i meldingsteksten)
+sched_subject1=Varselstekst (la meldingstekst v&#230;re tom)
+sched_subject2=Egendefinert tekst
sched_title=Planlagt overv&#229;king
sched_warn=Send e-post n&#229;r
sched_warn0=N&#229;r en tjeneste g&#229;r ned
View
@@ -3,7 +3,7 @@ access_all=Tillat fra alle adresser
access_allow=Tillat kun fra disse adresser
access_always=Finne vertsnavn p&#229; v&#230;r foresp&#248;rsel
access_deny=Ikke tillat disse adresser
-access_desc=Webmin tjeneren kan settes opp til &#229; nekte eller tillate tilgang fra spesifikke IP adresser. Vertsnavn (som foo.bar.com) og IP nettverk (som 10.254.3.0 eller 10.254.1.0/255.255.255.128) kan ogs&#229; brukes. Du b&#248;r begrense tilgangen p&#229; tjeneren til de adressene du stoler p&#229;, spesielt hvis tjeneren kan n&#229;s fra internett. Ellers alle som gjetter passordet ditt vil ha full kontroll over tjeneren......
+access_desc=Webmin tjeneren kan settes opp til &#230; nekte eller tillate tilgang fra spesifikke IP adresser. Vertsnavn (som foo.bar.com) og IP nettverk (som 10.254.3.0 eller 10.254.1.0/255.255.255.128) kan ogs&#229; brukes. Du b&#248;r begrense tilgangen p&#229; tjeneren til de adressene du stoler p&#229;, spesielt hvis tjeneren kan n&#229;s fra internett. Ellers alle som gjetter passordet ditt vil ha full kontroll over tjeneren......
access_ecidr='$1' er ikke et gyldig CIDR tall
access_ecidr16=IPv6 nettverksst&#248;rrelse '$1' m&#229; v&#230;re delelig med 16
access_ecidr6='$1' er ikke en gyldig IPv6 nettverksst&#248;rrelse
@@ -354,14 +354,18 @@ log_descs=Endret modultitler
log_disable=Deaktiver logging
log_ediff=Systemet ditt har ikke kommandoen $1 som beh&#248;ves for logg fil forandringer
log_ehours='$1' er ikke et gyldig antall timer
+log_email=Send loggede handlinger via e-post til
+log_emailnone=Ikke send
log_enable=Aktiver logging
log_eperms=Manglende eller ugyldige oktale tillatelser (som f.eks 755)
log_err=Feilet ved lagring av logg konfigurasjon
log_files=Logg endringer etter hver aktivitet
log_forusers=Brukere som skal logges
log_fullfiles=Logg alle endrede filer f&#248;r handlinger, for tilbakerulling?
+log_global=&lt;Globale handlinger&gt;
log_header=Innstillinger for web-tjener logging
log_inmods=Moduler som skal logges
+log_inmodsemail=Send e-post for handlinger i
log_install=Installert modul $1
log_lang=Forandre spr&#229;kinnstillinger
log_letsencrypt=Forespurt nytt SSL sertifikat fra Let's Encrypt
@@ -696,10 +700,12 @@ ssl_desc2=NB!!!! - hver sikker p&#229; at nettleseren din st&#248;tter SSL (som
ssl_download=Last ned sertifikat
ssl_ecert=SSL sertifikat fil $1 eksisterer ikke eller inneholder ikke et PEM format sertifikat
ssl_ecipher_list=Manglende eller ugyldig chifferliste - m&#229; v&#230;re noe som <tt>HIGH:-SSLv2:-aNULL</tt>
+ssl_edhparams=Kunne ikke generere PFS DH parameterfil : $1
ssl_edownload=Kunne ikke trekke ut PEM data fra sertifikat
ssl_eextraca=Ekstra sertifikat fil '$1' finnes ikke
ssl_ekey=SSL privat n&#248;kkel fil $1 eksisterer ikke eller inneholder ikke en PEM format n&#248;kkel
ssl_emessage=Feilmeldingen fra Perl var : $1
+ssl_epfsversion=PFS krever Net::SSLeay versjon $2, men dette systemet har bare versjon $1
ssl_err=Kunne ikke lagre SSL opsjoner
ssl_essl=The Net::SSLeay perl modul ser ikke ut til &#229; v&#230;re installert i ditt system. For &#229; installere OpenSSL library og Net::SSLeay, f&#248;lg <a href='$1'>disse instruksjonene</a> fra Webmin websidene.
ssl_eversion=Manglende eller ugyldig versjonsnummer
@@ -726,6 +732,7 @@ ssl_letserr2=Sjekk <a href='$1'>modulkonfigurasjonen</a> for &#229; v&#230;re si
ssl_letsheader=Innstillinger for nytt SSL sertifikat
ssl_letsnotrenew=Forny kun manuelt
ssl_letsok=Be om sertifikat
+ssl_letsonly=Bare oppdater fornyelse
ssl_letsrenew=M&#229;neder mellom automatisk fornyelse
ssl_newcsr=Her kan du opprette en ny SSL n&#248;kkel og sertifikatforesp&#248;rsel (CSR) for din Webmin tjener. Foresp&#248;rselen m&#229; signeres av en sertifikatautoritet (CA) f&#248;r den kan brukes.
ssl_newfile=Skriv n&#248;kkel til fil
@@ -871,6 +878,7 @@ twofactor_etotpmatch=Ugyldig kode for engangspassord
twofactor_etotpmodule=Perl-modulen <tt>$1</tt>, som er p&#229;krevd for to-faktor autentisering, er ikke installert. Bruk modulen <a href='$2'>Perl moduler</a> i Webmin for &#229; installere den.
twofactor_etotpmodule2=Mangler Perl modulen $1
twofactor_etotptoken=Google Authenticator token m&#229; v&#230;re et tall
+twofactor_eusers=To-faktor autentisering kan ike deaktiveres, siden f&#195;&#184;lgende brukere er innrullert for &#195;&#184;yeblikket: $1
twofactor_header=Innstillinger for to-faktor autentisering
twofactor_none=Ingen
twofactor_phone=Mobilnummer
View
@@ -74,8 +74,15 @@ search_date=Dato
search_err=S&#248;ket feilet
search_etime=Ugyldig start eller slutt tid
search_global=Ingen
+search_global_badpass=Feil passord
+search_global_baduser=Feil brukernavn
+search_global_expiredpass=Passord utl&#248;pt
+search_global_failed=Innlogging til Webmin feilet : $1
search_global_login=Logget inn p&#229; Webmin
search_global_logout=Logget ut fra Webmin
+search_global_twofactor=Ugyldig tofaktor token
+search_global_wrongpass=Ugyldig passord
+search_global_wronguser=Ugyldig bruker
search_host=Klient adresse
search_module=Modul
search_none2=Ingen handlinger stemte med ditt s&#248;k etter handlinger

0 comments on commit 5bf35ef

Please sign in to comment.