Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Dutch updates from Gandyman

  • Loading branch information...
commit e4a46ff5574357af6cefaded0af841eeeda1ce5a 1 parent 1c22763
@jcameron jcameron authored
View
2  pptp-client/config.info.nl
@@ -1,5 +1,5 @@
line1=Configureerbare opties,11
-timeout=Tijd om te wacht voor een tunnel verbinding,0,5
+timeout=Tijd om te wachten op een tunnel verbinding,0,5
line2=Systeem configuratie,11
pptp=Volledig pad naar het PPTP client programma,0
peers_dir=Directory waarin PPP verbinding files zitten,0
View
28 pptp-client/help/intro.nl.html
@@ -0,0 +1,28 @@
+<header>PPTP VPN Client</header>
+
+Met deze module kunt u een VPN verbinding maken naar andere servers met gebruik
+van het PPTP protocol. de module maakt gebruik van het standaard Linux PPTP client
+programma en de PPP deamon. Remote servers moeten een PPTP deamon werkend hebben,
+die geconfigureerd kunnen worden door de Webmin PPTP VPN Server Module. <p>
+
+Er kunnen diverse tunnels worden gedefinieerd, waarbij iedere tunnel een remote
+server nodig heeft om mee te verbinden met een login naam en een wachtwoord.
+Een tunnel kan ook verscheidene geassocieerde statische routes bevatten, die
+actief worden zodra ermee word verbonden.
+Standaard word er alleen een route naar de server aan de andere kan van de tunnel
+aangemaakt zodra die geactiveerd word. <p>
+
+Zodra een tunnel is aangemaakt kan het geactiveerd worden met gebruik van de
+<b>Verbind naar</b> knop aan de onderkant van de pagina. Er kunnen altijd meerdere
+tunnels worden geactiveerd waarbij de geactiveerde tunnels ook altijd weer gesloten
+kunnen worden met de <b>Verbreek van</b> knop. <p>
+
+U vind op de hoofdpagina ook de <b>Bewerk Globale PPP Opties</b> knop voor het
+bewerken van de instellingen voor alle tunnels. De meest belangrijke zijn de
+instellingen die gerelateerd zijn aan MPPE, een versleuteld protocol wat gebruikt
+word door de Microsoft VPN servers voor een veilige PPTP verbinding. Er is echter
+wel ondersteuning nodig in de PPP deamon en de kernel om MPPE te laten werken.
+PPPd versies 2.4.2 en hoger ondersteunen MPPE automatisch en er is ook een pad te
+vinden naar oudere versies. <p>
+
+<hr>
View
31 pptp-client/lang/nl
@@ -1,9 +1,10 @@
+__norefs=1
cone_ealready=Reeds verbonden
conn_cmd=Een PPTP verbinding opbouwen met de opdracht $1 ..
conn_egone=Tunnel bestaat niet langer
conn_einvalid=Ontbrekende server IP adres in configuratie file
conn_err=Mislukt te verbinden met de tunnel
-conn_mppe=Het MPPE protocol voor VPN encryptie vereist een PPP deamon en kernel ondersteuning. Echter de fouten hierboven suggereren dan &#233;&#233;n of beide niet beschikbaar zijn op uw systeem. Wanneer de PPTP server geen MPPE nodig heeft, probeert U dan alle opties uit te zetten die hiermee gerelateerd zijn op de <a href='$1'>global PPP opties</a> pagina.
+conn_mppe=Het MPPE protocol voor VPN encryptie vereist een PPP deamon en kernel ondersteuning. Echter de fouten hierboven suggereren dan &#233;&#233;n of beide niet beschikbaar zijn op uw systeem. Wanneer de PPTP server geen MPPE nodig heeft, probeert u dan alle opties uit te zetten die hiermee gerelateerd zijn op de <a href='$1'>globale PPP opties</a> pagina.
conn_ok=.. verbinding is succesvol geactiveerd en gebruikt interface $1. Uw locale adres is $2 en het remote adres is $3.
conn_routes=Routes toevoegen met de opdrachten ..
conn_timeout=.. verbinding mislukt! Controleer het log bericht hieronder voor meer informatie.
@@ -41,13 +42,13 @@ edit_type1=Netwerk
edit_type2=Enkele host
edit_unknown=Andere <tt>route</tt> opdrachten
index_add=Toevoegen van een nieuwe PPTP VPN tunnel.
-index_boot=Verbinden tijdens booten:
-index_bootdesc=Verander deze optie om te configureren of de geselecteerde PPTP VPN connectie word gestart tijdens booten of niet.
-index_conn=Verbinden met:
-index_conndesc=Klik op deze knop om te verbinden met de geselecteerde PPTP VPN tunnel met gebruik van zin huidige configuratie.
-index_disc=Verbreken van:
-index_discdesc=Klik op deze knop om de geselecteerde actieve PPTP VPN tunnel te verbreken en verwijder alle routes ernaar toe.
-index_eoptions=De globale PPTP PPP opties file $1 bestaat niet. Of U moet deze maken, of bewerk de <a href='$2'>module configuratie</a> om een andere file te gebruiken, of geen &#233;&#233;n file te gebruiken.
+index_boot=Verbinden tijdens booten :
+index_bootdesc=Verander deze optie om te configureren of de geselecteerde PPTP VPN verbinding word gestart tijdens booten of niet.
+index_conn=Verbinden met :
+index_conndesc=Klik op deze knop om te verbinden met de geselecteerde PPTP VPN tunnel met gebruik van zijn huidige configuratie.
+index_disc=Verbreken van :
+index_discdesc=Klik op deze knop om de geselecteerde actieve PPTP VPN tunnel te verbreken en verwijder alle routes die ernaar toe gaan.
+index_eoptions=De globale PPTP PPP opties file $1 bestaat niet. Of u moet deze maken, of bewerk de <a href='$2'>module configuratie</a> om een andere file te gebruiken, of geen &#233;&#233;n file te gebruiken.
index_eppp=Het PPP server programa $1 is niet geinstalleerd op uw systeem. Terwijl de PPTP dit nodig heeft om te kunnen werken.
index_epptp=Het PPTP client programma $1 is niet gevonden op uw systeem. Misschien is het niet geinstalleerd of uw <a href='$2'>module configuratie</a> is niet correct.
index_header=Gedefinieerde Tunnels
@@ -55,7 +56,7 @@ index_noboot=&lt;Niet verbinden&gt;
index_none=Er zijn nog geen PPTP tunnels gedefinieerd.
index_opts=Bewerk Globale PPP Opties
index_optsdesc=Klik op deze knop om de PPP opties te bewerken die worden toegevoegd aan alle PPTP VPN tunnels.
-index_pass=met optioneel wachtwoord:
+index_pass=met optioneel wachtwoord :
index_return=PPTP tunnel lijst
index_title=PPTP VPN Client
index_tunnel=Tunnel $1
@@ -79,14 +80,14 @@ mppe_mppe-stateful=Aanzetten volledige status MPPE mode?
mppe_mppe-stateless=Aanzetten zonder status MPPE mode?
mppe_new=Waarschuwing - De nieuwe stijl MPPE richtlijnen $1 zijn gevonden in uw configuratie file, echter uw PPP deamon ondersteund alleen oude stijl richtlijnen.
mppe_old=Waarschuwing - De oude stijl MPPE richtlijnen $1 zijn gevonden in uw configuratie file, echter uw PPP deamon ondersteund alleen nieuwe stijl richtlijnen.
-opts_desc=De settings hieronder zijn genomen van $1, en zullen toegevoegd worden aan alle tunnels die zijn ingesteld om de standaard globale PPP opties file te gebruiken.
-opts_emru=Ontbrekende of ongeldige maximum ontvangst pakket grote
-opts_emtu=Ontbrekende of ongeldige maximum verzend pakket grote
+opts_desc=De instellingen hieronder zijn genomen van $1, en zullen toegevoegd worden aan alle tunnels die zijn ingesteld om de standaard globale PPP opties file te gebruiken.
+opts_emru=Ontbrekende of ongeldige maximum ontvangst grote van pakket
+opts_emtu=Ontbrekende of ongeldige maximum verzend grote van pakket
opts_err=Mislukt om de globale PPP opties op te slaan
opts_header=PPP opties voor alle tunnels
opts_mru=Maximum ontvangst van pakket grote
-opts_msdesc=Met de opties hieronder zet U de MPPE encryptie aan die gebruikt word door Windows VPN servers. Echter hiervoor heeft MPPE ondersteuning nodig in zowel PPP daemon als de kernel die gebruikt word door uw systeem.
-opts_mtu=Maximum verzenden pakket grote
+opts_msdesc=Met de opties hieronder zet u de MPPE encryptie aan die gebruikt word door Windows VPN servers. Echter hiervoor heeft MPPE ondersteuning nodig in zowel PPP daemon als de kernel die gebruikt word door uw systeem.
+opts_mtu=Maximum pakket grote voor verzending
opts_title=Globale PPP Opties
save_eclash=Een tunnel of PPP peer met dezelfde naam bestaat reeds
save_edef=Ontbrekende of ongeldige standaard route gateway
@@ -99,7 +100,7 @@ save_emask=Ongeldige netmask in route $1
save_emask2=Geen netmask nodig voor host route $1
save_ename=Ontbrekende tunnel naam
save_enet=Ongeldig netwerk adres in route $1
-save_eremote=Ontbrekende of ongeldige remote server's naam
+save_eremote=Ontbrekende of ongeldige remote server's naam
save_erename=Mislukt om de tunnel file te hernoemen
save_err=Mislukt om de tunnel op te slaan
save_eserver=Ontbrekende of ongeldige server om mee te verbinden
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.