Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP

Comparing changes

Choose two branches to see what’s changed or to start a new pull request. If you need to, you can also compare across forks.

Open a pull request

Create a new pull request by comparing changes across two branches. If you need to, you can also compare across forks.
base fork: webmin/webmin
base: b466ed8cc8
...
head fork: webmin/webmin
compare: 4d27e5266d
  • 7 commits
  • 13 files changed
  • 0 commit comments
  • 1 contributor
View
4 firewall/config.info.nl
@@ -3,10 +3,10 @@ view_condition=Laat de conditie zien in de regel lijst?,1,1-Ja,0-Nee
view_comment=Laat commentaar in regel lijst zien?,1,1-Ja,0-Nee
comment_mod=Commentaar opslaan als,1,0-# commentaar in opgeslagen file,1---commentaar optie
cluster_mode=Update cluster servers,1,0-Wanneer een verandering is gemaakt,1-Wanneer de configuratie word toegevoegd
-before_cmd=Opdracht om uit te voeren voor veranderen van de regels,3,Niets
+before_cmd=Opdracht om uit te voeren voor het veranderen van de regels,3,Niets
after_cmd=Opdracht om uit te voeren na verandering van de regels,3,Niets
before_apply_cmd=Opdracht om uit te voeren voordat de configuratie word toegevoegd,3,Niets
after_apply_cmd=Opdracht om uit te voeren nadat de configuratie is toegevoegd,3,Niets
line1=Systeem configuratie,11
-save_file=IPtables opgeslagen file om te bewerken,3,Gebruik Operating Systeem of Webmin standaard
+save_file=Opgeslagen IPtables file om te bewerken,3,Gebruik Besturing Systeem of Webmin standaard
direct=Bewerk direct de Firewall regels in plaats van de opgeslagen file?,1,1-Ja,0-Nee
View
127 firewall/lang/nl
@@ -1,5 +1,6 @@
+__norefs=1
acl_apply=Mag configuratie toevoegen?
-acl_bootup=Mag firewall tijdens boot aanzetten?
+acl_bootup=Mag firewall tijdens booten aanzetten?
acl_cluster=Mag firewall cluster beheren?
acl_delchain=Mag schakels verwijderen of opruimen?
acl_jall=Alles
@@ -20,9 +21,9 @@ add_title=Toevoegen Servers
apply_ecannot=U bent niet bevoegd de configuratie toe te voegen
apply_err=Mislukt om de configuratie toe te voegen
apply_remote=Fout van $1 : $2
-bootup_ecannot=U bent niet bevoegd om de firewall tijdens bootup aan- of uit te zetten
+bootup_ecannot=U bent niet bevoegd om de firewall tijdens booten aan- of uit te zetten
clear_ecannot=U bent niet bevoegd de schakels op te ruimen
-clear_rusure=Weet U zeker dat U alle $2 regels van de schakel $1 wilt verwijderen?
+clear_rusure=Weet u zeker dat u alle $2 regels van de schakel $1 wilt verwijderen?
clear_title=Opruimen Schakel
cluster_add=Toevoegen server
cluster_delete=Verwijder Geselecteerde
@@ -31,12 +32,12 @@ cluster_gadd=Toevoegen servers in groep
cluster_host=Hostnaam
cluster_need=U moet servers met een login en wachtwoord in de Webmin Servers Index module toevoegen, voordat die hier beheert kunnen worden
cluster_none=Er zijn nog geen servers toegevoegd aan de firewall cluster.
-cluster_os=Operating Systeem
+cluster_os=Besturing Systeem
cluster_return=cluster servers
cluster_title=Cluster Firewall Servers
delete_ecannot=U bent niet bevoegd om schakels te verwijderen
delete_ok=Verwijder Nu
-delete_rusure=Weet U zeker dat u de schakel $1 wilt verwijderen? $2 regels die hierin staan zullen ook worden verwijdert.
+delete_rusure=Weet u zeker dat u de schakel $1 wilt verwijderen? $2 regels die hierin staan zullen ook worden verwijdert.
delete_title=Verwijder Schakel
desc_always=Altijd
desc_and=en
@@ -61,32 +62,36 @@ desc_limit-burst=burst rate is minder dan $1
desc_limit-burst!=burst rate is meer dan $1
desc_mac-source=ethernet adres is $1
desc_mac-source!=ethernet adres is niet $1
-desc_o=output van interface is $1
-desc_o!=output van interface is niet $1
+desc_o=resultaat van interface is $1
+desc_o!=resultaat van interface is niet $1
desc_p=protocol is $1
desc_p!=protocol is niet $1
-desc_pid-owner=proces ID van de zender is $1
-desc_pid-owner!=proces ID van de zender is niet $1
+desc_physdev-in=de input van de fysieke interface is $1
+desc_physdev-in!=de input van de fysieke interface is niet $1
+desc_physdev-out=de output van de fysieke interface is $1
+desc_physdev-out!=de output van de fysieke interface is niet $1
+desc_pid-owner=proces ID van de afzender is $1
+desc_pid-owner!=proces ID van de afzender is niet $1
desc_ports=bron en bestemming's poorten zijn $1
desc_ports!=bron en bestemming's poorten zijn niet $1
desc_s=bron is $1
desc_s!=bron is niet $1
-desc_sid-owner=sessie groep van zender is $1
-desc_sid-owner!=sessie groep van zender is niet $1
+desc_sid-owner=sessie groep van afzender is $1
+desc_sid-owner!=sessie groep van afzender is niet $1
desc_sport=bron poort is $1
desc_sport!=bron poort is niet $1
desc_sports=bron poorten zijn $1
desc_sports!=bron poorten zijn niet $1
desc_state=status van de verbinding is $1
desc_state!=status van de verbinding is niet $1
-desc_tcp-flags=TCP flags $2 (van $1) zijn gezet
-desc_tcp-flags!=TCP flags $2 (van $1) zijn niet gezet
+desc_tcp-flags=TCP vlaggen $2 (van $1) zijn gezet
+desc_tcp-flags!=TCP vlaggen $2 (van $1) zijn niet gezet
desc_tcp-option=Pakket gebruikt TCP optie $1
desc_tcp-option!=Pakket gebruikt niet TCP optie $1
desc_tos=type van het service veld is $1
desc_tos!=type van het service veld is niet $1
-desc_uid-owner=zender is gebruiker $1
-desc_uid-owner!=zender is niet gebruiker $1
+desc_uid-owner=afzender is gebruiker $1
+desc_uid-owner!=afzender is niet gebruiker $1
ecluster=U bent niet bevoegd de firewall cluster te beheren
edit_above=Hierboven
edit_after=Na regel $1
@@ -95,10 +100,10 @@ edit_args=Extra parameters
edit_before=Vooraf regel $1
edit_below=Hieronder
edit_chain=Onderdeel van de schakel
-edit_clone=Clone regel
+edit_clone=Kloon regel
edit_cmt=Regel commentaar
-edit_desc=De actie hierboven geselecteerd zal alleen uitgevoerd worden indien aan <b>alle</b> voorwaarden hieronder worden voldaan
-edit_dest=Bestemmingsadres van netwerk
+edit_desc=De hierboven geselecteerde actie zal alleen uitgevoerd worden indien aan <b>alle</b> voorwaarden hieronder worden voldaan
+edit_dest=Bestemmings adres van netwerk
edit_dnat=IPs en poorten voor DNAT
edit_dnatip=IP range $1 naar $2
edit_dport=Bestemming TCP of UDP poort
@@ -106,7 +111,7 @@ edit_flags=$2 van de<br> $1
edit_frag=Fragmentatie
edit_fragis=Is gefragmenteerd
edit_fragnot=Is niet gefragmenteerd
-edit_gidowner=Zenden naar Unix groep
+edit_gidowner=Unix groep versturen
edit_header1=Schakels en actie details
edit_header2=Voorwaarden details
edit_icmptype=ICMP pakket type
@@ -115,19 +120,24 @@ edit_in=Inkomende interface
edit_is=Gelijken
edit_jump=Uit te voeren actie
edit_jump_other=Uitvoeren schakel
-edit_limit=Pakket flow rate
-edit_limitburst=Pakket burst rate
+edit_limit=Pakket doorstroomsnelheid
+edit_limitburst=Pakket burst snelheid
edit_mac=Ethernet adres
edit_mods=Extra IPtables modules
edit_mtoports=Bron poorten voor masquerading (vermommen)
edit_not=Niet gelijk aan
edit_oifc=Andere..
edit_out=Uitgaande interface
-edit_pidowner=Zenden proces ID
-edit_port0=Poort(s)
-edit_port1=Poort range $1 naar $2
+edit_physdevin=Inkomende fysieke interface
+edit_physdevisbridged=Pakket wordt overbrugd
+edit_physdevisin=Inkomend pakket op de overbrugde interface
+edit_physdevisout=Uitgaande pakket op de overbrugde interface
+edit_physdevout=Uitgaande fysieke interface
+edit_pidowner=Versturen van proces ID
+edit_port0=Poort (en)
+edit_port1=Poorten reeks $1 naar $2
edit_ports=Bron en bestemming poort(en)
-edit_prange=Poort range $1 naar $2
+edit_prange=Poorten reeks $1 naar $2
edit_proto=Netwerk protocol
edit_rtoports=Doel poort voor omleiding
edit_rwith=Weigeren met ICMP type
@@ -142,11 +152,11 @@ edit_state_invalid=Geen onderdeel van een verbinding
edit_state_new=Nieuwe verbinding
edit_state_related=Verwant aan bestaande
edit_state_untracked=Niet gevolgd
-edit_tcpflags=TCP flags set
-edit_tcpoption=TCP optie nummer is set
+edit_tcpflags=TCP vlag ingesteld
+edit_tcpoption=TCP optie nummer is ingesteld
edit_title1=Toevoegen Regel
edit_title2=Bewerk Regel
-edit_title3=Clone Regel
+edit_title3=Kloon Regel
edit_tos=Type van service
edit_uidowner=Versturen van Unix gebruiker
eiptables=Onbekende IPtables file om op te slaan op regel: $1
@@ -158,8 +168,8 @@ index_add=Toevoegen
index_apply=Configuratie Toevoegen
index_applydesc=Klik op deze knop om de firewall configuratie die hierboven staat te activeren. Iedere firewall regel waar op dit moment mee gewerkt word, zullen worden gewist en vervangen.
index_applydesc2=Klik op deze knop om de firewall configuratie die hierboven staat te activeren op alle servers in de cluster. Iedere firewall regel waar op dit moment mee gewerkt word, zullen worden gewist en vervangen.
-index_atboot=Aanzetten firewall tijdens booten?
-index_auto=Setup Firewall
+index_atboot=Firewall aanzetten tijdens booten?
+index_auto=Instellen Firewall
index_auto0=Alle verkeer toestaan
index_auto1=Doe netwerk adres vertaling op externe interface:
index_auto2=Blokkeer alle inkomende verbindingen op externe interface:
@@ -167,9 +177,9 @@ index_auto3=Blokkeer alles behalve SSH en IDENT op externe interface:
index_auto4=Blokkeer alles behalve SSH, IDENT, ping en hoge poorten op interface:
index_auto5=Blokkeer alles behalve poorten die gebruikt worden voor virtuele hosting, op interface:
index_bootup=Activeer tijdens boot
-index_bootupdesc=Verander deze optie om uit te maken of uw firewall word geactiveerd tijdens boot of niet.
-index_cadd=Toevoegen nieuwe schakel met de naam:
-index_cclear=Opruimen Alle Regels
+index_bootupdesc=Verander deze optie om uit te maken of uw firewall word geactiveerd tijdens booten of niet.
+index_cadd=Nieuwe schakel toevoegen met de naam:
+index_cclear=Alle Regels Opruimen
index_cdelete=Verwijder Schakel
index_cdeletesel=Verwijder Geselecteerde
index_chain=Schakel $1
@@ -187,8 +197,8 @@ index_crename=Hernoem Schakel
index_desc=Conditie
index_ecommand=De opdracht $1 is niet gevonden op uw systeem. Webmin heeft deze opdracht nodig om de IPtables te configureren.
index_editing=Regels file $1
-index_ekernel=Er ontstond een fout tijdens controle van uw IPtables configuratie : $1 Dit kan een identificatie zijn dat uw kernel geen IPtables ondersteund.
-index_existing=Webmin heeft $1 IPtables firewall regels gedetecteerd die op dit moment in gebruik is, en die niet voorkomt in de opgeslagen file $2. Deze regels zijn waarschijnlijk door een script opgezet, deze module weet niet hoe hij die moet lezen en bewerken.<p>Als U wilt dat deze module uw IPtables firewall beheert moet U op de knop hieronder klikken om de bestaande regels te converteren naar de opgeslagen file, en zet dan uw bestaande firewall script uit.
+index_ekernel=Er ontstond een fout tijdens controle van uw IPtables configuratie : $1 Dit kan komen omdat uw kernel geen IPtables ondersteund.
+index_existing=Webmin heeft $1 IPtables firewall regels gedetecteerd die op dit moment in gebruik zijn, en die niet voorkomen in de opgeslagen file $2. Deze regels zijn waarschijnlijk door een script opgezet, deze module weet niet hoe hij die moet lezen en bewerken.<p>Als u wilt dat deze module uw IPtables firewall beheert moet u op de knop hieronder klikken om de bestaande regels te converteren naar de opgeslagen file, en zet dan uw bestaande firewall script uit.
index_header=Firewall configuratie van $1
index_headerex=Bestaande firewall configuratie
index_jump=Uitvoeren schakel $1
@@ -212,12 +222,12 @@ index_policy_queue=Gebruikersruimte
index_policy_return=Uitgang schakel
index_radd=Toevoegen Regel
index_reset=Reset Firewall
-index_resetdesc=Klik op deze knop om alle bestaande firewall regels op te ruimen en nieuwe regels voor een basic configuratie te maken.
+index_resetdesc=Klik op deze knop om alle bestaande firewall regels op te ruimen en nieuwe regels voor een basis configuratie te maken.
index_return=regels lijst
-index_rsetup=De IPtables firewall configuratie op uw systeem zal worden gereset. Webmin zal een nieuwe standaard regel maken, die word opgeslagen in de file $1, met de settings gebaseerd op uw type firewall selectie hieronder..
+index_rsetup=De IPtables firewall configuratie op uw systeem zal worden gereset. Webmin zal een nieuwe standaard regel maken, die word opgeslagen in de file $1, met de instellingen gebaseerd op uw type firewall hieronder geselecteerd..
index_saveex=Opslaan Firewall Regels
-index_setup=Er is nog geen IPtables firewall opgezet op uw systeem. Webmin kan er &#233;&#233;n opzetten voor U, die word opgeslagen in de file $1, met de settings gebaseerd op uw type firewall selectie hieronder..
-index_shorewall=Waarschuwing! Het lijkt erop dat Shorewall word gebruikt om uw systeem's firewall settings te genereren. Misschien kunt U beter de <a href='$1'>Shorewall Firewall module</a> gebruiken.
+index_setup=Er is nog geen IPtables firewall opgezet op uw systeem. Webmin kan er &#233;&#233;n opzetten voor u, die word opgeslagen in de file $1, met de instellingen gebaseerd op uw type firewall hieronder geselecteerd..
+index_shorewall=Waarschuwing! Het lijkt erop dat Shorewall word gebruikt om uw systeem's firewall settings te genereren. Misschien kunt u beter de <a href='$1'>Shorewall Firewall module</a> gebruiken.
index_table_filter=Pakket filteren (filter)
index_table_mangle=Pakket wijziging (mangle)
index_table_nat=Netwerk adres vertaling (NAT)
@@ -234,7 +244,7 @@ log_convert=Geconverteerde bestaande firewall
log_create_chain=Gemaakt schakel $1 in tabel $2
log_create_rule=Toegevoegde regel aan schakel $1 in tabel $2
log_delete_chain=Verwijderde schakel $1 van tabel $2
-log_delete_group=Gewiste $1 cluster servers
+log_delete_group=$1 gewiste cluster servers
log_delete_host=Gewiste cluster server $1
log_delete_rule=Verwijderde regel in schakel $1 in tabel $2
log_delsel_chain=Verwijderde $3 regels van schakel $1 in tabel $2
@@ -242,8 +252,9 @@ log_modify_chain=Zet standaard actie voor schakel $1 in tabel $2
log_modify_rule=Gemodificeerde regel in schakel $1 in tabel $2
log_move_rule=Verplaatste regel in schakel $1 in tabel $2
log_movesel_chain=Verplaatst $3 regels van schakel $1 in tabel $2
+log_openports=Geopende firewall poorten $1
log_rename_chain=Schakel $1 hernoemd in tabel $2
-log_setup=Set up firewall
+log_setup=Firewall opzetten
log_unapply=Teruggekeerde configuratie
move_chain=Huidige verandering
move_count=Regels geselecteerd
@@ -256,8 +267,8 @@ new_ename=Ontbrekende of ongeldige schakel naam
new_err=Mislukt om schakel te maken
new_etaken=Een schakel met deze naam bestaat reeds
policy_ecannot=U bent niet bevoegd om de standaard policy voor deze schakel te veranderen
-redhat_eoutput=Een fout ontstond bij opvragen van de IPtabellen status met de opdracht $1. Waarschijnlijk is dit een indicatie dat uw systeem is geconfigureerd om IPschakels te gebruiken ipv IPtabellen.
-redhat_escript=De Redhat IPtables startup script $1 is niet gevonden op uw systeem.
+redhat_eoutput=Er ontstond een fout bij het opvragen van de IPtabellen status met de opdracht $1. Waarschijnlijk is dit een indicatie dat uw systeem is geconfigureerd om IPschakels te gebruiken ipv IPtabellen.
+redhat_escript=De Redhat IPtables opstart script $1 is niet gevonden op uw systeem.
rename_adjust=Modificeer andere regels die naar deze schakel lopen?
rename_chain=Huidige naam
rename_count=Regels in schakel
@@ -274,32 +285,34 @@ save_edipfrom=Ontbrekende of ongeldige start IP adres voor DNAT
save_edipto=Ongeldig eind IP adres voor DNAT
save_edpfrom=Ongeldig start poort voor DNAT
save_edport=Ontbrekende of ongeldige bestemming's poort(en)
-save_edportfrom=Ongeldige range start voor bestemming poorten
-save_edportrange=U moet minimaal een start of eind invullen voor de bestemming's poort range
-save_edportto=Ongeldige range einde voor bestemming poorten
+save_edportfrom=Ongeldige start range voor bestemming's poorten
+save_edportrange=U moet minimaal een start of eind invullen voor de bestemming's poorten range
+save_edportto=Ongeldige range einde voor bestemming's poorten
save_edpto=Ontbrekende of ongeldig eind poort voor DNAT
-save_egidowner=Ontbrekende of ongeldig verzending Unix groep
-save_eicmp=Het ICMP pakket type conditie kan alleen worden gebruikt als het protocol ICMP is.
+save_egidowner=Ontbrekende of ongeldig Unix groep verzending
+save_eicmp=De ICMP pakket type conditie kan alleen worden gebruikt als het protocol ICMP is.
save_ein=Ontbrekende of ongeldige inkomende interface
-save_elimit=Ontbrekende of ongeldige pakket flow rate
-save_elimitburst=Ontbrekende of ongeldige pakket burst rate
+save_elimit=Ontbrekende of ongeldige pakket doorstroomsnelheid
+save_elimitburst=Ontbrekende of ongeldige pakket burst snelheid
save_emac=Ontbrekende of ongeldige ethernet adres
save_emtoports=Ontbrekende of ongeldige masquerade bron poort
save_eout=Ontbrekende of ongeldige uitgaande interface
-save_epidowner=Ontbrekende of ongeldige verzend proces ID
+save_ephysdevin=Ontbrekende of ongeldige inkomende fysieke interface
+save_ephysdevout=Ontbrekende of ongeldige uitgaande fysieke interface
+save_epidowner=Ontbrekende of ongeldige proces ID verzending
save_eports=Ontbrekende of ongeldige bron en bestemming poort(en)
save_eproto=Geen protocol geselecteerd
save_err=Mislukt om regel op te slaan
save_ertoports=Ontbrekende of ongeldige omleiding naar doel poort
-save_esidowner=Ontbrekende of ongeldige verzenden groep ID
+save_esidowner=Ontbrekende of ongeldige groep ID verzending
save_esipfrom=Ontbrekende of ongeldige start IP adres voor SNAT
save_esipto=Ongeldig eind IP adres voor SNAT
save_esource=Ontbrekende of ongeldige bron adres of netwerk
save_espfrom=Ongeldige start poort voor SNAT
save_esport=Ontbrekende of ongeldige bron poort(en)
-save_esportfrom=Ongeldige range start voor bron poort
-save_esportrange=U moet minstens een start of een einde invullen voor de bron poort range
-save_esportto=Ongeldige range einde voor bron poort
+save_esportfrom=Ongeldige start reeks voor bron poort
+save_esportrange=U moet minstens een start of een einde invullen voor de bron poort reeks
+save_esportto=Ongeldige einde reeks voor bron poort
save_espto=Ontbrekende of ongeldige eind poort voor SNAT
save_estates=Geen verbinding status geselecteerd
save_etcp1=De TCP flags conditie kan alleen gebruikt worden als het protocol TCP is
@@ -308,8 +321,8 @@ save_etcpflags=U moet minimaal &#233;&#233;n TCP flag van iedere rij kiezen
save_etcpflags2=U moet minimaal &#233;&#233;n TCP flag van de tweede rij kiezen
save_etcpoption=Ontbrekende of ongeldige TCP optie nummer
save_etcpudp=Bron en bestemming poort voorwaarden kunnen alleen worden gebruikt wanneer het protocol TCP, UDP of SCTP is.
-save_euidowner=Ontbrekende of ongeldig verzenden Unix gebruiker
-setup_ecannot=U bent niet bevoegd om een setup voor de firewall uit te voeren
+save_euidowner=Ontbrekende of ongeldig Unix gebruiker verzending
+setup_ecannot=U bent niet bevoegd om een firewall in te stellen
setup_eiface=Geen externe netwerk interface ingevuld
unapply_ecannot=U bent niet bevoegd om de configuratie om te draaien
unapply_err=Mislukt om de configuratie om te draaien
View
2  lilo/config.info.nl
@@ -1,3 +1,3 @@
line2=Systeem configuratie,11
-lilo_conf=Pad naar de LILO config file,0
+lilo_conf=Pad naar de LILO configuratie file,0
lilo_cmd=Opdracht om de LILO configuratie toe te voegen,0
View
7 lilo/lang/nl
@@ -1,3 +1,4 @@
+__norefs=1
apply_exec=Toevoegen van de LILO configuratie met de opdracht $1 ..
apply_title=Toevoegen Configuratie
global_any=Bij iedere boot
@@ -54,16 +55,16 @@ image_title2=Bewerk Boot Kernel
image_vga=VGA tekst mode
index_addk=Maak een nieuwe boot kernel
index_addp=Maak een nieuwe boot partitie
-index_apply=Toevoegen Configuratie
+index_apply=Configuratie Toevoegen
index_applymsg1=Toevoegen van de huidige configuratie aan de boot sector op $1.
index_applymsg2=Toevoegen van de huidige configuratie aan de boot sector op het huidige root apparaat.
-index_applymsg3=Wees er zeker van dat uw configuratie correct is voordat U opnieuw boot!
+index_applymsg3=Wees er zeker van dat uw configuratie correct is voordat u opnieuw boot!
index_earch=LILO word alleen ondersteund op x86 architectuur systemen
index_econf=De LILO configuratie file $1 bestaat niet. Misschien word er een andere boot lader gebruikt op uw systeem.
index_global=Bewerk Globale Opties
index_globalmsg=Bewerk globale boot opties die worden toegevoegd aan alle kernels en partities.
index_return=kernels and partities
-index_title=Linux Bootup Configuratie
+index_title=Linux Boot Configuratie
log_apply=Toegevoegde configuratie
log_create_image=Gemaakte boot kernel $1
log_create_image_l=Gemaakte boot kernel $1 voor $2
View
12 mailboxes/lang/de
@@ -220,7 +220,7 @@ razor_report=Diese Nachricht wird sowohl der Razor- als auch anderen durch SpamA
razor_report2=Melde die gew&#228;hlten Nachrichten an Razor und andere SpamAssassin-Spamfilter-Datenbanken ..
razor_report3=Entferne die gew&#228;hlten Nachrichten aus Razor und andere SpamAssassin-Spamfilter-Datenbanken ..
razor_title=Als Spam melden
-razor_title2=Melde als positive Email
+razor_title2=Melde als positive E-Mail
reply_aboot=Empf&#228;nger zum Adressbuch hinzuf&#252;gen?
reply_addattach=Anhangsfeld hinzuf&#252;gen
reply_addssattach=Server-seitiges Feld f&#252;r Anh&#228;nge.
@@ -239,7 +239,7 @@ reply_headers=E-Mail-Header
reply_html0=Text erfassen
reply_html1=HTML erfassen
reply_mailforward=Weitergeleitete E-Mails
-reply_return=Email schreiben
+reply_return=E-Mail schreiben
reply_save=Zwischenspeichern
reply_send=E-Mail versenden
reply_spell=Auf Rechtschreibfehler pr&#252;fen?
@@ -274,13 +274,13 @@ search_onestatus=Nur Status
search_results2=$1 E-Mails passen auf $2
search_results3=$1 E-Mails passen nicht auf $2
search_results4=$1 E-Mails passen auf Ihre Suchanfrage
-search_results5=$1 Emails mit $2 passend zu $3
+search_results5=$1 E-Mails mit $2 passend zu $3
search_status=Mit Status
search_title=Suchergebnisse
search_withstatus=, mit Status $1
send_done=.. fertig.
send_draft=Die E-Mail an $1 wurde als Entwurf gespeichert.
-send_drafting=Speichere Email f&#252;r $1 in Entwurfsverzeichnis
+send_drafting=Speichere E-Mail f&#252;r $1 in Entwurfsverzeichnis
send_eattach=Die Dateianh&#228;nge d&#252;rfen zusammen nicht mehr als $1 KiB gro&#223; sein.
send_eattachsize=Die Dateianh&#228;nge &#252;berschreiten die maximal erlaubte Gr&#246;&#223;e von $1 bytes.
send_ecannot=Sie d&#252;rfen im Namen dieses Benutzers keine E-Mail versenden
@@ -302,9 +302,9 @@ send_eto=Fehlende Empf&#228;ngeradresse (TO)
send_eword=Falsch geschriebenes Wort $1
send_eword2=Falsch geschriebenes Wort $1 - M&#246;gliche Korrektur $2
send_ok=E-Mail erfolgreich versandt an $1
-send_sending=Sende Email an $1 ..
+send_sending=Sende E-Mail an $1 ..
send_title=E-Mail versandt
-send_title2=Email gesichert
+send_title2=E-Mail gesichert
sform_all=&lt;Alle Ordner&gt;
sform_allmsg=komplette Nachricht
sform_and=Finde E-Mails bei denen folgende Kriterien zutreffen ...
View
14 quota/config.info.nl
@@ -1,19 +1,23 @@
line1=Configureerbare opties,11
display_max=Maximum aantal te tonen gebruikers of groepen,0
threshold_pc=Drempel van percentage om gebruikte quota op te lichten,3,Niet laten zien
-pc_show=Gebruikte percentages om te laten zien,1,2-Hard en zacht,1-Alleen hard,0-Alleen soft
+pc_show=Gebruikte percentages om te laten zien,1,2-Hard en zacht,1-Alleen hard,0-Alleen zacht
sort_mode=Sorteer gebruikers met,1,0-Gebruikte blokken,2-Naam,1-Volgorde van repquota,3-Harde blok quota,4-Zachte blok quota,5-Percentage van gebruikte harde quota,6-Percentage van gebruikte zachte quota
block_mode=Laat quota's zien in,1,1-Kilobytes (waar mogelijk),0-Blokken
+hide_uids=Toon verwijderde gebruikers?,1,0-Ja,1-Nee
+line1.1=Quota email berichten,11
email_msg=Email bericht voor gebruikers over quota,9,80,5,\t
email_subject=Onderwerp voor email bericht,3,Standaard
+gemail_msg=Email bericht voor groepen over quota,9,80,5,\t
+gemail_subject=Onderwerp van email bericht aan groepen,3,Standaard
line2=Systeem configuratie,11
-show_grace=Laat grace tijden zien indien mogelijk??,1,1-Ja,0-Nee
+show_grace=Laat toegekende tijden zien indien mogelijk?,1,1-Ja,0-Nee
user_repquota_command=Opdracht om gebruikers lijst te maken van een filesysteem,0
group_repquota_command=Opdracht om groepen te tonen van een filesysteem,0
user_edquota_command=Opdracht om quota van gebruiker te wijzigen,0
group_edquota_command=Opdracht om de groep's quota te wijzigen,0
user_setquota_command=Opdracht om gebruikers quota te zetten,3,Geen
-group_setquota_command=Opdracht op een groep's quota te zetten,3,Geen
+group_setquota_command=Opdracht op een groep's quota in te stellen,3,Geen
user_quota_command=Opdracht om quota van gebruikers te controleren,0
group_quota_command=Opdracht om de groep's quota te controleren,0
user_copy_command=Opdracht om quota van gebruiker te kopieren,0
@@ -23,5 +27,5 @@ group_quotaon_command=Opdracht om quota van groep aan te zetten,0
user_quotaoff_command=Opdracht om quota van gebruiker uit te zetten,0
group_quotaoff_command=Opdracht om quota van groep uit te zetten,0
quotacheck_command=Opdracht om quota te controleren,0
-user_grace_command=Opdracht om grace tijden van een gebruiker te wijzigen,0
-group_grace_command=Opdracht om de groep grace tijden te bewerken,0
+user_grace_command=Opdracht om toegekende tijden van een gebruiker te wijzigen,0
+group_grace_command=Opdracht om de groep toegekende tijden te bewerken,0
View
103 quota/lang/nl
@@ -1,14 +1,15 @@
-acl_email=Kan email notificaties opzetten?
+__norefs=1
+acl_email=Mag email notificaties instellen?
acl_fall=Alle file systemen
acl_fsel=Geselecteerd..
-acl_fss=File systemen die deze gebruiker kan wijzigen
+acl_fss=File systemen die deze gebruiker mag wijzigen
acl_gall=Alle groepen
acl_gexcept=Alles behalve groepen
acl_ggid=Groepen met GID in de range
-acl_ggrace=Kan waarschuwingstijd van groepen wijzigen?
+acl_ggrace=Mag waarschuwingstijden van groepen wijzigen?
acl_gnone=Geen groepen
acl_gonly=Alleen groepen
-acl_gquota=Groepen, waarvan deze gebruiker het quotum kan wijzigen
+acl_gquota=Groepen, waarvan deze gebruiker het quotum mag wijzigen
acl_maxblocks=Maximum toe te wijzen blok quotum
acl_maxfiles=Maximum toe te wijzen bestands quotum
acl_quotanew=Mag quota configureren voor nieuwe gebruikers?
@@ -20,7 +21,7 @@ acl_ugrace=Mag waarschuwingstijd van gebruiker wijzigen?
acl_ugroup=Gebruikers met primaire groep
acl_unlimited=Onbeperkt
acl_uonly=Alleen gebruikers
-acl_uquota=Gebruikers, waarvan deze gebruiker het quotum kan wijzigen
+acl_uquota=Gebruikers, waarvan deze gebruiker het quotum mag wijzigen
acl_uuid=Gebruikers met UID binnen bereik
acl_vtotal=Mag totale schijf capaciteit zien?
activate_eallow=U bent niet gerechtigd quota voor dit filesysteem aan- of uit te zetten
@@ -28,10 +29,10 @@ activate_eoff=Het uitzetten van quota is mislukt
activate_eon=Het aanzetten van quota is mislukt
cgform_all=Alle groepen op uw systeem
cgform_contain=Groepen met gebruikers
-cgform_copyto=Kopi&#235;ren van quota voor <tt>$1</tt> van ALLE file systemen naar ...
+cgform_copyto=Kopieer quota's van <tt>$1</tt> van ALLE file systemen naar ...
cgform_doit=Kopieer
cgform_ecannot=U kunt geen quota kopi&#235;ren
-cgform_egroup=U mag het quota van deze groep niet kopi&#235;ren
+cgform_egroup=U mag de quota van deze groep niet kopi&#235;ren
cgform_return=groep quota
cgform_select=Geselecteerde groepen
cgform_title=Kopieer Quota
@@ -44,14 +45,14 @@ check_done=... Klaar.
check_ecannot=U mag de quota voor dit filesysteem niet controleren
check_return=$1 lijst
check_rgroup=groep
-check_running=Het <tt>quotacheck</tt> commando wordt nu uitgevoerd om het verbruik aan blokken en bestanden te controleren op <tt>$1</tt>. Dit kan een geruime tijd duren voor een groot bestands systeem...
+check_running=De <tt>quotacheck</tt> opdracht wordt nu uitgevoerd om het verbruik aan blokken en bestanden te controleren op <tt>$1</tt>. Dit kan een geruime tijd duren voor een groot bestands systeem...
check_ruser=gebruiker
check_title=Controleer Quota
cuform_all=Alle gebruikers op uw systeem
-cuform_copyto=Kopi&#235;ren van quotum voor <tt>$1</tt> van ALLE filesystemen naar ...
+cuform_copyto=Kopi&#235;ren quota's van <tt>$1</tt> van ALLE filesystemen naar ...
cuform_doit=Kopieer
-cuform_ecannot=U kunt geen quotum kopi&#235;ren
-cuform_euallow=U mag het quotum van deze gebruiker niet kopi&#235;ren
+cuform_ecannot=U kunt geen quota kopi&#235;ren
+cuform_euallow=U mag het quota van deze gebruiker niet kopi&#235;ren
cuform_members=Leden van geselecteerde groepen
cuform_return=gebruiker quota
cuform_select=Geselecteerde gebruikers
@@ -62,9 +63,9 @@ cuser_efail=Kopi&#235;ren van quota mislukt
cuser_enouser=Geen gebruikers om naar te kopi&#235;ren
cuser_euallow=U mag het quota van deze gebruiker niet kopi&#235;ren
egroup_bused=Gebruikte blokken
-egroup_eallowfs=U mag geen quota wijzigen op dit bestands systeem
+egroup_eallowfs=U mag geen quota wijzigen op dit filesysteem
egroup_eallowgr=U mag geen quota wijzigen voor '$1'
-egroup_freturn=file systeem lijst
+egroup_freturn=filesysteem lijst
egroup_fused=Files gebruikt
egroup_greturn=groepen lijst
egroup_hblimit=Harde blok Limiet
@@ -72,66 +73,66 @@ egroup_hflimit=Harde Bestand Limiet
egroup_hklimit=Harde kilobyte limieten
egroup_kused=Kilobytes gebruikt
egroup_listall=Lijst Alle Quota
-egroup_listalldesc=Klik op deze knop om een lijst te zien van alle filesystemen waar deze groep disk quota's op hebben, met links om ze te bewerken.
+egroup_listalldesc=Klik op deze knop om een lijst te zien van alle filesystemen waar deze groep harddisk quota's op heeft, met klikbare links om ze te bewerken.
egroup_quotas=Quota voor <tt>$1</tt> op <tt>$2</tt>
egroup_sblimit=Zachte Blok Limiet
egroup_sflimit=Zachte file Limiet
egroup_sklimit=Zachte kilobyte limieten
egroup_title=Bewerk Groep Quota
egroup_update=Update
-email_ecannot=U bent niet bevoegd om email opties te bewerken
+email_ecannot=U bent niet bevoegd om de email opties te bewerken
email_ecc=Ontbrekende of ongeldige Cc: adres
-email_edomain=Ontbrekende of ongeldige mail domein
+email_edomain=Ontbrekende of ongeldig email domein
email_efrom=Ontbrekende of ongeldige Van: adres
email_einterval=Ontbrekende of ongeldige interval
-email_epercent=Ontbrekende of ongeldige bruikbaar percentage
+email_epercent=Ontbrekende of ongeldig bruikbaar percentage
email_err=Mislukt om email opties op te slaan
email_eto=Ontbrekende bestemming email adres
-email_msg=Disk gebruik voor gebruiker $1 op filesysteem $2 heeft $3% bereikt van de toegestane quota.\n\n$4 disk ruimte is gebruikt van het maximum van $5.
+email_msg=Harddisk gebruik voor gebruiker $1 op filesysteem $2 heeft $3% bereikt van de toegestane quota.\n\n$4 disk ruimte is gebruikt van het maximum van $5.
email_subject=Disk quota overschreden
-euser_bdisk=Beschikbare Blokken op Disk
+euser_bdisk=Beschikbare blokken op harddisk
euser_bused=Gebruikte blokken
-euser_eallowfs=U mag geen quota wijzigen op dit bestands systeem
+euser_eallowfs=U mag geen quota wijzigen op dit filesysteem
euser_eallowus=U mag geen quota wijzigen voor '$1'
-euser_fdisk=Beschikbare files op disk
+euser_fdisk=Beschikbare files op harddisk
euser_freturn=filesysteem lijst
euser_fused=Gebruikte files
euser_hblimit=Harde blok limiet
euser_hflimit=Harde file limiet
euser_hklimit=Harde kilobyte limieten
-euser_kdisk=Beschikbare kilobytes op disk
+euser_kdisk=Beschikbare kilobytes op harddisk
euser_kused=Kilobytes gebruikt
euser_listall=Lijst Alle Quota
-euser_listalldesc=Klik op deze knop om een lijst te zien van alle filesystemen waar deze gebruiker disk quota's op heeft, met links om ze te bewerken.
+euser_listalldesc=Klik op deze knop om een lijst te zien van alle filesystemen waar deze gebruiker harddisk quota's op heeft, met links om ze te bewerken.
euser_quotas=Quota voor <tt>$1</tt> op <tt>$2</tt>
euser_sblimit=Zachte blok limiet
-euser_sdisk=Beschikbare ruimte op disk
+euser_sdisk=Beschikbare ruimte op harddisk
euser_sflimit=Zachte file limiet
euser_sklimit=Zachte kilobyte limieten
euser_title=Wijzig Gebruiker Quota
euser_update=Update
euser_ureturn=gebruikers lijst
-gemail_msg=Disk gebruik voor groep $1 op filesysteem $2 heeft $3% bereikt van de \n toegestane quota.\n\n$4 disk ruimte is gebruikt van het maximum van $5.
-gemail_subject=Disk quota overschreden
-gfilesys_all=Alle Quota voor
+gemail_msg=Disk gebruik voor groep $1 op filesysteem $2 heeft $3% bereikt van de \n toegestane quota.\n\n$4 harddisk ruimte is gebruikt van het maximum van $5.
+gemail_subject=Harddisk quota is overschreden
+gfilesys_all=Alle Quota's van $1
gfilesys_blocks=Blokken
-gfilesys_copy=Kopieer Quota
+gfilesys_copy=Kopieer Quota's
gfilesys_copydesc=Kopieer quota limieten voor deze groep naar sommige of alle filesystemen of alle andere groepen.
gfilesys_ecannot=U kan geen quota wijzigen voor '$1'
gfilesys_edit=Wijzig Quota Op:
gfilesys_editdesc=Bekijk en bewerk de quota's voor deze groep op een ander filesysteem die op dit moment nog geen quota's hebben.
gfilesys_enone=Geen groep naam ingevuld
-gfilesys_files=Bestanden
-gfilesys_fs=Bestand systeem
+gfilesys_files=Files
+gfilesys_fs=Filesysteem
gfilesys_hard=Harde Limiet
gfilesys_kbs=Kilobytes
gfilesys_nogquota=Groep <tt>$1</tt> quota op geen enkel filesysteem
gfilesys_return=filesystemen lijst
gfilesys_soft=Zachte Limiet
-gfilesys_space=Disk ruimte
+gfilesys_space=Harddisk ruimte
gfilesys_title=Groep Quota
gfilesys_used=Gebruikt
-ggracef_block=Voor Blok quota
+ggracef_block=Voor blok quota
ggracef_ecannot=U mag de waarschuwingstijd niet wijzigen op dit filesysteem
ggracef_file=Voor file quota
ggracef_graces=Groep waarschuwingstijd voor <tt>$1</tt>
@@ -164,7 +165,7 @@ index_euserdesc=Vul in of selecteer een gebruiker en klik dan op deze knop om de
index_fs=Filesysteem
index_inactive=Inactief
index_mount=Gemount Van
-index_mountmod=U kunt quota's aanzetten voor een filesysteem in de <a href='$1'>Disk en Netwerk Filesystemen</a> module.
+index_mountmod=U kunt quota's aanzetten voor een filesysteem in de <a href='$1'>Harddisk en Netwerk Filesystemen</a> module.
index_mountonly=Kan alleen aangezet worden bij mounten
index_nosupport=Geen enkel lokaal filesysteem ondersteunt quota
index_qboth=Gebruiker en Groep Quota
@@ -172,10 +173,10 @@ index_qgroup=Groep Quota
index_quser=Gebruikers Quota
index_return=index
index_status=Status
-index_title=Disk Quota
+index_title=Harddisk Quota
index_type=Type
lgroups_blocks=Blokken
-lgroups_check=Controleer Quota
+lgroups_check=Controleer Quota's
lgroups_eallow=U bent niet bevoegd om quota's te wijzigen op dit filesysteem
lgroups_email=Stuur email naar groepen?
lgroups_emailheader=Email aan groepen die hun quota bereiken
@@ -187,21 +188,21 @@ lgroups_group=Groep
lgroups_hard=Harde Limiet
lgroups_info=Webmin kan zo geconfigureerd worden dat automatisch een quota gemaakt word op dit filesysteem wanneer een nieuwe Unix groep word gemaakt. Dit zal alleen werken indien de $1 Webmin module word gebruikt om groepen toe te voegen
lgroups_kbs=Kilobytes
-lgroups_mass=Update geselecteerde Groepen
+lgroups_mass=Update Geselecteerde Groepen
lgroups_newgroup=Nieuwe Groep Quota's
lgroups_noquota=Er zijn geen groepen met quota op <tt>$1</tt>
lgroups_quotas=Alle Groep Quota op <tt>$1</tt>
lgroups_return=filesystemen lijst
lgroups_soft=Zachte Limiet
-lgroups_space=Disk ruimte
+lgroups_space=Harddisk ruimte
lgroups_tablist=Groepen lijst
lgroups_title=Filesysteem Quota
lgroups_to=Email bestemming
lgroups_tofixed=Adres $1
-lgroups_toomany=Te veel groepen hebben quota op <tt>$1</tt> om op &#233;&#233;n pagina te tonen
+lgroups_toomany=Te veel groepen hebben een quota op <tt>$1</tt> om op &#233;&#233;n pagina te tonen
lgroups_tosame=Mailbox met dezelfde naam als een groep
lgroups_tovirt=Virtualmin domein eigenaar
-lgroups_used=gebruikt
+lgroups_used=Gebruikt
log_activate_g=Groep quota op $1 aangezet
log_activate_u=Gebruikers quota op $1 aangezet
log_activate_ug=Gebruikers- en groepen quota op $1 aangezet
@@ -218,7 +219,7 @@ log_grace_u=Gebruikers waarschuwingstijd op $1 gewijzigd
log_gsync=Veranderde nieuwe groepen quota's op $1
log_save=Quota voor $1 op $2 gewijzigd
log_sync=Nieuw gebruikers quota op $1 gewijzigd
-luser_virtualmin=Krijgt domein van Virtualmin?
+luser_virtualmin=Verkrijg domein van Virtualmin?
lusers_apply=Toepassen
lusers_blocks=Blokken
lusers_bsize=Quota blok grote : $1 bytes
@@ -227,7 +228,7 @@ lusers_check=Controleer quota
lusers_domain=Domein voor gebruiker adressen
lusers_eallow=U mag geen quotum wijzigen op dit filesysteem
lusers_egrace=Wijzig waarschuwingstijd
-lusers_email=Zend email naar gebruikers?
+lusers_email=Verstuur email naar gebruikers?
lusers_emailheader=Email naar gebruikers die hun quota bereiken
lusers_equota=Wijzig Quotum voor:
lusers_failed=Gebruikers lijst maken mislukt
@@ -238,7 +239,7 @@ lusers_hard=Harde Limiet
lusers_hblimit=Harde limiet
lusers_hflimit=Harde file limiet
lusers_hours=uren
-lusers_info=Webmin kan worden geconfigureerd om automatisch de quota te zetten op dit filesysteem als een nieuwe Unix gebruiker wordt aangemaakt. Dit werkt alleen als het $1 Webmin module wordt gebruikt om gebruikers aan te maken.
+lusers_info=Webmin kan worden geconfigureerd om automatisch de quota te zetten op dit filesysteem als een nieuwe Unix gebruiker wordt aangemaakt. Dit werkt alleen als de $1 Webmin module wordt gebruikt om gebruikers aan te maken.
lusers_interval=Interval tussen berichten
lusers_kbs=Kilobytes
lusers_ltype=Limiet type
@@ -254,12 +255,12 @@ lusers_return=filesystemen lijst
lusers_sblimit=Zachte Blok Limiet
lusers_sflimit=Zachte file limiet
lusers_soft=Zachte Limiet
-lusers_space=Disk ruimte
+lusers_space=Harddisk ruimte
lusers_tabdefault=Standaard quota's
lusers_tabemail=Email notificatie
lusers_tablist=Gebruiker lijst
lusers_title=Quota Filesysteem
-lusers_toomany=Te veel gebruikers hebben quotum op <tt>$1</tt> om op &#233;&#233;n pagina te tonen
+lusers_toomany=Te veel gebruikers hebben een quota op <tt>$1</tt> om op &#233;&#233;n pagina te tonen
lusers_used=Gebruikt
lusers_user=Gebruiker
lusers_useradmin=Gebruikers en Groepen
@@ -279,15 +280,15 @@ ufilesys_ecannot=U kan geen quota wijzigen voor '$1'
ufilesys_edit=Wijzig Quota Op:
ufilesys_editdesc=Bekijk en bewerk de quota's voor deze gebruiker op andere filesystemen die nog geen quota's hebben.
ufilesys_enone=Geen gebruikers naam ingevuld
-ufilesys_files=Bestanden
+ufilesys_files=Files
ufilesys_fs=Filesysteem
-ufilesys_grace=Waarschuwen
+ufilesys_grace=Toekennen
ufilesys_hard=Harde Limiet
ufilesys_kbs=Kilobytes
-ufilesys_nouquota=Gebruiker <tt>$1</tt> heeft quota op geen enkel filesysteem
+ufilesys_nouquota=Gebruiker <tt>$1</tt> heeft geen quota op een filesysteem
ufilesys_return=filesystemen lijst
ufilesys_soft=Zachte Limiet
-ufilesys_space=Disk ruimte
+ufilesys_space=Harddisk ruimte
ufilesys_title=Gebruikers Quota
ufilesys_used=Gebruikt
ugracef_block=Voor blok quota
@@ -297,10 +298,10 @@ ugracef_graces=Gebruiker Waarschuwingstijd voor <tt>$1</tt>
ugracef_info=Elk filesysteem heeft een waarschuwingstijd voor blok- en file quota. De waarschuwingstijd bepaalt hoe lang een groep boven de zachte limiet kan zijn voordat er geen bestanden meer kunnen worden aangemaakt.
ugracef_return=gebruiker lijst
ugracef_title=Waarschuwingstijd
-ugracef_update=Wijzigen
+ugracef_update=Updaten
ugraces_eedit=U kunt de waarschuwingstijd op dit filesysteem niet wijzigen
ugraces_enumber='$1' is geen getal
-ugraces_esave=Opslaan waarschuwingstijd mislukt
+ugraces_esave=Opslaan van waarschuwingstijd mislukte
umass_count=De veranderingen hieronder worden toegevoegd aan de $1 geselecteerde gebruikers
umass_ehblocks=Ontbrekende of ongeldige harde blokken limieten
umass_ehfiles=Ontbrekende of ongeldige harde file limieten
@@ -311,7 +312,7 @@ umass_hblocks=Harde blokken limieten
umass_header=Quota veranderingen om toe te voegen aan geselecteerde gebruikers
umass_hfiles=Harde file limieten
umass_leave=Laat onveranderd
-umass_ok=Update gebruikers
+umass_ok=Update Gebruikers
umass_sblocks=Zachte blokken limieten
umass_set=Zet naar
umass_sfiles=Zachte files limieten
View
2  samba/CHANGELOG
@@ -30,3 +30,5 @@ Try to use the smbpasswd command to create or delete users, if installed.
Add support for the locked account flag for users, thanks to Juan Miguel Corral Cano.
---- Changes since 1.550 ----
Added improved Winbind support, thanks to Caspar Smit.
+---- Changes since 1.590 ----
+Converted all pages to Webmin's new common UI functions, for a more consistent layout. Also reduced the length of icon titles.
View
5 samba/lang/de
@@ -77,7 +77,7 @@ convert_cannot=Unix-Benutzer k&#246;nnen nicht zu Samba-Benutzern konvertiert we
convert_convert=Benutzer konvertieren
convert_delete=Samba Benutzer l&#246;schen, die keine Unix Benutzer sind
convert_lock=Benutzer gesperrt
-convert_msg=Dieses Formular erlaubt Ihnen, Unix und Samba Benutzer zu syncronisieren. Wenn Sie Samba so konfiguriert haben, dass <a href=$1>verschl&#252;sselte Passw&#246;rter</a> verwendet werden, verwaltet Samba seine Benutzer getrennt vom Betriebssystem.
+convert_msg=Dieses Formular erlaubt Ihnen, Unix und Samba Benutzer zu synchronisieren. Wenn Sie Samba so konfiguriert haben, dass <a href=$1>verschl&#252;sselte Passw&#246;rter</a> verwendet werden, verwaltet Samba seine Benutzer getrennt vom Betriebssystem.
convert_ncdesc=Die Liste der Benutzer, die nicht konvertiert werden sollen, kann Benutzernamen, UIDs, Gruppennamen mit einem vorgestelltem <tt>@</tt> oder UID-Bereiche wie <i>500-1000</i> or <i>500-</i> beinhalten.
convert_newuser=Passwort f&#252;r neu erstellte Benutzer:
convert_noconv=Diese Benutzer nicht konvertieren oder l&#246;schen:
@@ -85,6 +85,9 @@ convert_nopasswd=Kein Passwort
convert_passwd=Dieses Passwort benutzen
convert_title=Benutzer konvertieren
convert_update=Vorhandene Samba Benutzer aus Unix Benutzern aktualisieren
+convert_who=Unix-Benutzer zum konvertieren
+convert_who0=Nur aufgelistete Benutzer oder UID-Bereiche
+convert_who1=Alle au&#223;er aufgelistete Benutzer und UID-Bereiche
create_from=Zu kopierende Freigabe:
create_msg=Eine Freigabekopie &#252;bernimmt alle Standardeinstellungen der Vorlage. Wenn die Vorlage ge&#228;ndert wird, &#228;ndert sich auch die Kopie.
create_name=Neuer Freigabename:
View
12 samba/lang/en
@@ -327,11 +327,15 @@ esync_egid=Missing group SID or RID
mkpass_title=Convert Users
mkpass_convfail=Failed to convert user
mkpass_msg=Converting Unix users...
-mkpass_skip=being skipped
-mkpass_same=is already the same
-mkpass_update=being updated
-mkpass_del=being deleted
+mkpass_skip=Skipped
+mkpass_same=Already the same
+mkpass_update=Updated
+mkpass_added=Added
+mkpass_del=Deleted
mkpass_passfail=Failed to set password
+mkpass_user=Username
+mkpass_action=Action taken
+mkpass_skipcount=$1 users were skipped for conversion.
savecopy_fail=Failed to create copy
savecopy_global=The name 'global' cannot be used for a share
View
32 samba/make_epass.cgi
@@ -24,7 +24,7 @@ map { $suser{$_->{'name'}} = $_ } @ulist;
print "$text{'mkpass_msg'}<p>\n";
@skip = split(/[ \t,]/ , $in{"skip_list"});
@include = split(/[ \t,]/ , $in{"include_list"});
-print "<table border width=100%><tr><td bgcolor=#c0c0c0><pre>\n";
+print &ui_columns_start([ $text{'mkpass_user'}, $text{'mkpass_action'} ]);
setpwent();
while(@uinfo = getpwent()) {
# Get new and existing user details
@@ -36,20 +36,20 @@ while(@uinfo = getpwent()) {
# Check if this user would be skipped
if ($in{'who'} == 1 && &check_user_list(\@uinfo, \@skip) ||
$in{'who'} == 0 && !&check_user_list(\@uinfo, \@include)) {
- $m = "$huinfo $text{'mkpass_skip'}";
+ $skipcount++;
}
elsif ($su && $in{"update"}) {
if ($su->{'opts'}) {
# new-style user
if ($uinfo[2] == $su->{'uid'}) {
- $m = "$huinfo $text{'mkpass_same'}";
+ $m = $text{'mkpass_same'};
}
else {
$su->{'uid'} = $uinfo[2];
$su->{'real'} = $uinfo[6];
&modify_user($su);
- $m = "$huinfo $text{'mkpass_update'}";
+ $m = $text{'mkpass_update'};
$c1 = "<i>"; $c2 = "</i>";
$modified++;
}
@@ -60,7 +60,7 @@ while(@uinfo = getpwent()) {
$uinfo[6] eq $su->{'real'} &&
$uinfo[7] eq $su->{'home'} &&
$uinfo[8] eq $su->{'shell'}) {
- $m = "$huinfo $text{'mkpass_same'}";
+ $m = $text{'mkpass_same'};
}
else {
$su->{'uid'} = $uinfo[2];
@@ -68,7 +68,7 @@ while(@uinfo = getpwent()) {
$su->{'home'} = $uinfo[7];
$su->{'shell'} = $uinfo[8];
&modify_user($su);
- $m = "$huinfo $text{'mkpass_update'}";
+ $m = $text{'mkpass_update'};
$c1 = "<i>"; $c2 = "</i>";
$modified++;
}
@@ -79,7 +79,7 @@ while(@uinfo = getpwent()) {
'uid' => $uinfo[2] };
local @flags = ("U");
$c1 = "<b>"; $c2 = "</b>";
- $m = "$huinfo being added";
+ $m = $text{'mkpass_add'};
if ($in{'newmode'} == 0) {
$nu->{'pass1'} = "NO PASSWORDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
$nu->{'pass2'} = $nu->{'pass1'};
@@ -103,7 +103,11 @@ while(@uinfo = getpwent()) {
&create_user($nu);
$created++;
}
- if ($m) { printf "$c1%-40.40s$c2%s", $m, ++$c%2 ? "" : "\n"; }
+ if ($m) {
+ print &ui_columns_row([
+ &html_escape($uinfo[0]),
+ $c1.$m.$c2 ]);
+ }
}
endpwent() if ($gconfig{'os_type'} ne 'hpux');
@@ -112,14 +116,19 @@ if ($in{"delete"}) {
foreach $u (@ulist) {
if (!$uexists{$u->{'name'}}) {
# delete this samba user..
- $m = &html_escape($u->{'name'})." $text{'mkpass_del'}";
&delete_user($u);
- printf "<b><font color=#ff0000>%-40.40s</font></b>%s",
- $m, ++$c%2 ? "" : "\n";
+ print &ui_columns_row([
+ &html_escape($u->{'name'}),
+ "<font color=#ff0000>$text{'mkpass_del'}</font>",
+ ]);
$deleted++;
}
}
}
+print &ui_columns_end();
+if ($skipcount) {
+ print &text('mkpass_skipcount', $skipcount),"<p>\n";
+ }
# Update the passwords of new users
foreach $u (keys %setpass) {
@@ -131,7 +140,6 @@ foreach $u (keys %setpass) {
'created' => $created,
'deleted' => $deleted } );
-print "</pre></td></tr></table>\n";
&ui_print_footer("", $text{'index_sharelist'});
# check_user_list(&uinfo, &list)
View
26 samba/swat.cgi
@@ -102,18 +102,20 @@ if (%swat) {
else {
print $text{'swat_msg2'}, " <br>\n";
}
-print "<form action=swat_save.cgi>\n";
-print "<center><table border>\n";
-print "<tr $tb> <td><b>$text{'swat_list'}</b></td> </tr>\n";
-print "<tr $cb> <td><table cellpadding=2>\n";
-print "<tr> <td><b>$text{'swat_username'}</b></td>\n";
-print "<td><input name=user size=20 value='$swat{'user'}'></td> </tr>\n";
-print "<tr> <td><b>$text{'swat_password'}</b></td>\n";
-print "<td><input name=pass size=20 type=password></td> </tr>\n";
-print "</table></td></tr></table>\n";
-print "<input type=submit value=\"", $text{'swat_login'},
- "\"> <input type=reset value=\"", $text{'swat_clear'}, "\">\n";
-print "</center></form>\n";
+print "<center>\n";
+print &ui_form_start("swat_save.cgi");
+print &ui_table_start($text{'swat_list'}, undef, 2);
+
+print &ui_table_row($text{'swat_username'},
+ &ui_textbox("user", $swat{'user'}, 20));
+
+print &ui_table_row($text{'swat_password'},
+ &ui_password("pass", undef, 20));
+
+print &ui_table_end();
+print &ui_form_end([ [ undef, $text{'swat_login'} ] ]);
+print "</center>\n";
+
&ui_print_footer("", $text{'index_sharelist'});
exit;
}
View
5 squid/lang/de
@@ -92,6 +92,8 @@ buttsave=Speichern
cach_err=Fehler
cach_nfound=Das Squid-Cache-Manager-Programm <tt>$1</tt> konnte auf Ihrem System nicht gefunden werden. Vielleicht ist Ihre <a href=/config.cgi?$2 >Modulkonfiguration</a> fehlerhaft.
cach_return=Squid-Index
+cachemgr_others=Andere Aktionen:
+cachemgr_pass=Passwort
chown_chown=&Auml;ndere Besitzer ...
chown_done=.. Fertig
chown_failrestart=Fehler beim Neustart von Squid ..
@@ -107,6 +109,7 @@ clear_header=Leere Cache und baue neu auf
clear_init=Initialisiere den Squid-Cache mit dem Befehl <tt>$1</tt> ..
clear_msgclear=Sind Sie sicher, dass Sie den Cache leeren und neu erstellen wollen? Dies wird <b>alle</b> Dateien, die sich im Cache befinden l&ouml;schen und den Squid Server neu starten.
clear_msgclear2=Sie sollten sicherstellen, dass Sie diesen Cache nicht nutzen, um mit dem Webmin-Server zu kommunizieren. Ansonsten wird die Verbindung getrennt werden, wenn Sie diesen Cache abschalten.
+clear_ok=L&#246;schen
clear_return=Squid-Index
clear_stop=Stoppe Squid ...
default=Standard
@@ -431,9 +434,11 @@ ext_concurrency=Anzhal an Programmen zum Ausf&#252;hren
ext_concurrency_u=Programme
ext_ecache=Fehlende oder ung&#252;ltige Cache Gr&#246;&#223;e
ext_ettl=Fehlendes oder ung&#252;ltiges TTL
+ext_negative_ttl_u=Sekunden
ext_ttl_u=Sekunden
header_acls=F&#252;r ACLs
header_act=Aktion
+header_name=HTTP Header
icache_ftic=Fehler beim initialisieren des Caches
icache_header=Initialisiere Cache
icache_itscwtc=Initialisiere den Squid-Cache mit dem Befehl <tt>$1</tt> ..

No commit comments for this range

Something went wrong with that request. Please try again.