Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Newer
Older
100644 34 lines (22 sloc) 1.013 kB
d2ab6ff @segeda edit
segeda authored
1 ---
2 layout: default
3 title: Získání web.py
4 ---
5
6 # Získání web.py
7
8 ## Získání poslední stabilní verze
9
e1115a3 @segeda edit
segeda authored
10 Nejsnazší cesta k instalaci web.py je použít [easy_install](http://peak.telecommunity.com/DevCenter/EasyInstall):
d2ab6ff @segeda edit
segeda authored
11
12 $ easy_install web.py
13
14 Pokud nemáte `easy_install`, zkuste stáhnout zdrojáky:
15
16 $ wget http://webpy.org/static/web.py-0.32.tar.gz
17 $ tar xvzf web.py-0.32.tar.gz
18 $ cd webpy
19 $ sudo python setup.py install
20
21 Když nechcete instalovat web.py pro celý systém (nebo když chcete zabalit web.py s vaší aplikací):
22
23 $ cd your-app-dir
24 $ wget http://webpy.org/static/web.py-0.32.tar.gz
25 $ tar xvzf web.py-0.32.tar.gz
26 $ ln -s webpy/web .
208e029 @segeda edit
segeda authored
27
d2ab6ff @segeda edit
segeda authored
28 V Ubuntu Linuxu nebo Debianu, můžete instalovat web.py přes `apt-get`. Pak ale možná nezískáte poslední verzi, protože cyklus vydání Debianu/Ubuntu je jiný než u web.py.
29
30 $ sudo apt-get install python-webpy
31
32 ## Získání poslední vývojové verze
33
34 $ git clone git://github.com/webpy/webpy.git
Something went wrong with that request. Please try again.