Permalink
Browse files

edit

  • Loading branch information...
autre authored and anandology committed Nov 23, 2008
1 parent 718f265 commit 7e38341bfd57e0a532e7faf2641ea1b0838df552
Showing with 11 additions and 9 deletions.
  1. +11 −9 turorial2.el.md
View
@@ -79,26 +79,26 @@ title: Φροντιστήριο για το web.py 0.2
## Πρότυπα
-Το να γράφουμε HTML μέσα από την Python είναι επίπονο· έχει περισσότερη πλάκα να γράφουμε Python μέσα σε HTML. Ευτυχώς, το web.py το καθιστά εύκολο αυτό.
+Το να γράφουμε HTML μέσα από την Python είναι επίπονο· έχει περισσότερο γούστο να γράφουμε Python μέσα σε HTML. Ευτυχώς, το web.py το καθιστά εύκολο αυτό.
Σημείωση: Παλαιότερες εκδόσεις του web.py χρησιμοποιούσαν τα [Πρότυπα Cheetah](http://www.cheetahtemplate.org/). Είναι, βεβαίως, στην ευχέρειά σας να χρησιμοποιήσετε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα με το web.py, αλλά δεν υποστηρίζετε πλέον επίσημα.
-Ας φτιάξουμε έναν νέο κατάλογο για τα πρότυπά μας (θα τον λέμε `template`). Εκεί μέσα, θα φτιάξουμε ένα αρχείο που το όνομά του τελειώνει σε HTML (ας πούμε index.html). Τώρα, μέσα στο αρχείο αυτό, μπορούμε να γράψουμε απλή HTML:
+Ας φτιάξουμε έναν νέο κατάλογο για τα πρότυπά μας (θα τον λέμε `templates`). Εκεί μέσα, θα φτιάξουμε ένα αρχείο που το όνομά του τελειώνει σε HTML (ας πούμε index.html). Τώρα, μέσα στο αρχείο αυτό, μπορούμε να γράψουμε απλή HTML:
<em>Hello</em>, world!
Ή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την γλώσσα προτύπου του web.py για να προσθέσουμε κώδικα στην HTML:
-$def with (name)
+ $def with (name)
-$if name:
- I just wanted to say <em>hello</em> to $name.
-$else:
- <em>Hello</em>, world!
+ $if name:
+ I just wanted to say <em>hello</em> to $name.
+ $else:
+ <em>Hello</em>, world!
Σημείωση: για τώρα, απαιτούνται τέσσερα ακριβώς κενά.
-Όπως βλέπετε, το πρότυπο μοιάζει αρκετά με αρχείο Python, εκτός της δήλωσης `def with` στην κορυφή (που λέει με τι καλείται το πρότυπο) και τα $ που προστίθενται στην αρχή κάθε γραμμής κώδικα. Για την ώρα, το template.py απαιτεί η δήλωσω `$def` να είναι στην πρώτη γραμμή του αρχείου. Επίσης, προσέξτε πως το web.py αυτόματα κρύβει κάθε μεταβλητή που χρησιμοποιείται, ούτως ώστε αν για κάποιο λόγο το `name` περιέχει HTML, αυτό θα εμφανιζόταν κανονικά ως κείμενο. Αν δεν θέλετε αυτή την λειτουργία, γράψτε `$:name` αντί για `$name`.
+Όπως βλέπετε, το πρότυπο μοιάζει αρκετά με αρχείο Python, εκτός της δήλωσης `def with` στην κορυφή (που λέει με τι καλείται το πρότυπο) και τα δολλάρια που προστίθενται στην αρχή κάθε γραμμής κώδικα. Για την ώρα, το template.py απαιτεί η δήλωσω `$def` να είναι στην πρώτη γραμμή του αρχείου. Επίσης, προσέξτε πως το web.py αυτόματα κρύβει κάθε μεταβλητή που χρησιμοποιείται, ούτως ώστε αν για κάποιο λόγο το `name` περιέχει HTML, αυτό θα εμφανιζόταν κανονικά ως κείμενο. Αν δεν θέλετε αυτή την λειτουργία, γράψτε `$:name` αντί για `$name`.
Τώρα, πίσω στο `code.py`. Υπό την πρώτη γραμμή, προσθέστε:
@@ -135,4 +135,6 @@ $else:
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα πρότυπα στο web.py, επισκεφτείτε την σελίδα [templetor](http://webpy.org/templetor).
-## Βάσεις
+## Βάσεις
+
+...

0 comments on commit 7e38341

Please sign in to comment.