Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
doc
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praca inżynierska

Implementacja algorytmu detekcji osi pojazdów samochodowych w oparciu o profile R i X.

Implementation of algorithm for vehicle axles detection based on R, and X-profile.

W ramach pracy zrealizowane zostanie oprogramowanie do detekcji osi pojazdów na podstawie profili R i X, z użyciem języka C w środowisku Linux. Zaimplementowane zostaną funkcje charakterystyczne dla oprogramowania GNU-Coreutils, tzn. obsługa standardowych wejść i wyjść, potoków i argumentów wiersza poleceń.

About

Praca inżynierska

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published