Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
99a3144 Oct 7, 2017
1 contributor

Users who have contributed to this file

6412 lines (6411 sloc) 811 KB
We can't make this file beautiful and searchable because it's too large.
İdârî Birimin Yeni Harflerle Adı Eski Harflerle Adı Unvani 1 Bagli 1 Unvani 2 Bagli 2 Unvani 3 Bagli 3 Unvani 4 Bagli 4 Unvani 5 Bagli 5 Unvani 6 Bagli 6 Unvani 7 Bagli 7 Unvani 8 Bagli 8 Unvani 9 Bagli 9 Unvani 10 Bagli 10 Unvani 11 Bagli 11 Unvani 12 Bagli 12 Unvani 13 Bagli 13 Unvani 14 Bagli 14
ABADAN عبادان Şehir Basra Şehir İran (1847) (Erzurum Antlaşmasıyla İran’a verildi.)
ABADYUT آباديوت Köy (Köyler grubu) Girit>Yunanistan
ABANA (Keynolu, Evrenya) (Aşağı Abana) آبانا Kaza (1841) Sinop>Kastamonu eyâleti Nahiye (1865) İstefan>Sinop>Kastamonu>Kastamonu vilâyeti Kaza (1945) Kastamonu Nahiye (1953) Bozkurt> Kastamonu>Kastamonu Kaza (1968) Kastamonu
ABANO آبانو Şehir Venedik>İtalya
ABBASİYE عباسيه Kasaba Kayrevan>Tunus
ABDAL آبدال Kaza Mrk. Piraziz>Giresun
ABDURRAHMAN BEYOBASI عبدالرحمن بک اوبه سی Nahiye Keskin>Ankara Nahiye Mrk. (1944) Balışeyh>Kırıkkale>Ankara Kaza Mrk. (1989) Balışeyh>Kırıkkale
ABDURRAHMAN GAZİ عبدالرحمن غازی Nahiye (Kartal’ın nahiye dönemindeki adıdır.) Beykoz>İstanbul
ABDÜLVEHHAB عبدالوهاب Sancak (1539) Yemen eyâleti
ABES عبس Nahiye (1871) Hacur>Hudeyde>Yemen vilâyeti
ABGÛR آبگور Kaza (Çınar ilçe merkezinde kalmış olabilir) Diyarbakır>Diyarbakır eyâleti
ABHA ابها Sancak Mrk. Asir>Yemen vilâyeti
ABHAZ (Sohumkale, Kutayis) ابخاز İtibari eyâlet (1578) Abhaz eyâleti Muhtar idare (1804) Muhtar idare Muhtar idare (1810) Rusya yönetimi (Son dönemde Mrk. “Kutayis” idi.)
ABONİ آبونی Şehir Macaristan
ABRENK آبرنک Nahiye (1877) Eğin>Mam.retülaziz>Mam.retülaziz vilâyeti Köy Merkez>Kemaliye> Erzincan
Âb-ı Safi (ALPSOFU) (KARAPÜRÇEK) آب صافی Kaza (1871) Kocaeli>Hudavendigâr eyâleti Nahiye Adapazarı>İzmit Nahiye (1954) Akyazı>Sakarya
ABŞEKER آب شکر Nahiye Mrk. Akdemir>Pertek>Tunceli
ABUS عبوس Nahiye (1871) İbb>Taizz>Yemen vilâyeti
ABVİN عبوين Nahiye Merkez>Kudüs>Filistin
ACACI (Acacıhüyük) آجاجی Nahiye (~1530) Zile>Tokat>Sivas>Rum eyâleti Köy Merkez>Çekerek>Yozgat
ACAR (Svejen) آجار Kaza Mrk. Karacadağ>Filibe>Bulgaristan Köy Karlıova>Filibe>Bulgaristan
ACARETEYN (Acara-i Ulyâ ve Acara-i Süfl.) (ACARİSTAN) آجارتين Sancak (1578) Çıldır eyâleti Kaza (1828) Batum>Trabzon eyâleti Kaza (1878) Batum>Rusya Kaza Gürcistan Özerk bölge Gürcistan
ACIGÖL آجی گول Nahiye Merkez>Nevşehir Kaza (1990) Nevşehir
ACIPAYAM (Asikaraağaç, Garbîkaraağaç) آجی پايام Kaza (~1530) Hamid>Anadolu eyâleti Kaza (1888) Denizli >Aydın vilâyeti Kaza (1924) Denizli
ACIPINAR آجی پيگار Nahiye Aksaray>Niğde>Konya vilâyeti Nahiye (1933) Aksaray>Niğde Nahiye (1989) Merkez>Aksaray
ACISU آجی صو Nahiye (1865) Zile>Tokat>Sivas vilâyeti Köy İğdir >Zile>Tokat
ACİLAT عجيلات Kaza Trablusgarb>Libya
ACİR عجير Nahiye El-Hufûf>Necd-i Şerif>Basra
ACLUN VE SALHAD عجلون وصلحد Sancak (1517) Arap vilâyeti
ACLUN عجلون Sancak (16.yy.) Şam eyâleti Kaza (1865) Havran>Suriye vilâyeti Kaza (1964) İrbit>Suriye
ACUR (Acur Kal‘a) عجور Sancak (17.yy.) Şehrizor eyâleti
ACÛZE عجوزه Nahiye Merkez>Musul>Diyarbakır eyâleti
ACYUD (ADJUD) آجيود Şehir Botine>Boğdan>Romanya
AÇMİYAÇİN (Etchmiadzin) اچمياچين Kaza (Ermenilerin en eski ve kutsal saydıkları manastırı bu kazadadır. Diğerleri Türkiye’de Sis ve Ahtamar manastırlarıdır.) Erivan>Ermenistan
ADA آطه Nahiye (1865) Merkez>Edirne>Edirne vilâyeti Köy Küplü>Meriç>Edirne
ADA آطه Ada Bakis>Macaristan
Adagide (OVAKENT) آطه گيده Nahiye Ödemiş>İzmir
ADAKALE آطه قلعه Kaza Mrk. (1949) Ardanuç>Artvin
ADAKALESİ آطه قلعه سی Nahiye (1846) Merkez>Vidin>Vidin eyâleti
ADAKLI آداقلی Nahiye Mrk. Göktaş>Borçka>Artvin
ADAKLI (Hösnek) (Azakpert) آداقلی Nahiye (1865) Kiğı>Erzurum>Erzurum Nahiye (1936) Kiğı>Bingöl Kaza (1990) Bingöl
ADAKSU (Şebboy) آداقصو Köy Sultanmud>Malazgirt>Bitlis Nahiye Mrk. Karahasan>Malazgirt>Muş
Adala (KARATAŞ) آطله Kaza (~1530) Saruhan>Anadolu eyâleti Nahiye (1882) Salihli>Manisa
ADALAR (Büyükada) آطه لر Sancak (1878) Şehremâneti Kaza Şehremâneti Kaza (1909) İstanbul
ADANA آطنه (ادنه) Sancak (1517) Arap vilâyeti Sancak (1520) Halep eyâleti Eyâlet (1608) Adana eyâleti Sancak (1865) Halep vilâyeti Vilâyet (1869) Adana vilâyeti
ADAÖREN (Adaviran) آطه ويران Nahiye Beypazarı>Ankara Köy Merkez>Beypazarı>Ankara
ADAPAZARI (Ada) آطه پازاری Kaza (~1530) Kocaeli>Anadolu eyâleti Kaza (1878) Kocaeli>Şehremâneti Kaza (1924) Kocaeli Vilâyet Mrk. (1954) Sakarya
ADEM آدم Nahiye (Bahreyn ve Umman’da da bu adda nahiyeler vardır) Hicaz>S. Arabistan
ADEN عدن Sancak (1539) Taizz>Yemen eyâleti Kaza (1630) Taizz>Yemen eyâleti
ADESSE (Vodina) آدسّه Kaza Selânik>Selânik>Yunanistan
ADIYAMAN (Hısn-ı Mansur) آدی يامان Kaza (1924) Malatya Vilâyet (1954) Adıyaman
ADİD عديد Nahiye (1875) Katar>Basra>Basra vilâyeti
ADİLCEVAZ عادلجواز Sancak (1550) Van eyâleti Kaza (1846) Van>Van eyâleti Kaza (1912) Van>Van vilâyeti Nahiye (1926) Ahlat>Bitlis Kaza (1936) Bitlis
ADLİYE عدليه Kaza (1864) Vidin>Tuna vilâyeti
Adranos (ORHANELİ) آطرانوس Kaza Hudavendigâr>Anadolu eyâleti Kaza (1867) Bursa>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1924) Bursa
ADRİYA آدريا Şehir Venedik>İtalya
AFAR عفار Nahiye (1871) Hıcce>Sana>Yemen vilâyeti
Afgan (GÜNDOĞAN) افغان Nahiye (1865) Karaman>Konya>Konya vilâyeti Köy Bucakkışla>Merkez>Karaman
AFŞAR آفشار Kaza (~1530) Hamid>Anadolu eyâleti Nahiye (1865) Ş. Karaağaç>Konya vilâyeti Köy Merkez>Gelendost>Isparta
AFŞAR (Avşar) آفشار Nahiye (1865) Suşehri>K.Hisar-ı Şarkî>Sivas vilâyeti Köy Akıncılar>Suşehri>Sivas
AFŞİN (Yarpuz, Efsus) آفشين Nahiye Elbistan>Maraş Kaza (1944) Kahramanmaraş
AFYONKARAHİSAR (Afyon) (Karahisar-ı Sahib) (Osmanlı döneminde Karahisar-ı Sahib, Cumhuriyetle birlikte Afyonkarahisar, bir müddet sonra Afyon, 2005 yılında yine Afyonkarahisar denildi.) آفيون قره حصار Sancak (1428) Anadolu eyâleti Sancak (1841) Hudavendigâr eyâleti Sancak (1867) Hudavendigâr vilâyeti Vilâyet (1924) Afyonkarahisar
AĞABEYLİ (Bertiz) آغا بکلی Nahiye Merkez>Kahramanmaraş
AĞAÇELİ (Ilıcalar, Fahran) آغاچ ايلی Nahiye Merkez>Bingöl
AĞAÇLI (Çıska, Cıksı) آغاچلی Nahiye (19.yy.) Merkez>Âmid>Diyarbakır eyâleti Nahiye (1924) Kulp>Diyarbakır vilâyeti
AĞAÇLI آغاچلی Kaza (1887) Kocaeli>Hudâvendigâr vilâyeti
AĞAÇÖREN (Panlı) آغاچ اوره ن Nahiye (1924) Ş. Koçhisar>Aksaray Nahiye (1933) Ş. Koçhisar>Ankara Kaza (1990) Aksaray
AĞAKİS آغاکس Sancak (1550) Van eyâleti Kaza (1830) Van>Van eyâleti
AĞCALAR ve ASKER آغجه لر و عسکر Nahiye Merkez>Süleymaniye>Bağdad eyâleti
AĞCALAR (Kale-i Sebûke) آغجه لر Nahiye Bazyan>Musul vilâyeti
AĞIN آغين Nahiye (19.yy.) Merkez>Arapkir>Diyarbakır eyâleti Nahiye Kemaliye>Malatya>Mam.retülaziz vilâyeti Kaza (1954) Elâzığ
AĞLASUN آغلاسون Kaza (~1530) Hamid>Anadolu eyâleti Kaza (1846) Hamid>Karaman eyâleti Nahiye (1865) Merkez>Burdur>Konya vilâyeti Kaza (1958) Burdur
AĞLI آغلی Nahiye Küre>Kastamonu Kaza (~1990) Kastamonu
Agonya (HAMDİBEY) (Koyuneli) آغونيه Nahiye (~1530) Balya>Biga>Anadolu eyâleti Nahiye (1909) Edremid>Karesi sancağı Nahiye (Agonya nahiyesi lağvedilmiş, Mrk. olan Koyuneli k.yü halen Yenice’nin Hamdibey bucağıdır.) Edremid>Balıkesir.
AĞRI (Karaköse) آغری Vilâyet (1938) Ağrı (~1925’te bu bölgede Bayazıt Vilâyeti kuruldu. Vilâyet merkezi 1927’de Karaköse’ye taşınınca Karaköse adını aldı. 1938’de adı Ağrı oldu.)
AĞRIBOZ (Eğriboz) (Eubee) (Ege’de Girit’ten sonra ikinci büyük ada, 1821’de kaybedildi.) آغريبوز Sancak (1470) Rumeli eyâleti Sancak (1533) Kaptanpaşa eyâleti Eyâlet (1829) Yunanistan
Ağrus (ATABEY) آغروس Nahiye (~1530) Eğirdir>Hamid>Anadolu eyâleti Nahiye (1865) Merkez>Hamid>Konya vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Isparta Kaza Isparta
Ağunsos (ÇAYIRÖZÜ) آغنصوص Nahiye (1865) Bayburt>Erzurum>Erzurum vilâyeti Köy Merkez>Bayburt Gümüşhane Köy Merkez>Merkez>Bayburt
AĞUSTOS (Niyaoste) آغوستوس Nahiye Karaferye>Selânik>Yunanistan
Ağva (YEŞİLÇAY) آغوا Nahiye (1926) Şile>İstanbul
Ağvanis (GÖLOVA) آغوانيس Nahiye (1867) Suşehri>K. Hisar-ı Şarkî>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Suşehri>Şebinkarahisar Nahiye (1933) Suşehri>Sivas vilâyeti Kaza (1990) Sivas
AHALT آحلت Kaza Mrk. (1950) Yusufeli>Artvin
AHAT احد Nahiye (1865) Sultaniye>Gümülcine>Edirne vilâyeti Nahiye (1919) Sultaniye>Gümülcine>Yunanistan
AHEM عا هم Nahiye (1871) Hacur>Hudeyde>Yemen vilâyeti
AHILKALAK ve MAÇAHEL آخالقلاک وماچه خل Sancak (1578) Çıldır eyâleti
AHIRLI آخورلی Nahiye Bozkır>Konya Kaza (1990) Konya
AHISKA (Ahısha) آخسخه Eyâlet Mrk. (1625) Çıldır eyâleti Eyâlet Mrk. (1828) Rusya yönetimi Şehir Gürcistan yönetimi
AHİÇELEBİ (Smoljan) (Paşmaklı) آخی چلبی Kaza (1877) Filibe>Edirne vilâyeti Kaza Gümülcine>Edirne Kaza (1919) Yunanistan
AHLAT آخلاط Sancak Van eyâleti Sancak Mrk. (1800) Adilcevaz>Van eyâleti Kaza (1846) Van>Van eyâleti Kaza (1855) Muş>Erzurum eyâleti Kaza (1880) Bitlis>Bitlis vilâyeti Kaza (1935) Bitlis
AHMETBEY احمد بک Nahiye Lüleburgaz>Kırkkilise>Edirne vilâyeti Kasaba Büyükkarıştıran>Lüleburgaz>Kırklareli
AHMETLER احمدلر Nahiye Mrk. Kozcağız>Bartın>Zonguldak
AHMETLİ احمدلی Nahiye Turgutlu>Manisa Nahiye Kaza (~1990) (Eski “Ilıca-i Saruhan” kazası bölgesinde kuruldu.) Manisa
AHMETLİ (Güran) (Pirahmet) احمدلی Nahiye Ergani>Diyarbakır
AHMET SARAY احمدسرای Nahiye (1865) Lâdik>Amasya>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Lâdik>Samsun
AHSA (Necd-i Şarkî) (El-Hufûf) احسا Eyâlet Ahsa eyâleti Sancak (1871) Bağdad vilâyeti Sancak (1874) Necd vilâyeti Sancak (1875) Basra vilâyeti Sancak (1880) Bağdad vilâyeti Sancak (1884) Basra vilâyeti
AHSENDERE احسن دره Nahiye (Elbistan’ın güneybatısında ve Kabaktepe k.yü civarında idi.) Maraş>Maraş>Zülkadriye eyâleti
AHTAMAR آختمار Ada (Ermeni ruhanî merkezlerinden biri olan Ahtamar manastırı bu adada) Van g.lü
AHTOPOL (Agoto-Polis) (Vasiliko) آخته پولی Kaza (1865) Kırkkilise>Edirne Kaza (1913) Burgaz>Bulgaristan
AHYOLU (Poromorie) آخيولی Kaza Burgaz>Bulgaristan
Ahyolu Burgazı (BURGAZ) آخيولی بورغازی Sancak (1878) Rumeli-i Şarkî vilâyeti Sancak (1908) Bulgaristan
Akâbâd (AKÇAOVA) آق آباد Kaza (~1845) Kocaeli>Hudavendigâr eyâleti Nahiye (1878) Kandıra>İzmit>Şehremâneti Nahiye (1924) Kandıra>Kocaeli
AKABE (Kal‘atü‘l-Akabe) (Akabetü‘l-Eyle) عقبه Nahiye El-vech>Medine>Hicaz vilâyeti Kaza (~1910) Hicaz vilâyeti Kaza Ürdün (Kızıldeniz kenarında antik “Eyle” kentine giriş boğazında olduğu için “Akabe-i Eyle” denildi sonra yalnız “Akabe” s.zü kullanıldı.)
AKARSU (İstilil) آقارصو Nahiye Nusaybin>Mardin
AKARSU (Alakilise) آقارصو Nahiye (1865) Refahiye>Erzincan>Erzurum vilayeti. Nahiye (1924) Refahiye> Erzincan
AKÇAÂBÂD (Polathane) آقچه آباد Nahiye Merkez>Trabzon>Rum eyâleti Kaza Trabzon> Trabzon eyâleti Kaza (1924) Trabzon
Akçaâbâd (AKÇAOVA) آقچه آباد Nahiye Ayasuluğ>Aydın>Anadolu eyâleti Nahiye Çine>Aydın
AKÇADAĞ (Arga) آقچه طاغ Nahiye Merkez>Malatya>Mam.retülaziz Kaza (1834) Harput eyâleti Kaza (1855) Diyarbakır eyâleti Kaza (1877) Mam.retülaziz vilâyeti Kaza (1924) Malatya
AKÇAHİSAR آقچه حصار Nahiye (Şimdiki yeri tesbit edilemedi. Manavgat’ın “Hisar” mahallesi var.) Manavgat>Alâiye>Anadolu eyâleti
AKÇAHİSAR (Krupa) آقچه حصار Kaza (1881) İşkodra>İşkodra vilâyeti Kaza Dıraç> İşkodra vilâyeti
AKÇAKALE آقچه قلعه Sancak (1520) Diyarbakır eyâleti Köy Merkez>Ergâni>Diyarbakır
AKÇAKALE آقچه قلعه Nahiye Hısn-ı keyf ve Siird>Diyarbakır
AKÇAKALE (Harran bölgesinde kuruldu. Harran da nahiye olarak bu kazaya bağlandı.) آقچه قلعه Köy Merkez>Harran>Urfa Kaza (1946) Şanlıurfa
AKÇAKENT آقچه کند Nahiye Çiçekdağı>Kırşehir Kaza (~1990) Kırşehir
AKÇAKIŞLA (Ağcakışla) آقچه قشله Nahiye Şarkışla>Sivas
AKÇAKOCA (Akçaşehir) آقچه قوجه Nahiye (1870-1933) Düzce>Bolu Kaza (1934) Bolu Kaza (1999) Düzce
AKÇAKOYUNLU (Haral) آقچه قويونلی Nahiye Ayıntab>Haleb>Haleb vilâyeti Köy Doğanpınar>Oğuzeli>G.Antep
AKÇAN (Mercimekkale) (Sakavi) آقچان Nahiye Merkez>Muş>Bitlis Naniye (1924) Merkez>Muş
AKÇAOVA (Akçaâbâd) آقچه اووه Nahiye (~1530) Ayasuluğ>Aydın>Anadolu eyâleti Nahiye (1924) Çine>Aydın
AKÇAOVA (Akçaâbâd) آقچه اووه Nahiye Kandıra>Kocaeli
AKÇAPINAR (Vaskovan) آقچه پيگار Nahiye (1777) Çemişgezek>Dersim>Mam.retülaziz Nahiye (1926) Çemişgezek>Elâzığ Nahiye (1935) Çemişgezek>Tunceli
AKÇASIR (Aygün) آقچه سير Nahiye Kulp>Diyarbakır
Akçaşehir (SÖKE) آقچه شهر Sancak Mrk. (17.yy.) Sığla>Kaptanpaşa eyâleti Kaza (1841) Sığla>Aydın eyâleti Kaza (1867) Sığla>Aydın vilâyeti Kaza (1924) Aydın
Akçaşehir (AKÇAKOCA) آقچه شهر Kaza (1841) Bolu>Kastamonu eyâleti Nahiye (1865) Düzce>Bolu>Kastamonu vilâyeti Nahiye (1933) Düzce>Bolu Kaza (1934) Bolu Kaza (1999) Düzce
AKÇAŞEHİR آقچه شهر Kasaba Merkez>Karaman>Konya Kasaba Kasaba (Eyâlet döneminde Eskiil ve Hatinderbendi ile ü.ü bir kaza oluşturmuştur.) Merkez>Karaman
AKÇAY maa TERME آقچای مع ترمه Kaza (1585) Canik>Trabzon eyâleti
AKÇAY آقچای Köy Merkez>Terme>Samsun
AKÇAY (Kaşçiftliği) آقچای Nahiye (1958) Elmalı>Antalya
Akdağ (Çayırşeyhi) (ÇAYIRALAN) آقطاغ Nahiye (16.yy.) Bozok>Bozok>Zülkadriye eyâleti Nahiye (1872) Boğazlıyan>Yozgat>Ankara vilâyeti Nahiye (1924) Boğazlıyan>Yozgat Kaza (1948) Yozgat
AKDAĞ (Zana=Çiğdemlik) آقطاغ Nahiye Merkez>Amasya>Rum eyâleti Nahiye (1924) Merkez>Amasya
AKDAĞMADENİ آقطاغ معدنی Nahiye (1830) Bozok>Sivas eyâleti Kaza (1860) Bozok>Bozok eyâleti Kaza (1872) Yozgat>Ankara vilâyeti Kaza (1924) Yozgat
AKDEMİR Şavak (Abşeker) آقدمير Nahiye (1877) Pertek>Dersim>Mam.retülaziz vilâyeti Nahiye (1924) Pertek>Elâzığ Nahiye (1935) Pertek>Tunceli
AKFAS اقفاص Kasaba Mısır eyâleti
Akgevir (AKSU) آقگوير Nahiye Merkez>Diyarbakır>Diyarbakır Köy Merkez>Mazıdağı>Mardin
AKHİSAR (Bogovina) (İskovile=Vakıf) آقحصار Kaza (1866) Travnik>Bosna vilâyeti
Akhisar (PAMUKOVA) آقحصار Kaza Hudavendigâr>Anadolu eyâleti Nahiye (1878) Geyve>İzmit>Şehremâneti Nahiye (1954) Geyve>Sakarya Kaza (~1990) Sakarya
AKHİSAR آقحصار Kaza Saruhan>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Saruhan>Aydın eyâleti Kaza (1924) Manisa
AKINCI (Kasır) آقنجی Nahiye Merkez>Mardin
AKINCILAR (Ezbider) (Ezbider-i Bâlâ) آقنجيلر Nahiye (1924) Suşehri>K.Hisar-i Şarkî>Sivas Nahiye (1933) Suşehri>Sivas Kaza (~1990) Sivas
AKINCILAR (Tokaris) آقنجيلر Nahiye (1877) Kâhta>Malatya>Mam.retülaziz vilâyeti Nahiye (1924) Kâhta>Malatya Nahiye (1954) Kâhta>Adıyaman
Akıncılar (SELÇUK) آقنجيلر Nahiye Kuşadası>İzmir Kaza (1957) (Bir müddet “Akıncılar” adıyla anılan Selçuk, 1957’de yine “Selçuk” adıyla kaza oldu.) İzmir
AKKA عکا Nahiye (1517) Safed>Arap vilâyeti Sancak (1520) Şam eyâleti Sancak (1660) Sayda eyâleti Sancak (1865) Suriye vilâyeti Sancak (1888) Beyrut vilâyeti
AKKAR آکار Nahiye (1517) Trablus>Arap vilâyeti Kaza (1847) Trablusşam>Sayda eyâleti Kaza (1865) Suriye vilâyeti Kaza (1888) Beyrut vilâyeti
AKKAYA (Yaka) آق قيا Kaza (1841) Sinop>Kastamonu eyâleti Nahiye (1865) Merkez>Kastamonu> Kastamonu vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Kastamonu
AKKIŞLA (Kuzugüdenli) آق قشله Nahiye (1865) Aziziye>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye Bünyan>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye (1911) Bünyan>Kayseri Kaza (~1990) Kayseri
AKKİRMAN (Belgorod-Dinestrouski) آق کيرمان Sancak Rumeli eyâleti Sancak (1593) .zü eyâleti Sancak Silistre eyâleti Sancak (1812) Rusya
AKKİSİ آق کيسی Kaza (Şimdiki yeri belirlenemedi.) Siirt>Diyarbakır eyâleti
AKKÖPRÜ (Şimdiki yeri belirlenemedi.) آق کوپری Nahiye Gerede>Bolu>Kastamonu vilâyeti
AKKÖPRÜ آق کوپری Kaza (~1849) Ankara>Bozok eyâleti Nahiye (1867) Mihallıççık>Ankara>Ankara vilâyeti Köy Beylikahır>Mihallıççık>Eskişehir
AKKÖY آق کوی Kasaba Merkez>Merkez>Denizli Kaza (~1990) Denizli
Akköy (BULANCAK) آق کوی Köy Kebsil>Ordu>Canik>Rum eyâleti Nahiye Ordu>Ordu>Trabzon eyâleti Nahiye (1868) Giresun>Trabzon>Trabzon vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Giresun Kaza (1934) Giresun
AKKÖY آق کوی Nahiye (Bu nahiye bölgesinde Didim ilçesi kuruldu ve nahiyenin köyleri yeni ilçeye bağlandı.) Söke>Aydın
AKKUŞ (Karakuş) (Yazlıkbelen) آق قوش Kaza Ordu>Sivas eyâleti Kaza Ordu>Trabzon eyâleti Nahiye (1892) Ünye>Canik>Trabzon vilâyeti Nahiye (1920) Ünye>Ordu Kaza (1954) Ordu
AKMESCİT (Simferopol) آق مسجد Eyâlet Mrk. Kırım eyâleti (hanlığı) Şehir (Yarımadanın merkezinde Kırım Tatar Hanlığı zamanında kurulmuş.) Rusya
AKMEŞE (Armişe) آق ميشه Nahiye (1878) Merkez>İzmit>Şehremâneti Nahiye (1920) Merkez>Kocaeli
AKOVA (Bjelopolje) آق اووه Kaza (1580) Yenipazar>Bosna eyâleti Kaza (1877) Yenipazar>Kosova vilâyeti Kaza (1913) Karadağ C. >Yugoslavya
AKÖREN (Akviran) آق ويران Nahiye (1865) Merkez>Amasya>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Suluova>Amasya
AKÖREN (Akviran) آق ويران Nahiye Aziziye>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Kaynar>Pınarbaşı>Kayseri
AKÖREN (Akviran) آق ويران Nahiye Mrk. Mollafeneri>Gebze>Kocaeli
AKÖREN (Akviran) آق ويران Nahiye (1926) Çumra>Konya Kaza (~1990) Konya
AKPALANKA (Arzerpalanka) آق پلانقه Kasaba (1864) Merkez>Vidin>Tuna vilâyeti Kasaba Romanya
AKPAZAR (Çarsancak) (Peri) آق بازار Kaza (1846) Diyarbakır eyâleti Kaza (1855) Harput>Diyarbakır eyâleti Kaza (1877) Dersim>Mam.retülaziz vilâyeti Nahiye (1926) Mazgirt>Elâzığ Nahiye (1935) (Sancak iken merkezi “Pertek” idi. Şimdiki merkezine kaza olunca taşındı.) Mazgirt>Tunceli
AKPINAR (Hanakpınar) آق پيگار Nahiye Merkez>Diyarbakır Kaza (1937) Diyarbakır
AKPINAR (Kuşkayası) آق پيگار Nahiye Kangal>Sivas
AKPINAR آق پيگار Nahiye Kaman>Kırşehir Kaza (~1990) Kırşehir
AKPINAR آق پيگار Nahiye Merkez>Adıyaman
AKPINAR (Bel-izvar) آق پيگار Nahiye (1865) Eğridere>Gümülcine>Edirne vilâyeti Nahiye (1919) Eğridere>Gümülcine>Yunanistan
AKRA عقره Kaza Musul>Bağdad vilâyeti Kaza Musul>Irak
AKRKOF عقرقوف Kaza Bağdad>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
AKSAKAL آق صقال Nahiye (1957) Bandırma>Balıkesir
AKSARAY آق سرای Sancak (1525) Karaman eyâleti Kaza (1865) Niğde>Konya vilâyeti Müstakil sancak Aksaray sancağı Vilâyet (1924) Aksaray Kaza (1933) Niğde Vilâyet (1989) Aksaray
AKSAZ آقساز Nahiye (16.yy.) Anamur>İçil>Karaman eyâleti
AKSAZ آقساز Nahiye (16.yy.) Merkez>Alâiye>Anadolu eyâleti Köy Merkez>Manavgat>Antalya
AKSEKİ (Nevahi-i Alâiye) (Marulya) آقسکی Nahiye (16.yy.) Merkez>Alâiye>Anadolu eyâleti Kaza (~1846) Alâiye>Karaman Kaza (1868) Teke>Konya vilâyeti Kaza (1924) Antalya
AKSU (Anamas) آقصو Nahiye Eğirdir>Hamid>Anadolu eyâleti Nahiye (1924) Eğirdir>Isparta Kaza (~1990) Isparta
AKSU (Macun) آقصو Nahiye Merkez>Antalya
AKSU آقصو Şehir Doğu Türkistan
AKŞAR آقشار Nahiye (1865) Suşehri>K.Hisar-ı Şarkî>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Suşehri>Sivas
AKŞAR (Kosor) آقشار Nahiye Oltu>Erzurum Nahiye (1946) Şenkaya>Erzurum
AKŞAR (Hakif) (Şiriz) آقشار Nahiye (1878) Hizan>Bitlis>Bitlis vilâyeti Nahiye (1935) Hizan>Bitlis
AKŞEHİR آقشهر Sancak (1381) Anadolu eyâleti Sancak (1402) Karaman eyâleti Kaza (1864) Konya>Konya vilâyeti Kaza (1924) Konya
AKŞEHİRÂBÂD آقشهر آباد Nahiye (Suşehri ovası olmalıdır.) Merkez>K.Hisar-ı Şarkî>Rum eyâleti
AKTAŞ (Zobran) آقطاش Kaza (1841) Viranşehir>Kastamonu eyâleti Nahiye (1924) Safranbolu>Kastamonu>Kastamonu vilâyeti Nahiye (Merkezi olan Zobran dahil tüm köyleri Karabük Merkez bucağında. Aktaş nahiyesi lağvedilerek Bu bölgede “Karabük” kurulmuştur.) Safranbolu>Zonguldak
AKTEPE آق تپه Nahiye Mrk. Sarısu>Patnos>Ağrı
AKTUZLA آقطوزله Nahiye Malazgirt>Muş
AKYAKA (Şuragel) (Kızılçakçak) آقيقا Kaza Kars>Erzurum eyâleti Nahiye (1926) Arpaçay>Kars Kaza (~1990) Kars
AKYAZI آقيازی Kaza Hudanvendigâr>Anadolu eyâleti Nahiye (1878) Hendek>İzmit>Şehremâneti Kaza (1944) Kocaeli Kaza (1954) Sakarya
AKYURT (Ravlı) آقيورد Nahiye Çubuk>Ankara Kaza (~1990) Ankara
AKZİYARET (Cülmen) آق زيارت Nahiye Merkez>Şanlıurfa
ALÂ علا Nahiye (1865) Merkez>Hama>Suriye vilâyeti
ALÂ علا Nahiye (1875) El-Vech>Medine>Hicaz vilâyeti
ALACA (Hüseyin.b.d) آلاجه Nahiye Zile>Sivas-Tokat>Rum eyâleti Kaza (1846) Bozok>Bozok eyâleti Nahiye (1867) Merkez>Çorum>Ankara vilâyeti Kaza (1919) Çorum
ALACAHACI آلاجه حاجی Nahiye (1865) Koçkiri>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Karacaören>İmranlı>Sivas
ALACAHAN آلاجه خان Nahiye (1865) Merkez>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Kangal>Sivas
ALACAHİSAR (Kruşevac) آلاجه حصار Sancak (1458) Rumeli eyâleti Sancak (1588) Bosna eyâleti Sancak Rumeli eyâleti Sancak (1812) Sırp eyâleti Sancak (1833) Osmanlı’dan çıkış
ALACAKAYA (Guleman) آلاجه قيا Köy Merkez>Maden>Elâzığ Kaza (1990) Elâzığ
ALACALI (Yeşilvadi) آلاجه لی Nahiye (1926) Şile>İstanbul
ALAÇAM آلاچام Nahiye Bafra>Canik>Rum eyâleti
ALAÇAM maa HİSARCIK آلاچام مع حصارجق Kaza (1846) Canik>Trabzon eyâleti
ALAÇAM آلاچام Nahiye (1868) Bafra>Trabzon vilâyeti Kaza (1944) Samsun
ALAÇATI آلاچاطی Nahiye (1867) Çeşme>İzmir>Aydın vilâyeti Nahiye (1924) Çeşme>İzmir
ALADAĞ آلاطاغ Kaza (16.yy.) Lârende>Karaman eyâleti Nahiye (1924) Karaman>Konya>Konya vilâyeti Nahiye (1926) Hadım>Konya
ALADAĞ آلاطاغ Kaza (Karaisalı’nın Karsantı nahiyesinde kuruldu. Karsantı nahiyesinin devamı). Adana
Alagöz (BAYAT) آلاکوز Nahiye İskilip>Çorum Kaza (1958) Çorum
ALAHNAS (Tirebolu bölgesinde idi.) آلاحناس Nahiye (~1530) Kürtün>Trabzon>Rum eyâleti
Alâiye (ALANYA) علاءيه Sancak (1471) Anadolu eyâleti Sancak (1538) Kaptanpaşa eyâleti Sancak (1571) Kıbrıs eyâleti Sancak (1608) Adana eyâleti Sancak (1846) Karaman eyâleti Kaza (1868) Teke>Konya vilâyeti Kaza (1924) Antalya
Alakilise (AKARSU) آلاکليسا Nahiye (1865) Refahiye>Erzincan>Erzurum vilâyeti Nahiye (1924) Refahiye>Erzincan
ALAN VE SARAY-I MİRÂBÂD آلان وسرای مير آباد Kaza (1855) Süleymaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
ALANYA (Alâiye) آلانيه Kaza (1868) Antalya
ALAPLI (Yukarıdoğancılar) آلاپلی Kaza (1841) Bolu>Kastamonu eyâleti Nahiye Ereğli>Zonguldak Kaza (~1990) Zonguldak
Alara (ULUGÜNEY) آلاره Nahiye (1924) Merkez>Alâiye>Anadolu eyâleti Köy Merkez>Alanya>Antalya
ALASONYA (Elasson) آلا صونيه Kaza (1889) Serfiçe>Manastır vilâyeti Kaza (1913) Yunanistan
ALAŞEHİR (Filadelfiya) آلا شهر Kaza (~1530) Aydın>Anadolu eyâleti Kaza (1867) Saruhan>Aydın vilâyeti Kaza (1924) Manisa
ALAVNE آلاونه Nahiye Nevâhi-i erbaa>Trablusgarb Nahiye Libya
Albak (BAŞKALE) آلباق Kaza (1578) Hakkâri>Van eyâleti Kaza (1845) Van maa Hakkâri>Erzurum eyâleti Sancak Mrk. (1910) Hakkâri>Van vilâyeti Kaza (1924) Van
ALBARDO (Alberedo) آلباردو Kasaba Virane>Venedik>İtalya
ALBAYRAK (Şikefti) (Derköy) آلبايراق Nahiye (1888) Başkale>Hakkâri>Van vilâyeti Nahiye (1924) Başkale>Van
ALELGARBİ علی الغربی Nahiye (1884) Merkez>Ammara>Basra vilâyeti
ALEŞŞARKÎ علی الشرقی Nahiye (1884) Merkez>Ammara>Basra vilâyeti
Alevî (HAKALA) (Hakala nahiyesinin diğer adı olarak nahiye. Sonra lağvedilmiş, köyleri şimdi Suluova’ya bağlı. 1928’de Alevî k.yü var, şimdi yok.) علوی Nahiye (1902) Merkez>Amasya>Sivas vilâyeti Nahiye (1928) Merkez>Amasya
ALICIK آليجق Nahiye (1865) Merzifon>Amasya>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Merzifon>Amasya
ALİAĞA علی آغا Nahiye Menemen>İzmir Kaza İzmir
ALİBEY (Cunda) علی بک Nahiye (Cunda, Ayvalık’ta kü.ük bir adadır. Nahiye lağvedildi.) Ayvalık>Balıkesir
ALİKAN آليکان Kaza Hanya>Girit>Yunanistan
ALİKİ عليکی Nahiye (Sarıkaya ilçesi bölgesinde idi.) Bozok>Bozok>Zülkadriye eyâleti
ALİMANTAR علی منطار Nahiye Mrk. Elbeyli>Oğuzeli>Gaziantep
ALİNEK آل اينک Nahiye (1865) Erbaa>Tokat>Sivas vilâyeti Köy Karayaka>Erbaa>Tokat
ALİŞAR عليشار Nahiye (1867) Merkez>K.Hisar-ı Şarkî>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Şebinkarahisar>Giresun
ALİŞAR عليشار Nahiye Zeytûn>Maraş>Halep vilâyeti Köy Merkez>Elbistan>Kahramanmaraş
ALMUS (Büyük Almus) (1772 kayıtlarına göre “Tozanlı” dan ayrı olarak “Gâvurni-Kâfirni adıyla anılmış, sonra nahiye olmuş.) آلموص Köy Kâfirni>Tokat>Sivas-Tokat>Rum eyâleti Nahiye (1865) Tokat>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Tokat Kaza (1954) Tokat
ALPKÖY (Kamarik) آلپ کوی Nahiye (1865) Kemah>Erzincan>Erzurum vilâyeti Köy Kemah>Erzincan
Alpsofu (Âb-ı Safî) (KARAPÜRÇEK) آلپ صوفی Kaza (1841) Kocaeli>Hudavendigâr eyâleti Nahiye (1878) Adapazarı>İzmit>Şehremâneti Nahiye (1954) Akyazı>Sakarya
ALPU آلپو Köy (C.Ö.) Merkez>Merkez>Eskişehir Nahiye Merkez>Eskişehir Kaza (~1990) Eskişehir
ALPULLU آلپوللی Nahiye (1865) Baba-yı Atik>Kırkkilise>Edirne vilâyeti Kasaba Merkez>Babaeski>Kırklareli
ALTIKESEK آلتی کسک Nahiye (1865) Aziziye>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Pınarbaşı>Kayseri
ALTINAKAR آلتون آقار Nahiye Merkez>Diyarbakır>Diyarbakır vilâyeti Köy Merkez>Çınar>Diyarbakır
ALTINBAŞAK (Harran) آلتون بشاق Nahiye Merkez>Ruha> Diyarbakır vilâyeti Kaza (1867) Urfa>Haleb vilâyeti Nahiye (1946) Merkez>Şanlıurfa
ALTINDAĞ آلتون طاغ Kaza (1953) Ankara
ALTINEKİN (Zıvarık) آلتون اکين Nahiye Merkez>Konya Nahiye (1928) Cihanbeyli>Konya Kaza (~1990) Konya
ALTINHİSAR (Anduğu) (Ortaköy) آلتون حصار Kaza Niğde>Karaman eyâleti Nahiye (1924) Bor>Niğde Kaza (~1990) Niğde
ALTINKÖPRÜ ve MELHA آلتون کوپری وملحه Kaza (19.yy.) Kerkük>Bağdad maa Şehrizor eyâleti Kaza Kerkük>Irak
ALTINOLUK آلتون اولوق Nahiye Edremit>Balıkesir
ALTINOVA (Ayazmend) آلتون اووه Kaza (~1530) Karesi>Anadolu eyâleti Nahiye (1841) Bergama>İzmir>Aydın eyâleti Nahiye Ayvalık>Balıkesir
ALTINOVA آلتون اووه Köy Merkez>Karamürsel>Kocaeli Kaza (1995) Yalova
ALTINÖZÜ آلتون اوزی Nahiye (17.yy.) Merkez>Haleb>Haleb eyâleti Kaza Antakya>Halep Nahiye (1865) Antakya> Halep>Halep vilâyeti Nahiye Antakya>Hatay Kaza (1945) Hatay
ALTINTAŞ آلتون طاش Nahiye (~1530) Merkez>Kütahya>Anadolu eyâleti Nahiye (1867) Merkez>Kütahya>Hudâvendigâr vilâyeti Kaza (1946) Kütahya
ALTINTAŞ آلتون طاش Köy Yarımca>Nizip>Gaziantep Kaza Mrk. Araban>Gaziantep
ALTINYAKA (Gödene) آلتون يقا Nahiye (1958) Kumluca>Antalya
ALTINYAYLÂ (Deliilyas) (Tonus) آلتون يايلا Nahiye Şarkışla>Sivas Nahiye Kaza (~1990) (Deliilyas şimdi Altınyaylâ bucağına bağlı ayrı bir kasabadır) Sivas
ALTINYAYLÂ (Dirmil) آلتون يايلا Nahiye (1924) Tefenni>Burdur Nahiye (1953) Gölhisar>Burdur Kaza (~1990) Burdur
ALEKSANDROPOL آلکساندروپول Kaza Erivan>Ermenistan
ALEKSİNAÇ (Alexinatz) آلکسيناچ Kaza Niş>Sırbistan>Yugoslavya
ALOŞTA (Alouchta) آلوشته Kasaba (Balıklova bölgesinde) Kırım>Rusya
ALUCA maa GÜLANBER علوجه مع کلعنبر Kaza (1855) Süleymaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
ALUCRA (Mesudiye) آلوجره Nahiye (16.yy.) Merkez>K.Hisar-ı Şarkî Rum eyâleti Kaza (1846) K.Hisar-ı Şarkî>Trabzon eyâleti Kaza (1867) K.Hisar-ı Şarkî>Sivas vilâyeti Kaza (1924) Şebinkarahisar Kaza (1933) Giresun
ALUS (Cezire-i Alus) آلوس Nahiye (~1530) Ana ve Hit>Diyarbakır eyâleti Kaza Bağdad>Irak
Alut (DAMLACIK) (Tavsi) علوط Nahiye (1877) Kâhta>Malatya>Mam.retülaziz vilâyeti Nahiye (1924) Kâhta>Malatya Nahiye (1954) Kâhta>Adıyaman
Alyan (OYALI) (Dalakavasır) آليان Nahiye Nusaybin>Mardin Nahiye (1937) İdil>Mardin
AMÂRA عماره Sancak (1862) Bağdad eyâleti Sancak (1887) Basra vilâyeti
AMARYA (Mirona) آماريه Kaza Resmo>Girit>Yunanistan
AMASRA ( آماصره (آماصری Kaza (1841) Viranşehir>Kastamonu eyâleti Nahiye Bartın>Bolu>Kastamonu eyâleti Nahiye (1924) Bartın>Zonguldak Kaza (1991) Bartın
AMASYA آماسيه Eyâlet Merk (1386) Rum eyâleti Sancak (1518) Rum eyâleti Sancak (1537-1551) Anadolu eyâleti
AMASYA-ÇORUM آماسيه - چوروم Sancak (1841) Sivas eyâleti
AMASYA آماسيه Sancak (1856) Sivas vilâyeti Vilâyet (1924) Amasya
Amasya (Amasya-i Aydın) (DEĞİRMENBÜKÜ) آماسيه Nahiye (~1530) Yenişehir>Aydın>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Aydın>Aydın eyâleti Köy Merkez>Bozdoğan>Aydın
Amat (TEZEREN) آماد Nahiye (1865) Eleşkirt>Bayazıt>Erzurum Köy Merkez>Merkez>Ağrı
Âmid (Karaâmid) (DİYARBAKIR) آمد Sancak (Merkez sancağı) Diyarbakır eyâleti
ÂMİD-İ GARBİ (Garb) آمدغربی Nahiye (~1530) Merkez>Âmid>Diyarbakır eyâleti Nahiye (1867) Merkez> Diyarbakır>Diyarbakır vilâyeti
ÂMİD-İ ŞARKÎ (Şark) آمدشرقی Nahiye (~1530) Merkez>Âmid> Diyarbakır eyâleti Nahiye (1912’de mevcut, sonraları lağvedilmiş.) Merkez> Diyarbakır>Diyarbakır vilâyeti
AMÎK عميق Nahiye (1517) Arap vilâyeti
AMİKOVA maa REYHANLI عميق اووه مع ريحانلو Kaza (1520) Halep>Haleb eyâleti
AMİKİ maa MÜNBİÇ عميقی مع منبيچ Kaza (Bu kazanın otuz k.yünden hiçbiri Türkiye’de g.rünmüyor. Münbi. de halen Halep’e bağlıdır.) Kilis>Haleb eyâleti
AMİRA عامره Kaza (1865) Havran>Suriye vilâyeti
AMMAN عمان Başşehir Ürdün
AMRAN (Umran) عمران Sancak (16.yy.) Yemen eyâleti Kaza (19.yy.) Sana>Yemen vilâyeti
Amutka (YENİBAŞ) آموتقه Nahiye (1888) Merkez>Dersim>Mam.retülaziz vilâyeti Nahiye (1926) Hozat>Elâzığ Köy Çağlarca>Hozat>Tunceli
ANA ve HİT عنه وهيت Sancak (~1520) Diyarbakır eyâleti
ANA عنه Sancak (1534) Bağdad eyâleti Sancak (17.yy.) Rakka eyâleti Sancak Bağdad eyâleti Kaza (1850-64) Düleym>Bağdad maa Şehrizor eyâleti Kaza Bağdad>Bağdad>Irak
ANABOLU (Navplion) آنابولی Sancak (17. yy.) Mora eyâleti Sancak (1827) Yunanistan
ANADOLU (Ankara, Kütahya) آناطولی Eyâlet (1393-1841) Anadolu eyâleti
Anamas (AKSU) آنماس Nahiye (~1530) Eğirdir>Hamid>Anadolu eyâleti Nahiye (1924) Eğirdir>Isparta Kaza (~1990) Isparta
ANAMUR (Mamûriye) (Çorak) آنامور Kaza (16.yy.) İçil>Karaman eyâleti Kaza (1608) İçil>Adana eyâleti Kaza (1924) İçil>(Silifke) Kaza (1933) İçel>(Mersin)
ANAPA آناپه Kasaba Çerkezistan Kasaba (Müstahkem bir kasabadır. Savaşlara sahne olmuş, Osmanlı- Rusya arasında defaatle el değiştirmiştir. Edirne antlaşmasıyla Rusya’ya bırakılmıştır.) Abaza bölgesi>Rusya
ANAPOLİS (Sultaniye) آناپوليس Kaza Mrk. (1867) Esfakya>Hanya>Girit vilâyeti Kaza (1913) Esfakya>Hanya>Yunanistan
Anavarza (Anazarba) (DİLEKKAYA) آناوارزه Kale Sis>Sis>Arap vilâyeti Köy Merkez>Kozan>Adana
ANBAR آنبار Antik şehir Bağdad>Irak
ANCUZ عنجوز Nahiye (1928’de bu adda köy var, şimdi bulunamadı) Merkez>Erganimadeni>Diyarbakır
ANDRİYAS آندرياس Köy Akşehirâbâd>Merkez>K.Hisar-ı Şarkî>Rum eyâleti Kaza Mrk. (1805) Suşehri>K.Hisar-ı Şarkî>Trabzon eyâleti Kaza Mrk. (1933) Suşehri>Sivas
ANDIRIN (Andıran) آندرين Nahiye Maraş>Maraş>Zülkadriye eyâleti Kaza (1855) Maraş>Adana eyâleti Kaza (1866) Maraş>Halep vilâyeti Nahiye (1908) Göksun>Müs.Maraş Sancağı Kaza (1925) Kahramanmaraş
ANDİ آندی Kaza Dağıstan>Rusya
ANDİFLİ آندفلی Kaza Mrk. Kaş>Antalya
ANDİMİLO (Andimilos) آنديميلو Ada Ege denizi>Yunanistan
Anduğu (Ortaköy) (ALTINHİSAR) آندوغی Kaza (16.yy.) Niğde>Karaman eyâleti Nahiye (1924) Bor>Niğde Kaza (~1990) Niğde
Ani (OCAKLI) آنی Antik şehir Ani Köy Merkez>Merkez>Kars
ANİS (Bilâd-ı Anis) (Zoran) آنس Sancak (1545) Yemen eyâleti Kaza (19.yy.) Sana>Yemen vilâyeti Nahiye Zimar>Sana>Yemen Vilâyeti
Ank (YEŞİLÖREN) آنق Nahiye (1517) Birecik>Arap vilâyeti Köy Merkez>Halfeti>Şanlıurfa
ANKARA آنقره Eyâlet Mrk. (1393) Anadolu eyâleti Sancak (1461) Anadolu eyâleti Eyâlet (1841) Ankara eyâleti Sancak (1849) Bozok eyâleti Vilâyet (1867) Ankara vilâyeti Başkent (1923) (1836-1847 “Redîf-i Mansûre Ankara Müşirliği” adı altında eyâlet, 1847-1867 arası kâh Ankara, Kâh Bozok eyâlet olmuştur.) Ankara
ANKİSTRİ آنکيستری Ada Yunanistan
ANMERKUNG (Yeri tesbit edilemedi). آنمرقونغ Sancak (1520) Diyarbakır eyâleti
Antab (TUTAK) عنتاب Kaza (1865) Bayazıt>Erzurum eyâleti Kaza (1925) Bayazıt Kaza (1938) Ağrı
ANTAKYA آنتاکيه Nahiye (1517) Halep>Arap vilâyeti Sancak (17. yy.) Halep eyâleti Kaza (1865) Halep>Halep vilâyeti Sancak (1918) Müstakil Antakya Sancağı Vilâyet Mrk. (939) Hatay
ANTALYA آنتاليه Sancak Mrk. (16. yy.) Teke>Anadolu eyâleti Sancak Mrk. (1846) Teke>Karaman eyâleti Sancak Mrk. (1865) Teke>Konya vilâyeti Müs. Sancak (1914) Teke Sancağı Vilâyet (1924) Antalya
ANTİPAKSOS آنتيپاقسوس Ada Yunanistan
ANTİPARO آنتيپارو Ada Yunanistan
Anzağır (KEVENDÜZÜ) آنزغر Nahiye (~1530) Divriği>Darende-Divriği>Rum eyâleti Köy Merkez>Divriği>Sivas
AR عر Nahiye (1871) Cebel-i Haraz>Yemen vilâyeti
ARAB (Şam) عرب Vilâyet (1517) Arap vilâyeti (Fethi Müteakip Suriye, Güney ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı yerlerini kapsayan bu vilâyet sonra eyâlet oldu.)
ARABAN (Altıntaş) عربان Nahiye (1517) Birecik>Arap vilâyeti Nahiye (1524) Merkez>Ayntab>Halep eyâleti Kaza (1957) Gaziantep
ARABAT (Arbat) آرابات Sancak (1435) Kale (Yarımadanın kuzeydoğusunda.) Kırım eyâleti (hanlığı) Kırım>Rusya
ARABE عرابه Kasaba Akka>Akka>Beyrut >Lübnan
ARAÇ آراچ Kaza (1841) Kastamonu>Kastamonu eyâleti Kaza (1865) Kastamonu>Kastamonu vilâyeti Kaza (1924) Kastamonu
ARAD آراد Sancak (1551) Tımışvar eyâleti Kontluk (1685) Macaristan
ARAKLI (Karadere) آراقلی Nahiye Sürmene>Trabzon Kaza (1953) Trabzon
ARALIK (Başkend) آرالق Nahiye Iğdır>Bayazıt Nahiye (1924) Iğdır>Kars Kaza (1960) Kars Kaza (1995) Iğdır
ARAMAN آره مان Nahiye Mrk. Kaymaz>Kandıra>Kocaeli
ARAN آران Bölge (Erivan ve Nahcivanı kapsayan bölge.) Ermenistan
ARANZ عرنس Nahiye Mrk. Beşpınar>Garzan>Siirt>Bitlis Nahiye Mrk. (1938) Beşpınar>Kurtalan>Siirt
Arabsun (GÜLŞEHİR) (1948’de “Gülşehir” oldu.) عربسون Kaza (1779) Niğde>Karaman eyâleti Kaza (1865) Niğde>Konya vilâyeti Kaza (1924-1933) Aksaray Kaza (1954) Nevşehir
ARAPKİR عرپکير Sancak (15. yy.) Rum eyâleti Sancak (1520) Diyarbakır eyâleti Sancak (1846) Harput eyâleti Eyâlet Mrk. (1853) Harput eyâleti Sancak (1855) Diyarbakır eyâleti Sancak (1857) Harput eyâleti Kaza (1866) Mam.retülaziz>Diyarbakır vilâyeti Kaza (1926) Malatya
ARAS (Velibaba) آراس Nahiye (1865) Pasinler>Erzurum>Erzurum vilâyeti Nahiye (1953) Horasan>Erzurum
ARBE (Rabe) آربه Ada Adriyatik denizinde
ARCİŞ (Ardjch, pitesti) آرجيش Sancak Eflâk>Romanya
ARDAHAN (İlk dönemlerde büyük ve kü.ük Ardahan diye ikiye ayrıldığı olmuştur.) آردهان Sancak (1574) Erzurum eyâleti Sancak (1578) Çıldır eyâleti Kaza (1828) Çıldır>Erzurum eyâleti Kaza (1878) Rusya Yönetimi Vilâyet (1924) Ardahan Kaza (1926) Kars Vilâyet (1992) Ardahan
ARDANUÇ (Adakale) آردانوچ Sancak (1551) Erzurum eyâleti Sancak (1578) Çıldır eyâleti Kaza (1828) Çıldır>Erzurum eyâleti Kaza(1878) Rusya Yönetimi Nahiye (1921) Merkez>Artvin Kaza (1945) Artvin
ARDASA آردسه Kaza Mrk. Torul>Gümüşhane>Trabzon vilâyeti Kaza Mrk. (1924) Torul>Gümüşhane
ARDEBİL آردبيل Şehir İran (İran Azerbaycanı)
ARDELAN آردلان Kaza İran (Batı İran)
ARDEŞEN آرده شن Nahiye Atina>Rize Kaza (1953) Rize
Ardos (ÇAMLIBEL) آردوس Nahiye (1865) Namrevan>Erzurum>Erzurum vilâyeti Köy Merkez>Oltu>Erzurum
Arduşin (YENİBAŞAK) آردوشين Sancak Mrk. Genç>Bitlis vilâyeti Kaza (1878) Genç>Bitlis vilâyeti Nahiye Mrk. (1884) Valir>Muş>Bitlis vilâyeti Nahiye (1936) Solhan>Bingöl
ARGA آرغه Kaza Mrk. (1850) Akçadağ>Malatya>Harput eyâleti Kaza Mrk. (1924) Akçadağ>Malatya
ARGITHANI ارغيدخانی Kaza (18.yy.) Konya>Karaman eyâleti Nahiye (1865) Ilgın>Konya>Konya vilâyeti Nahiye (1924) Ilgın>Konya
ARGOLİDE آرغوليده Kaza Mora>Yunanistan
ARGOMA آرغوما Nahiye (Merkezifon bölgesinde idi.) Merkez>Amasya>Rum eyâleti
ARGOS آرغوس Kaza Korent ve Argolide>Yunanistan
ARGOSTOLİ (Argostolion) آرغوستولی Şehir (Kefalonya adasında) Yunanistan
ARGUSLU آرغوسلی Nahiye (1928’de Niksar Mrk. bucağına bağlı köy, şimdi bulunamadı.) Niksar>Tokat>Sivas vilâyeti
ARGUVAN (Tahir) آرغوان Nahiye (16. yy.) Merkez>Malatya>Rum eyâleti Kaza (~1834) Maadin>Harput eyâleti Kaza Maadin>Diyarbakır eyâleti Nahiye (1873) Keban>Mam.retülaziz vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Malatya Kaza (1954) Malatya
ARHAVİ (Arhova) آرخوی Kaza (1530) Trabzon>Rum eyâleti Nahiye (~1846) Hopa>Lazistan>Trabzon eyâleti Nahiye (1868) Hopa>Lazistan>Trabzon vilâyeti Nahiye (1936) Hopa>Artvin Kaza (1954) Artvin
ARICAK (Karabegân) Mirvan) آريجق Nahiye (1889) Palu>Erganimadeni>Diyarbakır Nahiye (1924) Palu>Elâzığ Kaza (~990) Elâzığ
ARIL maa KIZILHİSAR-I KEBÎR آريل مع قزيل حصار کبير Kaza (16.yy.) Ayıntab>Halep eyâleti
ARIL آريل Kasaba Merkez>Merkez>Gaziantep
ARIM آريم Kaza (1520) Canik>Rum eyâleti Kaza (17.yy.) Canik> Sivas eyâleti
ARIM maa ÇARŞAMBA آريم مع جهارشندبه Kaza (1846) Canik>Trabzon eyâleti
ARIM (Çarşamba’ya bağlı halen “Arım” önekli beş köy vardır.) آريم Köy Merkez>Çarşamba>Trabzon vilâyeti Köy Merkez>Çarşamba>Samsun
ARIT آريت Nahiye (1924) Bartın>Zonguldak Nahiye (1991) Merkez>Bartın
Arin (GÖLDÜZÜ) آرين Nahiye (1926) Adilcevaz>Bitlis
ARİŞ (Kal’atü’l-Ariş) عريش Kasaba Filistin
ARKA عرقا Nahiye (1517) Trablus>Arap vilâyeti
ARKADYA (Kyparissia) عرقديا Sancak (16. yy.) Mora eyâleti Eyâlet (1827) Yunanistan
ARKASA آرقاصا Kaza Mrk. (1867) Kerpe>Rodos>C.Bahr-i Sefid vilâyeti Kaza Mrk. (1948) Yunanistan
ARKİKO (Archico) آرکيکو Sancak (1557) Habeş eyâleti Kaza Musavva>Habeş eyâleti
ARKUB-I A’LÂ عرقوب اعلا Nahiye Şuf>Cebel-i Lübn.n>Lübnan vilâyeti
ARKUB-I CENÛBÎ عرقوب جنوبی Nahiye Şuf>Cebel-i Lübnan>Lübnan vilâyeti
ARKUB-I FEVKANÎ ve TAHTANÎ عرقوب فوقانی وتحتانی Kaza (1856) Cebel-i Dürzi>Sayda eyâleti
ARKUB-I ŞİMALİ عرقوب شمالی Nahiye Şuf>Cebel-i Lübnan>Lübnan vilâyeti
Armişe (AKMEŞE) ارميشه Nahiye Merkez>İzmit sancağı Nahiye (1924) Merkez>Kocaeli
Armudili (SABUNCU) (Sabuncupınar) آرمود ايلی Nahiye Merkez>Kütahya
ARMUTLU (Armudan) (Büyükarmutlu) آرمودان Nahiye (1865) Kemah>Erzincan>Erzurum vilâyeti Nahiye (1938) İliç>Erzincan
ARMUTLU آرمودلی Nahiye (1867) Gemlik>Bursa>Hudavendigâr vilâyeti Nahiye (1924) Gemlik>Bursa Kaza (1995) Yalova
ARMUTOVA (Emrudâbâd) (Gömeç) آرموداووه Nahiye (1867) Burhaniye>Karesi>Hudavendigâr vilâyeti Nahiye (1924) Burhaniye>Balıkesir
ARNAUD (Arnavud) (Albania) (İlk merkezi “Argirikasrı=Ergiri”dir.) آرناؤد Sancak (~1535) Rumeli eyâleti
ARNUN عرنون Kaza (1520) Şam>Şem eyâleti
ARPAÇAY (Zaroşad) آرپاچايی Kaza (1926) Kars
ARPALI آرپالی Sancak (1578) Çıldır eyâleti Köy Merkez>Şavşat>Artvin
Arpaz (ESENKÖY) آرپاز Kaza (~1530) Aydın>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Aydın>Aydın eyâleti Köy Merkez>Nazilli>Aydın vilâyeti
Arpetin (GÖZENEK) آرپاتين Nahiye (1926) Yaylâk>Urfa Köy Yaylâk>Bozova>Şanlıurfa
ARSAK آرسق Kasaba Kazan>Rusya
ARSAMOSAT (Sirmat) آرساموسات Antik şehir Ermenistan
ARSİN آرسين Köy Yomra>Merkez>Trabzon Nahiye (1946) Merkez>Trabzon Kaza (1959) Trabzon
ARSLANBEY آرسلان بک Kasaba Merkez>İzmit>Kocaeli
ARSLANKÖY آرسلان کوی Nahiye Merkez>İçel
Arsuz (Arsuz ili) (ULUÇINAR) آرسوزايلی Nahiye (1517) Halep>Arap vilâyeti Nahiye (1520) Üzeyir>Halep eyâleti Kaza (1608) Belen>Adana eyâleti Nahiye (1865) İskenderun>Halep>Halep vilâyeti Nahiye (1939) İskenderun>Hatay
ARŞOVA (Orşova) آرشوه Sancak Rumeli eyâleti Sancak (1552) Tımışvar eyâleti
ARTOVA (Artukâbâd) (Kızılca) آرتوه Nahiye (~1530) Turhal>Sivas-Tokat> Rum eyâleti Kaza (17.yy.) Sivas>Sivas eyâleti Kaza (1865) Sivas>Sivas vilâyeti Kaza (1924) Tokat
ARTVİN (Livane) (Önceki aşamaları “Livane” maddelerinde.) آرتوين Sancak (1921) Müstakil Sancak Vilâyet (1924) Artvin Kaza (1933) Çoruh Vilâyet Mrk. (1936) Çoruh Vilâyet (1956) Artvin
Artukâbâd (ARTOVA) آرتق آباد Nahiye (16. yy.) Turhal>Sivas-Tokat>Rum eyâleti Kaza Sivas>Sivas Kaza (1865) Sivas>Sivas vilâyeti Kaza (1924) Tokat
ARVAD (Cezire-i Arvad) ارواد Kaza (1847) Trablusşam>Sayda eyâleti Kaza (1865) Trablusşam>Suriye vilâyeti Nahiye (1888) Tartus>Trablusşam>Beyrut Nahiye Tartus>Suriye
ARYANO (Ariano) آريانو Kasaba Venedik>İtalya
Arzerpalanka (AKPALANKA) آرزرپلانقه Kasaba (1864) Merkez>Vidin>Tuna vilâyeti Kasaba (1913) Romanya
ARZU (Arzeu) آرزو Kasaba Oran>Cezayir
ARZUF (Arsouf) آرزوف Kasaba (1856) Yafa>Kudüs>Sayda eyâleti
ASANYA (Asanja) آصارجق Kasaba Yosaniçe>Semendira>Yugoslavya
ASARCIK (Hisarcık) (Biçincik) آسانيا Kasaba Merkez>Samsun>Canik>Trabzon vilayeti. Nahiye Kavak>Samsun Kaza (~1990) Samsun
Asi (YENİDOĞAN) عاصی Nahiye (1924) Sason>Siirt Köy Merkez>Kozluk>Siirt
Asikaraağaç (Garbikaraağaç) (ACIPAYAM) عاصی قره آغاچ Kaza (~1530) Hamid>Anadolu eyâleti Kaza (1888) Denizli>Aydın vilâyeti Kaza (1924) Denizli
Asiyozgat (ELMADAĞ) عاصی يوزغاد Nahiye Merkez>Ankara Kaza (1960) Ankara
ASİR (Abha) عسير Sancak (1873) Yemen vilâyeti
ASKALAN عسقلان Kasaba Yafa>Kudüs>Filistin
ASLANAPA (Gireği) آرسلان آپه Nahiye (~1530) Merkez>Kütahya>Anadolu eyâleti Nahiye (1924) Merkez>Kütahya Kaza (1990) Kütahya
ASMACA آصمه جه Kaza Merk. (1943) Feke>Adana
ASNUİLİ آصنوايلی Nahiye (Pütürge yöresinde (Doğanyol bucağına bağlı Behramlı k.yü o zaman “Asnuili’ne bağlı idi.) Gerger>Kâhta Rum eyâleti
ASOPOS آسوپوس Nahiye (16.yy.) Epidaros>Lakonya>Mora Nahiye (1827) Epidaros>Lakonya>Yunanistan
ASPİNZE آسپينزه Sancak (1578) Çıldır eyâleti Kasaba Gürcistan
ASTARA آستاره Kasaba Lenkoran>Bakü>Azerbaycan
ASTROPALYA آستروپاليا Nahiye Kaliminos>Sakız>Yunanistan
ASTUN (Halen İran’ın Urmiye=Rezaiye kentine bağlı) آستون Sancak (=1732) Van eyâleti
ASVAN (El-Fantine) آصوان Mudiriyet (17.yy.) Mısır eyâleti Kaza (1697-98) Circa>Mısır eyâleti
ASYAGO آسياغو Kasaba Viçence>Venedik>İtalya
AŞAĞI ÇİĞİL آشاغی چکل Nahiye Ilgın>Konya
AŞAĞI DÜNDARLI آشاغی دندارلی Kaza (1608) Adana>Adana eyâleti
Aşağıhanik (OVABAĞ) آشاغی خانيک Nahiye Çınar>Diyarbakır
AŞAĞI IRMAKLAR (Tütünlü) آشاغی ايرمقلر Nahiye Ardanuç>Artvin
AŞAĞI İL (Kemah’ın güneyinde idi.) آشاغی ايل Nahiye (~1530) Merkez>Kemah>Rum eyâleti
AŞAĞI KARASU آشاغی قره صو Kaza Mrk. Hizan>Bitlis
Aşağıköy (Porga) (ÇELİKHAN) آشاغی کوی Nahiye (1884) Merkez>Malatya>Mam.retülaziz Nahiye (1924) Merkez>Malatya Kaza (1954) Adıyaman
AŞAĞI KULUŞAĞI آشاغی قول اوشاغی Nahiye Mrk. Aydınlar>Baskil>Elâzığ
AŞAĞI PINARBAŞI (Tömek) آشاغی پيگار باشی Nahiye Merkez>Konya Nahiye (~1990) Selçuklu>Konya
AŞAİR-İ SEB’A عشاءرسبعه Nahiye Merkez>Musul>Irak
AŞAİR-İ URBAN عشاءرعربان Kaza (Aşiretlere ait idari birimler itibarîdir.) Halep>Halep eyâleti
AŞAİR-İ ZERİKİ maa HINIS عشاءرزريقی مع خنس Kaza (1855) Muş>Erzurum eyâleti
AŞARA (Cammasa) عشاره Kaza (1865) Zor>Suriye vilâyeti
AŞDALAĞ آشدالاغ Kasaba Erivan>Ermenistan
AŞİRET-İ AFŞAR عشيرت آفشار Kaza (1848) Maraş>Adana eyâleti
AŞİRET-İ ATMALU عشيرت آطمالو Kaza (1848) Maraş>Adana eyâleti
AŞİRET-İ BAHŞİŞ عشيرت بخشيش Kaza (17.yy.) İçil>Karaman eyâleti Köy (Güneybahşiş ve Anamur-bahşiş köyleri) Anamur>İçel
AŞİRET-İ BAKARA عشيرت بقاره Nahiye (1854) Zor>Zor>Halep eyâleti
AŞİRET-İ BALYAN عشيرت باليان Kaza (1846) Malatya - Mam.retülaziz>Harput eyâleti
AŞİRET-İ BARAK (Barak=Kargamış) عشيرت براق Kaza (1846) Kaza>Rakka>Halep eyâleti Nahiye (1924) Nizip>Gaziantep
AŞİRET-İ BERAZİ عشيرت برازی Nahiye (18.yy.) Merkez>Âmid>Diyarbakır eyâleti
AŞIRET-İ BERAZİ maa SURUÇ عشيرت برازی مع سروج Kaza (1846) Rakka>Halep eyâleti
AŞİRET-İ BEREKETLÜ ve BENİ KAYS ve MİLLÜ ve ŞEYHANLI عشيرت برکتلووبنی قيس وميللووشيخانلو Kaza (1846) Rakka>Halep eyâleti
AŞİRET-İ BİRUŞ عشيرت بيروش Kaza (1846) Besni>Harput eyâleti
AŞİRET-İ BOZULUS عشيرت بوزاولوس Kaza (1841) K. Hisar-ı Sahib>Hudavendigâr eyâleti
AŞİRET-İ BULACALU عشيرت بولاجلو Kaza (19.yy.) İçil>Karaman eyâleti Nahiye (1870) Silifke>İçil>Adana vilâyeti Köy (Bulacalıkoyuncu K.yü.) Taşucu>Silifke>İçel
AŞİRET-İ CELÂLLI, HAYDARANLI, ZİLANLI maa DİYADİN عشيرت جلاللی، حيدارانلی مع ديادين Kaza (1845) Bayazıt>Erzurum eyâleti
AŞİRET-İ CELİKANLI عشيرت جليکانلو Kaza (Lağvedildi. Köyleri halen Islahiye’nin Fevzipaşa bucağına bağlı.) Maraş>Adana eyâleti
ARİŞET-İ CERİD عشيرت جريد Kaza (19.yy.) Niğde>Karaman eyâleti
CERİT جريد Köy Akpınar>Aksaray>Niğde
AŞİRET-İ CİHANBEYLİ عشيرت جهانبکلو Kaza (1849) Ankara>Bozok eyâleti Nahiye (1965) Akşehir>Konya>Konya vilâyeti Kaza (1926) Konya
AŞİRET-İ CUBUR عشيرت جبور Nahiye (1855) Merkez>Musul Van eyâleti
AŞİRETİ ÇAKALLU عشيرت چقاللو Kaza (1848) Maraş>Adana eyâleti Nahiye (Lağvedildi. Bilinen dört k.yünden ü.ü Türkoğlu’na, biri merkeze bağlı.) Merkez>Maraş>Harput eyâleti
AŞİRET-İ ÇAKALLU ve ATMALU maa BEHİSNİ عشيرت چقاللووآطمالومع بهسنی Kaza (1846) Besni>Harput eyâleti
ARİŞET-İ ÇAKIR maa ŞİMRAN عشيرت چاقير مع شمران Kaza (1855) Süleymaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
ARİŞET-İ DELİKANLU عشيرت دليکانلو Kaza (1865’te lağvedilerek İslâhiye kazası kuruldu.) Maraş>Halep eyâleti
ARİŞET-İ DOSKİ عشيرت دوسکی Nahiye (1855) Merkez>Musul>Van eyâleti
AŞİRET-İ EBU SÜLEYMAN عشيرت ابوسليمان Nahiye (1855) Merkez>Musul>Van eyâleti
AŞİRET-İ GERGERİ عشيرت کرکری Nahiye (1855) Merkez>Musul>Van eyâleti
AŞİRET-İ HACILU عشيرت حاجلو Kaza (19.yy.) Adana>Adana eyâleti Köy Merkez>Karaisalı>Adana
AŞİRET-İ HADİDİ عشيرت حديدی Nahiye (19.yy.) Merkez>Muş>Van eyâleti
AŞİRET-İ HARAMEYN-İ ŞERİFEYN (Kıldonlu Cemaatleri) عشيرت حرمين شريفين (قيلدونلی جماعتلری) Kaza (1847) Karesi>Hudavendigâr eyâleti
AŞİRET-İ HAYDARANLI maa VARTO عشيرت حيدرانلی مع وارطو Kaza (1855) Muş>Erzurum eyâleti
AŞİRET-İ HAYRİLLÜ عشيرت خيرايللو Kaza (19.yy.) İçil>Karaman eyâleti
AŞİRET-İ HEMVEND maa BAZYAN عشيرت هموند مع بازيان Kaza (1855) Süleymaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
AŞİRET-İ HERKİYAN عشيرت هرکيان Kaza (1855) Musul>Van eyâleti
AŞİRET-İ HORZUM عشيرت خوارزوم Kaza (1842) Kütahya>Hüdavendig.r eyâleti
AŞİRET-İ İREMLÜ عشيرت ارملو Kaza (19.yy.) İçil>Karaman eyâleti
AŞİRET-İ İSMAİL عشيرت اسماعيل Nahiye (1855) Süleymaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
AŞİRET-İ İZOLU عشيرت ايزولی Kaza (Baskilin Kuşsarayı ve Malatya’nın Kale bucağı bölgelerinde idi.) Malatya maa Man.retülaziz>Harput eyâleti
AŞİRET-İ JERGERİ maa AKRA عشيرت ژرکری مع عقره Kaza (Aşiret-i Gergeri ile aynı ad olabilir.) Musul>Van eyâleti
AŞİRET-İ JİRİ عشيرت ژيری Nahiye (1855) Merkez>Musul>Van eyâleti
AŞİRET-İ KABALU عشيرت قبالو Kaza (1846) Üzeyir>Adana eyâleti
AŞİRET-İ KARABÖCÜLÜ عشيرت قره بوجيلو Kaza (19.yy.) İçil>Karaman eyâleti Köy Merkez>Silifke>İçel
AŞİRET-İ KARAHACILI عشيرت قره حاجلو Kaza (19.yy.) İçil>Karaman eyâleti Köy Merkez>Anamur>İçel
AŞİRET-İ KARAULUS عشيرت قره اولوس Kaza (1855) Bedre>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
AŞİRET-İ KAVİLLÜ maa BARİKLÜ عشيرت کاويللو مع بارکلو Kaza (19.yy.) Sivas>Sivas eyâleti
AŞİRET-İ KENİZ عشيرت کنيز Kaza (1846) Teke>Karaman eyâleti
AŞİRET-İ KEŞLÜ عشيرت کشلو Kaza (1846) İçil>Karaman eyâleti
AŞİRET-İ KILINÇLU عشيرت قلينچلو Kaza (1848) Maraş>Adana eyâleti
AŞİRET-İ KIPTIYAN عشيرت قبطيان Kaza (19.yy.) İçil>Karaman eyâleti Kasaba (Bozyazı kasabası ile Kalınören k.yü, yeni adı bulunamıyan daha birkaç köy). Merkez>Anamur>İçel
AŞİRET-İ KOÇKÖPRÜ (“Koçkiri” olması muhtemeldir.) عشيرت کوچ کوپری Kaza (1857) Dersim>Harput eyâleti
AŞİRET-İ KÜÇÜKLÜ عشيرت کوچکلی Kaza (19.yy.) Niğde>Karaman eyâleti
AŞİRET-İ KÜRTÇÜ عشيرت کوردجی Kaza (1846) İçil>Karaman eyâleti
AŞİRET-İ MAMALU عشيرت ممالو Kaza (1846) Bozok>Bozok eyâleti
AŞİRET-İ MEMİKİ maa BULANIK عشيرت ممکی مع بولانق Kaza (1855) Muş>Erzurum eyâleti
AŞİRET-İ MENDEMİ عشيرت مندمی Kaza (1855) Süleymaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
AŞİRET-İ MENEMENCİ maa KARAİSALU عشيرت منمنجی مع قره عيسالو Kaza (19.yy.) Adana>Adana eyâleti
AŞİRET-İ MENKUŞ, MAMEŞ ve REMEK عشيرت منکوش مامش ورمک Nahiye (1855) Süleymaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
AŞİRET-İ MUHACİRİN-İ ACEM عشيرت مهاجرين عجم Kaza (19.yy.) Niğde>Karaman eyâleti
AŞİRET -İ MUSLUCA عشيرت موصليجه Kaza (1841) K. Hisar-ı Sahib>Hudavendigâr eyâleti
AŞİRET-İ NADİRLÜ عشيرت نادرلو Kaza (1848) Maraş>Adana eyâleti
NADİRLİ (Lağvedildi. Köylerinden bir kısmı Türkoğlu’na bağlandı.) نادرلو Nahiye (1848) Merkez>Maraş>Halep vilâyeti
AŞİRET-İ NALLU عشيرت نعللو Kaza (1849) Kengırı>Bozok eyâleti
AŞİRET-İ NİRVE عشيرت نيروه Nahiye (1855) Merkez>Musul>Van eyâleti
AŞİRET-İ OKÇU İZZEDDİNLÜ عشيرت اوقجی عزالدينلو Kaza (Köylerinin bir kısmı Kilis’in Musabeyli bucağında.) Kilis>Halep eyâleti
AŞİRET-İ PERVARİ JURİ عشيرت پرواری ژوری Nahiye (1855) Merkez>Musul>Van eyâleti
AŞİRET-İ RİŞVANİ ALYATLU عشيرت رشوانی آلياطلو Kaza (1846) Besni>Harput eyâleti
AŞİRET-İ SAĞCI maa BADILLU عشيرت ساغجی مع بادللو Kaza (19.yy.) Sivas>Sivas eyâleti
AŞİRET-İ SANDALLU عشيرت صنداللو Kaza (19.yy.) İçil>Karaman eyâleti
AŞİRET-İ SARAÇLU عشيرت سراجلو Kaza (1842) Kütahya>Hudavendigâr eyâleti
AŞİRET-İ SARI KARAMAN (Boynu ince) عشيرت صاری قرمان (بوينی اينجه) Kaza (19.yy.) Niğde>Karaman eyâleti Köy (Sarıkaraman k.yü.) Balcı>Ortaköy>Niğde
AŞİRET-İ SERÇE عشيرت سرچه Kaza (1855) Revandiz>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
AŞİRET-İ SİN VE EKÜ ve HOŞNAV عشيرت سن واکوخوشناو Kaza (1850) Kerkük>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
AŞİRET-İ SİNAMENLÜ عشيرت سينامنلو Kaza (1848) Maraş>Adana eyâleti
AŞİRET-İ SÜRÜCÜ عشيرت سوريجی Nahiye (19.yy.) Merkez>Van eyâleti
AŞİRET-İ ŞEREFLÜ عشيرت شرفلو Kaza (19.yy.) Niğde>Karaman eyâleti
AŞİRET-İ ŞUHUTLU عشيرت شهودلی Kaza (1842) Kütahya>Hudavendigâr eyâleti
AŞİRET-İ TABANLI (Tabanlı) عشيرت طبانلی Kaza Ankara>Ankara eyâleti Kaza (1849) Ankara>Bozok>eyâleti Nahiye (1912 yılında Tabanlı nahiyesi mevcuttu.) Bâlâ>Ankara eyâleti
AŞİRET-İ TABANLI maa BOZULUS عشيرت طبانلی مع بوزالوس Kaza Ankara>Bozok eyâleti Kaza (1841) Ankara>Ankara eyâleti
AŞİRET-İ TATAR عشيرت تاتار Kaza (19.yy.) İçil>Karaman eyâleti
AŞİRET-İ YELLÜ عشيرت يللو Kaza (19.yy.) Sivas>Sivas eyâleti
AŞİRET-İ YENİ İL عشيرت يگی ايل Kaza (1849) Ankara>Bozok eyâleti Sancak (19.yy.) Sivas eyâleti
AŞİRET-İ ZİBAR عشيرت زيبار Nahiye (1855) Merkez>Musul>Van eyâleti
AŞKALE (Aşkal’ası) آش قلعه Köy Merkez>Şoğik>Bayburt>Rum eyâleti Nahiye (1865) Merkez>Erzurum>Erzurum vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Erzurum Kaza (1934) Erzurum
AŞTAĞUL (Aştavul) آشتاغول Nahiye (~1530) Merkez>Amasya>Rum eyâleti Köy Merkez>Ortaköy> Çorum
Aşudi (GÜNPINAR) آشودی Nahiye (~1530) Sivas>Sivas-Tokat>Rum eyâleti Kaza (17.yy.) Sivas>Sivas eyâleti Nahiye (1865) Darende>Sivas vilâyeti Köy (1865) Merkez>Darende>Malatya
ATABEY (Ağrus) آتابک Nahiye (~1530) Eğirdir>Hamid>Anadolu eyâleti Nahiye (1865) Merkez>Hamid>Konya vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Isparta Kaza (1960) Isparta
ATABEY آتابک Nahiye (Manavgat-Serik- Akseki arasında idi.) Manavgat>Alâiye>Anadolu eyâleti
ATAK maa LİCE آتاق مع ليجه Sancak (1597) Diyarbakır eyâleti Sancak (1597) Kaza (Atak’ın yeri ve yeni adı bulunamadı. Hazro yakınında olduğu sanılıyor.) Diyarbakır>Diyarbakır eyâleti
ATBURGAZI (Doğanbey) Güllübah.e) آت بورغازی Nahiye Söke>Aydın
ATÇA آتچه Kaza (1855) Aydın>Aydın eyâleti Nahiye (1879) Nazilli>Aydın>Aydın vilâyeti Nahiye Mrk. (1959) Kılavuzlar>Nazilli>Aydın Nahiye Sultanhisar>Aydın
ATÇEKEN آت چکن Kaza (Atçeken cemaatı Eskiil, Bayburd, Tuz g.lünün güneydoğu tarafında ve Turgut kazalarında seyyar yaşarlar, ayrı bir kaza oluştururlardı. Daha sonra bunların yerini, merkezi Cihanbeyli ve Koçhisar olan “Esbkeşân” kazası aldı. Cihanbeyli’nin halen Atçeken mahallesi vardır.) Konya>Karaman eyâleti mahallesi vardır.)
ATEBÂT (Cebelimeris) عتبات Nahiye (1871) Ka‘tabe>Taizz>Yemen vilâyeti
ATFİHİYE maa KAHİRE اطفيحيه مع قاهره Sancak (1520) Mısır eyâleti
ATFİHİYE (Atfi) اطفيحيه Kaza (19. yy.) Cize>Mısır
Atikân (KOÇYOLU) آتکان Nahiye (1877) Merkez>Mam.retülaziz>Mam.retülaziz Köy (1926) Merkez>Baskil>Elâzığ
ATİNA (Athenes) آتنه Dukalık (1205) Atina Dukalığı Kaza (1458) Eğriboz>Rumeli eyâleti Kaza (1534) Eğriboz>Kaptanpaşa eyâleti Eyâlet Mrk. Atika-Biyotiye eyâleti Başkent (1832) Yunanistan
Atina (PAZAR) آتنه Kaza (~1530) Trabzon>Rum eyâleti Kaza (~1851) Lazistan>Trabzon eyâleti Kaza (1868) Lazistan>Trabzon vilâyeti Kaza (1924) Rize
ATİS آطيس Nahiye (1865) Yıldızeli>Sivas>Sivas Köy (1928’de Çırçır nahiyesinin bir k.yüdür.) Çırçır>Yıldızeli>Sivas
ATKARACALAR آت قره جه لر Nahiye Kurşunlu>Çankırı Kaza (1990) Çankırı
ATMA آتمه Nahiye (1871) Anis>Yemen>Yemen vilâyeti
ATMALU آطمه لو Kaza (Eyâlet döneminde Maraş’ta da “Aşiret-i Atmalu” kazası vardır. Aşiretler iskâna tabi tutulunca bu tür kazalar lağvedilmiştir.) Ankara>Bozok eyâleti
AVADIR آوادر Kasaba (1871) Yemen vilâyeti
AVANOS آوانوس Nahiye (~1867) Merkez>Kırşehir>Ankara vilâyeti Kaza (1888) Kırşehir>Ankara vilâyeti Kaza (1924) Kırşehir Kaza (1954) Nevşehir
AVAR آوار Kaza Dağıstan>Rusya
Avara (SERENLİ) آواره Nahiye (1865) Niksar>Tokat>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Niksar>Tokat
AVCILAR آوجيلر Kaza (1990) İstanbul
AVDAN آودان Nahiye (~1530) Merkez>Kütahya>Anadolu eyâleti Köy Sabuncu>Merkez>Kütahya
AVİNE آوينه Kaza Mrk. İstiye>Laşid>Girit>Yunanistan
Avlağı (KÂMİL) آولاغی Nahiye Vezirk.prü>Amasya>Sivas Köy Kâmil>Osmancık>Çorum
AVLONYA (Vlore) آولونيه Sancak (1466) Rumeli eyâleti
AVLONYA maa BERAT آولونيه مع برات Sancak (1846) Yanya eyâleti
AVLONYA (Vlore) آولونيه Sancak (1863) Tırhala eyâleti Kaza (1867) Berat>Yanya vilâyeti Kaza Arnavutluk
AVLON آولون Nahiye (~1530) Sonisa-Niksar>Rum eyâleti
AVN عون Nahiye (1884) El-Hufûf>Necd-i Şarkî>Basra vilâyeti
Avniye (SAVUR) عونيه Kaza (1851) Divaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti Kaza (19.yy.) Mardin>Diyarbakır eyâleti Kaza (1924) Mardin
AVRAMA عوره مه Nahiye Petriç>Siroz>Selanik>Yunanistan
AVRETHİSAR (Kılkiş) عورتحصار Kaza (1867) Selanik > Selanik vilâyeti Kaza (1913) Selanik > Yunanistan
AVRONZA (Auronzo) آورونزه Kaza Belvine>Venedik>İtalya
Avşen (ŞAHİNTEPE) آوشن Nahiye (1865) Kemah>Erzincan>Erzurum vilâyeti Köy Oğuz >Kemah>Erzincan
AVUKAT HACIKÖY آووقات حاجی کوی Kaza Mrk. Mecit.zü>Amasya>Sivas Kaza Mrk. Mecit.zü>Çorum
AVYANO (Aviano) آويانو Kaza Odina>Venedik>İtalya
AYAMAURA (Sainta Maura) آيامورا Sancak Mora eyâleti Sancak (~1555) Kaptanpaşa eyâleti Kaza (ada) (1827) Korfu>Yunanistan
AYANCIK (İstefan) آيانجيق Kaza Sinop>Kastamonu vilâyeti Kaza (1924) Sinop
Ayandon TÜRKELİ (Gemiyani) آياندون Kaza (1841) Sinop>Kastamonu eyâleti Nahiye (1865) Ayancık>Kastamonu vilâyeti Nahiye (1924) Ayancık>Sinop Kaza (1957) Sinop
AYANİKOLA آيانيقوله Nahiye (1867) Mirabella>Laşid>Girit vilâyeti Nahiye (1913) Mirabella>Laşid>Yunanistan
AYAS آياس Kaza Adana>Adana eyâleti Mahiye Mrk. Yumurtalık>Dörtyol>Cebelibereket>Adana Kaza Mrk. (1959) Yumurtalık>Adana
Ayasefid (Klizman) (SANCAKBURNU) آياسفيد Nahiye (1573) İzmir>Sığla>Kaptanpaşa eyâleti Nahiye (1841) İzmir>Aydın eyâleti
AYASERANDİ (Santa-Quaronta) آياسراندی Kasaba (liman) Delvina>Ergiri>Yanya>Yunanistan
Ayasluğ (Efes, SELÇUK) آياسلوغ Kaza (~1530) Aydın>Anadolu eyâleti Nahiye (~1555) Kuşadası>Sığla>Kaptanpaşa eyâleti Nahiye (1841) Kuşadası>Sığla>Aydın eyâleti Nahiye (1867) Kuşadası>İzmir>Aydın vilâyeti Nahiye Mrk. (1957) Akıncılar>Kuşadası>İzmir Kaza (1957) İzmir
Ayastefanos (BEĞENDİK) آياستفانوس Nahiye (1865) Ahtabolu>Kırkkilise>Edirne Köy İğneada>Demirköy>Kırklareli
Ayastefanos (YEŞİLKÖY) آياستفانوس Şehir İstanbul
AYASU آياصو Nahiye (1867) Merkez>Midilli>Cezayir-i Bahr-isefid Nahiye (1913) Merkez>Midilli>Yunanistan
AYAŞ آياش Kaza (?-1840) Ankara>Anadolu eyâleti Kazan (1924) Ankara
AYAŞ (Mağara) آياش Nahiye (1870) Silifke>İçil>Adana Köy Merkez>Erdemli>İçel
Ayazma (İKİZPINAR) آيازمه Nahiye (~1530) Bafra>Canik>Rum eyâleti Köy Boğazkaya>Bafra>Samsun
Ayazmend (ALTINOVA) آيازمند Kaza (~1530) Karesi>Anadolu eyâleti Nahiye (1890) Bergama>İzmir>Aydın vilâyeti Nahiye Ayvalık>Balıkesir
AYBASTI (Esenli) آی باصدی Kaza (17. yy.) Ordu>Trabzon eyâleti Nahiye (1868) Ordu>Trabzon >Trabzon vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Ordu Kaza (1959) Ordu
AYDIN (Güzelhisar) (İzmir) آيدين Sancak (1425) Anadolu eyâleti Eyâlet (1841) Aydın eyâleti Vilâyet (1867) Aydın vilâyeti (1850’de eyâlet Mrk. İzmir’e taşındı. İzmir, Aydın vilâyetinin de merkez sancağı oldu.)
AYDINCIK (Mamûre) آيدنجق Nahiye (1944) Çekerek>Yozgat Kaza (1990) Yozgat
Aydıncık (EDİNCİK) آيدنجق Kaza (~1530) Hudavendigâr>Anadolu eyâleti Nahiye (1867) Bandırma>Karesi>Hudavendigâr vilâyeti Nahiye (1924) Bandırma>Balıkesir
AYDINCIK (Gilindire) (İskele) آيدنجق Nahiye (1870) Gülnar>İçil>Adana Nahiye (1933) Gülnar>İçel Kaza (1990) İçel
Aydınili (KOÇALİ) آيدين ايلی Nahiye (1883) Hısnımansûr>Malatya>Mam.retülaziz Nahiye (1924) Adıyaman>Malatya Nahiye (1954) Merkez>Adıyaman
AYDINKENT (İbradi) آيدين کند Nahiye Akseki>Antalya
AYDINLAR (Muşar) (Aşağı kuluşağı) آيدينلر Nahiye (~1530) Merkez>Malatya>Rum eyâleti Nahiye (1928) Baskil>Elâzığ
AYDINLAR (Tillo) آيدينلر Nahiye (1924) Merkez>Siirt Kaza (1990) Siirt
AYDINTEPE (Hart) آيدين تپه Nahiye (1865) Bayburt>Erzurum>Erzurum vilâyeti Nahiye (1927) Bayburt>Gümüşhane Kaza (1989) Bayburt
AYDONAT (Paramithia) آيدونات Kaza (1867) Yanya>Yanya vilâyeti Kaza (1913) Yanya>Yunanistan
AYDOS (Aytos) آيدوس Kaza (1878) İslimiye>Rumeli-i Şarkî vilâyeti Kaza (1908) Burgaz>Bulgaristan
AY KÖYÜ آی کويی Kasaba (1878) Filibe>Rumel-i Şarkî vilâyeti Kasaba (1908) Filibe>Bulgaristan
AYLE عايله Kasaba Venedik>İtalya
AYLI آيلی Nahiye (1865) Merkez>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Kayadibi>Merkez>Sivas
AYNAROZ (Ayionoros) (Karis) آيناروز Kaza (1867) Selânik>Selânik vilâyeti Kaza (1913) Selânik>Yunanistan
AYN-I İSA عين عيسی Nahiye Rakka>Urfa>Halep
AYN-I SEFİNE عين سفينه Nahiye (17.yy.) Merkez>Musul>Diyarbakır eyâleti
AYN-I TERAZU عين ترازو Kaza (1856) Cebel-i Dürzi>Sayda eyâleti
AYNİ عينی Nahiye Mrk. Bağgöze>Eruh>Siirt
Ayntâb (Gazi Ayntâb) GAZİANTEP) عينتاب Sancak (1517) Arap vilâyeti Sancak (1520) Zülkadriye eyâleti Sancak (1830) Halep eyâleti Kaza (1865) Halep vilâyeti Vilâyet (1924) Gaziantep
AYNU’L-ARÛS عين العروس Nahiye (Elbistan’ın Ağcaşar k.yü civarında idi.) Maraş>Maraş>Zülkadriye eyâleti
AYNU’L-CÂLÛT عين الجالوت Kasaba Nablus>Nablus>Beyrut vilâyeti
AYNU’L-KÜRÛM عين الکروم Nahiye (1865) Hamidiye>Hama>Suriye vilâyeti
AYNU’T-TEMR عين التمر Antik şehir Küfe>Necef-i Eşref>Kerbelâ>Bağdad
AYRANCI (Osmaniye) آيرانجی Nahiye Ereğli>Konya Kaza (1989) Karaman
A’YUC اعيوج Nahiye Cezire>Bağdad>Bağdad Nahiye Irak
AYVACIK ve BAHÇECİK ve YENİKÖY آيواجق وباغچه جک ويگی کوی Kaza (1841) Kocaeli>Hudavendigâr eyâleti
AYVACIK آيواجق Kaza (1846) Canik>Trabzon eyâleti Köy Merkez>Çarşamba>Trabzon Nahiye (1924) Çarşamba>Samsun Kaza (1990) Samsun
AYVACIK آيواجق Nahiye Mrk. Tütüncü>Gönen>Balısekir
AYVACIK (Kızılcatuzla) آيواجق Kaza (1841) Biga>Hudavendigâr eyâleti Kaza (1886) Müs. Biga Sancağı Kaza (1928) Çanakkale
AYVALI آيوالی Nahiye (1865) Lâdik>Amasya>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Lâdik>Samsun
Ayvalı (KULUNCAK) آيوالی Nahiye (~1520) Darende>Divriği-Darende>Rum eyâleti Nahiye (1865) Darende>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Darende>Sivas Nahiye (1934) Darende>Malatya
AYVALIK maa KÂFİR AĞILI آيوالق مع کافرآغيلی Sancak (1845) Saruhan eyâleti Sancak (1847) Hudavendigâr eyâleti
AYVALIK (Kidonya) آيوالق Kaza (1867) Karesi>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1924) Balıkesir
AYVALIDERE آيوالی دره Kaza (~1834) Maadin>Harput eyâleti Nahiye (1855) Erganimadeni>Erganimadeni>Diyarbakır eyâleti
AYVASİL آيواسيل Kaza Esfakya>Girit>Yunanistan
AYVASİL آيواسيل Kaza (1847) Ordu>Trabzon eyâleti
AYYANİ آی يانی Nahiye Esfakya>Girit>Yunanistan
AZAK (Azof) آزاق Sancak (1656) Kefe eyâleti Sancak (1696) Rusya yönetimi Sancak (1713) Osmanlı yönetimi Sancak (1736) Rusya yönetimi
AZAKPERT آزاقپرت Nahiye Mrk. Adaklı>Kiğı>Erzurum>Erzurum vilâyeti Nahiye Mrk. (1936) Adaklı>Kiğı>Bingöl
Azakpur (KORKUT) (Til) آزاقپور Nahiye (1884) Merkez>Muş>Bitlis vilâyeti Nahiye (1926) Muş>Bitlis Nahiye (1929) Merkez>Muş Kaza (1990) Muş
A’ZAMİYE اعظميه Kaza (18.yy.) Bağdad>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
A’ZAZ اعزاز Nahiye (1517) Halep>Arap vilâyeti Nahiye (1865) Halep>Suriye vilâyeti
A’ZAZ FELLAH اعزازفلاح Nahiye (1865) Kilis>Halep>Halep vilâyeti Nahiye Halep>Suriye
A’ZAZ TÜRKMEN اعزازترکمان Kaza (19.yy.) Kilis>Halep eyâleti Nahiye (1865) Kilis>Halep vilâyeti Nahiye Halep>Suriye
AZDAVAY (Çarşamba) آزطاوای Kaza (1811) Viranşehir>Kastamonu eyâleti Nahiye (1865) Daday>Kastamonu>Kastamonu vilâyeti Kaza (1946) Kastamonu
AZERİYE عازريه Köy (Hristiyanlık tarihinde önemli bir k.ydür. Hz. İsa’nın diriltme mucizesi gösterdiği Azer’in Kabrine izafeten bu adı almıştır. İncildeki adı “Bethanie”dir). Kudüs>Filistin
Aziziye (EMİRDAĞ) عزيزيه Kaza (1886) K.Hisar-ı Sahib>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1924) Afyonkarahisar
Aziziye (PINARBAŞI) (1928’de Pınarbaşı oldu.) عزيزيه Kaza (1861) Sivas>Sivas eyâleti Sancak (1862) Bozok eyâleti Kaza (1865) Sivas vilâyeti Kaza (1927) Kayseri
AZİZİYE عزيزيه Kaza Trablusgarb>Libya
AZİZİYE (Kal’atüşşamar) عزيزيه Sancak (1865) Bağdad eyâleti Kaza (1867) Bağdad vilâyeti>Irak
AZKAR ازکار Kaza Fizan>Trablusgarb vilâyeti Kaza Fizan>Libya
AZNAVUR maa ALYAN آزناورمع آليان Kaza (Alyan=Oyalı halen İdil’e bağlı nahiye, Aznavur 1928’de Nusaybin’e bağlı köy, şimdiki adı ve yeri bulunamadı.) Mardin>Diyarbakır eyâleti
Azort (UZUNDERE) آزورت Nahiye (1865) Merkez>Erzurum>Erzurum vilâyeti Nahiye (1924) Tortum>Erzurum
BÂB (Bâb-ı Cubûl) باب Nahiye (1517) Halep>Arap vilâyeti Nahiye (1520) Halep>Halep eyâleti Kaza Halep>Suriye
BABADAĞ باباطاغ Kaza (1812) Tulca>Silistre eyâleti Kaza (1864) Tulca>Tuna vilâyeti Kasaba Romanya
BABADAĞ (Kadıköy) باباطاغ Nahiye Sarayköy>Denizli Kaza (~1990) Denizli
BABAESKİ (Eskibaba) (Baba-yı atik) بابااسکی Kaza (1891) Kırkkilise>Edirne vilâyeti Kaza (1924) Kırklareli
BABAPİLAVİ باباپلاوی Kaza (1852) Hanikin>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
BABARUN بابارون Nahiye (1517) Tarsus>Arap vilâyeti
BABATORUN باباطورون Nahiye Altın.zü>Hatay
BABİL بابل Antik şehir Bağdad>Irak
BABNA بابنا Kaza Mrk. Sahyûn>Lazkiye>Beyrut
BABOKA (Babocsa) بابوقه Sancak Zigetvar eyâleti Sancak Macaristan
Babsa (İKİZÖREN) بابصه Nahiye Yapraklı>Çankırı
Babsu (UYANIK) بابصو Nahiye (1865) Koçkiri>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Merkez>İmranlı>Sivas
BABÜLEBVAB (Demirkapı) باب الابواب Şehir Kafkasya>Rusya
BACAKOĞLU بجاق اوغلی Nahiye Mrk. Saraycık>Gümüşhacıköy>Amasya
Bacı (BACIKÖY) باجی Kaza (15, 16.yy.) Ankara>Anadolu eyâleti Köy Temelli>Polatlı>Ankara
BACİL باجل Kaza (1871) Hudeyde>Yemen vilâyeti
BAÇKA بچقه Sancak (1596) Eğri eyâleti Sancak (1687) Yugoslavya
BAÇUVANLU (Baçuvan) باچوانلو Sancak (~1600) Musul eyâleti Sancak (~1600) Nahiye(Kerkük, Zap ve Tigris bölgelerinde Kürt grubu.) Musul>Van
BADEMLİ (Bademiye) بادملی Nahiye (~1530) Tire>Aydın>Anadolu eyâleti Nahiye (1924) Ödemiş>İzmir
BAF (Paphos) باف Sancak (1571) Kıbrıs eyâleti Sancak (1608) Kaptanpaşa eyâleti Kasaba Kıbrıs
Bafa (ÇAMİCİ) بافه Kasaba Selimiye>Milâs>Muğla
BAFRA (Güründür pazarı) بافره Kaza (16.yy.) Canik>Rum eyâleti Kaza (17, 18.yy.) Canik>Sivas eyâleti Kaza (1846) Canik> Trabzon eyâleti Kaza (1924) Samsun
BAGAYA باغايه Şehir Cezayir
BAGOBİT باغوبيت Vilâyet (Nahiye statüsünde) Arhavi>Trabzon>Rum eyâleti
BAGODİNE باغودينه Kaza (1812) Sırp eyâleti Kaza (1867) Yugoslavya
BAĞARASI باغ آراسی Nahiye Söke>Aydın
BAĞCILAR باغجيلر Kaza (~1990) İstanbul
BAĞDAD باغداد Eyâlet (1534) Bağdad eyâleti Eyâlet (1623) İran Eyâlet (1638) Bağdad eyâleti (Osm.)
BAĞDAD maa ŞEHRİZOR باغداد مع شهرزور Eyâlet (1779) Bağdad-Şehrizor eyâleti
BAĞDAD باغداد Eyâlet (1831) Bağdad eyâleti Vilâyet (1867) Bağdad vilâyeti Başşehir Irak
BAĞDADCIK باغدادجق Kasaba Kafkasya Kasaba Ahiska>Gürcistan
BAĞDERE (Başnik) باغدره Köy Hazro>Silvan>Diyarbakır vilâyeti Nahiye Silvan>Diyarbakır
BAĞDİN-İ SAGİR باغدين صغير Kaza Mrk. Pazarcık>Maraş
BAĞGÖZE (Lodi) (Aynî) باغ کوزه Nahiye (1880) Eruh>Siirt>Bitlis vilâyeti Nahiye (1924) Eruh>Siirt
BAĞIŞLI (Şivelân) (Hazekyan) باغشلی Nahiye Başkale>Van Nahiye (1926) Merkez>Hakkâri
BAĞKONAK (Örkenez) باغ قوناق Nahiye Yalvaç>Isparta
BAĞLICA (Aşağımestikan) باغليجه Nahiye Mrk. Kale>Merkez>Malatya
BAĞLICA (Hüseyni) (Sihiyan) باغليجه Nahiye (1880) Merkez>Siirt>Bitlis vilâyeti Nahiye (1938) Kurtalan>Siirt
BAĞLUM باغلوم Nahiye Merkez>Ankara Nahiye (~1990) Keçiören>Ankara
BAĞOVASI باغ اوه سی Nahiye (Köylerinin bir kısmı halen Kaş ve Korkuteli ilçelerinde) Teke>Anadolu eyâleti
BAĞPINAR (Çalgan) باغپيگار Nahiye (1883) Hısnımansur>Malatya>Mam.retülaziz vilâyeti Nahiye (1924) Adıyaman>Malatya Nahiye (1954) Merkez>Adıyaman
BAHARLI بهارلی Nahiye (1867) Merkez>Diyarbakır>Diyarbakır vilâyeti Köy Merkez>Bismil> Diyarbakır
BAHARÖZÜ بهاراوزی Nahiye (1328’de Deliilyas nahiyesinde köy. Şimdiki durumu tesbit edilemedi.) Tonus>Sivas>Sivas vilâyeti
BAHÇE (Bulanık) باغچه Kaza (1878) Cebelibereket>Adana vilâyeti Kaza (1924) Cebelibereket vilâyeti Kaza (1933) Adana Kaza (1996) Osmaniye
BAHÇECİK باغچه جک Nahiye (1878) Merkez>İzmit>Şehremâneti
BAHÇECİK باغچه جک Nahiye (1889) Palu>Erganimadeni>Diyarbakır Köy (~1990) Merkez>Karakoçan>Elâzığ
BAHÇELİEVLER باغچه لی اولر Kaza (~1990) İstanbul
BAHÇESARAY (Müküs) باغچه سرای Nahiye (1924) Gevaş>Van Kaza (~1990) Van
BAHÇESARAY باغچه سرای Şehir (Eski Kırım Hanlığının merkezi idi.) Kırım>Rusya Ukrayna
BAHEMDAN (Hamzalı) (Şeyhhamza) باحمدان Nahiye Kulp>Diyarbakır
Bahıms (YALINKAVAK) باخمس Nahiye (1867) Beşiri>Diyarbakır>Diyarbakır vilâyeti Köy Oğuz>Beşiri>Siirt
BAHRULEBYAZ (Tevfikiye) بحرالابياض Müdiriyet Mısır Müdiriyet Sudan
BAHRULGAZEL (Bahr el Ghazal) (Mesrerrek) بحرالغزل Müdiriyet Mısır Müdiriyet Sudan
BAHŞİLİ بخشيلی Kasaba Merkez>Kırıkkale>Ankara Kaza (~1990) Kırıkkale
BAHTİK باحتک Kaza (19.yy.) Diyarbakır>Diyarbakır eyâleti
Bajirge (ESENDERE) باجرکه Nahiye (1888) Gevar>Hakkâri>Van vilâyeti Nahiye (1926) Yüksekova>Hakkâri
BAKACAK باقه جق Nahiye Biga>Çanakkale
BAKIRÇAYI باقرچايی Nahiye (1867) Merkez>Balıkesir>Hudavendigâr vilâyeti
BAKIRDAĞI (Taşçı) باقرطاغی Nahiye Develi>Kayseri
BAKIRKÖY (Makriköy) باقرکوی Kaza İstanbul
Bakırküresi (Küre-i nühas) (KÜRE) باقرکوره سی Nahiye (1865) İnebolu>Kastamonu>Kastamonu vilâyeti Kaza (1926) Kastamonu
BAKLAN (Dedeköy) بقلان Kaza (~1530) Kütahya>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Karahisar-ı Sahib>Hudavendigâr eyâleti Nahiye (1867) Çal>Denizli>Aydın vilâyeti Nahiye (1924) Çal>Denizli Kaza (~1990) Denizli
BAKRAS باقراص Nahiye (1517) Halep>Arap vilâyeti
BAKRAS maa BELEN باقراص مع بيلان Kaza (1865) Belen>Adana vilâyeti
Bakras (ÖTENÇAY) باقراص Köy Belen>İskenderun>Hatay Mahalle Belen> Hatay
BAKSBUDRUG باقس بودروغ Eyâlet (Kontluk) Macaristan
BA’KUBA بعقوبا Kaza Mrk. Tarik-i Horasan>Bağdad Kaza Mrk. Tarîk-ı Horasan>Bağdad>Irak
BAKÜ باکو Eyâlet (1583) Osmanlı yönetimi Eyâlet (1606) İran yönetimi Eyâlet Rusya yönetimi Eyâlet (1739) İran yönetimi Başkent (1747) Bakü Hanlığı Eyâlet (1806) Rusya Başkent (1921) Azerbaycan
BÂLÂ (Bâlâhisar) بالا Kaza (~1849) Ankara>Bozok eyâleti Kaza (1867) Ankara> Ankara vilâyeti Kaza (1924) Ankara
BALABAN (Gerimter) بالابان Nahiye (1865) Darende>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Darende>Malatya
Balahor (AKŞAR) بلاخور Nahiye (1865) Bayburt>Erzurum>Erzurum vilâyeti Köy Merkez>Bayburt>Gümüşhane Köy Merkez>Bayburt
BALAT بلاط Semt İstanbul
BALAT بلاط Nahiye (1865) Merkez>Karesi>Hudavendigâr vilâyeti Kaza Mrk. (1919) Dursunbey>Balıkesir
BALAT Menteşe Beyliğinin de merkezi idi. بلاط Sancak Mrk. (1426) Menteşe>Anadolu eyâleti Sancak (Mrk. (~1573)) Sığla> Anadolu eyâleti Köy (17.yy.) Akköy>Söke>Aydın
BALAT (Balatgosça) بلاط Antik kasaba Endülüs>İspanya
BALATON (Plattensee) بلاطون Sancak (1600) Kanije eyâleti
BA‘LBEK بعلبک Kaza (1520) Şam>Şam eyâleti Kaza Şam
BALCI بالجی Nahiye (1924) Merkez>Aksaray>Niğde Nahiye (1933) Ortaköy>Niğde Nahiye (1989) Ortaköy> Aksaray
BALÇIK بالچق Kaza (1864) Varna>Tuna vilâyeti Kaza (1908) Varna>Bulgaristan Kasaba Hacıoğlu Pazarcığı>Varna>Bulgaristan
BALÇOVA بالچوه Kaza (~ 1990) İzmir
BALIBEY (Hıdırbaba) بالی بک Nahiye Merkez>Elâzığ
BALIKESİR باليکسری Sancak Mrk. (~1592) Karesi>Anadolu eyâleti Sancak Mrk. (1867) Karesi>Hudavendigâr vilâyeti Vilâyet (1924) Balıkesir
BALIKLAVA (Balaclava) بالقلاوه Sancak (16.yy.) Kefe eyâleti Kasaba Sivastopol>Kırım>Rusya
BALIKLIÇEŞME بالقلی چشمه Nahiye Biga>Çanakkale
BALISIRA بالی صيره Sancak (16.yy.) Kefe eyâleti
BALIŞEYH (Abdurrahman Bey-obası) بالی شيخ Nahiye Keskin>Ankara Kaza (1989) Kırıkkale
BALİK بالک Kaza (1855) Revandiz>Bağdad maa Şehrizor eyâleti Nahiye Revandiz>Kerkük>Musul>Irak
BALİKAN (Balikuşağı) باليقان Nahiye (lağvedilmiş, Köyleri şimdi Karaoğlan bucağına bağlı.) Hozat>Elâzığ
BÂLİS باليس Sancak (17. yy.) Halep eyâleti
BALİSAN باليسان Nahiye Köysancak>Kerkük>Musul>Irak Nahiye Irak
BALKAS بالقاص Sancak (16. yy.) Şehrizor eyâleti
BALLI باللی Nahiye Mrk. Müsteceb>Malkara>Tekirdağ Nahiye (1924) Malkara>Tekirdağ
BALLIBADRA (Patrai) باللی بادره Sancak (18. yy.) Mora eyâleti Sancak Yunanistan
BALLICA (Engiz) بالليجه Kaza Mrk. (~1990) Ondokuzmayıs>Samsun
BALPAYAM (Deşt) بالپيام Nahiye Pülümür>Tunceli
BALTI بالتی Nahiye (Yozgat merkez İlçe bölgesinde idi.) Bozok>Bozok>Zülkadriye eyâleti
BALYA باليه Kaza Biga>Anadolu eyâleti Kaza (1867) Karesi>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1924) Balıkesir
BALYAN باليان Kaza Kerkük>Bağdad>Şehrizor eyâleti
Balyanbolu (BEYDAĞ) باليانبولی Nahiye Birgi>Aydın>Anadolu eyâleti Nahiye (1924) Ödemiş>İzmir
BÂNA (Şehrizor’daki Ana ve Harur olması muhtemel.) بانه Sancak (16.yy.) Musul eyâleti
BANA بانا Kaza (1878) Tatarbazarcığı>Rumeli-i Şarkî vilâyeti
BANALUKA (Banja Luka) بانالوقه Sancak (1833) Bosna eyâleti Sancak (1866) Bosna vilâyeti Sancak Bosna-Hersek
BANARLI بانارلی Nahiye Merkez>Tekirdağ
BANAT (Tımışvar, Pençevo) بانات Bölge (Osmanlı idaresinde Tımışvar valiliği adı altında bulunmuşdur.) Macaristan
BANAZ (İslâm) بناز Nahiye Uşak>Kütahya>Anadolu eyâleti Nahiye (1867) Uşak>Kütahya>Hudavendigâr vilâyeti Nahiye (1924) Uşak>Kütahya Kaza (1953) Uşak
BANDIRMA باندرمه Köy Aydıncık (Edincik)>Hudavendigâr>Anadolu Eyâ. Kaza (1877) Karesi>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1924) Balıkesir
BANİYAS بانياس Nahiye Hasiba>Şam>Suriye vilâyeti Kaza Mrk. Merkab>Suriye
BANYA (Banja) بانيه Nahiye Merkez>Prizren>Kosova vilâyeti Nahiye Prizren>Yugoslavya
BAR بار Kasaba Arnavutluk Kasaba Karadağ>Yugoslavya
BARAK (Karkamış) براق Köy Cerablus>Nizip>Gaziantep Nahiye (1924) Nizip>Gaziantep Kaza (~1990) Gaziantep
BARAKLICUMA براقلی جمعه Nahiye (1867) Merkez>Siroz>Selânik vilâyeti
BARANYA (Konof, Kireş) بارانيا Eyâlet Macaristan
BARBAROS بارباروس Nahiye Merkez>Tekirdağ
BARBAROS (Yeninahiye) بارباروس Nahiye Çeşme>İzmir Köy Uzunkuyu>Urla>İzmir
Barçınlı (Hanbarçın) (HAN) (Hüsrevpaşa) بارچينلو Kaza (16-18.yy.) K.Hisar-ı Sahib>Anadolu eyâleti Kaza (~1841) K.Hisar-ı Sahib>Hudavendigâr eyâleti Nahiye (1867) K.Hisar-ı Sahib>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (~1990) Eskişehir
Bardız (GAZİLER) بارديز Nahiye (1926) Sarıkamış>Kars Nahiye (1946) Şenkaya>Erzurum
BARDÛ‘ (Berdük) باردوع Sancak (16.yy.) Van eyâleti
BARE باره Kasaba Erihâ>İdlib>Halep>Halep vilâyeti
Bargiri (MURADİYE) بارکری Sancak (1548 Van eyâleti Kaza (~1845) Van>Van eyâleti Nahiye (1910) Merkez>Van>Van vilâyeti Kaza (1924) Van
Bargisor (GEDİKTEPE) بارکيصور Nahiye (1865) Kemah>Erzincan>Erzurum Köy Bozoğlak>Kemah>Erzincan
Barınç ( B EYÇAYIRI ) (Harfaz) بارينچ Nahiye Garzan>Siirt>Bitlis vilâyeti Nahiye (1924) Beşiri>Siirt
BARİN بارين Nahiye (1517) Hama>Humus>Arap vilâyeti Kasaba Halep>Suriye
BARİS بارس Eyâlet (kontluk) Macaristan
BARİŞA (Cebel-i Barişa) باريشا Nahiye (1865) Harim>Halep>Halep vilâyeti Nahiye Suriye
BARLA بارله Kaza (~1530) Hamid>Anadolu eyâleti Nahiye (1865) Eğirdir>Hamid>Konya vilâyeti Nahiye (1924) Eğirdir>Isparta
BARLETTA بارلته Kaza (Adriyatik sahilinde) Bari>İtalya
BARONYA (Dosyat) بارونيه Nahiye Rupçoz>Drama>Selanik
BARTIN (Onikidivan) بارطين Kaza (~1530) Bolu>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Viranşehir>Kastamonu eyâleti Kaza (1867) Bolu>Kastamonu vilâyeti Kaza (1920) Zonguldak Mutasarrıflığı Kaza (1924) Zonguldak Vilâyet (1991) Bartın
Basbirin (HABERLİ) باصبرين Nahiye (1924) Midyat>Mardin Nahiye (1937) İdil>Mardin
BASİT بسيط Nahiye Merkez>Lazkiye>Beyrut
BASKİL باسکل Kaza (1926) Elâzığ
BASRA بصره Eyâlet Mrk. (1534) Bağdad eyâleti Eyâlet (1546) Basra eyâleti Eyâlet Mrk. (1704) Bağdad eyâleti Sancak (1849) Bağdad maa Şehrizor eyâleti Vilâyet (1875) Basra vilâyeti Sancak (1880) Bağdad vilâyeti Vilâyet (1884) Basra vilâyeti Vilâyet (1914) İngiltere yönetimi Vilâyet Irak
BASRA بصره Antik şehir (Atlas okyanusu sahilinde) Fas
BASRULHARİR بصرالحرير Kaza (1865) Havran>Suriye vilâyeti Nahiye Ezra>Havran>Suriye vilâyeti
BASTAR باستار Nahiye (1881) Tiran>Dıraç>İskodra vilâyeti
BAŞÇİFTLİK باش چفتلک Nahiye (1865) Niksar>Tokat>Sivas vilâyeti Kasaba Merkez>Niksar>Tokat Kaza (~1990) Tokat
BAŞGEDİKLER باش کديکلر Nahiye (1926) Arpaçay>Kars
BAŞGİRDEK باش کيردک Nahiye (Köylerinin bir kısmı şimdi Merkez ve Sındırgı ilçelerine bağlı) Merkez>Balıkesir>Anadolu eyâleti
Başka (ALTINKUM) باشقه Nahiye Merkez>Âmid>Diyarbakır eyâleti Köy Merkez>Silvan>Diyarbakır
BAŞKALE (Elbak) باش قلعه Sancak (1578) Van eyâleti Kaza (17.yy.) Hakkâri>Van eyâleti Kaza (1846) Van maa Hakkâri>Erzurum eyâleti Sancak Mrk. (1882) Hakkâri>Van vilâyeti Kaza (1924) Van
BAŞKÖY (Yaylâkent) باشکوی Nahiye Merkez>Erzincan>Erzincan vilâyeti Nahiye (1954) Çayırlı>Erzincan
BAŞMAKÇI باشماقجی Nahiye Dazkırı>Afyon Kaza (~1990) Afyonkarahisar
Başnik (BAĞDERE) باشنق Köy Hazro>Silvan>Diyarbakır Nahiye Silvan>Diyarbakır
BAŞPINAR (Başvartanik) باشپيگار Nahiye Çemişgezek>Dersim>Mam.retülaziz Nahiye (1924) Çemişgezek>Elâzığ Nahiye (1938) Kemaliye>Erzincan
BAŞVİK باشويک Nahiye (1865) Ahiçelebi>Gümülcine>Edirne vilâyeti Nahiye (1919) Ahiçelebi>Gümülcine>Yunanistan
BAŞYAYLÂ باش يايلا Kasaba Tepebaşı>Ermenek>Konya Kaza (1989) Karaman
BAŞYURT (Lahan) (Aşağılahan) باشيورد Nahiye Karakoçan>Elâzığ
BATİHA بطيحه Nahiye (1875) Nasıriye>Müntefik>Basra vilâyeti
BATMAN (İluh) باطمان Köy Elmedin>Siirt Köy (1926) Merkez>Beşiri>Siirt Kasaba (1955) Merkez>Beşiri>Siirt Kaza (1957) Siirt Vilâyet (1990) Batman
BATNA بطنه Kasaba Kısantiye>Cezayir
BATNOS (Patmos) باطنوز (ada) (1867) Leryos>Sakız>C. Bahrisefid Nahiye (1913) Leryos>Sakız>Yunanistan
BATROUN بترون Nahiye (1517) Trablus>Arap vilâyeti Kaza (1856) Cebel-i Nasara>Sayda Eyâleti Kaza Cebel-i Lübnan>Lübnan vilâyeti
BATTALGAZİ بطال غازی Kaza (~1990) (Eskimalatya nahiyesi bölgesinde kuruldu. Eskimalatya’nın 18 k.yünden 12’si şimdi Battalgazi ilçesine bağlı.) Malatya
BATUM باطوم Sancak (1600) Trabzon eyâleti Sancak (1848) Trabzon eyâleti Sancak Mrk. (1851) Lazistan>Trabzon eyâleti Sancak (1867) Trabzon vilâyeti Sancak (1878) Rusya
BAYAT بايات Sancak (~1638) Bağdad eyâleti Sancak (17. yy.) İran
BAYAT بايات Köy Barçınlu>K. Hisarısahib>Anadolu eyâleti Nahiye (1867) Aziziye>Hudavendigâr vilâyeti Nahiye (1924) Emirdağ>Afyon Kaza (~1990) Afyonkarahisar
BAYAT بايات Nahiye Mrk. Alagöz>İskilip>Çorum Kaza (1958) Çorum
BAYAZIT (Kale-i Bayezid) (Doğubeyazıt) بايزيد Sancak (1578) Van eyâleti Sancak (1845) Erzurum eyâleti Sancak (1865) Erzurum vilâyeti Vilâyet (~1925) Bayazıt Kaza (1927) Karaköse Kaza (1938) Ağrı
BAYAZITAĞA بايزيد آغا Nahiye Mrk. Çaldıran>Muradiye>Van
BAYBURT بايبورد Sancak (1516) Rum eyâleti Sancak (1520) Diyarbakır eyâleti Sancak (~1530) Rum eyâleti Eyâlet Mrk. (1534) Erzurum eyâleti Sancak (1548) Erzurum eyâleti Kaza (1551) Erzurum>Erzurum eyâleti Sancak Mrk. (1878) Çıldır>Erzurum vilâyeti Kaza (1888) Erzurum>Erzurum vilâyeti Kaza (1927) Gümüşhane Vilâyet (1989) Bayburt
BAYBURD maa EREĞLİ بايبورد مع ارکلی Kaza (Tuz g.lünün güneyinde idi. Buna “Bayburd-ı Karaman” da denmiştir.) Konya>Karaman eyâleti
BAYINDIR بايندر Nahiye (1865) Çerkeş>Kengırı>Kastamonu vilâyeti Köy Merkez>Eskipazar>Karabük
BAYINDIR بايندر Nahiye (~1530) Tire>Aydın>Anadolu eyâleti Kaza (1867) İzmir>Aydın Kaza (1924) İzmir
BAYIR باير Kaza (1847) Lazkiye>Sayda eyâleti Nahiye (1888) Merkez>Beyrut Nahiye Lübnan
BAYKAN (Koh, Havel) بايقان Kaza (1938’de Garzan’ın Melefan bölgesinde “Koh” k.yünde kuruldu. 1949’da Havil hanları mevkiine taşındı.) Siirt
BAYRAMİÇ بايراميچ Kaza (1902) Biga Sancağı Kaza (1924) Çanakkale
Bayramlı (ORDU) بايراملی Kaza (Ordu’nun 4 km. güneydoğusunda ve “Eskipazar” denilen yerde idi.) Canik>Rum eyâleti
BAYRAMÖREN (Bayramviran) بايرام ويران Köy Karacaviran>Ilgaz>Çankırı Nahiye (1944) Kurşunlu>Çankırı Kaza (~1990) Çankırı
BAYRAMPAŞA بايرام پاشا Kaza (~1990) İstanbul
BAZANYA بازانيا Eyâlet (Kontluk) Macaristan
BAZBEDİ بازبدی Nahiye (Yeri tesbit edilemedi. Suriye’de kalmış olabilir.) Cizre>Mardin>Diyarbakır vilâyeti
Baziki (YAYLÂK) (H.yük) بازيکی Nahiye Bozova>Şanlıurfa
BAZYAN (Çemçemal) بازيان Kaza (1879) Süleymaniye>Musul vilâyeti
BECAYE بجايه Kaza Kostantiniyye>Cezayir
Beç (VİYANA) بچ Başşehir (Osmanlı tarihinde Viyana’nın Macarca adı olan “Beç” kullanılmıştır.) Avusturya
BED’A (Nehrüsseb‘) بدعه Nahiye (1875) Şatra>Müntefik>Basra vilâyeti
BEDEL بدل Nahiye (1865) Yıldızeli>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Direkli>Yıldızeli>Sivas
BEDEMA بدما Nahiye (1865) Cisr-i Şugur>Halep>Halep vilâyeti
BEDİKAN بديکان Kaza (Yeri tesbit edilemedi, aşiret adı olmalıdır.) Diyarbakır>Diyarbakır eyâleti
BEDİRLİ بديرلی Nahiye (1865) Merkez>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Sivas
BEDRE ve GASSAN بدره و غسان Sancak (1855-1865) Bağdad maa Şehrizor eyâleti
BEDRE بدره Nahiye (1867) Kutülamare>Bağdad vilâyeti Kaza Bağdad>Bağdad>Irak
BEĞDEŞ (Fak) بکدش Nahiye Mrk. Bucak>Siverek>Şanlıurfa
BEHBEH (Behbehan) بهبه Sancak (19.yy.) Şehrizor eyâleti
BEHERSİR بهرسير Kasaba Bağdad>Irak
BEHKÂBÂD بهقباد Üç nahiye (Esfel, Evsat, A’lâ sonekleriyle belirlenen ü. nahiye.) Bağdad>Irak
BEHLÛLİYE بهلوليه Kaza (1847) Lazkiye>Sayda eyâleti
BEHMENŞEHİR بهمنشهر Nahiye Merkez>Basra>Irak
BEHMERD بهمرد Nahiye (~1530) Hısnıkeyf ve Siird>Diyarbakır eyâleti
BEHRAM بهرام Nahiye (~1530) Tuzla>Hudavendigâr>Anadolu eyâleti Köy Merkez>Ayvacık>Çanakkale
Behramki (TEPE) (Tepebaravan) بهرامکی Kaza (17.yy.) Diyarbakır>Diyarbakır eyâleti Nahiye (1867) Merkez>Diyarbakır>Diyarbakır vilâyeti Nahiye (1936) Bismil>Diyarbakır
Behramköy (KIRELİ) بهرامکوی Kaza (17.yy.) Konya>Karaman eyâleti Nahiye (1865) Beyşehir>Konya>Konya vilâyeti Kasaba Hüyük>Beyşehir>Konya
BEKES بکس Kontluk (eyâlet) Macaristan
BEKFİYE بکفيه Nahiye (1856) Cebel-i Nasara>Sayda eyâleti
BEKİLLİ بکللی Nahiye Çal>Denizli Kaza (~1990) Denizli
BEKİR (Aksaray Merkez Akhisar k.yü civarında idi.) بکر Nahiye (16.yy.) Koçhisar>Aksaray>Karaman eyâleti
BEKİRHAN (Şelmo) (Milikan) بکرخان Köy Merkez>Beşiri>Siirt Nahiye (1938) Kozluk>Siirt Nahiye (1990) Kozluk>Batman
BELAC بلاج Nahiye (1889) Kayalar (Cuma)>Serfiçe>Manastır
BELBED بلبد Kasaba Filistin
BELBİS بلبيس Kasaba Kahire>Mısır eyâleti
BELCİK (Kilmigad, Yavu) بلجک Nahiye (~1530) Tokat>Sivas-Tokat>Rum eyâleti Kaza (17.yy.) Sivas>Sivas eyâleti Nahiye (1865) Yıldızeli>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Yıldızeli>Sivas
BELDE بلده Nahiye (Çemişgezek’in güneyinde bulunan vadi.) Merkez>Çemizgezek>Diyarbakır eyâleti
BELED بلد Kaza Mrk. (1879) Sincar>Musul>Musul vilâyeti
BELEDÜDDEVALİ بلدالدوالی Nahiye (~1530) Ana ve Hit>Diyarbakır eyâleti
BELED-İ RUZ بلد روز Nahiye Horasan>Bağdad>Bağdad vilâyeti
BELEN بيلان Sancak (1851) Adana eyâleti Sancak (1860) Halep eyâleti Kaza (1869) Halep>Halep vilâyeti Nahiye (1939) İskenderun>Hatay Kaza (~1990) Hatay
BELEN (Büyükbelen) بيلان Nahiye (~1530) Manisa>Saruhan>Anadolu eyâleti Kasaba Halitpaşa>Saruhanlı>Manisa
BELEN بيلان Nahiye (Lağvedilmiş. Manisa Merkezde halen ü. adet “Belen” k.yü var.) Merkez>Manisa>Aydın vilâyeti
BELEN بيلان Nahiye Mrk. Demirtaş>Alanya>Antalya
BELENE (Belina) بلنه Kaza (1866) İzvornik>Bosna
BELENKÖY بيلان کوی Kaza Mrk. (1943’ten önce.) Feke>Kozan>Adana
BELGRAD بلغراد Sancak (1540) Budin eyâleti Eyâlet Mrk. (1812) Sırp eyâleti Eyâlet (1852) Belgrad eyâleti Başşehir (Osmanlı’nın Sırbistan kalelerinde asker bulundurduğu son dönemde “Belgrad Muhafızlığı” da denmiştir.) Yugoslavya
Belgrad (BERAT) (Arnavutluk Belgradı) بلغراد Sancak (1867) Yanya vilâyeti
BELGRAD بلغراد Köy Karacaköy>Çatalca>İstanbul
BELGRADCIK (Belo-Gradcik) بلغرادجق Kaza (1864) Vidin>Tuna vilâyeti Kaza (1877) Vidin>Bulgaristan Prensliği
BELKA (Nablus, Salt) بلقا Sancak (1868) Suriye vilâyeti Sancak (1888) Beyrut vilâyeti
BELNOŞ بلنوش Sancak (1660-1691) Varad eyâleti
Bel.nü (AĞLASUN) بل اوگی Kaza (~1530) Hamid>Anadolu eyâleti Kaza (16.yy.) Hamid>Karaman eyâleti Nahiye (1865) Merkez>Burdur>Konya vilâyeti Kaza (1958) Burdur
BELÖREN (Belviran) بل ويران Nahiye Ilgaz>Çankırı
BELÖREN (Sarıoğlan) بل ويران Kaza (16.yy.) Lârende>Karaman eyâleti Nahiye (1865) Bozkır>Konya>Konya vilâyeti Nahiye (1924) Bozkır>Konya
BELÖREN (Belviran) بل ويران Nahiye (1887) Besni>Malatya>Mam.retülaziz Nahiye (1926) Besni>Gaziantep Nahiye (1933) Besni>Malatya Nahiye (1954) Gölbaşı>Adıyaman
BELZA‘ بلضاع Kaza (16.yy.) Aclun>Şam eyâleti
BENALASHO بنالسخو Kaza (1828) Çıldır>Erzurum eyâleti
BENAMİÇ بنامچ Kaza Boğdan>Romanya
BENANİ بنانی Nahiye (1855) Merkez>Musul>Van eyâleti
BENDER (Bendery) بندر Sancak (1538) Rumeli eyâleti Sancak (1593) .zü eyâleti Sancak (1812) Silistre eyâleti Şehir Besarabya Şehir (1944) Moldavya
BENDERABBAS بندرعباس Kasaba İran
BENDER BUŞEYR بندر بوشير Şehir İran
BENHALASEL بنهاالعسل Müdürlük Mrk. Kalyûbiye>Mısır
BENİ ALİ بنی علی Kaza (1847) Lazkiye>Sayda eyâleti Nahiye (1888) Cebele>Beyrut
BENİAVAM بنی عوام Nahiye (1871) Merkez>Hicce>Yemen vilâyeti
BENİ BEHLÜL بنی بهلول Nahiye (1871) Merkez>Sana>Yemen vilâyeti
BENİESED (El-Ezireç) بنی اسد Nahiye (1884) Nasıriye>Müntefik>Basra vilâyeti
BENİHABEŞ بنی حبش Nahiye (1871) Merkez>Sana>Yemen vilâyeti
BENİHABİR بنی خبير Nahiye (1871) Merkez>Sana>Yemen vilâyeti
BENİHARİF بنی حارف Nahiye (1871) İmrun>Sana>Yemen vilâyeti
BENİHARİS بنی حارث Nahiye (1871) Merkez>Sana>Yemen vilâyeti
BENİKAYS بنی قيس Nahiye (1871) Zeydiye>Hudeyde>Yemen vilâyeti
BENİLÂM بنی لام Sancak (1857) Bağdad>Irak
BENİMANSUR بنيمنصور Nahiye (1871) Kurna>Basra>Irak
BENİREBİA (Diyar-ı Beni Rebia) بنی ربيعه Sancak (1520) Rakka eyâleti
BENİSA‘B (Tulkerem) بنی صعب Nahiye (1517) Gazze>Arap eyâleti Kaza (1634) Nablus>Sayda eyâleti Kaza (~ 1912) Belka>Beyrut vilâyeti
BENİSUVEYF بنی سويف Sancak Mısır eyâleti Kaza (1640) Atfihiye>Mısır eyâleti Kaza (19. y.y.) Minye>Mısır eyâleti Sancak (1850) Mısır eyâleti Müdiriyet Mısır hıdiviyeti
BENİŞEHR (Sadvan) بنی شهر Kaza (1871) Asir>Yemen vilâyeti
BENİYETİM بنی يتيم Nahiye (1871) Merkez>Asir> Yemen vilâyeti
BENKÜDRE ve TAİFE-İ BACLAN ve MAHLAN بنکودره وطاءفهء باجلان و محلان Kaza (~1609) Hanikin>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
BENKÜDRE بنکودره Nahiye (1867) Hanikin>Bağdad vilâyeti
BERADOST برادوست Nahiye (1879) Revandiz>Şehrizor>Musul vilâyeti
BERANE (Berani) (Ivangrad) برانه Kaza (1580) Yenipazar>Bosna eyâleti Kaza (1881) İpek>Kosova vilâyeti Kaza (1913) Karadağ C. >Yugoslavya
BERASA براعصه Nahiye Merkez>Bingazi>Libya
BERAT maa AVLUNYA برات مع آولونيه Sancak (1846) Yanya eyâleti
BERAT (Belgrad) برات Sancak (1867) Yanya vilâyeti Sancak (1913) Arnavutluk
BERATİR براتير Kaza Laşid>Girit>Yunanistan
BERBERE (Berber) بربره Müdiriyet Mısır Müdiriyet Sudan
BERBİR بربير Nahiye (1866) Banaluka>Bosna vilâyeti Nahiye Bosna-Hersek
BERCE maa KENZİN برجه مع کنزين Kaza (1866) İzvornik>Bosna vilâyeti Kaza Bosna-Hersek
BERÇİN maa YABANÂBÂD برچين مع يبان آباد Kaza (1846) Ankara>Bozok eyâleti
BERÇİN برچين Köy (“Berçin” önekli iki köy) Merkez>Kızılcahamam>Ankara
BERDENİÇ برده نيچ Nahiye (16.yy.) Merkez>Çermik>Diyarbakır eyâleti
BERDİH برديح Nahiye (19.yy.) Merkez>Erganimadeni>Diyarbakır eyâleti
BEREK (Beregh) برک Eyâlet (Kontluk) Macaristan
BEREKETDAĞI برکت طاغی Kaza (~1590) Kilis>Halep eyâleti
BEREKETLİ برکتلی Nahiye (1877) İştib>.sküb>Kosova vilâyeti
BEREKETLİ برکتلی Nahiye Reşadiye>Tokat
BEREKETLİ maa KAVALA برکتلی مع قواله Kaza (1846) Selânik> Selânik eyâleti
Bereketlimaden (Maden, Hamidiye) (ÇAMARDI) برکتلی معدن Kaza (17.yy.) Niğde>Karaman eyâleti Kaza (1865) Niğde>Konya vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Niğde Kaza (1948) Niğde
BEREKSAS (Beregh-Szasz) برکساس Kasaba Berek>Macaristan
BEREND برند Sancak (17. yy.) Şehrizor eyâleti
BERENDİ برندی Kaza (Ceyhan’ın güney bölgesinde idi.) Adana eyâleti
BERGAMA برغمه Kaza (~1530) Hudavendigâr>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Karesi> Hudavendigâr eyâleti Kaza (1867) İzmir>Aydın vilâyeti Kaza (1924) İzmir
Bergici (DÖVMEKAYA) برکيجی Nahiye (1888) Bayburt>Erzurum>Erzurum vilâyeti Köy Merkez>Bayburt>Gümüşhane Köy Merkez>Merkez>Bayburt
Bergos (Ahyolu Burgazı) (BURGAZ) برغوس Sancak (1878) Rumeli-i Şarkî vilâyeti Vilâyet (1908) Bulgaristan
BERGOS برغوس Nahiye (1886) Lapseki>Biga sancağı Nahiye Mrk. Umurbey>Lapseki>Çanakkale
Bergos (LÜLEBURGAZ) برغوس Kaza (1865) Kırkkilise>Edirne vilâyeti Kaza (1924) Kırklareli
Bergos-ı Kebir (Burgaz) (GÖKÇEALAN) برغوس کبير Nahiye (~1530) Ayasluğ>Aydın>Anadolu eyâleti Köy Merkez>Selçuk>İzmir
BERİYYECİK بريه جک Kaza (16. yy.) Mardin>Diyarbakır eyâleti
BERKAİD برقعيد Kasaba Buk’a>Musul>Irak
BERKOFÇA (Berkovitsa) برقوفچه Sancak (1816) Vidin eyâleti Kaza (1864) Vidin>Tuna vilâyeti Kaza (1908) Vidin>Bulgaristan
BERKÛH maa ŞEHRPAZAR برکوه مع شهربازار Kaza (1855) Süleymaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti>Irak
BERMANE (Cedîde) برمانه Kaza Mrk. (1856) Şuf>Cebel-i> Dürzi>Sayda eyâleti
BERME برمه Kasaba Mısır
Berne (BALCA) برنه Nahiye (1865) Bayburt>Erzurum>Erzurum vilâyeti Köy Merkez>Merkez> Bayburt
BERSİS برسيس Nahiye Merkez>Bingazi>Libya
Berta (ORTAKÖY) برتا Nahiye Merkez>Artvin
Bertiz (AĞABEYLİ) برتيز Nahiye (15, 16.yy.) Maraş>Maraş>Zülkadriye eyâleti Kaza (1608) Maraş>Adana eyâleti Nahiye (1866) Maraş>Maraş>Halep vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Kahramanmaraş
BERZAVE برزاوه Nahiye (1901) Akova>Seniçe>Kosova vilâyeti
BESNİ بهسنی Sancak (1517) Arap vilâyeti Kaza (~1530) Gerger-Kâhta>Rum eyâleti Sancak (1846) Harput eyâleti Kaza (1870) Malatya>Diyarbakır eyâleti Kaza (1877) Malatya>Mam.retülaziz vilâyeti Kaza (1926) Gaziantep Kaza (1933) Malatya Kaza (1954) Adıyaman
BEŞDİVAN بشديوان Kaza (1841) Kocaeli>Hudavendigâr eyâleti
BEŞİKDÜZÜ (Şarlı) بشيکدوزی Nahiye Vakfıkebir>Trabzon Kaza (~ 1990) Trabzon
BEŞİKTAŞ بشيکطاش Kaza (1930) İstanbul
BEŞİR بشير Nahiye (1850) Merkez>Kerkük>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
BEŞİRİ (Elmedin, Kobin) بشيری Nahiye (~1530) Hısnkeyf-Siirt>Diyarbakır eyâleti Kaza (17.yy.) Siirt> Diyarbakır Kaza (1864) Diyarbakır>Diyarbakır vilâyeti Kaza (1926) Siirt Kaza (1990) Batman
Beşiri (KOYUNÖREN) بشيری Nahiye (1867) Cizre>Mardin>Diyarbakır vilâyeti Köy Merkez>Silopi>Mardin
BEŞİTA بشيتا Kaza Dağıstan>Rusya
BEŞKELEK (Nagy Becskerek) بش کلک Sancak (1552) Tımışvar eyâleti
BEŞKONAK (Bozyaka) بش قوناق Nahiye (1865) Merkez>Teke>Konya vilâyeti Nahiye (1865) Manavgat>Antalya
BEŞPINAR (Çakal) بش پيکار Nahiye Vezirk.prü>Samsun
BEŞPINAR (Ridvan (Aranz) بش پيکار Kaza (17.yy.) Siirt>Diyarbakır eyâleti Nahiye (1880) Garzan>Siirt>Bitlis vilâyeti Nahiye (1938) Kurtalan>Siirt Nahiye (1990) Beşiri>Batman
BEŞYOL (Sahantil) بش يول Nahiye Mrk. (1933) Kızılin>Besni>Malatya Nahiye Mrk. (1954) Kızılin>Besni>Adıyaman
BETİL بتيل Kaza Mrk. (1871) Ricalülma>Asir>Yemen vilâyeti
BEYAĞAÇ بک آغاچ Kasaba Merkez>Kale>Denizli Kaza (~ 1990) Denizli
BEYAZKÖY بياض کوی Köy Osmanlı>Saray>Tekirdağ Nahiye Saray>Tekirdağ
BEYCE بکجه Kaza Mrk. Orhaneli>Bursa
BEYCUMA (Kasımlar) بک جمعه Nahiye Merkez>Zonguldak
BEYÇAYIRI (Barınç) (Harfaz) بک چايری Nahiye (1880) Garzan>Siirt>Bitlis vilâyeti Nahiye (1924) Beşiri>Siirt Nahiye (1990) Beşiri>Batman
BEYÇAYIRI بک چايری Nahiye Lapseki>Çanakkale
BEYDAĞ (Balyanbolu) بک طاغ Nahiye (~1530) Birgi>Aydın>Anadolu eyâleti Nahiye (1924) Ödemiş>İzmir Kaza (~ 1990) İzmir
BEYDİLİ (Çamalan=Gerede) بکديلی Nahiye Nallıhan>Ankara
BEYKOZ (Yorus) بکقوز Kaza (16. yy.) Kocaeli>Anadolu eyâleti Kaza (1855) Kocaeli>Hudavendigâr eyâleti Kaza (1878) Şehremâneti Nahiye (1926) .sküdar>İstanbul Kaza İstanbul
BEYLERBEYİ بکلربکی Semt İstanbul
Beylikahır (BEYLİKOVA) بکلک آخور Köy (C.Ö.) Merkez>Mihalıççık>Eskişehir Nahiye Mihallıççık>Eskişehir Kaza (~1990) Eskişehir
BEYNENNEHREYN بين النهرين İki nahiye (Biri Bağdad’ta, diğeri Musul’da) Irak
BEYOĞLU (Pera) بک اوغلی Sancak (1874) İstanbul Sancak (1909) İstanbul Kaza (1926) İstanbul
BEYPAZARI بک پازاری Kaza (1530) Hudavendigâr>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Ankara>Ankara eyâleti Kaza (1849) Ankara>Bozok eyâleti Kaza (1867) Ankara> Ankara vilâyeti Kaza (1924) Ankara
BEYPINARI بک پيکاری Nahiye (1865) Zara>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Zara>Sivas
BEYRUT بيروت Nahiye (1517 Şam>Arap vilâyeti Sancak (1598) Sayda eyâleti Sancak (1660) Şam eyâleti Sancak (17.yy.) Sayda eyâleti Sancak (1865) Suriye vilâyeti Müs.sancak (1876) Beyrut sancağı Sancak (1877) Suriye vilâyeti Müs. Sancak (1879) Beyrut sancağı Sancak (1880) Teşkilli Beyrut sancağı Vilâyet (1888) Beyrut vilâyeti
BEYŞEHİR (Bu ad, 13.yy.’da şehri merkez yaparak bu bölgede hüküm süren Eşrefoğlu Süleyman Beye izâfeten verilmiştir. 1389-1466 arasında Karamanoğulları ile Osmanlı arasında def’alarca el değiştirmiştir. Karaman eyâletine bağlanıncaya kadar “vilâyet” statüsünde kalmıştır.) بک شهر Vilâyet Karamanoğulları Beyliği Hük.met Mrk. (13.yy.) Eşrefoğlu Beyliği Vilâyet (13.yy.) Hamitoğulları Beyliği Vilâyet (1389) Karamanoğulları Beyliği Vilâyet (1466) Osmanlı hâkimiyeti Sancak (~1530) Karaman eyâleti Kaza (1865) Konya vilayeti Kaza (1924) Konya
BEYT-İ A’TAB بيت اعطاب Nahiye (1874) Halilürrahman>Kudüs>Filistin
BEYT-İ CİBRİN بيت جبرين Nahiye (1874) Halilürrahman>Kudüs>Filistin
BEYTÜDDÎN بيت الدين Sancak Mrk. (1861) Cebel-i Lübnan sancağı
BEYT-İ EBU ULVANE بيت ابوعلوانه Kaza (1856) Cebel-i Dürzi>Sayda eyâleti
BEYTÜLFAKİH بيت الفقيح İki kaza (Sagir ve Kebir sıfatlarıyla.) Hudeyde>Yemen vilâyeti
BEYTÜLLAHM (Bethlehem) بيت اللحم Nahiye Kudüs>Filistin Kaza (1874) Kudüs>Filistin Kaza (1963) Kudüs>İsrail
BEYTÜŞŞEBAB (Elki) بيت الشباب Kaza (1855) Hakkâri>Van eyâleti Kaza (1936) Hakkâri Kaza (1990) Şırnak
BEYTÜŞŞEBAB بيت الشباب Kaza (1856) Cebelinasara>Sayda eyâleti Köy Merkez>Metin>Cebelilübnan sancağı
BEYTÜŞŞELEF بيت الشلف Nahiye (1888) Sahyun>Lazkiye>Beyrut vilâyeti
BEZ بذ Nahiye (Azerbaycan-İran sınırında) Kafkasya
BEZAĞA بزآغه Nahiye Bab>Halep>Suriye
Bezge (YEDİTEPE) بزکه Nahiye Yaylâdağı>Hatay
Bibol (KONACIK) بيبول Nahiye (1877) Pütürge>Mam.retülaziz> Mam.retülaziz vt Köy Taraksu>Gerger>Adıyaman
BİCAR بجار Kaza (16.yy.) Diyarbakır> Diyarbakır eyâleti
BİCAY (Bicaj) بجای Kaza Mrk. (1913) Loma>Prizren>Arnavutluk
BİCORAVA بيجوراوه Kaza (1849) Kengırı>Bozok eyâleti
BİÇ بيچ Kasaba Mısır
BİÇİNCİK بيچنجک Nahiye Mrk. Asarcık>Kavak>Samsun Kaza Mrk. (~1990) Asarcık>Samsun
Bidevi (ESENÇAY) بيده وی Nahiye (1924) Erbaa>Tokat Nahiye (1953) Taşova>Amasya
BİGA (Kale-i Sultaniye) بيغا Sancak (~1530) Anadolu eyâleti Sancak (1533) Kaptanpaşa eyâleti Sancak (1841) Hudavendigâr eyâleti Kaza (1886) Biga sancağı Kaza (1924) Çanakkale
BİGADİÇ بيغاديچ Kaza (~1530) Karesi>Anadolu eyâleti Nahiye (1892) Merkez>Karesi>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1943) Balıkesir
BİHAR (Gros varadin) بيهار Eyâlet (Kontluk) Macaristan
BİHCOVA بهجوه Kaza Mrk. (1877) Osmaniye (Maliş)>.sküb>Kosova vilâyeti
BİHEŞTE بهشته Nahiye (1874) Merkez>Görice>Manastır vilâyeti
BİHKE (Bihaç) بهکه Sancak (1866) Bosna vilâyeti Sancak Bosna – Hersek
BİHLİŞTE (Bilisht) بهلشته Nahiye (1874) Merkez>Görice>Manastır vilâyeti
BİHOR بهور Kaza (17.yy.) Yenipazar>Bosna eyâleti Nahiye Akova>Yenipazar>Kosova
BİKÂ (Bik.ülaziz) (Ma‘allaka) بقاع Sancak (17. yy.) Şam>Şam eyâleti Kaza (1865) Şam>Suriye vilâyeti Kaza Şam>Suriye vilâyeti
BİKÂ-İ GARBİ بقاع غربی Kaza (1865) Şam>Suriye vilâyeti
BİKÂ-i ŞARKİ بقاع شرقی Nahiye (1865) Bikaülaziz>Şam>Suriye vilâyeti
BİKDERE (Beydere) بيکدره Nahiye (1867) Hanikin>Bağdad>Bağdad vilâyeti
BİLÂD-I BİŞARA (Tibnin) بلاد بشاره Sancak (1855) Sayda eyâleti Kaza (1865) Sayda-Beyrut>Sayda eyâleti
BİLADÜLBUSTAN بلاد البستان Nahiye (1871) Sana>Yemen>Yemen vilâyeti
BİLADÜLHADA (El-Hadâ) بلاد الحدا Nahiye (1871) Merkez>Sana>Yemen vilâyeti
BİLÂD-I HEMEDAN بلاد همدان Nahiye (1871) Merkez>Sana>Yemen vilâyeti
BİLÂDÜRRUÛS بلاد الرؤس Nahiye (1871) Merkez>Sana>Yemen vilâyeti
BİLÂD-I SEBA بلاد سباء Nahiye (1871) Merkez>Sana>Yemen vilâyeti
BİLÂD-I SİNCAN بلاد سنجان Nahiye (1871) Merkez>Sana>Yemen vilâyeti
BİLECİK بيله جک Kaza (~1530) Sultan.nü>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Kütahya>Hudavendigâr eyâleti Sancak (1842) Hudavendigâr eyâleti Sancak Mrk. (1883) Ertuğrul>Hudavendigâr vilâyeti Vilâyet (1924) Bilecik
BİLEKE (Bileca) بيلکه Kaza (1866) Hersek>Bosna vilâyeti Kaza Bosna-Hersek
BİNAT بينات Kasaba (Batı İran’da Urmiye g.lü civarında) İran
BİNGAZİ بنغازی Sancak (1578) Trablus eyâleti Müs. Sancak (1863) Bâb-ı Âli Vilâyet (1879) Bingazi vilâyeti Müs. Sancak (1888) Bâb-ı Âli Müs. Sancak (1912) İtalyan işgali Müs. Sancak (1951) Libya
BİNGÖL (Çapakçur) بيک کول Vilâyet (1936’da kuruldu. Eski “Çapakçur” kazası bu ilin Mrk. oldu. 1945 yılına kadar Çapakçur olarak tanındı.) Bingöl
BİNZERT (Bizerte) بنزرت Kasaba Tunus
Birastik (ARIKBAŞI) براستيک Nahiye Mrk. Danişmend>Divriği>Sivas
Birastik (ESİMLİ) براستيک Nahiye (1865) Kemah>Erzincan>Erzurum vilâyeti Köy Alpköy>Kemah>Erzincan
BİRE بيره Kasaba (1874) Kudüs>Filistin
BİRECİK (Bire) (Biretülfırat) بيره جک Sancak Mrk. (1517) Urfa>Arap vilâyeti Sancak Mrk. (1520) Urfa>Halep eyâleti Kaza (1846) Rakka>Halep eyâleti Kaza (1867) Urfa>Halep vilâyeti Kaza (1924) Şanlıurfa
Bİ’RETÜLCERD بيرة الجرد Nahiye (1902) Hamidiye>Hama>Suriye vilâyeti Nahiye Umraniye>Hama>Suriye vilâyeti
BİRGİ برکی Beylik Mrk. (1307) Aydınoğulları beyliği Kaza (~1530) Aydın>Anadolu eyâleti Nahiye (1867) Ödemiş>İzmir>Aydın vilâyeti Nahiye (1924) Ödemiş>İzmir
BİRGOMA برغوما Nahiye (16.yy.) Merkez>Amasya>Rum eyâleti
BİRİKAN برکان Kaza (Yeri tesbit edilemedi. Aşiret olabilir.) Maraş>Adana eyâleti
BİRT برت Antik kasaba Bağdad>Irak
Birunâbâd (BORNOVA) بيرون آباد Nahiye (16.yy.) İzmir>Sığla>Kaptanpaşa eyâleti Nahiye (1841) İzmir>Sığla>Aydın eyâleti Nahiye (1867) Merkez>İzmir>Aydın vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>İzmir Kaza (1958) İzmir
BİRÜSSEB‘ (Birü’l-seb) بءرالسبع Kaza (1874) Kudüs>Filistin
BİSAN بيسان Kasaba Ürdün
BİSKRA بسکره Kasaba (1534) Kostantiniyye>Cezayir eyâleti
BİSKENTA بسکنتا Nahiye (1861) Metin>Cebelilübnan sancağı
BİSMİL بسمل Kasaba Merkez>Diyarbakır>Diyarbakır vilâyeti Nahiye Merkez>Diyarbakır Kaza (1936) Diyarbakır
BİŞERA (Bilâd-ı Bişara) (Tibnin) بشره Nahiye (1517) Trablus>Arap vilâyeti Kaza (1856) Cebel-i Nasara>Sayda eyâleti Nahiye (1861) Cebel-i Lübnan sancağı
BİŞTE بيشته Nahiye (1871) Benişehir>Asir>Yemen vilâyeti
BİŞTERİÇE بيشته ريچه Nahiye (1901) Akova>Seniçe>Kosova vilâyeti
BİTLİS (Bidlis) بدليس Sancak (16.yy.) Diyarbakır eyâleti Sancak (1578) Van eyâleti Kaza (1847) Muş>Erzurum eyâleti Vilâyet (1878) Bitlis vilâyeti Kaza (1929) Muş Vilâyet (1936) Bitlis
BİYALE (Biale) بياله Kaza (Galiçya bölgesinde) Avusturya–Macaristan
BİYANÇE بيانچه Nahiye (1877) Koçana>.sküb>Kosova vilâyeti
Bizeri (AKBELEN) بيزه ری Nahiye (1865) Merkez>Tokat>Sivas vilâyeti Köy Gökdere>Merkez>Tokat
BİZERTE بيزرطه Şehir Tunus eyâleti
BODRİNE بودرينه Kaza (1812) Sırp eyâleti
BODRUM (Halikarnas) بودروم Kale (~1530) Isravalos>Menteşe>Anadolu eyâleti Nahiye Karaova>Menteşe>Aydın eyâleti Kaza (1841) Menteşe>Aydın vilâyeti Kaza (1924) Muğla
BOĞAZ بوغاز Kaza (1849) Kengırı>Bozok eyâleti
BOĞAZHİSAR بوغازحصار Nahiye (~1530) Ayazmend>Karesi>Anadolu eyâleti
BOĞAZİÇİ (Büyükkale) بوغازايچی Nahiye (1930) Tire>İzmir
BOĞAZKALE (“Yekbaş” nahiyesinin devamı) بوغازقلعه Nahiye (1935) Sungurlu>Çorum Kaza (~ 1990) Çorum
BOĞAZKAYA (Tosköy) بوغازقيا Nahiye Bafra>Samsun
BOĞAZLIYAN بوغازليان Nahiye (16.yy.) Bozok>Bozok>Zülkadriye eyâleti Kaza (~1807) Bozok>Bozok eyâleti Kaza (1867) Yozgat>Ankara vilâyeti Kaza (1924) Yozgat
BOĞDAN (Moldavya) (1455’te fethedildi, müteakiben imtiyazlı bir eyâlet yapıldı. 1775’te Avusturya, Boğdan’ın kuzey kısmını elegeçirerek Bukovina eyâletini kurdu. 1866’da Eflâk-Boğdan (Memleketeyn)’ın Romanya adı altında bir krallık olması kabul edildi. (I. Abdülaziz onayladı.) 1878 Berlin antlaşmasıyla Romanya’ya bağımsızlık tanındı.) بوغدان Eyâlet (1455) Boğdan eyâleti Eyâlet (1866) Romanya Krallığı Eyâlet (1878) Bağımsız Romanya
BOGOMİL (Suğla) بوغوميل Nahiye (1877) K.prülü>.sküb>Kosova vilâyeti
BOGOVİNE (Akhisar) (İskovile, Vakıf) بوغوينه Kaza (1866) Travnik>Bosna vilâyet
BOĞRADİÇ بوغراديچ Kaza Mrk. (1874) Istarova>Görice>Manastır
BOLAMAN (Lâleli) بولامان Nahiye (1520) Satılmış>Canik>Rum eyâleti Kaza (~1647) Ordu>Trabzon eyâleti Nahiye (1868) Ordu>Trabzon> Trabzon vilâyeti Nahiye (1924) Fatsa>Ordu
BOLAYIR بولاير Nahiye (1865) Gelibolu>Gelibolu>Edirne vilâyeti Nahiye (1924) Gelibolu>Çanakkale
BOLGRAD بولغراد Kasaba Besarabya>Rusya
BOLU بولی Sancak Mrk. (16.yy.) Konurapa>Anadolu eyâleti Sancak Mrk. (1841) Viranşehir>Kastamonu eyâleti Sancak (1864) Kastamonu vilâyeti Müs. Sancak (1908) Bolu sancağı Vilâyet (1924) Bolu
BOLVADİN (Bolivadin) بولوادين Kaza (~1530) K.Hisar-ı Sahib>Anadolu eyâleti Kaza (1841) K.Hisarı Sahib>Hudavendigâr eyâleti Kaza (1924) Afyonkarahisar
BOMBA بومبا Nahiye Merkez>Derne>Bingazi>Libya
Bonbat (CEVİZLİK) بنباط Nahiye Şirvan>Siirt
BOPAKÇA بوپاقچه Nahiye (1877) Preşova>Priştine>Kosova
BOR بور Kaza (17.yy.) Niğde>Karaman eyâleti Kaza (1865) Niğde>Konya vilâyeti Kaza (1924) Niğde
BOR maa DAİCİ بور مع دعيجی Kaza (1849) Basra>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
BORA بوره Kasaba Dimyat>Mısır hıdiviyeti
BORÇKA بورچقه Köy İskele>Arhavi>Trabzon>Rum eyâleti Kaza (1585) Lazistan>Trabzon eyâleti Kaza (1878) Çarlık Rusya Kaza (1921) Rize>Trabzon vilâyeti Nahiye (1926) Merkez>Artvin Kaza (1928) Artvin
BORBOÇKA بوربوچقه Nahiye (1874) Kesriye>Görice>Manastır
BORİSOVGRAD (Hacı İlyas) بوريسوغراد Kaza (1878) Hasköy>Rumeli-i Şarkî vilâyeti Kaza Filibe>Bulgaristan eyâleti
Borlu (Taraklıborlu) (Zağferanbolu) (SAFRANBOLU) بورلی Kaza (~1530) Bolu>Anadolu eyâleti Kaza (1811-1864) Viranşehir>Kastamonu eyâleti Kaza (1865) Kastamonu vilâyeti Kaza (1924) Zonguldak Kaza (1995) Karabük
BORLU (Demirciborlu) (Borlu-i Saruhan) بورلی Nahiye (16.yy.) Demirci>Saruhan>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Saruhan>Aydın eyâleti Nahiye (1867) Gördes>Aydın vilâyeti Nahiye (1959) Demirci>Manisa
BORNOVA (Birunâbâd) بورنوه Nahiye (16.yy.) İzmir>Sığla>Kaptanpaşa eyâleti Nahiye (1841) İzmir>Sığla>Aydın eyâleti Nahiye (1867) Merkez>İzmir>Aydın vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>İzmir Kaza (1958) İzmir
BORSOD (Mişkoliç) بورسود Eyâlet (Kontluk) Macaristan
BOSFOR بوسفور Boğaz (İstanbul ve Azak boğazlarının uluslararası adı.) İstanbul ve Azak
BOSNA (Bosnien) (Saraybosna) (Merkezleri: 1537’de Saraybosna, 1592’de Banaluka, 1639’da Saraybosna, 1722’de Trovnik, 1851’de Saraybosna.) بوسنه Sancak (1463) Rumeli eyâleti Eyâlet (1580) Bosna eyâleti Vilâyet (1866) Bosna vilâyeti Vilâyet (1878) Avusturya-Macaristan Federasyon Yugoslavya (1920) Devlet Bosna-Hersek
BOŞAT بوشاط Nahiye (1881) Merkez>İşkodra>İşkodra vilâyeti
BOT بوط Nahiye (1865) Merkez>Musul>Van eyâleti
BOTNA بوطنه Kaza (1878) Boğdan eyâleti>Romanya
BOTOCANİ (Botoşani) بوطوجانی Kaza (1878) Boğdan eyâleti>Romanya
BOYABAT بوی آباد Kaza (1841) Kastamonu>Anadolu eyâleti Kaza (1865) Sinop>Kastamonu vilâyeti Kaza (1924) Sinop
BOYALI (Susuz) بويالی Kaza (1841) Kastamonu>Kastamonu eyâleti Nahiye (1865) Araç>Kastamonu vilâyeti Nahiye (1924) Araç>Kastamonu
BOYALIK بويالق Kaza Mrk. Çiçekdağı>Kırşehir
BOYALIK (Hadımköy) بويالق Nahiye (1926) Çatalca>İstanbul
BOYER بوير Nahiye Humus>Hama>Suriye vilâyeti
Bozâbâd (BOZOVA) بوزآباد Nahiye (1867) Merkez>Urfa>Halep vilâyeti Nahiye (1924) Yaylâk>Urfa Kaza (1930) Şanlıurfa
BOZADUKÇA بوزادوقچه Kaza (1812) Sırp eyâleti
BOZAĞA ATMALUSU بوزآغه آطملوسی Nahiye (Aşiret olmalıdır. Ağcalar ve Harmancık köyleriyle 12 köy bu nahiyeye bağlı idi.) Pazarcık>Maraş>Halep vilâyeti
BOZAĞAÇ بوزآغاچ Nahiye (17.yy.) Gülnar>İçil>Karaman eyâleti Köy Merkez>Gülnar>İçel
BOZAT بوزآت Nahiye (~1530) Ordu>Canik>Rum eyâleti Köy Merkez>Piraziz>Giresun
BOZATLU (Mozatlu) بوزآتلو Kaza (1849) Ankara>Bozok eyâleti
BOZATLU بوزآتلو Nahiye (16.yy.) Merkez>Kayseri>Karaman eyâleti
BOZBABA (Hagios) (Aistrati) بوزبابا Nahiye ve ada (1867) Limni>Limni>C.Bahrisefid Nahiye (1913) Limni>Limni>Yunanistan
BOZBURUN بوزبرون Nahiye Marmaris>Muğla
BOZCAADA (Tenedos) بوزجه آطه Sancak (1867) Cezayir-i Bahr-i Sefid vilâyeti Kaza Limni>C.Bahrisefid vilâyeti Kaza (1924) Çanakkale
BOZDOĞAN بوزطوغان Kaza (c.ö.) Aydın>Aydın vilâyeti Kaza (1924) Aydın
BOZKIR (Siristad) بوزقير Nahiye (16.yy.) Seydişehir>Beyşehir>Karaman eyâleti Kaza (1840) Konya>Karaman eyâleti Kaza (1989) Karaman
BOZKURT بوزقورت Kaza (1953’te Abana bölgesinde kuruldu.) Kastamonu
BOZKURT بوزقورت Nahiye Çardak>Denizli Kaza (~1990) Denizli
BOZLU بوزلی Nahiye (~1870) Bulanık>Maraş>Halep vilâyeti
BOZOĞLAK (İhtik) (Aşağıihtik) بوز اوغلاق Nahiye (1865) Kemah>Erzincan>Ezrurum vilâyeti Nahiye (1924) Kemah>Erzincan
BOZOK (Yozgat) (Sancağın ilk Mrk., şimdi Şefaatlı bölgesinde kalan “Kızılkoca” nahiyesinin bir k.yüdür. Bozok, sancağın son merkezidir. 1927’de adı Yozgat olmuştur.) بوز اوق Sancak (1530) Zülkadriye eyâleti Sancak (16.yy.) Sivas eyâleti Eyâlet (1846) Bozok eyâleti Sancak (1872) Ankara vilâyeti Vilâyet (1924) Bozok vilâyeti Vilâyet (1927) Yozgat
BOZOVA (Bozâbâd) بوزاووه Nahiye Merkez>Urfa>Halep vilâyeti Nahiye (1924) Yaylâk>Urfa Kaza (1930) Şanlıurfa
BOZOVA بوزاووه Kaza (1562) Büyük Eflâk>Eflâk eyâleti
BOZOVA (Zivint) بوزاووه Nahiye Korkuteli>Antalya
BOZTEPE بوز تپه Kasaba Merkez>Merkez>Kırşehir Kaza (~1990) Kırşehir
BOZTEPE (Yenimüslüman) بوز تپه Nahiye (~1530) Zile>Sivas-Tokat>Rum eyâleti Nahiye (1924) Zile>Tokat
BOZÜYÜK بوز اويوک Nahiye (1888) Söğüt>Bilecik>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1926) Bilecik
BOZÜYÜK بوز اويوک Kaza (16.yy.) Menteşe>Anadolu eyâleti Nahiye (1882) Menteşe>Aydın vilâyeti Köy (c.s.) Merkez>Yatağan>Muğla
BOZYAKA بوز يقا Nahiye Mrk. Beşkonak>Manavgat>Antalya
BOZYAZI بوز يازی Kasaba Merkez>Anamur>İçel Kaza (~1990) İçel
BÖGÜRDELEN (Şabaç) بوکردلن Kaza (1867) Sırp eyâleti-Yugoslavya
BÖĞÜRTLEN بوکردلن Nahiye Birecik>Şanlıurfa
BÖLÜKYAZI (Simek) (Hivris) بولوک يازی Nahiye (1878) Merkez>Bitlis>Bitlis vilâyeti Nahiye (1935) Merkez>Bitlis
BRAZZA برازه Ada (Dalmaçya sahilinde. Eski Avusturya’ya ait.) Avusturya
BUAR بعار Kasaba Cezayir
BUCA بوجا Köy Merkez>Merkez>İzmir Nahiye (1924) Merkez>İzmir Kaza İzmir
Bucak (ORDU) (1869’dan itibaren Ordu adını aldı.) بوجاق Nahiye (1816) Giresun>Trabzon>Trabzon eyâleti Sancak (1862) Trabzon eyâleti
BUCAK بوجاق Kaza (1847) Lazkiye>Sayda eyâleti Nahiye (1888) Merkez>Beyrut vilâyeti
BUCAK (Beğdeş) بوجاق Nahiye (16.yy.) Merkez>Siverek>Diyarbakır eyâleti Nahiye (1924) Siverek>Şanlıurfa
BUCAK (Oğuzhan) بوجاق Kaza (16.yy.) Teke>Karaman eyâleti Nahiye (1865) Antalya>Teke>Konya vilâyeti Kaza (1926) Burdur
BUCAKKIŞLA بوجاق قشله Nahiye (1865) Karaman>Konya Nahiye (1989) Merkez>Karaman
BUCAKTATARI بوجاق تاتاری Sancak (1812) Silistre eyâleti Sancak (Bucak bölgesinde Akkirman ve Bender sancakları bulunduğu halde burada iskan edilen Tatarlar ayrı bir sancak oluşturmuştur. Bucak bölgesi 1484-1812 arası Osmanlı’da kalmıştır. Bucak Tatarları buradan Dobruca’ya g..müştür.) .zü eyâleti
BUCAK maa ŞURE بوجاق مع شوره Kaza (1846) Malatya maa Harput>Harput eyâleti
Budaközü (Kalınsaz) (SUNGURLU) بوداق اوزی Nahiye (16.yy.) Kırşehir>Bozok>Zürkadriye eyâleti Nahiye (17.yy.) Merkez>Yozgat>Sivas eyâleti Nahiye (19.yy.) Çorum>Yozgat>Sivas eyâleti Kaza (1866) Ankara>Bozok eyâleti Kaza (1867) Çorum>Ankara vilâyeti Kaza (1924) Çorum
BUDAPEŞTE (Budin) بوده پشته Başşehir (Osmanlı döneminde (1540-1686) Budin eyâleti idi.) Macaristan
BUĞDAYLI (Kavak) بوغدايلی Nahiye Gönen>Balıkesir
BUHARKENT (Çubukdağı) (Burhaniye) بخارکند Nahiye (1956) Kuyucak>Aydın Kaza (~1990) Aydın
BUHAYRA (Demenhûr) بحيره Sancak (19. yy.) Mısır eyâleti
BUHTAN بوهتان Kaza Mrk. (18.yy.) Zaho>Mardin>Diyarbakır eyâleti Kaza Mrk. Zaho>Musul>Irak
BUKBAK بوقباق Sancak (1663) Uyvar eyâleti
BULAK بولاق Kasaba Kahire>Mısır
BULANCAK (Akköy) بولانجق Nahiye (1847) Ordu>Ordu>Trabzon eyâleti Nahiye (1868) Giresun>Trabzon>Trabzon vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Giresun Kaza (1934) Giresun
Bulanık (BAHÇE) بولانق Köy Maraş>Maraş>Zülkadriye eyâleti Kaza (17.yy.) Maraş>Maraş eyâleti Kaza (1878) Cebelibereket>Adana vilâyeti Kaza (1996) Osmaniye
BULANIK (Kop) بولانق Kaza (1855) Muş>Erzurum eyâleti Kaza (1884) Muş>Bitlis Kaza (1924) Muş
BULDAN (Çarşamba) بولدان Kaza (16.yy.) Kütahya>Anadolu eyâleti Kaza (1882) Denizli>Aydın vilâyeti Kaza (1924) Denizli
Bulgar Madeni (Hamidiye) (Maden) (ÇAMARDI) بولغار معدنی Kaza (16.yy.) Niğde>Karaman eyâleti Kaza (1865) Niğde>Konya vilâyeti Nahiye (1922) Merkez>Niğde Kaza (1948) Niğde
BULGARİSTAN (Sofya) بولغارستان Eyâlet (1878) Bulgar eyâleti (Prensliği) Krallık (1908) Bulgaristan
BULGARLU ve DÜNDARLU بولغارلو و دندارلو Nahiye (Sarıçam ile Seyhan nehri arasında idi.) Adana>Adana>Arap vilâyeti
BULUCAN (Emirhan) بوليجان Nahiye Zara>Sivas
BUNE (Annâbe) بونه Şehir (1540) Cezayir eyâleti Şehir (1832) Fransa Şehir (1962) Annâbe>Cezayir
BURÇ بورج Nahiye Merkez>Gaziantep Nahiye (1990) Şahinbey>Gaziantep
BURDUR بوردور Kaza (~1530) Hamid>Anadolu eyâleti Kaza (1844) Hamid>Karaman eyâleti Sancak (1871) Konya vilâyeti Vilâyet (1924) Burdur
BURGAZ (Bergos) (Ahyolu Burgazı) بورغاز Sancak (1878) Rumeli-i Şarkî vilâyeti Vilâyet (1908) Bulgaristan
BURGAZ بورغاز Nahiye (1878) Adalar>Şehremâneti
BURHANİYE (Kemer Edremid) برهانيه Kaza (~1878) Karesi>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1924) Balıkesir
BURHANİYE برهانيه Nahiye Mrk. Çubukdağı>Kuyucak>Aydın
BURSA بروسه Başkent (1326-1366) Sancak Mrk. (1366) Hudavendigâr>Anadolu eyâleti Eyâlet Mrk. (1839) Hudavendigâr eyâleti Vilâyet Mrk.(1867) Hudavendigâr vilâyeti Vilâyet (1924) Bursa
BUSAN بوسان Nahiye (1865) Cebelidür.z>Şam>Suriye vilâyeti
BUSAYRA بصيره Nahiye (1865) Uşare (Aşare)>Zor>Suriye vilâyeti
BUSRA (Busra eş-Şam) بصری Kaza (Antik şehir) Havran>Suriye vilâyeti
BUTRİNTO (Butrintom) بوترينتو Kasaba (Sahilde, Korfo adası karşısında.) Arnavutluk
BUVAZİÇ بوازيچ Kasaba Musul>Irak
BUYANE بويانه Nahiye (1881) Merkez>İşkodra>İşkodra vilâyeti
BUYANOFÇA بويانوفچه Nahiye (1877) Preşova>Priştine>Kosova vilâyeti
BÜBLÜ ببلو Nahiye (~1530) Gerger>Gerger-Kâhta>Rum eyâleti
BÜĞED بوگد Nahiye (1850) Köysancak>Kerkük>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
Bük (ÇEÇ) بوک Kaza (1867) Drama>Selânik vilâyeti
BÜKREŞ (Bucureşti) بکرش Eyâlet Mrk. (1698) Eflâk eyâleti
BÜKREŞ maa AYLİFO بکرش مع آيلفو Kaza (18.yy.) Büyük Eflâk>Eflâk eyâleti
BÜKREŞ بکرش Başşehir (1862) Romanya
BÜLEYD بليد Nahiye Medine>S.Arabistan
BÜLEYDE بليده Şehir Cezayir
BÜNYAN (Bünyanülhamid) (Sarmısaklı) بنيان Kaza (1890) Sivas>Sivas vilâyeti Kaza (1911) Kayseri
BÜREYDE (Buraydah) بريده Şehir Riyad>S.Arabistan
BÜRÜNGÜZ برونکوز Nahiye (1865) Aziziye>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Bünyan>Kayseri
BÜŞÜRÜM بشروم Nahiye (1865) Reşadiye>Tokat>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Reşadiye>Tokat
BÜYÜKADA (Beyadası) بويوک آطه Sancak Mrk. (1899) Adalar>Şehremâneti Kaza Mrk. (1909) Adalar>İstanbul vilâyeti
BÜYÜKÇEKMECE بويوک چکمجه Kaza (1876) Çatalca sancağı Nahiye (~1926) Çatalca>İstanbul Kaza İstanbul
BÜYÜKDOĞANCA بويوک طوغانجه Kaza Mrk. (1913) Meriç>Edirne
BÜYÜKECELİ بويوک اجه لی Nahiye Mrk. Ovacık>Gülnar>İçel
BÜYÜKKALE بويوک قلعه Nahiye Mrk. Boğaziçi>Tire>İzmir
BÜYÜKKARAKARLI بويوک قره قارلی Nahiye Hayrabolu>Tekfurdağı>Edirne Naliye (1924) Hayrabolu>Tekirdağ Köy Dambaslar>Tekirdağ
BÜYÜKKARIŞTIRAN بويوک قاريشديران Nahiye (Bayazıt ile oğlu Yavuz’un ordularının savaştığı yer.) Lüleburgaz>Kırklareli
BÜYÜKKÖY بويوک کوی Nahiye Çayeli>Rize
BÜYÜKLİMAN (Fol) بويوک ليمان Kaza Mrk. (1868) Vakfıkebir>Trabzon>Trabzon vilâyeti Kaza Mrk. (1924) Vakfıkebir>Trabzon
BÜYÜKORHAN (Orhan-ı Kebir) بويوک اورخان Nahiye Orhaneli>Bursa Kaza (~1990) Bursa
BÜYÜKŞAMLI (Şeyhşami-i Kebir) بويوک شاملی Nahiye Mrk. (1867) Konur>Kalecik>Ankara>Ankara vilâyeti Kaza Mrk. (1960) Sulakyurt>Ankara
BÜYÜKYURT (Hakis) (Dereova) بويوک يورد Nahiye (1926) Nazımiye>Erzincan Nahiye (1936) Nazımiye>Tunceli
CABARA جبارا Nahiye (1879) Merkez>Şehrizor>Musul vilâyeti
CABER (Türkmezarı) جعبر Kale ve kasaba Rakka>Halep>Halep vilâyeti
CABİRÜLENSAR خابرالانصار Nahiye Mrk. Yardımcı>Merkez>Şanlıurfa
Cacas (YÜCEBAĞ) جاجاس Nahiye Sason>Siirt
CAFERİYE جعفريه Nahiye (1871) Cebel-i Rime>Hudeyde>Yemen vilâyeti
Cala (DOĞRUYOL) جالا Nahiye (1926) Çıldır>Kars
CALU maa UCLE جالو مع اوجله Kaza Bingazi>Libya
CAMİAYN (Hille) جامعين Kaza (1779) Divaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti Sancak (1831) Bağdad eyâleti Kaza Divaniye Bağdad vilâyeti
CAMİLİ (Maçehel) جامعلی Sancak (~1578) Çıldır eyâleti Kaza (1585) Lazistan>Trabzon eyâleti Kaza Rusya (1878-1921) Nahiye (1924) Merkez>Artvin Nahiye (1928) Borçka>Artvin
CAMUSTİL جامستل Nahiye (16.yy.) Maraş>Maraş>Zülkadriye eyâleti Kaza (1848) Maraş>Adana eyâleti
CANİK (Samsun) جانک Sancak (1520) Rum eyâleti Sancak (1537) Sivas eyâleti Sancak (1846) Trabzon eyâleti Sancak (1871) Trabzon vilâyeti Vilâyet (1924) Samsun
Canik (GEDİKBULAK) جانک Nahiye Mrk. Timar>Merkez>Van
Canut (YENİSU) (Nederen) جانوط Köy Valir>Muş>Bitlis Nahiye (1936) Genç>Bingöl
CAR جار Şehir Medine>Hicaz>S. Arabistan
CASİM جاسم Nahiye (1865) Ezra>Havran>Suriye vilâyeti
CAYRA جايره Nahiye Mrk. Kürtün>Torul>Gümüşhane Kasaba (Kürtün kazasının merkezi Uluköy’e nakledilince Cayra da “.zkürtün” adıyla ayrı bir kasaba durumunda kaldı) Merkez>Kürtün>Gümüşhane
Cayvar (BÖLMEPINAR) جايوار Köy (Danişmendliler zamanında Samsun ve Çarşamba yöresinin tek kaza merkezi.) Merkez>Çarşamba>Samsun
CEBA‘ جباع Kaza (1855) Bilâd-ı Bişara>Sayda eyâleti
CEBARAT جبارات Kabile (nahiye) Bi’rüsseb>Kudüs>Filistin
CEBE ve ALUS جبه و آلوس Nahiye Ana>Bağdad>Bağdad vilâyeti
CEBECERİK جبه جرک Kaza (~1830) Çıldır>Erzurum eyâleti
Cebel (Pavli) (SÜTÇÜLER) جبل Nahiye (1868) Eğirdir>Hamid>Konya vilâyeti Nahiye (1924) Eğirdir Isparta Kaza (1938) Isparta
CEBEL جبل Kaza (16.yy.) İçil>Karaman eyâleti
CEBEL جبل Kaza (1865) Gümülcine>Edirne vilâyeti Kaza (1919) Gümülcine>Yunanistan
CEBELE (Zû Cebele) جبله Kasaba Yemen
CEBELE (Ceble) (Lazkiye) جبله Nahiye (1517) Trablus>Arap vilâyeti Kaza (1800) Şam>Şam eyâleti Sancak (1830) Şam eyâleti Kaza (19.yy.) Trablusşam eyâleti Kaza (1888) Beyrut vilâyeti Kaza (1912) Lazkiye>Beyrut vilâyeti
Cebel-i Akra (Ordu) (YAYLÂDAĞI) جبل اقرع Nahiye (1517) Halep>Arap vilâyeti Kaza (17.yy.) Antakya>Halep eyâleti Nahiye (1865) Cisr-i şugûr>Halep vilâyeti Kaza (1939) Hatay
CEBEL-İ A’LÂ جبل اعلا Nahiye (1517) Halep>Arap vilâyeti
CEBEL-İ ALİ جبل علی Nahiye (16.yy.) Merkez>Kayseri>Karaman eyâleti
CEBEL-İ ALUS جبل علوس Nahiye (1882) Ana>Zor sancağı
CEBEL-İ GARBİ (Garbiye) (Kasr-ı Yifrin) جبل غربی Sancak (1848) Trablusgarb eyâleti Sancak Libya
CEBEL-İ ASSAL جبل عسال Kaza (1520) Şam>Şam eyâleti
CEBEL-İ BER‘ جبل برع Nahiye (1871) Merkez>Hudeyde>Yemen vilâyeti
CEBEL-İ BENİ ÂLİM جبل بنی عالم Nahiye (1517) Halep>Arap vilâyeti
Cebelibekeret (Yarpuz) (OSMANİYE) جبل برکت Sancak (1877) Adana vilâyeti Vilâyet (923-33) Cebelibereket vilâyeti
CEBEL-İ BERİŞA (Barişa) جبل بريشا Nahiye (1517) Halep>Arap vilâyeti Nahiye (1520) Halep>Halep eyâleti
CEBEL-İ CİSR جبل جسر Nahiye (1571) İbb>Taizz>Yemen vilâyeti
CEBEL-İ DÜRÛZ (Süveyde) جبل دروز Kaza (16.yy.) Havran>Şam eyâleti Kaza (1865) Havran>Suriye vilâyeti Vilâyet (1943) Suriye
CEBEL-İ DÜRZİ جبل درزی Sancak (1856) Sayda eyâleti
CEBELÜL EKRAD جبل الاکراد Kaza (1847) Lazkiye>Sayda eyâleti Nahiye (1888) Sahyun>Lazkiye>Beyrut vilâyeti
CEBEL-İ ERCİYES جبل ارجيس Nahiye (16.yy.) Merkez>Kayseri>Karaman eyâleti Kasaba Erciyes (Zincidere)
CEBEL-İ HABEŞ جبل حبش Nahiye (1873) Hicriye>Taizz>Yemen vilâyeti
CEBEL-İ HAMİDE جبل حميده Nahiye (1517) Salhad-Aclun>Arap vilâyeti
CEBEL-İ HAMRİN جبل حمرين Sancak (16. yy.) Şehrizor eyâleti
CEBEL-İ HUNEYN جبل هونين Nahiye (1888) Merciuyûn>Beyrut>Beyrut vilâyeti
CEBEL-İ KALAMON (Duma) جبل قلمون Kaza (1520) Şam>Şam eyâleti Kaza (1865) Şam>Suriye vilâyeti
CEBEL-İ KIBLÎ جبل قبلی Nahiye (1517) Gazze>Arap vilâyeti
CEBEL-İ KOZAN جبل قوزان Sancak (19.yy.) Sivas eyâleti
CEBEL-İ KOZAN-I SAHİLİ جبل قوزان ساحلی Kaza (1848) Maraş>Adana eyâleti
CEBEL-İ KOZAN-I ŞARKÎ جبل قزان شرقی Kaza (~1848) Bozok>Bozok eyâleti Kaza (1860-1866) Bozok>Ankara
CEBEL-İ LÜBNAN (Beytüddin, Deyrülkamer) جبل لبنان Sancak (1852) Halep eyâleti Sancak (1856) Sayda eyâleti Sancak (1861) Müstakil sancak
CEBEL-İ MERİS (Atebât) جبل مريس Nahiye Ka’taba>Taizz>Yemen vilâyeti
CEBEL-İ NASARA جبل نصارا Sancak (1852) Halep eyâleti Sancak (1856) Sayda eyâleti Kaza (~1860) Lazkiye>Şam eyâleti
CEBEL-İ REYHAN جبل ريحان Kaza (~1860) Cebel-i Dürzi>Sayda eyâleti Nahiye (1861) Cezin>Cebel-i Lübnan
CEBEL-İ RİME جبل ريمه Kaza (1871) Hudeyde>Yemen vilâyeti
CEBEL-İ SEMAN (Hantuman) جبل سمعان Nahiye (1517) Halep>Arap vilâyeti Nahiye (1520) Halep>Halep eyâleti Kaza (1888) Halep vilâyeti
CEBEL-İ İYAL-İ SERİH جبل عيال سريح Nahiye (1871) Sana>Yemen vilâyeti
CEBEL-İ SÜMMAK جبل سماک Nahiye (1517) Halep>Arap vilâyeti
CEBEL-İ ŞAMİ جبل شامي Nahiye (1517) Gazze> Arap vilâyeti
CEBEL-İ ŞARK جبل شرق Nahiye (1871) Anis>Yemen>Yemen vilâyeti
CEBEL-İ TERİŞHA جبل تريشحا Kaza (1660) Akka>Sayda eyâleti
CEBELİYE جبليه Kaza (1328 salnamesinde) Katar>Necid>Habeş eyâleti
CEBHE ALİ جبهه علی Kaza (17.yy.) Şam>Şam eyâleti
CEBİN جبين Nahiye (1871) Rida>Sana>Yemen vilâyeti
CEDİD جديد Nahiye (Orhangazi’de halen “Cedid” önekli iki köy var) Orhangazi>Bursa>Hudavendigâr vilâyeti
CEDİD جديد Nahiye (1965) İskeçe>Gümülcine>Edirne vilâyeti Nahiye (1919) İskeçe>Gümülcine>Yunanistan
CEDİD DOĞAN جديد طوغان Sancak (1812) Silistre eyâleti
CEDİDE جديده Kaza (1851) Divaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
CEDİDE جديده Kaza Mrk. Şuf>Cebel-i Lübnan Kaza Mrk. (1888) Merciuyûn>Beyrut>Beyrut vilâyeti
CEFARE جفاره Nahiye Merkez>Trablusgarb>Libya
CEHRAN جهران Nahiye (1871) Anis>Sana>Yemen vilâyeti
CELÂ جلا Kaza Mrk. Ekin.zü>Kahramanmaraş
CELÂLLI جلاللی Nahiye Hafik>Sivas
CELEBLİ جلبلی Nahiye (1865) İskeçe>Gümülcine>Edirne vilâyeti Nahiye (1919) İskeçe>Gümülcine>Yunanistan
CELİKANLIYURT جليکانلی يورد Nahiye Mrk. Yazyurdu>Gürün>Sivas
CELÛLA جلولا Kasaba (1574) Tunus eyâleti
CEMAAYN-İ EVVEL جماعين اول Nahiye Nablus>Belka>Beyrut vilâyeti
CEMAAYN-İ SÂNİ جماعين ثانی Nahiye Nablus>Belka>Beyrut vilâyeti
CEMERNİK جمرنيک Nahiye (1924) Loros>Preveze>Yanya vilâyeti
CEMİLBEY (Çorak) جميل بک Nahiye Mecit.zü>Çorum Nahiye (1924) Merkez>Çorum
CEMİLE جميله Kasaba Cezayir
CEMİLE جميله Nahiye Cebel-i Haraz>Sana>Yemen
Cencige (ÇAĞLAYAN) جنجکه Nahiye Merkez>Erzincan>Erzurum vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Erzincan
CEND جند Kasaba Yemen
CENGERLİ (Esirgâh=Doğandere) جنکرلی Nahiye Refahiye>Erzincan>Erzurum Nahiye (1924) Refahiye>Erzincan
CENGERLİ جنکرلی Nahiye Babaeski>Kırkkilise>Edirne Köy Merkez>Babaeski>Kırklareli
CENİN جنين Nahiye (1517) Safed>Arap vilâyeti Kaza (~1614) Nablus>Sayda eyâleti Kaza (1660-1888) Belka>Beyrut vilâyeti Kaza (~1902) Beyrut>Beyrut vilâyeti Kaza (~1912) Nablus>Beyrut vilâyeti
CENNETÂBÂD (Taşburun) جنت آباد Nahiye (1934) Iğdır>Kars Nahiye (1992) Merkez>Iğdır
CENÛBİYE جنوبيه Nahiye (1861) Kısrevan>Cebelilünnan
CENZUR جنزور Nahiye (1866) Merkez>Trablusgarb>Libya
CERABLUS جرابلس Nahiye (Köylerinin çoğu şimdi Barak=Kargamış ilçesine bağlı) Nizip>Gaziantep Suriye
CERBAZ جرباز Kaza (1847) Lazkiye>Sayda eyâleti
CERBE جربه Ada Tunus
CERBUİYE جربوعيه Kaza (1851) Divaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
CERCERAYA جرجرايا Kasaba Bağdad>Irak
CERDİ جردی Kasaba Cezayir
CERD-İ BEYRUT جرد بيروت Nahiye (1517) Şam>Arap vilâyeti
CERD-İ CENÛBİ جرد جنوبی Nahiye (1861) Şuf>Cebel-i Lübnan sancağı
CERD-İ CÜBEYL جرد جبيل Kaza (1856) Cebel-i Dürzi>Sayda eyâleti Nahiye (1861) Kisrevan>Cebel-i Lübnan sancağı
CERD-İ KİSREVAN جرد کسروان Nahiye (1861) Kisrevan>Cebeli Lübnan sancağı
CERD-İ ŞİMALİ جرد شمالی Nahiye (1861) Şuf>Cebel-i Lübnan sancağı
CERİD جريد Kaza (1846) Üzeyir>Adana eyâleti Nahiye (~1870) Ceyhan>Adana>Adana vilâyeti
CERME جرمه Kasaba Fizan>Trablusgarb>Libya
CERRAR جرار Kaza (1634) Nablus>Sayda eyâleti
CER’ÜL-ALEFE جرألعلفه Nahiye (1888) Merkez>Lazkiye>Beyrut vilâyeti
CESAN جسان Kaza (1855) Bedre>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
CEVARİ جواری Nahiye (1866) Merkez>Trablusgarb>Libya
CEVASA جواثا Kasaba Bahreyn
CEVCER جوجر Kasaba Dimyat>Mısır
CEVDETİYE جودتيه Nahiye Mrk. Tecirli>Osmaniye>Cebelibereket>Adana Kasaba Merkez>Osmaniye
CEVF جوف Nahiye (1865) Cebel-i Şumar>Şam>Suriye vilâyeti Nahiye Cebel-i Şumar>S. Arabistan
CEVHERLİ جوهرلی Nahiye Mrk. Çatalan>Karaisalı>Adana
CEVİZDERESİ maa TERME جوز دره سی مع ترمه Kaza (17.yy.) Canik>Trabzon eyâleti
CEVİZLİ (Gağras) جوزلی Nahiye (1958) Akseki>Antalya
CEVİZLİK (Bombat) جوزلک Nahiye (1938) Şirvan>Siirt (Eski “İskanbo” nahiyesinin devamı)
CEVİZLİK جوزلک Kaza Mrk. Maçka>Trabzon
CEVLÂN جولان Nahiye (1865) Kuneytıra>Havran>Suriye vilâyeti
CEVME جومه Kaza (1847) Trablusşam>Sayda eyâleti
CEVRES جورس Kaza Azerbaycan>İran
CEVVEYS جوّيث Kasaba Basra-Irak
Ceyde (ERİKLİ) جيدی Nahiye (1830) Ayıntab>Halep>Halep vilâyeti Köy Merkez>Merkez>Gaziantep
CEYHAN (Yarsuvat, Hamidiye) جيحان Nahiye Merkez>Adana>Adana vilâyeti Kaza (1893) Cebelibereket>Adana vilâyeti Kaza (1926) Cebelibereket Kaza (1933) Adana
CEYLÂNPINAR (Resülayn) (1946’da Ceylanpınar denildi.) جيلان پيکار Kaza Diyarbakır>Diyarbakır eyâleti Kaza (1882) Zor Sancağı Kaza Mardin Nahiye (1924) Viranşehir>Urfa Kaza (1981) Şanlıurfa
CEYRUD GERDAN جيرود کردان Nahiye (1861) Kisrevan>Caebelilübnan Sancağı
CEZAN VE FERSAN جزان و فرسان Nahiye (1871) Ebuariş>Asir>Yemen vilâyeti
CEZAYİR-İ BAHR-İ SEFİD (Kaptanpaşa) (Gelibolu, Çanakkale, Sakız, Rodos) جزاير بحرسفيد Sancak Derya Beyliği Eyâlet (1534) Kaptanpaşa eyâleti Sancak (1534) Derya beyliği Eyâlet (1555) Kaptanpaşa eyâleti Vilâyet (1867) (Barbaros devrinde Eyâlete Afrika adaları da dahil idi. Sonraları sahası kü.ülen Eyâletin yerine “C. Bahr-i Sefid” vilâyeti kuruldu. Vilâyetin ilk Mrk. Çanakkale oldu. Daha sonra Vilâyet Mrk. Rodosla Sakız arasında defalarca gitti-geldi. Kaptanpaşalık makamı da “Bahriye Nezareti” oldu.) C. Bahr-i Sefid vilâyeti
CEZAYİR (Cezayir-i Garb) جزاير Eyâlet (1534) Cezayir eyâleti 1534-1585 Beylerbeyi devri 1585-1659 Paşalar devri 1659-1671 Ağalar devri 1671-1830 Dayılar ve Paşa reisler devri 1830-1882 İsyan, Saldırı ve karışıklık devri 1882 Fransa hâkimiyeti (Barbaros döneminde Cezayir-i Bahr-i sefid ile birlikte bir Eyâletti. sonraları bu eyâlete, Cezayir-i Bahr-i sefid’e benzerliği önlemek için “Cezayir-i Garb veya “Mağrib” eyâleti denildi.
CEZİN جزين Kaza Cebel-i Dürzi>Sayda eyâleti Kaza (1861) Cebel-i Lübnan Sancağı
CEZİRE جزيره Sancak (19.yy.) Bağdad eyâleti Kaza Bağdad>Bağdad vilâyeti
Cezire-i İbni Ömer (Cezire-i Ömeriyye) (CİZRE) جزيرهء ابن عمر Kaza (~1830) Mardin>Diyarbakır eyâleti Kaza (1867) Mardin>Diyarbakır vilâyeti Kaza (1924) Mardin Kaza (1990) Şirnak
CEZİRE-İ BEVARİN ve’l- AYN جزيرهء بوارين والعين Kaza (1849) Basra>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
CEZİRETÜLAMÂYİR جزيرة العماير Nahiye Katif>Necid>Basra
Cıksı (AĞAÇLI) جقسی Nahiye (~1530) Merkez>Âmid>Diyarbakır eyâleti Nahiye (1924) Kulp>Diyarbakır
CİCELİ (Djidjeli) جيجلی Kasaba Kısantine>Cezayir
CİDABİYE جدابيه Nahiye Merkez>Bingazi>Libya
CİDDE (Cüdde) جده Sancak (1528) Harem-i Şerif eyâleti Eyâlet Mrk. (1595) Habeş eyâleti Sancak (1830) Hicaz vilâyeti Kaza (1876) Mekke>Hicaz vilâyeti Sancak (-1916) Hicaz vilâyeti
CİDE جيده Kaza Kastamonu>Kastamonu eyâleti Kaza (1865) Kastamonu>Kastamonu vilâyeti Kaza (1924) Kastamonu
CİDUR maa HAVRAN جدور مع حوران Kaza Havran>Şam eyâleti
CİFER جيفر Nahiye Merkez>Necid>Basra
CİHANBEYLİ (Aşiret-i Cihanbeyli) جهان بکلی Sancak (1850) Bozok eyâleti Kaza (~1856) Ankara>Bozok eyâleti Nahiye (1865) Akşehir>Konya>Konya vilâyeti Kaza (1926) Konya
CİHANGİR جهانکير Semt İstanbul
CİHANGİR جهانکير Nahiye merkezi Soğukpınar>Merkez>Bursa
CİL ve ZEBİD جيل و زبيد Kaza (1855) Samarra>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
Cilâra (SAKIZLI) جيلاره Nahiye (1888) Bayburt>Erzurum>Erzurum vilâyeti Köy Merkez>Bayburt>Gümüşhane Köy Merkez>Merkez>Bayburt
CİLLIK جِللِق Nahiye (1865) Merkez>Şam>Suriye vilâyeti
Cilvana (EMİNBEY) جيلوانا Nahiye (1926) Posof>Kars
Cimin (ÜZÜMLÜ) جمين Nahiye (1865) Merkez>Erzincan>Erzurum vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Erzincan
Cincife (ÇAMAĞZI) جينجيفه Nahiye (16.yy.) Tokat>Sivas-Tokat>Rum eyâleti Köy Gökdere>Merkez>Tokat
Cinis (ORTABAHÇE) جنس Nahiye (16.yy.) Şoğik>Bayburt>Rum eyâleti Köy Kandilli>Aşkale>Erzurum
CİNKİFE جينکيفه Köy Yarımca>Nizip>Gaziantep Kaza merkezi (1958) Yavuzeli>Gaziantep
CİRCA (Sa’id) (Samah) جرجه Sancak (1774) (Müdiriyet) Mısır eyâleti
CİSR-İ ÇAŞNİGİR maa KONUR جسر چاشنيکير مع قوگر Kaza (1849) Ankara>Bozok eyâleti
Cisr-i Ergene (UZUNKÖPRÜ) جسر ارکنه Kaza (1865) Edirne>Edirne vilâyeti Kaza (1924) Edirne
CİSR-İ MUSTAFA PAŞA (Mustafa Paşa) (Sivilen-Grad) جسر مصطفی پاشا Kaza (1865) Edirne>Edirne vilâyeti Kaza (1913) Hasköy>Bulgaristan
Cisr-i Suruç (SURUÇ) جسر سروج Kaza (1846) Rakka>Halep eyâleti Kaza (1867) Urfa>Halep vilâyeti Kaza (1924) Şanlıurfa
CİSR-İ ŞUGÛR جسر شغور Nahiye (1517) Halep>Arap vilâyeti Kaza (1520) Halep>Halep eyâleti Kaza Halep>Suriye
CİZAN جيزان Nahiye Ebu Ariş>Hudeyde>Yemen vilâyeti Nahiye S. Arabistan
CİZE جيزه Sancak (1520) Mısır eyâleti Kaza (19.yy) Atfihiye>Mısır eyâleti Sancak Mısır eyâleti Kaza (1876) Kahire>Mısır hıdiviyeti Müdiriyet (1890) Mısır hıdiviyeti
CİZE جيزه Nahiye (1865) Salad>Kerek>Suriye vilâyeti Nahiye .rdün
CİZRE (Cezire-i İbni Ömer) (Cezire-i Ömeriyye) جزره Sancak (~1830) Diyarbakır eyâleti Kaza Mardin>Diyarbakır eyâleti Kaza (1867) Mardin>Diyarbakır vilâyeti Kaza (1924) Mardin Kaza (1990) Şırnak
Cönek (YAYLÂDERE) (Holhol) جونک Nahiye Kiğı>Bingöl
CUBAS جوباس Nahiye (Çolaklı bucağı bölgesinde idi.) Merkez>Malatya>Rum eyâleti
CULA (Gyula) جوله Eyâlet Mrk. Bekes>Macaristan
CULAB (Merkez Kabahaydar bucağı bölgesinde bulunan akarsuyun adı “Culab suyu”dur.) جولاب Sancak (1516) Diyarbakır eyâleti Nahiye Merkez>Urfa>Diyarbakır eyâleti
CULFA جولفه Kasaba Karabağ>Azerbaycan
CULFAR جلفاَر Kasaba Amman>.rdün
CUM جوم Nahiye (1517) Halep>Arap vilâyeti Kaza (1520) Kilis>Halep eyâleti Nahiye Halep>Suriye
CUMA (Cuma Pazarı) (Serfice Cuması) (Kayalar) جمعه Kaza (1889) Serfiçe>Manastır
Cumaâbâd (SEYDİKÖY) (Cumaovası) جمعه آباد Nahiye (16.yy.) İzmir>Sığla>Kaptanpaşa eyâleti Nahiye (1924) Merkez>İzmir
CUMA-İ ATİK (Eskicuma) (Tirgovişte) جمعهء عتيق Kaza (1864) Ruscuk>Tuna vilâyeti Kasaba (1878) Osmanpazarı>Bulgaristan eyâleti Vilâyet (1908) Bulgaristan
CUMA-İ BÂLÂ (Gorna-cumaya) (Blagoev-grad) جمعهء بالا Kaza (1867) Siroz>Selânik vilâyeti Vilâyet (1913) Bulgaristan
CUMAÇAY جمعه چای Nahiye Merkez>Ağrı
Cumaovası (Cumaâbâd) (MENDERES) جمعه اووه سی Nahiye (16.yy.) İzmir>Sığla>Kaptanpaşa eyâleti Nahiye (1924) Merkez>İzmir Kaza (~1990) İzmir
CUMAYERİ جمعه يری Kasaba Gümüşova>Düzce>Bolu Kaza (1999) Düzce
CUNYE جونيه Nahiye Lübnan
CÜBBE جُبّهَ Nahiye (16.yy.) Ana ve Hit>Diyarbakır eyâleti
CÜBBETÜL-GASSÂL جُبّة الغصال Nahiye (1517) Şam>Arap vilâyeti
CÜBEYL جبيل Nahiye (1517) Trablusşam>Arap vilâyeti
CÜBEYL İSKELESİ جبيل اسکله سی Nahiye (1861) Kisrevan>Cebel-i Lübnan
CÜBEYL-İ ULYÂ جبيل عليا Nahiye (1861) Kisveran>Cebeli Lübnan sancağı
CÜLMEN جولمن Nahiye Mrk. Akziyaret>Merkez>Şanlıurfa
ÇAÇKA چاچقه Kaza (1812) Sırp eyâleti
ÇAD چاد Sancak (17.yy.) Trablus eyâleti Sancak Sudan
ÇAĞAN maa KIZILCA چاغان مع قزيلجه Sancak (1830) Şehrizor eyâleti
ÇAĞIŞ چاغيش Nahiye (1943) Bigadiç>Balıkesir
ÇAĞLARCA (Amutka) (Peyik) چاغلرجه Köy Amutka>Hozat>Elâzığ vilâyeti Nahiye Hozat>Tunceli
ÇAĞLAYAN (Cencige) چاغليان Nahiye (1865) Merkez>Erzincan>Erzurum vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Erzincan
ÇAĞLAYAN (Kireçhane) چاغليان Nahiye Merkez>Trabzon
ÇAĞLAYANCERİD چاغليان جريد Kaza (1848) Maraş>Adana eyâleti Kasaba (1924) Ağabeyli>Merkez>Maraş Kaza (~ 1990) Kahramanmaraş
ÇAĞLAYIK maa SARIŞABAN چاغلا يق مع صاری شعبان Kaza (1846) Drama>Selanik eyâleti
ÇAĞLAYIK چاغلا يق Nahiye (1846) Sarışaban>Drama>Selânik eyâleti
ÇAĞRANKAYA چاغران قيا Nahiye Mrk. İkizdere>Merkez>Rize Kaza Mrk. (1945) İkizdere>Rize
ÇAĞŞAK چاغشاق Nahiye (1865) Aziziye>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Sarız>Kayseri
Çakal (BEŞPINAR) چقال Nahiye Vezirk.prü>Samsun
ÇAKAL چقال Nahiye (1865) Merkez>Gümülcine>Edirne vilâyeti Nahiye (1919) Merkez>Gümülcine>Yunanistan
ÇAKALLI چقاللی Nahiye (Aşiret adı, lağvedilmiş. Mevcut dört k.yünden ü.ü Türkoğlu’na, biri merkez ilçeye bağlı.) Merkez>Maraş>Halep vilâyeti
ÇAKNAHOR چاقناخور Nahiye (1865) Tırnovi>Kırkkilise>Edirne vilâyeti Nahiye (1913) Tırnovi>Bulgaristan
ÇAKIRALAN چاقير آلاگ Nahiye (1865) Havza>Amasya>Sivas vilâyeti Köy Karahalil>Havza>Samsun Nahiye Havza>Samsun
ÇAKIRBEY چاقيربک Nahiye Mrk. Zilan>Erciş>Van Köy Merkez>Erciş>Van
ÇAKIRBEYLİ چاقيربکلی Nahiye (1958) Koçarlı>Aydın
ÇAKIRCA maa KULA چاقيرجه مع قولا Kaza (1841) Kütahya>Hudavendigâr eyâleti
ÇAKIRCA چاقيرجه Köy Merkez>Kula>Manisa
ÇAKIRHÜYÜK (Keysun) چاقير هيوک Nahiye (1933) Besni>Malatya Nahiye (1954) Besni>Adıyaman
ÇAKIRLAR چاقيرلر Nahiye Merkez>Antalya
ÇAKMAK (Cedidiye) چاقمق Köy Çayhan>Ereğli>Konya Nahiye Ereğli>Konya
ÇAL (Demircikara) چال Kaza (16.yy.) Kütahya>Anadolu eyâleti Kaza (1841) K.Hisar-ı Sahib>Hudavendigâr eyâleti Kaza (1884) Denizli>Aydın vilâyeti Kaza (1924) Denizli
Çal (ÇUKURCA) چال Kaza (1855) Hakkâri>Van eyâleti Nahiye (1933) Merkez>Hakkâri Kaza (1953) Hakkâri
ÇALDIRAN (Bayazıtağa) چالديران Nahiye Muradiye>Van Kaza (~1990) Van
Çalgan (BAĞPINAR) چالغان Nahiye (1883) Hısnımansur>Malatya>Mam.retülaziz vilâyeti Nahiye (1954) Merkez>Adıyaman
ÇALI چالی Nahiye Merkez>Bursa
ÇALLI چاللی Nahiye Merkez>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Sivas
ÇALTILIBÜK چالتيلی بوک Nahiye M.Kemalpaşa>Bursa
ÇAMALAN چام آلاگ Nahiye Mrk. Gülek>Tarsus>İçel
ÇAMARDI (Maden) چام آردی Kaza (18.yy.) Niğde>Karaman eyâleti Kaza (1866) Niğde>Konya vilâyeti Nahiye (1922) Merkez>Niğde Kaza (1948) Niğde
ÇAMASA چام آسا Sancak (16.yy.) Rakka eyâleti Sancak (1800) Diyarbakır eyâleti Sancak (1830) Rakka eyâleti Sancak (~1870) Zor>Halep vilâyeti
ÇAMAŞ (Ürmeli) چاماش Nahiye (16.yy.) Satılmış>Canik>Rum eyâleti Kaza (1856) Ordu>Trabzon eyâleti Nahiye (1868) Fatsa>Trabzon>Trabzon vilâyeti Nahiye (1924) Fatsa>Ordu Kaza (~ 1990) Ordu
ÇAMELİ (Karaman) (Cumayanı) چام ايلی Nahiye Köyceğiz>Muğla Kaza (1953) Denizli
ÇAMİÇİ (Ardıçlı) چام ايچی Nahiye Niksar>Tokat
ÇAMLIBEL (Çiftlikköy) چاملی بل Nahiye (1944) Merkez>Tokat
ÇAMLIDERE (Şeyhler) چاملی دره Köy Merkez>Kızılcahamam>Ankara Kaza (1953) Ankara
ÇAMLIDERE (Mecrihan) چاملی دره Nahiye Merkez>Şanlıurfa
ÇAMLIHEMŞİN (Sırt) چاملی همشين Kaza (1960) Rize
ÇAMLIK (Parga = Reşadiye) چاملق Sancak (1909) Yanya vilâyeti
ÇAMLIKAYA (Hunut) چاملی قيا Nahiye İspir>Erzurum
ÇAMLIYAYLÂ (Namrun) چاملی يايلا Nahiye Tarsus>İçel Kaza (~1990) İçel
ÇAMOLUK (Mindaval) (Teştik) چام اولوق Nahiye (1865) Alucra>K.Hisar-ı Şarkî>Sivas vilâyeti Nahiye (1933) Alucra>Giresun Kaza (~1990) Giresun
ÇAMSARI چام صاری Nahiye Mrk. Yalankoz>Kırıkhan>Hatay
ÇAN (Pazarköy) چاگ Kaza (~1530) Biga>Anadolu eyâleti Nahiye (1886) Merkez>Biga sancağı Kaza (1945) Çanakkale
ÇAN چاگ Nahiye (1540) Kiğı>Erzurum>Erzurum eyâleti Nahiye (1929) Kiğı>Erzincan Nahiye (1936) Karakoçan>Elâzığ
ÇANAD (Sana‘d) چناد Sancak (1552) Tımışvar eyâleti
ÇANAKÇI (Kuzca) چناقچی Nahiye Görele>Giresun Kaza (~1990) Giresun
ÇANAKKALE (Kale-i Sultaniye) چناق قلعه Vilâyet Mrk. (1867) C.Bahr-i Sefid vilâyeti Sancak Mrk. (1886) Biga sancağı Vilâyet (1924) Çanakkale
ÇANDARLI چاندارلی Kaza (1847) Karesi>Hudavendigâr eyâleti Nahiye (1890) Bergama>İzmir>Aydın vilâyeti Nahiye (1928) Dikili>İzmir
ÇANDIR چاندير Nahiye (1948) Çayıralan>Yozgat Kaza (~1990) Yozgat
ÇANDIR چاندير Nahiye Kalecik>Ankara
ÇANİÇE چانيچه Kaza (1866) Bosna>Bosna vilâyeti Kaza Bosna-Hersek
ÇANKAYA چاگ قيا Kaza (1936) Ankara
ÇANKIRI (Kengırı) چاگ قيری Sancak (~1530) Anadolu eyâleti Sancak (1846) Ankara eyâleti Sancak (1849) Bozok eyâleti Sancak (1867) Kastamonu vilâyeti Vilâyet (1924) Çankırı
ÇANKULA چانقوله Sancak (17. yy.) Bağdad eyâleti Sancak (18. yy.) Şehrizor eyâleti
Çanlı (Osmanlı) (YENİKONAK) چاگلی Kaza (1841) Sinop>Kastamonu eyâleti Nahiye (1865) İstefan>Sinop>Kastamonu vilâyeti Nahiye (1924) Ayancık>Sinop
ÇANŞA چاگشا Nahiye (~1530) Merkez>Saruhan>Anadolu eyâleti Köy Merkez>Selendi>Manisa
ÇAPAKÇUR (Çevlik) (1944’te adı “Bingöl” olmuştur.) چپاقچور Sancak (1517) Diyarbakır eyâleti Kaza (1848) Diyarbakır>Diyarbakır eyâleti Kaza (1878) Genç>Bitlis vilâyeti Kaza (1924) Genç Kaza (1927) Elâzığ Kaza (1929) Muş İl Mrk. (1936) Bingöl
ÇARDAK چارطاق Köy İrle>Garbîkaraağaç>Denizli>Aydın Nahiye Acıpayam>Denizli Kaza (1958) Denizli
ÇARDAK چارطاق Nahiye Göksun>Kahramanmaraş
ÇARDAK چارطاق Nahiye (1886) Lapseki>Biga sancağı Kasaba (1926) Merkez>Lapseki>Çanakkale
ÇARDAK چارطاق Kaza (1812) Ruscuk>Silistre eyâleti Kaza (1908) Ruscuk>Bulgaristan
ÇARDI چاردی Nahiye Mrk. (1867) Harmancık>Adranos>Bursa>Hudavendigâr vilâyeti Nahiye Mrk. (1924) Harmancık>Orhaneli>Bursa Kaza Mrk. (1990) Harmancık>Bursa
Çarkıpare (SAYGEÇİT) چارخپاره Nahiye Mrk. (1869) Sırkıntı-i Zir>Merkez>Adana>Adana vilâyeti Köy Merkez>İmamoğlu>Adana
Çarpın (IŞIKLI) چارپين Nahiye (1865) Ayıntab>Haleb>Halep vilâyeti Köy Merkez>Merkez>Gaziantep
Çarsancak (AKPAZAR) (Peri) (Dört sancak: Çemişgezek, Petek, Sağman ve Mazgird idi.) چارسنجاق Sancak (16.yy.) Diyarbakır eyâleti Kaza (1855) Harput>Diyarbakır eyâleti Kaza (1888) Dersim>Mam.retülaziz vilâyeti Nahiye (1927) Pertek>Elâzığ Nahiye (Sancak merkezi ilk dönemde Pertek idi.) Mazgirt>Tunceli
ÇARŞAMBA maa GERZE چهارشنبه مع کرزه Kaza (1846) Sinop>Kastamonu eyâleti
ÇARŞAMBA maa ARIM چهارشنبه مع آريم Kaza (16.yy.) Canik>Trabzon eyâleti
ÇARŞAMBA (Çarşamba eski “Arım” bölgesinde kurulmuştur. Bu ilçede halen “Arım” önekli beş köy vardır.) چهارشنبه Kaza (1868) Canik>Trabzon vilayeti. Kaza (1924) Samsun
Çarşamba (SEBEN) (Hacıoğlan) چهارشنبه Nahiye (1864) Mudurnu>Bolu>Kastamonu vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Bolu
Çarşamba (BULDAN) چهارشنبه Kaza Kütahya>Anadolu eyâleti Kaza (1846) Denizli>Aydın eyâleti Kaza (1924) Denizli
ÇARŞAMBA چهارشنبه Kaza Mrk. Azdavay>Kastamonu
Çarşamba (Hızırbey ili) (ÇAYCUMA) چهارشنبه Kaza (~1530) Bolu>Anadolu eyâleti Nahiye (1865) Bartın>Kastamonu vilâyeti Nahiye (1924) Devrek>Zonguldak Kaza (1944) Zonguldak
ÇARŞAMBA (Sarıgöl) چهارشنبه Kaza (1836) Manastır>Rumeli eyâleti
ÇARŞIBAŞI (İskefiye) چارشو باشی Nahiye Vakfıkebir>Trabzon Kaza (~1990) Trabzon
ÇAT (Oyuklu) چات Köy Yavi>Tercan>Erzurum Nahiye (1924) Tercan>Erzurum Kaza (1934) Erzurum Nahiye Aşkale>Erzurum Nahiye (1946) Merkez>Erzurum Kaza (1954) Erzurum
ÇATAK (Şatak) چتاق Kaza Van>Van eyâleti Kaza (1845) Van maa Hakkâri>Erzurum eyâleti Kaza (1882) Van>Van vilâyeti Kaza (1924) Van
ÇATAK چتاق Nahiye (1865) Ahiçelebi>Gümülcine>Edirne Nahiye (1919) Ahiçelebi>Gümülcine>Yunanistan
ÇATAKKÖPRÜ (Malabâdi) چتاق کوپری Nahiye (1865) Silvan>Diyarbakır
ÇATAK maa ÖZVİRAN چتاق مع اوزويران Nahiye Niksar>Tokat>Sivas vilâyeti Köy Çamiçi>Niksar>Tokat
ÇATALAN (Cevherli) چاط آلاگی Nahiye Karaisalı>Adana
ÇATALARMUT (Esesi) چتال آرمود Nahiye (1865) Merkez>Erzincan>Erzurum Nahiye (1924) Merkez>Erzincan
Çatalbergos (UMURBEY) چتال برغوس Kaza (~1530) Biga>Anadolu eyâleti Nahiye (1924) Lapseki>Çanakkale
Çatalburgazı (LÜLEBURGAZ) چتال بورغازی Kaza (1865) Kırkkilise>Edirne vilâyeti Kaza (1924) Kırklareli
ÇATALCA چتالجه Kaza (1852) Kaza-yı Erbaa>Edirne Bâb-ı Zabtiye (Zaptiye Nezareti) Sancak (1872) Çatalca eyâleti Müs. San. (1888) sancağı Vilayet (1924) Çatalca vilayeti Kaza (1926) İstanbul
ÇATALCA (Pharsala) چتالجه Kasaba Yenişehir>Tırhala Sancağı
ÇATALÇAM (Zevker) چتال چام Nahiye (1865) Refahiye>Erzincan>Erzurum Nahiye (1924) Refahiye>Erzincan
ÇATALKALE چتال قلعه Nahiye (16.yy.) Merkez>Çemişgezek>Diyarbakır eyâleti
ÇATALKÖY چتال کوی Kaza Mrk. (1867) Malviz>Kandiye>Girit vilâyeti
ÇATALPINAR (Çatak) چتال پيکار Kasaba Merkez>Fatsa>Ordu Kaza (~1990) Ordu
ÇATALZEYTİN چتال زيتون Nahiye İnebolu>Kastamonu Kaza (1954) Kastamonu
ÇAVDAR چاودار Nahiye (1867) Hamidiye>K.Hisar-ı Şarkî>Sivas Köy Merkez>Mesudiye>Ordu
ÇAVDARHİSAR چاودارحصار Kasaba Örencik>Emet>Kütahya Kaza (~1990) Kütahya
ÇAVDIR چاودير Nahiye (1924) Tefenni>Burdur Nahiye (1953) Gölhisar>Burdur Kaza (~1990) Burdur
ÇAVUŞ چاوش Nahiye Seydişehir>Konya
ÇAVUŞLAR چاوشلر Nahiye Mrk. Dörtdivan>Gerede>Bolu
ÇAVUŞLU چاوشلی Kasaba Merkez>Görele>Giresun
ÇAY چای Nahiye (~1530) Bolvadin>K.Hisar-ı Sahib>Anadolu eyâleti Kaza (1841) K.Hisar-ı Sahib>Hudavendigâr eyâleti Nahiye (1909) Bolvadin>K.Hisar-ı Sahib sancağı Kaza (1958) Afyonkarahisar
ÇAY (Çayköy) چای Nahiye (1865) Gümüşhacıköy>Amasya>Sivas vilâyeti Köy Hamam.zü>Gümüşhacıköy>Amasya
ÇAYAĞZI چای آغزی Nahiye Siroz>Selânik>Yunanistan
ÇAYBAĞI (Karaçor) چای باغی Nahiye Palu>Elâzığ Nahiye (~1990) Kovancılar>Elâzığ
ÇAYBAŞI (Çilâder) چای باشی Nahiye Ünye>Ordu Nahiye İkizce>Ordu Kaza (~1990) Ordu
ÇAYCUMA (Hızırbey ili) (Çarşamba) چای جمعه Kaza (~1530) Bolu>Anadolu eyâleti Nahiye (1865) Bartın>Bolu>Kastamonu eyâleti Nahiye (1924) Devrek>Zonguldak Kaza (1944) Zonguldak
ÇAYELİ (Mapavri) (Yenipazar) چای ايلی Nahiye (1865) Merkez>Rize>Trabzon vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Rize Kaza (1944) Rize
ÇAYHAN چايخان Nahiye Ereğli>Konya Kasaba Çakmak>Ereğli>Konya
ÇAYIRALAN (Çayırşeyhi) (Akdağ) چاير آلاگ Nahiye (1887) Boğazlıyan>Yozgat Kaza (1948) Yozgat
ÇAYIRBAŞI (Okam) چاير باشی Nahiye (1926) Göle>Kars Nahiye (1992) Göle>Ardahan
ÇAYIRHAN چايرخان Nahiye Nallıhan>Ankara
ÇAYIRKENT (Gaman) (Gökçepınar) چاير کند Nahiye Merkez>Samsun
ÇAYIRLI (Mans) چايرلی Nahiye (1865) Tercan>Erzurum>Erzurum vilâyeti Nahiye (1924) Tercan>Erzurum Nahiye (1936) Tercan>Erzincan Kaza (1954) Erzincan
ÇAYIRLIDA AHMETÇİLER (Ahmetçiler) چايرليده احمدجيلر Nahiye Mrk. Yığılca>Düzce>Bolu Kaza Mrk. (1954) Yığılca>Bolu
ÇAYIRŞEYHİ چاير شيخی Nahiye (1865) Tonus>Sivas>Sivas vilâyeti Kasaba Merkez>Şarkışla>Sivas
ÇAYKARA (Kadahor) چايقره Nahiye (17.yy.) Of>Trabzon>Rum eyâleti Köy Merkez>Of>Trabzon>Trabzon eyâleti Nahiye (1925) Of>Trabzon Kaza (1948) Trabzon
ÇAYKARAALİ (Karaali) چايقره علی Nahiye (1877) Merkez>Mam.retülaziz>Mam.retülaziz Köy Kuşsarayı>Baskil>Elâzığ
ÇAYKUYU (Yukarıçaykuyu) چای قيو Nahiye Merkez>Ruha>Diyarbakır eyâleti Köy Payamlı>Merkez>Şanlıurfa
ÇAYLAR (Üstükran) (Büyüküstükran) چايلر Nahiye (1926) Varto>Bitlis Nahiye (1929) Varto>Muş
ÇAYLARBAŞI (Herheri) چايلر باشی Nahiye Siverek>Şanlıurfa
ÇEÇ (Bük) چچ Nahiye (1867) Sarışaban>Drama>Selânik vilâyeti
ÇEÇELİ چچه لی Kaza Mrk. Karaisalı>Adana
ÇEÇEREK VE GÖLE چچرک وکوله Sancak (1578) Çıldır eyâleti
ÇEKALAN چک آلاگ Nahiye (1865) Vezirk.prü>Amasya>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Vezirk.prü>Samsun
ÇEKEREK (Hacıköy) چکرک Nahiye (1928) Yozgat Kaza (1944) Yozgat
ÇEKLENE چکلنه Kaza (1841) Kastamonu>Kastamonu eyâleti
ÇEKMECE چکمجه Nahiye Mrk. Hıdırbey>Merkez>Hatay
Çekmece-i Kebir (BÜYÜKÇEKMECE) چکمجهء کبير Kaza (1866) Çatalca>Bâb-ı Zabtiye Nahiye (1926) Çatalca>İstanbul
Çekmece-i Sagir (KÜÇÜKÇEKMECE) چکمجهء صغير Kaza (1866) Çatalca>Bâb-ı Zabtiye Semt Bakırköy>İstanbul
ÇEKŞEKE چکشکه Sancak (1435) Kırım eyâleti
ÇEKTE چکته Kaza (1830) Ayıntab>Halep eyâleti
ÇELEBİ چلبی Nahiye Keskin>Ankara Kaza (1989) Kırıkkale
ÇELEBİLER چلبيلر Nahiye Mrk. Eflâni>Safranbolu>Zonguldak Kaza Mrk. (1953) Eflâni>Karabük
ÇELEBİPAZARI (Ruganiçe) چلبی بازاری Kaza (1877) Bosna>Bosna vilâyeti Kaza Bosna-Hersek
ÇELİKHAN (Porga) (Aşağıköy) چليکخان Nahiye (1877) Merkez>Malatya>Mam.retülaziz Nahiye (1924) Merkez>Malatya Kaza (1954) Adıyaman
ÇELTİK چلتک Nahiye Yunak>Konya Kaza (~1990) Konya
ÇEKTİKÇİ چلتکجی Nahiye Kızılcahamam>Ankara
ÇELTİKÇİ چلتکجی Nahiye Merkez>Burdur Kaza (~1990) Burdur
ÇEMÇEMAL maa BAZYAN چمچمال مع بازيان Kaza (1855) Süleymaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
ÇEMİŞGEZEK چشمکزک Sancak (1520) Diyarbakır eyâleti Kaza (1846) Malatya maa Harput>Harput eyâleti Kaza (1888) Dersim>Mam.retülaziz vilâyeti Kaza (1935) Tunceli
ÇEMNİM چمنيم Nahiye (16.yy.) Beriyyecik>Mardin>Diyarbakır eyâleti
ÇENGERLİ چنکرلی Nahiye (1865) Baba-yı atik>Kırkkilise>Edirne Köy Pavli>Babaeski>Kırklareli Köy Merkez>Babaeski>Kırklareli
ÇENGİ (Seki) چنکی Nahiye (~1530) Merkez>Kütahya>Anadolu eyâleti
ÇEPELLİ چپللی Kaza (1878) Filibe>Rumeli-i Şarkî vilâyeti Köy Merkez>İstanimaka>Filibe>Bulgaristan
ÇEPNİ چپنی Vilâyet (Nahiye statüsündedir ve Mrk. Giresun olması kuvvetle muhtemeldir.) Kürtün>Trabzon>Rum eyâleti
ÇEPNİ چپنی Nahiye (1865) Tonus>Sivas>Sivas vilâyeti Kasaba Merkez>Gemerek>Sivas
ÇERÇİLER چرچيلر Nahiye Durağan>Sinop
ÇERİGO چريغو Ada Mora>Yunanistan
ÇERKASK (Tcherkask) چرقاسق Kasaba Rusya Kasaba Ukrayna
ÇERKEŞ چرکش Kaza (~1530) Kengırı>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Kengırı>Ankara eyâleti Kaz (1849) Kengırı>Bozok eyâleti Kaza (1865) Kengırı>Kastamonu vilâyeti Kaza (1924) Çankırı
ÇERKEZ چرکس Eyâlet (Dolaylı olarak 1475- 1774 arasında Osmanlı’ya bağlıdır. Ruslar bu toprak üzerinde “Çerkez” adını kaldırıp Kuban, Terek ve Bahrisiyah eyâletlerini kurmuşlardır) Çerkez eyâleti
ÇERKEZKÖY چرکس کوی Nahiye Saray>Tekirdağ Kaza (1958) Tekirdağ
ÇERKEZ MÜSELLİM چرکس مسلم Nahiye (1865) Hayrabolu>Tekfurdağı>Edirne Kasaba Merkez>Hayrabolu>Tekirdağ
ÇERKOVİŞTE چرقويشته Nahiye (1867) Merkez>Yanya>Yanya vilâyeti Nahiye (1867) Merkez>Yanya>Yunanistan
Çerme (YEDİSU) Çerme-i Endiris) چرمه Nahiye (1929) Kiğı>Erzincan Nahiye (1936) Kiğı>Bingöl
ÇERMELİ-İ İSPİR چرملوء اسپر Nahiye (16.yy.) İspir>Bayburt>Rum eyâleti
ÇERMELÜ (Ilıca) چرملو Nahiye (~1516) Soğik>Bayburt>Rum eyâleti Nahiye (1924) Merkez>Erzurum
ÇERMİK چرميک Sancak (~1520) Diyarbakır eyâleti Kaza (~1840) Diyarbakır>Diyarbakır eyâleti Kaza (1883) Erganimadeni>Diyarbakır vilâyeti Kaza (1924) Diyarbakır
ÇERNİKOF (Czernikof) چرنيقوف Şehir Rusya Eyâlet Mrk. Ukrayna
ÇERNOVİÇ (Czernovicz) چرنويچ Şehir (Prut nehri kenarında ve Bukovina’nın merkezi) Avusturya-Macaristan
ÇERNOVİÇ چرنويچ Kaza (1812) Sırp eyâleti
ÇEŞME چشمه Kaza (~1530) Aydın>Anadolu eyâleti Kaza (1573) Sığla>Kaptanpaşa eyâleti Kaza (1865) İzmir>Aydın vilâyeti Kaza (1924) İzmir
ÇETİNA چتينه Kaza Mrk. Karadağ>İskodra>Rumeli eyâleti
ÇETİNKAYA چتين قيا Nahiye (1865) Kangal>Sivas
ÇEVİRMEHAN چويرمه خان Nahiye Koçkiri>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Şerefiye>Zara>Sivas
ÇEVLİK چولک Kaza Mrk. (1848) Çapakçur>Diyarbakır>Diyarbakır Kaza Mrk. (1878) Çapakçur>Genç Bitlis vilâyeti Vilâyet Mrk. (Çevlik Çapakçukur’un Mrk., Çapakçur da 1936’dan itibaren Bing.l’ün merkezi) Bingöl
ÇIBIKDAN چبقدان Nahiye (16.yy.) Merkez>Siverek>Diyarbakır eyâleti
Çığa (ESKİÇAĞA) چيغا Kaza (~1530) Bolu>Anadolu eyâleti Köy Bolu>Kastamonu eyâleti Köy Yeniçağa>Gerede>Bolu
Çığamengen (MENGEN) چيغا منکن Nahiye (~1530) Gerede>Bolu>Kastamonu vilâyeti Nahiye (1924) Gerede>Bolu Kaza (1948) Bolu
ÇIĞLI (Zap) چيکلی Köy Merkez>Beytüşşebab>Hakkâri Nahiye Çukurca>Hakkâri
ÇIKNAHOR چيقناخور Nahiye (1865) Tırnova>Kırkkilise>Edirne Nahiye (1913) Tırnova>Bulgaristan
ÇILDIR (Ahıska) (Merkez, eyâlet döneminde Ahıska, sancak döneminde Oltu idi. Asıl Çıldır ise Ardahan’a bağlı bir nahiye idi.) چلدر Eyâlet (1578) Çıldır eyâleti Sancak (1828) Erzurum eyâleti Nahiye (1878) Ardahan>Rusya Nahiye (1921) Ardahan>Türkiye Kaza (1924) Kars Kaza (1992) Ardahan
ÇINAR (Melkiş, Akpınar) چنار Nahiye Merkez>Diyarbakır Kaza (1937) Diyarbakır
ÇINARCIK چنارجق Nahiye Yalova>İstanbul Kaza (1995) Yalova
ÇINARE maa KÜRDİ چناره مع کردی Nahiye (19.yy.) Köysancak>Kerkük>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
ÇIRÇIR چيرچير Köy Atis>Yıldızeli>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye Yıldızeli>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Yıldızeli>Sivas
ÇIRPAN چرپان Kasaba Eskizağra>Rumeli-i Şarkî vilâyeti Kaza Filibe>Bulgaristan
ÇIRPI چرپی Nahiye (1959) Bayındır>İzmir
ÇISKA چسقه Nahiye (16.yy.) Merkez>Âmid>Diyarbakır eyâleti
ÇİÇEKDAĞI (Manahas) (Mecidiye) (Boyalık) چيچک طاغی Nahiye (16.yy.) Kırşehir>Bozok>Zülkadriye eyâleti Kaza (1869) Kırşehir>Ankara vilâyeti Kaza (1924) Kırşehir Kaza (1954) Yozgat (1954) Kaza (1957) Kırşehir (1957)
ÇİÇEKLİ (Türüşmek) (Çihik=Buğulu) چيچکلی Nahiye (1926) Mazgirt>Elâzığ Nahiye (1936) Merkez>Tunceli
ÇİÇOVA چيچوه Nahiye (1877) K.prülü>.sküb>Kosova vilâyeti
ÇİFNE چفنه Nahiye (1888) Sahyun>Lazkiye>Beyrut vilâyeti
ÇİFTEHAN چفته خان Nahiye Ulukışla>Niğde
ÇİFTELER (Çor) چفته لر Miri çiftlik (1867) Merkez>Eskişehir>Kütahya>Hudavendigâr vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Eskişehir Kaza (1954) Eskişehir
ÇİFTAN maa SÜRÜCEK چفتان مع سروجک Kaza (1855) Süleymaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
ÇİFTHİSAR چفتحصار Nahiye Mrk. (1884) Mirdis>Pütürge>Malatya>Mam.retülaziz vilâyeti Köy Merkez>Gerger>Adıyaman
ÇİFTLİK چفتلک Kaza Mrk. (1923) Artova>Tokat Nahiye Mrk. (1944) Çamlıbel>Merkez>Tokat
ÇİFTLİK (Özyurt) چفتلک Nahiye Merkez>Niğde Kaza (~1990) Niğde
ÇİFTLİK چفتلک Nahiye Aşkale>Erzurum
ÇİFTLİK چفتلک Nahiye (1865) Aziziye>Sivas>Sivas vilâyeti Kasaba Merkez>Sarıoğlan>Kayseri
ÇİFTLİK چفتلک Kaza Mrk. Kelkit>Gümüşhane>Trabzon vilâyeti Nahiye Mrk. Köse>Kelkit>Gümüşhane Kaza Mrk. (~1990) Köse>Gümüşhane
ÇİFTLİKKÖY چفتلک کوی Köy Merkez>Yalova>İstanbul Kaza (~1990) Yalova
ÇİĞLİ (Büyük.iğli) چيکللی Kasaba Merkez>Karşıyaka>İzmir Kaza (1995) İzmir
Çigil-i Süfl. (AŞAĞI ÇİĞİL) چکل سفلا Nahiye Ilgın>Konya
Çilâder (ÇAYBAŞI) چيلادر Nahiye Ünye>Ordu Nahiye İkizce>Ordu
ÇİLİMLİ چلملی Nahiye Düzce>Bolu Kaza (1999) Düzce
ÇİLO چيلو Nahiye (1888) Yüksekova>Hakkâri>Van vilâyeti
ÇİMENLİ چمنلی Kaza (16.yy.) Akşehir>Karaman eyâleti
ÇİMYANLU چيميانلو Kaza (1849) Ankara>Bozok eyâleti Nahiye (1867) Bâlâ>Ankara>Ankara vilâyeti
ÇİNE (Hamidâbâd) (Kıroba) چينه Kaza (~1560) Menteşe>Anadolu eyâleti Kaza (1826) Aydın>Aydın eyâleti Kaza (1924) Aydın
ÇİNGENE (Zigeuner) (Kanunî döneminde formal sancak,) چنکانه Sancak (1520) Rumeli eyâleti
ÇİRMEN (Ormenion) چرمن Sancak Rumeli eyâleti Sancak (1632) .zü eyâleti Sancak (1812) Silistre eyâleti Nahiye (1829) Cisr-i Mustafapaşa>Edirne>Edirne eyâleti Nahiye (1913) Mustafapaşa>Hasköy>Bulgaristan
Çirpazin (ARSLANDOĞMUŞ) چرپازين Nahiye (1888) Ovacık>Dersim>Mam.retülaziz Köy Merkez>Ovacık>Tunceli
ÇİTERYA maa BAF چيتريا مع باف Kaza (17.yy.) Kıbrıs>Cezayir-i Bahr-i Sefid eyâleti Kasaba Lefkoşe>Kıbrıs
ÇİVRİL چيوريل Köy Şeyhli>Kütahya>Anadolu eyâleti Kaza (1924) Denizli
ÇOBANADASI (Kaşut) (Casos) چوبان آطه سی Kaza (ada) (1877) Rodos>Cezayir-i Bahr-i Sefid vilâyeti Kaza (1948) Yunanistan
Çobandede (KÖPRÜKÖY) چوبان دده Nahiye Pasinler>Erzurum Kaza (~1990) Erzurum
ÇOBANLAR چوبانلر Nahiye Merkez>Afyon Kaza (~1990) Afyonkarahisar
ÇOBANLU چوبانلو Sancak (17. yy.) Van eyâleti
ÇOKAK چوقاق Nahiye (16.yy.) Kars>Maraş>Zülkadriye eyâleti Nahiye (17.yy.) Karszülkadriye>Kozan>Adana eyâleti Nahiye (1865) Kadirli>Adana vilâyeti Nahiye (1926) Andırın>Kahramanmaraş
ÇOLA چولا Nahiye (~1530) Sandıklı>K. Hisarısahib>Anadolu eyâleti
ÇOLAKLI (İspendere) چولاقلی Nahiye (1884) Merkez>Malatya>Mam.retülaziz Nahiye (1924) Merkez>Malatya
ÇONKUR چونقور Kaza (1855) Muş>Erzurum eyâleti
ÇORAK چوراق Kaza Mrk. Anamur>İçel
ÇORAK چوراق Nahiye Mrk. Cemilbey>Merkez>Çorum
ÇORAKDERE چوراق دره Nahiye (1865) Vezirk.prü>Amasya>Sivas vilâyeti Köy Mezraa>Vezirk.prü>Samsun
ÇORGANA چورغنه Sancak (1435) Kırım elayeti
ÇORLU چورلی Sancak (1846) Edirne eyâleti Kaza (1865) Tekfurdağı>Edirne vilâyeti Kaza (1924) Tekirdağ
ÇORUH (Rize, Artvin) چوروخ Vilâyet (933-56) Çoruh vilâyeti (Vilâyet Mrk. 1933-36: Rize, 1936-56: Artvin.)
ÇORUKSU (.ürüksu) چوروق صو Kaza (18.yy.) Lazistan>Trabzon eyâleti Kaza (18.yy.) Kaza (Yeri ve nahiyeleri tesbit edilemedi. Çoruh Vadisinde olabilir). Lazistan>Trabzon vilâyeti
ÇORUM چوروم Sancak (1398) Rum eyâleti Sancak (17.yy.) Sivas eyâleti Sancak (1841) Ankara eyâleti
ÇORUM maa AMASYA چوروم مع آماسيه Sancak (1847) Sivas eyâleti
ÇORUM چوروم Kaza (1864) Yozgat>Ankara vilâyeti Sancak (1894) Ankara vilâyeti Vilâyet (1924) Çorum
ÇORUM چوروم Nahiye Sındırgı>Balıkesir Köy Düvertepe>Sındırgı>Balıkesir
ÇÖKE چوکه Nahiye (1865) Merkez>Edirne>Edirne vilâyeti
ÇÖLÂBÂD چول آباد Kaza (1841) K. Hisar-ı Sahib>Hudavendigâr eyâleti
ÇÖLEMERİK چوله مرک Kaza (1888) Hakkâri>Van vilâyeti Vilâyet Mrk. (1926) Hakkâri
ÇÖPKÖY چوپ کوی Köy Ömerköy>Uzunk.prü>Edirne>Edirne Nahiye (1865) Uzunk.prü>Edirne>Edirne Nahiye (1924) Uzunk.prü>Edirne
ÇÖREĞİ maa SATILMIŞ ve FATSA چورکی مع صاتلمش وفاتسه Kaza Canik>Trabzon eyâleti (Fatsa ile Ünye arasında ve halen Ünye’ye bağlı “Çöreğikızilcakese=Eskikızılcakese” köyü var. “Çöreği” bölgesi burası olmalıdır.)
ÇÖRMÜŞEK چورمشک Nahiye (Köyleri şimdi Bünyan ilçesinde.) Zamantı>Maraş>Zülkadriye eyâleti
ÇUBUK (Çubukâbâd)) چبوق Kaza (~1530) Ankara>Anadolu eyâleti Kaza (1867) Ankara>Ankara vilâyeti Kaza (1924) Ankara
ÇUBUK چبيق Nahiye (1865) Yıldızeli>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Direkli>Yıldızeli>Sivas
ÇUBUK چبيق Nahiye (Sivas’ın Gemerek ilçesi bölgesinde ve Gemerek bu nahiyeye bağlı idi. Gemerek’in halen “Eskiçubuk” k.yü vardır.) Bozok>Bozok>Zülkadriye eyâleti
Çubukdağı (BUHARKENT) (Burhaniye) چبيق طاغی Nahiye (1956) Kuyucak>Aydın Kaza (~1988) Aydın
ÇUBUKKALE ve KALE-İ SEBUKE چبيق قلعه وقلعهء سبوکه Kaza (1855) Süleymaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
Çukur (ÖZVATAN) چقور Köy Muncusun>Merkez>Kayseri Nahiye Felâhiye>Kayseri Kaza (~1990) Kayseri
Çukur (Norşin) (GÜROYMAK) چقور Nahiye Merkez>Bitlis Kaza (~1990) Bitlis
ÇUKUR چقور Nahiye (Birecik’te halen “Çukur” önekli iki köy var.) Birecik>Halep>Halep vilâyeti
ÇUKUR چقور Nahiye (1865) Merkez>Bayazıt>Erzurum vilâyeti Köy Merkez>Merkez>Ağrı
ÇUKURÂBÂD چقور آباد Vilâyet (nahiye statüsünde.) Adana
ÇUKURCA (Çal) چقورجه Kaza (~1864) Hakkâri>Van eyâleti Nahiye (1926) Merkez>Hakkâri Kaza (1953) Hakkâri
ÇUKURÖREN چقورويران Nahiye Mihalıççık>Ankara>Ankara vilâyeti Köy Merkez>Mihalıççık>Eskişehir
ÇUM چوم Nahiye (Kilis’te Çum k.yü yok. Suriye’de kalmış olabilir.) Kilis>Halep>Halep vilâyeti
ÇUMRA (Akviran) چومره Kaza (1926) Konya
ÇÜNGÜŞ چونکوش Sancak (1520) Diyarbakır eyâleti Nahiye (16.yy.) Merkez>Çermik>Diyarbakır Nahiye (1883) Çermik>Erganimadeni>Diyarbakır vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Elâzığ Kaza (1953) Diyarbakır
DABA ضبا Nahiye (1902) El-Vech>Medine>Hicaz vilâyeti
DABBE دابّه Kasaba Mısır
DABIK دابق Kasaba Halep>Suriye
DABIK دابق Kasaba Mısır
DADAY طاطای Kaza (~1530) Kastamonu>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Kastamonu>Kastamonu eyâleti Kaza (1924) Kastamonu
Dadya (DATÇA) (Reşadiye) داديه Kaza (1826) Menteşe>Aydın eyâleti Kaza (1924) Muğla
DAĞ (Hafizbey) طاغ Nahiye Merkez>Antalya
DAĞ طاغ Kaza (19.yy.) Kıbrıs>Cezayir-i Bahr-i Sefid eyâleti
DAĞARA ضغاره Kaza (1851) Divaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
DAĞARDI (Gebeler) طاغ آردی Nahiye (1867) Simav>Kütahya>Hudavendigâr vilâyeti Nahiye (1924) Simav>Kütahya
DAĞARDI maa GÜMÜLCİNE طاغ آردی مع کوملجنه Kaza (1867) Drama>Selânik eyâleti
DAĞBAŞI (Haruksa) طاغ باشی Nahiye Araklı>Trabzon
DAĞBAŞI (Karahan) طاغ باشی Nahiye Siverek>Şanlıurfa
DAĞISTAN (Derbent) طاغستان Eyâlet (1578) Dağıstan eyâleti Eyâlet (1606) İran
DAĞİLİ طاغ ايلی Nahiye (16.yy.) Arapkir>Diyarbakır eyâleti
DAĞKENARI طاغ کناری Nahiye (1875) Merkez>İşkodra>İşkodra vilâyeti
DAĞKIZILCA طاغ قزيلجه Nahiye Torbalı>İzmir
DAĞLI طاغلی Nahiye (1865) Pazarcık>Maraş>Halep vilâyeti
DAĞLI طاغلی Nahiye (1867) Premedi>Ergiri>Yanya vilâyeti
DAĞLICA (Oramar) طاغليجه Nahiye Gevar>Hakkâri>Van vilâyeti Nahiye (1936) Yüksekova>Hakkâri
DAĞMARMARA (Marmara) (Karaköy) طاغ مرمره Kaza (~1530) Saruhan>Anadolu eyâleti Nahiye (1867) Turgutlu>Saruhan>Aydın vilâyeti Nahiye (Lağvedildi. Karaköy halen Turgutlu merkez bucağına bağlı.) Turgutlu>Manisa
DAĞYOLU (Şeteri) طاغ يولی Nahiye (1915) Kuzucan>Erzincan>Erzurum vilâyeti Nahiye (1924) Pülümür>Erzincan Nahiye (1936) Pülümür>Tunceli
DAHİİLİYE داخليه Müdiriyet Mısır
DAİCİ maa BOR دعيجی مع بور Kaza (1849) Basra>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
DAKHİLYA (Mansûre) دقهليه Müdiriyet Mısır
DAKUK (Tauk) داقوق Nahiye Merkez>Kerkük>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
DAKUKA داقوقاء Kasaba Bağdad>Irak
DALAMA (Karahayıt) طلما Nahiye (~1530) Çine>Menteşe>Anadolu eyâleti Nahiye (1924) Merkez>Aydın
DALAMAN (Karaçalı) طلمان Nahiye Köyceğiz>Muğla Kaza Muğla
DALAS دلاص Kasaba Mısır
DALLIBAHÇE (İresi) داللی بغجه Nahiye (1888) Nazımiye>Dersim>Mam.retülaziz Nahiye (1926) Nazimıye>Erzincan Nahiye (1936) Nazimıye>Tünceli
DALLICA دالليجه Kaza (1841) Aydın>Aydın eyâleti Köy Merkez>Nazilli>Aydın
DAMAL (Yukarıdamal) دامال Nahiye (1926) Posof>Kars Nahiye (1958) Hanak>Kars Kaza (1992) Ardahan
DAMBASLAR دامباسلر Nahiye Hayrabolu>Tekirdağ
DAMLACIK (Alut) (Tavsi) دامله جق Nahiye (1884) Kâhta>Malatya>Mam.retülaziz vilâyeti Nahiye (1924) Kâhta>Malatya Nahiye (1954) Kâhta>Adıyaman
DANİLOVGRAD دانيلووغراد Kasaba Karadağ>Yugoslavya
DANİŞMEND دانشمند Köy Orhanlar>Balya>Balıkesir Nahiye (1954) Balya>Balıkesir
DANİŞMEND (Arıkbaşı) دانشمند Nahiye Divriği>Sivas
DANİŞMENDLÜ دانشمندلو Nahiye (16.yy.) Merkez>Kayseri>Karaman eyâleti
DANİŞMENDLÜ-yi KEBİR دانشمندلوی کبير Kaza (1841) K. Hisar-ı Sahib>Hudavendigâr eyâleti
DANYA ضنيه Kaza (1847) Trablusşam>Sayda eyâleti
Danzik (KIRMIZIKÖPRÜ) (Mezraa) دانزيق Nahiye (1914) Kuzucan>Erzincan>Erzurum vilâyeti Nahiye (1926) Pülümür>Erzincan Nahiye (1936) Pülümür>Tunceli
DARAHİNİ داراهينی Kaza merkezi Genç>Bingöl
DÂRÂNÎ دارانی Nahiye (1517) Şam>Arap vilâyeti
DARDANEL (Dardanelles) داردانله Çanakkale boğazı Çanakkale
DARENDE ve DİVRİĞİ دارنده وديوريکی Sancak (1517) Arap vilâyeti Sancak (1520) Rum eyâleti
DARENDE دارنده Kaza (16.yy.) Divriği>Sivas eyâleti Kaza (1865) Sivas>Sivas vilâyeti Kaza (1924) Sivas Kaza (1934) Malatya
DAREYN دارين Kasaba Umman
DARFUR (Faşir) دارفور Müdiriyet Mısır
DARGEÇİT (Kerburan) دارکچيد Nahiye (1867) Midyat>Mardin>Diyarbakır vilâyeti Nahiye (1924) Midyat>Mardin Kaza (~1990) Mardin
DARGO دارغو Kaza Dağıstan>Rusya
Darı (Darıderesi) (Bajirge) (ESENDERE) داری Kaza (1855) Hakkâri>Van eyâleti Nahiye (1888) Gevar>Van vilâyeti Nahiye (1926) Yüksekova>Hakkâri
DARICA داريجه Nahiye (1878) Gebze>Şehremâneti Nahiye Gebze>Kocaeli
DARICA داريجه Nahiye merkezi Işıklar>Bandırma>Balıkesir Nahiye (1936) Manyas>Balıkesir
DARIDERE (Zlatograd) داری دره Kaza (1865) Gümülcine>Edirne vilâyeti Kaza (1919) Gümülcine>Yunanistan
DARIKENT (Muhundu) داری کند Nahiye Mazgirt>Dersim>Mam.retülaziz Nahiye (1926) Mazgirt>Elâzığ Nahiye (1935) Tunceli
DARNE دارنه Sancak (17.yy.) Bağdad eyâleti Sancak İran
DARULCİHAD دارالجهاد Askeri bölge (Belgrad, Bağdad, Cezayir, Tunus ve Trablusgarb gibi hudutta bulunan ve genellikle askeri bölge ittihaz olunan bazı şehirlere Osmanlı tarafından bu ad verilirdi.) Belgrad>Sırp eyâleti Yugoslavya
DARULEKEZ دارالاکز Kaza Erivan>Rusya Kaza Ermenistan
DARULHİLÂFE دارالخلافه Hilâfet merkezi İstanbul (Hilâfet merkezi olmuş Bağdad ve Kahire için de bu ad kullanılırdı.)
DARÜSSELÂM (Medinetülislâm) دارالسلام İslâmiyet merkezi (Bağdad’a verilen diğer ad.) Bağdad>Irak
DARUŞŞÜARÂ دارالشعراء Kaza (1634) Nablus>Sayda eyâleti
DARYAL داريل Geçit (Kafkas dağlarının en önemli geçidi.) Kafkasya
DATÇA (Dadya) (Reşadiye) دادچه Kaza (1811) Menteşe>Aydın eyâleti Kaza (1924) Muğla
DAVDA ve MAHALL-İ ZEND داوده وَ محل زند Kaza (1855) Süleymaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
DAVUD داود Nahiye (1865) Eğridere>Gümülcine>Edirne Nahiye (1919) Eğridere>Gümülcine>Yunanistan
DAVUDİYE داوديه Nahiye (1879) İmadiye>Musul>Musul vilâyeti
DAVULGA طاوولغه Nahiye Emirdağ>Afyonkarahisar
DAVURGA طاورغه Nahiye (1866) Sirt>Humus>Trablusgarb vilâyeti Nahiye Libya
DAVUTLAR داودلر Nahiye (1867) Kuşadası>İzmir Nahiye (1954) Kuşadası>Aydın
DAZKIRI (Kocaoluk) طازقيری Nahiye (1889) Sandıklı>K. Hisar-ı Sahib>Hudavendigâr vilâyeti Nahiye (1924) Dinar>Afyonkarahisar Kaza (1959) Afyonkarahisar
DEBBE دبّه Kasaba S. Arabistan
DEBRE (Dibre, Debar (Debre-i Bâlâ) دبره Sancak (1868) Selânik vilâyeti Sancak (1870) İşkodra vilâyeti Sancak (1874) Manastır vilâyeti Sancak (1877) Kosova vilâyeti Sancak (1879) Manastır vilâyeti Sancak (1882) Kosova vilâyeti Sancak (1884) Manastır-Makedonya
DEBRE-İ BÂLÂ دبرهء بالا Sancak merkezi (1874) Debre>Manastır
DEBRECZİN (Debrecen) دبرجين Şehir Macaristan
DEBREŞTE دبرشته Nahiye (1874) Pirlepe>Manastır>Manastır vilâyeti
DEBRE-İ ZİR (Pişkopya) دبرهء زير Kaza (1874) Debre>Manastır vilâyeti
DEDEAĞAÇ (Alexandroupolis) دده آغاچ Kaza (1865) Dimetoka>Edirne vilâyeti Sancak Edirne Sancak (1913) Bulgaristan Sancak (1919) Yunanistan
DEDEK ددک Nahiye (1865) Kemah>Erzincan>Erzurum vilâyeti Köy Merkez>Kemah>Erzincan
DEDELİ دده لی Nahiye Erciş>Van Nahiye (1936) Patnos>Ağrı
DEGARA دغاره Nahiye Merkez>Divaniye>Bağdad vilâyeti
DEĞİRMENADASI (Milos) دکرمن آطه سی Ada Girit>Yunanistan
DEĞİRMENÇAYIRI (Teke) دکرمن چايری Nahiye (1926) Şile>İstanbul Köy Teke>Şile>İstanbul
DEĞİRMENDERE دکرمن دره Nahiye (1914) Torbalı>İzmir Nahiye (1924) Merkez>İzmir Nahiye (~1990) Menderes>İzmir
DEĞİRMENDERE دکرمن دره Köy Bahçecik>Merkez>Kocaeli Nahiye (1954) G.lcük>Kocaeli
DEĞİRMENLİK دکرمنلک Kaza (1861) Kıbrıs>C. Bahr-i Sefid eyâleti
DEĞİRMENOCAĞI دکرمن اوجاغی Nahiye merkezi Tecirli>Merkez>Osmaniye
DEĞİRMENÖZÜ دکرمن اوزی Nahiye (~1530) Bafra>Canik>Rum eyâleti
DEĞRENSOR دکرنصور Nahiye (~1530) Merkez>Kemah>Rum eyâleti
DEHBÂLÂ ده بالا Sancak (16.yy.) Bağdad eyâleti
DEHRUT دهروط Kasaba Behisni>Mısır
DEHUK دهوک Kaza (1855) Musul>Van eyâleti Kaza (1861) Musul>Bağdad vilâyeti Kaza Musul-Irak
DEKKE دکه Kaza (1852) Hanikin>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
DEKLİS دکلس Kaza (16.yy.) Gümüşhane>Trabzon eyâleti
DELİCE (Karabekir) دليجه Nahiye (1928) Keskin>Ankara Nahiye (1944) Kırıkkale>Ankara Kaza (1960) Ankara Kaza (1989) Kırıkkale
DELİÇAY (Kertis) دلی چای Nahiye (1933) Erciş>Van (Zilan nahiyesinin yerine kuruldu.)
DELİGRAD دليغراد Kasaba Alexinaç>Sırbistan
Deliilyas (ALTINYAYLÂ) (Tonus) دلی الياس Nahiye Şarkışla>Sivas
DELİKTAŞ دليکطاش Kaza Sivas>Sivas eyâleti Nahiye (1865) Merkez>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Kangal>Sivas
DELİORMAN maa TURNU دلی اورمان مع طورنو Kaza (Deliorman Bulgaristan’ın kuzeybatısında bir bölge. Romanya’da iki Turnu var. Bulgar sınırına yakın olan “Turnu Magurele” dir.) Büyük Eflâk>Eflâk eyâleti
DELSAVE دلثاوه Kaza (1852) Horasan>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
DELU (Mahall-i Dehlu) دلو Kaza (1855) Süleymaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
DELÜCEÖZÜ دلوجه اوزی Nahiye (Delice ırmağı vadisi.) Kırşehir>Bozok>Zülkadriye eyâleti
DELVİNE (Ergiri Kasrı) دلوينه Sancak (1537) Rumeli eyâleti Kaza (1867) Ergiri>Yanya vilâyeti Vilâyet merkezi Yanya vilâyeti Vilayet merkezi (1913) Yunanistan Kaza (1923) Arnavutluk
DELVİNAKİ (Delvinakion) دلويناکی Kasaba (1867) Pogon>Ergiri>Yanya vilâyeti Kasaba (1923) Pogon>Ergiri>Arnavutluk
DEMANHUR دمنهور Müdiriyet Mrk. Buhayra>Mısır eyâleti
DEMİRCİ تيمورجی Kaza (~1530) Saruhan>Anadolu eyâleti Kaza (1924) Manisa
DEMİRCİ (Sergirti) تيمورجی Nahiye Viranşehir>Şanlıurfa
Demirciborlu (Borlu-yı Saruhan) (BORLU) تيمورجی بورلو Nahiye (~1530) Demirci>Saruhan>Anadolu eyâleti Kaza (~1628) Saruhan>Anadolu eyâleti Kaza (1811) Saruhan>Aydın eyâleti Nahiye (1867) Gördes>Saruhan>Aydın vilâyeti Nahiye (1924) Demirci>Manisa
Demircikara (ÇAL) تيمورجی قره Kaza Kütahya>Anadolu eyâleti Kaza (1841) K.Hisar-ı Sahib>Hudavendigâr eyâleti Kaza (1884) Denizli>Aydın vilâyeti Kaza (1924) Denizli
DEMİRCİ maa KATASARAY تيمورجی مع قطا سرای Kaza (Merkezin 3, Bayat, İskilip ve Sungurlu’nun birer “Saray” k.yü var.) Çorum-Amasya>Sivas eyâleti
DEMİRCİÖREN تيمورجی ويران Kaza Mrk. (1880’e kadar kaza merkezi.) Yabanâbâd>Ankara>Anadolu eyâleti Köy Merkez>Kızılcahamam>Ankara vilâyeti
DEMİRHİSAR تيمورحصار Nahiye (1874) Merkez>Manastır>Manastır vilâyeti
DEMİRHİSAR (Siderokastron) تيمورحصار Kaza (1967) Siros (Seres)>Selânik vilâyeti Kaza (1919) Siros (Seres)>Yunanistan
DEMİRKAPI تيمورقپو Sancak (1630) Bağdad eyâleti
DEMİRKAPI تيمورقپو Geçit (Kocabalkan silsilesinde.) İslimye>Rumeli-i Şarkî vilâyeti Geçit Bulgaristan
DEMİRKENT (Erkinis) تيمورکند Nahiye Yusufeli>Artvin
DEMİRKÖY (Samakocak) تيمورکوی Nahiye Midye>Kırkkilise>Edirne vilâyeti Kaza (1891) Kırkkilise>Edirne Kaza (1924) Kırklareli
DEMİRLİ دمورلی Nahiye (Ergani merkez Alitaşı k.yüne bağlı mezraa.) Merkez>Erganimadeni>Diyarbakır
DEMİRÖZÜ (Pulur) (Kısanta) تيمور اوزی Nahiye (1888) Bayburt>Erzurum>Erzurum vilâyeti Nahiye (1924) Bayburt>Gümüşhane Kaza (1989) Bayburt
DEMİRTAŞ تيمورطاش Nahiye Merkez>Bursa Nahiye (1990) Osmangazi>Bursa
DEMİRTAŞ (Sidre) (Belen) تيمورطاش Nahiye (16.yy.) Merkez>Alâiye>Anadolu eyâleti Nahiye (1924) Alanya>Antalya
DEMLOVA دملوه Kale Yemen
DENİZÂBÂD (Denizova) دگز آباد Nahiye Merkez>Muğla Köy Yerkesik>Merkez>Muğla
DENİZLİ (Lazkiye, Lâdik) دگزلی Kaza (~1530) Kütahya>Anadolu eyâleti Sancak (1846) Aydın eyâleti Kaza (1868) Aydın>Aydın vilâyeti Sancak (1883) Aydın vilâyeti Vilâyet (1924) Denizli
DENİZOBA دگز اوبه Nahiye (1865) Tırnova>Kırkkilise>Edirne Nahiye (1913) Tırnova>Bulgaristan
DENNİ دنی Nahiye merkezi (1899) Vasabül.li>Zebid>Hudeyde>Yemen vilâyeti
DER در Müdiriyet Mrk. Sudan-ı Mısri>Mısır
DER’A درعا Kaza (1865) Havran>Suriye vilâyeti Sancak Mrk. (1912) Havran>Suriye vilâyeti
DERBEND دربند Köy Merkez>Ilgın>Konya Nahiye Merkez>Konya Kaza (~ 1990) Konya
DERBEND دربند Nahiye Merkez>Kocaeli
DERBEND (Osmanlı idaresinde iken Şaburan, Ahtı, Kuba, Müskür, Küre, Çırak, Rustav adlı yedi sancağı vardı.) دربند Eyâlet (1578) Derbend eyâleti >Osmanlı hâkimiyeti Eyâlet (1607) İran hâkimiyeti Eyalet (1723) Rus hâkimiyeti Kaza (1921) Dağıstan Muh. Cum.>SSCB. İdare Mrk. (~1990) Dağıstan Özerk Cum.>Rusya Federasyonu.
DERBEND دربند Kaza (1833) Banaluka>Bosna Kaza Banaluka>Bosna-Hersek
DERBEND دربند Nahiye (1867) Nevrekop>Siroz>Selânik vilâyeti
DERBEND-İ KEBİR دربند کبير Nahiye (1865) Sofulu>Dedeağaç>Edirne Nahiye (1913) Sofulu>Dedeağaç>Yunanistan
Derbend-i Kebir (Yakupbey Derbendi) (PERŞEMBE) دربند کبير Kaza (17.yy.) Ordu>Trabzon eyâleti Nahiye (1868) Ordu>Trabzon> Trabzon vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Ordu Kaza (1945) Ordu
DERBEND maa REVEDHANE دربند مع رودخانه Nahiye (~1830) Köysancak>Kerkük>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
DERCE درجه Nahiye (1874) Ohri>Manastır>Manastır Nahiye Ohri>Manastır>Makedonya
DERE دره Sancak (17. yy.) Van eyâleti
DERE (Rumkiğ) دره Nahiye (1927) Pertek>Elâzığ Nahiye (1936) Pertek>Tunceli
DEREBUCAK دره بوجاق Kasaba Gencek>Beyşehir>Konya Kaza (~1990) Konya
DERE-İ CEDİD درهء جديد Nahiye (1865) Tırnova>Kırkkilise>Edirne Nahiye (1913) Tırnova>Bulgaristan
DERECİK (Bodamiye) دره جک Nahiye Akçaâbâd>Trabzon
DEREGİŞ دره کيش Kaza Mrk. Safita>Trablusşam>Beyrut
DEREİLİ دره ايلی Nahiye (16.yy.) Gerger>Gerger-Kâhta>Rum eyâleti
DEREKÖY دره کوی Nahiye Mrk. Şerefiye>Zara>Sivas
DEREKÖY دره کوی Köy Kofçaz>Merkez>Kırklareli Nahiye Merkez>Kırklareli
DERELİ دره لی Köy Kırık>Giresun>Trabzon>Trabzon vilâyeti Nahiye (1926) Merkez>Giresun Kaza (1958) Giresun
DEREPAZARI دره بازاری Nahiye Merkez>Rize Kaza (~1990) Rize
DERGÜL (Kumçatı) درکول Kaza (16.yy.) Siirt>Diyarbakır eyâleti Köy Merkez>Şırnak>Siirt
DERGÜLE درکله Nahiye (1855) Merkez>Revandiz>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
DERİB دريب Kaza (1847) Trablusşam>Sayda eyâleti
DERİK دريک Kaza Diyarbakır>Diyarbakır eyâleti Kaza (1867) Diyarbakır>Diyarbakır vilâyeti Kaza (1926) Mardin
DERİNCE درينجه Semt Merkez>Kocaeli Kaza (~1990) Kocaeli
DERİNKUYU (Melekûbi) درين قويی Nahiye (~1530) Merkez>Niğde>Karaman eyâleti Nahiye (1865) Merkez>Niğde>Konya vilâyeti Nahiye Nevşehir>Niğde Nahiye (1924) Nevşehir>Kırşehir Kaza (1960) Nevşehir
DER’İYYE درعيه Kaza Necid>S.Arabistan Kasaba Riyad>S. Arabistan
DERİZBİN (Acırlı) ديرزبن Köy (10. yy.’da bölgenin idare merkezi) Merkez>Midyat>Mardin
DERKÜŞ درکوش Kaza (16.yy.) Halep>Halep eyâleti
DERNE درنه Sancak (1883) Bingazi vilâyeti Kaza (1888) Bingazi sancağı Kaza (1912) İtalyan işgâli Kaza (1951) Libya
DERNEKPAZARI (Kondu) درنک بازاری Nahiye Çaykara>Trabzon Kaza (~1990) Trabzon
DERRARYAN دراريان Nahiye (19.yy.) Merkez>Revandiz>Bağdad eyâleti
DERSİM (Hozat) (Bu sancak bölgesinde 1935’te Tunceli vilâyeti kuruldu.) درسم Sancak (1849) Diyarbakır eyâleti Sancak (1857) Harput eyâleti Sancak (1865) Erzurum vilâyeti Sancak (1888-923) Mam.retülaziz vilâyeti Kaza (1926) Elâziz
DERŞİFİ درشيفی Nahiye (1879) Merkez>Musul>Van vilâyeti
DERTENG درتنگ Sancak (17. yy.) Bağdad eyâleti
Derun (DUTVEREN) ديرون Nahiye (1867) Silvan>Diyarbakır>Diyarbakır vilâyeti Köy .atakk.prü>Silvan>Diyarbakır
DESTEK دستک Nahiye Erbaa>Tokat Nahiye (1953) Taşova>Amasya
DEŞNİÇE (Kalisura) دشنيجه Nahiye (1867) Permedi>Ergiri>Yanya vilâyeti Nahiye (1923) Permedi>Ergiri>Arnavutluk
Deşt (BALPAYAM) دشت Nahiye Pülümür>Tunceli
DEŞTGÜR دشتکور Kaza (16.yy.) Diyarbakır>Diyarbakır eyâleti Nahiye (1867) Derik>Diyarbakır>Diyarbakır vilâyeti
DEVASİR دواسر Kaza (1849) Basra>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
DEVECİ دوه جی Nahiye (1865) Malkara>Tekfurdağı>Edirne vilâyeti Köy (1926) Merkez>Malkara>Tekirdağ
DEVECİKONAĞI دوه جی قوناغی Nahiye M.Kemalpaşa>Bursa
DEVEGEÇİDİ دوه کچيدی Nahiye Merkez>Diyarbakır
DEVELİ (Everek) دوه لی Kaza (~1530) Niğde>Karaman eyâleti Kaza (1846) Kayseri>Bozok eyâleti Kaza (1867) Kayseri>Ankara vilâyeti Kaza (1924) Kayseri
DEVRAMA دورامه Kasaba S. Arabistan
DEVREK (Hamidiye) (Suçatı) دورک Kaza (1887) Bolu>Kastamonu vilâyeti Kaza (1924) Zonguldak
DEVREKÂNÎ دورکانی Nahiye (~1530) Merkez>Kastamonu>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Kastamonu>Kastamonu eyâleti Nahiye (1865) Merkez>Kastamonu vilâyeti Kaza (1944) Kastamonu
DEYRAYUN ديرايون Kasaba Musul>Irak
DEYRE ديره Nahiye (1855) Revandiz>Şehrizor>Musul vilâyeti
DEYRİFOR ديرفور Nahiye (1865) Humus>Hama>Suriye vilâyeti
DEYR-İ HARİR دير حرير Nahiye (1879) Revandiz>Kerkük>Musul vilâyeti
DEYR-İ MAKLUB دير مقلوب Nahiye (16.yy.) Merkez>Musul>Diyarbakır eyâleti
DEYRÜLAHMER ديرالاحمر Nahiye (1865) Balbek>Şam>Suriye vilâyeti
DEYRÜLKAMER ديرالقمر Sancak (1853) Sayda eyâleti Kaza (19.yy.) Sayda>Sayda eyâleti Sancak Mrk. (1865) Cebelilübnan Sancağı Nahiye (~1912) Cebelilübnan Sancağı
DEYR maa RAHBE دير مع رحبه Sancak (1516) Diyarbakır eyâleti Sancak (1830) Rakka eyâleti
DEYR دير Sancak merkezi (1882) Zor sancağı
DEYR-İ SÜLEYMAN ديرسليمان Nahiye (1865) Cebel-i Kalamon>Şam>Suriye vilâyeti
DEYR-İ ŞUMAYYİL (Deyr-i Şumayyil el-Tahtani) دير شميل Kaza Mrk. (1865) Hamidiye>Hama>Suriye vilâyeti
DEYRUT ديروت Kasaba Reşid>Mısır
DEYRÜŞEREŞ ديرو شرش Nahiye (1884) Kurna>Basra>Basra vilâyeti
DEYÛLE maa KORİŞ ديوله مع قرش Kaza (16.yy.) Konya>Karaman eyâleti Köy (1928’de Kureyş şeklinde yazılmış. Şimdi ise Büyük Koraş ve Kü.ük Koraş köyleri var.) Ayrancı>Ereğli>Konya
DIMIŞK (Damas) (Şam) دِمِشق Eyalet Mrk. (1520) Şam eyâleti Vilâyet Mrk. (1865) Suriye vilâyeti Başkent Suriye (Şam önceleri bölge adı, merkezi de Dımışk idi. Bugün “Dımışk” Şam’ın diğer adı olarak bilinir.)
DIRAC (Durazzo) دراج Kaza (17.yy.) Elbasan>Rumeli eyâleti Sancak (1881) İşkodra vilâyeti
DIŞLIK ديشلق Nahiye (1865) Merkez>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Alacahan>Kangal>Sivas
DİCLE (Piran) دجله Nahiye (1923) Maden>Diyarbakır Nahiye Merkez>Diyarbakır Kaza (1936) Diyarbakır
DİCLE (Kocapınar) دجله Nahiye Cizre>Mardin Nahiye (1990) Cizre>Şırnak
DİÇE دچه Nahiye Şatra>Müntefik>Basra vilâyeti
DİDİM ديديم Kaza (Söke’nin Akköy bucağı bölgesinde kuruldu ve bu bucağın köylerini aldı.) Aydın
DİFRON ديفرون Kaza (18.yy.) Hanya>Girit eyâleti Kaza (1913) Yunanistan
DİGOR ديغور Nahiye (1926) Kağızman>Kars Kaza (1953) Kars
DİGÜNLÜ دکنلو Nahiye (~1530) Merkez>Kemah>Rum eyâleti
DİH ده Kaza merkezi Eruh>Siirt
DİKBIYIK ديک بييق Nahiye Çarşamba>Samsun
DİKİLİ ديکيلی Nahiye Bergama>İzmir Kaza (1928) İzmir
DİKMEN (Yenicuma) (Kırçal) ديکمن Nahiye Gerze>Sinop Kaza (~1990) Sinop
DİLEKTEPE (Minar) (Zeligar) ديلک تپه Nahiye (1880) Şirvan>Siirt>Bitlis vilâyeti Nahiye (1949) Baykan>Siirt
DİLLİABBAS (Deli Abbas) دللی عباس Nahiye (1852) Horasan>Bağdad>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
DİLMAN ديلمان Kasaba Azerbaycan>İran
DİMBOVİÇE ديمبوويچه Kaza (1562) Büyük Eflâk>Eflâk eyâleti
DİMDERESİ ديم دره سی Nahiye (~1530) Merkez>Alâiye>Anadolu eyâleti
DİMETOKA (Dimotika) (Edirne’nin fethinden önce Osmanlı Devletinin birkaç ay başkenti olmuş) ديمتوقه Sancak (1846) Edirne eyâleti Kaza (1865) Edirne>Edirne vilâyeti Kaza (1913) Bulgaristan Kaza (1919) Yunanistan
Dimetoka (GÜMÜŞÇAY) (Güvercinlik) ديمتوقه Kaza (~1841) Biga>Hudavendigâr eyâleti Nahiye (1924) Biga>Çanakkale
Dimurta (Yukarıdimurta) (ÜZÜMÖREN) ديمورطه Nahiye (1865) Merkez>Tokat>Sivas vilâyeti Kasaba Pazar>Turhal>Tokat
DİMYAT دمياط Sancak (17.yy.) Mısır eyâleti Kaza (1876) Garbiya>Mısır hidiviyyeti Muhafızlık Mısır
DİNADİ دنادی Nahiye Merkez>Musul>Van eyâleti
DİNAR (Geyikler) دينار Kaza (~1530) Kütahya>Anadolu eyâleti Kaza (1842) Kütahya>Hudavendigâr eyâleti Nahiye (~1909) K.Hisar-ı Sahib>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (~1912) Afyonkarahisar
DİNEK دينک Nahiye (1926) Çumra>Konya
Dinek (Dinek Keskini) (KESKİN) دنک Nahiye (16.yy.) Kırşehir>Bozok>Zülkadriye eyâleti Kaza (1846) Ankara>Bozok eyâleti Kaza (1924) Ankara Kaza (1989) Kırıkkale
DİNEK دينک Nahiye (1867) Mihalıççık>Ankara>Ankara vilâyeti Köy Merkez>Mihalıççık>Eskişehir
DİPSİZGÖL ديپسز کول Nahiye (1865) Koçkiri>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Zara>Sivas
DİRAĞAN ديراغان Kaza (1846) Tırnovi>Vidin eyâleti Kaza (1908) Tırnovi>Bulgaristan
DİRBESAK ديربساق Nahiye (1517) Ayıntab>Arap vilâyeti
DİREKLİ ديرکلی Nahiye (1865) Yızdızeli>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Yıldızeli>Sivas
DİRGİNE maa SEKİZDİVAN ديرکينه مع سکيز ديوان Kaza (1841) Bolu>Kastamonu eyâleti
Dirgine (YAZICIK) ديرکينه Köy Merkez>Devrek>Zonguldak
DİRİN درين Nahiye (1875) Merkez>İşkodra>İşkodra vilâyeti Nahiye (1913) Merkez>İşkodra>Arnavutluk
Dirmil (ALTINYAYLÂ) ديرميل Nahiye (1924) Tefenni>Burdur Nahiye (1953) Gölhisar>Burdur Kaza (~ 1990) Burdur
DİRONA ديرونه Köy Yomra>Merkez>Trabzon>Rum eyâleti Kaza Mrk. (1959) Yomra>Trabzon
DİŞBAH ديشبخ Kaza (1855) Bedre>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
DİŞNA دشنی Kasaba Mısır
DİVANİYE (Ed-Divaniye) ديوانيه Sancak (1851) Bağdad maa Şehrizor eyâleti Kaza (1852) Hille>Bağdad
DİVRİĞİ ve DARENDE ديورکی ودارنده Sancak (1517) Arap vilâyeti Sancak (1520) Rum eyâleti
DİVRİĞİ ديورکی Sancak (17.yy.) Sivas eyâleti Kaza (1867) Sivas>Sivas vilâyeti Kaza (1924) Sivas
DİYADİN ديادين Kaza (1858) Bayazıt>Erzurum eyâleti Kaza (1865) Bayazıt>Erzurum vilâyeti Kaza (~1925) Bayazıt Kaza (1938) Ağrı
DİYALE (Mendeli) دياله Şehir Bağdad>Irak
DİYAN دييان Nahiye (1865) Merkez>Kerek>Suriye vilâyeti
DİYARBAKIR (Diyar-ı Bekr) (Âmid) ديار بکر Vilâyet (1517) Diyarbakır vilâyeti Eyâlet (1520) Diyarbakır eyâleti Vilâyet (1867) Diyarbakır vilâyeti
DİYAR-I MUDAR (Rakka) ديار مضار Bölge Suriye
Dize (ÜZÜMCÜ) ديزه Kaza Mrk. (1888) Gevar>Hakkâri>Van vilâyeti Kaza Mrk. (1936) Yüksekova>Hakkâri
DİZEYİ ديزه يی Nahiye (1879) Erbil>Şehrizor>Musul vilâyeti
DOBRİC دوبريچ Kaza Ammara>Basra
DOBRİC طوبريچ Kaza Mrk. (1867) Hindiye>Kerbelâ>Bağdad vilâyeti
DODURGA طودرغه Kasaba Merkez>Osmancık>Çorum Kaza (~ 1990) Çorum
DODURGA طودرغه Nahiye Bozüyük>Bilecik
DODURGA طودرغه Kaza (~1530) Bolu>Anadolu eyâleti Köy Merkez>Çerkeş>Çankırı
DOĞAN طوغان Sancak (1593) Özü eyâleti
DOĞANBEY طوغان بک Nahiye Beyşehir>Konya
DOĞANBEY طوغان بک Nahiye Seferihisar>İzmir Köy Merkez>Seferihisar>İzmir
Doğanbey (ATBURGAZI) (Güllübahçe) طوغان بک Nahiye Söke>Aydın
DOĞANBEYLİ (Ermelik) طوغان بکلی Nahiye (1865) Kemah>Erzincan>Erzurum vilâyeti Nahiye (1924) Kemah>Erzincan
DOĞANCA (Harbur) (Kezi) طوغانجه Nahiye Pervari>Siirt
DOĞANÇAY طوغانچای Nahiye Geyve>Sakarya
DOĞANHİSAR طوغانحصار Kaza (17.yy.) Konya>Karaman eyâleti Nahiye (1865) Akşehir>Konya>Konya vilâyeti Nahiye (1924) Akşehir>Konya Kaza (1957) Konya
DOĞANHİSAR طوغانحصار Nahiye (1865) Merkez>Dedeağaç>Edirne vilâyeti Nahiye (1919) Merkez>Dedeağaç>Yunanistan
DOĞANKENT (Harşit) (Manastırbükü) طوغانکند Nahiye Torul>Gümüşhane Nahiye Tirebolu>Giresun Kaza (~1990) Giresun
DOĞANKENT (Mihmandar) طوغانکند Köy Merkez>Merkez>Adana Nahiye (1957) Karataş>Adana Nahiye (~1990) Yüreğir>Adana
DOĞANPINAR (Haral) طوغان پيکار Köy Ağcakoyunlu>Merkez>Gaziantep Nahiye (1946) Oğuzeli>Gaziantep
DOĞANSU (Sultanmut) طوغان صو Nahiye (1936) Patnos>Ağrı
DOĞANŞAR (İpsile) طوغان شار Nahiye Mrk. Tozanlı>Hafik>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Hafik>Sivas Kaza (~ 1990) Sivas
DOĞANŞEHİR (Viranşehir) طوغان شهر Köy Sürgü>Akçadağ>Malatya Nahiye (1929) Akçadağ>Malatya Kaza (1946) Malatya
DOĞANTEPE (Geldiklan) (Zara) طوغان تپه Nahiye (~1530) Merkez>Amasya>Rum eyâleti Nahiye (1865) Merkez>Amasya>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Amasya
DOĞANYOL (Keferdiz) طوغان يول Nahiye (1875) Pütürge>Mam.retülaziz>Mam.retülaziz vilâyeti Nahiye (1924) Pütürge>Malatya Kaza (~ 1990) Malatya
DOĞANYURT (Hoşalay) (Meset) طوغان يورد Kaza (~1841) Kastamonu>Kastamonu eyâleti Nahiye (1865) Cide>Kastamonu>Kastamonu vilâyeti Nahiye (1924) İnebolu>Kastamonu Kaza (~ 1990) Kastamonu
DOĞANYURT (Hayati) طوغان يورد Nahiye (1865) Erbaa>Tokat>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Erbaa>Tokat
DOĞRUYOL (Cala) طوغری يول Nahiye (1926) Çıldır>Kars
DOĞUBAYAZIT (Bayazıt) طوغی بايزيد Sancak (1578) Van eyâleti Sancak (1845) Erzurum eyâleti Sancak (1865) Erzurum vilâyeti Vilâyet (~1925) Bayazıt vilâyeti Kaza (1927) Karaköse vilâyeti Kaza (1938) Ağrı
DOKURCUN (Yeniköy) دوقورجون Nahiye Akyazı>Sakarya
DOLAŞDIR دولاشدير Nahiye (1865) Eğridere>Gümülcine>Edirne Nahiye (1913) Eğridere>Kırcaali>Bulgaristan
DOMANCA طومانجه Nahiye (1867) Söke>Aydın>Aydın vilâyeti Nahiye (Lağvedilmiş) Söke>Aydın
DOMANİÇ (Hisar) طومانيچ Kaza (~1530) Hudavendigâr>Anadolu eyâleti Nahiye (1865) İnegöl>Ertuğrul>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1960) Kütahya
DOMBAYOVA (Dombay) (Uluköy) دومبای اووه Nahiye Dinar>Afyon
DOMİNE دومنه Kaza Mrk. (1866) Jobanyaç>Travnik>Bosna vilâyeti
DOMNİK دومنيک Nahiye (1889) Alasonya>Serfice>Manastır Nahiye (1913) Alasonya>Serfice>Yunanistan
DONGALA دونغله Müdiriyet Mısır
DONYA دونيه Nahiye (1874) Pirlepe>Manastır>Manastır Nahiye (1913) Pirlepe>Manastır>Makedonya
DORCA دورجه Nahiye (1874) Ohri>Manastır>Manastır vilâyeti Nahiye (1913) Ohri>Manastır>Makedonya
DOROHOY دوروهوی Sancak (1455) Boğdan>Romanya
DORUTAY (Taşrumi) دوروتای Nahiye Özalp>Van
DOSPAT (Baronya) دوسپاط Nahiye (1867) Rupçoz>Drama>Selânik vilâyeti Nahiye (1913) Rupçoz>Bulgaristan
DOSTKİ (Befrican) دوستکی Nahiye (Aşiret adıdır. Lağvedilmiş. Merkezi olan Befrican = Karlı şimdi Yüksekova’nın merkez bucağına bağlı.) Yüksekova>Hakkâri
DOYRAN طويران Kaza (1867) Selânik>Selânik vilâyeti
DÖKMETEPE (Ahur) دوکمه تپه Nahiye Turhal>Tokat
DÖMEKE (Domoko) دومکه Kasaba Teselya>Yunanistan
DÖRTDİVAN (Çavuşlar) دورت ديوان Kaza (~1841) Bolu>Kastamonu eyâleti Nahiye (1924) Gerede>Bolu Kaza (~ 1990) Bolu
DÖRTYOL دورتيول Kaza (1877) Cebelibereket>Adana vilâyeti Kaza (1924) Cebelibereket Kaza (1933) Adana Kaza (1939) Hatay
DÖŞEMEALTI (Yeniköy) دوشمه آلتی Nahiye Merkez>Antalya
DÖVLEN (Devin) دوولن Kaza Mrk. (1867) Rupçoz>Drama>Selânik vilâyeti Kaza (1913) Paşmaklı>Bulgaristan
DRAMA درامه Sancak (1867) Selânik vilâyeti Sancak (1913) Selânik>Yunanistan
DRANOVA درانوه Ada (Tuna deltası karşısında.) Dobruca>Romanya
DUBROVNİK (Ragusa) دوبروونيق Kaza (1440) Hersek>Bosna Kaza (1814) Avusturya Kaza Yugoslavya Kaza Bosna-Hersek
DUKAKİN (Ducjean) دوقه کين Kaza İşkodra>Rumeli eyâleti Sancak (1520) Rumeli eyâleti Sancak (Dukakin aslında bir hanedan adıdır. Şimdi Arnavutluk’ta Dirin nehri kenarında bir nahiyedir. Arnavutluk fetholunduğunda bu aile Müslüman olmuştur. Leş=Lezhe kazası eski Dukakin sancağının yerinde kurulmuştur.) Arnavutluk
DUKAT دوقات Köy (Arnavutların bir kolu olan “Laplar”ın merkezi hükmünde büyük ve tarihi bir k.ydür.) Paşalimanı>Avlunya>Berat>Yanya
DULÇURAN دولچوران Sancak (- 1830) Şehrizor eyâleti
DULKANİ دلکانی Nahiye (1855) İmadiye>Musul>Van eyâleti
DUMA دوما Kaza Mrk. (1865) Cebelikalamon>Şam>Suriye vilâyeti
DUMBELİ (Donbali) (Sökmenâbâd) دومبه لی Sancak (1585) Van eyâleti Nahiye Hoy>İran
DUMKULA (Domgola) دمقوله Kasaba Mısır
DUMLU (Hins) طوملی Nahiye Merkez>Erzurum
DUMLUCA طومليجه Nahiye (~1530) Divriği>Divriği-Darende>Rum eyâleti Köy Merkez>Divriği>Sivas
DUMLUPINAR طوملی پيکار Köy Merkez>Merkez>Kütahya>Anadolu eyâleti Nahiye (c.s.) Altıntaş>Kütahya Kaza (~1990) Kütahya
DÛN دون Nahiye (1871) Konfeda>Asir>Yemen vilâyeti
DUNA-VESSE دوناوسه Kasaba Sület>Peşte>Macaristan
DUPNİÇE maa CUMA دوپنيچه مع جمعه Kaza (1846) Samako>Niş eyâleti
DUPNİÇE (Stanke-Dimitrov) دوپنيچه Kaza (1878) Köstendil>Bulgaristan Prensliği Kaza (1908) Sofya>Bulgaristan
DURAÇLU دراچلو Nahiye (~1530) Merkez>Mardin>Diyarbakır eyâleti
DURAĞAN طوراغان Kaza (~1530) Kastamonu>Anadolu eyâleti Nahiye (1865) Boyabat>Sinop>Kastamonu vilâyeti Kaza (1954) Sinop
DURAĞANHİSAR طوراغان حصار Nahiye (1865) Merkez>Dedeağaç>Edirne Nahiye (1919) Merkez>Dedeağaç>Yunanistan
DURAK دوراق Nahiye (1953) Kepsut>Balıkesir
DURAMAN دورامان Sancak (1855) Şehrizor eyâleti
DURDUL دوردول Nahiye (~1530) Divriği>Divriği-Darende>Rum eyâleti
DURSUNBEY (Balat) طورسون بک Nahiye Merkez>Karesi>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1919) Müs. Karesi San. Kaza (1924) Balıkesir
DURUCİN دوريجين Nahiye (1865) Koçkiri>Sivas>Sivas vilâyeti
DUŞKAT دشقاط Nahiye (1889) Alasonya>Serfice>Manastır Nahiye (1913) Alasonya>Yunanistan
DUTLUCA (Aşutka) طودليجه Nahiye Kemaliye>Erzincan
DUVEYRA دويره Kasaba Cezayir
DÜĞER دوگر Kaza (1811) Menteşe>Aydın eyâleti Köy Kemer>Fethiye>Muğla
DÜĞER (DüĞerli) دوگر Nahiye (1867) Merkez>Urfa>Halep vilâyeti Köy Ovacık>Hilvan>Şanlıurfa
DÜLEYM (Kal’atürremad) دليم Sancak (1855) Bağdad maa Şehrizor eyâleti Sancak (~1860) Bağdad eyâleti Kaza (1867) Bağdad-Irak
DÜLGE دولکه Nahiye (1855) Merkez>Revandiz>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
DÜLÜK (Hicri 800’lerde Gaziantep şimdiki yerinde kuruluncaya kadar “Dülük” bu yörenin antik ve en önemli merkezi idi.) دولوک Köy Merkez>Merkez>Gaziantep
DÜMETÜLCENDEL دومة الجندل Kasaba Medine>Hicaz
DÜMLÜÇ (Çiçekli) دومليچ Nahiye (~1530) Suşehri>K.Hisar-ı Şarkî>Rum eyâleti Köy Akıncılar>Suşehri>Sivas
DÜNDARLU VE BULGARLI دندارلو وَ بلغارلو Nahiye (Sarıçam ile Seyhan nehri arasında idi.) Adana>Adana>Arap vilâyeti
DÜNDARLU-YI KEBİR دندارلوی کبير Kaza (~1530) Adana>Anadolu eyâleti
DÜNEYSİR دنيسر Kasaba Irak
DÜSUK دسوق Kasaba Mısır
DÜŞENBE maa SENİR دوشنبه مع سگر Kaza (16.yy.) Alâiye>Karaman eyâleti
DÜŞENBE دوشنبه Nahiye (19.yy.) Alaiye>Teke>Konya vilâyeti Nahiye (1914) (1915’te kaldırılarak bunun yerine “Taşağıl” nahiyesi kuruldu.) Manavgat>Teke sancağı
DÜVERTEPE دوور تپه Nahiye (1913) Sındırgı>Balıkesir
DÜZCE (Konurâbâd) دوزجه Kaza (~1530) Bolu>Anadolu eyâleti Kaza (1865) Bolu>Kastamonu vilâyeti Kaza (1924) Bolu Vilâyet (1999) Düzce
DÜZCE maa SELVE دوزجه مع سلوه Kaza (1466) Ohri>Rumeli eyâleti Kaza (1913) Ohri>Makedonya
DÜZİÇİ (Haruniye) دوز ايچی Nahiye Bahçe>Adana Kaza (1996) Osmaniye
DÜZKÖY (Haçka) دوز کوی Nahiye Akçaabat>Trabzon Kaza (~1990) Trabzon
EBDİR ابدير Nahiye (1867) Divaniye>Hille>Bağdad vilâyeti
Ebher (Eber) (DOĞANKÖY) ابهر Köy ve göl Merkez>Çay>Afyon
EBLAH ابلخ Nahiye Yenbu‘ülbahr>Medine>S.Arabistan
EBSEMOL ابسمول Kaza Nevbe>Mısır
EBÛARİŞ ابو عريش Kaza (1539) Asir>Yemen eyâleti Sancak (1842) Yemen eyâleti Kaza (1852) Asir>Yemen eyâleti Sancak (1868) Yemen vilâyeti Kaza (1899) Hudeyde>Yemen vilâyeti
EBÛCEVARİR ابو جوارير Nahiye (1865) Semave>Divaniye>Bağdad
EBUFÜLFÜL ابو فلفل Nahiye (1865) Bab>Haleb>Haleb vilâyeti
EBÛGARİB ابو غريب Kaza (17.yy.) Bağdad>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
EBULHAYR ابو الخير Nahiye (~1530) Bayramlı>Canik>Rum eyâleti
EBULHAYR maa NEVAHİ-İ PERŞEMBE ve YAKUBBEY ابو الخير مع نواحيء پنچشنبه ويعقوب بک Kaza (17.yy.) Ordu>Trabzon eyâleti
Ebülhayr (GÜLYALI) ابو الخير Kasaba Merkez>Merkez>Ordu Kaza (~1990) Ordu
EBÛKELENK ابو کلنک Kaza (1865) Divaniye>Şehrizor>Bağdad vilâyeti
EBULHASİB ابو الحصيب Nahiye (1884) Merkez>Basra>Basra vilâyeti
EBUT ابوط Nahiye (1881) Merkez>İşkodra>İşkodra vilâyeti
Ebû Tahir (DOĞANBAĞI) ابو طاهر Nahiye (16.yy.) Merkez>Çermik>Diyarbakır eyâleti Nahiye (1834) Merkez>Harput>Harput eyâleti Kaza (~1840) Maadin>Harput>Harput eyâleti Köy Gözeli>Sivrice>Elâzığ
ECEÂBÂD (Maydos) آجه آباد Kaza (1892) Gelibolu>Edirne vilâyeti Kaza (1926) Çanakkale
EDE اده Nahiye (1865) Sofulu>Dedeağaç>Edirne vilâyeti (1926`da lağvedildi. Köyleri Uzunk.prü`de.)
EDİNCİK (Aydıncık) آيدينجق Kaza (~1530) Hudavendiâr>Anadolu eyâleti Nahiye (1875) Bandırma>Karesi>Hudavendigâr vilâyeti Nahiye (1924) Bandırma>Balıkesir
EDİRNE ادرنه Kaza (1362) Çirmen>Rumeli eyâleti Başşehir (1365) - Sancak (1453) Rumeli eyâleti Eyâlet Mrk. Rumeli eyâleti Eyâlet (1846) Edirne eyâleti Vilâyet (1865) Edirne vilâyeti
EDREMİT ادرميد Kaza (~1530) Karesi>Anadolu eyâleti Kaza (1867) Karesi>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1924) Balıkesir
EDREMİT (Gümüşdere) (Sarmansuyu) ادرميد Nahiye Merkez>Van Kaza (~ 1990) Van
EDREPOL (Etrepole) ادره پول Kasaba Sofya>Bulgaristan
EFAMİYE افاميه Nahiye (1517) Halep>Arap vilâyeti Antik şehir Cisr-i Şugûr>Halep>Suriye vilâyeti
EFES (Efsus) افس Antik şehir (Yerine kurulan “Ayasluğ” şehri sonra Selçuk adını aldı. Buraya bir müddet “Akıncılar” denildiyse de 1957’de yine “Selçuk” adıyla kaza oldu.) Selçuk>İzmir
EFLAK (Bükreş) (1394’te Osmanlı ülkesine katıldı. 16. yy.da muhtariyet hakkını Osmanlı’ya devretti. 1866’da kurulan Romanya Krallığına 1878 Berlin antlaşmasıyla bağımsızlık verilmesiyle Osmanlı’nın buradan ilgisi kesildi.) افلاک Eyâlet (1562) Eflâk eyâleti Eyâlet (1878) Romanya
EFLANİ (Eflâni-i Bolu) (Çelebiler) افلانی Kaza (1811) Viranşehir>Kastamonu eyâleti Nahiye (1865) Safranbolu>Bolu>Kastamonu vilâyeti Nahiye (1924) Safranbolu>Zonguldak Kaza (1953) Zonguldak Kaza (1995) Karabük
EFLANİ-İ DADAY افلانیء طاطای Kaza (İkisi aynı bir Eflâni olabilir.) Kastamonu>Kastamonu eyâleti
EFLATAR افلاطار Kaza Ruscuk>Silistre eyâleti
Efsus (Yarpuz) (AFŞİN) (1945’te “Afşin” denmiştir.) افسوس Nahiye (16.yy.) Elbistan>Maraş>Zülkadriye eyâleti Nahiye (1865) Elbistan>Maraş>Halep vilâyeti Nahiye (1924) Elbistan>Maraş Kaza (1944) Kahramanmaraş
EFTENİ maa GÜMÜŞ افتنی مع کموش Kaza (~1841) Bolu>Kastamonu eyâleti Köy (Gölyaka bucağında “Efteni” önekli halen dört köy var. Bu civarda “Madenler” adında meskûn mahal de vardır. Gümüş denilen yer olabilir.) Gölyaka>Düzce>Bolu
EĞERCİ اکرجی Nahiye (1865) Tonus>Sivas>Sivas vilâyeti Kasaba Merkez>Gemerek>Sivas
EĞERSEK (Egerszek) اکرسک Sancak (17.yy.) Kanije eyâleti
EĞİL اکيل Sancak (1597) Diyarbakır eyâleti Kaza (1834) Maadin>Harput eyâleti Nahiye (1867) Merkez>Erganimadeni>Diyarbakır vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Diyarbakır Kaza (~ 1990) Diyarbakır
Eğin (KEMALİYE) اکين Nahiye (~1530) Merkez>Arapkir>Diyarbakır eyâleti Kaza (1846) Malatya maa Harput>Harput eyâleti Kaza (1870) Malatya>Diyarbakır vilayeti. Kaza (1884) Mam.retülaziz>Mam.retülaziz vilâyeti Kaza (1926) Malatya Kaza (1938) Erzincan
EĞİRDİR (Felekâbâd) (Daha önce Hamitoğulları beyliğinin merkezi idi.) اکردير Sancak (1381) Anadolu eyâleti Kaza (1402) Hamid>Anadolu eyâleti Kaza (~1530) Hamid>Karaman eyâleti Kaza (1865) Hamid>Konya vilâyeti Kaza (1924) Isparta
EĞRİ (Eger, Erlau) اکری Eyâlet (1596-1687) Eğri eyâleti
EĞRİBUCAK maa KOZANİ اکری بوجاق مع قوزانی Kaza (1836) Manastır>Rumeli eyâleti
EĞRİDERE (Ardino) اکری دره Kaza (1865) Gümülcine>Edirne vilâyeti Kaza (1913) Kırcaali>Bulgaristan
Eğrigöz (EMET) اکری کوز Kaza (~1530) Kütahya>Anadolu eyâleti Nahiye (1841) Merkez>Kütahya>Hudavendigâr eyâleti Kaza (1922) (Voyvoda Nasuhoğlu’nun isyanı üzerine nahiye yapılmıştır. Eğrigöz şimdi Emet’in bir k.yüdür.) Kütahya
Eğriköy (ÜÇPINAR) اکری کوی Nahiye Merkez>Manisa
EĞRİ PALANKA (Palanka) اکری پلانقه Kaza (1877) Üsküb>Kosova vilâyeti
EHLUNE (Livni) اهلونه Kaza (1866) Travnik>Bosna vilâyeti
EKİNÖZÜ (Celâ) اکين اوزی Kasaba Merkez>Elbistan>Kahramanmaraş Kaza (~1990) Kahramanmaraş
EKRAD-I ÇORUM maa KATASARAY ve TAHTATTARİK ve FEVKATTARİK اکراد چورم مع قطا سرای و تحت الطريق وفوق الطريق Kaza (1847) (Ekrad-ı Çorum’un Karahisar-ı Timurcu olduğu, Karahisarın da Kâmil nahiyesi olduğu tesbit edildi. Katasaray belirlenemedi.) Çorum maa Amasya>Sivas eyâleti
Ekrek (KÖPRÜBAŞI) اکرک Nahiye (1865) Aziziye>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Elbaşı>Bünyan>Kayseri
EKSANOS اکسانوس Nahiye (~1530) Hemşin>Trabzon>Rum eyâleti
Eksi (SUGÖZÜ) اکسی Nahiye (1867) Koyulhisar>K. Hisarışarkî>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Koyulhisar>Sivas
EL-A’LÂ الاعلا Sancak (1569) Yemen eyâleti Kaza (19.yy.) Taizz>Yemen eyâleti
EL-ARİŞ العريش Muhafızlık Mısır
ELÂZIĞ (Mam.retülaziz) (Elaziz) (Mezraa) العزيز Sancak (1867) Diyarbakar vilâyeti Müs. San. (1871) Mamretülaziz sancağı Vilâyet (1877) Mamretülaziz vilâyeti Vilâyet (1924) Elâzığ
Elbak (BAŞKALE) الباق Sancak (~1578) Van eyâleti Kaza (17.yy.) Hakkâri>Van eyâleti Kaza (~1846) Van maa Hakkâri>Ezrurum eyâleti Sancak merkezi (1882) Hakkâri>Van vilâyeti Kaza (1924) Van
ELBASAN ايلبصان Sancak (17.yy.) Rumeli eyâleti Sancak (1889) Manastır vilâyeti Sancak (1913) Arnavutluk
ELBAŞI (Zamantı) ايلباشی Kaza (1846) Kayseri>Bozok eyâleti Nahiye (1865) Aziziye>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye (1911) Bünyan>Kayseri
EL-BECCE البجه Kaza merkezi (1879) Gülanber>Süleymaniye>Musul vilâyeti
EL-BEDÂ’ البداع Kaza merkezi (1875) Katar>Necd-i Şarkî>Basra
EL-BEDİR البدير Nahiye Merkez>Divaniye>Bağdad vilâyeti
ELBEYLİ (Çobanbey) (Alimantar) ايلبکلی Nahiye (1865) Bab>Haleb>Haleb vilâyeti Nahiye (1924) Kilis>Gaziantep Nahiye (1946) Oğuzeli Gaziantep Kaza (1995) Kilis
ELBİSTAN البستان Eyâlet merkezi (16.yy.) Zülkadriye eyâleti Kaza (~1530) Maraş>Zülkadriye eyâleti Kaza (1848) Maraş>Adana eyâleti Kaza (1866) Maraş>Halep vilâyeti Kaza (1924) Kahramanmaraş
ELBUHABUR البوخابور Nahiye (1865) Merkez>Zor>Halep vilâyeti
ELBUKEMAL البوکمال Kaza (1882) Zor sancağı
ELBUSRİ البوسری Nahiye (1865) Merkez>Zor>Halep vilâyeti
ELDİVAN الديوان Nahiye Merkez>Çankırı Kaza (1960) Çankırı
ELEKSANDROPOL الکساندروپول Kaza Erivan>Rusya Kaza Erivan>Ermenistan
Elemi (KÖPRÜBAŞI) اله می Nahiye Vezirk.prü>Samsun
ELENA النه Kaza (1855) Tırnova>Vidin eyâleti Kaza (1908) Tırnova>Bulgaristan
ELEŞKİRT (Toprakkale) الشکرد Sancak (1609) Van eyâleti Sancak (1732) Erzurum eyâleti Kaza (1845) Bayazıt>Erzurum eyâleti Kaza (1865) Bayazıt>Erzurum vilâyeti Kaza (1938) Ağrı
EL-EZİREÇ الازيرچ Nahiye merkezi (1884) Beni Esed>Nasıriye>Müntefik>Basra
EL-FEYYÛM (Feyyûm) (Medinetülfeyyüm) الفيوم Sancak (Müdiriyet) Mısır eyâleti
EL-HUDEYDE (Hudeyde) الحديده Sancak (1856) Yemen eyâleti
EL-HUFÛF الحفوف Sancak merkezi (~1609) El-Ahsâ>El-Ahsâ eyâleti Sancak merkezi (1875) Necd-i Şarkî>Basra vilâyeti
EL-HUMS (Humus) الخمس Sancak (1878) Trablusgarb eyâleti Sancak (1881) Bingazi vilâyeti Sancak Libya
Elige (YAYLÂÇAYI) اليکه Nahiye (~1530) Merkez>K. Hisar-ı Şarkî>Rum eyâleti Köy Gölova>Suşehri>Sivas
EL-KÂİM القاءم Nahiye (1867) Ana>Bağdad>Bağdad vilâyeti
ELKERİMLÜHAS الکريملوخاص Nahiye (~1530) Kürtün>Trabzon>Rum eyâleti
ELKİ الکی Kaza merkezi (1855) Beytüşşebab>Hakkâri>Van eyâleti
EL-LUHEYYE (Luheyye) اللحيه Sancak (17.yy.) Yemen eyâleti Kaza (1868) Hudeyde>Yemen vilâyeti
ELMADAĞ (Asi Yozgat) الماطاغ Nahiye Çankaya>Ankara Kaza (1960) Ankara
ELMALI المالو Sancak merkezi Teke>Anadolu eyâleti Kaza (~1530) Teke>Anadolu eyâleti Kaza (~1846) Teke>Karaman eyâleti Kaza (1865) Teke>Konya vilâyeti Kaza (1924) Antalya
ELMALI المالو Nahiye (~1530) Ordu>Canik>Rum eyâleti Kaza (1847) Ordu>Trabzon eyâleti Köy Kovanlık>Bulancak>Giresun
ELMALIDERE (Mollaosman) المالو دره Nahiye (1865) Tutak>Bayazıt>Erzurum vilâyeti Nahiye (1937) Karayazı>Erzurum
ELMEDİN المدين Kaza merkezi (1926 yılına kadar.) Beşiri>Diyarbakır
EloĞlu (TÜRKOĞLU) ايل اوغلی Köy Merkez>Merkez>Maraş>Halep Nahiye Merkez>Maraş Kaza (1960) Kahramanmaraş
EL-VÂHÂT الواحات Sancak (17.yy.) Mısır eyâleti Kaza (1786) Mansure>Mısır eyâleti Kaza (1876) İskenderiye>Mısır eyâleti Kaza Asyût (siyût)>Mısır hidiviyeti
ELVANÇELEBİ الوان چلبی Nahiye (1865) Mecit.zü>Amasya>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Mecit.zü>Çorum
ELVANLI (T.mük) الوانلی Kaza (16.yy.) Tarsus>Adana eyâleti Nahiye (1870) Merkez>Mersin>Adana vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Mersin Nahiye (1954) Erdemli>İçel
EL-VECH الوجه Kaza (1902) Medine>Hicaz Kaza Medine>S. Arabistan
EL-VESİM الوسيم Nahiye (1871) Mahail>Asir>Yemen vilâyeti
EMET (EĞrigöz) امد Kaza (~1530) Kütahya>Anadolu eyâleti Nahiye (1841) Merkez>Kütahya>Hudavendigâr eyâleti Kaza (1922) Kütahya
EMİNBEY (Cilvana) امين بک Nahiye (1924) Posof>Kars Nahiye (1992) Posof>Ardahan
EMİNÖNÜ امين اوگی Kaza (1930) İstanbul
EMİRÂLEM اميرعالم Nahiye (1927) Menemen>İzmir
Emirali (İMRALI) اميرعلی Kaza (1841) Erdek>Hudavendigâr eyâleti Nahiye (1867) Mudanya>Bursa>Hudavendigâr vilâyeti Ada (Halen üzerinde tarım işletmeli yarı açık cezaevi bulunuyor.) Mudanya>Bursa
EMİRDAĞ (Aziziye) اميرطاغ Kaza (1886) K. Hisar-ı Sahib>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1924) Afyonkarahisar
EMİRGAZİ اميرغازی Kasaba Gölören>Karapınar>Konya Kaza (~1990) Konya
EMİRHAN اميرخان Nahiye merkezi Bulucan>Zara>Sivas
EMİRLER (Eymirler) اميرلر Nahiye (Lağvedilmiş.) Merkez>Ankara>Ankara vilâyeti
EMİRUŞAĞI امير اوشاغی Nahiye (1865) Aziziye>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Toklar>Tomarza>Kayseri
EMLÂK املاک Nahiye (16.yy.) (Sivas’ın Gemerek ilçesi yöresi, Gemerek’in Çepni ve Sızır kasabaları bu nahiyeye bağlı idi.) Bozok>Bozok>Zülkadriye eyâleti
EMLÂK املاک Nahiye (~1530) (Lağvedilmiş.) Bafra>Canik>Rum eyâleti
EMLÂK (Emlâkdere) املاک Nahiye (~1530) Merkez>Saruhan>Anadalu eyâleti Nahiye (1811) Merkez>Manisa>Aydın eyâleti Köy Muradiye>Merkez>Manisa
EMLÂK املاک Kaza (17.yy.) Sivas>Sivas eyâleti
EMLEC املج Nahiye Yenbuulbahr>Medine>Hicaz
Emrudâbâd (ARMUTOVA) Gömeç) امرود آباد Nahiye (1867) Burhaniye>Karesi>Hudavendigâr vilâyeti Nahiye (1924) Burhaniye>Balıkesir
ENÇİTİ (Topkapı) انچتی Nahiye Kemaliye>Malatya Köy Dutluca>Kemaliye>Erzincan
ENDİRİS اندريس Nahiye (~1530) (Kiğı’nın Yedisu bucağı bölgesi. Bu bucak merkezinin adı “Çerme-i Endiris”tir.) Merkez>Kiğı>Diyarbakır eyâleti
ENEZ (İnöz) اين اوز Kaza (1865) Dedeağaç>Edirne vilâyeti Nahiye (1924) Keşan>Edirne Kaza (~1935) Edirne
Engiz (ONDOKUZMAYIS) (Ballıca) انکيز Nahiye (16.yy.) Bafra>Canik>Rum eyâleti Kasaba Merkez>Bafra>Samsun Kaza (~1990) Samsun
ERBAA (Herek) (Nevâhi-i Erbaa adıyla kuruldu. Sonra nevâhi kelimesi terkedildi. Dört nahiye Herek (Erek), Karayaka, Sonusa ve Taşâbâd idi.) اربعه Kaza (1859) Sivas>Sivas eyâleti Kaza (1872) Amasya>Sivas vilâyeti Kaza (1892) Tokat>Sivas vilayeti. Kaza (1924) Tokat
ERBİL اربيل Sancak (17.yy.) Şehrizor eyâleti Kaza (19.yy.) Kerkük>Bağdad maa Şehrizor eyâleti Kaza (1879) Şehrizor>Musul vilâyeti Kaza Irak
ERCAN ارجان Sancak (1578) Çıldır eyâleti
ERCEB ارجب Nahiye (1871) Merkez>Sana>Yemen vilâyeti
ERCİŞ ارجيش Sancak (1548) Van eyâleti Kaza (1855) Van>Van eyâleti Kaza (1865) Van>Erzurum eyâleti Kaza (1924) Van
ERCİŞ ارجيش Kaza (1562) Büyük Eflâk>Eflâk eyâleti Kaza (1878) Eflâk>Romanya
ERÇEK ارچک Nahiye (1882) Merkez>Van>Van vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Van
Erçel (DEĞİRMENÇAYI) ارچل Nahiye Merkez>Mersin Köy Merkez>İçel
ERDAR اردار Nahiye (1888) Merkez>Trablusşam>Beyrut vilâyeti
ERDEK اردک Sancak (1832) Hudavendigâr eyâleti Kaza (1851) Karesi>Hudavendigâr eyâleti Kaza (1867) Karesi>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1924) Balıkesir
ERDEL (Transilvanya) اردل Eyâlet (1541) Erdel eyâleti Eyâlet (1699) Avusturya Eyâlet (1865) Macaristan
ERDELAN (Sine) اردلان Eyâlet (1590) Erdelân eyâleti Eyâlet (1609) İran
ERDEMLİ اردملی Köy Yağda>Silifke>İçil>Adana Kaza (1954) İçel
ERDÜRÜK اردوروک Nahiye merkezi Gökdere>Palu>Elâzığ
EREĞLİ (Konya Ereğlisi) ارکلی Kaza (~1530) Aksaray>Karaman eyâleti Kaza (1865) Konya>Konya vilâyeti Kaza (1924) Konya
EREĞLİ (Karadeniz Ereğlisi) ارکلی Kaza (~1530) Bolu>Anadolu eyâleti Kaza (1865) Bolu>Kastamonu vilâyeti Kaza (1924) Zonguldak
EREĞLİ (Marmara Ereğlisi) ارکلی Kaza (~1846) Tekfurdağı>Edirne eyâleti Nahiye (1926) Çorlu>Tekirdağ Kaza (~1990) Tekirdağ
EREĞLİ (Güzelyalı, Güzelkıyı) ارکلی Köy Merkez>Karamürsel>Kocaeli
EREK ارک Kasaba Merkez>Halep>Halep vilâyeti
ERENKÖY ارنکوی Nahiye Merkez>Kale-i Sultaniye sancağı Nahiye merkezi İntepe>Merkez>Çanakkale
ERENKÖY ارنکوی Köy Merkez>Kadıköy>İstanbul Semt Kadıköy>İstanbul
ERENTEPE (Liz) ارن تپه Nahiye Bulanık>Muş
ERETRİYA (Eretrie) ارتريا Kasaba Ağrıboz>Yunanistan
ERFELEK ارفلک Nahiye Merkez>Sinop Kaza (1960) Sinop
Ergama (GÖKÇEYAZI) ارغمه Nahiye İvrindi>Balıkesir
ERGANİ (Ergani Osmaniye) (Osmaniye) (Kazanın adı 1937’de “Ergani” oldu.) ارغنی Sancak (1520) Diyarbakır eyâleti Sancak (1847) Harput eyâleti Sancak (1855) Diyarbakır eyâleti Sancak (1857) Harput eyâleti Kaza (1867) Mamretülaziz>Diyarbakır eyâleti Vilâyet (1924) Ergani vilâyeti Kaza (1926) Diyarbakır
Erganimadeni (MADEN) (1937’de “Maden” oldu.) ارغنی معدنی Sancak (1889) Diyarbakır>Diyarbakır vilâyeti Vilâyet (1924) Erganimadeni Kaza (1927) Elâzığ
ERGİRİ (Argyrocastron) ارکری Sancak (1867) Yanya vilâyeti Sancak merkezi Delvine>Yanya vilâyeti Sancak (1913) Yunanistan Sancak (1923) Arnavutluk
ERGILASTİ maa GALOS ارغلاستی مع غلوس Kaza (1846) Tırhala>Selânik eyâleti Kaza (1913) Tırhala>Yunanistan
Erhami (LEVENTPINARI) ارحمی Nahiye (1865) Kuruçay>Erzincan>Erzurum vilâyeti Köy Merkez>İliç>Erzincan
ERİHA اريحا Kaza (19.yy.) Halep>Halep eyâleti Nahiye İdlib>Halep>Suriye
ERİVAN اريوان Eyâlet (1582) Erivan eyâleti Eyâlet (1603) İran yönetimi Eyâlet (1724) Osmanlı yönetimi Eyâlet (1735) İran yönetimi Eyâlet Rusya yönetimi Sancak Ermenistan Başşehir Ermenistan
ERKENEK ارکنک Nahiye (~1530) Besni>Gerger-Kâhta>Rum eyâleti Kasaba Sürgü>Doğanşehir>Malatya
ERKİLET ارکلت Nahiye (1867) Merkez>Kayseri>Ankara vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Kayseri Nahiye (~1990) Kocasinan>Kayseri
Erkinis (DEMİRKENT) ارکنيس Nahiye (1926) Yusufeli>Artvin
ERKÜŞ ارکوش Nahiye (1855) Merkez>Musul>Van eyâleti Nahiye Merkez>Musul>Irak
Ermelik (DOĞANBEYLİ) ارملک Nahiye (1865) Kemah>Erzincan>Erzurum Nahiye (1924) Kemah>Erzincan
ERMENEK ارمناک Kaza(17.yy.) İçil>Karaman eyâleti Kaza (1864) İçil>Adana eyâleti Kaza (1910) Konya>Konya vilâyeti Kaza (1924) Konya Kaza (1989) Karaman
Ermenipazarı (Pazarcık) (PAZARYERİ) ارمنی بازاری Kaza (~1530) Hudavendigâr>Anadolu eyâleti Nahiye (1867) Bozüyük>Ertuğrul>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1953) Bilecik
ERMENT ارمنت Kasaba Mısır eyâleti
Erniç (ERNİŞDERE) ارنج Nahiye (~1530) Besni>Gerger-kâhta>Rum eyâleti Köy Tut>Besni>Adıyaman
ERSEK (Erseke) ارسک Kaza merkezi (1874) Kolonya>Göriçe>Manastır vilâyeti
Ersis (KILIÇKAYA) ارسيس Kaza Mrk. (1894-1916) Kiskim>Erzurum>Erzurum vilâyeti Kaza Mrk. (1918-26) Kiskim>Erzurum>Erzurum vilâyeti Nahiye (1926) Yusufeli>Artvin
ERSOS (Eresos) ارسوس Nahiye (1867) Molova>Midilli>C.Bahrisefid Nahiye (1913) Molova>Midilli>Yunanistan
Erşun (GÜNEYEVLER) ارشون Nahiye (1865) Divriği>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Divriği>Sivas
ERTAH ارتاح Kasaba Harım>Halep>Halep Kasaba Kasaba (Müstahkem bir kasaba olup önemli haçlı savaşlarına sahne olmuştur.) Harım>Halep>Suriye
ERTUĞRUL (Bilecik) ارطغرل Kaza (~1393) Sultan.nü>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Kütahya>Hudavendigâr eyâleti Sancak (1883) Ertuğrul>Hudavendigâr vilâyeti Vilâyet (1924) Bilecik
ERTUĞRUL ارطغرل Nahiye (1945) Merkez>Balıkesir
ERUH اروه Kaza (~1848) Siirt>Diyarbakır eyâleti Kaza (1880) Siirt>Bitlis vilâyeti Kaza (1924) Siirt
Erzin (YEŞİLKENT) ارزين Kaza merkezi (~1890) Dörtyol>Cebelibereket>Adana Nahiye Dörtyol>Cebelibereket>Adana Nahiye (1924) Dörtyol>Cebelibereket Nahiye (1939) Dörtyol>Hatay Kaza (~1990) Hatay
ERZİNCAN ارزنجان Eyâlet (1514) Erzincan eyâleti Kaza (1534) Kemah>Rum eyâleti Kaza (1836) Erzurum>Erzurum eyâleti Sancak (1865) Erzurum vilâyeti Vilâyet (1924) Erzincan
ERZURUM ( ارضروم (ارزن روم Nahiye (1514) Soğik>Bayburt>Rum eyâleti Eyâlet (1534) Erzurum eyâleti Vilâyet (1865) Erzurum vilâyeti
ERZURUMÂBÂD ارضروم آباد Nahiye (~1530) Soğik>Bayburt>Rum eyâleti
ESBKEŞAN maa KOÇHİSAR (İnevi) اسبکشان مع قوچ حصار Kaza (Esbkeşan cemaat adıdır. Koçhisar Ankara’ya geçti. İnevi de Cihanbeyli’nin merkezi oldu. Cihanbeyli’nin halen “Atçeken” mahallesi de vardır. Atçeken maddesine de müracaat). Konya>Konya
ESENÇAY (Bidevi) اسن چای Nahiye Erbaa>Tokat Nahiye (1944) Taşova>Amasya
ESENDERE (Bajirge) اسن دره Nahiye (1888) Gevar>Hakkâri>Van Nahiye (1936) Yüksekova>Hakkâri
ESENLER اسنلر Kaza (~1990) İstanbul
ESFAKS (Sfax) اسفاقس Kasaba Tunus eyâleti
Esirgâh (DOĞANDERE) اسيرکاه Nahiye merkezi Cengerli>Refahiye>Erzincan
Esesi (ÇATALARMUT) عسسی Nahiye (1865) Merkez>Erzincan>Erzurum vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Erzincan
ESİROĞLU (Güng.rmüş) اسير اوغلی Nahiye Maçka>Trabzon
ESKİ (Köylerinin tamamı Çekerek’te. O zaman Çekerek yok, şimdi Eski yok. 1928 salnamesinde Eski k.yü var. Bu köy şimdi Zile’de kalmış olabilir. Zile’nin İğdir nahiyesine bağlı Eskiderbent. Eskikrampa köyleri var.) اسکی Nahiye (1865) Zile>Tokat>Sivas vilâyeti Nahiye (1926) Sorgun>Yozgat Nahiye (~1940) Lağvedilmiş.
ESKİANTALYA (Selimiye) اسکی آنطاليا Köy (Tarihi şehir yeri.) Merkez>Manavgat>Antalya
Eskibaba (Baba-yı atik) (BABAESKİ) اسکی بابا Kaza (1891) Kırkkilise>Edirne Kaza (1924) Kırklareli
ESKİ CUMA (Cuma-ı atik) (Tirgovişte) اسکی جمعه Kaza (1873) Ruscuk>Tuna vilâyeti Kasaba (1878) Osmanpazarı>Ruscuk>Bulgaristan eyâleti Vilâyet (1908) Bulgaristan
ESKİDİR اسکيدير Nahiye (1865) Niksar>Tokat>Sivas vilâyeti
ESKİHİSAR اسکی حصار Kaza (1811) Menteşe>Aydın eyâleti Köy Merkez>Yatağan>Muğla
ESKİHİSAR اسکی حصار Kaza (1865) Filibe>Edirne vilâyeti
Eskikâhta (KOCAHİSAR) اسکی کاحته Nahiye merkezi Alut>Kâhta>Malatya Köy Damlacık>Kâhta>Adıyaman
Eskikarahisar (İscekarahisar) (İSCEHİSAR) اسکی قره حصار Köy Merkez>Merkez>K. Hisar-ı Sahib>Hudaven-digar vilâyeti Nahiye Merkez>Afyonkarahisar
ESKİKIRIM (Salgat) اسکی قريم Kasaba Kefe>Tavride>Kırım
ESKİL (Eski il) اسکی ايل Kaza (16.yy.) Konya>Karaman eyâleti Kasaba Sultanhan>Aksaray>Niğde Kaza (~1990) Aksaray
ESKİMALATYA اسکی ملاطيه Nahiye (1990’da bu bölgede Battalgazi ilçesi kuruldu.) Merkez>Malatya
ESKİMUSUL اسکی موصل Sancak (16. yy.) Musul eyâleti
ESKİPAZAR (Viranşehir) (Mecidiye) (Kıran) اسکی بازار Kaza (~1530) Bolu>Anadolu eyâleti Sancak (1841) Kastamonu eyâleti Nahiye (1845) Çerkeş>Çankırı>Kastamonu eyâleti Kaza (1946) Çankırı Kaza (1995) (Bolu ile birlikte sancak olup merkez Boludur. Bu dönemde Bolu’ya “Viranşehir sancağı” da denmiştir.) Karabük
ESKİŞEHİR اسکی شهر Sancak Mrk. (1393) Sultan.nü>Anadolu eyâleti Kaza (1831) Kütahya>Hudavendigâr eyâleti Kaza (1867) Kütahya>Hudavendigâr vilâyeti Vilâyet (1924) Eskişehir
ESKİZAĞRA (ZaĞra-i atik) (Stara-Zagora) اسکی زغره Sancak (1851) Edirne eyâleti Kaza (1865) Filibe>Edirne vilâyeti Sancak (1878) Rumeli-i Şarkî vilâyeti Vilâyet (1908) Bulgaristan
ESKUB اسقب Kasaba Bingazi>Libya
Esküne (UĞURCA) اسکونه Nahiye (1867) Merkez>K.Hisar-ı Şarkî>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Şebinkarahisar>Giresun
ESLEMEZ اسلمز Nahiye (1865) Gümüşhacıköy>Amasya>Sivas Köy Merkez>Gümüşhacıköy>Amasya
ESPİYE (Esbiye) اسبيه Köy (Esbiyalu k.yü.) Yağlıdere>Kürtün>Trabzon>Rum eyâleti Nahiye (1868) Tirebolu>Trabzon>Trabzon vilâyeti Nahiye (1924) Tirebolu>Giresun Kaza (1957) Giresun
EŞEN (Kestep) اشن Nahiye (1867) Mekri>Menteşe>Aydın vilâyeti Nahiye (1924) Fethiye>Muğla
EŞME (Takmak) (Elvanlar) اشمه Kaza (1865) Saruhan>Aydın vilâyeti Kaza (1924) Manisa Kaza (1953) Uşak
EŞMUN (Eşmuneyn) (Mısır’da bu adda iki kasaba olup “Eşmum” da denir.) اشمون Kasaba Mısır eyâleti
EŞPOZİ اشپوزی Kasaba Karadağ-Yugoslavya
ETİLİ اتيلی Nahiye Çan>Çanakkale
ETİMESGUT اتيمسغود Nahiye (1928) Merkez>Ankara Kaza (~1990) Ankara
ETRAF-I ŞEHİR اطراف شهر Nahiye (1866) Pazarcık>Maraş>Halep vilâyeti
ETRAF-I ŞEHİR اطراف شهر Nahiye (1867) Merkez>Kütahya>Hudavendigâr vilâyeti
ETRAF-I ŞEHİR اطراف شهر Nahiye (1866) Merkez>Maraş>Halep vilâyeti
ETRENİÇE اترنيچه Kaza (17.yy.) Travnik>Bosna eyâleti
ETROPOL (Etropole) اتروپول Kaza (~1855) Sofya>Niş eyâleti Kaza (1908) Sofya>Bulgaristan
EVCİLER maa SALMANLI اوجيلر مع سلمانلی Kaza (~1846) Bozok>Bozok eyâleti
EVCİLER اوجيلر Kasaba Dazkırı>Afyon Kaza (~1990) Afyonkarahisar
EVCİLER اوجيلر Nahiye Bayramiç>Çanakkale
EVEREK اوه رک Kaza merkezi (~1530) Develi>Niğde>Karaman eyâleti Kaza merkezi (1924) Develi>Kayseri
Everek (ÖRENCE) اوه رک Nahiye Bayburt>Gümüşhane Köy Maden>Bayburt
EVKAF ÇİFTLİĞİ اوقاف چفتلک Kaza (17.yy.) İçil>Karaman eyâleti Köy Merkez>Silifke>İçel
EVREN (ÇıkınaĞıl) اوره ن Kasaba Merkez>Şereflikoçhisar>Ankara Kaza (~1990) Ankara
EVRENCİK اورنجک Nahiye Vize>Kırklareli Köy Sergen>Kırklareli
Evrenya (ABANA) اورنيه Kaza (~1841) Sinop>Kastamonu eyâleti Nahiye (1865) İstefan>Sinop>Kastamonu vilâyeti Kaza (1945) Kastamonu vilâyeti
Evreşe (KADIKÖY) اورشه Kaza (~1846) Gelibolu>Edirne eyâleti Nahiye (1865) Merkez>Gelibolu>Edirne vilâyeti Nahiye (1926) Gelibolu>Çanakkale
EYERCİ اکرجی Nahiye Devrek>Zonguldak
EYLE ايله Kasaba (Kasaba ve antik şehir) Akabe>.rdün
EYMİR ايمير Nahiye (1877) Keban>Mam.retülaziz>Mam.retülaziz vilâyeti Köy (1926) Merkez>Arguvan>Malatya
EYMİR ايمير Nahiye Sorgun>Yozgat
EYNESİL اينسل Nahiye Görele>Giresun Kaza (1960) Giresun
EYÜP ايوب Mahalle, semt İstanbul Kaza (1936) İstanbul
EYÜB-İLİ ايوب ايلی Nahiye (~1515) Aksaray>Aksaray>Karaman eyâleti Kaza (~1530) Niğde>Karaman eyâleti
EZİNE (KazdaĞıpazarı) ازينه Kaza (~1530) Biga>Anadolu eyâleti Kaza (1886) Biga sancağı Kaza (1924) Çanakkale
Ezine (SARAYKÖY) ازينه Kaza (~1530) Kütahya>Anadolu eyâleti Kaza (1811) Denizli>Aydın eyâleti Kaza (1924) Denizli
EZİNEPAZARI (Zıgala=Aydınca) ازينه بازاری Nahiye (~1530) Merkez>Amasya>Rum eyâleti Nahiye (1865) Merkez>Amasya>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Amasya
Ezbider (AKINCILAR) ازبيدر Nahiye Suşehri>K.HisarıŞarkî>Sivas Nahiye (1924) Şuşehri>Sivas
EZRA‘ ازرع Kaza (1865) Havran>Suriye vilâyeti
Fahran (İÇPINAR) فاخران Nahiye Mrk. (1878) Perhangök>Çapakçur>Genç>Bitlis Nahiye Mrk. Perhangök>Çapakçur>Elâzığ Nahiye Mrk. (1936) Ilıcalar>Merkez>Bingöl
Fakılı (YENİFAKILI) فقيهيلی Nahiye Boğazlıyan>Yozgat Kaza (~ 1990) Yozgat
FAKİYE فاکيه Nahiye (1865) Ba‘lbek>Şam>Suriye vilâyeti
FALÇI maa HUŞ فالچی مع هوش Kaza (16.yy.) Boğdan>Boğdan eyâleti Kaza (1859) Romanya
FALRE (Phalere) فالره Liman (Atina-Pire arasında) Yunanistan
FALUCA فالوجه Nahiye (1874) Gazze>Kudüs sancağı
FALUGA فالوغه Nahiye (1856) Cebelinasara>Sayda eyâleti
FAMAGOSTA (Magosa) فاماغوسته Şehir Kıbrıs
Fariske (GÖKTEPE) فارسکه Nahiye Ermenek>Konya Nahiye (1989) Ermenek>Karaman
FARİSKUR فارسکور Sancak (1520) Mısır eyâleti Kaza (1786) Mansûriye>Mısır eyâleti
Farsala (ÇATALCA) فرساله Kasaba (1867) Yenişehir>Tırhala sancağı Kasaba (1881) Yunanistan
FASUL فصول Sancak (1520) Diyarbakır eyâleti
FAŞİR فاشر Müdiriyet Mrk. Darfur>Mısır eyâleti
FATA فاطه Nahiye Mrk. (1867) Gökçen>Tire>Aydın>Aydın vilâyeti Nahiye Mrk. (1924) Gökçen>Tire>İzmir
FATİH فاتح Kaza (1936) İstanbul
FATSA (Satılmış) فاتسه Kaza (1520) Canik>Rum eyâleti Kaza (~1600) Canik>Sivas eyâleti Kaza (1846) Canik>Trabzon eyâleti Kaza (1920) Ordu
FAV فاو Kaza (1884) Basra>Basra vilâyeti
FAZLİYE فضليه Kasaba Musul>Irak
FECRE فجره Kasaba Umman
FEHR فهر Eyâlet Macaristan
FEKE (Belenköy, Asmaca) فکه Kale (1517) Sis>Sis>Arap vilâyeti Kaza Kozan>Adana Kaza (1926) Adana
FELÂHİYE فلاحيه Köy Muncusun>Merkez>Kayseri Nahiye Merkez>Kayseri Kaza (1957) Kayseri
Felekâbâd (EĞİRDİR) فلک آباد Kaza (~1530) Hamid>Anadolu eyâleti Kaza (1846) Hamid>Karaman eyâleti Kaza (1867) Hamid>Konya vilâyeti Kaza (1924) Isparta
FELENBEL فلنبل Nahiye (~1530) Sonisa>Sonisa-Niksar>Rum eyâeti
FELKİHAZE فلکيهازه Şehir Macaristan
FELLÛCE فلوجه Kasaba (1867) Bağdad>Bağdad vilâyeti Nahiye Düleym>Bağdad>Irak
FELTRE فلتره Kaza Belone>Venedik>İtalya
FENARİS maa EFRAZ فنارس مع افراز Kaza (17.yy.) Canik>Trabzon eyâleti Köy Tekkiraz>Ünye>Ordu
FENER فنار Kasaba Kardiça>Tırhala>Tırhala eyâleti Nahiye (1867) Margiliç>Preveze>Yanya vilâyeti
FEODOSYA (Kefe) فؤدوسيه Kasaba Tavride>Kırım
FEPİK (Efik) فپق Kasaba Şam>Suriye vilâyeti
FERİZLİ فرزلی Kasaba Söğütlü>Merkez>Sakarya Kaza (~ 1990) Sakarya
FERMUDE فرموده Nahiye (~1530) Bayramlı>Canik>Rum eyâleti
FERŞUT فرشوط Kasaba Mısır
Fertek (AYDINYURT) فرتک Nahiye (1864) Merkez>Niğde>Konya vilâyeti Belde Merkez>Merkez>Niğde
FEŞEN فشن Kasaba Benisüveyh>Mısır
FETHİYE (Mekri, MeĞri) فتحيه Kaza (~1530) Menteşe>Anadolu eyâleti Kaza (1811) Menteşe>Aydın eyâleti Kaza (1924) Muğla
FEVKATTARİK فوق الطريق Nahiye (16.yy.) İskilip>Çorum>Rum eyâleti
FEVZİPAŞA فوزی پاسا Nahiye (1990’dan sonra kurulan Nurdağı ilçesinin merkez bucağını teşkil etti.) İslâhiye>Gaziantep
FINDIK (Perona) فندق Nahiye (1880) Eruh>Siirt>Bitlis vilâyeti Nahiye (1924) Eruh>Siirt Nahiye (1990) Gü.lükonak>Şırnak
FINDIKLI (Viçe) فندقلی Nahiye (1868) Hopa>Lazistan>Trabzon vilâyeti Nahiye (1936) Hopa>Artvin Kaza (1948) Artvin Kaza (1953) Rize
FIRKI فرقی Nahiye Kulp>Genç>Bitlis (1926`da lağvedildi.)
FIRNIZ ve ZEYTÜN فرنس وَ زيتون Nahiye (~1522) Maraş>Maraş>Zülkadriye eyâleti
FIRNIZ (Yolyanı, Fenk) فرنس Kaza (~1840) Adana eyâleti Nahiye (1924) Merkez>Maraş Köy Yenicekale>Merkez>Kahramanmaraş
FIRT maa ŞAMİ فرط مع شامی Kaza (~1530) Karesi>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Karesi>Hudavendigâr eyâleti
Fırt (SUSURLUK) فرط Nahiye (1867) Merkez>Karesi>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1926) Balıkesir
Filadelfiya (ALAŞEHİR) (Bergama Kralı Filadelf’e izâfeten kurulmuş. Diğer iki Filadelfiya Amerika ve İtalya’dadır) فيلادالفيا Kaza (1867) Manisa
FİLAT (Filiatai) فيلات Kaza (1867) Yanya>Yanya vilâyeti
FİLİBE (Plovdiv) (Makedonya kralı II. Filib’in adına “Filipopol”, Türkler tarafından Filibe denildi. 18. yy.’da Bulgarlar da “Plovdiv” dediler. 1362 yılında Rumeli eyâletinin ilk merkezi oldu. فلبه Eyâlet Mrk. (1362) Rumeli eyâleti Sancak (1520) Edirne eyâleti Sancak (1865) Edirne vilâyeti Vilâyet Mrk. (1878) Rumeli-i Şarkî vilâyeti Vilâyet (1908) Bulgaristan
FİLİBECİK فلبه جک Antik şehir Drama>Selânik vilâyeti
FİLİPVİL (Philippeville) فليپ ويل Kaza Cezayir
FLORİNE فيلورينه Sancak (1520) Rumeli eyâleti Kaza (1874) Manastır>Manastır vilâyeti Kaza (1913) Yunanistan
Filyos (HİSARÖNÜ) فليوس Kaza (~1530 Bolu>Kastamonu eyâleti Köy Merkez>Merkez>Zonguldak Nahiye (1944) Çaycuma>Zonguldak
FİNİKE فنيکه Nahiye (1865) Elmalı>Teke>Konya vilâyeti Kaza (1914) Teke sancağı Kaza (1924) Antalya
FİRAŞER (Frascher) فراشر Nahiye (1867) Premedi>Ergiri>Yanya vilâyeti
FİRECİK فره جک Nahiye (1865) Merkez>Dedeağaç>Edirne vilâyeti Nahiye (1919) Merkez>Dedeağaç>Yunanistan
Firedökse (ORMANDİBİ) فره دوکسه Nahiye (1865) Merkez>Tokat>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Almus>Tokat
FİRENKHİSARI فرنکحصاری Nahiye (~1530) Sonisa>Sonisa-Niksar>Rum eyâleti
FRENDA (Frendah) فرنده Kasaba Vahran>Cezayir eyâleti
FİSATO فساطو Kaza (1553) Cebeligarbî>Trablusgarb eyâleti
FİYER فير Nahiye (1867) Luşna>Berat>Yanya vilâyeti
FİYERİ فيه ری Kaza Mrk. (1867) Luşna>Berat>Yanya vilâyeti
FİYUME فيومه Kasaba (iskele) Avusturya
FİZAN (Merzûk) فزان Sancak (1842) Trablusgarb eyâleti
FOÇA-İ ATİK (Eskifoça) (Karacafoça) فوچهء عتيق Kaza (~1826) Saruhan>Aydın eyâleti Kaza (1867) İzmir>Aydın vilâyeti Kaza (1924) İzmir
FOÇA-İ CEDİD (Yenifoça, Yenice) فوچهء جديد Nahiye (1867) Foça>İzmir>Aydın vilâyeti Nahiye (1927) Foça>İzmir
FOÇATEYN (Eski ve Yenifoça) فوچه تين Kaza (1811) Saruhan>Aydın eyâleti Kaza (1867) İzmir>Aydın vilâyeti Kaza (1924) İzmir
FOÇA (Fogga) فوچه Eyâlet İtalya
FOÇA (Fotcha) فوچه Kaza (1866) Bosna>Bosna vilâyeti
FOGARAŞ فوغاراش Kasaba Transilvanya>Romanya
FOKŞANİ maa REMNİK فوقشانی مع رمنيق Kaza (1562) Büyük Eflâk>Eflâk eyâleti Kaza (1878) Büyük Eflâk>Romanya
FOL (Büyükliman) فول Kaza Mrk. Vakfıkebir>Trabzon
FOLİNYO (Foligno) فولينيو Kasaba Preveze>İtalya
FONFKİRHAN (Funfkirchen) فونفکيرخن Şehir (Eyâlet Mrk.) Baranya>Macaristan
FORNİ (Phurnes) فورنی Ada Cezayir-i Bahrisefid~Yunanistan
Fota (Fata) (GÖKÇEN) فوطه Nahiye (1826) Tire>Aydın>Anadolu eyâleti Nahiye (1924) Tire>İzmir
FOYNİÇE فوينيچه Kaza (1866) Bosna>Bosna vilâyeti
FRESTE فرسته Nahiye (1867) Menlik>Siroz>Selânik vilâyeti
FRİZVİK فريز ويک Nahiye (1877) Merkez>Priştine>Kosova
FUH فوه Kasaba Reşid>Mısır
FURUNE (Phurues) فرونه Takımada C.Bahrisefid>Yunanistan
FUSTAT فسطاط Kasaba Kahire>Mısır
FÜLEK (Filek) فولک Sancak (1548) Budin eyâleti Sancak (~1609) Eğri eyâleti Sancak (1687) Macaristan
FÜTÛH (Füt.h-ı Beni Rical) فتوح Nahiye (1517) Trablus>Arap vilâyeti Kaza (1856) Cebel-i Nasara>Sayda eyâleti Nahiye (~1865) Kisrevan>Cebellilübnan
GABROVA غبرووه Kaza (1855) Tırnova>Vidin eyâleti Kaza (1864) Ruscuk>Tuna vilâyeti Nahiye (1865) Edirne>Edirne vilâyeti Vilâyet (1908) Bulgıaristan
GAÇKA (Gaçko) (Metuhiye) غاچقه Kaza (~1580) Hersek>Bosna eyâleti Sancak (1875) Hersek vilâyeti Sancak (1878) Avusturya-Macaristan
GADAMES (Ghadmes) غدامس Sancak (1553) Trablusgarb eyâleti Kaza (1863) Cebeligarbî>Trablusgarb eyâleti
Gaferiyad (Mahmutlar) (KAZIM KARABEKİR) غفرياد Kaza (16.yy.) Konya>Karaman eyâleti Köy Merkez>Karaman>Konya Nahiye Karaman>Konya Kaza (1989) Karaman
GALATA غلطه Sancak (1588) C. Bahrisefid (Kaptanpaşa) eyâleti Semt Beyoğlu>İstanbul
Gaman (ÇAYIRKENT) (Gökçepınar) غمان Nahiye Merkez>Samsun
GAMAS غماص Nahiye (1851) Şamiye>Divaniye>Bağdad
GÂMİD (RaĞdan) غامد Kaza (1871) Asir>Yemen vilâyeti
GANOZ غانوز Nahiye (1865) Mürefte>Gelibolu>Edirne Köy (1928’de mevcut, şimdi bulunamadı) Merkez>Şarköy>Tekirdağ
GARB-I AKSÂ غرب اقصی Nahiye (1861) Şuf>Cebelilübnan sancağı
GARB-I A‘LÂ غرب اعلا Nahiye (1861) Şuf>Cebelilübnan sancağı
GARB-I BEYRUT غرب بيروت Nahiye (1517) Şam>Arap vilâyeti
GARBİLBİKA غرب البقا Kaza (1856) Cebel-i Dür.z>Sayda eyâleti
GARB-I FEVKANÎ ve TAHTANÎ غرب فوقانی وَ تحتانی Kaza (1856) Cebel-i Dür.z>Sayda eyâleti
GARBE غربه Nahiye (Suriye’de kalmış olabilir.) Kilis>Halep>Halep vilâyeti
GARBE ve RAHBE غربه وَ رحبه Nahiye (1867) Rezare>Kerbelâ>Bağdad
GARBİ (Âmid-i Garbî) غربی Nahiye (17.yy.) Merkez>Âmid>Diyarbakır
GARBİ (El-vâdi‘l-garbî) غربی Nahiye (1842) Merzûk>Fizan>Trablusgarb
GarbîkaraaĞaç (AsikaraaĞaç) (ACIPAYAM) غربی قره آغاج Kaza (~1530) Hamid>Anadolu eyâleti Kaza (1888) Denizli>Aydın vilâyeti Kaza (1924) Denizli
GARBİYE (Tanta) غربيه Sancak (19. yy.) Mısır eyâleti
GARBİYE غربيه Nahiye (1867) Bedre>Bağdad>Bağdad vilâyeti
GARDİÇE غارديچه Kaza (1867) Yenişehir>Yanya vilâyeti
GARGA غارغه Kasaba Çerkezistan Kasaba Abaza>Rusya
GARYAN (Müstahkem bir kasabadır.) غريان Kaza (1553) Trablusgarb>Trablusgarb eyâleti Kaza Trablusgarb>Libya
Garzan (YANARSU) (Zok) غرزان Kaza (~1871) Siirt>Bitlis vilâyeti Kaza (1924) Siirt Nahiye (1938’de kaza “Mısrıç” k.yüne nakledildi, adı da Kurtalan oldu. Garzan nahiye ve yeni adı Yanarsu oldu.) Kurtalan>Siirt
GASTUNİ (Gastoune) غاستونی Sancak (18. yy.) Mora eyâleti
GAT غات Kaza (1856) Fizan>Trablusgarb>Libya
GAVR غور Nahiye (1517) Salhad>Salhad>Aclun>Arap vilâyeti Nahiye (1867) Humus>Hama>Suriye vilâyeti
GAVRİ غوری Kaza Tiflis>Tiflis
GAYAGIB غياغب Nahiye (1865) Şeyhmiskin>Havran>Suriye vilâyeti
Gazi (GAZİKÖY) غازی Nahiye (1865) Tonus>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Akçakışla>Şarkışla>Sivas
GAZİANTEP (Ayntab) (Gazi Ayntab) غازی عينتاب Sancak (1517) Arap vilâyeti Sancak (1830) Halep eyâleti Kaza (1865) Halep>Halep vilâyeti Vilâyet (1924) Gaziantep
GAZİEMİR غازی امير Kaza (~ 1990) İzmir
GAZİ KÂŞÂN (Kal‘a-i Gazi) غازی کاشان Sancak (16. yy. – 1830) Şehrizor eyâleti
GAZİLER (Pernavut) غازيلر Nahiye Kulp>Beyazıt Nahiye (1934) Tuzluca>Kars Nahiye (1995) Tuzluca>Iğdır
GAZİLER (Bardız) غازيلر Nahiye Sarıkamış>Kars Nahiye (1946) Şenkaya>Erzurum
GAZİOSMANPAŞA (Göktepe) غازی عثمان پاشا Köy Rami>Eyüp>İstanbul Nahiye (1958) Eyüp>İstanbul Kaza (1963) (Kü.ükk.y’ün Taşlıtarla semtinde kuruldu. Hadımköy bucağından alınan 8 köy de bu ilçeye bağlandı.) İstanbul
GAZİPAŞA (Selinti) (Pazarcı) غازی پاشا Kaza (16.yy.) İçil>Karaman eyâleti Nahiye (1608) Anamur>İçil>Adana eyâleti Kaza(1921) Teke sancağı Nahiye (1926) Alanya>Antalya Kaza (1948) Antalya
GAZZE غزّه Sancak (1517) Arap vilâyeti Sancak (16. yy. – 1830) Şam eyâleti Kaza (1856) Kudüs>Sayda eyâleti Kaza (1874) Müs. Kudüs sancağı
GEBELER کبه لر Nahiye Mrk. Dağardı>Simav>Kütahya
Gebeme (TOPÇAM) کبمه Nahiye (1867) Mesudiye>K.Hisarı Şarkî>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Mesudiye>Şebinkarahisar Nahiye (1933) Mesudiye>Ordu
GEBEN کبن Kale Andırın>Maraş>Maraş>Zülkadriye eyâleti Kaza Mrk. (1865) Andırın>Maraş>Halep vilâyeti Kasaba Merkez>Andırın>Kahramanmaraş
GEBİZ (Macar) کبيز Nahiye Serik>Antalya
GEBZE (Gekbuze) کبزه Kaza (~1530) Kocaeli>Anadolu eyâleti Kaza (1878) Kocaeli>Şehremâneti Kaza (1924) Kocaeli
GEÇEVAN کچوان Sancak (~1579) Kars eyâleti
GEÇEVAN maa KAĞIZMAN کچوان مع قاغزمان Kaza (1846) Kars>Erzurum eyâleti
Geçevan (TUNÇKAYA) کچوان Köy Kötek>Kağızman>Kars
Geçik (YILDIRAN) کچيک Nahiye (~1530) Şoğik>Bayburt>Rum eyâleti Köy Merkez>Horasan>Erzurum
GEÇİTLİ (Livin) (Piyanis) کچيدلی Nahiye (1888) Çölemerik>Hakkâri>Van vilâyeti Nahiye (1926) Merkez>Hakkâri
GEÇNOS کچنوس Kaza (~1840) Viranşehir>Kastamonu eyâleti
Gedegara (VEZİRKÖPRÜ) کده غره Kaza (~1530) Canik>Rum eyâleti Kaza (1847) Amasya-Çorum>Sivas eyâleti Kaza (1865) Amasya>Sivas vilâyeti Kaza (1926) Samsun
GEDİKBAŞI (Hamo) (Karageban) کديکباشی Nahiye (~1530) Divriği>Divriği-Darende>Rum eyâleti Nahiye (1865) Divriği>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Divriği>Sivas
GEDİKÇİK کديکجق Kaza (17.yy.) Sivas>Sivas eyâleti
GEDİKLER (Germili) کديکلر Nahiye Çemişgezek>Dersim>Mam.retülaziz Nahiye (1924) Çemişgezek>Elâzığ Nahiye (1935) Çemişgezek>Tunceli
GEDİKLİ کديکلی Kaza (1867) Selânik>Selânik vilâyeti
GEDİKSARAY (Varay) کديکسرای Nahiye Merkez>Amasya Nahiye (1954) G.ynücek>Amasya
GEDİZ کدوس Kaza (16.yy.) Kütahya>Anadolu eyâleti Kaza (1924) Kütahya
GEDÜK کدوک Nahiye (Şarkışla yöresinde idi.) Bozok>Bozok>Zülkadriye eyâleti
Geldiklan (Zara) (DOĞANTEPE) کلدکلان Nahiye (~1530) Merkez>Amasya>Rum eyâleti Nahiye (1865) Merkez>Amasya>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Amasya
GELEMBE (Gelenbe) کلنبه Nahiye (1867) Kırkağaç>Saruhan>Aydın vilâyeti Nahiye (1924) Kırkağaç>Manisa
GELENDOST کلندوس Köy Afşar>Ş.Karaağaç>Isparta Nahiye Yalvaç>Isparta Kaza (1954) Isparta
GELENGEÇ کلنکچ Nahiye Hekimhan>Malatya Köy Kurşunlu>Hekimhan>Malatya
GELENGİRAS maa GELDİKLAN کلنکراس مع کلدکلان Kaza (1847) Çorum-Amasya>Sivas eyâleti
GELİBOLU (Kalipolis) کليبولی Sancak (1533) Rumeli eyâleti Eyâlet Mrk. Kaptanpaşa eyâleti Sancak (1846) Edirne eyâleti Sancak (1865) Edirne vilâyeti Vilâyet (1924) Gelibolu Kaza (1926) Çanakkale
Geligüzan (CEVİZLİDERE) (Tapik) کليکوزان Nahiye (1884) Merkez>Muş>Bitlis vilâyeti Köy Merkez>Merkez>Muş
GELİNCİK کلينجک Kasaba Çerkezistan Kasaba (Müstahkem bir mevkidir.) Abaza>Rusya
GELMERİYE کلمريه Nahiye (1867) Merkez>Selânik>Selânik vilâyeti
Gelveri (GÜZELYURT) کلوَری Nahiye Aksaray>Niğde Kaza (1989) Aksaray
GELYOÇ کليوچ Kaza (19.yy.) Bihke>Bosna eyâleti
GEMEREK (Gemerekâbâd) کمرک Nahiye (1865) Tonus>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Şarkışla>Sivas Kaza (1953) Sivas
GEMİYANI کمی يانی Kaza Mrk. (Gemiyanı, halen Türkeli’nin bir mahallesidir.) Türkeli>Sinop
GEMLİK کمليک Kaza (1841) Hudavendigâr>Hudavendigâr eyâleti Kaza (1867) Bursa>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1924) Bursa
GENCE (Elisavetpol) (Krovâbâd) کنجه Eyâlet (1588) Osmanlı yönetimi Eyâlet (1606) İran yönetimi Eyâlet (1723) Osmanlı yönetimi Eyâlet (1735) İran yönetimi Başkent (1747) Gence Hanlığı Kasaba (1828) Rusya yönetimi Başkent (1918-1920) Azerbaycan Şehir Azerbaycan
GENCEK کنجک Köy Merkez>Seydişehir>Konya Nahiye (Lağvedilerek köyleriyle birlikte ~ 1990’dan sonra Derebucak ilçesinin merkez bucağını oluşturmuştur.) Beyşehir>Konya
GENÇ (Darahini) کنج Sancak (1517) Diyarbakır eyâleti Kaza (1848) Diyarbakır>Diyarbakır eyâleti Nahiye (1868) Lice>Diyarbakır>Diyarbakır vilâyeti Sancak (1878) Bitlis vilâyeti Vilâyet (1924) Genç Kaza (1927) Elâzığ Kaza (1929) Muş Kaza (1936) Bingöl
Genezin (ÖZKONAK) که نه زين Nahiye Avanos>Nevşehir
Gercanis (REFAHİYE) کرجانيس Nahiye (16.yy.) Merkez>Kemah>Rum eyâleti Kaza (1857) Dersim>Harput eyâleti Kaza (1865) Erzincan>Erzurum vilâyeti Kaza (1924) Erzincan
GERCÜŞ کرجوش Köy Hasankeyf>Midyat>Mardin Kaza (1926) Mardin Kaza (1990) Batman
GEREDE کرده Kaza (~1530) Bolu>Anadolu eyâleti Kaza (1864) Bolu>Kastamonu vilâyeti Kaza (1924) Bolu
Gereme (BAĞDAMLARI) کرمه Köy Peçin>Menteşe>Anadolu eyâleti Kaza (~1826) Menteşe>Aydın eyâleti Köy Merkez>Milas>Muğla
GERGER-KÂHTA کرکر-کاحته Sancak (1517) Arap vilâyeti Sancak (1520) Rum eyâleti
GERGER کرکر Kaza (1846) Besni>Harput eyâleti Nahiye (1884) Pütürge>Mam.retülaziz>Mam.retülaziz vilâyeti Nahiye (1924) Pütürge>Malatya Kaza (1954) Adıyaman
Gerimter (BALABAN) کرمتر Nahiye (1865) Darende>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye (1934) Darende>Malatya
GERİŞ کريش Nahiye (1958) Akseki>Antalya
GERMAT (Gyarmat) کرمات Sancak (1596) Eğri eyâleti
GERME کرمه Nahiye (1884) Sûkuşşüy.h>Müntefik>Basra vilâyeti
GERMENCİK (İneâbâd) کرمنجک Nahiye (1867) Merkez>Aydın>Aydın vilâyeti Kaza (1948) Aydın
GERMİLİ (Karaballı Germili) کرميلی Nahiye (Lağvedilmiş.) Hozat>Elâzığ
Germili (GEDİKLER) کرميلی Nahiye (1888) Çemişgezek>Dersim>Mam.retülaziz vilâyeti Nahiye (1924) Çemişgezek>Elâzığ Nahiye (1935) Çemişgezek>Tunceli
Germiyan (KÜTAHYA) کرميان Sancak (1867) Hudavendigâr vilâyeti Vilâyet (1924) Kütahya
Gerur (ORTABAĞ) که رور Nahiye Mrk. Güyan>Beytüşşebab>Hakkâri Nahiye (1957) Uludere>Hakkâri Nahiye (1990) Uludere>Şırnak
GERZE کرزه Nahiye (1865) Merkez>Sinop>Kastamonu vilâyeti Kaza (1924) Sinop
Gevar (YÜKSEKOVA) (Dize) (1935’te adı Yüksekova oldu.) کوار Kaza (1855) Hakkâri>Van eyâleti Kaza (1865) Van maa Hakkâri>Erzurum vilâyeti Kaza (1882) Hakkâri>Van vilâyeti Kaza (1926) Hakkâri
GEVAŞ (Vustan) کواش Kaza (1860) Van maa Hakkâri> Van eyâleti Kaza (1882) Van>Van vilâyeti Kaza (1924) Van
GEVENLÜ گونلو Nahiye (Karakoçan’ın Çan bucağı bölgesinde idi.) Merkez>Kiğı>Diyarbakır eyâleti
GEVEZİD گوه زيد Kaza (17.yy.) Gümüşhane>Trabzon eyâleti
Gevezid (Karagevezid) (TOPLUKONAK) گوه زيد Nahiye (~1530) Merkez>K.Hisar-ı Şarkî>Rum eyâleti Köy Merkez>Ş.Kahahisar>Giresun
GEVGİLİ کوکيلی Kaza Selânik>Selânik>Yunanistan
Geyikler (DİNAR) کيکلر Kaza (~1530) Kütahya>Anadolu eyâleti Kaza (1842) Kütahya>Hudavendigâr eyâleti Nahiye (~ 1909) K.Hisar-ı Sahib>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (~ 1912) Afyonkarahisar
GEYİKLİ کيکلی Nahiye Ezine>Çanakkale
GEYİKPINAR (İğik) (Kolanis) کيک پيکار Nahiye Mutki>Bitlis
GEYİKSUYU (Sin) (Son dönemde nahiye g.rünmüyor. Lağvedilmiş olmalı.) کيک صويی Nahiye (1877) Hozat>Mam.retülaziz vilâyeti Nahiye (1924) Hozat>Elâzığ Nahiye (1935) Hozat>Tunceli
GEYİKYAN کيکيان Nahiye (1865) Merkez>Musul>Van eyâleti
GEYLÂN (Noveberde) کيلان Kaza (1846) Priştine>.sküb eyâleti Kaza (1877) Priştine>Kosova vilâyeti
GEYLÂN کيلان Kaza (1861) Kıbrıs>C.Bahrisefid eyâleti
GEYLÂN کيلان Sancak (17. yy.) Bağdad eyâleti Nahiye (19. yy.) Zuhab>İran
GEYLÂN (Ceylân) کيلان Eyâlet İran
GEYRE کيره Nahiye (~1530) Yenişehir>Aydın>Anadolu eyâleti Köy Merkez>Karacasu>Aydın
GEYVE کيوه Kaza (~1530) Hudavendigâr>Anadolu eyâleti Kaza (1874) İzmit sancağı Kaza (1924) Kocaeli sancağı Kaza (1954) Sakarya
GEZİ (Gesi) کسی Nahiye Merkez>Kayseri Nahiye (~1990) Melikgazi>Kayseri
GEZİN کزين Nahiye (1889) Merkez>Erganimadeni>Diyarbakır Köy Merkez>Maden>Elâzığ
GEZNA (Antik kasaba olup, Mecusî ateşgedesi ve Keyhusrev’in sarayı ile ünlü idi.) کزنا Kasaba Merâğa>Azerbaycan>İran
GİLİNDİR کلندر Nahiye (1867) Katrin>Selânik>Selânik vilâyeti
Gilindire (AYDINCIK) (İskele) کلندره Nahiye (1870) Gülnar>İçil>Adana vilâyeti Nahiye (1933) Gülnar>İçel Kaza (~ 1990) Mersin
GİNAREŞ کنارش Nahiye (~1530) Merkez>Alâiye>Anadolu eyâleti
Gireği (ARSLANAPA) کره کی Nahiye (~1530) Merkez>Kütahya>Anadolu eyâleti Nahiye (1924) Merkez>Kütahya Kaza (~ 1990) Kütahya
GİREM کرم Nahiye (1865) Havza>Amasya>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Havza>Samsun
GİRENES کره ناس Nahiye Mrk. K.prülü>Gündoğmuş>Antalya
Gireniz (PAMUKÖREN) کره گز Nahiye (1955) Kuyucak>Aydın
Girenizler (GÖKPINAR) کره گزلر Nahiye (16.yy.) Muğla>Menteşe>Anadolu eyâleti Kaza (1811) Menteşe>Aydın eyâleti Köy Merkez>Yatağan>Muğla
GİRESUN کيره سون Nahiye Mrk. (1486) Çepni vilâyeti (nahiye statüsünde)>Kürtün>Trabzon>Rum eyâleti Kaza (1554) Trabzon>Erzurum eyâleti Kaza (1585) Trabzon>Trabzon eyâleti Kaza (1850) Karahisar-ı Şarkî>Sivas eyâleti Kaza (1855) Ordu>Trabzon eyâleti Kaza (1856) Trabzon>Trabzon eyâleti Kaza (1875-78) Karahısar-ı Şarkî>Sivas vilâyeti Kaza (1879 Trabzon>Trabzon vilâyeti Müs. San. (1920) Giresun sancağı Vilâyet (1924) Giresun
Giresun (SAVAŞTEPE) (1936’da “Savaştepe” oldu.) کيره سون Nahiye (~1530) İvrindi>Karesi>Anadolu eyâleti Nahiye (1867) Merkez>Karesi>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1954) Balıkesir
GİREVLİ کرولی Kaza (16.yy.) Niğde>Karaman eyâleti
GİRİD (Kandiye, Hanya) کريد Eyâlet (17.yy.) Girid eyâleti Eyâlet (1822-1840) Mısır yönetimi Vilâyet (1867) Girid vilâyeti Vilâyet (1890) Otonom idare Vilâyet (1913) Yunanistan
GİRMEĞİ کرمکی Kaza Mrk. (1846) Bucak>Teke>Karaman eyâleti Köy (1928 tarihli köyler kitabında var.) Merkez>Bucak>Burdur
GİRMELİ (Habab) (1947’de Girmeli adıyla yazıldı.) کيرمه لی Kaza (16.yy.) Diyarbakır>Diyarbakır eyâleti Nahiye (1867) Nusaybin>Mardin>Diyarbakır vilâyeti Nahiye (1924) Nusaybin>Mardin
GİRNE (Kerynia) کيرنه Sancak (1571) Kıbrıs eyâleti Sancak (1924) Kaptanpaşa eyâleti Kaza Kıbrıs
GLAFKA غلافقه Kasaba (1608) Yemen>Yemen vilâyeti
GLAMOÇ غلاموچ Kaza (1866) Travnik>Bosna vilâyeti
Gol (GOLAN) (Kunaytıra) غول Sancak (1859-1862) Şam eyâleti
GOLOS (Volos) غلوس Sancak (1854) Tırhala eyâleti Kaza (1856) Tırhala>Selânik eyâleti Kaza (1867) Yanya vilâyeti
GONRİB غونريب Kaza Dağıstan>Rusya
GORCU غورجی Kaza (1562) Kü.ük Eflâk>Eflâk eyâleti Kaza (1878) Romanya
GORGOSOFÇA غورغوسوفچه Kaza (1812) Sırp eyâleti
GOSİNE (Goussinie) غوسينه Kaza (1877) İpek>Kosova vilâyeti
GOSTA (Gavsat, Gavsata) غوسطا Nahiye (1861) Kisrevan>Cebelilübnan sancağı
GOSTENİÇKA غوستنچقه Kaza Mrk. (1867) Iskarapar>Berat>Yanya vilâyeti
GOSTİVAR غوستوار Nahiye Kalkandelen>Prizren>Kosova Kaza (1888) Prizren>Kosova vilâyeti
GÖBEK کوبک Nahiye (1867) Uşak>Kütahya>Hudavendigâr
GÖBEKÖREN (Göbekviran) کوبکويران Nahiye (1865) Gürün>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Yazyurdu>Gürün>Sivas
GÖBEL کوبل Köy Manyas>Bandırma>Balıkesir Nahiye Susurluk>Balıkesir
GÖCEK (Tunceli’nin Nazimiye bölgesi.) کوجک Nahiye (~1530) Merkez>Kiğı>Diyarbakır eyâleti
GÖÇBEYLİ کوچبکلی Nahiye (1929) Bergama>İzmir
GÖÇÜ کوچی Nahiye (16.yy.) Merkez>Beyşehri>Karaman eyâleti Köy Merkez>Beyşehir>Konya
GÖÇYAN (Fadıllar) گوچيان Kaza (17.yy.) Konya>Karaman eyâleti
GÖDENE کوده نه Nahiye Mrk. Kuzca>Finike>Antalya Nahiye Mrk. (1924) Altınyaka>Kumluca>Antalya
GÖĞDİN (G.ydün) کوکدين Nahiye (1965) Hafik>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Hafik>Sivas
Gökâbâd (Gökova) (ULA) کوک آباد Nahiye (1867) Merkez>Menteşe>Aydın vilâyeti Kaza (1954) Muğla
GÖKÇE کوکچه Sancak Van eyâleti
Gökçeağaç (HANÖNÜ) کوکچه آغاچ Kaza (1841) Kastamonu>Kastamonu eyâleti Nahiye (1865) Taşk.prü>Kastamonu>Kastamonu vilâyeti Nahiye (1924) Taşk.prü>Kastamonu Kaza (~ 1990) Kastamonu
GÖKÇEBEY (Tefen) (Tefenpazarı) کوکچه بک Kaza (1841) Viranşehir>Kastamonu eyâleti Nahiye (1924) Devrek>Zonguldak Kaza (~ 1990) Zonguldak
GÖKÇEDAĞ (İnekollar) کوکچه طاغ Nahiye (1926) Dursunbey>Balıkesir
GÖKÇEKENT (Naipli) (Yukarıgörede) کوکچه کند Nahiye (~1530) Koyulhisar>K.Hisar-ı Şarkî>Rum eyâleti Nahiye (1865) Koyulhisar>K.Hisar-ı Şarkî>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Koyulhisar>Şebinkarahisar Nahiye (1933) Suşehri>Sivas
GÖKÇELİ (Lâdik) (Gökçeyazı) کوکچه لی Kaza (1847) Amasya maa Çorum>Sivas eyâleti Nahiye (1878) Niksar>Tokat>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Niksar>Tokat
GÖKÇELİ کوکچه لی Kaza (1608) Tarsus>Adana eyâleti
GÖKÇEN (Fata) کوکچن Nahiye (~1530) Tire>Aydın>Anadolu eyâleti Nahiye (1867) Tire>Aydın>Aydın vilâyeti Nahiye (1924) Tire>İzmir
GÖKÇEÖREN (Menye) کوکچه اوره ن Nahiye Kula>Manisa
GÖKÇEPINAR کوکچه پيکار Nahiye Mrk. Çayırkent (Gaman)>Merkez>Samsun
GÖKÇESU کوکچه صو Nahiye Mengen>Bolu
GÖKÇEYAZI (Ergama) کوکچه يازی Nahiye (1956) İvrindi>Balıkesir
GÖKDERE (Erdürük) کوکدره Nahiye Palu>Elâzığ
GÖKDERE کوکدره Nahiye Merkez>Tokat
GÖKOĞLAN (Kırıkhan) کوک اوغلان Nahiye (1924) Hınıs>Erzurum Nahiye (1946) Tekman>Erzurum
GÖKSU (Koçan) کوکصو Nahiye Karayazı>Erzurum
GÖKSUN کوکسون Nahiye (16.yy.) Kars>Maraş>Zülkadriye eyâleti
GÖKSUN maa ZEYTÜN کوکسون مع زيتون Kaza (1848) Maraş>Adana eyâleti Kaza (1866) Maraş>Halep vilâyeti
GÖKSUN کوکسون Kaza Maraş>Halep vilâyeti Kaza (1924) Kahramanmaraş
Göktaş (MURGUL) (Adaklı) کوک طاش Nahiye (1924) Merkez>Artvin Nahiye (1928) Borçka>Artvin Kaza (~ 1990) Artvin
GÖKTAŞLI کوک طاشلو Kaza (1848) Maraş>Adana eyâleti
GÖKTEPE کوک تپه Nahiye Merkez>Kerkük>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
GÖKTEPE (Belenye) کوک تپه Nahiye Merkez>Muğla
GÖKTEPE (Fariske) کوک تپه Nahiye Ermenek>Konya Nahiye (1989) Sarıveliler>Karaman
GÖKÜYÜK کوک اويک Kaza (~1826) Denizli>Aydın eyâleti
Göl (GÖLPAZARI) کول Kaza (~1530) Hudavendigâr>Anadolu eyâlyeti Nahiye (1883) Bilecik>Ertuğrul>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1926) Bilecik
Göl (GÖLKÖY) کول Kaza (~1530) Kastamonu>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Kastamonu>Kastamonu eyâleti Nahiye (1865) Merkez>Kastamonu vilâyeti Köy Merkez>Merkez>Kastamonu
Göl (GÖLKÖYÜ) کول Nahiye (~1530) Gedegara>Canik>Rum eyâleti Nahiye (1865) Vezirk.prü>Amasya>Sivas vilâyeti Köy (1926) Beşpınar>Vezirk.prü>Samsun
GÖLBAŞI (Bu ad eskiden Belviran ve Perveri bucaklarına verilmiştir. yeni kaza olan Gölbaşı, Pazarcık’ın inekli k.yü civarında çok sonra kurulmuştur.) کول باشی Nahiye (~1530) Besni>Gerger-Kâhta>Rum eyâleti Kaza (1958) Adıyaman
GÖLBAŞI کول باشی Nahiye Çankaya>Ankara Kaza Ankara
GÖLCÜK کولجک Kaza (1936) Kocaeli
GÖLCÜK (Misli) (Akınpınar) کولجک Nahiye Merkez>Niğde>Konya vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Niğde
GÖLCÜK کولجک Nahiye (1913) Sındırgı>Balıkesir
GÖLCÜK (Tilfetiş) کولجک Nahiye Hilvan>Şanlıurfa
GÖLCÜK کولجک Nahiye (1928’de nahiye gösterilmiş, sonra lağvedilmiş.) Bayramiç>Çanakkale
GÖLCÜK-İ SÜFLÂ کولجک سفلی Nahiye (1834) Merkez>Harput>Harput eyâleti
GÖLCÜK-İ ULYÂ کولجک عليا Nahiye (1834) Merkez>Harput>Harput eyâleti
GÖLDÜZÜ (Arin) کول دوزی Nahiye Adilcevaz>Bitlis
GÖLE (Merdenik) کوله Sancak (1732) Çıldır eyâleti Kaza (1830) Çıldır>Erzurum eyâleti Kaza (1878) Çıldır>Rusya yönetimi Kaza (1921) Kars Kaza (1992) Ardahan
GÖLE (Gyula) کوله Sancak (1566) Tımışvar eyâleti Sancak (1660-1691) Varad eyâleti
Gölesor (YAYKILIÇ) کوله صور Nahiye Muradiye>Van Köy Çaldıran>Muradiye>Van
GÖLHİSAR کولحصار Kaza (~1530) Hamid>Anadolu eyâleti Nahiye (1866) Tefenni>Burdur>Konya vilâyeti Nahiye Mrk. (1924) Çavdır>Tefenni>Burdur Kaza (1953) Burdur
GÖLHİSAR کولحصار Kaza (19.yy.) Travnik>Bosna eyâleti
GÖLKÖY (Habsamana) کولکوی Nahiye (17.yy.) Ordu>Trabzon>Trabzon eyâleti Kaza (1936) Ordu
GÖLLET کوللت Nahiye Mrk. K.mürlü>Şenkaya>Erzurum
GÖLLÜ کوللی Nahiye Merkez>Kırşehir
GÖLMARMARA (Marmara) کول مرمره Nahiye (1867) Akhisar>Saruhan>Aydın vilâyeti Nahiye (1924) Akhisar>Manisa Kaza (~ 1990) Manisa
GÖLOVA (Ağvanis کول اووه Nahiye (1867) Suşehri>K.Hisar-ı Şarkî>Sivas Nahiye (1924) Suşehri>Şebinkarahisar Nahiye (1933) Suşehri>Sivas Kaza (~ 1990) Sivas
GÖLOVA (Mügren) کول اووه Nahiye (1958) Elmalı>Antalya
GÖLÖREN (Gölviran) کول اوره ن Köy Merkez>Ereğli>Konya Nahiye Karapınar>Konya Köy Merkez>Emirgazi>Konya
GÖLPAZARI (Göl) کول بازاری Kaza (~1530) Hudavendigâr>Anadolu eyâleti Nahiye (1883) Bilecik>Ertuğrul>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1926) Bilecik
GÖLPAZARI-İ BOLU کول بازاریء بولی Kaza (1841) Viranşehir>Kastamonu eyâleti
Gölve (OCAKTAŞI) کولوه Nahiye (1865) Merkez>K.Hisar-ı Şarkî>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Şebinkarahisar>Giresun
GÖLYAKA (İmamlar) کول يقا Nahiye Düzce>Bolu Kaza (~ 1990) Bolu Kaza (1999) Düzce
GÖLYURT (Tillo) کول يورد Nahiye Mrk. Taraksu>Gerger>Adıyaman
GÖMBE کومبه Nahiye (~1530) Kaş>Teke>Anadolu eyâleti Köy Merkez>Kaş>Antalya
GÖMEÇ کومچ Nahiye Mrk. Armutova>Burhaniye>Balıkesir Kaza (~ 1990) Balıkesir
GÖMÜ (Baskil-Kuşsarayı bucağı bölgesi.) کومی Nahiye (~1530) Merkez>Malatya>Rum eyâleti
GÖNEN کونان Kaza (~1530) Hudavendigâr>Anadolu eyâleti Kaza (1880) Karesi>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1924) Balıkesir
GÖNEN (Gönen-i Hamid) کونان Kaza (~1530) Hamid>Anadolu eyâleti Kaza (1846) Hamid>Karaman eyâleti Kasaba Merkez>Merkez>Isparta Kaza (~ 1990) Isparta
GÖNYE کونيه Nahiye (~1530) Arhavi>Trabzon>Rum eyâleti Sancak (16. yy.) Trabzon eyâleti
GÖNYE maa HOPA کونيه مع خوپه Kaza (1585) Lazistan>Trabzon eyâleti
Gördek (KIRKAĞAÇ) کوردک Kaza (~1530) Saruhan>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Karesi>Hudavendigâr eyâleti Kaza (1880) Saruhan>Aydın vilâyeti Kaza (1924) Manisa
GÖRDES کوردس Kaza (~1530) Saruhan>Anadolu eyâleti Kaza (1924) Manisa
GÖRDES (Korithos) کوردس Eyâlet Mrk. (17. yy.) Mora eyâleti Sancak (18. yy.) Mora eyâleti Sancak C. Bahrisefid eyâleti Sancak (1827) Yunanistan
Görede-i Bâlâ (YUKARIGÖREDE) کوردهء بالا Nahiye Mrk. Gökçekent>Koyulhisar>Ş.Karahisar Nahiye Mrk. Gökçekent>Suşehri>Sivas vilâyeti
GÖRELE کوره له Kale (~1530) Kürtün>Trabzon>Rum eyâleti Kaza (1874) Trabzon>Trabzon vilâyeti Kaza (1924) Giresun
GÖRİCE (Korçe) کوريجه Sancak (1873) Selânik vilâyeti Sancak (1874) Manastır vilâyeti Sancak (1913) Yunanistan Sancak (1924) Arnavutluk
GÖRÜKLE کوروکله Nahiye Merkez>Bursa Nahiye (1990) Nilüfer>Bursa
GÖYNÜCEK کوينجک Köy Ilısu>Merkez>Amasya Nahiye Merkez>Amasya Kaza (1954) Amasya
GÖYNÜK (Torbalı) کوينک Kaza (~1530) Hudavengidâr>Anadolu eyâleti Kaza (1811) Bolu>Kastamonu eyâleti Kaza (1865) Bolu>Kastamonu vilâyeti Kaza (1924) Bolu
GÖYNÜK (Oğnut) کوينک Kaza (19.yy.) Diyarbakır>Diyarbakır eyâleti Nahiye (1878) Arduşin>Genç>Bitlis vilâyeti Köy Perhangök>Çapakçur>Elâzığ Nahiye (1936) Karlıova>Bingöl
GÖYNÜK کوينک Nahiye (1522) Maraş>Maraş>Zülkadriye eyâleti Köy Merkez>Pazarcık>Kahramanmaraş
GÖZELİ (İringil) کوزه لی Nahiye (1877) Merkez>Mam.retülaziz>Mam.retülaziz Nahiye (1936) Sivrice>Elâzığ
GÖZENE کوزه نه Nahiye (1884) Merkez>Malatya> Mam.retülaziz Nahiye (1924) Merkez>Malatya Köy Merkez>Yeşilyurt>Malatya
GÖZLEVE (Kozlow) کوزلوه Sancak (1435) Kırım eyâleti Kasaba (1783) Kırım>Rusya Kasaba Kırım>Ukrayna
GÖZNE کوزنه Nahiye Merkez>İçel
GRABONA (Çamlıca) غرابونا Nahiye (1865) Keşan>Gelibolu>Edirne vilâyeti Nahiye Mrk. Yerlisu>Keşan>Edirne
GRAÇANİÇE غراچانيچه Kaza (1866) İzvornik>Bosna vilâyeti
GRADAÇAÇ غراداچاچ Kaza (1866) İzvornik>Bosna vilâyeti
GRADİŞKA غراديشقه Kaza (1866) Benaluka>Bosna vilâyeti
GRAHOVA maa EHLUNE غراهوه مع اهلونه Kaza (18, 19.yy.) Travnik>Bosna eyâleti
GRAMATİK غرامتيق Nahiye (1865) Tırnova>Kırkkilise>Edirne Nahiye (1913) Bulgaristan
GRAMİŞ غرامش Kaza (1888) Elbasan>Manastır vilâyeti
GRAN غران Eyâlet Macaristan
GREBİNE (Grebene) کربنه Kaza (1888) Serfiçe>Manastır Kaza (1913) Serfiçe>Yunanistan
GRODA غروده Nahiye (1881) Merkez>İşkodra>İşkodra
GROS STEFELDROF غروس استفلدروف Eyâlet Mrk. K.mür>Macaristan
GROS VARADİN غروس وارادين Şehir Macaristan
GULAM غلام Nahiye (1865) Hafik>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Ulaş>Merkez>Sivas
Gulam (BAHÇEKONAK) غلام Nahiye (1865) Vezirk.prü>Amasya>Sivas vilâyeti Köy (İki adet köy: Eskigulam, Yenigulam.) Merkez>Vezirk.prü>Samsun
GULİSTAN غولستان Kaza Azerbaycan>İran
GURGURUM غورغورم Nahiye (Seydişehir’in Boyalı ve Karabulak köyleri arasında idi) Seydişehir>Beyşehri>Karaman eyâleti
GÜCE کوجه Kasaba Merkez>Tirebolu>Giresun Kaza (~ 1990) Giresun
GÜCÜK کوجک Nahiye Elbistan>Kahramanmaraş
GÜÇLÜKONAK (Basaniferho) کوچلی قوناق Köy Fındık>Eruh>Siirt Kaza (1990) Şırnak
GÜDÜL کودول Nahiye (1867) Ayaş>Ankara>Ankara vilâyeti Kaza (1957) Ankara
GÜL کل Nahiye (19.yy.) Merkez>Kerkük>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
GÜLAĞAÇ کل آغاچ Kaza (~ 1990) Aksaray
GÜLANBER (El-Becce) کلعنبر Kaza (19.yy.) Merkez>Kerkük>Bağdad maa Şehrizor eyâleti Kaza Süleymaniye>Musul>Irak
GÜLEK (Çamalan) کولک Nahiye (~1530) Kosun>Tarsus>Arap vilâyeti Nahiye (1869) Tarsus>Mersin>Adana vilâyeti Nahiye (1933) Tarsus>İçel
GÜLERLİ maa AVRETHİSAR کولرلی مع عورتحصار Kaza (1846) Selânik>Selânik eyâleti
GÜLFAR کلفار Kaza (1855) Tırnova>Vidin eyâleti
GÜLLÜK (Mandalyat) کللک Köy (16. yy.) Peçin>Menteşe>Anadolu eyâleti Kaza (1811) Menteşe>Aydın eyâleti Nahiye (1924) Milâs>Muğla
GÜLNAR (Anaypazarı) کلنار Kaza (16.yy.) İçil>Karaman eyâleti Kaza (1870) İçil>Adana vilâyeti Kaza (1924) İçil (Silifke) Kaza (1933) İçel
GÜLNOS (İki adet köy. Halen Samsun Taflan bucağına bağlı. 1928’de burada “gül” önekli ü. köy vardı. کلنوس Nahiye (~1530) Merkez>Canik>Rum eyâleti
GÜLÖREN کل اوره ن Nahiye (~1990) Emirgazi>Konya
GÜLPINAR کلپيگار Nahiye Ezine>Çanakkale Nahiye (1924) Ayvacık>Çanakkale
GÜLŞEHİR (Arabsun) کلشهر Kaza (16.yy.) Niğde>Karaman eyâleti Kaza (1864) Niğde>Konya vilâyeti Kaza (1924) Aksaray Kaza (1854) Nevşehir
GÜLVEREN (Gülviran) کلويران Nahiye (1865) Aziziye>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Tomarza>Kayseri
GÜLYALI (Ebulhayr) کليالی Kasaba Merkez>Merkez>Ordu Kaza (~1990) Ordu
Gümele (MİHALGAZİ) کومه له Köy Merkez>Eskişehir>Sultan.nü>Anadolu eyâleti Nahiye Mrk. (1883) Söğüt>Ertuğrul>Hudavendigâr vilâyeti Nahiye Mrk. Sarıcakaya>Eskişehir Kaza (~ 1990) Eskişehir
Gümenüz (YAKAKENT) کومنوس Köy Bazarlu>Bafra>Canik>Rum eyâleti Kasaba Merkez>Alaçam>Samsun Kaza (~1990) Samsun
GÜMGÜM کوم کوم Kaza Mrk. Varto>Muş
GÜMRÜ (Leninakan) کومری Kaza Erivan>Rusya Kaza Ermenistan
GÜMÜLCİNE (Komotini) کوملجنه Sancak (15. yy.) Rumeli eyâleti Sancak (1865) Edirne vilâyeti Sancak (1919) Yunanistan
GÜMÜŞ کموش Vilâyet (~1390) Merzifon>Amasya>Rum eyâleti Kaza (1867) Amasya maa Çorum>Sivas eyâleti Nahiye (1883) Gümüşhacıköy>Amasya>Sivas vilâyeti Nahiye (Buradaki vilâyet nahiye statüsündedir. Kaza olunca “Maden-i Sim” adını aldı.) Gümüşhacıköy>Amasya
GÜMÜŞ کموش Nahiye (1867) Merkez>Kütahya>Hudavendigâr vilâyeti Köy K.prü.ren>Merkez>Kütahya
GÜMÜŞAKAR (Koçkiri) (Eskikoçkiri) کموش آقار Nahiye (1865) Kuruçay>Erzincan>Erzurum vilâyeti Nahiye (1938) İliç>Erzincan
GÜMÜŞÇAY (Dimetoka) (Güvercinlik) کموش چای Nahiye Biga>Çanakkale
Gümüşdere (EDREMİT) (Sarmamsuyu) کموشدره Nahiye Merkez>Van Kaza (~1990) Van
GÜMÜŞ maa EFTENİ کموش مع افتنی Kaza (1841) Bolu>Kastamonu eyâleti
GÜMÜŞHACIKÖY کموش حاجی کوی Kaza (~1850) Amasya maa Çorum>Sivas eyâleti Kaza (1865) Amasya>Sivas vilâyeti Kaza (Önce “Maden-i sim” adıyla kaza ve merkezi şimdiki Gümüş bucağı idi 1883’te Hacıköy’e taşındı; Gümüşhacıköy denildi.) Amasya
GÜMÜŞHANE کموشخانه Sancak (1840) Trabzon eyâleti Sancak (1868) Trabzon vilâyeti Vilâyet (1924) Gümüşhane
GÜMÜŞKENT (Salanda) کموشکند Nahiye Gülşehir>Nevşehir
GÜMÜŞOVA (Kışla) (Bu bölgede ayrıca “Cumayeri” kazası kuruldu.) کموش اووه Nahiye Düzce>Bolu Kaza (~1990) Bolu Kaza (1990) Düzce
GÜMÜŞSU (Homa) کموشصو Nahiye Çivril>Denizli
GÜNDOĞDU (Hamidiye) کونطوغدی Nahiye Merkez>Rize
GÜNDOĞDU (Karanti) کونطوغدی Nahiye Biga>Çanakkale
GÜNDOĞMUŞ کونطوغمش Kaza (1936) Antalya
GÜNDÜZ (Tunceli Merkez ilçesinin Karakoç ve Sütlüce bucağı bölgelerinde idi.) کوندوز Kaza (~1530) Merkez>Çemişgezek>Diyarbakır eyâleti
GÜNDÜZLÜ کوندوزلی Kaza Mrk. Ulubey>Ordu
GÜNDÜZLÜ کوندوزلی Nahiye (1865) Merkez>Tekfurdağı>Edirne vilâyeti Köy (1926) Merkez> Merkez>Tekirdağ
GÜNEŞ کونش Nahiye (1865) Merkez>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Yellice>Kangal>Sivas Köy Merkez>Divriği>Sivas
GÜNEŞERA-İ ŞARKİ کونشرهء شرقی Kaza Mrk. Küprübaşı>Trabzon
GÜNEŞLİ (Muncusun) کونشلی Nahiye Merkez>Kayseri Nahiye (~1990) Kocasinan~Kayseri
GÜNEY کونای Nahiye (1865) Buldan>Denizli>Aydın vilâyeti Kaza (1948) Denizli
GÜNEY (Hoka) کونای Nahiye Mrk. Kırık>İspir>Erzurum
GÜNEYCE کونيجه Nahiye İkizdere>Rize
GÜNEY ERZİNCAN کونای ارزينجان Nahiye (1514) Erzincan>Kemah>Rum eyâleti
GÜNEY KEMAH کونای کماح Nahiye (1514) Merkez>Kemah>Rum eyâleti
GÜNEYSINIR کونای سنير Kaza (~ 1990) Konya
GÜNEYSU (Ulucami) کونای صو Nahiye Merkez>Rize Kaza (~1990) Rize
GÜNGÖREN کون کوره ن Kaza (~ 1990) İstanbul
GÜNYÜZÜ (Kozağacı) کون يوزی Nahiye (~1393) Eskişehir>Sultan.nü>Anadolu eyâleti Kaza (1846) Ankara>Bozok eyâleti Nahiye (1867) Sivrihisar>Ankara>Ankara vilâyeti Nahiye (1915) Sivrihisar>Eskişehir Kaza (~ 1990) Eskişehir
GÜNYÜZÜ کون يوزی Nahiye (16.yy.) Kırşehir>Bozok>Zülkadriye eyâleti
GÜR کور Eyâlet Macaristan
Güran (AHMETLİ) (Pirahmet) کوران Nahiye Ergani>Diyarbakır
GÜRCİSTAN کرجستان Eyâlet (1578) Gürcistan eyâleti Eyâlet (1603) İran yönetimi Eyâlet (1723-1735) Osmanlı yönetimi Eyâlet (1802) Rusya yönetimi
GÜRDİLAN کوردلان Kaza (17.yy.) Siirt>Diyarbakır eyâleti Köy (1928’de köy mevcut, fakat bugünkü yeri bulunamadı.) Merkez>Şirvan>Siirt
GÜRE کوره Kaza (~1530) Kütahya>Anadolu eyâleti Nahiye (1865) Eşme>Saruhan>Aydın vilâyeti Nahiye (1924) Eşme>Manisa Nahiye (1953) Eşme>Uşak Nahiye Merkez>Uşak
GÜRGENTEPE کورکان تپه Kasaba Merkez>Gölköy>Ordu Kaza (~ 1990) Ordu
GÜRLE کوروله Nahiye (~1530) İznik>Kocaeli>Anadolu eyâleti Köy Merkez>Orhangazi>Bursa
GÜRLEŞEN کورلشان Kaza Mrk. (1920-28) Saimbeyli>Kozan>Adana Köy Merkez>Saimbeyli>Adana
GÜROYMAK (Çukur) (Norşin) کور اويماق Nahiye Merkez>Bitlis Kaza (~ 1990) Bitlis
GÜRPINAR (Kığzı) کور پيکار Kaza (1935) Van
GÜRSU کور صو Nahiye Merkez>Bursa Kaza (~ 1990) Bursa
GÜRÜN کورون Nahiye (~1530) Sivas>Sivas-Tokat>Rum eyâleti Nahiye (16.yy.) Darende>Divriği-Darende>Rum eyâleti Kaza (1869) Sivas>Sivas vilâyeti Kaza (1924) Sivas
Güründürpazarı (BAFRA) کورندر بازاری Kaza (~1530) Canik>Rum eyâleti
GÜRZELİK کورزه لک Nahiye (~1530) Kiğı>Diyarbakır eyâleti
GÜVEM کوکم Nahiye Kızılcahamam>Ankara
GÜVENÇ (Aktepe) کوکنچ Nahiye Hassa>Hatay
GÜVERCİNLİK (Dimetoka) (Gümüşçay) کوکرجنلک Kaza (1841) Biga>Hudavendigâr eyâleti Nahiye (1924) Biga>Çanakkale
GÜVERCİNLİK کوکرجنلک Kaza (~1530) Maraş>Zülkadriye eyâleti Kaza (1848) Maraş>Adana eyâleti
GÜYAN (Gerur) کويان Nahiye Beştüşşebab>Hakkâri
GÜZELBAĞ (Kızılağaç) کوزه ل باغ Nahiye Alanya>Antalya Nahiye (1936) Gündoğmuş>Antalya
GÜZELBAHÇE کوزه ل باغجه Nahiye (~1867) Merkez>İzmir Kaza (~ 1990) İzmir
GÜZELHİSAR کوزه ل حصار Kaza (~1530) Aydın>Anadolu eyâleti Kaza (1811) Aydın eyâleti Vilâyet Mrk (1924). Aydın
GÜZELOLUK کوزه ل اولوق Nahiye Erdemli>İçel
GÜZELSU (Hoşab) کوزه ل صو Kaza Mrk. Mahmudî>Hakkâri>Van eyâleti Nahiye (1882) Mahmudî>Van>Van vilâyeti Nahiye (1935) Gürpınar>Van
GÜZELSU کوزه ل صو Nahiye Akseki>Antalya
GÜZELYURT (Gelveri) کوزه ل يورد Nahiye Aksaray>Niğde Kaza (~ 1990) Aksaray
Habab (GİRMELİ) حباب Kaza (~1530) Diyarbakır>Diyarbakır eyâleti Nahiye (1867) Nusaybin>Mardin>Diyarbakır vilâyeti Nahiye (1924) Nusaybin>Mardin
HABERLİ (Basbirin) خبرلی Nahiye (1924) Midyat>Mardin Nahiye (1937) İdil>Mardin Nahiye (1990) İdil>Şırnak
HABEŞ حبش Eyâlet (1557) Habeş eyâleti
HABEŞ ve CİDDE حبش وجده Eyâlet (1853) Habeş eyâleti
HABEŞ حبش Eyâlet (1870-87) Habeş eyâleti
HABEZBENİ (Kayapınar) (Ayınkef) حبز بنی Nahiye (1867) Midyat>Mardin>Diyarbakır vilâyeti Nahiye (1926) Gercüş>Mardin
HABİR خبير Nahiye (1875) Mekke>Hicaz vilâyeti
HABİŞ حبيش Nahiye Hicriye>Taizz>Yemen vilâyeti
Habsamana (GÖLKÖY) حبسمانه Nahiye (~1530) Merkez>Canik>Rum eyâleti Kaza (1647) Ordu>Trabzon eyâleti Nahiye (1868) Ordu>Trabzon>Trabzon vilâyeti Kaza (1936) Ordu
HABUR (Harran) خابور Sancak (16.yy.) Rakka eyâleti Sancak Bağdad eyâleti Sancak Diyarbakır eyâleti Sancak Rakka eyâleti
HACIBEKTAŞ حاجی بکتاش Nahiye (1520) Kırşehir>Bozok>Zülkadriye eyâleti Kaza (~1530) Niğde>Karaman eyâleti Nahiye (1870) Merkez>Kırşehir>Ankara vilâyeti Nahiye Mucur>Kırşehir Kaza (1947) Kırşehir Kaza (1954) Nevşehir
HACIHALİL حاجی خليل Nahiye Merkez>Hınıs>Erzurum
HACIHAMZA حاجی حمزه Kaza (1847) Amasya-Çorum>Sivas eyâleti Nahiye (1865) Osmancık>Amasya>Sivas vilâyeti Nahiye (1953) Kargı>Çorum
HACIİLYAS (Borisovgrad) حاجی الياس Kaza (1878) Hasköy>Rumeli-i Şarkî vilâyeti Kaza (1908) Filibe>Bulgaristan
HACIKADI حاجی قاضی Nahiye merkezi Perşembe>Çaycuma>Zonguldak
HACIKARA حاجی قره Kaza (1852) Hanikin>Bağdad maa Şehrizor eyâleti Kaza (1924) Çorum
HACIKÖY حاجی کوی Köy Zile>Tokat>Sivas vilâyeti Nahiye (1928) Sorgun>Yozgat Kaza Mrk. (1944) Çekerek>Yozgat
Hacıköy (Avukathacıköy) (MECİTÖZÜ) حاجی کوی Kaza (1894) Çorum>Ankara vilâyeti Kaza (1924) Çorum
HACILAR حاجيلر Nahiye Merkez>Kayseri Kaza (~1990) Kayseri
HACILAR حاجيلر Kaza (1848) Maraş>Adana eyâleti Köy Merkez>Gölbaşı>Adıyaman
HACILU حاجيلو Nahiye (1517) Karaisalı>Adana>Arap vilâyeti
HACIOĞLAN (Keskinli) حاجی اوغلان Köy Merkez>Mudurnu>Bolu>Kastamonu Nahiye merkezi (1865) Çarşamba>Mudurnu>Bolu>Kastamonu vilâyeti Nahiye merkezi (1924) Çarşamba>Merkez>Bolu Kaza merkezi (1946) Seben>Bolu
HACIOĞLU PAZARCIĞI (Pazarcık) (Tolbuhin) (Dobriç) حاجی اوغلی بازارجغی Kaza (1878) Varna>Bulgaristan eyâleti Vilâyet (1908) Bulgaristan
HACREK حجرک Sancak (17. ve 18.yy.) Çıldır eyâleti
HACUR حجور Kaza (1871) Hudeyde>Yemen vilâyeti
Haçin (SAİMBEYLİ) (1925’de Saimbeyli oldu.) خاچين Köy Mağara>Kars>Maraş>Zülkadriye eyâleti Kaza (~1848) Maraş>Adana eyâleti Kaza (1866) Kozan>Adana vilâyeti Kaza (1926) Adana
HAÇLE حجله Kaza (1884) Amâre>Basra vilâyeti
HADDE حدّه Kale Habye>Asir>Yemen vilâyeti
HADIM خادم Kaza (19.yy.) Konya>Karaman eyâleti Nahiye (1872) Karaman>Konya vilâyeti Kaza (1926) Konya
HADIMKÖY خادمکوی Nahiye merkezi Boyalık>Çatalca>İstanbul
HADİSE (Hadisetülfırat) (Hadisetülmusul) حديثه Nahiye (~1530) Ana ve Hit>Diyarbakır eyâleti Kaza (1855) Düleym>Bağdad maa Şehrizor eyâleti Nahiye (1879) Merkez>Musul>Musul vilâyeti Nahiye Ana>Bağdad>Irak
HADİSE (Hadisetü Hırş) حديثه Kasaba Merkez>Merkez>Şam>Suriye vilâyeti
HAFAŞ حفاش Nahiye (1871) Merkez>Hudeyde>Yemen vilâyeti
HAFIZBEY حافظ بک Nahiye merkezi Dağ>Merkez>Antalya
HAFİK (Koçhisar) حافيک Nahiye (~1530) Sivas>Sivas-Tokat>Rum eyâleti Kaza (1873) Sivas>Sivas eyâleti Kaza (1924) Sivas
HAFİR حفير Nahiye (1874) Bi‘rüsseb‘>Kudüs sancağı
HAFRA حفره Nahiye (1866) Merzuk>Fizan>Trablusgarb vilâyeti Nahiye Merzuk>Fizan>Libya
HAFRİYE-İ ŞARKÎYYE حفريهء شرقيه Nahiye (1866) Merkez>Fizan>Trablusgarb vilâyeti Nahiye Merkez>Fizan>Libya
Hakala (YOLPINAR) (Diğer adı da “Alevi” dir. 1928’de Alevi k.yü var, şimdi yok. Bu nahiye mıntıkasında “Suluova” kazası kuruldu.) حقله Nahiye (1865) Merkez>Amasya>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Suluova>Amasya
HAKKÂRİ حکاری Sancak (~1560) Van eyâleti
HAKKÂRİ maa VAN حکاری مع وان Sancak (~1846) Erzurum eyâleti
HAKKÂRİ (Elbak=Başkale) (Çölemerik) حکاری Sancak (1849) Diyarbakır eyâleti Eyâlet (1850) Hakkâri eyâleti Sancak (1855) Van eyâleti Eyâlet (1864) Hakkâri eyâleti Sancak (1888) Van vilâyeti Vilâyet (1926) Hakkâri vilâyeti Kaza (1933) Van Vilâyet (1936) Hakkâri (C.Ö. vilâyet merkezi “Başkale” dir.)
Hakif (AKŞAR) (Şiriz) خاکيف Nahiye (1878) Hizan>Bitlis>Bitlis vilâyeti Nahiye (1935) Hizan>Bitlis
Hakis (BÜYÜKYURT) خاکس Nahiye (1926) Nazımiye>Erzincan Nahiye (1936) Nazımiye>Tunceli
HALEB حلب Sancak (1517) Arap vilâyeti Eyâlet (1524) Halep eyâleti Eyâlet (1832-1840) Mısır işgali Vilâyet (1865) Halep vilâyeti
HALFETİ (Rumkale) خلفتی Kaza (16.yy.) Haleb>Haleb eyâleti Kaza (1924) Urfa Nahiye (1926) Birecik>Urfa Kaza (1954) Şanlıurfa
HALHAL خلخال Kaza Azerbaycan>İran
HALİB خليب Nahiye (1865) Merkez>Hama>Suriye vilâyeti
HALİKAN maa HIDIRAN خلکان مع حضران Nahiye (1852) Köysancak>Kerkük>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
HALİLÇAVUŞ خليل چاوش Nahiye Hınıs>Erzurum
HALİLÜRRAHMAN (Hebron) (El-Halil) خليل الرحمن Nahiye (1517) Gazze>Arap vilâyeti Kaza (1846) Kudüs>Sayda eyâleti Kaza (1874) Kuds-i Şerif sancağı
Halimiye (TEPEBAŞI) حليميه Nahiye Ermenek>Konya Nahiye Nahiye (Nahiye merkezi daha önce Davdas=.zümlü k.yü idi.) Ermenek>Karaman
HALİS خالص Kaza (1852) Horasan>Bağdad maa Şehrizor eyâleti Nahiye (1867) Horasan>Bağdad>Irak
HALİTPAŞA (Halitli) (Hocalı) خالد پاشا Nahiye (1959) Saruhanlı>Manisa
HALKALVADİ (Goulette) حلق الوادی Kasaba Tunus
HALKAPINAR (Zanapa) حلقه پيکار Nahiye Ereğli>Konya Kaza (~1990) Konya
HALKA-İ HAS حلقهء خاص Nahiye (Çekerek’in Yelten ve Yoncalık köylerini de içine alan bölgede idi.) Zile>Sivas-Tokat>Rum eyâleti
HALMAŞ (Almosd) خالماش Sancak (17.yy.) Varad eyâleti
HALPE حلپه Kasaba Merkez>Hanya>Girit vilâyeti
Halyaz (HALYAZCİLİKÂN) حالياز Nahiye (1865) Eleşkirt>Bayazıt>Erzurum vilâyeti Köy Tahir>Eleşkirt>Ağrı
HAMA حما Sancak (1517) Arap vilâyeti Sancak (1520) Şam eyâleti Sancak (17.yy.) Trablusşam eyâleti Sancak (18.yy.) Şam eyâleti Sancak (1830) Trablusşam eyâleti Sancak (1902) Suriye vilâyeti
HAMAM (Kumlu) حمام Nahiye Reyhanlı>Hatay
HAMAMALİ حمام علی Nahiye (1855) Merkez>Musul>Van eyâleti Köy Musul>Irak
HAMÂME حمامه Kasaba Tunus eyâleti
HAMAMÖZÜ (Hamam) حمام اوزی Nahiye Gümüşhacıköy>Amasya Kaza (~ 1990) Amasya
HAMAR خمر Kasaba (Beni Serim kabilesinin yurdu.) Sana>Yemen vilâyeti
HAMDANİYE maa SEYHAN حمدانيه مع سيحان Kaza (1849) Basra>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
HAMDİBEY (Agonya) (Koyuneli) حمدی بک Nahiye merkezi Agonya>Edremit>Balıkesir Nahiye (1936) Yenice>Çanakkale
HAMİDÂBÂD (Hamid) (1890 yılına kadar “Hamid” denmiştir. 1890-1924 arası “Hamidâbâd” denmiştir. Merkezi Isparta’dadır. Daha önce “Hamidoğulları”nın merkezi “Eğirdir” dir.) حميد آباد Sancak (~1530) Anadolu eyâleti Sancak (16.yy.) Karaman eyâleti Sancak (1865) Konya vilâyeti Vilâyet (1924) Isparta
Hamidâbâd (Kıroba) (ÇİNE) حميد آباد Kaza (~1530) Menteşe>Anadolu eyâleti Kaza (1826) Aydın eyâleti Kaza (1924) Aydın
Hamidâbâd (Çit) (İmraniye (1909) İMRANLI (1948) حميد آباد Nahiye (1911) Zara>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Zara>Sivas Kaza (1948) Sivas
Hamidiye (Milâs) (MESUDİYE) حميديه Kaza (1858) Karahisar-ı şarkî>Sivas eyâleti Kaza (1865) Karahisar-ı Şarkî>Sivas vilâyeti Kaza (1924) Şebinkarahisar Kaza (1933) Ordu
Hamidiye (Yarsuvat) (Urfile) (CEYHAN) حميديه Kaza (1893) Cebelibereket>Adana vilâyeti Kaza (1924) Cebelibereket Kaza (1933) Adana
Hamidiye (Bereketlimaden) (Maden) (ÇAMARDI) حميديه Kaza (17.yy.) Niğde>Karaman eyâleti Kaza (1865) Niğde>Konya vilâyeti Nahiye (1922) Merkez>Niğde Kaza (1948) Niğde
Hamidiye (DEVREK) (Suçatı) حميديه Kaza (1887) Bolu>Kastamonu vilâyeti Kaza (1924) Zonguldak
HAMİDİYE حميديه Nahiye Uzunk.prü>Edirne
HAMİDİYE حميديه Nahiye Mrk. Gündoğdu>Merkez>Rize
HAMİDİYE (Deyr-i Şumayyil el-Tahtanî) حميديه Kaza (1865) Hama>Suriye vilâyeti
HAMİSİYE (Şattulmakar) حميسيه Nahiye(1875) Şûkuşşüy.h>Müntefik>Basra vilâyeti
HAMMAR حمّار Nahiye (1875) Şûkuşşüy.h>Müntefik>Basra
HAMMARE (Arnavutluk’ta da bir “Himâre” vardır.) حمّاره Nahiye (1517) Şam>Arap vilâyeti
Hamo (GEDİKBAŞI) (Karageban) حامو Nahiye (~1530) Divriği>Divriği-Darende>Rum eyâleti Nahiye (1865) Divriği>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Divriği>Sivas
HAMUR maa PATNOS خامور مع پاطنوس Kaza (~1845) Bayazıt>Erzurum eyâleti
HAMUR خامور Nahiye (1865) Karakilise>Erzurum vilâyeti Kaza (1958) Ağrı
HAMZALI (Bahemdan) (Şeyhhamza) حمزه لی Nahiye Kulp>Diyarbakır
HAN (Hanbarçin) (Hüsrevpaşa) خان Kasaba Merkez>Çifteler>Eskişehir Kaza (~ 1990) Eskişehir
HANAK (Ortahanak) خناق Nahiye (1926) Ardahan>Kars Kaza (1958) Kars Kaza (1992) Ardahan
Hanbarcin (HAN) (Hüsrevpaşa) (Hüsrevpaşa şimdi kaza merkezinde bir mahalle adıdır.) خان بارچين Kaza (~1530) Karahisar-ı Sahib>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Karahisar-ı Sahib>Hudavendigâr eyâleti Nahiye (1867) Karahisar-ı Sahib>Hudavendigâr vilâyeti Köy (~ 1925) Bayat>Emirdağ>Afyon Kasaba (1954) Merkez>Çifteler>Eskişehir Kaza (~ 1990) Eskişehir
HAN-I CEDİD (Yenihan) خان جديد Kaza Mrk. Yıldızeli>Sivas
HANÇOK (Bu yerin Genç yakınında olduğunu Ö.L. Barkan belirtmiştir.) خانچق Sancak (1520) Diyarbakır eyâleti
Handof (KOÇBABA) حندوف Nahiye (1867) Silvan>Diyarbakır>Diyarbakır vilâyeti Köy Merkez>Hazro>Diyarbakır
HANİ (Palimaden) هانی Nahiye (~1530) Merkez>Âmid>Diyarbakır eyâleti Kaza Diyarbakır>Diyarbakır eyâleti Nahiye (1871) Lice>Diyarbakır>Diyarbakır vilâyeti Kaza (1948) Diyarbakır
HANİCAR خانيجار Kasaba Bağdad>Irak
HANİKİN خانقين Sancak (1852) Bağdad maa Şehrizor eyâleti Kaza (1867) Bağdad vilâyeti Kaza Irak
HANKENDİ (Hanköy) خانکندی Nahiye Merkez>Elâzığ
Han (HANKÖY) خان Nahiye (1865) Aziziye>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Pazarören>Pınarbaşı>Kayseri
HANLI خانلی Nahiye (1965) Merkez>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Kayadibi>Merkez>Sivas
HANÖNÜ خان اوگی Nahiye Mrk. Gökçeağaç>Taşk.prü>Kastamonu Kaza (~ 1990) Kastamonu
HANTUMAN حانطومان Kaza Mrk. (16.yy.) Samandağı>Halep>Halep eyâleti Kaza Mrk. Samandağı>Hatay
HANYA (Canea) حانيه Eyâlet Mrk. (1850) Girit eyâleti Vilâyet Mrk. (1867) Girit vilâyeti Vilâyet Mrk. (1913) Yunanistan
HANYE خنيه Nahiye (1888) Merkez>Trablusşam>Beyrut vilâyeti
HANYUNUS (Han-ı Yunus) خان يونس Nahiye (1856) Gazze>Kudüs>Sayda eyâleti Nahiye Filistin
HARABE خرابه Nahiye (1830) Köysancak>Kerkük>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
HARABET-İ HADUR خرابة خدور Nahiye (1865) Hamidiye>Hama>Suriye vilâyeti
HARAPREŞMENKUŞ خرابرش منقوش Nahiye Mrk. Şehitnusretbey>Harran>Urfa Nahiye Mrk. Şehitnusretbey>Akçakale>Şanlıurfa
Haral (DOĞANPINAR) خرال Köy Ağcakoyunlu>Merkez>Gaziantep Nahiye (1946) Oğuzeli>Gaziantep
HARAR حرار Müdiriyet Sudan-ı Mısrî>Mısır Eyâlet Etyopya
HARAZ (Cebel-i Haraz) (Münaha) حراز Kaza (1871) Sana>Yemen vilâyeti
HARBETİNİYE حربتنيه Kaza (1852) Horasan>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
HARBİYE حربيه Nahiye Hatay>Haleb>Halep vilâyeti Nahiye (1939) Merkez>Hatay
HARDAL خردال Nahiye (1865) Tonus>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Ortaköy>Şarkışla>Sivas
Hardışı (TABANLI) خرديشی Nahiye (1865) Kuruçay>Erzincan>Erzurum Köy Kuruçay>İliç>Erzincan
HAREM حرم Nahiye (1900) Benisa‘b>Nablus>Beyrut Nahiye Nablus>İsrail
HARFA خرفه Kasaba Riyad>S.Arabistan
HARFAZ حرفاض Nahiye Mrk. (1880) Beyçayırı>Garzan>Siirt>Bitlis Nahiye Mrk. Beşiri>Siirt
Hargün (Eskihargün) (BELENTARLA) خرکون Nahiye (~1530) Sivas>Sivas-Tokat>Rum eyâleti Köy Beypınarı>Zara>Sivas
Harhur (DOĞANCA) (Kezi) خرخور Nahiye Pervari>Siirt
HARIZ (Antik bir yerdir.) حريض Nahiye Bafra>Canik>Rum eyâleti Köy Merkez>Bafra>Samsun
HARİM (Kefre-i Harim) حارم Nahiye (1517) Halep>Arap vilâyeti Kaza (1524) Halep>Halep eyâleti Kaza Halep>Suriye
HARİR حرير Sancak (18. yy.) Şehrizor eyâleti Kaza (1855) Revandiz>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
HARİSE هارثه Nahiye (1875) Merkez>Basra>Basra vilâyeti
HARKE (Charki) هرکه Ada (nahiye) Merkez>Rodos>C.Bahrisefid
HARMANCIK (Çardı) خارمانجق Nahiye (1841) Adranos>Bursa>Hudavendigâr eyâleti Nahiye (1924) Orhaneli>Bursa Kaza (~ 1990) Bursa
HARMANLI (Perveri) خارمانلی Nahiye (1954) Besni>Adıyaman Nahiye (1958) Gölbaşı>Adıyaman
HARMANLI خارمانلی Kaza (1878) Hasköy>Rumeli-i Şarkî vilâyeti Kaza (1908) Hasköy>Bulgaristan
HARNÂBÂD خرناباد Kaza (1852) Horasan>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
HARPUT (Harperut) خرپوت Sancak (1520) Diyarbakır eyâleti Sancak Keban eyâleti Eyâlet (1834) Harput eyâleti Sancak (1855-1867) Diyarbakır eyâleti Kaza (1877) Mam.retülaziz>Mam.retülaziz vilâyeti Nahiye (1926) Merkez>Elâzığ (Keban eyâletinin asıl üstlendiği görev “Keban Madeni Nezareti”dir. Eyâlet merkezinin buraya nakline de sebep bu olmalıdır. 1834’ün sonlarında eyâlet bugünkü yerine taşındı. 1867’de sancağın adı “Mam.retülaziz” oldu.)
Harran (ALTINBAŞAK (Habur sancağı yerine aynı bölgede kuruldu. Bazı kaynaklarda Harran “Habur”un diğer adı gösterilmiştir.) حران Sancak (~1516) Diyarbakır eyâleti Sancak (1520) Rakka eyâleti Kaza (1867) Urfa>Halep vilâyeti Nahiye (1946) Akçakale>Şanlıurfa
HARSO (Cherso) خرسو Ada (Adriyatik denizinde, İllirya bölgesinde.) Avusturya-Macaristan
Harşit (DOĞANKENT) (Manastırbükü) خارشيد Nahiye Torul>Gümüşhane Nahiye Tirebolu>Giresun Kaza (~ 1990) Giresun
Hart (AYDINTEPE) خارت Nahiye (1865) Bayburt>Erzurum>Erzurum vilâyeti Nahiye (1927) Bayburt>Gümüşhane Kaza (~ 1990) Bayburt
Hartlab (ELMACIK) خرطلب Nahiye (1865) Merkez>Maraş>Halep vilâyeti Köy Merkez>Merkez>Kahramanmaraş
HARTUM خرطوم Müdiriyet Sudan-ı>Mısri>Mısır
HARUB-I NASARA خروب نصارا Kaza Cebel-i Dürzi>Sayda eyâleti
Haruksa (DAĞBAŞI) خروقسه Nahiye Araklı>Trabzon
Haruniye (DÜZİÇİ) هارونيه Nahiye (~1530) Maraş>Maraş>Zülkadriye eyâleti Kaza (1848) Maraş>Adana eyâleti Nahiye (1878) Bulanık>Cebelibereket>Adana vilâyeti Nahiye (1933) Bahçe>Adana Kaza (1996) Osmaniye
HARUNİYE هارونيه Kaza (1852) Horasan>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
HARUR (Bâna) هرور Sancak (16. yy.) Musul eyâleti
HASANÂBÂD حسن آباد Nahiye (1872) Merkez>Yozgat>Ankara vilâyeti
HASANBEYLİ حسن بکلی Kasaba Merkez>Bahçe>Adana Kaza (1996) Osmaniye
HASANBEYLİ حسن بکلی Kaza Mrk. (1878) Kızılağaç>İslimiye>Rumeli-i Şarkî vilâyeti
HASANÇELEBİ حسن چلبی Kaza (1834) Maadin>Harput eyâleti Nahiye (1884) Akçadağ>Malatya>Mam.retülaziz Nahiye (1924) Hekimhan>Malatya
HASANDAĞI حسن طاغی Nahiye (16.yy.) Aksaray>Aksaray>Karaman eyâleti
HASANİK حسنيک Nahiye Mrk. Ovacık>Hilvan>Şanlıurfa
HASANKALE حسن قلعه Kaza Mrk. (1924) Pasinler>Erzurum
HASANKENDİ حسن کندی Nahiye Merkez>Elâzığ
HASANKEYF (Hısn-ı Keyfa) حسن کيف Kaza (1515) Diyarbakır>Diyarbakır eyâleti Sancak (1520) Diyarbakır eyâleti Kaza (~1530) Siirt>Diyarbakır eyâleti Kaza (1867) Diyarbakır vilâyeti Nahiye Midyat>Mardin>Diyarbakır Nahiye (1926) Gercüş>Mardin Kaza (~ 1990) Batman
HASANOVA حسن اووه Kaza Mrk. (1865) Kuruçay>Erzincan>Erzurum vilâyeti Nahiye Mrk. Kuruçay>İliç>Erzincan
HASANŞEYH حسن شيخ Nahiye (1865) Hamidiye>Karahisar-ı Şarkî>Sivas vilâyeti Kasaba Merkez>Reşadiye>Tokat
HASASA خصاصه Kasaba S. Arabistan
HASAYAZ خاص آياز Nahiye Kalecik>Ankara
HASBAYA خاصبيا Kaza (16.yy.) Şam>Şam eyâleti Kaza (1865) Şam>Suriye vilâyeti Kaza Suriye
HASBEK حسبک Köy Karamağara>Akdağmadeni>Yozgat Nahiye (1957) Sarıkaya>Yozgat
HASBOĞA خاصبوغا Nahiye (1865) Vize>Kırkkilise>Edirne vilâyeti Köy Merkez>Vize>Kırklareli
HASE حاسه Nahiye Merc>Bingazi>Libya
HASHİR خاصحير Kaza Mrk. Pervari>Siirt
HASKÖY (Haskovo) خاصکوی Kaza (1877) Filibe>Edirne vilâyeti Sancak (1878) Rumeli-i Şarkî vilâyeti Vilâyet (1908) Bulgaristan
HASKÖY خاصکوی Semt İstanbul
HASKÖY خاصکوی Nahiye (1954) Havsa>Edirne
HASKÖY خاصکوی Kasaba Merkez>Merkez>Muş Kaza (~ 1990) Muş
HASKÖY (Hoçuvan) خاصکوی Nahiye (1921) Göle>Kars Nahiye (1926) Ardahan>Kars Nahiye (1992) Merkez>Ardahan
Hasras (ÖZPINAR) حسراس Nahiye (1880) Şirvan>Siirt>Bitlis vilâyeti Nahiye (1924) Şirvan>Siirt
HASRUN حصرون Nahiye (1861) Batroun>Cebelilübnan sancağı Nahiye Batroun>Lübnan
HASSA (Fırka-i İslâhiye’nin ilk hassa taburları buraya karargâh kurduğundan bu adı almıştır.) خاصه Kaza (1866) Maraş>Halep vilâyeti Kaza (1877) Cebelibereket>Adana vilâyeti Nahiye (1926) İslâhiye>Cebelibereket Nahiye (1933) İslâhiye>Gaziantep Kaza (1939) Hatay
HASYE (İki Kapulu) حسيه Kaza (17.yy.) Şam>Şam eyâleti Nahiye (1865) Humus>Hama>Suriye vilâyeti
HAŞA حشا Nahiye (1871) Ka‘tabe>Taizz>Yemen vilâyeti
HAŞİMİYE هاشميه Kaza (1851) Divaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
HATAY (Antakya) خطای Sancak (1918) Fransa mandası Vilâyet (1939) Hatay
HATIRLI خاطرلی Kaza Mrk. Cihanbeyli>Konya Köy (1926) Sülüklü>Yunak>Konya
HATİP خطيب Nahiye Merkez>Konya Nahiye (~1990) Meram>Konya
Hatla (TAŞLICA) خطله Sancak (17. yy.) Çıldır eyâleti Köy Merkez>Merkez>Artvin
HATUNİYE خاتونيه Nahiye Merkez>Sincar>Diyarbakır eyâleti
HATUNSARAY خاتون سرای Nahiye (16.yy.) Merkez>Konya>Karaman eyâleti Nahiye (1924) Merkez>Konya Nahiye (~1990) Meram>Konya
Hatunveren (BAYIRKÖY) خاتون ويران Nahiye (1867) Hamidiye>K.Hiusar-ı Şarkî>Sivas vilâyeti Köy Topçam>Mesudiye>Ordu
HATVAN خطوان Sancak (1543) Budin eyâleti Sancak (~1596) Eğri eyâleti Sancak (1687) Macaristan
HAVABİ خوابی Nahiye (1517) Trablus>Arap vilâyeti Kaza (1614) Lazkiye>Sayda eyâleti Nahiye (1888) Lazkiye>Beyrut vilâyeti
Havaçor (YEŞİLYAZI) (Zerenik) خواچور Nahiye Ovacık>Tunceli
HAVAREYN حوارين Kasaba Bahreyn
HAVAS خواص Nahiye (1867) Hille>Divaniye>Bağdad vilâyeti
HAVASOR (Asbaşin) خواصور Kaza Van>Van eyâleti Nahiye (1882) Merkez>Van>Van vilâyeti Nahiye (Lağvedilmiş. Bu bölgede 1935’te “Gürpınar” ilçesi kurulmuştur.) Merkez>Van
Havass-ı Mahmutpaşa (Havass-ı Refia) (HAVSA) خواص محمود پاشا Kaza (1865) Edirne>Edirne vilâyeti Kaza (1954) Edirne
HAVİD حويد Kaza (1855) Muş>Erzurum eyâleti
HAVİK (Tunceli merkez ilçeye bağlı “Havikpah” adlı bir köy var.) هاويک Nahiye (~1530) Merkez>Çemişgezek>Diyarbakır eyâleti
HAVLAN خولان Kasaba Yemen
HAVLE حوله Nahiye (1517) Şam>Arap vilâyeti Nahiye (1865) Sur>Sur>Suriye vilâyeti
HAVLE ve ŞİAR حوله و شعار Kaza (17.yy.) Şam eyâleti
HAVLİNE حولنه Nahiye (1888) Merciuyûn>Beyrut>Beyrut vilâyeti
HAVRAN (Merkezi önce “Şeyh Said” sonra “Der‘a”dır.) حوران Nahiye (1517) Şam>Arap vilâyeti Sancak (1852) Halep eyâleti Sancak (1865) Şam eyâleti
HAVRAN حوران Köy Merkez>Edremit>Balıkesir Nahiye (1926) Edremit>Balıkesir Kaza (1959) Balıkesir
HAVSA (Havass-ı Mahmutpaşa) (Havass-ı refia) خوصه Kaza (~1865) Edirne>Edirne vilâyeti Nahiye (1926) Merkez>Edirne Kaza (1924) Edirne
HAVUZ حويض Nahiye (1865) Merkez>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Kuşkayası>Kangal>Sivas
HAVZ حوض Nahiye Kasr-ı Yifrin>Cebelülgarb>Trablusgarb>Libya
HAVZA خوضه Nahiye Mrk. (~1530) Simre-i Lâdik>Amasya>Rum eyâleti Kaza (1847) Amasya-Çorum>Sivas eyâleti Kaza (1865) Amasya>Sivas vilâyeti Kaza (1926) Samsun
HAYAL حيال Nahiye Merkez>Sincar>Diyarbakır eyâleti
Hayatî (DOĞANYURT) حياتی Nahiye (1865) Erbaa>Tokat>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Erbaa>Tokat
HAYBER خيبر Kasaba (nahiye) Merkez>Medine>Hicaz
HAYDARAN (Ruşnik) حيدران Nahiye (Lağvedilmiş.) Nazımiye>Erzincan
Haydarî (DEREBOĞAZ) حيدری Nahiye (1865) Ova>Erzurum>Erzurum vilâyeti Köy Ilıca>Merkez>Erzurum
HAYDARLAR حيدرلر Nahiye (Havran’ın Büyükdere ve Kü.ükdere köylerinin doğusunda idi.) Edremit>Karesi>Anadolu eyâleti
HAYDARLI حيدرلی Nahiye Dinar>Afyon
HAYFA حيفا Kaza (1660) Akka>Sayda eyâleti Kaza (1865) Akka>Suriye vilâyeti Kaza Akka>İsrail
Haylan (BÜYÜKÇALTI) خيلان Nahiye (1889) Palu>Erganimadeni>Diyarbakır Köy Gökdere>Palu>Elâzığ
HAYMANA (Haymaneteyn) (Yabanhamamı) حايمانه Nahiye (~1530) Merkez>Ankara>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Ankara>Ankara eyâleti Kaza (1849) Ankara>Bozok eyâleti Kaza (1924) Ankara
HAYRABOLU خيره بولی Kaza Tekfurdağı>Edirne Kaza (1924) Tekirdağ
HAYRANLI حيرانلی Nahiye (1865) Merkez>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Merkez>Sivas
HAYRAT (Güneşalan) خيرات Nahiye Of>Trabzon Kaza (~1990) Trabzon
HAYS (Hais) حيس Nahiye (1871) Zebid>Hudeyde>Yemen vilâyeti
HAYVAN (Sana-Mekke yolu üzerinde ve Beni Dahak yurdu.) خيوان Kasaba Yemen vilâyeti
HAYY (K.tü’l-Hayy) حیّ Kaza Müntefik>Basra>Irak
Hazak (İDİL) هزق Nahiye (1924) Cizre>Mardin>Diyarbakır Kaza (1937) Mardin
HAZANE (Cezire-i Hazane) خزانه Nahiye (~1530) Ana ve Hit>Diyarbakır eyâleti
HAZAR (Kavak) حضر Nahiye Maden>Elâzığ
HAZAR حضر Antik şehir Merkez>Musul>Irak
HAZEKYAN خذکيان Nahiye Mrk. Bağışlı (Şivelân)>Merkez>Hakkâri
HAZİRE خزيره Nahiye (1865) Merkez>Kerek>Suriye vilâyeti
Hazo (KOZLUK) هازو Sancak (1520) Diyarbakır eyâleti Nahiye (1924) Sason>Siirt Kaza (1938) Siirt
HAZOR حذور Nahiye (1888) Merkez>Trablusşam>Beyrut vilâyeti
HAZRO (Tercil) حضرو Nahiye (~1530) Merkez>Âmid>Diyarbakır eyâleti Kaza Diyarbakır>Diyarbakır eyâleti Nahiye (1871) Silvan>Diyarbakır vilâyeti Kaza (1954) Diyarbakır
HEBRON (Halilürrahman) (El-Halil) (Kudüs’ün güneyinde. Dünyanın çeşitli yerlerinde yedi adet “Hebron” daha var.) حبرون Kaza (1874) Kudüs>Filistin
HECER هجر Antik şehir Bahreyn
HEKİMDAĞ (Yarımca) (Taşk.prü) حکيم طاغ Köy (C.Ö.) Merkez>Merkez>Eskişehir Nahiye Merkez>Eskişehir
HEKİMHAN حکيم خان Kaza (1834) Maadin>Harput eyâleti Nahiye (1871) Akçadağ>Malatya>Mam.retülaziz sancağı Kaza (~1920) Malatya>Mam.retülaziz kaza (1924) Malatya
HEKME هکمه Nahiye (Mursal bucağı bölgesinde idi. Köylerinden Armutak ve Vazıldan halen Mursal bucağına bağlı.) Divriği>Divriği-Darende>Rum eyâleti
HELALDI هله لدی Nahiye Türkeli>Sinop
HEMEDÂN همدان Eyâlet (1723) Hemedân eyâleti Eyâlet (1732) İran
HEMEDÂN همدان Nahiye (Arap kabilesi) Sana>Yemen>Yemen vilâyeti
HEMİT هميت Nahiye (1865) Malkara>Tekirdağ>Edirne Köy Şahin>Malkara>Tekirdağ
HEMŞİN (Ortaköy) (Zugaortaköy) همشين Kaza (~1530) Trabzon>Rum eyâleti Kaza (1585) Lazistan>Trabzon eyâleti Nahiye (1878) Atina>Lazistan>Trabzon vilâyeti Nahiye (1924) Pazar>Rize Kaza (1924) Rize
HENDEK خندک Nahiye (~1878) Adapazarı>İzmit sancağı Kaza (1924) Kocaeli Kaza (1954) Sakarya
HERBİL ve UTARİ هربيل وَ اوتاری Sancak Şehrizor eyâleti
HEREK (İrek) هرک Kaza Mrk. (1865) Erbaa>Tokat>Sivas vilâyeti Kaza Mrk. Erbaa>Tokat
HEREKE (Düzce) هرکه Nahiye (~1530) Yenişehir>Aydın>Anadolu eyâleti Nahiye (1826) Seferihisar>Sığla>Aydın eyâleti Köy Merkez>Seferihisar>İzmir
HEREKE (Tavşancıl) هرکه Nahiye (1878) Gebze>Şehremâneti Nahiye (1924) Gebze>Kocaeli Nahiye (~1990) Körfez>Kocaeli
HEREKE هرکه Nahiye (1865) Malkara>Tekfurdağı>Edirne vilâyeti Köy Yürük>Malkara>Tekirdağ
HEREKLİ هرکلی Nahiye (1865) Yıldızeli>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Bedirli>Merkez>Sivas
HERGÜL هرکول Nahiye Mrk. (1880) Yediyaprak>Eruh>Siirt>Bitlis Köy Merkez>Eruh>Siirt
HERHERİ هرهری Nahiye Mrk. Çaylarbaşı>Siverek>Şanlıurfa
Herki (Kürd.) (MEŞELİK) هرکی Nahiye (1888) Şemdinan>Hakkâri>Van Köy Merkez>Şemdinli>Hakkâri
HERMANSTAD هرمانستاد Sancak Transilvanya>Romanya
HERMEL maa MUNEYTIRA هرمل مع منيطره Kaza (1856) Cebelinasara>Sayda eyâleti
HERMOPOLİS (Mısır’ın İhmim ve Demenhur şehirlerine de Makedonyalılar ve Romalılar tarafından “Hermopolis” adı verilmiştir. هرموپوليس Eyâlet Mrk. Kiklade>Yunanistan
HERSEK (Herzegovina) (Mostar) هرسک Sancak (1470) Rumeli eyâleti Sancak (1580) Bosna eyâleti Sancak (1866) Bosna vilâyeti Vilâyet (1875) Hersek vilâyeti Vilâyet (1878) Avusturya-Macaristan idaresi Vilâyet (1920) Yugoslavya Vilâyet (~ 1990) Bosna-Hersek
HERSEK هرسک Köy (“Bosna-Hersek”le tarihî ilgisi vardır.) Merkez>Karamürsel>Kocaeli
HERSİNİ (Merkez ve Baskil ilçelerinde aşiret adı.) هرسنی Nahiye (1834) Merkez>Harput>Harput eyâleti
Hertah (KARPUZLU) هرطه Kaza (17.yy.) Diyarbakır>Diyarbakır eyâleti Köy Ağaçlı>Kulp>Diyarbakır
HEVARA هواره Nahiye (1851) Şamiye>Divaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
HEVMEL هومل Nahiye Betrun>Cebelilübnan sancağı
HEYBELİ هکبه لی Nahiye (1878) Adalar>Şehremâneti
Hezan (KAYACIK) هزان Nahiye Lice>Diyarbakır
HEZARGRAD (Razgrad) هزارغراد Sancak (1861-1863) Silistre eyâleti Kaza (1864) Ruscuk>Tuna vilâyeti Sancak (1878) Bulgaristan eyâleti Vilâyet (1908) Bulgaristan
HEZARMARD (Hezar-Merv) (Hazarud) (Harurmardûd) هزارمارد Sancak (16. yy.-1830) Şehrizor eyâleti
HEZARŞAH هزارشاه Nahiye (1865) Aziziye>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Bünyan>Kayseri
Hezek (SIRASÖĞÜT) هزک Nahiye (1865) Ayıntab>Haleb>Haleb vilâyeti Nahiye (1865) Köy (Burç nahiyesinin “Hezek” önekli iki k.yü var.) Burç>Merkez>Gaziantep
HICCE حجه Kaza (1871) Sana>Yemen vilâyeti
Hıdıran (YOLBULAN) حضران Nahiye (1834) Merkez>Erganimadeni>Harput eyâleti Köy Merkez>Ergani>Diyarbakır
HIDIRBABA حضربابا Nahiye Mrk. Balibey>Merkez>Elâzığ
HIDIRBEY (Çekmece) حضربک Nahiye Merkez>Hatay
HIDIRNALI حضرنعلی Nahiye (1865) Merkez>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye Merkez>Sivas Köy Karaçayır>Merkez>Sivas
HILLÎ حلی Nahiye Konfeda>Asir>Yemen vilâyeti
HINIS خنس Kaza (1514) Kemah>Rum eyâleti Sancak (1534) Erzurum eyâleti Kaza (1855) Muş>Erzurum eyâleti Sancak (1865) Erzurum vilâyeti Kaza (1924) Erzurum
HINZIRI ve GÖMÜLGEN (Bünyan ile Pınarbaşı arasında “Hınzırdağı” var.) خنزر ی و کوملکان Nahiye (~1530) Zamantı>Maraş>Zülkadriye eyâleti
G.mülgen (GÖMÜRGEN) کوملکان Köy Akkışla>Bünyan>Kayseri
Hınzoru (PINARLIKAYA) خنزوری Nahiye (1865) Merkez>Erzincan>Erzurum vilâyeti Köy Tanyeri>Merkez>Erzincan
HIRSOKİ خرسوکی Kaza (1861) Kıbrıs>Cezayir-i Bahr-i Sefid eyâleti
HIRSOVA (Khirsovo) خرسوه Kaza (1862) Ruscuk>Silistre eyâleti Kaza (1878) Tulca>Tuna vilâyeti
Hırtuz (SARIÇİÇEK) خرتوس Sancak (1578) Çıldır eyâleti Köy Eminbey>Posof>Kars
HISNULEKRAD (Telkül.h) حصن الاکراد Nahiye (1517) Trablus>Arap vilâyeti Kaza (1520) Humus>Şam eyâleti Kaza Suriye
Hısn-ı Mansûr (ADIYAMAN) (1928’de Adıyaman oldu.) حصن منصور Nahiye (1515) Besni>Arap vilâyeti Kaza (1519) Elbistan>Zülkadriye eyâleti Kaza (1522) Maraş>Zülkadriye eyâleti Kaza (~1530) Divriği-Darende>Rum eyâleti Sancak (1849) Diyarbakır eyâleti Kaza (1859) Malatya>Mam.retülaziz eyâleti Kaza (1883) Malatya>Mam.retülaziz vilâyeti Vilâyet (1954) Adıyaman
Hızırbeyili (Çarşamba) (ÇAYCUMA) حضربک ايلی Kaza (~1530) Bolu>Anadolu eyâleti Nahiye (1865) Bartın>Bolu>Kastamonu eyâleti Nahiye (1924) Devrek>Zonguldak Kaza (1944) Zonguldak
HIZIRDİRACİ حضردراجی Nahiye (1851) Semave>Divaniye>Bağdad
HİCAZ (Mısır işgalinden sonra eyâlet teşkilatı kuruldu. Merkezi Cidde oldu. Hicaz vilâyetinin merkezi Mekke oldu.) حجاز Sancak Harem-i Nebevî eyâleti Sancak (1832-40) Mısır idaresinde Eyâlet (1841) Hicaz eyâleti Sancak (1855) Habeş eyâleti Vilâyet (1868) Hicaz vilâyeti Sancak (1872) Harem-i Nebevi eyâleti Vilâyet (1875-1916) Hicaz vilâyeti
HİCRİYE (Türbe) حجريه Kaza (1871) Taizz>yemen vilâyeti
HİLLE (El-Hille) (Camiayn) حلّه Sancak (1800) Bağdad eyâleti Kaza (1851) Divaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti Sancak (1852) Bağdad eyâleti Kaza (1855) Divaniye>Bağdad
HİLVAN (Karacurun) حلوان Sancak (1520) Diyarbakır eyâleti Nahiye (1867) Siverek>Diyarbakır>Diyarbakır vilâyeti Kaza (1927) Şanlıurfa
HİMARE خيماره Nahiye (1867) Koroleş>Ergiri>Yanya vilâyeti Nahiye (1923) Koroleş>Ergiri>Arnavutluk
HİMMETDEDE همت ده ده Nahiye Merkez>Kayseri Nahiye (~1990) Kocasinan>Kayseri
HİNDİYE (Dobriç) هنديه Kaza (1855) Divaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti Sancak (1860) Bağdad eyâleti Kaza (1870) Kerbelâ>Bağdad
HİNDÜLÜ (Koçhisar yöresinde cemaat adı.) هندولو Nahiye (16.yy.) Koçhisar>Aksaray>Karaman eyâleti
Hins (DUMLU) هنس Nahiye Merkez>Erzurum
HİRE حيره Antik şehir (Fırat kenarında Necef’in bulunduğu yer.) Irak
HİSAR حصار Kaza Merkezi (1960) Domaniç>Kütahya
HİSARAN حصاران Nahiye (Çermik’in Dilekpınar ve Ağaçhan köyleri arasında idi.) Merkez>Çermik>Diyarbakır eyâleti
HİSARCIK حصارجق Kasaba Merkez>Emet>Kütahya Kaza (1990) Kütahya
HİSARCIK maa ALAÇAM (Alaçam Hisarcıktan ayrı olarak sonra nahiye ve 1944’te kaza oldu. Hisarcık’ın yeri tesbit edilemedi.) حصارجق مع آلاچام Kaza (16.yy.) Canik>Trabzon eyâleti Nahiye (1868) Bafra>Trabzon vilâyeti
HİSARCIK maa BELGRAD (Sancak ve eyâlet merkezi Belgraddır.) حصارجق مع بلغراد Sancak (1812) Sırp eyâleti
HİSARÖNÜ (Filyos) حصار اوگی Kaza (1841) Bolu>Kastamonu eyâleti Köy Merkez>Merkez>Zonguldak Nahiye (1944) Çaycuma>Zonguldak
HİT maa ANA هيت مع عنه Sancak (~1530) Diyarbakır eyâleti
HİT هيت Kaza (1855) Düleym>Bağdad maa Şehrizor eyâleti Nahiye (1867) Düleym>Bağdad>Bağdad vilâyeti
HİZAN (Aşağıkarasu) خيزان Sancak (1520) Diyarbakır eyâleti Sancak (17. yy.) Van eyâleti Kaza (1869) Siirt>Diyarbakır vilâyeti Kaza (1878) Bitlis>Bitlis vilâyeti Kaza (1935) Bitlis
HİZOB خيزوب Nahiye (1830) Köysancak>Kerkük>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
Hocabey (ODESA) هوجه بک Liman şehri Ukrayna>Rusya Liman şehri Ukrayna
HOCALAR خوجه لر Nahiye Sandıklı>Afyon Kaza (~1990) Afyon
HOCALAR خوجه لر Nahiye (1865) Kırcaali>Edirne>Edirne vilâyeti Nahiye (1913) Kırcaali>Bulgaristan
HOCALI خوجه لی Köy Merkez>Merkez>Manisa Nahiye Mrk. (1959) Halitpaşa>Saruhanlı>Manisa
Hoçuvan (HASKÖY) خوچوان Sancak (~1578) Kars eyâleti Nahiye (1921) Göle>Kars Nahiye (1926) Ardahan>Kars Nahiye (1992) Ardahan
HOLHOL خولخول Nahiye (1865) Kiğı>Erzurum>Erzurum vilâyeti Nahiye (1929) Kiğı>Erzincan Nahiye Mrk. (1936) Yaylâdere>Kiğı>Bingöl
HOLOK هولوق Sancak (1863) Uyvar eyâleti
Homa (GÜMÜŞSU) حوما Kaza (~1530) Kütahya>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Karahisar-ı Sahib>Hudavendigâr eyâleti Nahiye (1924) Çivril>Denizli
HOMARO (Bombo) (Lağvedilmiş. Homaro, aşiret olmalıdır. Merkezi olan “Bombo” 1928’de var. Şimdi bulunamadı.) خومارو Nahiye (1924) Şemdinan>Hakkâri>Van vilâyeti
HONA حونا Kasaba Azerbaycan
HONAN خونان Kasaba Gürcistan>Rusya Kasaba Gürcistan
HONAZ خوناز Kaza (~1826) Denizli>Aydın eyâleti Nahiye (~1924) Merkez>Denizli Kaza (~1990) Denizli
HOPA (Diğer adı “Kay k.yü” idi.) خوپه Köy Laz>Arhavi>Trabzon>Rum eyâleti Kaza (1868) Lazistan>Trabzon vilâyeti Kaza (1924) Rize Kaza (1936) Artvin
Hopik (BEŞELMA) هوپيک Nahiye (1888) Ovacık>Dersim>Mam.retülaziz vilâyeti Köy Merkez>Hozat>Tunceli
HORA حوره Nahiye (1832) Sisam>Sisam emâreti
HORAH حوراه Nahiye (1867) Şamiye>Divaniye>Bağdad vilâyeti
HORASAN خوراسان Köy Pasin-i Süfl.>Pasinler>Erzurum Nahiye Pasinler>Erzurum Kaza (1953) Erzurum
HORASAN خوراسان Eyâlet İran
HORASAN (Tarik-i Horasan) (Ba‘kuba) خوراسان Sancak (1852) Bağdad maa Şehrizor eyâleti Kaza (1867) Bağdad>Bağdad vilâyeti Kaza Bağdad>Irak
Horhon (DÜZYAYLÂ) خورخون Nahiye (1865) Hafik>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Hafik>Sivas
HORİN (Zül-Hûrân) حورين Sancak (18.yy.) Şehrizor eyâleti Sancak İran
Hornovil (MALTEPE) خورنول Nahiye (17.yy.) Divriği>Sivas>Sivas eyâleti Köy Merkez>Divriği>Sivas
HORPİŞTE خورپشته Nahiye (1874) Kesriye>Görice>Manastır vilâyeti Nahiye (1913) Kesriye>Yunanistan
HORSON (Kherson) خرسون Eyâlet Horson>Ukrayna>Rusya Eyâlet (Güney Rusya’da karadeniz sahilinde. 1788’de tesis olunup “Horson” antik şehrinin adını almıştır.) Ukrayna
HORSUNLU خرسونلی Nahiye (1956) Nazilli>Aydın Nahiye Kuyucak>Aydın
Hoşab (GÜZELSU) خوش آب Sancak (17. yy.) Van eyâleti Kaza merkezi (1855) Mahmudî>Hakkâri>Van eyâleti Nahiye Mahmudî>Van>Van eyâleti Nahiye (1935) Gürpınar>Van
Hoşalay (DOĞANYURT) خوش آلای Kaza (~1530) Kastamonu>Anadolu eyâleti Nahiye (1865) Cide>Kastamonu>Kastamonu vilâyeti Nahiye (1924) İnebolu>Kastamonu Kaza (~1990) Kastamonu
HOŞARAP خوش عرب Nahiye Nebek>Şam>Suriye vilâyeti
Hoşin (Oşun) (ULUYAZI) (Daha önce yine Diyarbakır’a bağlı “Pesyeyuryan” sancağı olduğu bazı kaynaklarda belirtilmiştir.) هوشين Nahiye (~1530) Merkez>Siverek>Diyarbakır eyâleti Nahiye (1867) Siverek>Diyarbakır vilâyeti Köy Merkez>Siverek>Şanlıurfa
HOŞKAR خوشکار Nahiye Mrk. Sancak>Merkez>Bingöl
HOTAMIŞ خوطامش Nahiye Karapınar>Konya
HOTAŞLI خوطاشلی Nahiye (1865) Eğridere>Gümülcine>Edirne vilâyeti Nahiye (1919) Eğridere>Gümülcine>Yunanistan
HOTİN (Hoçim) خوتين Eyâlet (17.yy.) Hotin eyâleti Sancak (~1650) .zü eyâleti Sancak (1788) Lehistan
HOTİN (Khotin) خوتين Kasaba Ukrayna>Rusya Kasaba Ukrayna
HOY خوی Kaza Azerbaycan>İran
HOYDAR خويدر Kaza (1852) Horasan>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
Hoyran (KUMDANLI) خويران Nahiye (1865) Yalvaç>Hamid>Konya vilâyeti Nahiye (1924) Yalvaç>Isparta
HOZAT خوزات Köy Merkez>Ovacık>Erzincan>Erzurum eyâleti Kaza (1857) Dersim>Harput eyâleti Sancak Mrk. (1881) Dersim>Mam.retülaziz vilâyeti Kaza (1926) Elâzığ Kaza (1935) Tunceli
Hozunsu (AYDOĞDU) خوزونسی Nahiye (1865) Merkez>Erzincan>Erzurum vilâyeti Köy Merkez>Merkez>Erzincan
HÖKETÇE هوکتچه Kaza merkezi (1958) Tufanbeyli>Adana
HÖNGÜRE (K.prülü bucağına bağlı “.ündüre” k.yü var.) هونکره Nahiye (~1530) Merkez>Alâiye>Anadolu eyâleti
Hösnek (ADAKLI) (Azakpert) هوسنک Nahiye (1865) Kiğı>Erzurum>Erzurum vilâyeti Nahiye (1936) Kiğı>Bingöl
HUCEYLE حجيله Nahiye (1871) Haraz>Sana>Yemen vilâyeti
HUDAVENDİGÂR (Bursa) خداوندکار Sancak (1393) Anadolu eyâleti Eyâlet (1841) Hudavendigâr eyâleti Vilâyet (1867) Hudavendigâr vilâyeti Vilâyet (1924) Bursa
HUDEYBİYE حديبيه Köy Merkez>Mekke>Mekke>Hicaz
HUDEYDE حديده Sancak (1856) Yemen eyâleti Vilâyet (1899) Hudeyde vilâyeti Sancak (1871) Yemen vilâyeti
HÛH (Hûh-ı Ulyâ) خوخ Nahiye Merkez>Elâzığ (Lağvedildi, yerine Sivrice kazası kuruldu.)
HUMUS (Hıms) حمص Sancak (1517) Arap vilâyeti Sancak (1520) Şam eyâleti Sancak (17.yy.) Trablusşam eyâleti Sancak (18.yy.) Şam eyâleti Sancak (1830) Trablusşam eyâleti Kaza (~1865) Sam>Suriye vilâyeti Kaza (1867) Hama>Suriye vilâyeti
HUMUS خمس Sancak (1866) Trablusgarb vilâyeti
HUMUS خمس Nahiye (1899) Hacur>Hudeyde>Yemen vilâyeti
HUNET هونت Eyâlet Macaristan
HUNEYN هونين Kaza (1855) Bilâdıbeşare>Sayda eyâleti Nahiye (1888) Merciuyûn>Beyrut>Beyrut vilâyeti
Hunut (ÇAMLIKAYA) هنود Nahiye İspir>Erzurum
HUR هور Kaza (1799) Bağdad>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
Hurman (YAZIBELEN) هورمان Nahiye (~1530) Elbistan>Maraş>Zülkadriye eyâleti Köy Tanır>Afşin>Kahramanmaraş
HUŞ maa FALCI هوش مع فالجی Kaza (17.yy.) Boğdan>Boğdan eyâleti
HUVEYDAN هويدان Kaza (17.yy.) Diyarbakır>Diyarbakır eyâleti
HUVEYDİ maa BEHİSNİ هويدی مع بهسنی Kaza (Behisni=Besni halen kaza. “Huveydi” veya “Hoydi” 1928’de Çelikhan bölgesinde bulunan Porga nahiyesinin bir k.yü g.rünüyor.) Besni>Harput eyâleti
HUVEYZE هويزه Kasaba Merkez>Basra>Basra vilâyeti
Huyût (KAVAKBAŞI) (Tap) خيوط Nahiye (1924) Mutki>Bitlis
Hüm.yun.b.d (BEBEK) همايون آباد Köy İstanbul Semt İstanbul
Hün (BEYHANI) هون Nahiye (1889) Palu>Erganimadeni>Diyarbakır Kasaba Merkez>Palu>Elâzığ
HÜN هون Nahiye (1866) Merzuk>Fizan>Trablusgarb vilâyeti
Hüseyin.b.d (ALACA) (1935’te “Alaca” denildi.) حسين آباد Nahiye (~1530) Zile>Sivas-Tokat>Rum eyâleti Kaza (1846) Bozok>Bozok eyâleti Nahiye (1894) Merkez>Çorum>Ankara vilâyeti Kaza (1919) Çorum
Hüseyn. (BAĞLICA) (Sihiyan) حسينی Nahiye (1880) Merkez>Siirt>Bitlis vilâyeti Nahiye (1938) Kurtalan>Siirt
HÜSEYNİYE حسينيه Kaza (1852) Kerbelâ>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
HÜSREV PAŞA (Hanbar.inlü) خسرو پاشا Kaza (1841) K. Hisarısahib>Hudavendigâr eyâleti Kaza merkezi (~1990) Han>Eskişehir
HÜYÜK هيوک Nahiye Beyşehir>Konya Kaza (~1990) Konya
Hüyük (HÜYÜKKÖY) هيوک Nahiye (1877) Keban>Mam.retülaziz>Mam.retülaziz vilâyeti Köy Aydınlar>Baskil>Elâzığ
IĞDIR ايغدير Nahiye (1920) Merkez>Bayazıt>Erzurum vilayeti. Nahiye (1925) Merkez>Bayazıt vilayeti. Kaza (1934) Kars Vilâyet (1995) Iğdır
IKLİBİYE اقليبيه Kasaba Tunus
ILGAZ (Koçhisar) ايلغاز Kaza (~1530) Kengırı>Anadolu eyâleti Kaza (1846) Kengırı>Bozok eyâleti Nahiye (1865) Merkez>Kengırı>Kastamonu vilâyeti Kaza (1924) Çankırı
ILGIN ايلغين Kaza (~1530) Akşehir>Karaman eyâleti Kaza (1865) Konya>Konya vilâyeti Kaza (1924) Konya
ILICA (Ilıca-i Saruhan) (Eski Ilıca kazası bölgesinde halen “Ahmetli” bucağı var. Ilıca=Kaplıca’nın bulunduğu Urganlı kasabası ise halen Turgutlu merkez bucağına bağlıdır.) ايليجه Kaza (~1530) Saruhan>Anadolu eyâleti Nahiye (1864) Turgutlu>Saruhan>Aydın eyâleti Nahiye (1924) Turgutlu>Manisa
ILICA (.ermelü) ايليجه Nahiye (~1530) Soğik>Bayburt>Rum eyâleti Nahiye (1924) Merkez>Erzurum Kaza (~1990) Erzurum
ILICA ايليجه Nahiye Balya>Balıkesir
ILICA (Ilıca-i Çeşme) ايليجه Nahiye (~1530) Çeşme>Aydın>Anadolu eyâleti Mahalle Çeşme>İzmir
ILICA-İ BERGAMA (Zağnos) ايليجهء برغمه Nahiye (Lağvedildi. Zağnos, halen Göçbeyli bucağına bağlı köy.) Bergama>İzmir
ILICALAR (Fahran) ايليجه لر Nahiye (Eski “Perhangök” bucağı bölgesinde kuruldu.) Merkez>Bingöl
ILICA maa KÖSTENDİL (Kyustendil) ايليجه مع کوستنديل Kaza (1878) (Köstendil civarında bulunan dokuz adet kaplıcanın da bir dönem idari birim addedildiği anlaşılıyor.) Sofya>Bulgaristan eyâleti
ILISU ايلی صو Nahiye Merkez>Amasya Köy Merkez>G.ynücek>Amasya
IRAK عراق Nahiye (1865) Merkez>Kerek>Suriye vilâyeti
ISPALATRO (Split=Spalato) اسپلاترو Liman şehri Dalmaç>Avusturya
Ispanak (GÜLDÜZÜ) اسپناق Nahiye merkezi Polateli>Kilis>Gaziantep Kaza merkezi (~1990) Polateli>Kilis
ISPARTA اسپارطه Sancak merkezi (1415) Hamid>Anadolu eyâleti Sancak merkezi (1846) Hamid>Karaman eyâleti Sancak merkezi (1865) Hamidâbâd>Konya vilâyeti Vilâyet (1924) Isparta
ISPARTA (Mistra) (Isparta tarihi bir şehir olup eski Yunan’da hükümet adı ve merkezidir.) اسپارطه Eyâlet merkezi Lakonya>Yunanistan
ISPAT (Spathi) اسپاط Nahiye (1874) Merkez>Debre>Manastır
IŞIKLAR ايشقلر Nahiye Bandırma>Balıkesir Köy Darıca>Manyas>Balıkesir
IŞIKLAR ايشقلر Nahiye (1865) Merkez>Tekfurdağı>Edirne vilâyeti Köy Barbaros>Merkez>Tekirdağ
IŞIKLI عشقلی Kaza (~1530) Kütahya>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Karahisarısahib>Hudavendigâr eyâleti Nahiye (1924) Çivril>Denizli
İBB (İb) اِب Kaza (1871) Taizz>Yemen vilâyeti
İbradi (AYDINKENT) ابرادی Kaza (1846) Alâiye>Karaman eyâleti Nahiye (1865) Akseki>Teke>Konya vilâyeti Nahiye (1924) Akseki>Antalya Kaza (~1990) Antalya
İBRAHİMİYE ابراهميه Müdiriyet Mrk. Ulyâ-yı Nil>Sudan-ı Mısrî>Mısır eyâleti
İBRAİL (Braila) ابراءل Kaza (1562) Büyük Eflâk>Eflâk eyâleti Sancak (1812) Silistre eyâleti
İbrale (YEŞİLDERE) ابراله Nahiye Karaman>Konya Nahiye (1989) Merkez>Karaman
İBRİKTEPE ابريق تپه Nahiye (1865) Keşan>Edirne>Edirne vilâyeti Nahiye (1989) İpsala>Edirne
İBRİM (Kasr-ı İbrim) ابريم Sancak (1557) Habeş eyâleti Sancak (1574) Mısır eyâleti Kaza (16.yy.) Kına>Mısır eyâleti Kaza (17.yy.) Asvan>Mısır eyâleti
İÇEL (Mersin) ايچ ايل Vilâyet (1933) İçel (Cumhuriyetin ilk yıllarında vilâyetin adı Mersin idi. 1933 yılında merkez Mersin olmak üzere adı İçel oldu. Aynı tarihe kadar ayrı bir vilâyet ve merkezi Silifke olan “İçil” de lağvedilerek Silifke, Anamur, Gülnar ve Mut kazaları İçel iline bağlandı. 2005’te ilin adı yine “Mersin” oldu)
İÇİL (Kilikien) (Ermenek, Silifke) ايچ ايل Sancak (1483) Karaman eyâleti Sancak (1571) Kıbrıs eyâleti Sancak (1608) Adana eyâleti Sancak (~1846) Karaman eyâleti Sancak (1870) Adana vilâyeti Vilâyet (1924) İçil Kaza (Silifke) (1933) İçel
İÇİL (Gerger ilçesinin batı b.lümünde idi.) ايچ ايل Nahiye (~1530) Gerger>Gerger-Kâhta>Rum eyâleti
İÇME ايچمه Nahiye Merkez>Elâzığ
İÇTAHİYE ايچتاحيه Nahiye (1872) (Lağvedilmiş.) Merkez>Yozgat>Ankara vilâyeti
ÎD ايد Kaza merkezi (1950) Narman (Namrevan)>Erzurum
İDFU ايدفو Kasaba Asvan>Mısır
İDİL (Hazak) ايدل Nahiye (1867) Cizre>Mardin>Diyarbakır vilâyeti Kaza (1937) Mardin Kaza (1990) Şırnak
İDLİB اِدلب Kaza (16.yy.) Halep>Halep eyâleti Kaza Suriye
İFTİHAR افتخار Nahiye (19.yy.) Merkez>Kerkûk>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
İĞDELİ ايکده لی Nahiye (1865) Koçkiri>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Beypınarı>Zara>Sivas
İğdir (KUMLUCA) (Sarıkavak) اکدير Nahiye (~1530) Merkez>Teke>Anadolu eyâleti Kaza (1858) Teke>Karaman eyâleti Nahiye (1865) Merkez>Teke>Konya vilâyeti Nahiye (1914) Finike>Teke sancağı Kaza (1958) İlk dönemde Kardiç ile birlikte kaza.) Antalya
İĞDİR اکدير Nahiye (1865) Koçkiri>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Beypınarı>Zara>Sivas
İĞDİR اکدير Nahiye Zile>Tokat
İĞDİR (Samatlar) اکدير Nahiye Araç>Kastamonu
İğik (GEYİKPINAR) (Kolanis) ايغيک Nahiye Mutki>Bitlis
İĞNEADA (İneada) ايکنه آطه Nahiye Demirköy>Kırklareli
İHDİN اهدين Nahiye (1861) Batroun>Cebelilübnan sancağı
İHMİM اخميم Kasaba Siyût>Mısır eyâleti
İHSANGAZİ (Mergüze) (Antarlı) احسان غازی Nahiye (1924) Araç>Kastamonu Nahiye (1969) Merkez>Kastamonu Kaza (~ 1990) Kastamonu
İHSANİYE احسانيه Köy Merkez>Merkez>Afyon Nahiye (1942) Merkez>Afyon Kaza (1959) Afyon
İhtik (BOZOĞLAK) (Aşağıihtik) اختيک Nahiye (1865) Kemah>Erzincan>Erzurum vilâyeti Nahiye (1924) Kemah>Erzincan
İHTİMAN اهتمان Kaza (1878) Tatarbazarcığı>Rumeli-i Şarkî vilâyeti Kaza (1908) Sofya>Bulgaristan
İHTİYAR اختيار Nahiye (Köylerinden Menşe ve Teynelli halen Uzunisa bucağına bağlı.) Ordu>Canik>Rum eyâleti
İKİKAPULU (Hasye) ايکی قاپولو Kaza (17.yy.) Şam>Şam eyâleti Nahiye (1865) Humus>Hama>Suriye vilâyeti
İKİZCE ايکيزجه Nahiye Haymana>Ankara
İKİZCE (Lâleli maa Beyceli) ايکيزجه Kasaba Çaybaşı>Ünye>Ordu Kaza (~ 1990) Ordu
İKİZDERE (Kura-yı Seb‘a) (Çağrankaya) ايکيزدره Nahiye (1868) Merkez>Rize>Trabzon vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Rize Kaza (1945) Rize
İKİZÖREN (Babsa) ايکيز اورن Nahiye Yapraklı>Çankırı
İKLİM-İ BELÂNE maa VADİ-İ YEBRUD اقليم بلانه مع وادیء يبرود Kaza (16.yy.) Şam>Şam eyâleti Kaza (~1660) Cebel-i Dürz.>Sayda eyâleti
İKLİM-İ HARUB اقليم خروب Kaza (1856) Cebel-i Dürz.>Sayda eyâleti Nahiye (1861) Şuf>Cebelilübnan sancağı
İKLİM-İ SUDAN (Daha sonra adı “Sudan-ı Mısrî” olmuştur.) اقليم سودان Sancak (1855) Mısır eyâleti
İKLİMÜ’T-TUFFAH اقليم التفاح Kaza (1856) Cebeli Dürz.>Sayda eyâleti Nahiye (1861) Cezin>Cebelilübnan sancağı
İKLİMÜ’Z-ZEBÎD اقليم الزبيد Nahiye (1517) Şam>Arap vilâyeti
İLAC (Ulac) علاج Kaza (1779) Divaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
İLAKO ايلاقو Kaza (1846) Tırnovi>Vidin eyâleti
İLBEYLİ (Menşurlu) ايلبکلو Kaza (Lağvedilmiş. Menşurlu halen Merkez ilçe Kayadibi bucağına bağlı köy.) Sivas>Sivas eyâleti
İLFO maa BÜKREŞ ايلفو مع بکرش Kaza (1562) Büyük Eflâk>Eflâk eyâleti
İLGAVARA-HURMATO ايلغواره خورماتو Nahiye (Aynı bölgede bir de “Tuzhurmato” var. Merkez>Süleymaniye>Musul vilâyeti
İLİÇ ايليچ Nahiye (1877) Kemaliye>Malatya>Mam.retülaziz vilâyeti Nahiye (1924) Kemaliye>Malatya Kaza (1938’de Kuruçay kazası “İliç”e taşınarak...) Erzincan
İLUH ايلوح Köy Merkez>Beşiri>Siirt Nahiye (1937) Beşiri>Siirt Kaza Mrk.(1957) Batman>Siirt Vilâyet Mrk. (İluh halen Batman’ın bir mahallesidir.) Batman
İLYAKİ (Tilos) الياکی Nahiye (1867) Sömbeki>Rodos>C.Bahrisefid vilâyeti Nahiye (1948) Sömbeki>Rodos>Yunanistan
İLYASBEY الياس بک Nahiye Mrk. Yarhisar>Merkez>Bilecik
İMADİYE عماديه Sancak (1830) Bağdad eyâleti Kaza (1855) Musul>Van eyâleti Kaza (1888) Hakkâri>Van vilâyeti
İMAMDUR ve CÜBEYL ve ZEBİD) امام دور وَجبيل وَزبيد Kaza (1855) Samarra>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
İMAMLAR اماملر Nahiye Mrk. Gölyaka>Düzce>Bolu Nahiye Mrk. (2000) Gölyaka>Düzce
İMAMOĞLU امام اوغلی Nahiye Kozan>Adana Nahiye Kaza (1996) (Eski “Sırkıntı” nahiyesinden bağlanan köylerle.) Adana
İMBÂBA امبابه Nahiye (19.yy.) Buhayra>Mısır eyâleti
İmerhev (MEYDANCIK) ايمه رخاو Sancak (~1530) Çıldır eyâleti Nahiye (1924) Şavşat>Artvin
İMRALI (Emiralı) امرالی Kaza (1841) Erdek>Hudavendigâr eyâleti Nahiye (1867) Mudanya>Bursa>Hudavendigâr vilâyeti Ada (Halen üzerinde yalnız tarım işletmeli yarıaçık cezaevi var.) Mudanya>Bursa
İMRANLI (Çit) Hamidâbâd) (Umraniye) عمرانلی Nahiye (1911) Zara>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Zara>Sivas Kaza (1948) Sivas
İMROZ (Panaya) امروز Kaza (1867) Limni>Cezayir-i Bahrisefid vilâyeti Kaza (1924) Çanakkale
İMRUN امرون Kaza merkezi Pütürge>Malatya
İnalluballu (KIZILIRMAK) (Kethudalı) ايناللوباللی Kaza (1846) Kengırı>Bozok eyâleti Nahiye (1889) Kalecik>Ankara>Ankara vilâyeti Nahiye (1924) Kalecik>Ankara Nahiye Merkez>Çankırı Kaza (~1990) Çankırı
İnceağrı (Bileke-i İnceağrı) (HASDERE) اينجه آغری Nahiye (17.yy.) Selenti>İçil>Karaman eyâleti Köy Merkez>Gazipaşa>Antalya
İNCEĞİZ اينجکز Kasaba Merkez>Çatalca>İstanbul Köy Merkez>Çatalca>İstanbul
İNCESU اينجه صو Kaza (1867) Kayseri>Ankara vilâyeti Kaza (1924) Kayseri
İNCİRAN انجران Sancak (~1800) Şehrizor eyâleti
İNCİRLİ (Misiros) انجرلی Nahiye (ada) İstanköy>Rodos>C.Bahrisefid Nahiye (1948) İstanköy>Rodos>Yunanistan
İNCİRLİOVA (Karapınar) انجرلی اووه Nahiye (1867) Merkez>Aydın>Aydın vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Aydın
İNCİRLİPAZARI انجرلی پازاری Nahiye (1871) (Lağvedilmiş.) Merkez>Burdur>Konya vilâyeti
İNDİRÜK اينديروک Nahiye (1881) Merkez>Dırac>İşkodra
İne (KUŞADASI) اينه Nahiye (~1530) Ayasluğ>Aydın>Anadolu eyâleti Kaza (16.yy.) Sığla>Kaptanpaşa eyâleti Kaza (1867) İzmir>Aydın vilâyeti Kaza (1924) Aydın
İneâbâd (GERMENCİK) اينه آباد Kaza (16.yy.) Sığla>Kaptanpaşa eyâleti Nahiye (1867) Merkez>Aydın>Aydın vilâyeti Kaza (1948) Aydın
İNEBAHTI (Navpaktos) (Epakhitos) اينه بختی Sancak (17.yy.) Mora eyâleti Sancak (1699) Kaptanpaşa eyâleti Sancak (1828) Yunanistan
İNEBOLU اينه بولی Kaza (1841) Kastamonu>Kastamonu eyâleti Kaza (1865) Kastamonu>Kastamonu vilâyeti Kaza (1924) Kastamonu
İnebolu (YAZIKENT) اينه بولی Kasaba Merkez>Bozdoğan>Aydın
İNECE اينه جه Nahiye Merkez>Kırklareli
İNECİK اينه جک Kaza (1846) Tekfurdağı>Edirne eyâleti Nahiye (1865) Merkez>Tekfurdağı>Edirne vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Tekirdağ
İNEGÖL اينه کول Kaza (~1530) Hudavendigâr>Anadolu eyâleti Kaza (1867) Ertuğrul>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1926) Bursa
İnegöl (SARIGÖL) اينه کول Nahiye (~1530) Alaşehir>Aydın>Anadolu eyâleti Nahiye (1867) Alaşehir>Saruhan>Aydın vilâyeti Kaza (1957) Manisa
İNEKOLLAR اينه قوللر Nahiye merkezi Gökçedağ>Dursunbey>Balıkesir
İNEVİ اين اوی Kaza merkezi Esbkeşan>Konya>Konya vilâyeti Kaza merkezi (1926) Cihanbeyli>Konya
İNHİSAR اين حصار Nahiye Söğüt>Bilecik Kaza (~1990) Bilecik
İNÖNÜ اين اوگی Kaza (1393) Sultan.nü>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Kütahya>Hudavendigâr eyâleti Nahiye (1883) Söğüt>Ertuğrul>Hudavendigâr vilâyeti Nahiye (1963) Merkez>Eskişehir Kaza (~1990) Eskişehir
İnöz (ENEZ) اين اوز Kaza (1865) Dedeağaç>Edirne vilâyeti Nahiye (1924) Keşan>Edirne Kaza (~1935) Edirne
İNÖZ اين اوز Nahiye (1865) Lâdik>Amasya>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Lâdik>Samsun
İNSUYU اين صويی Nahiye Merkez>Konya>Karaman eyâleti Köy Merkez>Cihanbeyli>Konya
İNTEPE (Erenköy) اين تپه Nahiye Merkez>Çanakkale
İPEK (Peç) ايپک Sancak (1881) Kosova Sancak (1913) Yugoslavya
İPSALA ايپصاله Kaza (1846) Gelibolu>Edirne eyâleti Nahiye (1865) Sofulu>Dedeağaç>Edirne vilâyeti Nahiye (1924) Keşan>Edirne Kaza (1928) Edirne
İPSARA (Psara) ايپصاره Kaza (1867) Sakız>Cezayir-i Bahr-i Sefid vilâyeti Kaza (1913) Sakız>Yunanistan
İpsile (DOĞANŞAR) ايپسيله Nahiye Mrk. Tozanlı>Hafik>Sivas>Sivas vilâyeti Nahiye (1924) Hafik>Sivas
İRBİD اربد Kaza Mrk. Aclun>Havran>Suriye vilâyeti
İresi (DALLIBAHÇE) ايره سی Nahiye (1877) Nazımiye>Dersim>Mam.retülaziz vilâyeti Nahiye (1926) Nazımiye>Erzincan Nahiye (1936) Nazımiye>Tunceli
İringil (GÖZELİ) ايرينکيل Nahiye Merkez>Mam.retülaziz>Mam.retülaziz vilayeti. Nahiye (1936) Sivrice>Elâzığ
İrle (YEŞİLOVA) (Satırlar) ايرله Kaza (~1530) Hamid>Anadolu eyâleti Nahiye (1888) Garbikaraağaç>Denizli>Aydın vilâyeti Nahiye (1924) Acıpayam>Denizli Kaza (1936) Burdur
İRMİYE (Armyro) ارميه Kaza (1867) Tırhala>Yanya vilâyeti Kaza (1881) Tırhala>Yunanistan
İRSÜ (Eressos) ايرسو Kasaba Midilli>Cezayir-i Bahr-i Sefid vilâyeti
İSAKÇI (Isaccea) ايساقجی Kaza Tulca>Silistre eyâleti Sancak (1850) Silistre eyâleti Kasaba Dobruca>Romanya
İSCEHİSAR (Eskikarahisar) (Antik “Sinade” şehrinin harabeleri üzerinde kuruldu.) اسجه حصار Köy Merkez>Merkez>K.Hisarısahib>Hudavendigâr eyâleti Nahiye Merkez>Afyon Kaza (~1990) Afyon
İSFAKYA (Sfakion) (Sultaniye) اسفاکيه Sancak (~1857) Girit eyâleti Kaza (1870) Hanya>Girit vilâyeti Kaza (1913) Yunanistan
İshaklı (SULTANDAĞI) اسحاقلو Kaza (~1530) Akşehir>Karaman eyâleti Nahiye (1864) Bolvadin>K. Hisarısahib>Hudavendigâr Nahiye (1924) Bolvadin>Afyon Kaza (1958) Afyonkarahisar
İshaklu (İSHAKLAR) اسحاقلو Nahiye (17.yy.) Gülnar>İçil>Karaman eyâleti Köy Gülnar>İçel
İskanbo (ORMANBAĞI) (1938’de Nahiye Bombat k.yüne nakledilerek “Cevizlik” adını aldı.) اسقانبو Nahiye (1880) Şirvan>Siirt>Bitlis vilâyeti Nahiye (1924) Şirvan>Siirt Köy (1938) Merkez>Şirvan>Siirt
İSKARAPAR (Güneyberat) (Gostaniçka) اسقراپار Kaza (1867) Berat>Yanya vilâyeti Kaza (1913) Berat>Yunanistan
İSKEÇE (Kanthi) اسکچه Kaza (1865) Gümülcine>Edirne vilâyeti Kaza (1919) Gümülcine>Yunanistan
İskefiye (ÇARŞIBAŞI) اسکفيه Nahiye Vakıfkebir>Trabzon Kaza (1996) Trabzon
İskefsir (REŞADİYE) اسکفسر Nahiye (~1530) Koyulhisar>K.Hisarı Şarkî>Rum eyâleti Kaza (1846) Karahisar-ı Şarkî>Trabzon eyâleti Nahiye (1865) Hamidiye>K.HisarıŞarkî>Sivas vilâyeti Kaza (1906) Tokat>Sivas vilâyeti Kaza (1924) Tokat
İskele اسکله Nahiye Merkez>Trablusşam>Beyrut
İskele اسکله Kaza Mrk. (1957) Karataş>Adana
İskele اسکله Vilâyet (O zamanlarda nahiye statüsündedir.) Arhavi>Trabzon>Rum eyâleti
İskele اسکله Nahiye Mrk. Aydıncık>Gülnar>İçel Kaza Mrk. (~1990) Aydıncık>İçel
İSKENDERİYE اسکندريه Sancak (1588) Cezayir-i Bahr-i Sefid eyâleti Kaza (1876) Buhayra>Mısır eyâleti Muhafızlık Mısır
İskenderiye (İŞKODRA) اسکندريه Sancak (1479) Rumeli eyâleti Vilâyet (1881) İşkodra Vilâyet (1913) Arnavutluk
İSKENDERİYE اسکندريه Kaza Bağdad>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
İSKENDERUN (Alexandrette) اسکندرون Nahiye (1517) Halep>Arap vilâyeti Kaza (1851) Belen>Adana eyâleti Kaza (1869) Halep>Halep vilâyeti Kaza (1939) Hatay
İSKİLİP اسکليب Kaza (~1530) Çorum>Rum eyâleti Kaza (1847) Amasya-Çorum>Sivas eyâleti Kaza (1864) Kengırı>Kastamonu eyâleti Kaza (1894) Çorum>Ankara vilâyeti Kaza (1924) Çorum
İSKİRO (Scyro) اسيکرو Ada (Ağrıboz’un kuzeydoğusunda.) Yunanistan
İSKİYATOS (Skiathos) اسکياتوس Ada (Ağrıboz’un Kuzeyinde.) Yunanistan
İSKOVİLE (Vakıf) اسقويله Kaza Mrk. (1866) Akhisar>Travnik>Bosna
İSLÂHİYE (Bir kısım aşiretin 1865’te Fırka-i İslâhiye tarafından “Nigolu” kalesi civarında yerleştirilmesiyle kuruldu.) اصلاحيه Kaza (1865) Maraş>Halep vilâyeti Kaza (1877) Cebelibereket>Adana vilâyeti Kaza (1923) Cebelibereket vilâyeti Kaza (1933) Gaziantep
İSLÂHİYE اصلاحيه Nahiye (1867) Şamiye>Divaniye>Bağdad vilâyeti
İSLÂM (Halen Banaz’ın bir mahallesidir.) اسلام Nahiye Mrk. Banaz>Uşak>Kütahya Kaza Mrk. (1953) Banaz>Uşak
İSLÂMLU اسلاملو Nahiye (17.yy.) Merkez>Kayseri>Karaman eyâleti
İSLİMİYE (Sliven) اسليميه Sancak (1846) Vidin eyâleti Sancak (1854) Edirne eyâleti Sancak (1878) Rumeli-i Şarkî vilâyeti Vilâyet (1908) Bulgaristan
İSMAİLİYE اسماعيليه Muhafızlık Mısır eyâleti
İsmetpaşa (Çırmıktı) (YEŞİLYURT) عصمت پاشا Köy Merkez>Malatya>Malatya Kasaba Merkez>Malatya Kaza (1957) Malatya
İSMİLÂN اسميلان Nahiye (1865) Ahiçelebi>Gümülcine>Edirne vilâyeti Nahiye Ahiçelebi>Gümülcine>Yunanistan
İSMİLO اسميلو Nahiye (1919) Merkez>Manastır>Manastır vilâyeti
İSNA اسنا Sancak (19.yy.) Mısır eyâleti Kaza Asvan>Mısır eyâleti Müdüriyet Mısır Hidiviyeti
İspayrıt (Uçum) (SÜRÜCÜLER) اسپايرت Sancak (17.yy.) Van eyâleti Köy Sağınlı>Hizan>Bitlis
İSPEÇE (Spetzia) اسپچه Ada (Mora sahilinde.) Yunanistan
İspendere (ÇOLAKLI) اسپندره Nahiye (1877) Merkez>Malatya>Mam.retülaziz vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Malatya
İSPİR اسپير Nahiye (1516) Bayburt>Bayburt>Rum eyâleti Kaza (~1520) Bayburt>Diyarbakır eyâleti Sancak (~1535) Erzurum eyâleti Kaza (1548) Bayburt>Erzurum eyâleti Sancak (17.yy.) Çıldır eyâleti Kaza (1865) Erzurum vilâyeti Kaza (1924) Erzurum
İSPİRO maa POTAM اسپرو مع پوتام Kaza (1856) Tırhala>Selânik eyâleti Kaza (1881) Yunanistan
İSPORADA (Sporades) اسپوراده Ada (Dağınık anlamında: Karyot, Batnoz, Leryos, Kalimnos, İstanköy, Osturpalya, Herkit, İncir, İlyaki, Kerpe ve Kaşot adaları topluluğuna verilen ortak ad.) Rodos>Cezayir-i Bahr-i Sefid
İSRAVALOS (Bodrum’un Ortakent ve Karaova nahiyeleri buraya bağlı idi.) اسراولوس Kaza (~1530) Menteşe>Anadolu eyâleti
İSTANBUL (Fethi müteakip başkent oldu. 1826’ya kadar kadılar tarafından yönetildi. 1870’te Zabtiye müşirine vali yetkisi verildi. Şehremâneti döneminde (10) adet belediye dairesiyle yönetildi. Şehremâneti şehrin yönetimini 1922’ye kadar valilikle birlikte yürütmüş ve aralarında zaman zaman yetki kargaşası da yaşanmış). استانبول Başkent (1453) İstanbul Rumeli eyâleti Başkent (1826) İhtisap Nezareti Başkent (~1828) Seraskerlik Başkent (1846) Zabtiye Müşiriyeti Başkent, vilâyet (1878) Şehremâneti Başkent, vilâyet (1909) İstanbul vilâyeti Yeniden vilâyet (1924) İstanbul vilâyeti
İSTANBUL استانبول Kaza (1876) İsfakya>Girit vilâyeti
İSTANBUL (Eski İstanbul) استانبول Köy (Etrafında alexandria Truas antik kenti varmış. İstanbul burada bir liman şehri imiş.) Ayvacık>Çanakkale
İSTANİMAKA (Asenovgrad) استانيماقه Kaza (1878) Filibe>Bulgaristan eyâleti Kaza (1908) Filibe>Bulgaristan
İSTANKÖY (Ko) استانکوی Sancak (17.yy.) Cezayir-i Bahr-i Sefid eyâleti Kaza (1867) Rodos>C.Bahr-i Sefid vilâyeti Kaza Yunanistan
İstanos (Kasaba) (Zir) (YENİKENT) استانوس Nahiye (~1530) Ankara>Ankara>Anadolu eyâleti Kaza (1841) Ankara>Ankara eyâleti Kaza (1849) Ankara>Bozok eyâleti Kaza (1867) Ankara>Ankara vilâyeti Kaza (1924) Ankara Nahiye (1926) Merkez>Ankara Nahiye (1957) Yenimahalle>Ankara Nahiye (~1990) Sincan>Ankara
İstanos (KORKUTELİ) استانوس Nahiye (~1530) Merkez>Teke>Anadolu eyâleti Kaza (1914) Teke sancağı Kaza (1924) Antalya
İSTARÇESTE استارچسته Nahiye (1867) Nevrekop>Siroz>Selânik vilâyeti
İSTAROVA (Starova) استارووه Kaza Görice>Manastır
İSTAVROZ (Stavroz) استاوروز Kasaba Ksendire>Selânik>Yunanistan
İstefan (AYANCIK) استفان Kaza (1841) Sinop>Kastamonu vilâyeti Kaza (1924) Sinop
İSTENİÇE استنيچه Kaza (1846) Berat>Yanya eyâleti
İstilil (AKARSU) استليل Nahiye Nusaybin>Mardin
İstiranca (BİNKILIÇ) استرانجه Nahiye (1926) Çatalca>İstanbul Köy Merkez>Çatalca>İstanbul
İSTİYE (Avine) استيه Kaza (1867) Laşid>Girit vilâyeti Kaza (1913) Laşid>Girit>Yunanistan
İSTOK ايستوق Nahiye (1877) Merkez>İpek>Kosova
İSTOLNİ استولنی Sancak (1568) Budin eyâleti Sancak (1686) Macaristan
İSTOLNİBELGRAD (Szekesfehervar) استولنی بلغراد Sancak (1543) Budin eyâleti Sancak (1688) Macaristan
İSTOLOÇA (Stolac) استولوچه Kaza (1866) Hersek>Bosna vilâyeti Kaza Bosna-Hersek
İSTOLVEİSEMBURG (Stuhiweissemburg) (SEKTUVAR) استولوايسمبورغ Sancak Macaristan
İSTOPALYA استوپاليا Kaza (1888) Rodos>C.Bahrisefid eyâleti Kaza (1912) İtalya yönetimi Kaza (1948) Rodos>Yunanistan
İSTRİYA (İstra) (Adriyatik sahilinde.) استريا Eyâlet Avusturya-Macaristan
İŞİM ايشم Nahiye (1881) Şayak>Dıraç>İskodra vilâyeti
İŞKOBLOS (Scopelos) اشکبلوس Ada Ağrıboz>Yunanistan
İŞKODRA (Shkoder) (İskenderiye) اشقودره Sancak (1479) Rumeli eyâleti Eyâlet (1862) İşkodra eyâleti Vilâyet (1875) İşkodra vilâyeti Eyâlet (1877) İşkodra eyâleti Vilâyet (1881) İşkodra vilâyeti Vilâyet (1913) Arnavutluk
İŞLENKÖY (Sölyomkö) اشلنکوی Sancak (~1660) Varad eyâleti Sancak Romanya
İŞTİB (Stip) اشتيب Kaza Üsküb>Kosova
ÎTİ’L-ERBAA ايت الاربع Kasaba (Cercera dağında iki adet kasaba. Cezayir eyâleti
İTLİB عتليب Kaza (~1614) Akka>Sayda eyâleti
İVRİNDİ ايورندی Kaza (~1530) Karesi>Anadolu eyâleti Nahiye (1867) Merkez>Karesi>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1944) Balıkesir
İYÂL-İ SERİH عيال سريح Nahiye (1871) Umran>Yemen vilâyeti
İYECİK maa ÜRGÜB ايه جک مع اورکوب Kaza(16.yy.) Niğde>Karaman eyâleti
İYİDERE ايودره Nahiye Merkez>Rize Kaza (~ 1990) Rize
İZGAR ازغار Nahiye (1865) Malkara>Tekfurdağı>Edirne vilâyeti Köy Merkez>Malkara>Tekirdağ
İZLADİ (Slatitza) ايزلادی Kasaba (~1855) Sofya>Niş eyâleti Kasaba (1908) Sofya>Bulgaristan
İZLOCZON ازلوقزون Sancak (Galiçya bölgesinde) Avusturya
İZMİR ازمير Kaza (~1530) Aydın>Anadolu eyâleti Sancak Mrk. (18.yy.) Sığla>Kaptanpaşa eyâleti Sancak (1841) Aydın eyâleti Eyâlet Mrk. (1850) Aydın eyâleti Vilâyet Mrk. (1867) Aydın vilâyeti Vilâyet (1924) İzmir
İZMİT (İznikmid) ازميد Kaza (~1530) Kocaeli>Anadolu eyâleti Sancak (16.yy.) Kaptanpaşa eyâleti Sancak (1855) Hudavendigâr vilâyeti Sancak (1878) Şehremâneti Vilâyet Mrk. (1924) Kocaeli
İZNİK ازنيق Kaza (~1530) Kocaeli>Anadolu eyâleti Nahiye (1867) Yenişehir>Ertuğrul>Hudavendigâr vilâyeti Kaza (1930) Bursa
İZNOPOL ايزنوپول Sancak (1878) Bulgaristan eyâleti
İzolu (KUŞSARAYI) (Bekirhüseyin) ايزولی Nahiye (1877) Merkez>Harput>Mam.retülaziz vilâyeti Nahiye (1926) Baskil>Elâzığ
İZVOR ايزوور Nahiye (1867) Ksendire>Selânik>Selânik vilâyeti
İZVORNİK (Zvornik) (Tuzla-i Zîr) ايزوورنيک Sancak (1480) Rumeli eyâleti Sancak (~1540) Budin eyâleti Sancak (1580) Bosna eyâleti Sancak (1866) Bosna vilâyeti Sancak (1878) Avusturya-Macaristan yönetimi Sancak (1920) Yugoslavya Sancak Bosna-Hersek
Jajce (YAYÇE) ژبچه Kaza (1866) Travnik>Bosna vilâyeti Kaza Bosna-Hersek
JOBAN ژوبان Nahiye (1874) Nasliç>Serviçe>Manastır Nahiye (1913) Nasliç>Serviçe>Yunanistan
JOBANYAÇ (Domine) ژوبانياج Kaza (1866) Travnik>Bosna vilâyeti Kaza Bosna-Hersek
KABAAĞAÇ قبا آغاچ Nahiye (1865) Ortaköy>Edirne>Edirne vilâyeti Nahiye (1913) Ortaköy>Bulgaristan
KABADÜZ قبادوز Nahiye Merkez>Ordu Kaza (~1990) Ordu
KABAHAYDAR (Kalecik) قباحيدر Nahiye (~1530) Merkez>Ruha>Diyarbakır eyâleti Nahiye (1867) Merkez>Urfa>Halep vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Şanlıurfa
KABAKOZ قباقوز Nahiye (~1530) (Köylerinin hepsi şimdi Gümüşhacık.y’ün Saraycık bucağına bağlı.) Gedegara>Canik>Rum eyâleti
KABALI قبالی Nahiye (1867) Hamidiye>Karahisar-ı Şarkî>Sivas vilâyeti Köy Reşadiye>Tokat
KABALI قبالی Nahiye (1865) Hafik>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Hafik>Sivas
KABALI قبالی Nahiye Merkez>Sinop
KABARTAY قبارطای Irk ve bölge Terek eyâleti>Rusya
KABATAŞ قباطاش Kasaba Merkez>Aybastı>Ordu Kaza (~1990) Ordu
KABES (Cabes) قابس Kaza (1574) Tunus>Tunus eyâleti
KABİLCEVAZ قابلجواز Kaza Mrk. Sason>Muş>Bitlis vilâyeti Kaza Mrk. (1924) Sason>Siirt
KABİLE-İ BENİ HAKİM قبيلهء بنی حکيم Kaza (1855) Semave>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
KABİLE-İ BENİLÂM قبيلهء بنی لام Kaza (1855) Bedre>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
KABİLE-İ HAZAİL VE ŞAMİYE VE DİVANİYE قبيلهء خزاءل وَ شاميه وَ دوانيه Kaza (1855) Divaniye>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
KABİLE-İ TAYY قبيلهء طیّ Kaza (19.yy.) Kerkük>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
KABİLE-İ UBEYD قبيلهء عبيد Kaza (19.yy.) Kerkük>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
KABİLETÜZZAFİR قبيلة الظفير Kaza (1855) Semave>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
KÂBÎMADEN کابی معدن Kaza (1846) (Neresi olduğu tesbit edilemedi.) Canik>Trabzon eyâleti
KABİTA قبيطه Nahiye (1871) Hicriye>Taizz>Yemen vilâyeti
KAÇANİK (Kaçanik geçidi stratejik öneme sahiptir.) قچانيق Kaza Mrk. (1877) Orhaniye>.sküb>Kosova
KAÇNAT (Facset) قاچناط Sancak (~1852) Tımışvar
Kadahor (ÇAYKARA) قداخور Nahiye (~1530) Of>Trabzon>Rum eyâleti Köy Merkez>Of>Trabzon>Trabzon vilâyeti Nahiye (1925) Of>Trabzon Kaza (1948) Trabzon
KADIKOMOK قاضی قوموق Kaza Dağıstan>Rusya
KADIKÖY قاضی کوی Belde, Nahiye Üsküdar>İstanbul Kaza (1930) İstanbul
KADIKÖY (Evreşe) قاضی کوی Kaza (1846) Gelibolu>Edirne eyâleti Nahiye (1865) Merkez>Gelibolu>Edirne vilâyeti Nahiye (1924) Gelibolu>Çanakkale
KADIKÖY قاضی کوی Nahiye Mrk. Babadağ>Sarayköy>Denizli
KADIKÖY قاضی کوی Kaza (1855) Tırnova>Vidin eyâleti Kasaba (1908) Tırnova>Bulgaristan
KADINHANI (Saidili) قادين خانی Nahiye (~1530) Merkez>Konya>Karaman eyâleti Nahiye (1865) Merkez>Konya>Konya vilâyeti Kaza (c.ö.) Konya
KADIŞEHRİ قاضی شهری Nahiye (1865) Zile>Tokat>Sivas vilâyeti Nahiye (1944) Çekerek>Yozgat Kaza (~1990) Yozgat
KADİRLİ (Kars) (Kars Zülkadriye) (Kars-ı Maraş) قادرلی Kaza (1869) Kozan>Adana Kaza (1926) Adana Kaza (1996) Osmaniye
KADİSİYE قادسيه Antik şehir (Küfe’nin güney batısında.) Irak
KADMUS قدموس Nahiye (1517) Trablus>Arap vilâyeti Kaza (1847) Lazkiye>Sayda eyâleti Nahiye (1888) Cebele>Lazkiye>Beyrut vilâyeti
KÂFİRLİ (Kâfirni )Almus ve halen Almus’a bağlı altı köy bu nahiyeye bağlı idi.) کافرلی Nahiye (~1530) Tokat>Tokat-Sivas>Rum eyâleti
KÂFİRLİ maa TOKAT کافرلی مع توقاد Kaza (1865) Sivas>Sivas vilâyeti
KAFSA قفصه Kasaba (~1574) Tunus eyâleti
KAFT قفط Kasaba Kına>Mısır eyâleti
KÂĞITHANE کاغدخانه Kaza (~1990) İstanbul
KAĞIZMAN قاغزمان Sancak (~1579) Kars eyâleti
KAĞIZMAN maa GEÇİVAN قاغزمان مع کچوان Kaza (1846) Kars>Erzurum eyâleti
KAĞIZMAN قاغزمان Kaza (1924) Kars
KAHİRE قاهره Eyâlet Mrk. (1520) Mısır eyâleti Başkent Mısır
Kâhkik (KOLLUCA) کاهکک Nahiye (1865) Merkez>Sivas>Sivas vilâyeti Köy Merkez>Merkez>Sivas
KAHLAN کحلان Sancak (17.yy.) Yemen eyâleti
Kahmut (SÜTLÜCE) (Tüllük) قاخمود Köy Pah>Mazgirt>Elâzığ vilâyeti Nahiye Merkez>Tunceli
KAHOLU قاهولو Kasaba Boğdan>Romanya
KÂHTA-GERGER کاخته – کرکر Sancak (1517) Arap vilâyeti Sancak (1520) Rum eyâleti
KÂHTA (K.lük) (Kâhta’nın eski merkezi, Damlacık bucağına bağlı “Kocahisar” k.yüdür.) کاخته Kaza (1846) Besni>Harput eyâleti Kaza (1870) Malatya>Diyarbakır vilâyeti Kaza (1884) Malatya>Mam.retülaziz vilâyeti Kaza (1924) Malatya Kaza (1954) Adıyaman
KÂHTA کاخته Kasaba Vrahne Odnisk>Maverâ-yı Baykal eyâleti Kasaba Rusya
KAHTAN قحطان Nahiye (Kabile) Abha>Asir>Yemen vilâyeti
KAİDÎ قاءدی Nahiye (1865) Merkez>Musul>Van eyâleti
KALA (Le-Kalle) قاله Nahiye Kısantina>Kısantina>Cezayir
KALABAKA قالاباقه Kaza (19.yy.) Tırhala>Tesalya eyâleti Kaza (1881) Tırhala>Yunanistan
KALAFAT قالافات Kasaba Karayova>Eflâk>Romanya
Kalamaki (Kalkanlu) (KALKAN) قالاماکی Kaza (~1530) Teke>Anadolu eyâleti Kaza (1846) Teke>Karaman eyâleti Nahiye (1865) Kaş>Teke>Konya vilâyeti Nahiye (1924) Kaş>Antalya
KALAMAKİ قالاماکی Köy (Tarihi bir k.ydür. Korent kanalı açılmadan önce yörenin önemli iskelesi idi.) Korent>Korentiya maa Argolida eyâleti
KALAMATA قالاماته Eyâlet Mrk. Mesina>Mora>Yunanistan
KALAMİTE قالاميته Antik Kasaba (Halen yerinde “Alma” k.yü var.) Kırım>Ukrayna
KALAMO قالامو Ada (Cezayir-i Seb’adan, Ayanovra adası yakınında.) Yunanistan
KALAMOTİ قالاموطی Nahiye (1867) Merkez>Sakız>C.Bahr-i Sefid vilâyeti Nahiye (1913) Yunanistan
KALAN (Kalan kasabasının merkezi de “Mamiki” k.yü idi. Mamiki ile eski bir köy olan “Siğenk” şimdi Tunceli’nin birer mahallesidir.) قالان Kasaba Türüşmek>Mazgirt>Tunceli Vilâyet Mrk. (1947) Tunceli
KALANDA قالانده Nahiye (Lağvedilmiş, 1928’de “Kalanda” sonekli ü. köy var.) Ovacık>Dersim>Mam.retülaziz vilâyeti
KALAS maa TOTOVA قلاص مع طوتوه Kaza (~1455) Boğdan>Boğdan eyâleti
KALAS (Galas) قلاص Kaza (Kalas iskelesi vasıtasıyla Avusturya’dan gelen malûm keresteye de ülkemizde “Kalas” denmiştir.) Boğdan>Romanya
KALAVRİTE (Calavryta) قالاوريته Kaza Elida maa Ahanya eyâleti Kaza Yunanistan
KALDIRIM قالديرم Kaza Mrk. Ulus>Zonguldak
KALDİNE قالدينه Nahiye (1874) Debre-i Bâlâ>Debre>Manastır vilâyeti
KALE (Bağlıca) قلعه Nahiye (1877) Merkez>Malatya>Mamretülaziz vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Malatya Kaza (~1990) Malatya
KALE (Zümrütkaya) قلعه Nahiye Kaş>Antalya Kaza (~1990) Antalya
KALE (Koğans) (Keçikale) قلعه Kaza (1516) Bayburt>Rum eyâleti Kaza (1851) Gümüşhane>Trabzon eyâleti Nahiye (1868) Merkez>Gümüşhane>Trabzon vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Gümüşhane
KALE (Kale-i Tavas) قلعه Nahiye (1924) Tavas>Denizli Kaza (1959) Denizli
KAL‘A-İ ADA قلعهء آطه Kaza (~1850) Belgrad Muhafızlığı>Sırp eyâleti Kaza (1867) Yugoslavya
Kal‘a-i Bâlâ (YUKARIKALE) قلعهء بالا Nahiye (1867) Koyulhisar>Karahisar-ı Şarkî>Sivas Köy Merkez>Koyulhisar>Sivas
KAL‘A-İ BELGRAD قلعهء بلغراد Kaza (~1850) Belgrad Muhafızlığı>Sırp eyâleti
KAL‘A-İ BENİ REŞİD قلعهء بنی رشيد Kasaba Vehran>Cezayir
KAL‘ATÜ’L-BİŞA قلعةالبيشا Kasaba Asir>Yemen vilâyeti
KAL‘A-İ BÖGÜRDELEN قلعهء بوکردلن Kaza (1812) Sırp eyâleti
KALECİK (Keskin Kalecik) قلعه جک Kaza (~1530) Kengırı>Anadolu eyâleti Kaza (1846) Kengırı>Ankara eyâleti Kaza (1849) Kengırı>Bozok eyâleti Kaza (1889) Ankara vilâyeti Kaza (1924) Ankara
KALECİK قلعه جک Nahiye Mrk. Kabahaydar>Merkez>Şanlıurfa
KALECİK قلعه جک Köy Karadere>Sürmene>Trabzon Kaza Mrk. Araklı>Trabzon
KAL‘ATÜ EBİ’L-HASAN قلعة ابی الحسن Kale Sayda>Beyrut>Beyrut vilâyeti
KAL‘ATÜ EBÎ TAVİL قلعة ابی طويل Kasaba Tunus
KAL‘A-İ FETHÜ’L-İSLÂM قلعهء فتح الاسلام Kaza (1812) Sırp eyâleti Kaza (1867) Yugoslavya
KAL‘A-İ KEBİRE قلعهء کبيره Kasaba Tunus
KAL‘A-İ LOTRE قلعهء لتره Sancak (1663) Uyvar eyâleti
KAL‘A-İ MADİK قلعة مضيق Nahiye (16.yy.) Merkez>Halep>Halep eyâleti
Kal‘atü’n-necm (MÜNBİÇ) قلعة النجم Kaza (~1590) Kilis>Halep eyâleti Kaza Halep>Suriye
KAL‘ATÜ’R-REMAD قلعة الرماد Sancak Mrk (~1779). Düleym>Bağdad maa Şehrizor eyâleti Sancak Mrk. (1855) Düleym>Bağdad eyâleti Kaza Mrk. Bağdad>Irak
KAL‘A-İ SEBÛKE (Ağcalar) (Seyfeddin) قلعهء سبوکه Nahiye (1879) Bazyan>Süleymaniye>Musul vilâyeti
KAL‘A-İ SEKER قلعهء سکر Nahiye (1875) Hayy>Müntefik>Basra vilâyeti
KAL‘A-İ SEMENDİRE قلعهء سمندره Kaza (~1850) Belgrat Muhafızlığı>Sırp eyâleti
KAL‘A-İ SOKOL قلعهء صوقول Kaza (1812) Sırp eyâleti
Kale-i Sultaniye (ÇANAKKALE) قلعهء سلطانيه Sancak Mrk. Biga Sancağı Vilâyet (1924) Çanakkale
KAL‘ATÜ’Ş-ŞAMAR قلعة الشمر Kaza Mrk. (1867) Bağdad>Bağdad vilâyeti
KALINSAZ (Sungurlu’nun 18. yy. daki adı.) قالين ساز Nahiye (1754) Merkez>Yozgat>Sivas eyâleti
KALINVİRAN قالين ويران Nahiye (~1530) Merkez>Kütahya>Anadolu eyâleti
KALİ‘A قليعه Nahiye (1517) Trablus>Arap vilâyeti
KALİBRAVULU قالی براولی Nahiye (Of’un Hayrat bucağı bölgesinde idi.) Of>Trabzon>Rum eyâleti
KALİMNOZ قليمنوز Kaza (ada) Sakız>Cezayir-i Bahri Sefid vilâyeti
KALİSURA قليسوره Nahiye Mrk. (1867) Deşniçe>Premedi>Ergiri>Yanya
KALKAN (Kalkanlu) (Kalamaki) قالقان Kaza (~1530) Teke>Anadolu eyâleti Kaza (1846) Teke>Karaman eyâleti Nahiye (1865) Kaş>Teke>Konya vilâyeti Nahiye (1924) Kaş>Antalya
KALKANDELEN قالقاندلن Kaza (1888) Prizren>Kosova vilâyeti
KALKANDERE (Karadere) (Medrese) قالقاندره Nahiye Merkez>Rize>Trabzon vilâyeti Nahiye (1924) Merkez>Rize Kaza (1959) Rize
KALKANLU قالقانلو Nahiye (1865) Merkez>Kerkük>Bağdad maa Şehrizor eyâleti
KALKIM (Naipli) قالقيم Köy Agonya>Edremid>Balıkesir Nahiye Yenice>Çanakkale
KALOFER قالوفر Kaza (1878) Filibe>Rumeli-i Şarkî vilâyeti Kaza (1908) Filibe>Bulgaristan
KALOKSA قالوقسه Kaza (~1568) Peşte>Peşte eyâleti Kaza Macaristan
KALONYA قالونيه Nahiye (1867) Molova>Midilli>C.Bahrisefid vilâyeti
KALYÛB قليوب Kasaba Mısır hidiviyeti
KALYûBİYE (Benhalasel) قليوبيه Sancak (Müdiriyet) Mısır eyâleti
KALYOÇ قليوچ Kaza (1866) Bihke>Bosna vilâyeti
KAMA‘ARA قماعره Nahiye (1871) Merkez>Taizz>Yemen vilâyeti
KAMAN قامان Nahiye Merkez>Kırşehir Kaza (1944) Kırşehir Kaza (1954-57) Ankara Kaza (1957) Kırşehir
KAMANİÇE (Komanec Podolskij) قمانيچه Eyâlet (1672) Kamaniçe eyâleti Eyâlet (1699) Polonya
Kamarik (ALPKÖY) کماريک Nahiye (1865) Kemah>Erzincan>Erzurum vilâyeti Nahiye (1924) Kemah>Erzincan
KAMBERLER BÂLÂ قنبرلر بالا Nahiye (1865) Sofulu>Dedeağaç>Edirne vilâyeti Nahiye (1919) Yunanistan
KAMDAT قمدات Nahiye (1901) Akova>Seniçe>Kosova
KAMIŞLI (Yukarıyirikler) قاميشلی Nahiye (1924) Karaisalı>Adana Nahiye (1954) Pozantı>Adana
KÂMİL کامل Köy Zeytün>Gedegara>Canik>Rum eyâleti Nahiye Mrk. (1865) Avlağı>Vezirk.prü>Amasya>Sivas vilâyeti Nahiye (1894) Osmancık>Çorum
KAMİS قميس Nahiye Merkez>Bingazi>Libya
KAMPOLONGO قامپولونغو Eyâlet Mrk. Muçel>Romanya
KAMRAN قمران Nahiye (1871) Merkez>Hudeyde>Yemen vilâyeti
KANA قانا Nahiye (1888) Sur>Beyrut>Beyrut vilâyeti
KANAK-I BÂLÂ (Sarıkaya ilçesi bölgesinde idi.) قناق بالا Nahiye (~1530) Bozok>Bozok>Zülkadriye eyâleti
KANAK-I ZÎR (Sarıkaya ve Sorgun yöresinde idi.) قناق زير Kaza (~1530) Bozok>Bozok>Zülkadriye eyâleti
KANAT قنات Nahiye (1861) Batroun>Cebelilübnan sancağı
KANDIRA قندره Kaza (~1530) Kocaeli>Anadolu eyâleti Kaza (1878) İzmit Sancağı Kaza (1924) Kocaeli
KANDİLLİ (Karabıyıkhanları) قنديللی Nahiye Aşkale>Erzurum
KANDİYE (Heraklion) قنديه Eyâlet Mrk. (1846) Girit eyâleti Sancak (1850) Girit eyâleti Sancak (1913) Yunanistan
KANE (Caenepolis) کنه Şehir Lakonya eyâleti>Yunanistan
KANGAL (Eyâlet döneminde diğer adı “Parekende-i Kangal”dır.) قانغال Kaza (17.yy.) Sivas>Sivas eyâleti Nahiye (1865) Merkez>Sivas>Sivas vilâyeti Kaza (1900) Sivas vilâyeti Kaza (1924) Sivas
KANGRAD قنغراد Kaza (1580) Bihke>Bosna eyâleti
KANİ قانی Nahiye (Dört adet k.yü halen