Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

README.md

password-generator

Personal Ultimate Password Solution - it generates unique password for service

live demo: https://www.danielkouba.cz/pass. !it uses customized algorhytm!

Motivace

 • Chcete bezpečné a silné heslo?
 • Nechcete si pamatovat spousty hesel?
 • Otravuje vas zdlouhavé psaní dlouhých a složitých hesel?
 • Chcete mít pro každou službu unikátní heslo?
 • Pokud je alespoň jedna odpověď ANO doporučuji tento generátor!

Jak to funguje?

 • Potřebujete jediné heslo (secret)
  • Nemusí obsahovat speciální znaky
  • Nemusí být ani obzvášť složité
  • Samozřejmě i zde platí, čím silnější, tím leší!
  • Doporučuji alespoň 6 znaků, číslici a velké písmeno
 • Zadejte službu, pro kterou chcete heslo vygenerovat
 • Zadejte verzi hesla - pro případ, že služba vyžaduje periodickou změnu hesla, nebo v případě že heslo bylo odhaleno
 • Vygenerové heslo si zkopírujte do schránky pro použité ve službě
 • Vygenerovane heslo si nikam nemusíte ukládat (doporučeno).
 • Při zadání stejných parametrů je vygenerováno vždy STEJNÉ heslo.
 • Služba a verze hesla lze uložit - bez vašeho secretu jsou nepoužitelné.

Vlastnosti vygenerovaného hesla

 • je vždy unikátní
 • formát hesla by měl vyhovovat snad všem službám
 • splňuje vlastnosti silného hesla
  • Vysoká entropie (nelze ho tipnout, není v žádném slovníku)
  • Délka 16 znaků
  • obsahuje min. 2 speciální znaky
  • obsahuje min. 1 velké písmeno
  • obsahuje min. 1 číslici
  • Nezapamatovatelné
  • Neobsahuje ambivalentní znaky jako z\y
  • Jednosměrné šifrování - z hesla nelze odvodit secret, a to i v případě odhalení více hesel
  • Když vám unikne heslo ostatní zůstávají stále bezpečná
  • Parametr "služba" se upravuje pro eliminaci překlepu (nezáleží na diakritice ani velikosti písmen)
 • Komunikace generátoru je zašifrována HTTPS - nelze odchytit secret ani heslo během komunikace se serverem.

Bezpečností opatření

 • POZOR riziko tu ovšem je - pokud server nemáte plně pod kontroloz nelze nijak ověřit, co se děje s daty. na serverech je běžně zapnuté logování a zejména pokud nepoužíváte HTTPS je možné že se ukládají data do nějakého logu, ze kterého mohou být později vytažena SECRETS!
  • Je důležité si tyto rizika uvědomovat, protože hrozí prakticky na každé stránce, kde zadáváte svoje heslo (přihlášení)
  • Přesně z tohoto důvodu je **nezbytné mít pro každou službu unikátní heslo
  • Je to opravdu velmi důležité, protože k zneužití hesel běžně dochází.
  • Koneckonců jestli bylo vaše heslo zneužito si můžete sami ověřit.
  • Čas od času dojde k úniku hesel i velkým a důvěryhodným společnostem jako MALL.CZ.
  • Nevěřte nikomu!
 • Pokud se přihlašujete na stránkách bez HTTPS nebo na veřejných wifi měli by jste být velmi obezřetní
 • Odkaz na váš generátor si uložte do záložek a už nikdy nepiště jeho URL do prohlížeče

Diferenciace & customizace algoritmu

před použitím tohoto algoritmu doporučuji udělat pár zněm

 • modifikujte PasswordGenerator::SEED
 • můžete modifikovat heslo na základně operací ze $seed1 a $seed2
  • povoleny jsou deterministické operace ( předvídatelné , non-random )
//příklad diferenciace

 if(0 == ($seed % 2)) { //pokud je seed sudé číslo..
  $password[0] = strtoupper($this->char($letters,0));
 } else {
  $password[0] = $this->char($specialChars,0));
 }
 if( is_numeric($password[0])){ //pokud je znak číslo
  $password = strrev($password) //heslo pozpátku 
 } else {
  $password = str_replace("a","x",$password) //nahrazení znaku 
 }

About

Personal Ultimate Password Solution - it generates unique password for service

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages