Personal Ultimate Password Solution - it generates unique password for service
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
PasswordGenerator.php
README.md

README.md

password-generator

Personal Ultimate Password Solution - it generates unique password for service

live demo: https://www.danielkouba.cz/pass. !it uses customized algorhytm!

Motivace

 • Chcete bezpečné a silné heslo?
 • Nechcete si pamatovat spousty hesel?
 • Otravuje vas zdlouhavé psaní dlouhých a složitých hesel?
 • Chcete mít pro každou službu unikátní heslo?
 • Pokud je alespoň jedna odpověď ANO doporučuji tento generátor!

Jak to funguje?

 • Potřebujete jediné heslo (secret)
  • Nemusí obsahovat speciální znaky
  • Nemusí být ani obzvášť složité
  • Samozřejmě i zde platí, čím silnější, tím leší!
  • Doporučuji alespoň 6 znaků, číslici a velké písmeno
 • Zadejte službu, pro kterou chcete heslo vygenerovat
 • Zadejte verzi hesla - pro případ, že služba vyžaduje periodickou změnu hesla, nebo v případě že heslo bylo odhaleno
 • Vygenerové heslo si zkopírujte do schránky pro použité ve službě
 • Vygenerovane heslo si nikam nemusíte ukládat (doporučeno).
 • Při zadání stejných parametrů je vygenerováno vždy STEJNÉ heslo.
 • Služba a verze hesla lze uložit - bez vašeho secretu jsou nepoužitelné.

Vlastnosti vygenerovaného hesla

 • je vždy unikátní
 • formát hesla by měl vyhovovat snad všem službám
 • splňuje vlastnosti silného hesla
  • Vysoká entropie (nelze ho tipnout, není v žádném slovníku)
  • Délka 16 znaků
  • obsahuje min. 2 speciální znaky
  • obsahuje min. 1 velké písmeno
  • obsahuje min. 1 číslici
  • Nezapamatovatelné
  • Neobsahuje ambivalentní znaky jako z\y
  • Jednosměrné šifrování - z hesla nelze odvodit secret, a to i v případě odhalení více hesel
  • Když vám unikne heslo ostatní zůstávají stále bezpečná
  • Parametr "služba" se upravuje pro eliminaci překlepu (nezáleží na diakritice ani velikosti písmen)
 • Komunikace generátoru je zašifrována HTTPS - nelze odchytit secret ani heslo během komunikace se serverem.

Bezpečností opatření

 • POZOR riziko tu ovšem je - pokud server nemáte plně pod kontroloz nelze nijak ověřit, co se děje s daty. na serverech je běžně zapnuté logování a zejména pokud nepoužíváte HTTPS je možné že se ukládají data do nějakého logu, ze kterého mohou být později vytažena SECRETS!
  • Je důležité si tyto rizika uvědomovat, protože hrozí prakticky na každé stránce, kde zadáváte svoje heslo (přihlášení)
  • Přesně z tohoto důvodu je **nezbytné mít pro každou službu unikátní heslo
  • Je to opravdu velmi důležité, protože k zneužití hesel běžně dochází.
  • Koneckonců jestli bylo vaše heslo zneužito si můžete sami ověřit.
  • Čas od času dojde k úniku hesel i velkým a důvěryhodným společnostem jako MALL.CZ.
  • Nevěřte nikomu!
 • Pokud se přihlašujete na stránkách bez HTTPS nebo na veřejných wifi měli by jste být velmi obezřetní
 • Odkaz na váš generátor si uložte do záložek a už nikdy nepiště jeho URL do prohlížeče

Diferenciace & customizace algoritmu

před použitím tohoto algoritmu doporučuji udělat pár zněm

 • modifikujte PasswordGenerator::SEED
 • můžete modifikovat heslo na základně operací ze $seed1 a $seed2
  • povoleny jsou deterministické operace ( předvídatelné , non-random )
//příklad diferenciace

 if(0 == ($seed % 2)) { //pokud je seed sudé číslo..
  $password[0] = strtoupper($this->char($letters,0));
 } else {
  $password[0] = $this->char($specialChars,0));
 }
 if( is_numeric($password[0])){ //pokud je znak číslo
  $password = strrev($password) //heslo pozpátku 
 } else {
  $password = str_replace("a","x",$password) //nahrazení znaku 
 }