Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
54 lines (52 sloc) 3.72 KB
# Messages for Finnish (suomi)
# Exported from translatewiki.net
# Author: Centerlink
# Author: Linnea
# Author: Nike
# Author: Veikk0.ma
wiki_name=Englanti ...
appro:wiki_name=Appropedia
books:wiki_name=Kirjat
dict:wiki_name=Sanakirja
guten:wiki_name=Gutenberg-projekti
how:wiki_name=WikiHow
pedia:wiki_name=Wikipedia Englanti
quote:wiki_name=Sitaatit
license_text=Teksti on saatavilla Creative Commons Attribution/Share-Alike License-lisenssin alaisena ja sitä voidaan vapaasti käyttää uudelleen tuon lisenssin ehtojen mukaisesti. Katso lisätietoja [CC-BY-SA]-lisenssin teksti ja [Terms of Use] sovellettavista lisäehdoista. Alkuperäinen artikkeli löytyy osoitteesta: http://en.wikipedia.org/wiki/ <title>
appro:license_text=Teksti on saatavilla Creative Commons Attribution/Share-Alike License-lisenssin alaisena ja sitä voidaan vapaasti käyttää uudelleen tuon lisenssin ehtojen mukaisesti. Katso lisätietoja [CC-BY-SA]-lisenssin teksti ja [Terms of Use] sovellettavista lisäehdoista. Alkuperäinen artikkeli löytyy osoitteesta: http://www.appropedia.org/Appropedia:Copyrights
dict:license_text=Teksti on saatavilla Creative Commons Attribution/Share-Alike License-lisenssin alaisena ja sitä voidaan vapaasti käyttää uudelleen tuon lisenssin ehtojen mukaisesti. Katso lisätietoja [CC-BY-SA]-lisenssin teksti ja [Terms of Use] sovellettavista lisäehdoista. Alkuperäinen artikkeli löytyy osoitteesta: http://en.wiktionary.org/wiki/<title>
guten:license_text=Katso myös: [Aakkosellinen tekijöiden luettelo] [Kirjahyllyjen luettelo]. Copyright useimmille näistä kirjoista on päättynyt Yhdysvalloissa. (Ne voivat silti olla tekijänoikeuden alaisia muissa maissa). Joten kuka tahansa voi tehdä kirjallisia tai ei-kirjallisia kopioita näistä teoksista. Katso lisätietoja: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
how:license_text=Teksti on saatavilla Creative Commons Attribution/Share-Alike License-lisenssin alaisena ja sitä voidaan vapaasti käyttää uudelleen tuon lisenssin ehtojen mukaisesti. Katso lisätietoja [CC-BY-SA]-lisenssin teksti ja [Terms of Use] sovellettavista lisäehdoista. Alkuperäinen artikkeli löytyy osoitteesta: http://www.wikihow.com/wikiHow:Creative-Commons
quote:license_text=Teksti on saatavilla Creative Commons Attribution/Share-Alike License-lisenssin alaisena ja sitä voidaan vapaasti käyttää uudelleen tuon lisenssin ehtojen mukaisesti. Katso lisätietoja [CC-BY-SA]-lisenssin teksti ja [Terms of Use] sovellettavista lisäehdoista. Alkuperäinen artikkeli löytyy osoitteesta: http://en.wikiquote.org/wiki/<title>
type_a_word=Kirjoita sana tai lause
guten:type_a_word=Kirjoita kirja tai tekijä
no_results=Ei hakutuloksia
searching=etsitään...
select_wiki=Valitse tietosanakirja
history_title=Historia
no_history=Ei historiaa
please_wait=Odota ...
clear_history=Tyhjennä historia
yes=Kyllä
no=Ei
protection=Jotkut Wikipedia-artikkelit eivät ehkä sovi alaikäisille. Aseta salasanasuojaus.
guten:protection=Jotkut kirjat eivät ehkä sovi alaikäisille. Aseta salasanasuojaus.
restricted=Tämä merkintä ei ehkä sovi alaikäisille. Aseta salasanasuojaus.
set_password=Aseta salasana
ok=valmis
set_filter=Suodatuksen ollessa PÄÄLLÄ salasana vaaditaan rajoitettuun artikkeliin pääsemiseksi.
keep_filter_on=Pidä suodatus PÄÄLLÄ
keep_filter_off=POISTA suodatus
filter_options=Suodatinvalitsimet
turn_filter_on=Laita suodatus PÄÄLLE
turn_filter_off=POISTA suodatus
change_password=Vaihda salasana
re_enter_password=Kirjoita salasana uudelleen
re_enter_new_password=Kirjoita salasana uudelleen
passwords_not_match=Salasanat eivät täsmää
enter_old_password=Anna vanha salasana
enter_password=Anna salasana
try_again=Virhe. Yritä uudelleen.
enter_new_password=Anna uusi salasana
parental_controls=Käytönvalvonta
r=K
Something went wrong with that request. Please try again.