Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

56 lines (54 sloc) 4.075 kb
# Messages for Catalan (català)
# Exported from translatewiki.net
# Author: Aleator
# Author: BroOk
# Author: Pitort
# Author: SMP
# Author: Toniher
wiki_name=Català...
appro:wiki_name=Appropedia
books:wiki_name=Llibres
dict:wiki_name=Diccionari
guten:wiki_name=Projecte Gutenberg
how:wiki_name=WikiHow
pedia:wiki_name=Wikipedia Català
quote:wiki_name=Dites
hitch:wiki_name=Hitchwiki
license_text=El text està disponible sota la llicència de Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual i pot ser reutilitzat lliurement sota els termes de la mateixa. Vegeu: Text de la Llicència [CC-BY-SA] i [Termes d'ús] per a especificacions addicionals que s'hi poden aplicar. L'article original es troba disponible a: http://ca.wikipedia.org/wiki/<title>
appro:license_text=El text està disponible sota la llicència Creative Commons Atribució/Compartir-igual i pot ser reutilitzat lliurement sota els mateixos termes d'aquesta llicència. Vegeu: Text de la Llicència [CC-BY-SA] i [Termes d'ús] per veure els termes addicionals que es poden aplicar. L'article original està disponible a http://www.appropedia.org/Appropedia:Copyrights
dict:license_text=El text està disponible sota la Llicència de Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual i pot ser reutilitzat lliurement sota els termes de la mateixa. Vegeu: Text de la Llicència [CC-BY-SA] i [Termes d'ús] per especificacions addicionals que s'hi poden aplicar. L'article original es troba disponible a: http://ca.wiktionary.org/wiki/<title>
guten:license_text=Vegeu també: [Llista alfabètica d'autors], [llista de llibreries]. Els drets d'autor de la majoria d'aquests llibres han expirat als Estats Units d'Amèrica. (poden estar encara sotmesos a tals drets en altres països). D'aquesta manera, tothom pot fer còpies parcials o totals d'aquestes obres. Per a més detalls, consulteu http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
how:license_text=El text està disponible sota la llicència Creative Commons Atribució/Compartir-igual i pot ser reutilitzat lliurement sota els mateixos termes d'aquesta llicència. Vegeu: Text de la Llicència [CC-BY-SA] i [Termes d'ús] per veure els termes addicionals que es poden aplicar. L'article original està disponible a http://www.wikihow.com/wikiHow:Creative-Commons
quote:license_text=El text està disponible sota la Llicència de Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual i pot ser reutilitzat lliurement sota els termes de la mateixa. Vegeu: Text de la Llicència [CC-BY-SA] i [Termes d'ús] per a especificacions addicionals que s'hi poden aplicar. L'article original es troba disponible a: http://ca.wikiquote.org/wiki/<title>
type_a_word=Escriviu una paraula o una frase
guten:type_a_word=Introduïu un llibre o autor
no_results=No s'ha trobat cap resultat
searching=s'està cercant...
select_wiki=Selecció d'enciclopèdia
history_title=Historial
no_history=Sense historial
please_wait=Espereu...
clear_history=Neteja l'historial
yes=Sí
no=No
protection=Algunes entrades de la Viquipèdia poden no ser adequades per a menors. Establiu una contrasenya per protegir-los.
guten:protection=Alguns llibres poden no ser aconsellables per a menors. Definiu una contrasenya de protecció.
restricted=L'entrada pot no ser adequada per a menors. Establiu una contrasenya per protegir-los.
set_password=Estableix una contrasenya
ok=d'acord
set_filter=Amb el filtratge activat, en accedir als articles restringits es demana contrasenya.
keep_filter_on=Mantingues el filtratge activat
keep_filter_off=Mantingues el filtratge desactivat
filter_options=Opcions de filtratge
turn_filter_on=Activa el filtre
turn_filter_off=Desactiva el filtre
change_password=Canvia la contrasenya
re_enter_password=Torneu a introduir la contrasenya
re_enter_new_password=Torneu a introduir la contrasenya
passwords_not_match=Les contrasenyes no coincideixen
enter_old_password=Introduïu la contrasenya antiga
enter_password=Introduïu la contrasenya
try_again=Errònia. Torneu-ho a provar.
enter_new_password=Introduïu una nova contrasenya
parental_controls=Controls parentals
r=R
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.