Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
47 lines (45 sloc) 3.17 KB
# Messages for Lithuanian (lietuvių)
# Exported from translatewiki.net
# Author: Matasg
wiki_name=Lietuvių...
books:wiki_name=Knygos
dict:wiki_name=Žodynas
guten:wiki_name=Gutenbergo projektas
pedia:wiki_name=Wikipedia Lietuvių kalba
quote:wiki_name=Citatos
license_text=Tekstas pateikiamas pagal Creative Commons Attribution/Share-Alike licenciją ir gali būti laisvai panaudotas kitoms reikmėms pagal tos licencijos sąlygas. Perskaitykite [CC-BY-SA] licencijos tekstą bei [naudojimosi sąlygas], norėdami sužinoti daugiau apie papildomas sąlygas, kurios gali būti taikomos. Originalų straipsnį rasite: http://lt.wikipedia.org/wiki/<title>
dict:license_text=Tekstas pateikiamas pagal Creative Commons Attribution/Share-Alike licenciją ir gali būti laisvai panaudotas kitoms reikmėms pagal tos licencijos sąlygas. Perskaitykite [CC-BY-SA] licencijos tekstą bei [naudojimosi sąlygas], norėdami sužinoti daugiau apie papildomas sąlygas, kurios gali būti taikomos. Originalų straipsnį rasite: http://lt.wiktionary.org/wiki/<title>
guten:license_text=Daugiau: [Alfabetinis autorių sąrašas], [Knygų lentynų sąrašas]. Daugumai knygų Jungtinėse Amerikos Valstijose autoriaus teisės yra pasibaigusios. (Knygos vis dar gali būti saugomos autorių teisių kitose šalyse). Taigi kiekvienas gali šiuos darbus kopijuoti pažodžiui arba ne pažodžiui. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
quote:license_text=Tekstas pateikiamas pagal Creative Commons Attribution/Share-Alike licenciją ir gali būti laisvai panaudotas kitoms reikmėms pagal tos licencijos sąlygas. Perskaitykite [CC-BY-SA] licencijos tekstą bei [naudojimosi sąlygas], norėdami sužinoti daugiau apie papildomas sąlygas, kurios gali būti taikomos. Originalų straipsnį rasite: http://lt.wikiquote.org/wiki/<title>
type_a_word=Įveskite žodį ar frazę
guten:type_a_word=Įveskite knygą arba autorių
no_results=Įrašų nerasta
searching=ieškoma...
select_wiki=Pasirinkite enciklopediją
history_title=Istorija
no_history=Nėra istorijos
please_wait=Prašome palaukti ...
clear_history=Išvalyti istoriją
yes=Taip
no=Ne
protection=Kai kurie Wikipedia įrašai gali būti netinkami nepilnamečiams. Prašome nustatyti apsaugos slaptažodį.
guten:protection=Kai kurios knygos gali būti netinkamos nepilnamečiams. Prašome nustatyti apsaugos slaptažodį.
restricted=Šis įrašas gali būti netinkamas nepilnamečiams. Prašome nustatyti apsaugos slaptažodį.
set_password=Slaptažodžio nustatymas
ok=gerai
set_filter=Jei įjungtas filtravimas, reikia įvesti slaptažodį, radus draudžiamų įrašų.
keep_filter_on=Filtras ĮJUNGTAS
keep_filter_off=Filtras IŠJUNGTAS
filter_options=Filtro nustatymai
turn_filter_on=Įjungti filtrą
turn_filter_off=Išjungti filtrą
change_password=Slaptažodžio keitimas
re_enter_password=Dar kartą įveskite slaptažodį
re_enter_new_password=Dar kartą įveskite naują slaptažodį
passwords_not_match=Slaptažodžiai nesutampa
enter_old_password=Įveskite seną slaptažodį
enter_password=Įveskite slaptažodį
try_again=Neteisingai. Bandykite dar kartą.
enter_new_password=Įveskite naują slaptažodį
parental_controls=Tėvų kontrolė
r=S
Something went wrong with that request. Please try again.