Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

42 lines (40 sloc) 1.923 kb
# Messages for Serbo-Croatian (srpskohrvatski / српскохрватски)
# Exported from translatewiki.net
# Author: OC Ripper
wiki_name=Srpskohrvatski...
books:wiki_name=Knjige
dict:wiki_name=Rječnik
guten:wiki_name=Projekt Gutenberg
pedia:wiki_name=Wikipedia na srpskohrvatskom
quote:wiki_name=Citati
license_text=Tekst je dostupan pod licencom Creative Commons Imenovanje/Dijeli pod istim uvjetima i može se slobodno koristiti dalje pod uvjetima te licence. Vidi: Tekst [CC-BY-SA] licence i [Uvjeti korištenja] za dodatne uvjete koji se mogu primjenjivati. Izvorni članak dostupan je na: http://en.wikipedia.org/wiki/<title>
type_a_word=Upišite riječ ili frazu
no_results=Nema rezultata.
searching=traženje…
select_wiki=Izbor enciklopedije
history_title=Historija
no_history=Nema historije
please_wait=Molimo pričekajte...
clear_history=Očisti historiju
yes=Da
no=Ne
protection=Neki Wikipedijini unosi možda nisu prikladni za maloljetnike. Molimo Vas da postavite lozinku za zaštitu.
guten:protection=Neki Wikipedijini unosi možda nisu prikladni za maloljetnike. Molimo Vas da postavite lozinku za zaštitu.
restricted=Ovaj unos možda nije pogodan za maloljetnike. Molimo Vas da postavite lozinku radi zaštite.
set_password=Postavite lozinku
ok=U redu
set_filter=S uključenim filterom je lozinka obavezna za pristupanje ograničenim člancima.
keep_filter_on=Ostavi uključen filter
keep_filter_off=Ostavi isključen filter
filter_options=Postavke filtera
turn_filter_on=Uključite filter
turn_filter_off=Isključite filter
change_password=Promijeni lozinku
re_enter_password=Ponovno unesite lozinku
re_enter_new_password=Ponovno unesite novu lozinku
passwords_not_match=Lozinke se ne poklapaju
enter_old_password=Unesite staru lozinku
enter_password=Unesite lozinku
try_again=Pogrešno. Molimo vas da pokušate ponovo.
enter_new_password=Unesite novu lozinku
parental_controls=Roditeljski nadzor
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.