Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
47 lines (45 sloc) 3.25 KB
# Messages for Hawaiian (Hawai`i)
# Exported from translatewiki.net
# Author: Kolonahe
wiki_name=ʻŌlelo Pelekānia
books:wiki_name=Puke
dict:wiki_name=Puke Wehewehe
guten:wiki_name=Papa Hana Gutenberg
pedia:wiki_name=Wikipikia ʻŌlelo Pelekānia
quote:wiki_name=Puanaʻī
license_text=Aia ke kikokikona i loko o ke Creative Commons Attribution/Share-Alike License a hike ke hoʻohana hou ma loko o kēlā laikini. ʻIke i: Kikokikona o ka [CC-CY-SA] laikini a me [Nā Meaʻaelike Hana] no nā mea kikoʻī ʻē aʻe e pili paha. Aia ka ʻatikala ʻoiaʻiʻo ma: http://en.wikipedia.org/wiki/<title>
dict:license_text=Aia ke kikokikona i loko o ke Creative Commons Attribution/Share-Alike License a hike ke hoʻohana hou ma loko o kēlā laikini. ʻIke i: Kikokikona o ka [CC-CY-SA] laikini a me ka [Nā Meaʻaelike Hana] no nā mea kikoʻī ʻē aʻe e pili paha. Aia ka ʻatikala ʻoiaʻiʻo ma: http://en.wikipedia.org/wiki/<title>
guten:license_text=ʻIke nō hoʻi: [Helu Pīʻapa o Nā Mea Kākau], [Helu o Nā Hakakau Puke]. Ua pau ʻia ka palapala hoʻokuleana o ka nui o kēia mau puke i loko o ʻAmelika. (Hana paha i nā lāhui ʻē aʻe i ka palapala hoʻokulean i kēia manawa). No laila, Hana i nā kope haʻi e like lea me ka mea i lohe ʻia a i ʻole hana ʻole no kēia mau hana. No nā kikoʻī, hele i: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
quote:license_text=Aia ke kikokikona i loko o ke Creative Commons Attribution/Share-Alike License a hike ke hoʻohana hou ma loko o kēlā laikini. ʻIke i: Kikokikona o ka [CC-CY-SA] laikini a me ka [Nā Meaʻaelike Hana] no nā mea kikoʻī ʻē aʻe e pili paha. Aia ka ʻatikala ʻoiaʻiʻo ma: http://en.wikipedia.org/wiki/<title>
type_a_word=Kikokiko i kekahi Huaʻolelo a i ʻole Māmalaʻōlelo
guten:type_a_word=Kikokiko i kekahi puke a i ʻole mea kākau
no_results=ʻAʻohe me i ʻimi ʻia
searching=Ke ʻimi nei...
select_wiki=Koho i ka puke hōʻike pōkole no kēlā me kēia mea
history_title=Mōʻaukala
no_history=ʻAʻohe mōʻaukala
please_wait=E kali ke ʻoluʻolu...
clear_history=Holoi i ka Mōʻaukala
yes=ʻAe
no=ʻAʻole
protection=ʻO kekahi o nā ʻaoʻao mai Wikipikia, ʻaʻole maikaʻi no nā keiki. E ʻoluʻolu, hoʻohana i kekahi ʻōlelo hūnā no ka palena
guten:protection=ʻO kekahi o nā puke, ʻaʻole maikaʻi no nā keiki. E ʻoluʻolu, hoʻohana i kekahi ʻōlelo hūnā no ka palena.
restricted=ʻO kēia ʻaoʻao, ʻaʻole maikaʻi paha no nā keiki. E ʻoluʻolu, hoʻohana i kekahi ʻōlelo hūnā no ka palena
set_password=Hana ʻŌlelo Hūnā
ok=Hiki
set_filter=Me ka hoʻā ʻana o ke kānana, konokono kekahi ʻōlelo hūnā i kou helena i nā wahi ʻaoʻao pale keiki
keep_filter_on=Hoʻā wale ke Kānana
keep_filter_off=Hoʻopio wale ke Kānana
filter_options=Kānana makemake
turn_filter_on=Hoʻohana ke Kānana
turn_filter_off=Hoʻopio ke Kānana
change_password=Hoʻololi i ka ʻōlelo hūnā
re_enter_password=Kikokiko hou i ka ʻōlelo hūnā
re_enter_new_password=Kikokiko hou i ka ʻōlelo hūnā hou
passwords_not_match=ʻAʻole like nā ʻōlelo hūnā ʻelua
enter_old_password=Kikokiko i ka ʻōlelo hūnā kahiko
enter_password=Kikokiko i ka 'ōlelo hūnā
try_again=Hewa. E ʻoluʻolu, hana hou.
enter_new_password=Kikokiko i ka ʻōlelo hūnā hou
parental_controls=Hoʻoholo Pale Keiki
r=KP
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.