Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

47 lines (45 sloc) 3.326 kb
# Messages for Hawaiian (Hawai`i)
# Exported from translatewiki.net
# Author: Kolonahe
wiki_name=ʻŌlelo Pelekānia
books:wiki_name=Puke
dict:wiki_name=Puke Wehewehe
guten:wiki_name=Papa Hana Gutenberg
pedia:wiki_name=Wikipikia ʻŌlelo Pelekānia
quote:wiki_name=Puanaʻī
license_text=Aia ke kikokikona i loko o ke Creative Commons Attribution/Share-Alike License a hike ke hoʻohana hou ma loko o kēlā laikini. ʻIke i: Kikokikona o ka [CC-CY-SA] laikini a me [Nā Meaʻaelike Hana] no nā mea kikoʻī ʻē aʻe e pili paha. Aia ka ʻatikala ʻoiaʻiʻo ma: http://en.wikipedia.org/wiki/<title>
dict:license_text=Aia ke kikokikona i loko o ke Creative Commons Attribution/Share-Alike License a hike ke hoʻohana hou ma loko o kēlā laikini. ʻIke i: Kikokikona o ka [CC-CY-SA] laikini a me ka [Nā Meaʻaelike Hana] no nā mea kikoʻī ʻē aʻe e pili paha. Aia ka ʻatikala ʻoiaʻiʻo ma: http://en.wikipedia.org/wiki/<title>
guten:license_text=ʻIke nō hoʻi: [Helu Pīʻapa o Nā Mea Kākau], [Helu o Nā Hakakau Puke]. Ua pau ʻia ka palapala hoʻokuleana o ka nui o kēia mau puke i loko o ʻAmelika. (Hana paha i nā lāhui ʻē aʻe i ka palapala hoʻokulean i kēia manawa). No laila, Hana i nā kope haʻi e like lea me ka mea i lohe ʻia a i ʻole hana ʻole no kēia mau hana. No nā kikoʻī, hele i: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
quote:license_text=Aia ke kikokikona i loko o ke Creative Commons Attribution/Share-Alike License a hike ke hoʻohana hou ma loko o kēlā laikini. ʻIke i: Kikokikona o ka [CC-CY-SA] laikini a me ka [Nā Meaʻaelike Hana] no nā mea kikoʻī ʻē aʻe e pili paha. Aia ka ʻatikala ʻoiaʻiʻo ma: http://en.wikipedia.org/wiki/<title>
type_a_word=Kikokiko i kekahi Huaʻolelo a i ʻole Māmalaʻōlelo
guten:type_a_word=Kikokiko i kekahi puke a i ʻole mea kākau
no_results=ʻAʻohe me i ʻimi ʻia
searching=Ke ʻimi nei...
select_wiki=Koho i ka puke hōʻike pōkole no kēlā me kēia mea
history_title=Mōʻaukala
no_history=ʻAʻohe mōʻaukala
please_wait=E kali ke ʻoluʻolu...
clear_history=Holoi i ka Mōʻaukala
yes=ʻAe
no=ʻAʻole
protection=ʻO kekahi o nā ʻaoʻao mai Wikipikia, ʻaʻole maikaʻi no nā keiki. E ʻoluʻolu, hoʻohana i kekahi ʻōlelo hūnā no ka palena
guten:protection=ʻO kekahi o nā puke, ʻaʻole maikaʻi no nā keiki. E ʻoluʻolu, hoʻohana i kekahi ʻōlelo hūnā no ka palena.
restricted=ʻO kēia ʻaoʻao, ʻaʻole maikaʻi paha no nā keiki. E ʻoluʻolu, hoʻohana i kekahi ʻōlelo hūnā no ka palena
set_password=Hana ʻŌlelo Hūnā
ok=Hiki
set_filter=Me ka hoʻā ʻana o ke kānana, konokono kekahi ʻōlelo hūnā i kou helena i nā wahi ʻaoʻao pale keiki
keep_filter_on=Hoʻā wale ke Kānana
keep_filter_off=Hoʻopio wale ke Kānana
filter_options=Kānana makemake
turn_filter_on=Hoʻohana ke Kānana
turn_filter_off=Hoʻopio ke Kānana
change_password=Hoʻololi i ka ʻōlelo hūnā
re_enter_password=Kikokiko hou i ka ʻōlelo hūnā
re_enter_new_password=Kikokiko hou i ka ʻōlelo hūnā hou
passwords_not_match=ʻAʻole like nā ʻōlelo hūnā ʻelua
enter_old_password=Kikokiko i ka ʻōlelo hūnā kahiko
enter_password=Kikokiko i ka 'ōlelo hūnā
try_again=Hewa. E ʻoluʻolu, hana hou.
enter_new_password=Kikokiko i ka ʻōlelo hūnā hou
parental_controls=Hoʻoholo Pale Keiki
r=KP
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.