Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

53 lines (51 sloc) 4.185 kb
# Messages for Romanian (română)
# Exported from translatewiki.net
# Author: Minisarm
# Author: Strainu
wiki_name=Română...
appro:wiki_name=Appropedia
books:wiki_name=Manuale
dict:wiki_name=Dicționar
guten:wiki_name=Proiectul Gutenberg
how:wiki_name=WikiHow
pedia:wiki_name=Wikipedia Română
quote:wiki_name=Citate
hitch:wiki_name=Hitchwiki
license_text=Textul este disponibil sub licența Creative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice și poate fi reutilizat fără obligații, în conformitate cu termenii acesteia. Vedeți textul licenței [CC-BY-SA] și [Termenii de utilizare] pentru eventualele clauze suplimentare. Articolul original este disponibil la adresa: http://ro.wikipedia.org/wiki/<title>
appro:license_text=Textul este disponibil sub licența Creative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice și poate fi reutilizat fără obligații, în conformitate cu termenii acesteia. Vedeți textul licenței [CC-BY-SA] și [Termenii de utilizare] pentru eventualele clauze suplimentare. Articolul original este disponibil la adresa: http://www.appropedia.org/Appropedia:Copyrights
dict:license_text=Textul este disponibil sub licența Creative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice și poate fi reutilizat fără obligații, în conformitate cu termenii acesteia. Vedeți textul licenței [CC-BY-SA] și [Termenii de utilizare] pentru eventualele clauze suplimentare. Articolul original este disponibil la adresa: http://ro.wiktionary.org/wiki/<title>
guten:license_text=Vedeți și: [Lista alfabetică a autorilor], [Lista rafturilor cu cărți]. Drepturile de autor asupra majorității cărților au expirat în Statele Unite. (Totuși, aceste drepturi ar putea fi încă valabile în alte țări). În concluzie, oricine poate efectua copii (integrale sau parțiale) ale acestor lucrări. Pentru detalii, vizitați: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
how:license_text=Textul este disponibil sub licența Creative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice și poate fi reutilizat fără obligații, în conformitate cu termenii acesteia. Vedeți textul licenței [CC-BY-SA] și [Termenii de utilizare] pentru eventualele clauze suplimentare. Articolul original este disponibil la adresa: http://www.wikihow.com/wikiHow:Creative-Commons
quote:license_text=Textul este disponibil sub licența Creative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice și poate fi reutilizat fără obligații, în conformitate cu termenii acesteia. Vedeți textul licenței [CC-BY-SA] și [Termenii de utilizare] pentru eventualele clauze suplimentare. Articolul original este disponibil la adresa: http://ro.wikiquote.org/wiki/<title>
type_a_word=Tastați un cuvânt sau o frază
guten:type_a_word=Introduceți numele unei cărți sau un autor
no_results=Nu s-au găsit rezultate
searching=se caută…
select_wiki=Alegeți enciclopedia
history_title=Istoric
no_history=Nu există istoric
please_wait=Vă rugăm să așteptați...
clear_history=Ștergere istoric
yes=Da
no=Nu
protection=Unele articole de la Wikipedia ar putea fi nepotrivite pentru minori. Vă rugăm să setați o parolă pentru protecția conținutului.
guten:protection=Anumite cărți pot fi nepotrivite pentru minori. Vă rugăm să setați o parolă pentru protecție.
restricted=Această intrare nu este potrivită pentru minori. Vă rugăm să setați o parolă pentru protecția conținutului.
set_password=Setați parola
ok=ok
set_filter=Cu filtrarea activată, este necesară o parolă pentru a accesa articolele restricționate.
keep_filter_on=Păstrează filtrul PORNIT
keep_filter_off=Păstrează filtrul OPRIT
filter_options=Opțiuni de filtrare
turn_filter_on=Pornește filtrul
turn_filter_off=Oprește filtrul
change_password=Schimbă parola
re_enter_password=Reintroduceți parola
re_enter_new_password=Reintroduceți noua parolă
passwords_not_match=Parolele nu sunt identice
enter_old_password=Introduceți vechea parolă
enter_password=Introduceți parola
try_again=Greșită. Vă rugăm să reîncercați
enter_new_password=Introduceți noua parolă
parental_controls=Control parental
r=R (18*)
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.