Browse files

Localisation updates from http://translatewiki.net.

  • Loading branch information...
1 parent fef3bba commit 4a4cecbdad6bf982143301866432c0c5d6aa80b9 @siebrand siebrand committed Oct 15, 2012
Showing with 7 additions and 4 deletions.
  1. +1 −0 XML-Licenses/gsw/wiki.nls
  2. +3 −2 XML-Licenses/kab/wiki.nls
  3. +3 −2 XML-Licenses/sl/wiki.nls
View
1 XML-Licenses/gsw/wiki.nls
@@ -11,6 +11,7 @@ guten:wiki_name=Project Gutenberg
how:wiki_name=WikiHow
pedia:wiki_name=Alemannischi Wikipedia
quote:wiki_name=Zitat
+hitch:wiki_name=Hitchwiki
license_text=Dää Text isch unter dr "Creative Commons Attribution/Share-Alike License" verfiegbar un cha unter sällene Bedingige frej brucht wäre. Lueg au: Text vu dr [CC-BY-SA]-Lizänz un di zuesätzlige Benutzigsbedingige, wu au villicht zuedräffe chennte. Dr Orginaltext isch verfiegbar bi: http://als.wikipedia.org/wiki/<title>
appro:license_text=Dää Text isch unter dr "Creative Commons Attribution/Share-Alike License" verfiegbar un cha unter sällene Bedingige frej brucht wäre. Lueg au: Text vu dr [CC-BY-SA]-Lizänz un di zuesätzlige Benutzigsbedingige, wu au villicht zuedräffe chennte. Dr Orginaltext isch verfiegbar bi: http://www.appropedia.org/Appropedia:Urheberrechte
dict:license_text=Dää Text isch unter dr "Creative Commons Attribution/Share-Alike License" verfiegbar un cha unter sällene Bedingige frej brucht wäre. Lueg au: Text vu dr [CC-BY-SA]-Lizänz un di zuesätzlige Benutzigsbedingige, wu au villicht zuedräffe chennte. Dr Orginaltext isch verfiegbar bi: http://de.wiktionary.org/wiki/<title>
View
5 XML-Licenses/kab/wiki.nls
@@ -1,12 +1,13 @@
# Messages for Kabyle (Taqbaylit)
# Exported from translatewiki.net
# Author: Amazigh84
+# Author: Mmistmurt
wiki_name=Taglizit...
books:wiki_name=Idlisen
-dict:wiki_name=Amawal
+dict:wiki_name=Wikamawal
how:wiki_name=WikiHow
pedia:wiki_name=Wikipidya s teqbaylit
quote:wiki_name=Inzan
hitch:wiki_name=Hitchwiki
-license_text=Aḍris yella ddaw turagt Creative Commons Attribution / Tzemrem ad tqedcem yis akken iwen teǧǧa turagt, walit: Aḍris n [CC-BY-SA] d [tiwtilin useqdec] i tmerna n wawalen i tzemrem ad tarnum. Amagrad unṣib yella deg tansiwt : http://fr.wikipedia.org/wiki/<title>
+license_text=Aḍris yella ddaw turagt Creative Commons Attribution / Tzemrem ad tqedcem yis akken iwen teǧǧa turagt, walit: Aḍris n [CC-BY-SA] d [tiwtilin useqdec] i tmerna n wawalen i tzemrem ad tarnum. Amagrad unṣib yella deg tansiwt : http://kab.wikipedia.org/wiki/<title>
View
5 XML-Licenses/sl/wiki.nls
@@ -1,6 +1,7 @@
# Messages for Slovenian (slovenščina)
# Exported from translatewiki.net
# Author: Dbc334
+# Author: Eleassar
wiki_name=Angleščina ...
books:wiki_name=Knjige
@@ -10,9 +11,9 @@ how:wiki_name=WikiKako
pedia:wiki_name=Angleška Wikipedija
quote:wiki_name=Navedki
license_text=Besedilo je na voljo pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji in ga lahko prosto ponovno uporabite pod pogoji dovoljenja. Glej: Besedilo dovoljenja [CC-BY-SA] in [Pogoje uporabe] za dodatne pogoje, ki so morda v veljavi. Izvirni članek je na voljo na: http://en.wikipedia.org/wiki/<title>
-dict:license_text=Besedilo je na voljo pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji in ga lahko prosto ponovno uporabite pod pogoji dovoljenja. Glej: Besedilo dovoljenja [CC-BY-SA] in [Pogoje uporabe] za dodatne pogoje, ki so morda v veljavi. Izvirni članek je na voljo na: http://en.wiktionary.org/wiki/<title>
+dict:license_text=Besedilo je na razpolago pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji in ga pod pogoji licence lahko prosto uporabljate. Dodatni pogoji, ki morda veljajo, so opisani na straneh: Besedilo licence [CC-BY-SA] in [Pogoji uporabe]. Izvorni članek je dostopen na naslovu: http://en.wiktionary.org/wiki/<title>
guten:license_text=Glej tudi: [Abecedni seznam avtorjev], [Seznam knjižnih polic]. Avtorske pravice so v Združenih državah Amerike za večino teh knjig potekle. (Morda so še vedno avtorsko zaščitene v drugih državah.) Zato lahko vsakdo izdeluje dobesedne ali prirejene kopije teh del. Za podrobnosti glej: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
-quote:license_text=Besedilo je na voljo pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji in ga lahko prosto ponovno uporabite pod pogoji dovoljenja. Glej: Besedilo dovoljenja [CC-BY-SA] in [Pogoje uporabe] za dodatne pogoje, ki so morda v veljavi. Izvirni članek je na voljo na: http://en.wikiquote.org/wiki/<title>
+quote:license_text=Besedilo je na razpolago pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji in ga lahko v skladu s pogoji licence prosto uporabljate. Dodatni pogoji, ki morda veljajo, so opisani na straneh: Besedilo dovoljenja [CC-BY-SA] in [Pogoji uporabe]. Izvorni članek je dostopen na naslovu: http://en.wikiquote.org/wiki/<title>
type_a_word=Vnesite besedo ali besedno zvezo
guten:type_a_word=Vnesite knjigo ali avtorja
no_results=Najden ni bil noben vnos

0 comments on commit 4a4cecb

Please sign in to comment.