Skip to content
Browse files

Localisation updates from http://translatewiki.net.

  • Loading branch information...
1 parent 4fa5a4c commit 926f2aed104524d6187a6eb097d57bf2fd3e2d8e @siebrand siebrand committed Sep 1, 2012
Showing with 8 additions and 0 deletions.
  1. +5 −0 XML-Licenses/eo/wiki.nls
  2. +3 −0 XML-Licenses/fa/wiki.nls
View
5 XML-Licenses/eo/wiki.nls
@@ -1,16 +1,21 @@
# Messages for Esperanto (Esperanto)
# Exported from translatewiki.net
# Author: Mihxil
+# Author: Objectivesea
wiki_name=Esperanto...
+appro:wiki_name=Taŭgopedio
books:wiki_name=Libroj
dict:wiki_name=Vortaro
guten:wiki_name=Projekto Gutenberg
+how:wiki_name=WikiHow
pedia:wiki_name=Vikipedio Esperanta
quote:wiki_name=Citaĵoj
license_text=Tiu ĉi teksto haveblas je la permesilo Creative Commons/Dividi-similaĵojn kaj povas esti libere reuzata je la kondiĉoj de tiu permesilo. Vidu tekston de la permesilo [CC-BY-SA] kaj [Uzkondiĉoj] por la kromaj kondiĉoj kiuj eble efikas. La originala artikolo troveblas je: http://en.wikipedia.org/wiki/<title>
+appro:license_text=Tiu ĉi teksto haveblas je la permesilo Creative Commons/Dividi-similaĵojn kaj povas esti libere reuzata je la kondiĉoj de tiu permesilo. Vidu tekston de la permesilo [CC-BY-SA] kaj [Uzkondiĉoj] por la kromaj kondiĉoj kiuj eble efikas. La originala artikolo troveblas je: http://www.appropedia.org/Appropedia:Copyrights
dict:license_text=Tiu ĉi teksto haveblas je la permesilo Creative Commons/Dividi-similaĵojn kaj povas esti libere reuzata je la kondiĉoj de tiu permesilo. Vidu tekston de la permesilo [CC-BY-SA] kaj [Uzkondiĉoj] por la kromaj kondiĉoj kiuj eble efikas. La originala artikolo troveblas je: http://en.wiktionary.org/wiki/<title>
guten:license_text=Vidu ankaŭ [Alfabetan liston de aŭtoroj], [Liston de librobretoj]. La kopirajto por la plimulto el tiuj ĉi libroj estas senvalidiĝinta en Usono. (Estas eble ke en aliaj landoj la kopirajto ankoraŭ validas). Do ĉiuj rajtas laŭlitere aŭ nelaŭlitere kopii tiujn ĉi verkojn. Pliajn detalojn trovu je: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
+how:license_text=Tiu ĉi teksto haveblas je la permesilo Creative Commons/Dividi-similaĵojn kaj povas esti libere reuzata je la kondiĉoj de tiu permesilo. Vidu tekston de la permesilo [CC-BY-SA] kaj [Uzkondiĉoj] por la kromaj kondiĉoj kiuj eble efikas. La originala artikolo troveblas je: http://www.wikihow.com/wikiHow:Creative-Commons
quote:license_text=Tiu ĉi teksto haveblas je la permesilo Creative Commons/Dividi-similaĵojn kaj povas esti libere reuzata je la kondiĉoj de tiu permesilo. Vidu tekston de la permesilo [CC-BY-SA] kaj [Uzkondiĉoj] por la kromaj kondiĉoj kiuj eble efikas. La originala artikolo troveblas je: http://en.wikiquote.org/wiki/<title>
type_a_word=Tajpu vorton aŭ frazon
guten:type_a_word=Tajpu libron aŭ aŭtoron
View
3 XML-Licenses/fa/wiki.nls
@@ -4,6 +4,7 @@
# Author: Mjbmr
# Author: Reza1615
# Author: ZxxZxxZ
+# Author: پسر یاس
wiki_name=فارسی...
appro:wiki_name=اپروپدیا
@@ -14,8 +15,10 @@ how:wiki_name=ویکی‌چگونه
pedia:wiki_name=ویکی‌پدیای فارسی
quote:wiki_name=گفتاورد
license_text=متن تحت مجوز کرییتیو کامانز Attribution/Share-Alike در دسترس است و می‌تواند به طور آزادانه تحت شرایط مجوز مورد استفاده مجدد قرار گیرد. برای اطلاع از شرایط مجوز [کرییتیو کامانز] را ببینید. اصل مقاله در http://fa.wikipedia.org/wiki/<title> در دسترس است.
+appro:license_text=متن تحت مجوز کرییتیو کامانز Attribution/Share-Alike در دسترس است و می‌تواند به طور آزادانه تحت شرایط مجوز مورد استفاده مجدد قرار گیرد. برای اطلاع از شرایط مجوز [کرییتیو کامانز] را ببینید. اصل مقاله در http://fa.wikipedia.org/wiki/<title> در دسترس است.
dict:license_text=متن تحت مجوز کرییتیو کامانز Attribution/Share-Alike در دسترس است و می‌تواند به طور آزادانه تحت شرایط مجوز مورد استفاده مجدد قرار گیرد. برای اطلاع از شرایط مجوز [کرییتیو کامانز] را ببینید. اصل سرواژه در http://fa.wiktionary.org/wiki/<title> در دسترس است.
guten:license_text=همچنین ببینید: [Alphabetical list of authors]، [List of bookshelves]. حق تکثیر بیشتر این کتاب‌ها در ایالات متحدهٔ آمریکا به پایان رسیده‌است. (ممکن است هنوز در کشورهای دیگر به پایان نرسیده باشند). بنابراین ممکن است هرکسی به صورت کلمه‌به‌کلمه و یا اقتباسی از آن‌ها نسخه برداری کنند. برای اطلاعات بیشتر بنگرید به: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
+how:license_text=متن تحت مجوز کرییتیو کامانز Attribution/Share-Alike در دسترس است و می‌تواند به طور آزادانه تحت شرایط مجوز مورد استفاده مجدد قرار گیرد. برای اطلاع از شرایط مجوز [کرییتیو کامانز] را ببینید. اصل گفتار در http://fa.wikiquote.org/wiki/<title> در دسترس است.
quote:license_text=متن تحت مجوز کرییتیو کامانز Attribution/Share-Alike در دسترس است و می‌تواند به طور آزادانه تحت شرایط مجوز مورد استفاده مجدد قرار گیرد. برای اطلاع از شرایط مجوز [کرییتیو کامانز] را ببینید. اصل گفتار در http://fa.wikiquote.org/wiki/<title> در دسترس است.
type_a_word=واژه یا عبارتی را بنویسید
guten:type_a_word=نام کتاب یا نویسنده را بنویسید

0 comments on commit 926f2ae

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.