Permalink
Browse files

Localisation updates from http://translatewiki.net.

  • Loading branch information...
1 parent dcd8301 commit cba7429ffcc9ee3284c60c441ef7ff5173febfc3 @siebrand siebrand committed Aug 19, 2012
Showing with 35 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 XML-Licenses/ga/wiki.nls
  2. +27 −0 XML-Licenses/lv/wiki.nls
  3. +3 −0 XML-Licenses/sk/wiki.nls
  4. +2 −0 XML-Licenses/tt-cyrl/wiki.nls
View
@@ -1,5 +1,8 @@
# Messages for Irish (Gaeilge)
# Exported from translatewiki.net
# Author: Erdemaslancan
+# Author: පසිඳු කාවින්ද
appro:wiki_name=Appropedia
+history_title=Stair
+no=Ní
View
@@ -2,10 +2,37 @@
# Exported from translatewiki.net
# Author: Papuass
+wiki_name=Angļu...
+appro:wiki_name=Appropedia
books:wiki_name=Grāmatas
dict:wiki_name=Vārdnīca
+guten:wiki_name=Project Gutenberg
+how:wiki_name=WikiHow
+pedia:wiki_name=Angliskā Vikipēdija
quote:wiki_name=Citāti
+license_text=Teksts ir pieejams saskaņā ar Creative Commons Attribution/Share-Alike licenci un var tikt brīvi izmantots atkārtoti saskaņā ar šo licenci. Apskatiet: [CC-BY-SA] licences tekstu un [Izmantošanas noteikumus], lai uzzinātu par papildus nosacījumiem. Sākotnējais raksts ir pieejams: http://en.wikipedia.org/wiki/<title>
+appro:license_text=Teksts ir pieejams saskaņā ar Creative Commons Attribution/Share-Alike licenci un var tikt brīvi izmantots atkārtoti saskaņā ar šo licenci. Apskatiet: [CC-BY-SA] licences tekstu un [Izmantošanas noteikumus], lai uzzinātu par papildus nosacījumiem. Sākotnējais raksts ir pieejams: http://www.appropedia.org/Appropedia:Copyrights
+dict:license_text=Teksts ir pieejams saskaņā ar Creative Commons Attribution/Share-Alike licenci un var tikt brīvi izmantots atkārtoti saskaņā ar šo licenci. Apskatiet: [CC-BY-SA] licences tekstu un [Izmantošanas noteikumus], lai uzzinātu par papildus nosacījumiem. Sākotnējais raksts ir pieejams: http://en.wiktionary.org/wiki/<title>
+how:license_text=Teksts ir pieejams saskaņā ar Creative Commons Attribution/Share-Alike licenci un var tikt brīvi izmantots atkārtoti saskaņā ar šo licenci. Apskatiet: [CC-BY-SA] licences tekstu un [Izmantošanas noteikumus], lai uzzinātu par papildus nosacījumiem. Sākotnējais raksts ir pieejams: http://www.wikihow.com/wikiHow:Creative-Commons
+quote:license_text=Teksts ir pieejams saskaņā ar Creative Commons Attribution/Share-Alike licenci un var tikt brīvi izmantots atkārtoti saskaņā ar šo licenci. Apskatiet: [CC-BY-SA] licences tekstu un [Izmantošanas noteikumus], lai uzzinātu par papildus nosacījumiem. Sākotnējais raksts ir pieejams: http://en.wikiquote.org/wiki/<title>
+type_a_word=Ierakstiet vārdu vai frāzi
+guten:type_a_word=Ievadiet grāmatu vai autoru
+searching=meklē...
+select_wiki=Izvēlieties enciklopēdiju
history_title=Vēsture
no_history=Nav vēstures
+please_wait=Lūdzu, uzgaidiet...
+clear_history=Notīrīt vēsturi
yes=Jā
no=Nē
+set_password=Uzstādīt paroli
+ok=labi
+change_password=Mainīt paroli
+re_enter_password=Atkārtoti ievadiet paroli
+re_enter_new_password=Ievadiet vēlreiz jauno paroli
+passwords_not_match=Paroles nesakrīt
+enter_old_password=Ievadiet veco paroli
+enter_password=Ievadiet paroli
+try_again=Nepareizi. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz.
+enter_new_password=Ievadiet jauno paroli
+parental_controls=Vecāku kontrole
View
@@ -1,5 +1,6 @@
# Messages for Slovak (slovenčina)
# Exported from translatewiki.net
+# Author: Kusavica
# Author: Lesny skriatok
# Author: Teslaton
# Author: Wizzard
@@ -13,8 +14,10 @@ how:wiki_name=WikiHow
pedia:wiki_name=Slovenská Wikipédia
quote:wiki_name=Citáty
license_text=Text je k dispozícii pod Creative Commons Attribution, Share-Alike a môže byť voľne opätovne použitý pod podmienkami tejto licencie. Pozri: Text licencie [CC-BY-SA] a [podmienky používania], ktoré obsahujú dodatkové podmienky. Pôvodný článok je k dispozícii na: http://sk.wikipedia.org/wiki/<title></title>
+appro:license_text=Text je k dispozícii pod Creative Commons Attribution, Share-Alike a môže byť voľne opätovne použitý pod podmienkami tejto licencie. Pozri: Text licencie [CC-BY-SA] a [podmienky používania], ktoré obsahujú dodatkové podmienky. Pôvodný článok je k dispozícii na: http://www.appropedia.org/Appropedia:Copyrights
dict:license_text=Text je k dispozícii pod Creative Commons Attribution, Share-Alike a môže byť voľne opätovne použitý pod podmienkami tejto licencie. Pozri: Text licencie [CC-BY-SA] a [podmienky používania], ktoré obsahujú dodatkové podmienky. Pôvodný článok je k dispozícii na: http://sk.wiktionary.org/wiki/<title></title>
guten:license_text=Pozri aj: [abecedný zoznam autorov] [zoznam knižníc]. Väčšina týchto kníh je v Spojených štátoch voľným dielom. (V iných krajinách môžu byť stále chránené autorským právom). Tieto diela teda môže ktokoľvek kopírovať a upravovať. Pre podrobnosti pozri: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
+how:license_text=Text je k dispozícii pod Creative Commons Attribution, Share-Alike a môže byť voľne opätovne použitý pod podmienkami tejto licencie. Pozri: Text licencie [CC-BY-SA] a [podmienky používania], ktoré obsahujú dodatkové podmienky. Pôvodný článok je k dispozícii na: http://www.wikihow.com/wikiHow:Creative-Commons
quote:license_text=Text je k dispozícii pod Creative Commons Attribution, Share-Alike a môže byť voľne opätovne použitý pod podmienkami tejto licencie. Pozri: Text licencie [CC-BY-SA] a [podmienky používania], ktoré obsahujú dodatkové podmienky. Pôvodný článok je k dispozícii na: http://sk.wikiquote.org/wiki/<title></title>
type_a_word=Zadajte slovo alebo frázu
guten:type_a_word=Napíšte knihu alebo autora
@@ -4,9 +4,11 @@
# Author: Ильнар
wiki_name=Татарча...
+appro:wiki_name=Appropedia
books:wiki_name=Дәреслек
dict:wiki_name=Сүзлек
guten:wiki_name="Гутенберг" проекты
+how:wiki_name=WikiHow
pedia:wiki_name=Википедия — Татарча
quote:wiki_name=Өзекләр җыентыгы
license_text=Текст Creative Commons Attribution/Share Alike лицензиясе буенча тарала һәм бу лицензия кысаларында ирекле кулланыла ала. [CC-BY-SA] һәм [Куллану шартлары]ның текстларын карагыз, аларда барлык өстәмә шартлар күрсәтелгән булырга мөмкин. Мәкаләнең оригиналы: http://en.wikipedia.org/wiki/<title>

0 comments on commit cba7429

Please sign in to comment.