Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

14144 lines (10990 sloc) 327.389 kb
# Finnish translations for Wine
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Wine\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.winehq.org\n"
"POT-Creation-Date: N/A\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-06 21:18+0300\n"
"Last-Translator: Lauri Kenttä <lauri.kentta@gmail.com>\n"
"Language-Team: none\n"
"Language: Finnish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: appwiz.rc:55
msgid "Install/Uninstall"
msgstr "Asenna/Poista"
#: appwiz.rc:58
msgid ""
"To install a new program from a floppy disk, CD-ROM drive, or your hard "
"drive, click Install."
msgstr ""
"Asentaaksesi uuden ohjelman levykkeeltä, CD-levyltä tai kovalevyltäsi "
"valitse Asenna."
#: appwiz.rc:59
msgid "&Install..."
msgstr "&Asenna..."
#: appwiz.rc:62
msgid ""
"The following software can be automatically removed. To remove a program or "
"to modify its installed components, select it from the list and click Modify/"
"Remove."
msgstr ""
"Seuraavat ohjelmat voi poistaa automaattisesti. Poistaaksesi ohjelman tai "
"muokataksesi sen asennusta valitse se listasta ja paina Muokkaa tai Poista."
#: appwiz.rc:64
msgid "&Support Information"
msgstr "&Tukitiedot"
#: appwiz.rc:65 regedit.rc:42 regedit.rc:87
msgid "&Modify..."
msgstr "&Muokkaa..."
#: appwiz.rc:66 appwiz.rc:42 cryptui.rc:343 msacm32.rc:37 winecfg.rc:191
#: winecfg.rc:228 wordpad.rc:245
msgid "&Remove"
msgstr "&Poista"
#: appwiz.rc:72
msgid "Support Information"
msgstr "Tukitietoja"
#: appwiz.rc:75 avifil32.rc:51 comctl32.rc:52 comdlg32.rc:226 comdlg32.rc:256
#: comdlg32.rc:299 comdlg32.rc:353 comdlg32.rc:392 comdlg32.rc:446
#: credui.rc:49 cryptui.rc:260 cryptui.rc:272 cryptui.rc:362 dinput.rc:43
#: ieframe.rc:93 localui.rc:41 localui.rc:54 mpr.rc:46 msacm32.rc:50
#: mshtml.rc:45 mshtml.rc:55 msvfw32.rc:33 oledlg.rc:55 oledlg.rc:87
#: serialui.rc:38 setupapi.rc:56 shell32.rc:273 shell32.rc:297 shell32.rc:319
#: shell32.rc:337 shlwapi.rc:41 user32.rc:77 user32.rc:95 wininet.rc:48
#: wininet.rc:68 winspool.rc:39 net.rc:44 notepad.rc:114 oleview.rc:159
#: oleview.rc:172 progman.rc:103 progman.rc:121 progman.rc:139 progman.rc:155
#: progman.rc:177 progman.rc:196 progman.rc:213 regedit.rc:244 regedit.rc:255
#: regedit.rc:268 regedit.rc:284 regedit.rc:297 regedit.rc:310 taskmgr.rc:442
#: taskmgr.rc:517 winecfg.rc:205 winecfg.rc:215 wineconsole.rc:131
#: winefile.rc:128 winefile.rc:151 winefile.rc:181 winemine.rc:68
#: winemine.rc:78 winemine.rc:92 wordpad.rc:204 wordpad.rc:215 wordpad.rc:233
#: wordpad.rc:246
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: appwiz.rc:76
msgid "The following information can be used to get technical support for %s:"
msgstr "Seuraavilla tiedoilla saa teknistä tukea ohjelmalle %s:"
#: appwiz.rc:77
msgid "Publisher:"
msgstr "Julkaisija:"
#: appwiz.rc:78 winefile.rc:166
msgid "Version:"
msgstr "Versio:"
#: appwiz.rc:79
msgid "Contact:"
msgstr "Yhteystiedot:"
#: appwiz.rc:80
msgid "Support Information:"
msgstr "Tukitietoja:"
#: appwiz.rc:81
msgid "Support Telephone:"
msgstr "Tukipuhelin:"
#: appwiz.rc:82
msgid "Readme:"
msgstr "Ohjeet:"
#: appwiz.rc:83
msgid "Product Updates:"
msgstr "Päivitykset:"
#: appwiz.rc:84
msgid "Comments:"
msgstr "Kommentit:"
#: appwiz.rc:97
msgid "Wine Gecko Installer"
msgstr "Wine Gecko -asennusohjelma"
#: appwiz.rc:100
msgid ""
"Wine could not find a Gecko package which is needed for applications "
"embedding HTML to work correctly. Wine can automatically download and "
"install it for you.\n"
"\n"
"Note: it is recommended to use your distribution's packages instead. See <a "
"href=\"http://wiki.winehq.org/Gecko\">http://wiki.winehq.org/Gecko</a> for "
"details."
msgstr ""
"Wine ei löytänyt Gecko-pakettia, jota tarvitaan HTML:ää sisältävien "
"ohjelmien toimintaan. Wine voi ladata ja asentaa sen puolestasi.\n"
"\n"
"Huomaa, että on suositeltavampaa käyttää oman jakelusi paketteja. "
"Lisätietoja: <a href=\"http://wiki.winehq.org/Gecko\">http://wiki.winehq.org/"
"Gecko</a>."
#: appwiz.rc:106 appwiz.rc:121
msgid "&Install"
msgstr "&Asenna"
#: appwiz.rc:107 appwiz.rc:122 avifil32.rc:52 browseui.rc:37 comctl32.rc:53
#: comctl32.rc:68 comdlg32.rc:165 comdlg32.rc:187 comdlg32.rc:205
#: comdlg32.rc:227 comdlg32.rc:257 comdlg32.rc:300 comdlg32.rc:322
#: comdlg32.rc:342 comdlg32.rc:354 comdlg32.rc:393 comdlg32.rc:447
#: comdlg32.rc:471 comdlg32.rc:489 credui.rc:50 cryptui.rc:261 cryptui.rc:273
#: cryptui.rc:363 dinput.rc:44 ieframe.rc:94 inetcpl.rc:78 localui.rc:42
#: localui.rc:55 mpr.rc:47 msacm32.rc:51 mshtml.rc:46 mshtml.rc:56
#: msvfw32.rc:34 oledlg.rc:56 oledlg.rc:88 serialui.rc:39 setupapi.rc:39
#: setupapi.rc:57 shell32.rc:274 shell32.rc:298 shell32.rc:309 shell32.rc:338
#: shlwapi.rc:42 user32.rc:78 user32.rc:96 wininet.rc:49 wininet.rc:69
#: winspool.rc:40 notepad.rc:115 oleview.rc:160 oleview.rc:173 progman.rc:104
#: progman.rc:122 progman.rc:140 progman.rc:156 progman.rc:178 progman.rc:197
#: progman.rc:214 regedit.rc:245 regedit.rc:256 regedit.rc:269 regedit.rc:285
#: regedit.rc:298 regedit.rc:311 taskmgr.rc:443 taskmgr.rc:518 wineboot.rc:31
#: winecfg.rc:206 winecfg.rc:216 wineconsole.rc:132 winefile.rc:129
#: winefile.rc:152 winefile.rc:182 winemine.rc:93 wordpad.rc:205
#: wordpad.rc:216 wordpad.rc:234 wordpad.rc:247
msgid "Cancel"
msgstr "Peruuta"
#: appwiz.rc:112
msgid "Wine Mono Installer"
msgstr "Wine Mono -asennusohjelma"
#: appwiz.rc:115
msgid ""
"Wine could not find a Mono package which is needed for .NET applications to "
"work correctly. Wine can automatically download and install it for you.\n"
"\n"
"Note: it is recommended to use your distribution's packages instead. See <a "
"href=\"http://wiki.winehq.org/Mono\">http://wiki.winehq.org/Mono</a> for "
"details."
msgstr ""
"Wine ei löytänyt Mono-pakettia, jota tarvitaan, jotta .NET-sovellukset "
"toimisivat oikein. Wine voi ladata ja asentaa sen puolestasi.\n"
"\n"
"Huomaa, että on suositeltavampaa käyttää oman jakelusi paketteja. "
"Lisätietoja: <a href=\"http://wiki.winehq.org/Mono\">http://wiki.winehq.org/"
"Mono</a>."
#: appwiz.rc:28
msgid "Add/Remove Programs"
msgstr "Lisää tai poista sovellus"
#: appwiz.rc:29
msgid ""
"Allows you to install new software, or remove existing software from your "
"computer."
msgstr "Voit asentaa uusia ohjelmia tai poistaa ohjelmia tietokoneeltasi."
#: appwiz.rc:30 taskmgr.rc:262 winecfg.rc:30
msgid "Applications"
msgstr "Sovellukset"
#: appwiz.rc:32
msgid ""
"Unable to execute the uninstaller, '%s'. Do you want to remove the uninstall "
"entry for this program from the registry?"
msgstr ""
"Poistokomento '%s' epäonnistui. Haluatko poistaa ohjelman asennettujen "
"ohjelmien listalta?"
#: appwiz.rc:33
msgid "Not specified"
msgstr "Ei määritelty"
#: appwiz.rc:35 shell32.rc:141 shell32.rc:238 regedit.rc:122 winefile.rc:104
msgid "Name"
msgstr "Nimi"
#: appwiz.rc:36
msgid "Publisher"
msgstr "Julkaisija"
#: appwiz.rc:37 cryptui.rc:51
msgid "Version"
msgstr "Versio"
#: appwiz.rc:38
msgid "Installation programs"
msgstr "Asennusohjelmat"
#: appwiz.rc:39
msgid "Programs (*.exe)"
msgstr "Ohjelmat (*.exe)"
#: appwiz.rc:40 avifil32.rc:30 cryptui.rc:80 shell32.rc:196 notepad.rc:73
#: oleview.rc:101 progman.rc:79 regedit.rc:195 winedbg.rc:39 winhlp32.rc:87
msgid "All files (*.*)"
msgstr "Kaikki tiedostot (*.*)"
#: appwiz.rc:43
msgid "&Modify/Remove"
msgstr "&Muokkaa/poista"
#: appwiz.rc:48
msgid "Downloading..."
msgstr "Ladataan..."
#: appwiz.rc:49
msgid "Installing..."
msgstr "Asennetaan..."
#: appwiz.rc:50
msgid ""
"Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted "
"file."
msgstr ""
"Ladatun tiedoston tarkistussumma ei täsmää. Keskeytetään viallisen tiedoston "
"asennus."
#: avifil32.rc:39
msgid "Compress options"
msgstr "Pakkausasetukset"
#: avifil32.rc:42
msgid "&Choose a stream:"
msgstr "&Valitse virta:"
#: avifil32.rc:45 wordpad.rc:73
msgid "&Options..."
msgstr "&Asetukset..."
#: avifil32.rc:46
msgid "&Interleave every"
msgstr "Aseta &lomittain aina"
#: avifil32.rc:48 msvfw32.rc:48
msgid "frames"
msgstr "kuvaa"
#: avifil32.rc:49
msgid "Current format:"
msgstr "Nykyinen muoto:"
#: avifil32.rc:27
msgid "Waveform: %s"
msgstr "Aaltomuoto: %s"
#: avifil32.rc:28
msgid "Waveform"
msgstr "Aaltomuoto"
#: avifil32.rc:29
msgid "All multimedia files"
msgstr "Kaikki mediatiedostot"
#: avifil32.rc:31
msgid "video"
msgstr "video"
#: avifil32.rc:32
msgid "audio"
msgstr "ääni"
#: avifil32.rc:33
msgid "Wine AVI-default-filehandler"
msgstr "Winen AVI-tiedostojen oletuskäsittelijä"
#: avifil32.rc:34
msgid "uncompressed"
msgstr "pakkaamaton"
#: browseui.rc:25
msgid "Canceling..."
msgstr "Perutaan..."
#: comctl32.rc:49 winefile.rc:157
msgid "Properties for %s"
msgstr "Kohteen %s ominaisuudet"
#: comctl32.rc:54 comdlg32.rc:258
msgid "&Apply"
msgstr "&Käytä"
#: comctl32.rc:55 comctl32.rc:69 comdlg32.rc:301 user32.rc:86
msgid "Help"
msgstr "Ohje"
#: comctl32.rc:62
msgid "Wizard"
msgstr "Velho"
#: comctl32.rc:65
msgid "< &Back"
msgstr "< &Edellinen"
#: comctl32.rc:66
msgid "&Next >"
msgstr "&Seuraava >"
#: comctl32.rc:67
msgid "Finish"
msgstr "Valmis"
#: comctl32.rc:78
msgid "Customize Toolbar"
msgstr "Muokkaa työkalupalkkia"
#: comctl32.rc:81 cryptui.rc:348 ieframe.rc:40 oleview.rc:80 oleview.rc:185
#: oleview.rc:198 oleview.rc:210 taskmgr.rc:139
msgid "&Close"
msgstr "&Sulje"
#: comctl32.rc:82
msgid "R&eset"
msgstr "&Nollaa"
#: comctl32.rc:83 comdlg32.rc:166 comdlg32.rc:188 comdlg32.rc:259
#: comdlg32.rc:323 comdlg32.rc:343 comdlg32.rc:355 comdlg32.rc:472
#: comdlg32.rc:490 ieframe.rc:55 msacm32.rc:49 oledlg.rc:89 shell32.rc:125
#: clock.rc:41 notepad.rc:57 notepad.rc:116 oleview.rc:69 progman.rc:52
#: progman.rc:105 progman.rc:123 progman.rc:141 progman.rc:157 progman.rc:181
#: progman.rc:199 progman.rc:216 regedit.rc:76 taskmgr.rc:87 winefile.rc:79
#: winemine.rc:48 winhlp32.rc:53 wordpad.rc:91
msgid "&Help"
msgstr "&Apua"
#: comctl32.rc:84
msgid "Move &Up"
msgstr "Siirrä &ylös"
#: comctl32.rc:85
msgid "Move &Down"
msgstr "Siirrä &alas"
#: comctl32.rc:86
msgid "A&vailable buttons:"
msgstr "Ma&hdolliset näppäimet:"
#: comctl32.rc:88
msgid "&Add ->"
msgstr "&Lisää ->"
#: comctl32.rc:89
msgid "<- &Remove"
msgstr "<- &Poista"
#: comctl32.rc:90
msgid "&Toolbar buttons:"
msgstr "&Työkalupalkin näppäimet:"
#: comctl32.rc:39
msgid "Separator"
msgstr "Erotin"
#: comctl32.rc:44 progman.rc:78
msgctxt "hotkey"
msgid "None"
msgstr "Ei valittu"
#: comctl32.rc:28 cryptui.rc:227 regedit.rc:234 taskmgr.rc:434 winedbg.rc:57
#: winedbg.rc:72 wordpad.rc:169
msgid "Close"
msgstr "Sulje"
#: comctl32.rc:33
msgid "Today:"
msgstr "Tänään:"
#: comctl32.rc:34
msgid "Go to today"
msgstr "Mene tähän päivään"
#: comdlg32.rc:151 comdlg32.rc:164 comdlg32.rc:453 comdlg32.rc:478
#: shell32.rc:164 oleview.rc:99
msgid "Open"
msgstr "Avaa"
#: comdlg32.rc:154 comdlg32.rc:176
msgid "File &Name:"
msgstr "Tiedosto&nimi:"
#: comdlg32.rc:157 comdlg32.rc:179
msgid "&Directories:"
msgstr "&Hakemistot:"
#: comdlg32.rc:160 comdlg32.rc:182
msgid "List Files of &Type:"
msgstr "&Luettele tiedostot tyypeittäin:"
#: comdlg32.rc:162 comdlg32.rc:184
msgid "Dri&ves:"
msgstr "&Asemat:"
#: comdlg32.rc:167 comdlg32.rc:189 winefile.rc:173
msgid "&Read Only"
msgstr "&Vain luku"
#: comdlg32.rc:173
msgid "Save As..."
msgstr "Tallenna nimellä..."
#: comdlg32.rc:186 comdlg32.rc:141
msgid "Save As"
msgstr "Tallenna nimellä"
#: comdlg32.rc:195 comdlg32.rc:204 comdlg32.rc:350 comdlg32.rc:50 hhctrl.rc:46
#: wordpad.rc:162
msgid "Print"
msgstr "Tulosta"
#: comdlg32.rc:198
msgid "Printer:"
msgstr "Tulostin:"
#: comdlg32.rc:200 comdlg32.rc:377
msgid "Print range"
msgstr "Tulosta alueelta"
#: comdlg32.rc:201 comdlg32.rc:378 regedit.rc:216
msgid "&All"
msgstr "&Kaikki"
#: comdlg32.rc:202
msgid "S&election"
msgstr "&Valinta"
#: comdlg32.rc:203
msgid "&Pages"
msgstr "&Sivut"
#: comdlg32.rc:206 comdlg32.rc:228
msgid "&Setup"
msgstr "&Asetukset"
#: comdlg32.rc:207
msgid "&From:"
msgstr "&Mistä:"
#: comdlg32.rc:208
msgid "&To:"
msgstr "Mi&hin:"
#: comdlg32.rc:209
msgid "Print &Quality:"
msgstr "&Tulostuslaatu:"
#: comdlg32.rc:211
msgid "Print to Fi&le"
msgstr "Tulosta t&iedostoon"
#: comdlg32.rc:212
msgid "Condensed"
msgstr "Tiivistetty"
#: comdlg32.rc:218 comdlg32.rc:389
msgid "Print Setup"
msgstr "Tulostimen asetukset"
#: comdlg32.rc:221 comdlg32.rc:357 comdlg32.rc:396
msgid "Printer"
msgstr "Tulostin"
#: comdlg32.rc:222
msgid "&Default Printer"
msgstr "O&letustulostin"
#: comdlg32.rc:223
msgid "[none]"
msgstr "[ei valittu]"
#: comdlg32.rc:224
msgid "Specific &Printer"
msgstr "Ti&etty tulostin"
#: comdlg32.rc:229 comdlg32.rc:415 comdlg32.rc:434 wineps.rc:31
msgid "Orientation"
msgstr "Suunta"
#: comdlg32.rc:230
msgid "Po&rtrait"
msgstr "&Pysty"
#: comdlg32.rc:231 comdlg32.rc:436 wineps.rc:34
msgid "&Landscape"
msgstr "&Vaaka"
#: comdlg32.rc:234 comdlg32.rc:409 comdlg32.rc:429 wineps.rc:25
msgid "Paper"
msgstr "Paperi"
#: comdlg32.rc:235
msgid "Si&ze"
msgstr "&Koko"
#: comdlg32.rc:236
msgid "&Source"
msgstr "Lä&hde"
#: comdlg32.rc:244 wineconsole.rc:81
msgid "Font"
msgstr "Fontit"
#: comdlg32.rc:247
msgid "&Font:"
msgstr "&Fontti:"
#: comdlg32.rc:250
msgid "Font St&yle:"
msgstr "Fontin t&yyli:"
#: comdlg32.rc:253 comdlg32.rc:430 winecfg.rc:280
msgid "&Size:"
msgstr "&Koko:"
#: comdlg32.rc:260
msgid "Effects"
msgstr "Efektit"
#: comdlg32.rc:261
msgid "Stri&keout"
msgstr "Yli&viivaus"
#: comdlg32.rc:262
msgid "&Underline"
msgstr "A&lleviivaus"
#: comdlg32.rc:263 winecfg.rc:278
msgid "&Color:"
msgstr "&Väri:"
#: comdlg32.rc:266
msgid "Sample"
msgstr "Näyte"
#: comdlg32.rc:268
msgid "Scr&ipt:"
msgstr "Merk&istö:"
#: comdlg32.rc:276
msgid "Color"
msgstr "Väri"
#: comdlg32.rc:279
msgid "&Basic Colors:"
msgstr "Pe&rusvärit:"
#: comdlg32.rc:280
msgid "&Custom Colors:"
msgstr "&Muokatut värit:"
#: comdlg32.rc:281 comdlg32.rc:304
msgid "Color | Sol&id"
msgstr "Väri | &Tasainen"
#: comdlg32.rc:282
msgid "&Red:"
msgstr "&Pun:"
#: comdlg32.rc:284
msgid "&Green:"
msgstr "&Vihr:"
#: comdlg32.rc:286
msgid "&Blue:"
msgstr "Si&n:"
#: comdlg32.rc:288
msgid "&Hue:"
msgstr "&Sävy:"
#: comdlg32.rc:290
msgctxt "Saturation"
msgid "&Sat:"
msgstr "&Kyll:"
#: comdlg32.rc:292
msgctxt "Luminance"
msgid "&Lum:"
msgstr "K&irkk:"
#: comdlg32.rc:302
msgid "&Add to Custom Colors"
msgstr "&Lisää väri"
#: comdlg32.rc:303
msgid "&Define Custom Colors >>"
msgstr "M&äärittele väri >>"
#: comdlg32.rc:310 regedit.rc:223 regedit.rc:233
msgid "Find"
msgstr "Etsi"
#: comdlg32.rc:313 comdlg32.rc:332
msgid "Fi&nd What:"
msgstr "&Etsittävä:"
#: comdlg32.rc:315 comdlg32.rc:336
msgid "Match &Whole Word Only"
msgstr "&Koko sana"
#: comdlg32.rc:316 comdlg32.rc:337
msgid "Match &Case"
msgstr "Kirjaink&oko"
#: comdlg32.rc:317 joy.rc:68
msgid "Direction"
msgstr "Suunta"
#: comdlg32.rc:318 view.rc:39
msgid "&Up"
msgstr "&Ylös"
#: comdlg32.rc:319 view.rc:40
msgid "&Down"
msgstr "&Alas"
#: comdlg32.rc:321 comdlg32.rc:339
msgid "&Find Next"
msgstr "Etsi &seuraava"
#: comdlg32.rc:329
msgid "Replace"
msgstr "Korvaa"
#: comdlg32.rc:334
msgid "Re&place With:"
msgstr "Ko&rvaava:"
#: comdlg32.rc:340
msgid "&Replace"
msgstr "Korv&aa"
#: comdlg32.rc:341
msgid "Replace &All"
msgstr "Korvaa ka&ikki"
#: comdlg32.rc:358
msgid "Print to fi&le"
msgstr "&Tulosta tiedostoon"
#: comdlg32.rc:359 comdlg32.rc:397 ieframe.rc:39 shdoclc.rc:58 shell32.rc:105
#: clock.rc:28 wineconsole.rc:27
msgid "&Properties"
msgstr "&Ominaisuudet"
#: comdlg32.rc:360 comdlg32.rc:398 msacm32.rc:31 winefile.rc:138
msgid "&Name:"
msgstr "&Nimi:"
#: comdlg32.rc:362 comdlg32.rc:400
msgid "Status:"
msgstr "Tila:"
#: comdlg32.rc:364 comdlg32.rc:402
msgid "Type:"
msgstr "Tyyppi:"
#: comdlg32.rc:366 comdlg32.rc:404
msgid "Where:"
msgstr "Sijainti:"
#: comdlg32.rc:368 comdlg32.rc:406
msgid "Comment:"
msgstr "Kommentti:"
#: comdlg32.rc:371
msgid "Copies"
msgstr "Kopioita"
#: comdlg32.rc:372
msgid "Number of &copies:"
msgstr "Kopioiden &määrä:"
#: comdlg32.rc:374
msgid "C&ollate"
msgstr "&Kokoa"
#: comdlg32.rc:379
msgid "Pa&ges"
msgstr "&Sivut"
#: comdlg32.rc:380
msgid "&Selection"
msgstr "&Valinta"
#: comdlg32.rc:383
msgid "&from:"
msgstr "M&istä:"
#: comdlg32.rc:384
msgid "&to:"
msgstr "Mi&hin:"
#: comdlg32.rc:410 winecfg.rc:286
msgid "Si&ze:"
msgstr "&Koko:"
#: comdlg32.rc:412
msgid "&Source:"
msgstr "&Lähde:"
#: comdlg32.rc:417
msgid "P&ortrait"
msgstr "&Pysty"
#: comdlg32.rc:418
msgid "L&andscape"
msgstr "V&aaka"
#: comdlg32.rc:423
msgid "Setup Page"
msgstr "Sivun asetukset"
#: comdlg32.rc:432
msgid "&Tray:"
msgstr "&Syöttö:"
#: comdlg32.rc:435 wineps.rc:32
msgid "&Portrait"
msgstr "P&ysty"
#: comdlg32.rc:437
msgid "Borders"
msgstr "Reunat"
#: comdlg32.rc:438
msgid "L&eft:"
msgstr "&Vasen:"
#: comdlg32.rc:440 notepad.rc:109
msgid "&Right:"
msgstr "&Oikea:"
#: comdlg32.rc:442
msgid "T&op:"
msgstr "&Ylä:"
#: comdlg32.rc:444 notepad.rc:111
msgid "&Bottom:"
msgstr "&Ala:"
#: comdlg32.rc:448
msgid "P&rinter..."
msgstr "T&ulostin..."
#: comdlg32.rc:456
msgid "Look &in:"
msgstr "&Kansiosta:"
#: comdlg32.rc:462
msgid "File &name:"
msgstr "&Nimi:"
#: comdlg32.rc:465
msgid "Files of &type:"
msgstr "&Tyyppi:"
#: comdlg32.rc:468
msgid "Open as &read-only"
msgstr "Avaa vain &lukuoikeuksilla"
#: comdlg32.rc:470 comdlg32.rc:488 shdoclc.rc:124 shell32.rc:96
msgid "&Open"
msgstr "&Avaa"
#: comdlg32.rc:481
msgid "File name:"
msgstr "Tiedosto:"
#: comdlg32.rc:484
msgid "Files of type:"
msgstr "Tyyppi:"
#: comdlg32.rc:29
msgid "File not found"
msgstr "Tiedostoa ei löydy"
#: comdlg32.rc:30
msgid "Please verify that the correct file name was given"
msgstr "Varmista, että tiedoston nimi on oikein"
#: comdlg32.rc:31
msgid ""
"File does not exist.\n"
"Do you want to create file?"
msgstr ""
"Tiedostoa ei ole olemassa.\n"
"Haluatko luoda sen?"
#: comdlg32.rc:32
msgid ""
"File already exists.\n"
"Do you want to replace it?"
msgstr ""
"Tiedosto on jo olemassa.\n"
"Haluatko korvata sen?"
#: comdlg32.rc:33
msgid "Invalid character(s) in path"
msgstr "Polku sisältää epäkelpoja merkkejä"
#: comdlg32.rc:34
msgid ""
"A filename cannot contain any of the following characters:\n"
" / : < > |"
msgstr ""
"Tiedoston nimi ei voi sisältää näitä merkkejä:\n"
" / : < > |"
#: comdlg32.rc:35
msgid "Path does not exist"
msgstr "Polkua ei ole"
#: comdlg32.rc:36
msgid "File does not exist"
msgstr "Tiedostoa ei ole"
#: comdlg32.rc:41
msgid "Up One Level"
msgstr "Ylempi kansio"
#: comdlg32.rc:42
msgid "Create New Folder"
msgstr "Luo uusi kansio"
#: comdlg32.rc:43
msgid "List"
msgstr "Lista"
#: comdlg32.rc:44 cryptui.rc:193
msgid "Details"
msgstr "Tiedot"
#: comdlg32.rc:45
msgid "Browse to Desktop"
msgstr "Työpöytä"
#: comdlg32.rc:109
msgid "Regular"
msgstr "Tavallinen"
#: comdlg32.rc:110
msgid "Bold"
msgstr "Lihavoitu"
#: comdlg32.rc:111
msgid "Italic"
msgstr "Kursivoitu"
#: comdlg32.rc:112
msgid "Bold Italic"
msgstr "Lihavoitu kursivoitu"
#: comdlg32.rc:117 wordpad.rc:114
msgid "Black"
msgstr "Musta"
#: comdlg32.rc:118 wordpad.rc:115
msgid "Maroon"
msgstr "Kastanjanruskea"
#: comdlg32.rc:119 wordpad.rc:116
msgid "Green"
msgstr "Vihreä"
#: comdlg32.rc:120 wordpad.rc:117
msgid "Olive"
msgstr "Oliivinvihreä"
#: comdlg32.rc:121 wordpad.rc:118
msgid "Navy"
msgstr "Laivastonsininen"
#: comdlg32.rc:122 wordpad.rc:119
msgid "Purple"
msgstr "Purppura"
#: comdlg32.rc:123 wordpad.rc:120
msgid "Teal"
msgstr "Turkoosi"
#: comdlg32.rc:124 wordpad.rc:121
msgid "Gray"
msgstr "Harmaa"
#: comdlg32.rc:125 wordpad.rc:122
msgid "Silver"
msgstr "Hopea"
#: comdlg32.rc:126 wordpad.rc:123
msgid "Red"
msgstr "Punainen"
#: comdlg32.rc:127 wordpad.rc:124
msgid "Lime"
msgstr "Kirkkaanvihreä"
#: comdlg32.rc:128 wordpad.rc:125
msgid "Yellow"
msgstr "Keltainen"
#: comdlg32.rc:129 wordpad.rc:126
msgid "Blue"
msgstr "Sininen"
#: comdlg32.rc:130 wordpad.rc:127
msgid "Fuchsia"
msgstr "Pinkki"
#: comdlg32.rc:131 wordpad.rc:128
msgid "Aqua"
msgstr "Vaaleanturkoosi"
#: comdlg32.rc:132 wordpad.rc:129
msgid "White"
msgstr "Valkoinen"
#: comdlg32.rc:52
msgid "Unreadable Entry"
msgstr "Lukukelvoton merkintä"
#: comdlg32.rc:54
msgid ""
"This value does not lie within the page range.\n"
"Please enter a value between %1!d! and %2!d!."
msgstr ""
"Arvo ei ole sivumäärän alueella.\n"
"Anna arvo väliltä %1!d! ja %2!d!."
#: comdlg32.rc:56
msgid "The 'from' entry cannot exceed the 'to' entry."
msgstr "Alkuarvo ei voi olla suurempi kuin loppuarvo."
#: comdlg32.rc:58
msgid ""
"Margins overlap or fall outside Paper boundaries.\n"
"Please reenter margins."
msgstr ""
"Marginaalit ovat päällekkäin tai ulkona sivun alueelta.\n"
"Määritä marginaalit uudelleen."
#: comdlg32.rc:60
msgid "The 'Number of copies' field cannot be empty."
msgstr "Kopioiden määrä täytyy antaa."
#: comdlg32.rc:62
msgid ""
"This large number of copies is not supported by your printer.\n"
"Please enter a value between 1 and %d."
msgstr ""
"Tulostin ei tue näin monta kopiota.\n"
"Valitse arvo väliltä 1 ja %d."
#: comdlg32.rc:63
msgid "A printer error occurred."
msgstr "Tulostinvirhe."
#: comdlg32.rc:64
msgid "No default printer defined."
msgstr "Oletustulostinta ei ole määritelty."
#: comdlg32.rc:65
msgid "Cannot find the printer."
msgstr "Tulostinta ei löydy."
#: comdlg32.rc:66 progman.rc:73
msgid "Out of memory."
msgstr "Muisti loppu."
#: comdlg32.rc:67
msgid "An error occurred."
msgstr "Virhe."
#: comdlg32.rc:68
msgid "Unknown printer driver."
msgstr "Tuntematon tulostinajuri."
#: comdlg32.rc:71
msgid ""
"Before you can perform printer-related tasks such as page setup or printing "
"a document, you need to install a printer. Please install one and retry."
msgstr ""
"Jotta voisit käyttää tulostimia tai muokata niiden asetuksia, sinun täytyy "
"ensin asentaa jokin tulostin."
#: comdlg32.rc:137
msgid "Select a font size between %1!d! and %2!d! points."
msgstr "Valitse fontin koko väliltä %1!d! ja %2!d! pistettä."
#: comdlg32.rc:138 ieframe.rc:32
msgid "&Save"
msgstr "&Tallenna"
#: comdlg32.rc:139
msgid "Save &in:"
msgstr "&Kansioon:"
#: comdlg32.rc:140
msgid "Save"
msgstr "Tallenna"
#: comdlg32.rc:142
msgid "Open File"
msgstr "Avaa tiedosto"
#: comdlg32.rc:79 oleview.rc:95
msgid "Ready"
msgstr "Valmis"
#: comdlg32.rc:80
msgid "Paused; "
msgstr "Pysäytetty; "
#: comdlg32.rc:81
msgid "Error; "
msgstr "Virhe; "
#: comdlg32.rc:82
msgid "Pending deletion; "
msgstr "Tuhoutumassa; "
#: comdlg32.rc:83
msgid "Paper jam; "
msgstr "Paperitukos; "
#: comdlg32.rc:84
msgid "Out of paper; "
msgstr "Paperi loppu; "
#: comdlg32.rc:85
msgid "Feed paper manual; "
msgstr "Syötä paperi käsin; "
#: comdlg32.rc:86
msgid "Paper problem; "
msgstr "Ongelma paperin kanssa; "
#: comdlg32.rc:87
msgid "Printer offline; "
msgstr "Ei yhteyttä tulostimeen; "
#: comdlg32.rc:88
msgid "I/O Active; "
msgstr "Tiedonsiirto meneillään; "
#: comdlg32.rc:89
msgid "Busy; "
msgstr "Varattu; "
#: comdlg32.rc:90
msgid "Printing; "
msgstr "Tulostaa; "
#: comdlg32.rc:91
msgid "Output tray is full; "
msgstr "Paperin luovutustaso on täynnä; "
#: comdlg32.rc:92
msgid "Not available; "
msgstr "Ei saatavilla; "
#: comdlg32.rc:93
msgid "Waiting; "
msgstr "Odottaa; "
#: comdlg32.rc:94
msgid "Processing; "
msgstr "Käsitellään; "
#: comdlg32.rc:95
msgid "Initializing; "
msgstr "Alustetaan; "
#: comdlg32.rc:96
msgid "Warming up; "
msgstr "Lämmitetään; "
#: comdlg32.rc:97
msgid "Toner low; "
msgstr "Väriaine vähissä; "
#: comdlg32.rc:98
msgid "No toner; "
msgstr "Ei väriainetta; "
#: comdlg32.rc:99
msgid "Page punt; "
msgstr "Sivu jätetty kesken; "
#: comdlg32.rc:100
msgid "Interrupted by user; "
msgstr "Käyttäjän keskeyttämä; "
#: comdlg32.rc:101
msgid "Out of memory; "
msgstr "Muisti loppu; "
#: comdlg32.rc:102
msgid "The printer door is open; "
msgstr "Tulostimen kansi on auki; "
#: comdlg32.rc:103
msgid "Print server unknown; "
msgstr "Tulostinpalvelin tuntematon; "
#: comdlg32.rc:104
msgid "Power save mode; "
msgstr "Virransäästötila; "
#: comdlg32.rc:73
msgid "Default Printer; "
msgstr "Oletustulostin; "
#: comdlg32.rc:74
msgid "There are %d documents in the queue"
msgstr "Jonossa on %d dokumenttia"
#: comdlg32.rc:75
msgid "Margins [inches]"
msgstr "Marginaalit (tuumina)"
#: comdlg32.rc:76
msgid "Margins [mm]"
msgstr "Marginaalit (mm)"
#: comdlg32.rc:77 sane.rc:33
msgctxt "unit: millimeters"
msgid "mm"
msgstr "mm"
#: credui.rc:42
msgid "&User name:"
msgstr "&Käyttäjänimi:"
#: credui.rc:45 cryptui.rc:394
msgid "&Password:"
msgstr "&Salasana:"
#: credui.rc:47
msgid "&Remember my password"
msgstr "&Muista salasana"
#: credui.rc:27
msgid "Connect to %s"
msgstr "Yhdistä kohteeseen %s"
#: credui.rc:28
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Yhdistetään kohteeseen %s"
#: credui.rc:29
msgid "Logon unsuccessful"
msgstr "Kirjautuminen epäonnistui"
#: credui.rc:30
msgid ""
"Make sure that your user name\n"
"and password are correct."
msgstr ""
"Tarkista, että käyttäjätunnus\n"
"ja salasana ovat oikein."
#: credui.rc:32
msgid ""
"Having Caps Lock on may cause you to enter your password incorrectly.\n"
"\n"
"Press the Caps Lock key on your keyboard to turn off Caps Lock before\n"
"entering your password."
msgstr ""
"Kun Caps Lock on päällä, saatat kirjoittaa salasanasi väärin.\n"
"\n"
"Paina Caps Lock -näppäintä poistaaksesi Caps Lockin ennen salasanan\n"
"kirjoittamista."
#: credui.rc:31
msgid "Caps Lock is On"
msgstr "Caps Lock on päällä"
#: crypt32.rc:27
msgid "Authority Key Identifier"
msgstr "Varmentajan avaimen tunniste"
#: crypt32.rc:28
msgid "Key Attributes"
msgstr "Avaimen attribuutit"
#: crypt32.rc:29
msgid "Key Usage Restriction"
msgstr "Avaimen käytön rajoitus"
#: crypt32.rc:30
msgid "Subject Alternative Name"
msgstr "Haltijan vaihtoehtoinen nimi"
#: crypt32.rc:31
msgid "Issuer Alternative Name"
msgstr "Myöntäjän vaihtoehtoinen nimi"
#: crypt32.rc:32
msgid "Basic Constraints"
msgstr "Perusrajoitukset"
#: crypt32.rc:33
msgid "Key Usage"
msgstr "Avaimen käyttö"
#: crypt32.rc:34
msgid "Certificate Policies"
msgstr "Varmennepolitiikat"
#: crypt32.rc:35
msgid "Subject Key Identifier"
msgstr "Haltijan avaimen tunniste"
#: crypt32.rc:36
msgid "CRL Reason Code"
msgstr "Sulkulistan syyn koodi"
#: crypt32.rc:37
msgid "CRL Distribution Points"
msgstr "Sulkulistan julkaisupaikat"
#: crypt32.rc:38
msgid "Enhanced Key Usage"
msgstr "Laajennettu avaimen käyttö (EKU)"
#: crypt32.rc:39
msgid "Authority Information Access"
msgstr "Pääsy varmentajan tietoihin"
#: crypt32.rc:40
msgid "Certificate Extensions"
msgstr "Varmenteen laajennukset"
#: crypt32.rc:41
msgid "Next Update Location"
msgstr "Seuraavan päivityksen sijainti"
#: crypt32.rc:42
msgid "Yes or No Trust"
msgstr "Luotetaanko vai ei"
#: crypt32.rc:43
msgid "Email Address"
msgstr "Sähköpostiosoite"
#: crypt32.rc:44
msgid "Unstructured Name"
msgstr "Rakenteeton nimi"
#: crypt32.rc:45
msgid "Content Type"
msgstr "Sisällön tyyppi"
#: crypt32.rc:46
msgid "Message Digest"
msgstr "Viestin tiiviste"
#: crypt32.rc:47
msgid "Signing Time"
msgstr "Allekirjoitusaika"
#: crypt32.rc:48
msgid "Counter Sign"
msgstr "Varmentava allekirjoitus"
#: crypt32.rc:49
msgid "Challenge Password"
msgstr "Haastesalasana"
#: crypt32.rc:50
msgid "Unstructured Address"
msgstr "Rakenteeton osoite"
#: crypt32.rc:51
msgid "S/MIME Capabilities"
msgstr "S/MIME-ominaisuudet"
#: crypt32.rc:52
msgid "Prefer Signed Data"
msgstr "Suosi allekirjoitettua tietoa"
#: crypt32.rc:53 cryptdlg.rc:31
msgctxt "Certification Practice Statement"
msgid "CPS"
msgstr "Varmennekäytäntö (CPS)"
#: crypt32.rc:54 cryptdlg.rc:32
msgid "User Notice"
msgstr "Huomautus käyttäjälle"
#: crypt32.rc:55
msgid "On-line Certificate Status Protocol"
msgstr "Online Certificate Status Protocol"
#: crypt32.rc:56
msgid "Certification Authority Issuer"
msgstr "Varmentajan julkaisija"
#: crypt32.rc:57
msgid "Certification Template Name"
msgstr "Varmennemallin nimi"
#: crypt32.rc:58
msgid "Certificate Type"
msgstr "Varmenteen tyyppi"
#: crypt32.rc:59
msgid "Certificate Manifold"
msgstr "Varmenteen haaraumien määrä"
#: crypt32.rc:60
msgid "Netscape Cert Type"
msgstr "Netscapen varmennetyyppi"
#: crypt32.rc:61
msgid "Netscape Base URL"
msgstr "Netscapen juuri-URL"
#: crypt32.rc:62
msgid "Netscape Revocation URL"
msgstr "Netscapen sulku-URL"
#: crypt32.rc:63
msgid "Netscape CA Revocation URL"
msgstr "Netscapen varmentajien sulku-URL"
#: crypt32.rc:64
msgid "Netscape Cert Renewal URL"
msgstr "Netscapen varmenteiden uusimis-URL"
#: crypt32.rc:65
msgid "Netscape CA Policy URL"
msgstr "Netscapen varmentajan politiikan URL"
#: crypt32.rc:66
msgid "Netscape SSL ServerName"
msgstr "Netscapen SSL-palvelimen nimi"
#: crypt32.rc:67
msgid "Netscape Comment"
msgstr "Netscapen kommentti"
#: crypt32.rc:68
msgid "Country/Region"
msgstr "Maa tai alue"
#: crypt32.rc:69
msgid "Organization"
msgstr "Organisaatio"
#: crypt32.rc:70
msgid "Organizational Unit"
msgstr "Organisaation yksikkö"
#: crypt32.rc:71
msgid "Common Name"
msgstr "Yleinen nimi"
#: crypt32.rc:72
msgid "Locality"
msgstr "Paikkakunta"
#: crypt32.rc:73
msgid "State or Province"
msgstr "Osavaltio, lääni tai maakunta"
#: crypt32.rc:74
msgid "Title"
msgstr "Titteli"
#: crypt32.rc:75
msgid "Given Name"
msgstr "Etunimi"
#: crypt32.rc:76
msgid "Initials"
msgstr "Nimikirjaimet"
#: crypt32.rc:77
msgid "Surname"
msgstr "Sukunimi"
#: crypt32.rc:78
msgid "Domain Component"
msgstr "Verkkotunnuksen osa"
#: crypt32.rc:79
msgid "Street Address"
msgstr "Katuosoite"
#: crypt32.rc:80
msgid "Serial Number"
msgstr "Sarjanumero"
#: crypt32.rc:81
msgid "CA Version"
msgstr "Varmentajan versio"
#: crypt32.rc:82
msgid "Cross CA Version"
msgstr "Ristikkäisen varmentajan versio"
#: crypt32.rc:83
msgid "Serialized Signature Serial Number"
msgstr "Sarjoitetun allekirjoituksen sarjanumero"
#: crypt32.rc:84
msgid "Principal Name"
msgstr "Ensisijainen nimi"
#: crypt32.rc:85
msgid "Windows Product Update"
msgstr "Windows-tuotepäivitys"
#: crypt32.rc:86
msgid "Enrollment Name Value Pair"
msgstr "Liittymisnimen arvopari"
#: crypt32.rc:87
msgid "OS Version"
msgstr "Käyttöjärjestelmän versio"
#: crypt32.rc:88
msgid "Enrollment CSP"
msgstr "Liittymis-CSP"
#: crypt32.rc:89
msgid "CRL Number"
msgstr "Sulkulistan numero"
#: crypt32.rc:90
msgid "Delta CRL Indicator"
msgstr "Sulkulistan muutos -merkintä"
#: crypt32.rc:91
msgid "Issuing Distribution Point"
msgstr "Julkaiseva julkaisupaikka"
#: crypt32.rc:92
msgid "Freshest CRL"
msgstr "Tuorein sulkulista"
#: crypt32.rc:93
msgid "Name Constraints"
msgstr "Nimen rajoitukset"
#: crypt32.rc:94
msgid "Policy Mappings"
msgstr "Politiikkojen kuvaukset"
#: crypt32.rc:95
msgid "Policy Constraints"
msgstr "Politiikan rajoitukset"
#: crypt32.rc:96
msgid "Cross-Certificate Distribution Points"
msgstr "Ristikkäisten varmenteiden julkaisupaikat"
#: crypt32.rc:97
msgid "Application Policies"
msgstr "Sovelluspolitiikat"
#: crypt32.rc:98
msgid "Application Policy Mappings"
msgstr "Sovelluspolitiikkojen kuvaukset"
#: crypt32.rc:99
msgid "Application Policy Constraints"
msgstr "Sovelluspolitiikan rajoitukset"
#: crypt32.rc:100
msgid "CMC Data"
msgstr "CMC:n tieto"
#: crypt32.rc:101
msgid "CMC Response"
msgstr "CMC-vastaus"
#: crypt32.rc:102
msgid "Unsigned CMC Request"
msgstr "Allekirjoittamaton CMC-pyyntö"
#: crypt32.rc:103
msgid "CMC Status Info"
msgstr "CMC:n tilannetieto"
#: crypt32.rc:104
msgid "CMC Extensions"
msgstr "CMC:n laajennukset"
#: crypt32.rc:105
msgid "CMC Attributes"
msgstr "CMC:n määritteet"
#: crypt32.rc:106
msgid "PKCS 7 Data"
msgstr "PKCS 7, vain data"
#: crypt32.rc:107
msgid "PKCS 7 Signed"
msgstr "PKCS 7, allekirjoitettu"
#: crypt32.rc:108
msgid "PKCS 7 Enveloped"
msgstr "PKCS 7, kääritty"
#: crypt32.rc:109
msgid "PKCS 7 Signed Enveloped"
msgstr "PKCS 7, allekirjoitettu ja kääritty"
#: crypt32.rc:110
msgid "PKCS 7 Digested"
msgstr "PKCS 7, tiivisteellinen"
#: crypt32.rc:111
msgid "PKCS 7 Encrypted"
msgstr "PKCS 7, salattu"
#: crypt32.rc:112
msgid "Previous CA Certificate Hash"
msgstr "Varmentajan edellisen varmenteen tiiviste"
#: crypt32.rc:113
msgid "Virtual Base CRL Number"
msgstr "Näennäisen kantasulkulistan numero"
#: crypt32.rc:114
msgid "Next CRL Publish"
msgstr "Sulkulistan seuraava julkaisu"
#: crypt32.rc:115
msgid "CA Encryption Certificate"
msgstr "Varmentajan salausvarmenne"
#: crypt32.rc:116 cryptui.rc:145
msgid "Key Recovery Agent"
msgstr "Avaimenpalautusvirkailija"
#: crypt32.rc:117
msgid "Certificate Template Information"
msgstr "Varmennemallin tiedot"
#: crypt32.rc:118
msgid "Enterprise Root OID"
msgstr "Yrityksen juuren OID"
#: crypt32.rc:119
msgid "Dummy Signer"
msgstr "Valeallekirjoittaja"
#: crypt32.rc:120
msgid "Encrypted Private Key"
msgstr "Salattu yksityinen avain"
#: crypt32.rc:121
msgid "Published CRL Locations"
msgstr "Julkaistut sulkulistojen sijainnit"
#: crypt32.rc:122
msgid "Enforce Certificate Chain Policy"
msgstr "Pakota varmenneketjupolitikka"
#: crypt32.rc:123
msgid "Transaction Id"
msgstr "Tapahtuman id"
#: crypt32.rc:124
msgid "Sender Nonce"
msgstr "Lähettäjän nonce"
#: crypt32.rc:125
msgid "Recipient Nonce"
msgstr "Vastaanottajan nonce"
#: crypt32.rc:126
msgid "Reg Info"
msgstr "Rekisteröintitiedot"
#: crypt32.rc:127
msgid "Get Certificate"
msgstr "Nouda varmenne"
#: crypt32.rc:128
msgid "Get CRL"
msgstr "Nouda sulkulista"
#: crypt32.rc:129
msgid "Revoke Request"
msgstr "Peru pyyntö"
#: crypt32.rc:130
msgid "Query Pending"
msgstr "Kysely vireillä"
#: crypt32.rc:131 cryptui.rc:92
msgid "Certificate Trust List"
msgstr "Luotettujen varmenteiden lista"
#: crypt32.rc:132
msgid "Archived Key Certificate Hash"
msgstr "Arkistoitu avainvarmenteen tiiviste"
#: crypt32.rc:133
msgid "Private Key Usage Period"
msgstr "Yksityisen avaimen käyttöaika"
#: crypt32.rc:134
msgid "Client Information"
msgstr "Asiakkaan tiedot"
#: crypt32.rc:135
msgid "Server Authentication"
msgstr "Palvelimen todennus"
#: crypt32.rc:136
msgid "Client Authentication"
msgstr "Asiakkaan todennus"
#: crypt32.rc:137
msgid "Code Signing"
msgstr "Koodin allekirjoitus"
#: crypt32.rc:138
msgid "Secure Email"
msgstr "Sähköpostin suojaus"
#: crypt32.rc:139
msgid "Time Stamping"
msgstr "Aikaleimaus"
#: crypt32.rc:140
msgid "Microsoft Trust List Signing"
msgstr "Microsoftin luottamuslistan allekirjoitus"
#: crypt32.rc:141
msgid "Microsoft Time Stamping"
msgstr "Microsoftin aikaleimaus"
#: crypt32.rc:142
msgid "IP security end system"
msgstr "IPsec-päätelaite"
#: crypt32.rc:143
msgid "IP security tunnel termination"
msgstr "IPsec-tunnelin päättäminen"
#: crypt32.rc:144
msgid "IP security user"
msgstr "IPsec-käyttäjä"
#: crypt32.rc:145
msgid "Encrypting File System"
msgstr "Tiedostojärjestelmän salaus"
#: crypt32.rc:146 cryptui.rc:130
msgid "Windows Hardware Driver Verification"
msgstr "Windowsin laiteajurien varmennus"
#: crypt32.rc:147 cryptui.rc:131
msgid "Windows System Component Verification"
msgstr "Windowsin järjestelmäkomponenttien varmennus"
#: crypt32.rc:148 cryptui.rc:132
msgid "OEM Windows System Component Verification"
msgstr "OEM-Windowsin järjestelmäkomponenttien varmennus"
#: crypt32.rc:149 cryptui.rc:133
msgid "Embedded Windows System Component Verification"
msgstr "Sulautetun Windowsin järjestelmäkomponenttien varmennus"
#: crypt32.rc:150 cryptui.rc:140
msgid "Key Pack Licenses"
msgstr "Avainpaketin lisenssit"
#: crypt32.rc:151 cryptui.rc:141
msgid "License Server Verification"
msgstr "Lisenssipalvelimen varmennus"
#: crypt32.rc:152 cryptui.rc:143
msgid "Smart Card Logon"
msgstr "Älykortilla kirjautuminen"
#: crypt32.rc:153 cryptui.rc:139
msgid "Digital Rights"
msgstr "Digitaaliset oikeudet"
#: crypt32.rc:154 cryptui.rc:135
msgid "Qualified Subordination"
msgstr "Ehdollinen alisteisuus"
#: crypt32.rc:155 cryptui.rc:136
msgid "Key Recovery"
msgstr "Avainten palautus"
#: crypt32.rc:156 cryptui.rc:137
msgid "Document Signing"
msgstr "Asiakirjojen allekirjoitus"
#: crypt32.rc:157
msgid "IP security IKE intermediate"
msgstr "IPsec IKE -välisolmu"
#: crypt32.rc:158 cryptui.rc:129
msgid "File Recovery"
msgstr "Tiedostojen palautus"
#: crypt32.rc:159 cryptui.rc:134
msgid "Root List Signer"
msgstr "Juurilistan allekirjoittaja"
#: crypt32.rc:160
msgid "All application policies"
msgstr "Kaikki sovelluspolitiikat"
#: crypt32.rc:161 cryptui.rc:146
msgid "Directory Service Email Replication"
msgstr "Sähköpostin kopiointi hakemistopalvelussa"
#: crypt32.rc:162 cryptui.rc:142
msgid "Certificate Request Agent"
msgstr "Varmennepyyntövirkailija"
#: crypt32.rc:163 cryptui.rc:138
msgid "Lifetime Signing"
msgstr "Elinikäinen allekirjoittaminen"
#: crypt32.rc:164
msgid "All issuance policies"
msgstr "Kaikki myöntöpolitiikat"
#: crypt32.rc:169
msgid "Trusted Root Certification Authorities"
msgstr "Luotetut juurivarmentajat"
#: crypt32.rc:170
msgid "Personal"
msgstr "Henkilökohtaiset"
#: crypt32.rc:171
msgid "Intermediate Certification Authorities"
msgstr "Välilliset varmentajat"
#: crypt32.rc:172
msgid "Other People"
msgstr "Muut henkilöt"
#: crypt32.rc:173
msgid "Trusted Publishers"
msgstr "Luotetut julkaisijat"
#: crypt32.rc:174
msgid "Untrusted Certificates"
msgstr "Epäluotetut varmenteet"
#: crypt32.rc:179
msgid "KeyID="
msgstr "Avaimen ID="
#: crypt32.rc:180
msgid "Certificate Issuer"
msgstr "Varmenteen myöntäjä"
#: crypt32.rc:181
msgid "Certificate Serial Number="
msgstr "Varmenteen sarjanumero="
#: crypt32.rc:182
msgid "Other Name="
msgstr "Muu nimi="
#: crypt32.rc:183
msgid "Email Address="
msgstr "Sähköpostiosoite="
#: crypt32.rc:184
msgid "DNS Name="
msgstr "DNS-nimi="
#: crypt32.rc:185
msgid "Directory Address"
msgstr "Hakemiston osoite"
#: crypt32.rc:186
msgid "URL="
msgstr "URL="
#: crypt32.rc:187
msgid "IP Address="
msgstr "IP-osoite="
#: crypt32.rc:188
msgid "Mask="
msgstr "Peite="
#: crypt32.rc:189
msgid "Registered ID="
msgstr "Rekisteröity ID="
#: crypt32.rc:190
msgid "Unknown Key Usage"
msgstr "Tuntematon avaimen käyttö"
#: crypt32.rc:191
msgid "Subject Type="
msgstr "Kohteen tyyppi="
#: crypt32.rc:192
msgctxt "Certificate Authority"
msgid "CA"
msgstr "Varmentaja"
#: crypt32.rc:193
msgid "End Entity"
msgstr "Loppukäyttäjä"
#: crypt32.rc:194
msgid "Path Length Constraint="
msgstr "Polun pituuden raja="
#: crypt32.rc:195
msgctxt "path length"
msgid "None"
msgstr "Ei ole"
#: crypt32.rc:196
msgid "Information Not Available"
msgstr "Tieto ei saatavilla"
#: crypt32.rc:197
msgid "Authority Info Access"
msgstr "Pääsy varmentajan tietoihin"
#: crypt32.rc:198
msgid "Access Method="
msgstr "Saantimenetelmä="
#: crypt32.rc:199
msgctxt "Online Certificate Status Protocol"
msgid "OCSP"
msgstr "OCSP"
#: crypt32.rc:200
msgid "CA Issuers"
msgstr "Varmentajan julkaisijat"
#: crypt32.rc:201
msgid "Unknown Access Method"
msgstr "Tuntematon saantimenetelmä"
#: crypt32.rc:202
msgid "Alternative Name"
msgstr "Vaihtoehtoinen nimi"
#: crypt32.rc:203
msgid "CRL Distribution Point"
msgstr "Sulkulistan julkaisupaikka"
#: crypt32.rc:204
msgid "Distribution Point Name"
msgstr "Julkaisupaikan nimi"
#: crypt32.rc:205
msgid "Full Name"
msgstr "Koko nimi"
#: crypt32.rc:206
msgid "RDN Name"
msgstr "Suhteellinen yksilöivä nimi (RDN)"
#: crypt32.rc:207
msgid "CRL Reason="
msgstr "Sulkulistan syy="
#: crypt32.rc:208
msgid "CRL Issuer"
msgstr "Sulkulistan julkaisija"
#: crypt32.rc:209
msgid "Key Compromise"
msgstr "Avain ei ole turvallinen"
#: crypt32.rc:210
msgid "CA Compromise"
msgstr "Varmentaja ei ole turvallinen"
#: crypt32.rc:211
msgid "Affiliation Changed"
msgstr "Suhde muuttunut"
#: crypt32.rc:212
msgid "Superseded"
msgstr "Korvattu uudemmalla"
#: crypt32.rc:213
msgid "Operation Ceased"
msgstr "Toiminta lakannut"
#: crypt32.rc:214
msgid "Certificate Hold"
msgstr "Varmenne jäädytetty"
#: crypt32.rc:215
msgid "Financial Information="
msgstr "Pankkitiedot="
#: crypt32.rc:216 taskmgr.rc:397
msgid "Available"
msgstr "Käytettävissä"
#: crypt32.rc:217
msgid "Not Available"
msgstr "Ei käytettävissä"
#: crypt32.rc:218
msgid "Meets Criteria="
msgstr "Täyttää vaatimukset="
#: crypt32.rc:219 cryptui.rc:163 oleaut32.rc:29 wininet.rc:80 ipconfig.rc:44
msgid "Yes"
msgstr "Kyllä"
#: crypt32.rc:220 cryptui.rc:164 oleaut32.rc:30 wininet.rc:81 ipconfig.rc:45
msgid "No"
msgstr "Ei"
#: crypt32.rc:221
msgid "Digital Signature"
msgstr "Digitaalinen allekirjoitus"
#: crypt32.rc:222
msgid "Non-Repudiation"
msgstr "Kiistämättömyys"
#: crypt32.rc:223
msgid "Key Encipherment"
msgstr "Avainten salaus"
#: crypt32.rc:224
msgid "Data Encipherment"
msgstr "Tiedon salaus"
#: crypt32.rc:225
msgid "Key Agreement"
msgstr "Avaimesta sopiminen"
#: crypt32.rc:226
msgid "Certificate Signing"
msgstr "Varmenteiden allekirjoitus"
#: crypt32.rc:227
msgid "Off-line CRL Signing"
msgstr "Sulkulistojen allekirjoitus ilman verkkoyhteyttä"
#: crypt32.rc:228
msgid "CRL Signing"
msgstr "Sulkulistojen allekirjoitus"
#: crypt32.rc:229
msgid "Encipher Only"
msgstr "Vain salaus"
#: crypt32.rc:230
msgid "Decipher Only"
msgstr "Vain salauksen purku"
#: crypt32.rc:231
msgid "SSL Client Authentication"
msgstr "SSL-asiakkaan todennus"
#: crypt32.rc:232
msgid "SSL Server Authentication"
msgstr "SSL-palvelimen todennus"
#: crypt32.rc:233
msgid "S/MIME"
msgstr "S/MIME"
#: crypt32.rc:234
msgid "Signature"
msgstr "Allekirjoitus"
#: crypt32.rc:235
msgid "SSL CA"
msgstr "SSL-varmentaja"
#: crypt32.rc:236
msgid "S/MIME CA"
msgstr "S/MIME-varmentaja"
#: crypt32.rc:237
msgid "Signature CA"
msgstr "Allekirjoituksen varmentaja"
#: cryptdlg.rc:27
msgid "Certificate Policy"
msgstr "Varmennepolitiikka"
#: cryptdlg.rc:28
msgid "Policy Identifier: "
msgstr "Politiikan tunnus: "
#: cryptdlg.rc:29
msgid "Policy Qualifier Info"
msgstr "Politiikan määreen tiedot"
#: cryptdlg.rc:30
msgid "Policy Qualifier Id="
msgstr "Politiikan määreen tunniste="
#: cryptdlg.rc:33
msgid "Qualifier"
msgstr "Määre"
#: cryptdlg.rc:34
msgid "Notice Reference"
msgstr "Viittaus huomautukseen"
#: cryptdlg.rc:35
msgid "Organization="
msgstr "Organisaatio="
#: cryptdlg.rc:36
msgid "Notice Number="
msgstr "Huomautusnumero="
#: cryptdlg.rc:37
msgid "Notice Text="
msgstr "Huomautusteksti="
#: cryptui.rc:177 cryptui.rc:232 inetcpl.rc:43
msgid "General"
msgstr "Yleiset"
#: cryptui.rc:188
msgid "&Install Certificate..."
msgstr "&Asenna varmenne..."
#: cryptui.rc:189
msgid "Issuer &Statement"
msgstr "&Myöntäjän lausunto"
#: cryptui.rc:197
msgid "&Show:"
msgstr "&Näytä:"
#: cryptui.rc:202
msgid "&Edit Properties..."
msgstr "&Muokkaa ominaisuuksia..."
#: cryptui.rc:203
msgid "&Copy to File..."
msgstr "&Kopioi tiedostoon..."
#: cryptui.rc:207
msgid "Certification Path"
msgstr "Varmennuspolku"
#: cryptui.rc:211
msgid "Certification path"
msgstr "Varmennuspolku"
#: cryptui.rc:214
msgid "&View Certificate"
msgstr "&Näytä varmenne"
#: cryptui.rc:215
msgid "Certificate &status:"
msgstr "Varmenteen &tila:"
#: cryptui.rc:221
msgid "Disclaimer"
msgstr "Vastuuvapaus"
#: cryptui.rc:228
msgid "More &Info"
msgstr "Lisää &tietoja"
#: cryptui.rc:236
msgid "&Friendly name:"
msgstr "&Näyttönimi:"
#: cryptui.rc:238 progman.rc:151 progman.rc:167
msgid "&Description:"
msgstr "&Kuvaus:"
#: cryptui.rc:240
msgid "Certificate purposes"
msgstr "Varmenteen tarkoitukset"
#: cryptui.rc:241
msgid "&Enable all purposes for this certificate"
msgstr "&Valitse kaikki tarkoitukset tälle varmenteelle"
#: cryptui.rc:243
msgid "D&isable all purposes for this certificate"
msgstr "&Poista kaikki tarkoitukset tältä varmenteelta"
#: cryptui.rc:245
msgid "Enable &only the following purposes for this certificate:"
msgstr "&Valitse vain seuraavat tarkoitukset tälle varmenteelle:"
#: cryptui.rc:250
msgid "Add &Purpose..."
msgstr "Lisää &tarkoitus..."
#: cryptui.rc:254
msgid "Add Purpose"
msgstr "Lisää tarkoitus"
#: cryptui.rc:257
msgid ""
"Add the object identifier (OID) for the certificate purpose you wish to add:"
msgstr "Lisää haluamasi tarkoituksen objektin tunnus (OID):"
#: cryptui.rc:265 cryptui.rc:66
msgid "Select Certificate Store"
msgstr "Valitse varmennesäilö"
#: cryptui.rc:268
msgid "Select the certificate store you want to use:"
msgstr "Valitse varmennesäilö, jota haluat käyttää:"
#: cryptui.rc:271
msgid "&Show physical stores"
msgstr "&Näytä fyysiset säilöt"
#: cryptui.rc:277 cryptui.rc:288 cryptui.rc:305 cryptui.rc:319 cryptui.rc:68
msgid "Certificate Import Wizard"
msgstr "Ohjattu varmenteen tuonti"
#: cryptui.rc:280
msgid "Welcome to the Certificate Import Wizard"
msgstr "Tervetuloa ohjattuun varmenteen tuontiin"
#: cryptui.rc:283
msgid ""
"This wizard helps you import certificates, certificate revocation lists, and "
"certificate trust lists from a file to a certificate store.\n"
"\n"
"A certificate can be used to identify you or the computer with which you are "
"communicating. It can also be used for authentication, and to sign messages. "
"Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation "
"lists, and certificate trust lists.\n"
"\n"
"To continue, click Next."
msgstr ""
"Tämä ohjattu toiminto auttaa tuomaan tiedostosta varmennesäilöön varmenteita "
"ja listoja luotetuista ja suljetuista varmenteista.\n"
"\n"
"Varmenteita käytetään käyttäjän tai tietokoneen tunnistamiseen, identiteetin "
"todentamiseen ja viestien allekirjoittamiseen. Varmennesäilöt ovat "
"kokoelmia, joissa on varmenteita ja listoja luotetuista ja suljetuista "
"varmenteista.\n"
"\n"
"Jatka painamalla Seuraava."
#: cryptui.rc:291 cryptui.rc:427
msgid "&File name:"
msgstr "&Tiedostonimi:"
#: cryptui.rc:293 cryptui.rc:315 cryptui.rc:429 winecfg.rc:295
msgid "B&rowse..."
msgstr "&Selaa..."
#: cryptui.rc:294
msgid ""
"Note: The following file formats may contain more than one certificate, "
"certificate revocation list, or certificate trust list:"
msgstr ""
"Huomio: Seuraavat tiedostomuodot voivat sisältää useampia kuin yhden "
"varmenteen tai listan:"
#: cryptui.rc:296
msgid "Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Messages (*.p7b)"
msgstr "Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 -viestit (*.p7b)"
#: cryptui.rc:298
msgid "Personal Information Exchange/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)"
msgstr "Personal Information Exchange/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)"
#: cryptui.rc:300 cryptui.rc:78 cryptui.rc:159
msgid "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)"
msgstr "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)"
#: cryptui.rc:308
msgid ""
"Wine can automatically select the certificate store, or you can specify a "
"location for the certificates."
msgstr ""
"Wine voi valita varmennesäilön automaattisesti, tai voit valita itse "
"sijainnin varmenteille."
#: cryptui.rc:310
msgid "&Automatically select certificate store"
msgstr "Valitse varmennesäilö &automaattisesti"
#: cryptui.rc:312
msgid "&Place all certificates in the following store:"
msgstr "&Käytä kaikille varmenteille seuraavaa säilöä:"
#: cryptui.rc:322
msgid "Completing the Certificate Import Wizard"
msgstr "Varmenteen tuonnin viimeistely"
#: cryptui.rc:324
msgid "You have successfully completed the Certificate Import Wizard."
msgstr "Olet menestyksekkäästi suoriutunut ohjatusta varmenteen tuonnista."
#: cryptui.rc:326 cryptui.rc:440
msgid "You have specified the following settings:"
msgstr "Olet valinnut seuraavat asetukset:"
#: cryptui.rc:334 cryptui.rc:119 inetcpl.rc:108
msgid "Certificates"
msgstr "Varmenteet"
#: cryptui.rc:337
msgid "I&ntended purpose:"
msgstr "Suunniteltu tarkoitus:"
#: cryptui.rc:341
msgid "&Import..."
msgstr "&Tuo..."
#: cryptui.rc:342 regedit.rc:109
msgid "&Export..."
msgstr "&Vie..."
#: cryptui.rc:344
msgid "&Advanced..."
msgstr "&Lisäasetukset..."
#: cryptui.rc:345
msgid "Certificate intended purposes"
msgstr "Varmenteen suunnitellut tarkoitukset"
#: cryptui.rc:347 ieframe.rc:42 shell32.rc:40 shell32.rc:117 oleview.rc:56
#: oleview.rc:58 oleview.rc:82 regedit.rc:63 taskmgr.rc:52 winefile.rc:45
#: wordpad.rc:66
msgid "&View"
msgstr "&Näytä"
#: cryptui.rc:352
msgid "Advanced Options"
msgstr "Lisäasetukset"
#: cryptui.rc:355
msgid "Certificate purpose"
msgstr "Varmenteen tarkoitus"
#: cryptui.rc:356
msgid ""
"Select one or more purposes to be listed when Advanced Purposes is selected."
msgstr ""
"Valitse yksi tai useampia tarkoituksia, jotka näytetään, kun valitaan "
"Edistyneet tarkoitukset."
#: cryptui.rc:358
msgid "&Certificate purposes:"
msgstr "&Varmenteen tarkoitukset:"
#: cryptui.rc:367 cryptui.rc:378 cryptui.rc:391 cryptui.rc:401 cryptui.rc:424
#: cryptui.rc:433 cryptui.rc:147
msgid "Certificate Export Wizard"
msgstr "Ohjattu varmenteen vienti"
#: cryptui.rc:370
msgid "Welcome to the Certificate Export Wizard"
msgstr "Tervetuloa ohjattuun varmenteen vientiin"
#: cryptui.rc:373
msgid ""
"This wizard helps you export certificates, certificate revocation lists, and "
"certificate trust lists from a certificate store to a file.\n"
"\n"
"A certificate can be used to identify you or the computer with which you are "
"communicating. It can also be used for authentication, and to sign messages. "
"Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation "
"lists, and certificate trust lists.\n"
"\n"
"To continue, click Next."
msgstr ""
"Tämä ohjattu toiminto auttaa viemään varmennesäilöstä tiedostoon varmenteita "
"ja listoja luotetuista ja suljetuista varmenteista.\n"
"\n"
"Varmenteita käytetään käyttäjän tai tietokoneen tunnistamiseen, identiteetin "
"todentamiseen ja viestien allekirjoittamiseen. Varmennesäilöt ovat "
"kokoelmia, joissa on varmenteita ja listoja luotetuista ja suljetuista "
"varmenteista.\n"
"\n"
"Jatka painamalla Seuraava."
#: cryptui.rc:381
msgid ""
"If you choose to export the private key, you will be prompted for a password "
"to protect the private key on a later page."
msgstr ""
"Jos valitset yksityisen avaimen viennin, myöhemmällä sivulla kysytään "
"salasanaa sen suojaamiseksi."
#: cryptui.rc:382
msgid "Do you wish to export the private key?"
msgstr "Haluatko viedä yksityisen avaimen?"
#: cryptui.rc:383
msgid "&Yes, export the private key"
msgstr "&Kyllä, vie yksityinen avain"
#: cryptui.rc:385
msgid "N&o, do not export the private key"
msgstr "&Ei, älä vie yksityistä avainta"
#: cryptui.rc:396
msgid "&Confirm password:"
msgstr "&Vahvista salasana:"
#: cryptui.rc:404
msgid "Select the format you want to use:"
msgstr "Valitse käytettävä muoto:"
#: cryptui.rc:405
msgid "&DER-encoded X.509 (*.cer)"
msgstr "&DER-enkoodattu X.509 (*.cer)"
#: cryptui.rc:407
msgid "Ba&se64-encoded X.509 (*.cer):"
msgstr "Ba&se64-enkoodattu X.509 (*.cer):"
#: cryptui.rc:409
msgid "&Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Message (*.p7b)"
msgstr "&Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 -viesti (*.p7b)"
#: cryptui.rc:411
msgid "&Include all certificates in the certification path if possible"
msgstr "Sisällytä kaikki varmennuspolun varmenteet, jos mahdollista"
#: cryptui.rc:413
msgid "&Personal Information Exchange/PKCS #12 (*.pfx)"
msgstr "&Personal Information Exchange/PKCS #12 (*.pfx)"
#: cryptui.rc:415
msgid "Incl&ude all certificates in the certification path if possible"
msgstr "Sisällytä kaikki varmennuspolun varmenteet, jos mahdollista"
#: cryptui.rc:417
msgid "&Enable strong encryption"
msgstr "Käytä vahvaa salausta"
#: cryptui.rc:419
msgid "Delete the private &key if the export is successful"
msgstr "Poista yksityinen avain, jos vienti onnistuu"
#: cryptui.rc:436
msgid "Completing the Certificate Export Wizard"
msgstr "Varmenteen viennin viimeistely"
#: cryptui.rc:438
msgid "You have successfully completed the Certificate Export Wizard."
msgstr "Olet menestyksekkäästi suoriutunut ohjatusta varmenteen viennistä."
#: cryptui.rc:27 cryptui.rc:90
msgid "Certificate"
msgstr "Varmenne"
#: cryptui.rc:28
msgid "Certificate Information"
msgstr "Varmenteen tiedot"
#: cryptui.rc:29
msgid ""
"This certificate has an invalid signature. The certificate may have been "
"altered or corrupted."
msgstr ""
"Varmenteen allekirjoitus ei kelpaa. Varmennetta on ehkä muokattu, tai se on "
"vioittunut."
#: cryptui.rc:30
msgid ""
"This root certificate is not trusted. To trust it, add it to your system's "
"trusted root certificate store."
msgstr ""
"Tämä juurivarmenne ei ole luotettu. Jos luotat siihen, lisää se järjestelmän "
"luotettujen juurivarmenteiden säilöön."
#: cryptui.rc:31
msgid "This certificate could not be validated to a trusted root certificate."
msgstr "Tätä varmennetta ei voitu vahvistaa luotetulla juurivarmenteella."
#: cryptui.rc:32
msgid "This certificate's issuer could not be found."
msgstr "Varmenteen myöntäjää ei löydy."
#: cryptui.rc:33
msgid "All the intended purposes of this certificate could not be verified."
msgstr "Varmenteen kaikkia suunniteltuja tarkoituksia ei voitu vahvistaa."
#: cryptui.rc:34
msgid "This certificate is intended for the following purposes:"
msgstr "Varmenne on suunniteltu seuraaviin tarkoituksiin:"
#: cryptui.rc:35
msgid "Issued to: "
msgstr "Hakija: "
#: cryptui.rc:36
msgid "Issued by: "
msgstr "Myöntäjä: "
#: cryptui.rc:37
msgid "Valid from "
msgstr "Kelpaa "
#: cryptui.rc:38
msgid " to "
msgstr " – "
#: cryptui.rc:39
msgid "This certificate has an invalid signature."
msgstr "Varmenteen allekirjoitus ei kelpaa."
#: cryptui.rc:40
msgid "This certificate has expired or is not yet valid."
msgstr "Varmenne on vanhentunut tai ei ole vielä voimassa."
#: cryptui.rc:41
msgid "This certificate's validity period exceeds that of its issuer."
msgstr "Varmenteella on pidempi voimassaoloaika kuin sen myöntäjällä."
#: cryptui.rc:42
msgid "This certificate was revoked by its issuer."
msgstr "Varmenteen myöntäjä on perunut varmenteen."
#: cryptui.rc:43
msgid "This certificate is OK."
msgstr "Varmenne on kelvollinen."
#: cryptui.rc:44
msgid "Field"
msgstr "Kenttä"
#: cryptui.rc:45
msgid "Value"
msgstr "Arvo"
#: cryptui.rc:46 cryptui.rc:99 cryptui.rc:105
msgid "<All>"
msgstr "<Kaikki>"
#: cryptui.rc:47
msgid "Version 1 Fields Only"
msgstr "Vain version 1 kentät"
#: cryptui.rc:48
msgid "Extensions Only"
msgstr "Vain laajennukset"
#: cryptui.rc:49
msgid "Critical Extensions Only"
msgstr "Vain kriittiset laajennukset"
#: cryptui.rc:50
msgid "Properties Only"
msgstr "Vain ominaisuudet"
#: cryptui.rc:52
msgid "Serial number"
msgstr "Sarjanumero"
#: cryptui.rc:53
msgid "Issuer"
msgstr "Myöntäjä"
#: cryptui.rc:54
msgid "Valid from"
msgstr "Voimassaolo alkaa"
#: cryptui.rc:55
msgid "Valid to"
msgstr "Voimassaolo päättyy"
#: cryptui.rc:56
msgid "Subject"
msgstr "Haltija"
#: cryptui.rc:57
msgid "Public key"
msgstr "Julkinen avain"
#: cryptui.rc:58
msgid "%1 (%2!d! bits)"
msgstr "%1 (%2!d!-bittinen)"
#: cryptui.rc:59
msgid "SHA1 hash"
msgstr "SHA1-tiiviste"
#: cryptui.rc:60
msgid "Enhanced key usage (property)"
msgstr "Laajennettu avaimen käyttö (EKU) (ominaisuus)"
#: cryptui.rc:61
msgid "Friendly name"
msgstr "Näyttönimi"
#: cryptui.rc:62 shell32.rc:239 ipconfig.rc:41
msgid "Description"
msgstr "Kuvaus"
#: cryptui.rc:63
msgid "Certificate Properties"
msgstr "Varmenteen ominaisuudet"
#: cryptui.rc:64
msgid "Please enter an OID in the form 1.2.3.4"
msgstr "Syötä OID muodossa 1.2.3.4"
#: cryptui.rc:65
msgid "The OID you entered already exists."
msgstr "Syöttämäsi OID on jo olemassa."
#: cryptui.rc:67
msgid "Please select a certificate store."
msgstr "Valitse varmennesäilö."
#: cryptui.rc:69
msgid ""
"The file contains objects that do not match the given criteria. Please "
"select another file."
msgstr ""
"Tiedosto sisältää objekteja, jotka eivät sovi annettuihin vaatimuksiin. "
"Valitse toinen tiedosto."
#: cryptui.rc:70
msgid "File to Import"
msgstr "Tuotava tiedosto"
#: cryptui.rc:71
msgid "Specify the file you want to import."
msgstr "Valitse tuotava tiedosto."
#: cryptui.rc:72 cryptui.rc:95
msgid "Certificate Store"
msgstr "Varmennesäilö"
#: cryptui.rc:73
msgid ""
"Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation "
"lists, and certificate trust lists."
msgstr ""
"Varmennesäilöt ovat kokoelmia, joissa on varmenteita ja listoja luotetuista "
"ja suljetuista varmenteista."
#: cryptui.rc:74
msgid "X.509 Certificate (*.cer; *.crt)"
msgstr "X.509-varmenne (*.cer; *.crt)"
#: cryptui.rc:75
msgid "Personal Information Exchange (*.pfx; *.p12)"
msgstr "Personal Information Exchange (*.pfx; *.p12)"
#: cryptui.rc:76 cryptui.rc:155
msgid "Certificate Revocation List (*.crl)"
msgstr "Varmenteiden sulkulista (*.crl)"
#: cryptui.rc:77 cryptui.rc:156
msgid "Certificate Trust List (*.stl)"
msgstr "Luotettujen varmenteiden lista (*.stl)"
#: cryptui.rc:79
msgid "CMS/PKCS #7 Messages (*.spc; *.p7b)"
msgstr "CMS/PKCS #7 -viestit (*.spc; *.p7b)"
#: cryptui.rc:81
msgid "Please select a file."
msgstr "Valitse tiedosto."
#: cryptui.rc:82
msgid "The file format is not recognized. Please select another file."
msgstr "Tiedoston muotoa ei tunnisteta. Valitse toinen tiedosto."
#: cryptui.rc:83
msgid "Could not open "
msgstr "Ei voitu avata kohdetta "
#: cryptui.rc:84
msgid "Determined by the program"
msgstr "Ohjelman päättelemä"
#: cryptui.rc:85
msgid "Please select a store"
msgstr "Valitse säilö"
#: cryptui.rc:86
msgid "Certificate Store Selected"
msgstr "Valittu varmennesäilö"
#: cryptui.rc:87
msgid "Automatically determined by the program"
msgstr "Ohjelman automaattisesti päättelemä"
#: cryptui.rc:88 shell32.rc:134
msgid "File"
msgstr "Tiedosto"
#: cryptui.rc:89 inetcpl.rc:105
msgid "Content"
msgstr "Sisältö"
#: cryptui.rc:91
msgid "Certificate Revocation List"
msgstr "Varmenteiden sulkulista"
#: cryptui.rc:93
msgid "CMS/PKCS #7 Message"
msgstr "CMS/PKCS #7 -viesti"
#: cryptui.rc:94
msgid "Personal Information Exchange"
msgstr "Personal Information Exchange"
#: cryptui.rc:96
msgid "The import was successful."
msgstr "Tuonti onnistui."
#: cryptui.rc:97
msgid "The import failed."
msgstr "Tuonti epäonnistui."
#: cryptui.rc:98
msgid "Arial"
msgstr "Arial"
#: cryptui.rc:100
msgid "<Advanced Purposes>"
msgstr "<Edistyneet tarkoitukset>"
#: cryptui.rc:101
msgid "Issued To"
msgstr "Hakija"
#: cryptui.rc:102
msgid "Issued By"
msgstr "Myöntäjä"
#: cryptui.rc:103
msgid "Expiration Date"
msgstr "Vanhenemispäivämäärä"
#: cryptui.rc:104
msgid "Friendly Name"
msgstr "Näyttönimi"
#: cryptui.rc:106 cryptui.rc:120
msgid "<None>"
msgstr "<Tyhjä>"
#: cryptui.rc:107
msgid ""
"You will no longer be able to decrypt messages with this certificate, or "
"sign messages with it.\n"
"Are you sure you want to remove this certificate?"
msgstr ""
"Jos jatkat, et voi enää purkaa etkä allekirjoittaa viestejä tällä "
"varmenteella.\n"
"Haluatko varmasti poistaa varmenteen?"
#: cryptui.rc:108
msgid ""
"You will no longer be able to decrypt messages with these certificates, or "
"sign messages with them.\n"
"Are you sure you want to remove these certificates?"
msgstr ""
"Jos jatkat, et voi enää purkaa etkä allekirjoittaa viestejä näillä "
"varmenteilla.\n"
"Haluatko varmasti poistaa nämä varmenteet?"
#: cryptui.rc:109
msgid ""
"You will no longer be able to encrypt messages with this certificate, or "
"verify messages signed with it.\n"
"Are you sure you want to remove this certificate?"
msgstr ""
"Jos jatkat, et voi enää salata viestejä tällä varmenteella tai vahvistaa "
"sillä allekirjoitettujen viestien aitoutta.\n"
"Haluatko varmasti poistaa varmenteen?"
#: cryptui.rc:110
msgid ""
"You will no longer be able to encrypt messages with these certificates, or "
"verify messages signed with it.\n"
"Are you sure you want to remove these certificates?"
msgstr ""
"Jos jatkat, et voi enää salata viestejä näillä varmenteilla tai vahvistaa "
"niillä allekirjoitettujen viestien aitoutta.\n"
"Haluatko varmasti poistaa nämä varmenteet?"
#: cryptui.rc:111
msgid ""
"Certificates issued by this certification authority will no longer be "
"trusted.\n"
"Are you sure you want to remove this certificate?"
msgstr ""
"Jos jatkat, tämän varmentajan myöntämiin varmenteisiin ei enää luoteta.\n"
"Haluatko varmasti poistaa varmenteen?"
#: cryptui.rc:112
msgid ""
"Certificates issued by these certification authorities will no longer be "
"trusted.\n"
"Are you sure you want to remove these certificates?"
msgstr ""
"Jos jatkat, näiden varmentajien myöntämiin varmenteisiin ei enää luoteta.\n"
"Haluatko varmasti poistaa nämä varmenteet?"
#: cryptui.rc:113
msgid ""
"Certificates issued by this root certification authority, or any "
"certification authorities it issued, will no longer be trusted.\n"
"Are you sure you want to remove this trusted root certificate?"
msgstr ""
"Jos jatkat, tämän juurivarmentajan tai sen valtuuttamien muiden varmentajien "
"myöntämiin varmenteisiin ei enää luoteta.\n"
"Haluatko varmasti poistaa tämän luotetun juurivarmenteen?"
#: cryptui.rc:114
msgid ""
"Certificates issued by these root certification authorities, or any "
"certification authorities they issued, will no longer be trusted.\n"
"Are you sure you want to remove these trusted root certificates?"
msgstr ""
"Jos jatkat, näiden juurivarmentajien tai niiden valtuuttamien muiden "
"varmentajien myöntämiin varmenteisiin ei enää luoteta.\n"
"Haluatko varmasti poistaa nämä luotetut juurivarmenteet?"
#: cryptui.rc:115
msgid ""
"Software signed by this publisher will no longer be trusted.\n"
"Are you sure you want to remove this certificate?"
msgstr ""
"Jos jatkat, tämän julkaisijan allekirjoittamiin ohjelmiin ei enää luoteta.\n"
"Haluatko varmasti poistaa varmenteen?"
#: cryptui.rc:116
msgid ""
"Software signed by these publishers will no longer be trusted.\n"
"Are you sure you want to remove these certificates?"
msgstr ""
"Jos jatkat, näiden julkaisijoiden allekirjoittamiin ohjelmiin ei enää "
"luoteta.\n"
"Haluatko varmasti poistaa nämä varmenteet?"
#: cryptui.rc:117
msgid "Are you sure you want to remove this certificate?"
msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän varmenteen?"
#: cryptui.rc:118
msgid "Are you sure you want to remove these certificates?"
msgstr "Haluatko varmasti poistaa nämä varmenteet?"
#: cryptui.rc:121
msgid "Ensures the identity of a remote computer"
msgstr "Varmistaa etätietokoneen identiteetin"
#: cryptui.rc:122
msgid "Proves your identity to a remote computer"
msgstr "Todistaa oman identiteetin etätietokoneelle"
#: cryptui.rc:123
msgid ""
"Ensures software came from software publisher\n"
"Protects software from alteration after publication"
msgstr ""
"Varmistaa, että ohjelma tulee oikealta julkaisijalta\n"
"Suojaa ohjelmia muutoksilta julkaisun jälkeen"
#: cryptui.rc:124
msgid "Protects e-mail messages"
msgstr "Suojaa sähköpostiviestejä"
#: cryptui.rc:125
msgid "Allows secure communication over the Internet"
msgstr "Sallii suojatut yhteydet Internetissä"
#: cryptui.rc:126
msgid "Allows data to be signed with the current time"
msgstr "Sallii tiedon allekirjoittamisen nykyisellä ajalla"
#: cryptui.rc:127
msgid "Allows you to digitally sign a certificate trust list"
msgstr "Sallii sinun allekirjoittaa listan luotetuista varmenteista"
#: cryptui.rc:128
msgid "Allows data on disk to be encrypted"
msgstr "Sallii levyllä olevan tiedon salaamisen"
#: cryptui.rc:144
msgid "Private Key Archival"
msgstr "Yksityisten avainten arkistointi"
#: cryptui.rc:148
msgid "Export Format"
msgstr "Vientimuoto"
#: cryptui.rc:149
msgid "Choose the format in which the content will be saved."
msgstr "Valitse, missä muodossa sisältö tallennetaan."
#: cryptui.rc:150
msgid "Export Filename"
msgstr "Tiedostonimi"
#: cryptui.rc:151
msgid "Specify the name of the file in which the content will be saved."
msgstr "Anna nimi tiedostolle, johon sisältö tallennetaan."
#: cryptui.rc:152
msgid "The specified file already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "Tiedosto on jo olemassa. Haluatko korvata sen?"
#: cryptui.rc:153
msgid "DER-Encoded Binary X.509 (*.cer)"
msgstr "DER-enkoodattu binäärimuotoinen X.509 (*.cer)"
#: cryptui.rc:154
msgid "Base64-Encoded X.509 (*.cer)"
msgstr "Base64-enkoodattu X.509 (*.cer)"
#: cryptui.rc:157
msgid "CMS/PKCS #7 Messages (*.p7b)"
msgstr "CMS/PKCS #7 -viestit (*.p7b)"
#: cryptui.rc:158
msgid "Personal Information Exchange (*.pfx)"
msgstr "Personal Information Exchange (*.pfx)"
#: cryptui.rc:160
msgid "File Format"
msgstr "Tiedostomuoto"
#: cryptui.rc:161
msgid "Include all certificates in certificate path"
msgstr "Sisällytä kaikki varmennepolun varmenteet"
#: cryptui.rc:162
msgid "Export keys"
msgstr "Vie avaimet"
#: cryptui.rc:165
msgid "The export was successful."
msgstr "Vienti onnistui."
#: cryptui.rc:166
msgid "The export failed."
msgstr "Vienti epäonnistui."
#: cryptui.rc:167
msgid "Export Private Key"
msgstr "Vie yksityinen avain"
#: cryptui.rc:168
msgid ""
"The certificate contains a private key which may be exported along with the "
"certificate."
msgstr ""
"Varmenne sisältää yksityisen avaimen, jonka voi viedä yhdessä varmenteen "
"kanssa."
#: cryptui.rc:169
msgid "Enter Password"
msgstr "Syötä salasana"
#: cryptui.rc:170
msgid "You may password-protect a private key."
msgstr "Voit suojata yksityisen avaimen salasanalla."
#: cryptui.rc:171
msgid "The passwords do not match."
msgstr "Salasanat eivät täsmää."
#: cryptui.rc:172
msgid "Note: The private key for this certificate could not be opened."
msgstr "Huomio: Varmenteen yksityistä avainta ei voitu avata."
#: cryptui.rc:173
msgid "Note: The private key for this certificate is not exportable."
msgstr "Huomio: Tämän varmenteen yksityistä avainta ei voi viedä."
#: devenum.rc:32
msgid "Default DirectSound"
msgstr "DirectSound-oletus"
#: devenum.rc:33
msgid "DirectSound: %s"
msgstr "DirectSound: %s"
#: devenum.rc:34
msgid "Default WaveOut Device"
msgstr "WaveOut-oletuslaite"
#: devenum.rc:35
msgid "Default MidiOut Device"
msgstr "MidiOut-oletuslaite"
#: dinput.rc:40
msgid "Configure Devices"
msgstr "Laitteiden asetukset"
#: dinput.rc:45
msgid "Reset"
msgstr "Nollaa"
#: dinput.rc:48
msgid "Player"
msgstr "Soitin"
#: dinput.rc:49
msgid "Device"
msgstr "Laite"
#: dinput.rc:50
msgid "Actions"
msgstr "Toiminnot"
#: dinput.rc:51
msgid "Mapping"
msgstr "Liitokset"
#: dinput.rc:53
msgid "Show Assigned First"
msgstr "Näytä liitetyt ensin"
#: dinput.rc:34
msgid "Action"
msgstr "Toiminto"
#: dinput.rc:35
msgid "Object"
msgstr "Objekti"
#: dxdiagn.rc:25
msgid "Regional Setting"
msgstr "Alueellinen asetus"
#: dxdiagn.rc:26
msgid "%1!u!MB used, %2!u!MB available"
msgstr "%1!u! Mt käytössä, %2!u! Mt vapaana"
#: gdi32.rc:25
msgid "Western"
msgstr "Länsimainen"
#: gdi32.rc:26
msgid "Central European"
msgstr "Keskieurooppalainen"
#: gdi32.rc:27
msgid "Cyrillic"
msgstr "Kyrillinen"
#: gdi32.rc:28
msgid "Greek"
msgstr "Kreikkalainen"
#: gdi32.rc:29
msgid "Turkish"
msgstr "Turkkilainen"
#: gdi32.rc:30
msgid "Hebrew"
msgstr "Heprealainen"
#: gdi32.rc:31
msgid "Arabic"
msgstr "Arabialainen"
#: gdi32.rc:32
msgid "Baltic"
msgstr "Balttilainen"
#: gdi32.rc:33
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamilainen"
#: gdi32.rc:34
msgid "Thai"
msgstr "Thai"
#: gdi32.rc:35
msgid "Japanese"
msgstr "Japanilainen"
#: gdi32.rc:36
msgid "CHINESE_GB2312"
msgstr "Kiinalainen yksinkertaistettu"
#: gdi32.rc:37
msgid "Hangul"
msgstr "Hangul"
#: gdi32.rc:38
msgid "CHINESE_BIG5"
msgstr "Kiinalainen perinteinen"
#: gdi32.rc:39
msgid "Hangul(Johab)"
msgstr "Hangul (Johab)"
#: gdi32.rc:40
msgid "Symbol"
msgstr "Symbolit"
#: gdi32.rc:41
msgid "OEM/DOS"
msgstr "OEM/DOS"
#: gphoto2.rc:27
msgid "Files on Camera"
msgstr "Tiedostot kamerassa"
#: gphoto2.rc:31
msgid "Import Selected"
msgstr "Tuo valitut"
#: gphoto2.rc:32
msgid "Preview"
msgstr "Esikatsele"
#: gphoto2.rc:33
msgid "Import All"
msgstr "Tuo kaikki"
#: gphoto2.rc:34
msgid "Skip This Dialog"
msgstr "Ohita tämä dialogi"
#: gphoto2.rc:35
msgid "Exit"
msgstr "Poistu"
#: gphoto2.rc:40
msgid "Transferring"
msgstr "Siirretään"
#: gphoto2.rc:43
msgid "Transferring... Please Wait"
msgstr "Siirretään... odota"
#: gphoto2.rc:48
msgid "Connecting to camera"
msgstr "Yhdistetään kameraan"
#: gphoto2.rc:52
msgid "Connecting to camera... Please Wait"
msgstr "Yhdistetään kameraan... odota"
#: hhctrl.rc:56
msgid "S&ync"
msgstr "S&ynkronoi"
#: hhctrl.rc:57 shdoclc.rc:38 winhlp32.rc:86
msgid "&Back"
msgstr "&Takaisin"
#: hhctrl.rc:58
msgid "&Forward"
msgstr "&Seuraava"
#: hhctrl.rc:59
msgctxt "table of contents"
msgid "&Home"
msgstr "&Alkuun"
#: hhctrl.rc:60
msgid "&Stop"
msgstr "&Pysäytä"
#: hhctrl.rc:61 shdoclc.rc:56
msgid "&Refresh"
msgstr "P&äivitä"
#: hhctrl.rc:62 winhlp32.rc:31
msgid "&Print..."
msgstr "&Tulosta..."
#: hhctrl.rc:28 taskmgr.rc:89
msgid "&Contents"
msgstr "&Sisällys"
#: hhctrl.rc:29
msgid "I&ndex"
msgstr "&Hakemisto"
#: hhctrl.rc:30 notepad.rc:52
msgid "&Search"
msgstr "&Etsi"
#: hhctrl.rc:31
msgid "Favor&ites"
msgstr "S&uosikit"
#: hhctrl.rc:33
msgid "Hide &Tabs"
msgstr "P&iilota välilehdet"
#: hhctrl.rc:34
msgid "Show &Tabs"
msgstr "Nä&ytä välilehdet"
#: hhctrl.rc:39
msgid "Show"
msgstr "Näytä"
#: hhctrl.rc:40
msgid "Hide"
msgstr "Piilota"
#: hhctrl.rc:41 ieframe.rc:65 shdoclc.rc:164 shdoclc.rc:188
msgid "Stop"
msgstr "Pysäytä"
#: hhctrl.rc:42 ieframe.rc:66 shell32.rc:59
msgid "Refresh"
msgstr "Päivitä"
#: hhctrl.rc:43 ieframe.rc:63
msgid "Back"
msgstr "Takaisin"
#: hhctrl.rc:44
msgctxt "table of contents"
msgid "Home"
msgstr "Alkuun"
#: hhctrl.rc:45
msgid "Sync"
msgstr "Synkronoi"
#: hhctrl.rc:47 wineconsole.rc:57 wordpad.rc:155
msgid "Options"
msgstr "Valinnat"
#: hhctrl.rc:48 ieframe.rc:64
msgid "Forward"
msgstr "Seuraava"
#: iccvid.rc:25 iccvid.rc:26
msgid "Cinepak Video codec"
msgstr "Cinepak-videokoodekki"
#: ieframe.rc:25 shell32.rc:111 notepad.rc:26 oleview.rc:27 oleview.rc:77
#: progman.rc:29 taskmgr.rc:35 view.rc:28 winefile.rc:25 winhlp32.rc:28
#: wordpad.rc:26
msgid "&File"
msgstr "&Tiedosto"
#: ieframe.rc:27 regedit.rc:44 regedit.rc:95
msgid "&New"
msgstr "&Uusi"
#: ieframe.rc:29 winefile.rc:70
msgid "&Window"
msgstr "&Ikkuna"
#: ieframe.rc:31 view.rc:30 winhlp32.rc:29
msgid "&Open..."
msgstr "&Avaa..."
#: ieframe.rc:33 notepad.rc:30 wordpad.rc:31
msgid "Save &as..."
msgstr "Tallenna &nimellä..."
#: ieframe.rc:35
msgid "Print &format..."
msgstr "Tulostus&formaatti..."
#: ieframe.rc:36
msgid "Pr&int..."
msgstr "&Tulosta..."
#: ieframe.rc:37 wordpad.rc:34
msgid "Print previe&w"
msgstr "&Esikatselu"
#: ieframe.rc:44
msgid "&Toolbars"
msgstr "T&yökalupalkit"
#: ieframe.rc:46
msgid "&Standard bar"
msgstr "&Peruspalkki"
#: ieframe.rc:47
msgid "&Address bar"
msgstr "&Osoitepalkki"
#: ieframe.rc:50 regedit.rc:71
msgid "&Favorites"
msgstr "S&uosikit"
#: ieframe.rc:52 regedit.rc:73
msgid "&Add to Favorites..."
msgstr "Lis&ää suosikkeihin..."
#: ieframe.rc:57
msgid "&About Internet Explorer"
msgstr "Tietoa &Internet Explorerista"
#: ieframe.rc:87
msgid "Open URL"
msgstr "&Avaa linkki"
#: ieframe.rc:90
msgid "Specify the URL you wish to open in Internet Explorer"
msgstr "Anna osoite, jonka haluat avata Internet Explorer -selaimessa"
#: ieframe.rc:91
msgid "Open:"
msgstr "Avaa:"
#: ieframe.rc:67
msgctxt "home page"
msgid "Home"
msgstr "Alkuun"
#: ieframe.rc:68 winhlp32.rc:66
msgid "Print..."
msgstr "Tulosta..."
#: ieframe.rc:73
msgid "Address"
msgstr "Osoite"
#: ieframe.rc:78
msgid "Searching for %s"
msgstr "Etsitään kohdetta %s"
#: ieframe.rc:79
msgid "Start downloading %s"
msgstr "Aloita kohteen %s lataus"
#: ieframe.rc:80
msgid "Downloading %s"
msgstr "Ladataan kohdetta %s"
#: ieframe.rc:81
msgid "Asking for %s"
msgstr "Pyydetään kohdetta %s"
#: inetcpl.rc:46
msgid "Home page"
msgstr "Alkuun"
#: inetcpl.rc:47
msgid "You can choose the address that will be used as your home page."
msgstr "Voit valita osoitteen, jota käytetään kotisivunasi."
#: inetcpl.rc:50
msgid "&Current page"
msgstr "&Nykyinen sivu"
#: inetcpl.rc:51
msgid "&Default page"
msgstr "&Oletussivu"
#: inetcpl.rc:52
msgid "&Blank page"
msgstr "&Tyhjä sivu"
#: inetcpl.rc:53
msgid "Browsing history"
msgstr "Selaushistoria"
#: inetcpl.rc:54
msgid "You can delete cached pages, cookies and other data."
msgstr "Voit poistaa välimuistissa olevia sivuja, evästeitä ja muita tietoja."
#: inetcpl.rc:56
msgid "Delete &files..."
msgstr "&Poista tiedostoja..."
#: inetcpl.rc:57
msgid "&Settings..."
msgstr "&Valinnat..."
#: inetcpl.rc:65
msgid "Delete browsing history"
msgstr "Poista selaushistoria"
#: inetcpl.rc:68
msgid ""
"Temporary internet files\n"
"Cached copies of web pages, images and certificates."
msgstr ""
"Väliaikaiset Internet-tiedostot\n"
"Välimuistissa olevat kopiot sivuista, kuvista ja varmenteista."
#: inetcpl.rc:70
msgid ""
"Cookies\n"
"Files saved on your computer by websites, which store things like user "
"preferences and login information."
msgstr ""
"Evästeet\n"
"Sivujen tietokoneellesi tallentamat tiedostot, jotka varastoivat esimerkiksi "
"käyttäjäkohtaisia valintoja ja kirjautumistietoja."
#: inetcpl.rc:72
msgid ""
"History\n"
"List of websites you have accessed."
msgstr ""
"Historia\n"
"Lista sivuista, joilla olet vieraillut."
#: inetcpl.rc:74
msgid ""
"Form data\n"
"Usernames and other information you have entered into forms."
msgstr ""
"Lomaketiedot\n"
"Käyttäjätunnukset ja muut tiedot, jotka olet kirjoittanut lomakkeisiin."
#: inetcpl.rc:76
msgid ""
"Passwords\n"
"Saved passwords you have entered into forms."
msgstr ""
"Salasanat\n"
"Tallennetut salasanat, jotka olet kirjoittanut lomakkeisiin."
#: inetcpl.rc:79 progman.rc:64
msgid "Delete"
msgstr "Poista"
#: inetcpl.rc:87 winefile.rc:112
msgid "Security"
msgstr "Turvallisuus"
#: inetcpl.rc:109
msgid ""
"Certificates are used for your personal identification and to identify "
"certificate authorities and publishers."
msgstr ""
"Varmenteita käytetään tunnistautumiseesi ja varmenteen myöntäjien ja "
"julkaisijoiden tunnistamiseen."
#: inetcpl.rc:111
msgid "Certificates..."
msgstr "Varmenteet..."
#: inetcpl.rc:112
msgid "Publishers..."
msgstr "Julkaisijat..."
#: inetcpl.rc:28
msgid "Internet Settings"
msgstr "Internetasetukset"
#: inetcpl.rc:29
msgid "Configure Wine Internet Browser and related settings"
msgstr "Säädä Winen Internet-selaimeen liittyviä asetuksia"
#: inetcpl.rc:30
msgid "Security settings for zone: "
msgstr "Vyöhykkeen turvallisuusasetukset: "
#: inetcpl.rc:31
msgid "Custom"
msgstr "Räätälöi"
#: inetcpl.rc:32
msgid "Very Low"
msgstr "Erittäin alhainen"
#: inetcpl.rc:33
msgid "Low"
msgstr "Alhainen"
#: inetcpl.rc:34
msgid "Medium"
msgstr "Keskitaso"
#: inetcpl.rc:35
msgid "Increased"
msgstr "Korotettu"
#: inetcpl.rc:36
msgid "High"
msgstr "Korkea"
#: joy.rc:33
msgid "Joysticks"
msgstr "Joystickit"
#: joy.rc:36 winecfg.rc:204
msgid "&Disable"
msgstr "&Poista käytöstä"
#: joy.rc:37
msgid "&Enable"
msgstr "&Ota käyttöön"
#: joy.rc:38
msgid "Connected"
msgstr "Yhdistetty"
#: joy.rc:40
msgid "Disabled"
msgstr "Ei käytössä"
#: joy.rc:42
msgid ""
"After disabling or enabling a device, the connected joysticks won't be "
"updated here until you restart this applet."
msgstr ""
"Kun laite poistetaan käytöstä tai otetaan käyttöön, liitetyt ohjaimet eivät "
"päivity tähän, ellei tätä sovelmaa käynnistetä uudelleen."
#: joy.rc:47
msgid "Test Joystick"
msgstr "Testaa joystickia"
#: joy.rc:51
msgid "Buttons"
msgstr "Painikkeet"
#: joy.rc:60
msgid "Test Force Feedback"
msgstr "Testaa voimapalautetta"
#: joy.rc:64
msgid "Available Effects"
msgstr "Mahdolliset efektit"
#: joy.rc:66
msgid ""
"Press any button in the controller to activate the chosen effect. The effect "
"direction can be changed with the controller axis."
msgstr ""
"Aktivoi valittu efekti painamalla mitä tahansa ohjaimen painiketta. Efektin "
"suuntaa voi muuttaa ohjaimen akselilla."
#: joy.rc:28
msgid "Game Controllers"
msgstr "Peliohjaimet"
#: jscript.rc:25
msgid "Error converting object to primitive type"
msgstr "Virhe muunnettaessa objektia alkeistyypiksi"
#: jscript.rc:26
msgid "Invalid procedure call or argument"
msgstr "Virheellinen proseduurikutsu tai argumentti"
#: jscript.rc:27
msgid "Subscript out of range"
msgstr "Indeksi alueen ulkopuolella"
#: jscript.rc:28
msgid "Object required"
msgstr "Vaaditaan objekti"
#: jscript.rc:29
msgid "Automation server can't create object"
msgstr "Automaatiopalvelin ei voi luoda objektia"
#: jscript.rc:30
msgid "Object doesn't support this property or method"
msgstr "Objekti ei tue tätä ominaisuutta tai metodia"
#: jscript.rc:31
msgid "Object doesn't support this action"
msgstr "Objekti ei tue tätä toimintoa"
#: jscript.rc:32
msgid "Argument not optional"
msgstr "Argumentti ei ole valinnainen"
#: jscript.rc:33
msgid "Syntax error"
msgstr "Syntaksivirhe"
#: jscript.rc:34
msgid "Expected ';'"
msgstr "Odotettiin merkkiä ';'"
#: jscript.rc:35
msgid "Expected '('"
msgstr "Odotettiin merkkiä '('"
#: jscript.rc:36
msgid "Expected ')'"
msgstr "Odotettiin merkkiä ')'"
#: jscript.rc:37
msgid "Invalid character"
msgstr "Virheellinen merkki"
#: jscript.rc:38
msgid "Unterminated string constant"
msgstr "Päättymätön merkkijonovakio"
#: jscript.rc:39
msgid "Can't have 'break' outside of loop"
msgstr "'break' ei voi esiintyä silmukan ulkopuolella"
#: jscript.rc:40
msgid "Can't have 'continue' outside of loop"
msgstr "'continue' ei voi esiintyä silmukan ulkopuolella"
#: jscript.rc:41
msgid "Label redefined"
msgstr "Nimiö määritelty toistamiseen"
#: jscript.rc:42
msgid "Label not found"
msgstr "Nimiötä ei löydy"
#: jscript.rc:43
msgid "Conditional compilation is turned off"
msgstr "Ehdollinen kääntäminen on pois käytöstä"
#: jscript.rc:46
msgid "Number expected"
msgstr "Odotettiin lukua"
#: jscript.rc:44
msgid "Function expected"
msgstr "Odotettiin funktiota"
#: jscript.rc:45
msgid "'[object]' is not a date object"
msgstr "'[objekti]' ei ole päivämääräobjekti"
#: jscript.rc:47
msgid "Object expected"
msgstr "Odotettiin objektia"
#: jscript.rc:48
msgid "Illegal assignment"
msgstr "Virheellinen sijoitus"
#: jscript.rc:49
msgid "'|' is undefined"
msgstr "'|' on määrittelemätön"
#: jscript.rc:50
msgid "Boolean object expected"
msgstr "Odotettiin totuusarvoa"
#: jscript.rc:51
msgid "Cannot delete '|'"
msgstr "Ei voida poistaa '|':tä"
#: jscript.rc:52
msgid "VBArray object expected"
msgstr "Odotettiin VBArray-objektia"
#: jscript.rc:53
msgid "JScript object expected"
msgstr "Odotettiin JScript-objektia"
#: jscript.rc:54
msgid "Syntax error in regular expression"
msgstr "Syntaksivirhe säännöllisessä lausekkeessa"
#: jscript.rc:56
msgid "URI to be encoded contains invalid characters"
msgstr "Enkoodattava URI sisältää virheellisiä merkkejä"
#: jscript.rc:55
msgid "URI to be decoded is incorrect"
msgstr "Dekoodattava URI on virheellinen"
#: jscript.rc:57
msgid "Number of fraction digits is out of range"
msgstr "Desimaalien määrä ei kelpaa"
#: jscript.rc:58
msgid "Precision is out of range"
msgstr "Tarkkuus ei kelpaa"
#: jscript.rc:59
msgid "Array length must be a finite positive integer"
msgstr "Taulukon pituuden täytyy olla positiivinen kokonaisluku"
#: jscript.rc:60
msgid "Array object expected"
msgstr "Odotettiin taulukkoa"
#: winerror.mc:26
msgid "Success.\n"
msgstr "Onnistui.\n"
#: winerror.mc:31
msgid "Invalid function.\n"
msgstr "Virheellinen funktio.\n"
#: winerror.mc:36
msgid "File not found.\n"
msgstr "Tiedostoa ei löydy.\n"
#: winerror.mc:41
msgid "Path not found.\n"
msgstr "Polkua ei löydy.\n"
#: winerror.mc:46
msgid "Too many open files.\n"
msgstr "Liian monta avointa tiedostoa.\n"
#: winerror.mc:51
msgid "Access denied.\n"
msgstr "Pääsy estetty.\n"
#: winerror.mc:56
msgid "Invalid handle.\n"
msgstr "Virheellinen kahva.\n"
#: winerror.mc:61
msgid "Memory trashed.\n"
msgstr "Muisti sotkeutunut.\n"
#: winerror.mc:66
msgid "Not enough memory.\n"
msgstr "Muisti loppu.\n"
#: winerror.mc:71
msgid "Invalid block.\n"
msgstr "Virheellinen lohko.\n"
#: winerror.mc:76
msgid "Bad environment.\n"
msgstr "Viallinen ympäristö.\n"
#: winerror.mc:81
msgid "Bad format.\n"
msgstr "Viallinen muoto.\n"
#: winerror.mc:86
msgid "Invalid access.\n"
msgstr "Virheellinen käsittely.\n"
#: winerror.mc:91
msgid "Invalid data.\n"
msgstr "Virheellinen data.\n"
#: winerror.mc:96
msgid "Out of memory.\n"
msgstr "Muisti loppu.\n"
#: winerror.mc:101
msgid "Invalid drive.\n"
msgstr "Virheellinen asema.\n"
#: winerror.mc:106
msgid "Can't delete current directory.\n"
msgstr "Ei voida poistaa nykyistä hakemistoa.\n"
#: winerror.mc:111
msgid "Not same device.\n"
msgstr "Ei sama laite.\n"
#: winerror.mc:116
msgid "No more files.\n"
msgstr "Ei enempää tiedostoja.\n"
#: winerror.mc:121
msgid "Write protected.\n"
msgstr "Kirjoitussuojattu.\n"
#: winerror.mc:126
msgid "Bad unit.\n"
msgstr "Virheellinen yksikkö.\n"
#: winerror.mc:131
msgid "Not ready.\n"
msgstr "Ei valmis.\n"
#: winerror.mc:136
msgid "Bad command.\n"
msgstr "Virheellinen komento.\n"
#: winerror.mc:141
msgid "CRC error.\n"
msgstr "CRC-virhe.\n"
#: winerror.mc:146
msgid "Bad length.\n"
msgstr "Virheellinen pituus.\n"
#: winerror.mc:151 winerror.mc:526
msgid "Seek error.\n"
msgstr "Hakuvirhe.\n"
#: winerror.mc:156
msgid "Not DOS disk.\n"
msgstr "Ei DOS-levy.\n"
#: winerror.mc:161
msgid "Sector not found.\n"
msgstr "Sektoria ei löydy.\n"
#: winerror.mc:166
msgid "Out of paper.\n"
msgstr "Paperi loppu.\n"
#: winerror.mc:171
msgid "Write fault.\n"
msgstr "Kirjoitusvirhe.\n"
#: winerror.mc:176
msgid "Read fault.\n"
msgstr "Lukuvirhe.\n"
#: winerror.mc:181
msgid "General failure.\n"
msgstr "Yleinen virhe.\n"
#: winerror.mc:186
msgid "Sharing violation.\n"
msgstr "Jakovirhe.\n"
#: winerror.mc:191
msgid "Lock violation.\n"
msgstr "Lukitusvirhe.\n"
#: winerror.mc:196
msgid "Wrong disk.\n"
msgstr "Väärä levy.\n"
#: winerror.mc:201
msgid "Sharing buffer exceeded.\n"
msgstr "Jakopuskuri ylitetty.\n"
#: winerror.mc:206
msgid "End of file.\n"
msgstr "Tiedoston loppu.\n"
#: winerror.mc:211 winerror.mc:436
msgid "Disk full.\n"
msgstr "Levy täynnä.\n"
#: winerror.mc:216
msgid "Request not supported.\n"
msgstr "Pyyntöä ei tueta.\n"
#: winerror.mc:221
msgid "Remote machine not listening.\n"
msgstr "Etäkone ei kuuntele.\n"
#: winerror.mc:226
msgid "Duplicate network name.\n"
msgstr "Verkkonimi on jo käytössä.\n"
#: winerror.mc:231
msgid "Bad network path.\n"
msgstr "Virheellinen verkkopolku.\n"
#: winerror.mc:236
msgid "Network busy.\n"
msgstr "Verkko kiireinen.\n"
#: winerror.mc:241
msgid "Device does not exist.\n"
msgstr "Laitetta ei ole.\n"
#: winerror.mc:246
msgid "Too many commands.\n"
msgstr "Liian monta komentoa.\n"
#: winerror.mc:251
msgid "Adapter hardware error.\n"
msgstr "Verkkosovittimessa tapahtui virhe.\n"
#: winerror.mc:256
msgid "Bad network response.\n"
msgstr "Virheellinen verkon vastaus.\n"
#: winerror.mc:261
msgid "Unexpected network error.\n"
msgstr "Odottamaton verkkovirhe.\n"
#: winerror.mc:266
msgid "Bad remote adapter.\n"
msgstr "Vastapuolen verkkosovitin ei ole yhteensopiva.\n"
#: winerror.mc:271
msgid "Print queue full.\n"
msgstr "Tulostusjono täysi.\n"
#: winerror.mc:276
msgid "No spool space.\n"
msgstr "Tulostuksen väliaikaistiedostolle ei ole tilaa.\n"
#: winerror.mc:281
msgid "Print canceled.\n"
msgstr "Tulostus peruttu.\n"
#: winerror.mc:286
msgid "Network name deleted.\n"
msgstr "Verkkonimi poistettu.\n"
#: winerror.mc:291
msgid "Network access denied.\n"
msgstr "Verkkoon pääsy estetty.\n"
#: winerror.mc:296
msgid "Bad device type.\n"
msgstr "Virheellinen laitetyyppi.\n"
#: winerror.mc:301
msgid "Bad network name.\n"
msgstr "Virheellinen verkkonimi.\n"
#: winerror.mc:306
msgid "Too many network names.\n"
msgstr "Liian monta verkkonimeä.\n"
#: winerror.mc:311
msgid "Too many network sessions.\n"
msgstr "Liian monta verkkoistuntoa.\n"
#: winerror.mc:316
msgid "Sharing paused.\n"
msgstr "Jakaminen keskeytetty.\n"
#: winerror.mc:321
msgid "Request not accepted.\n"
msgstr "Pyyntöä ei hyväksytty.\n"
#: winerror.mc:326
msgid "Redirector paused.\n"
msgstr "Uudelleenohjaus keskeytetty.\n"
#: winerror.mc:331
msgid "File exists.\n"
msgstr "Tiedosto on olemassa.\n"
#: winerror.mc:336
msgid "Cannot create.\n"
msgstr "Ei voi luoda.\n"
#: winerror.mc:341
msgid "Int24 failure.\n"
msgstr "Int24-virhe.\n"
#: winerror.mc:346
msgid "Out of structures.\n"
msgstr "Rakenteet loppuivat.\n"
#: winerror.mc:351
msgid "Already assigned.\n"