Permalink
Browse files

git-svn-id: svn://svn.xmpp.org:7938/xmpp/trunk@2517 4b5297f7-1745-476…

…d-ba37-a9c6900126ab
  • Loading branch information...
agnauck committed Nov 18, 2008
1 parent b4d1a25 commit 78540c501382d093a2a75cdf7e923a34a3fdf5f8
Showing with 78 additions and 77 deletions.
  1. +78 −77 xsf/members/memberlist.shtml
@@ -1,77 +1,78 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN' 'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd'>
-<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xml:lang='en' lang='en'>
-<head>
-<title>XSF Member List</title>
-<!--#include virtual="/includes/head.txt" -->
-<h2>XSF Member List</h2>
-
-<p><em>Last Updated: 2008-07-31</em></p>
-
-<p>The elected <a href='http://www.xmpp.org/xsf/members/'>members</a> of the <a href='http://www.xmpp.org/xsf/'>XMPP Standards Foundation</a> are as follows:</p>
-
-<ul>
- <li>Aaron Axelsen</li>
- <li>Marco Balmer</li>
- <li>Jesus Cea</li>
- <li>Diana Cionoiu</li>
- <li>Anders Conbere</li>
- <li>Dave Cridland</li>
- <li>Sebastiaan Deckers</li>
- <li>Gaston Dombiak</li>
- <li>Boyd Fletcher</li>
- <li>Fabio Forno</li>
- <li>Nathanael Fritz</li>
- <li>Dallas Gutauckis</li>
- <li>Alexander Gnauck</li>
- <li>Michael Grigutsch</li>
- <li>Artur Hefczyc</li>
- <li>Daniel Henninger</li>
- <li>Joe Hildebrand</li>
- <li>Florian Jensen</li>
- <li>Dieter Lunn</li>
- <li>Stephan Maka</li>
- <li>Bartosz Ma&#322;kowski</li>
- <li>Tobias Markmann</li>
- <li>Robert McQueen</li>
- <li>Ralph Meijer</li>
- <li>Pedro Melo</li>
- <li>Dirk Meyer</li>
- <li>Gr&#233;goire Menuel</li>
- <li>Matthew Miller</li>
- <li>Jack Moffitt</li>
- <li>Edwin Mons</li>
- <li>Adam Nemeth</li>
- <li>Lucas Nussbaum</li>
- <li>Jehan Pag&#232;s</li>
- <li>Vinod Panicker</li>
- <li>Ian Paterson</li>
- <li>Micka&#235;l R&#233;mond</li>
- <li>Peter Saint-Andre</li>
- <li>Jonathan Schleifer</li>
- <li>Jakob Schr&#246;ter</li>
- <li>Alexey Shchepin</li>
- <li>Jonathan Siegle</li>
- <li>Pavel &#352;imerda</li>
- <li>Kevin Smith</li>
- <li>Tomasz Sterna</li>
- <li>Philippe Sultan</li>
- <li>Brendan Taylor</li>
- <li>Matt Terenzio</li>
- <li>Remko Tron&#231;on</li>
- <li>Matt Tucker</li>
- <li>Nicolas V&#233;rit&#233;</li>
- <li>Johannes Wagener</li>
- <li>Matthew Wild</li>
- <li>Heiner Wolf</li>
-</ul>
-
-<p>In addition, the following individuals are emeritus members of the XMPP Standards Foundation:
-<ul>
- <li>Ryan Eatmon</li>
- <li>Jeremie Miller</li>
- <li>Julian Missig</li>
- <li>Thomas Muldowney</li>
- <li>Dave Smith</li>
-</ul>
-
-<!--#include virtual="/includes/foot.txt" -->
+<!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN' 'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd'>
+<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xml:lang='en' lang='en'>
+<head>
+<title>XSF Member List</title>
+<!--#include virtual="/includes/head.txt" -->
+<h2>XSF Member List</h2>
+
+<p><em>Last Updated: 2008-07-31</em></p>
+
+<p>The elected <a href='http://www.xmpp.org/xsf/members/'>members</a> of the <a href='http://www.xmpp.org/xsf/'>XMPP Standards Foundation</a> are as follows:</p>
+
+<ul>
+ <li>Aaron Axelsen</li>
+ <li>Mateusz Bilinski</li>
+ <li>Diana Cionoiu</li>
+ <li>Anders Conbere</li>
+ <li>Dave Cridland</li>
+ <li>Sebastiaan Deckers</li>
+ <li>Gaston Dombiak</li>
+ <li>Boyd Fletcher</li>
+ <li>Fabio Forno</li>
+ <li>Nathanael Fritz</li>
+ <li>Dallas Gutauckis</li>
+ <li>Alexander Gnauck</li>
+ <li>Michael Grigutsch</li>
+ <li>Artur Hefczyc</li>
+ <li>Joe Hildebrand</li>
+ <li>Waqas Hussain</li>
+ <li>Florian Jensen</li>
+ <li>Curtis King</li>
+ <li>Dieter Lunn</li>
+ <li>Stephan Maka</li>
+ <li>Bartosz Ma&#322;kowski</li>
+ <li>Tobias Markmann</li>
+ <li>Ralph Meijer</li>
+ <li>Alexey Melnikov</li>
+ <li>Pedro Melo</li>
+ <li>Dirk Meyer</li>
+ <li>Gr&#233;goire Menuel</li>
+ <li>Matthew Miller</li>
+ <li>Jack Moffitt</li>
+ <li>Edwin Mons</li>
+ <li>Adam Nemeth</li>
+ <li>Lucas Nussbaum</li>
+ <li>Jehan Pag&#232;s</li>
+ <li>Vinod Panicker</li>
+ <li>Ian Paterson</li>
+ <li>Micka&#235;l R&#233;mond</li>
+ <li>Peter Saint-Andre</li>
+ <li>Jonathan Schleifer</li>
+ <li>Jakob Schr&#246;ter</li>
+ <li>Jonathan Siegle</li>
+ <li>Pavel &#352;imerda</li>
+ <li>Kevin Smith</li>
+ <li>Tomasz Sterna</li>
+ <li>Philippe Sultan</li>
+ <li>Brendan Taylor</li>
+ <li>Mike Taylor</li>
+ <li>Matt Terenzio</li>
+ <li>Remko Tron&#231;on</li>
+ <li>Matt Tucker</li>
+ <li>Nicolas V&#233;rit&#233;</li>
+ <li>Johannes Wagener</li>
+ <li>Matthew Wild</li>
+ <li>Eric Will</li>
+ <li>Kurt Zeilenga</li>
+</ul>
+
+<p>In addition, the following individuals are emeritus members of the XMPP Standards Foundation:
+<ul>
+ <li>Ryan Eatmon</li>
+ <li>Jeremie Miller</li>
+ <li>Julian Missig</li>
+ <li>Thomas Muldowney</li>
+ <li>Dave Smith</li>
+</ul>
+
+<!--#include virtual="/includes/foot.txt" -->

0 comments on commit 78540c5

Please sign in to comment.