Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

README.rst

K8S nowy linux? Efektywne budowanie platformy z K8S

Wprowadzenie do Kubernetesa oraz omówieni korzyści K8S w kontekście mojego doświadczenia z dwóch startupów, jeden z branży mobile ecommerce i jeden FinTech.

Slajdy z mojego 45 minutowego talku z ITechday 2018

Prezentacja:

Jeśli podobała Ci się prezentacja, możesz dać Like do LI posta o rozszerzonej prezentacji w języku angielskim.

W przypadku pytań, możesz się skontktować drogą emailową, telefonicznie, albo przez FB. Kontakt znajdziesz w prezentacji.

About

A 45-minutes talk to introduce k8s and its benefits

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.