Skip to content

wojtekka/seprog

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

seprog

Program pozwala korzystać z programatora Seprog firmy WG Electronics pod systemami Linux i Windows. Programator najwyraźniej nie jest już wspierany przez producenta, który dostarczał jedynie oprogramowanie dla systemu MS-DOS. Protokół komunikacji z programatorem został poznany metodą reverse engineering. Z powodu braku innych układów i przejściówek, program obsługuje tylko najpopularniejsze układy firmy Atmel: 89C51, 89C52, 89Cx051, 89S8252, 90S1200.

Niestety program nie jest zbyt rozbudowany. Obsługuje wyłącznie pliki binarne. Pozwala kasować zawartość układów, czytać i zapisywać. Pozwala też programować bity zabezpieczające. Nie jest programem interaktywnym -- wszystkie opcje (m.in. port programatora, rodzaj układu) podaje się w linii komend.

Program został przeniesiony do Win32 przez Krzysztofa Rusockiego kszysiu@iceberg.elsat.net.pl

Przykłady użycia:

 • seprog -c at89c51 -e -w program.bin

  Wyczyści i zaprogramuje AT89C51 plikiem program.bin. Programator podłączony do portu wskazanego przez /dev/seprog.

 • seprog -p /dev/ttyS0 -c at89c2051 -r plik.bin

  Czyta zawartość AT89C2051 i zapisuje do pliku plik.bin. Programator podłączony do portu /dev/ttyS0.

Historia zmian

 • 0.3
  • zmiana sposobu podawania parametrów
 • 0.2
  • kompiluje się za pomocą Cygwina i mingw32,
  • dodana obsługa AT29C010,
  • wyświetlanie postępu.
 • 0.1
  • pierwsza wersja.

(C) Copyright 2003-2006 Wojtek Kaniewski wojtekka@irc.pl

About

Obsługa programatora Seprog firmy WG Electronics pod systemami Linux i Windows

Resources

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published