Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Nov 6, 2018
 1. Markdown

  wojtekka committed Nov 6, 2018
Commits on Oct 29, 2013
 1. README

  wojtekka committed Oct 29, 2013
Commits on Oct 22, 2008
 1. poprawki memleakow.

  darkjames
  darkjames committed Oct 22, 2008
 2. detachuj sie, opcja do wylaczenia tego, pozniej.

  darkjames
  darkjames committed Oct 22, 2008
Commits on Oct 21, 2008
 1. cleanup kodu.

  darkjames
  darkjames committed Oct 21, 2008
 2. drobne poprawki

  darkjames
  darkjames committed Oct 21, 2008
 3. porzadki...

  darkjames
  darkjames committed Oct 21, 2008
 4. - przeniesienie kodu zwiazanego protokolu z usg.c do protocol.c

  darkjames
  darkjames committed Oct 21, 2008
  - wysylanie motd
  - poprawki statusowe.
 5. poprawki ;P

  darkjames
  darkjames committed Oct 21, 2008
 6. poprawki

  darkjames
  darkjames committed Oct 21, 2008
Commits on Oct 20, 2008
 1. - wycieki pamieci

  darkjames
  darkjames committed Oct 20, 2008
  - poprawki GG_ADD_NOTIFY
 2. - notify_reply*

  darkjames
  darkjames committed Oct 20, 2008
 3. - usuwanie zbednych funkcji.

  darkjames
  darkjames committed Oct 20, 2008
  - porzadki
 4. poprawki stylu.

  darkjames
  darkjames committed Oct 20, 2008
 5. timeout po raz drugi.

  darkjames
  darkjames committed Oct 20, 2008
  - zmniejsze timeouta na polaczenie do 15s
 6. - zmniejszenie timeouta na logowanie do 120s

  darkjames
  darkjames committed Oct 20, 2008
  - zwiekszenie timeouta na PINGa do 3minut
  - drobne inne porzadki
 7. drobne poprawki.

  darkjames
  darkjames committed Oct 20, 2008
 8. duze zmiany, oraz

  darkjames
  darkjames committed Oct 20, 2008
  - zaimplementowanie pozostalych GG_LOGIN*
 9. remove never used variables.

  darkjames
  darkjames committed Oct 20, 2008
Commits on Aug 23, 2008
 1. To samo co r16

  darkjames
  darkjames committed Aug 23, 2008
  tez jestem fajny o/
 2. - cleanup code which handle [io]buf.

  darkjames
  darkjames committed Aug 23, 2008
Commits on Dec 25, 2007
 1. No commit message

  wojtekka
  wojtekka committed Dec 25, 2007
Commits on Apr 15, 2003
 1. Testowy commit

  wojtekka
  wojtekka committed Apr 15, 2003
Commits on Jul 20, 2002
 1. testowy commit. psuję cvsa.

  wojtekka
  wojtekka committed Jul 20, 2002
Commits on Jul 2, 2002
 1. nawet nie pamiętam.

  wojtekka
  wojtekka committed Jul 2, 2002
 2. nie powinno się wywalać przy operacjach przy statusach z powodem (mał…

  maurycy
  maurycy committed Jul 2, 2002
  …a poprawka)
Commits on Jul 1, 2002
 1. wywalenie -lpthread.

  wojtekka
  wojtekka committed Jul 1, 2002
 2. obsługa prostych timeoutów i ignorowania.

  maurycy
  maurycy committed Jul 1, 2002
Commits on Jun 30, 2002
 1. testowa wiadomość.

  wojtekka
  wojtekka committed Jun 30, 2002
 2. testowy commit.

  wojtekka
  wojtekka committed Jun 30, 2002
 3. testowy sobie commit robię.

  wojtekka
  wojtekka committed Jun 30, 2002
 4. test

  wojtekka
  wojtekka committed Jun 30, 2002
 5. dodane katalogi i .cvsignore w nich.

  wojtekka
  wojtekka committed Jun 30, 2002