Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
162 lines (141 sloc) 3.74 KB
title: Začátečnický kurz PyLadies
subtitle: Brno - jaro 2019 - středa
time: 18:00–20:00
default_time:
start: '18:00'
end: '20:00'
description: Naučte se Python vážně od začátku. Žádné předchozí znalosti nejsou potřeba.
long_description: |
Tady najdeš všechny materiály k brněnské verzi začátečnického kurzu
PyLadies.
Stránky samotných PyLadies jsou na [http://pyladies.cz][PyLadies].
Jednotlivé lekce jsou určeny naprostým začátečnicím.
Instrukce jsou uvedeny pro operační systémy Linux, Windows i macOS.
[PyLadies]: http://pyladies.cz/
derives: pyladies
vars:
user-gender: f
pyladies: true
coach-present: true
plan:
- base: install
serial: 0
materials:
- url: http://pyladies.cz/v1/s001-install/uvod.html
title: Kdo jsou Pyladies
type: lesson
- title: Domácí příprava na kurz
url: null
type: special
- lesson: beginners/cmdline
- lesson: beginners/install
- lesson: beginners/venv-setup
- lesson: beginners/install-editor
- base: hello
date: 2019-02-27
materials:
- lesson: beginners/first-steps
- lesson: beginners/hello-world
- lesson: beginners/print
- lesson: beginners/variables
- title: Tahák na klávesnici (PDF)
url: https://pyvec.github.io/cheatsheets/keyboard/keyboard-cs.pdf
type: cheatsheet
- title: Instrukce a domácí projekty (PDF)
url: http://pyladies.cz/v1/s001-install/handout/handout.pdf
type: homework
- title: Proměnné & Větvení
slug: var-if
date: 2019-03-06
materials:
- lesson: beginners/comparisons
- lesson: beginners/and-or
- title: Domácí projekty (PDF)
url: http://pyladies.cz/v1/s002-hello-world/handout/handout2.pdf
type: homework
- title: Cykly a Želva
slug: for
date: 2019-03-13
materials:
- lesson: beginners/functions
- title: Tahák s užitečnými funkcemi
url: https://pyvec.github.io/cheatsheets/basic-functions/basic-functions-cs.pdf
type: cheatsheet
- lesson: intro/turtle
- title: Domácí projekty (PDF)
url: http://pyladies.cz/v1/s003-looping/handout/handout3a.pdf
type: homework
- title: While, opakování
slug: while
date: 2019-03-20
materials:
- lesson: beginners/while
- title: Opakování
url: null
type: special
- base: def-str
date: 2019-03-27
materials:
- +merge
- title: Domácí projekty (PDF)
url: http://pyladies.cz/v1/s004-strings/handout/handout4.pdf
type: homework
- base: list
date: 2019-04-03
materials:
- +merge
- title: Domácí projekty (PDF)
url: http://pyladies.cz/v1/s006-lists/handout/handout6.pdf
type: homework
- title: Volitelný úkol - pokročilá inteligence piškvorek
url: null
type: homework
- base: tests
date: 2019-04-10
materials:
- +merge
- title: Úkol - pokročilá inteligence piškvorek
url: null
type: homework
- base: dict
date: 2019-04-17
materials:
- title: Turnaj v piškvorkách
url: null
type: special
- lesson: beginners/dict
- title: Slovníkový tahák
url: https://pyvec.github.io/cheatsheets/dicts/dicts-cs.pdf
type: cheatsheet
- title: Soubory
slug: file
date: 2019-04-24
materials:
- title: Path
url: null
- lesson: beginners/files
- lesson: intro/json
- title: Úkol - slovníček
url: null
type: homework
- base: class
date: 2019-05-15
- base: pyglet
date: 2019-05-22
- base: asteroids
date: 2019-05-29
- base: asteroids
title: pokračování závěrečného projektu
slug: asteroids-2
date: 2019-06-05
materials: []
- base: asteroids
title: pokračování závěrečného projektu
slug: asteroids-3
date: 2019-06-12
materials: []
- base: asteroids
title: pokračování závěrečného projektu
slug: asteroids-4
date: 2019-06-19
materials: []
You can’t perform that action at this time.