Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

11850 lines (9785 sloc) 317.57 kb
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: WooCommerce v1.6.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-02 12:58+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-02 13:01+0100\n"
"Last-Translator: Ramon van Belzen <translate@ramoonus.nl>\n"
"Language-Team: Ramon van Belzen <woocommerce@ramoonus.nl>, Geert De "
"Deckere<geertdd@gmail.com>\n"
"Language: nl_NL\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Poedit-KeywordsList: __;_e;__ngettext:1,2;_n:1,2;__ngettext_noop:1,2;"
"_n_noop:1,2;_c,_nc:4c,1,2;_x:1,2c;_ex:1,2c;_nx:4c,1,2;_nx_noop:4c,1,2\n"
"X-Poedit-Basepath: ../\n"
"X-Textdomain-Support: yes\n"
"X-Poedit-SearchPath-0: .\n"
# @ woocommerce
#: woocommerce-ajax.php:69
msgid "Please enter your username and password to login."
msgstr "Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen."
# @ woocommerce
#: woocommerce-ajax.php:97 shortcodes/shortcode-cart.php:46
msgid "Please enter a coupon code."
msgstr "Gelieve een kortingscode in te vullen."
# @ woocommerce
#: woocommerce-ajax.php:149
msgid "Sorry, your session has expired."
msgstr "Sorry, de sessie is verlopen."
# @ woocommerce
#: woocommerce-ajax.php:149
msgid "Return to homepage &rarr;"
msgstr "Terug naar de homepage &rarr;"
# @ woocommerce
#: woocommerce-ajax.php:247 woocommerce-ajax.php:281 woocommerce-ajax.php:304
msgid "You do not have sufficient permissions to access this page."
msgstr "U heeft niet voldoende rechten om deze pagina te bekijken."
# @ woocommerce
#: woocommerce-ajax.php:249 woocommerce-ajax.php:282 woocommerce-ajax.php:305
msgid "You have taken too long. Please go back and retry."
msgstr "U heeft te lang gewacht. Keer terug en probeer het nogmaals."
# @ woocommerce
#: woocommerce-ajax.php:777
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:345
msgid "Product ID:"
msgstr "Product ID:"
# @ woocommerce
#: woocommerce-ajax.php:778
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:346
msgid "Variation ID:"
msgstr "Variatie ID:"
# @ woocommerce
#: woocommerce-ajax.php:779
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:347
msgid "Product SKU:"
msgstr "Product SKU:"
# @ woocommerce
#: woocommerce-ajax.php:791
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:359
msgid "Delete item"
msgstr "Verwijder item"
# @ woocommerce
#: woocommerce-ajax.php:792
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:360
msgid "View product"
msgstr "Bekijk product"
# @ woocommerce
#: woocommerce-ajax.php:800
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:370
msgid "Add&nbsp;meta"
msgstr "Toevoegen&nbsp;meta"
# @ woocommerce
#: woocommerce-ajax.php:814
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:403
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:53
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:211
msgid "Standard"
msgstr "Standaard"
# @ woocommerce
#: woocommerce-ajax.php:828 woocommerce-ajax.php:834
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:417
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:423
#: classes/shipping/class-wc-flat-rate.php:413
msgid "Cost"
msgstr "Prijs"
# @ woocommerce
#: woocommerce-ajax.php:830 woocommerce-ajax.php:836
#: admin/woocommerce-admin-content.php:47
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:194
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:419
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:425
#: classes/class-wc-countries.php:577 templates/cart/totals.php:174
#: templates/cart/totals.php:184
msgid "Tax"
msgstr "BTW"
# @ woocommerce
#: woocommerce-ajax.php:931
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_notes.php:42
msgid "Delete note"
msgstr "Notitie verwijderen"
# @ woocommerce
#: woocommerce-ajax.php:1094 admin/post-types/shop_order.php:90
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:80
#: classes/integrations/google-analytics/class-wc-google-analytics.php:112
#: classes/integrations/google-analytics/class-wc-google-analytics.php:167
msgid "Guest"
msgstr "Bezoeker"
# @ woocommerce
#: woocommerce-ajax.php:1162
msgid "Cross-sell"
msgstr "Cross-sell"
# @ woocommerce
#: woocommerce-ajax.php:1162
msgid "Up-sell"
msgstr "Up-sell"
# @ woocommerce
#: woocommerce-ajax.php:1167
msgid "No products found"
msgstr "Geen producten gevonden"
# @ woocommerce
#: woocommerce-core-functions.php:899 woocommerce-core-functions.php:963
msgid "Download Permissions Granted"
msgstr "Download Toestemming Verleend"
# @ woocommerce
#: woocommerce-core-functions.php:1011 woocommerce.php:698
msgctxt "slug"
msgid "product"
msgstr "product"
# @ woocommerce
#: woocommerce-core-functions.php:1165
msgid "Select a category"
msgstr "Selecteer een categorie"
# @ woocommerce
#: woocommerce-core-functions.php:1169
msgid "Uncategorized"
msgstr "Categorieloos"
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:138 widgets/widget-login.php:72
msgid "Logout"
msgstr "Log uit"
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:170 woocommerce-functions.php:214
msgid "Cart updated."
msgstr "Winkelwagen bijgewerkt."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:199
#, php-format
msgid "You can only have 1 %s in your cart."
msgstr "U kunt slechts eenmaal %s in uw winkelwagen hebben."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:249 woocommerce-functions.php:289
msgid "Please choose product options&hellip;"
msgstr "Kies product opties&hellip;"
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:320
msgid "Please choose a quantity&hellip;"
msgstr "Kies een hoeveelheid&hellip;"
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:328
msgid "Please choose a product&hellip;"
msgstr "Kies een product&hellip;"
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:403
msgid "Continue Shopping &rarr;"
msgstr "Ga verder met winkelen &rarr;"
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:403 woocommerce-functions.php:407
msgid "Product successfully added to your cart."
msgstr "Product succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:407 classes/class-wc-cart.php:759
#: classes/class-wc-cart.php:773 classes/class-wc-cart.php:781
#: templates/cart/mini-cart.php:63
msgid "View Cart &rarr;"
msgstr "Bekijk Winkelwagen &rarr;"
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:558
msgid "Username is required."
msgstr "Gebruikersnaam is verplicht."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:559 woocommerce-functions.php:646
msgid "Password is required."
msgstr "Wachtwoord is verplicht."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:620 woocommerce-functions.php:622
#: woocommerce-functions.php:625 woocommerce-functions.php:637
#: woocommerce-functions.php:639 woocommerce-functions.php:642
#: woocommerce-functions.php:665 classes/class-wc-checkout.php:366
#: widgets/widget-login.php:267 widgets/widget-login.php:270
msgid "ERROR"
msgstr "FOUT"
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:620 widgets/widget-login.php:267
msgid "Please enter a username."
msgstr "Gelieve een gebruikersnaam in te vullen."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:622
msgid ""
"This username is invalid because it uses illegal characters. Please enter a "
"valid username."
msgstr ""
"De gebruikersnaam bevat ongeldige tekens. Gelieve een geldige gebruikersnaam "
"in te vullen."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:625
msgid "This username is already registered, please choose another one."
msgstr "Deze gebruiksnaam bestaat al, gelieve een andere te kiezen."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:637
msgid "Please type your e-mail address."
msgstr "Gelieve uw e-mailadres in te vullen."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:639
msgid "The email address isn&#8217;t correct."
msgstr "Het e-mailadres is niet juist."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:642
msgid "This email is already registered, please choose another one."
msgstr "Dit e-mailadres is al geregistreerd, gelieve een ander te kiezen."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:647
msgid "Re-enter your password."
msgstr "Vul opnieuw uw wachtwoord in."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:648 classes/class-wc-checkout.php:308
#: shortcodes/shortcode-my_account.php:251
msgid "Passwords do not match."
msgstr "Wachtwoorden komen niet overeen."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:651
msgid "Anti-spam field was filled in."
msgstr "Anti-spam veld is reeds ingevuld."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:665 classes/class-wc-checkout.php:366
msgid ""
"Couldn&#8217;t register you&hellip; please contact us if you continue to "
"have problems."
msgstr ""
"Kan u niet registreren&hellip; gelieve ons te contacteren als u verdere "
"problemen ondervindt."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:748
msgid "The cart has been filled with the items from your previous order."
msgstr ""
"Uw winkelwagen werd gevuld met de producten van uw vorige bestellingen."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:774
msgid "Order cancelled by customer."
msgstr "Bestelling door klant geannuleerd."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:777
msgid "Your order was cancelled."
msgstr "Uw bestelling is geannuleerd."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:783
msgid ""
"Your order is no longer pending and could not be cancelled. Please contact "
"us if you need assistance."
msgstr ""
"Er is reeds een betaling gebeurd voor deze bestelling. Neem contact met ons "
"op als u hulp nodig heeft."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:787 woocommerce-functions.php:853
#: shortcodes/shortcode-my_account.php:288 shortcodes/shortcode-pay.php:65
#: shortcodes/shortcode-pay.php:120
msgid "Invalid order."
msgstr "Onbekende bestelling."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:815
msgid "Invalid email address."
msgstr "Ongeldig e-mailadres."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:815 woocommerce-functions.php:827
#: woocommerce-functions.php:853 woocommerce-functions.php:860
#: woocommerce-functions.php:867 woocommerce-functions.php:1040
msgid "Go to homepage &rarr;"
msgstr "Ga naar de homepage &rarr;"
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:827
msgid "Invalid download."
msgstr "Ongeldige download."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:839
msgid "You must be logged in to download files."
msgstr "U dient ingelogd te zijn om bestanden te downloaden."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:839 widgets/widget-login.php:111
msgid "Login &rarr;"
msgstr "Login &rarr;"
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:844
msgid "This is not your download link."
msgstr "Dit is niet uw downloadlink."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:860
msgid "Sorry, you have reached your download limit for this file"
msgstr "Sorry, het maximum aantal downloads voor dit bestand is overschreden"
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:867
msgid "Sorry, this download has expired"
msgstr "Het spijt ons. Deze download is vervallen."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:1040
msgid "File not found"
msgstr "Bestand niet gevonden"
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:1116
msgid "New products"
msgstr "Nieuwe producten"
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:1124
#, php-format
msgid "New products added to %s"
msgstr "Nieuwe producten toegevoegd aan %s"
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:1132
#, php-format
msgid "New products tagged %s"
msgstr "Nieuwe producten tagged als %s"
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:1167
msgid "You have taken too long. Please go back and refresh the page."
msgstr "U heeft te lang gewacht. Keer terug en probeer het nogmaals."
# @ woocommerce
#: woocommerce-functions.php:1170
msgid "Please rate the product."
msgstr "Becijfer het product."
# @ woocommerce
#: woocommerce-template.php:41 templates/archive-product.php:27
#, php-format
msgid "Search Results: &ldquo;%s&rdquo;"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: woocommerce-template.php:53 templates/archive-product.php:29
#, php-format
msgid "&nbsp;&ndash; Page %s"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: woocommerce-template.php:87 templates/archive-product.php:72
#: templates/loop-shop.php:38
msgid "No products found which match your selection."
msgstr "Er zijn geen producten gevonden die aan uw zoekopdracht voldoen."
# @ woocommerce
#: woocommerce-template.php:224 admin/settings/settings-init.php:249
msgid ""
"This is a demo store for testing purposes &mdash; no orders shall be "
"fulfilled."
msgstr ""
"Dit is een demowinkel, voor test doeleinden. Bestellingen worden niet "
"afgehandeld."
# @ woocommerce
#: woocommerce-template.php:588
msgid "Buy product"
msgstr "Koop product"
# @ woocommerce
#: woocommerce-template.php:1095
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:164
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:247
#: templates/cart/shipping-calculator.php:22
msgid "Select a country&hellip;"
msgstr "Selecteer een land&hellip;"
# @ woocommerce
#: woocommerce-template.php:1103
msgid "Update country"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: woocommerce-template.php:1137 templates/cart/shipping-calculator.php:48
msgid "Select a state&hellip;"
msgstr "Selecteer een staat&hellip;"
# @ woocommerce
#: woocommerce-template.php:1235
msgid "Search for:"
msgstr "Zoeken naar:"
# @ woocommerce
#: woocommerce-template.php:1236
msgid "Search for products"
msgstr "Zoek naar producten"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:621
msgid "Customer"
msgstr "Klant"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:628
msgid "Shop Manager"
msgstr "Winkelmanager"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:694
msgctxt "slug"
msgid "product-category"
msgstr "product-categorie"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:696
msgctxt "slug"
msgid "product-tag"
msgstr "product-tag"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:729 woocommerce.php:731
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:107
#: widgets/widget-product_categories.php:54
msgid "Product Categories"
msgstr "Productcategorieën"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:732 admin/woocommerce-admin-dashboard.php:95
msgid "Product Category"
msgid_plural "Product Categories"
msgstr[0] "Productcategorie"
msgstr[1] "Productcategorieën"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:733
msgctxt "Admin menu name"
msgid "Categories"
msgstr "Categoriën"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:734
msgid "Search Product Categories"
msgstr "Zoek productcategorie"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:735
msgid "All Product Categories"
msgstr "Alle Productcategorieën"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:736
msgid "Parent Product Category"
msgstr "Hoofdproductcategorie"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:737
msgid "Parent Product Category:"
msgstr "Hoofdproductcategorie:"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:738
msgid "Edit Product Category"
msgstr "Bewerk Productcategorie"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:739
msgid "Update Product Category"
msgstr "Productcategorie bijwerken"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:740
msgid "Add New Product Category"
msgstr "Nieuwe productcategorie toevoegen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:741
msgid "New Product Category Name"
msgstr "Nieuwe productcategorie naam"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:760 woocommerce.php:762
#: widgets/widget-product_tag_cloud.php:55
msgid "Product Tags"
msgstr "Producttags"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:763 admin/woocommerce-admin-dashboard.php:109
msgid "Product Tag"
msgid_plural "Product Tags"
msgstr[0] "Product Tag"
msgstr[1] "Product Tags"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:764
msgctxt "Admin menu name"
msgid "Tags"
msgstr "Tags"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:765
msgid "Search Product Tags"
msgstr "Zoek producttags"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:766
msgid "All Product Tags"
msgstr "Alle producttags"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:767
msgid "Parent Product Tag"
msgstr "Hoofdproducttag"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:768
msgid "Parent Product Tag:"
msgstr "Hoofdproducttag:"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:769
msgid "Edit Product Tag"
msgstr "Producttag bewerken"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:770
msgid "Update Product Tag"
msgstr "Producttag bijwerken"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:771
msgid "Add New Product Tag"
msgstr "Nieuwe producttag toevoegen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:772
msgid "New Product Tag Name"
msgstr "Nieuwe producttag naam"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:791 woocommerce.php:793
msgid "Shipping Classes"
msgstr "Verzendingsklassen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:794 classes/shipping/class-wc-flat-rate.php:412
msgid "Shipping Class"
msgstr "Verzendklassen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:795
msgctxt "Admin menu name"
msgid "Shipping Classes"
msgstr "Verzendingsklassen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:796
msgid "Search Shipping Classes"
msgstr "Zoek verzendingsklassen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:797
msgid "All Shipping Classes"
msgstr "Alle Verzendingsklassen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:798
msgid "Parent Shipping Class"
msgstr "Hoofdverzendingsklasse"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:799
msgid "Parent Shipping Class:"
msgstr "Hoofdverzendingsklasse:"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:800
msgid "Edit Shipping Class"
msgstr "Verzendingsklasse bewerken"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:801
msgid "Update Shipping Class"
msgstr "Verzendingsklasse bijwerken"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:802
msgid "Add New Shipping Class"
msgstr "Nieuwe verzendingsklasse toevoegen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:803
msgid "New Shipping Class Name"
msgstr "Nieuwe verzendingsklassenaam"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:824
msgid "Order statuses"
msgstr "Bestelstatussen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:825
msgid "Order status"
msgstr "Bestelstatus"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:826
msgid "Search Order statuses"
msgstr "Zoek bestelstatussen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:827
msgid "All Order statuses"
msgstr "Alle bestelstatussen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:828
msgid "Parent Order status"
msgstr "Hoofdbestelstatus"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:829
msgid "Parent Order status:"
msgstr "Hoofdbestelstatus:"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:830
msgid "Edit Order status"
msgstr "Bestelstatus bewerken"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:831
msgid "Update Order status"
msgstr "Bestelstatus bijwerken"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:832
msgid "Add New Order status"
msgstr "Nieuwe bestelstatus toevoegen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:833
msgid "New Order status Name"
msgstr "Nieuwe bestelstatus naam"
# @ woocommerce
# @ default
#: woocommerce.php:862 admin/post-types/product.php:615
#: admin/post-types/product.php:883
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:967
msgid "Search"
msgstr "Zoek"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:863 admin/settings/settings-tax-rates.php:62
#: admin/settings/settings-tax-rates.php:222
msgid "All"
msgstr "Alle"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:864 woocommerce.php:865
msgid "Parent"
msgstr "Ouder"
# @ woocommerce
# @ default
#: woocommerce.php:866 woocommerce.php:895 woocommerce.php:940
#: woocommerce.php:986 woocommerce.php:1032
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:280
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:129
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:212
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:86
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:987
#: admin/settings/settings-tax-rates.php:57
#: admin/settings/settings-tax-rates.php:169
#: admin/settings/settings-tax-rates.php:176
#: admin/settings/settings-tax-rates.php:217
#: templates/myaccount/my-address.php:25 templates/myaccount/my-address.php:56
msgid "Edit"
msgstr "Bewerken"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:867 admin/woocommerce-admin-attributes.php:235
msgid "Update"
msgstr "Bijwerken"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:868
msgid "Add New"
msgstr "Nieuwe toevoegen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:869
msgid "New"
msgstr "Nieuwe"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:890
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:59
#: classes/integrations/google-analytics/class-wc-google-analytics.php:253
#: classes/integrations/google-analytics/class-wc-google-analytics.php:273
msgid "Products"
msgstr "Producten"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:891 admin/woocommerce-admin-dashboard.php:81
#: admin/woocommerce-admin-functions.php:135
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:950
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1047 templates/cart/cart.php:22
#: templates/checkout/form-pay.php:17 templates/checkout/review-order.php:19
#: templates/emails/admin-new-order.php:23
#: templates/emails/customer-completed-order.php:23
#: templates/emails/customer-invoice.php:27
#: templates/emails/customer-note.php:27
#: templates/emails/customer-processing-order.php:23
#: templates/order/order-details.php:18
msgid "Product"
msgid_plural "Products"
msgstr[0] "Product"
msgstr[1] "Producten"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:892
msgctxt "Admin menu name"
msgid "Products"
msgstr "Producten"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:893
msgid "Add Product"
msgstr "Product toevoegen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:894
msgid "Add New Product"
msgstr "Nieuw product toevoegen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:896
msgid "Edit Product"
msgstr "Product bewerken"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:897
msgid "New Product"
msgstr "Nieuw product"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:898 woocommerce.php:899
msgid "View Product"
msgstr "Bekijk product"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:900
msgid "Search Products"
msgstr "Zoek producten"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:901
msgid "No Products found"
msgstr "Geen producten gevonden"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:902
msgid "No Products found in trash"
msgstr "Geen producten gevonden in de prullenbak"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:903
msgid "Parent Product"
msgstr "Hoofdproduct"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:905
msgid "This is where you can add new products to your store."
msgstr "Dit is waar u nieuwe producten kunt toevoegen aan uw winkel."
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:936
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:22
msgid "Variations"
msgstr "Variaties"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:937
msgid "Variation"
msgstr "Variatie"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:938
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:263
msgid "Add Variation"
msgstr "Variatie toevoegen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:939
msgid "Add New Variation"
msgstr "Variatie toevoegen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:941
msgid "Edit Variation"
msgstr "Variatie bewerken"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:942
msgid "New Variation"
msgstr "Nieuwe variatie"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:943 woocommerce.php:944
msgid "View Variation"
msgstr "Variaties bekijken"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:945
msgid "Search Variations"
msgstr "Variatie zoeken"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:946
msgid "No Variations found"
msgstr "Geen variaties gevonden"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:947
msgid "No Variations found in trash"
msgstr "Geen variaties in de prullenbak gevonden"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:948
msgid "Parent Variation"
msgstr "Hoofdvariatie"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:974 admin/woocommerce-admin-init.php:121
#: admin/woocommerce-admin-init.php:123
msgctxt "Admin menu name"
msgid "Orders"
msgstr "Bestellingen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:982 admin/woocommerce-admin-content.php:66
#: admin/woocommerce-admin-dashboard.php:139
#: admin/woocommerce-admin-users.php:27
msgid "Orders"
msgstr "Bestellingen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:983 admin/post-types/shop_order.php:43
#: templates/myaccount/my-orders.php:31
msgid "Order"
msgstr "Bestelling"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:984
msgid "Add Order"
msgstr "Bestelling toevoegen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:985
msgid "Add New Order"
msgstr "Bestelling toevoegen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:987
msgid "Edit Order"
msgstr "Bestelling bewerken"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:988
msgid "New Order"
msgstr "Nieuwe bestelling"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:989 woocommerce.php:990
#: admin/woocommerce-admin-install.php:198
msgid "View Order"
msgstr "Bekijk Bestelling"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:991
msgid "Search Orders"
msgstr "Zoek bestellingen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:992
msgid "No Orders found"
msgstr "Geen bestellingen gevonden"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:993
msgid "No Orders found in trash"
msgstr "Geen bestellingen gevonden in de prullenbak"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:994
msgid "Parent Orders"
msgstr "Hoofd Bestellingen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:997
msgid "This is where store orders are stored."
msgstr "Hier worden bestellingen worden opgeslagen."
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:1027 admin/woocommerce-admin-content.php:74
#: admin/settings/settings-init.php:144
msgid "Coupons"
msgstr "Kortingsbonnen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:1028 classes/shipping/class-wc-free-shipping.php:81
#: templates/cart/cart.php:116
msgid "Coupon"
msgstr "Kortingsbon"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:1029
msgctxt "Admin menu name"
msgid "Coupons"
msgstr "Kortingsbonnen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:1030
msgid "Add Coupon"
msgstr "Kortingsbon toevoegen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:1031
msgid "Add New Coupon"
msgstr "Kortingsbon toevoegen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:1033
msgid "Edit Coupon"
msgstr "Kortingsbon bewerken"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:1034
msgid "New Coupon"
msgstr "Nieuwe kortingsbon"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:1035
msgid "View Coupons"
msgstr "Kortingsbonnen bekijken"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:1036
msgid "View Coupon"
msgstr "Kortingsbonnen bekijken"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:1037
msgid "Search Coupons"
msgstr "Zoek kortingsbonnen"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:1038
msgid "No Coupons found"
msgstr "Geen kortingsbonnen gevonden"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:1039
msgid "No Coupons found in trash"
msgstr "Geen coupons gevonden in de prullenbak"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:1040
msgid "Parent Coupon"
msgstr "Hoofd Coupon"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:1042
msgid ""
"This is where you can add new coupons that customers can use in your store."
msgstr "Hier kunt u nieuwe kortingscodes toevoegen."
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:1155
msgid "Select an option&hellip;"
msgstr "Selecteer een optie&hellip;"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:1584 templates/cart/totals.php:32
#: templates/checkout/review-order.php:34
msgid "Cart Discount"
msgstr "Winkelwagen Korting"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:1585
msgid "Cart % Discount"
msgstr "Winkelwagen % Korting"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:1586
msgid "Product Discount"
msgstr "Product Korting"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:1587
msgid "Product % Discount"
msgstr "Product Korting %"
# @ woocommerce
#: woocommerce.php:1652 admin/woocommerce-admin-settings.php:41
msgid "Action failed. Please refresh the page and retry."
msgstr "Actie niet gelukt. Ververs de pagina en probeer opnieuw."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:74
msgid "Taxonomy exists - please change the slug"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:199
msgid "Edit Attribute"
msgstr "Wijzig Eigenschap"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:205
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:265
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:318
#: admin/woocommerce-admin-init.php:370 admin/post-types/product.php:83
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:311
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:339
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:419
#: templates/single-product-reviews.php:88
#: widgets/widget-product_categories.php:186
msgid "Name"
msgstr "Naam"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:209
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:320
msgid "Name for the attribute (shown on the front-end)."
msgstr "Deze naam wordt getoond op de website."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:214
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:266
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:324
msgid "Slug"
msgstr "Afkorting"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:218
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:326
msgid ""
"Unique slug/reference for the attribute; must be shorter than 28 characters."
msgstr ""
"Unieke slug/referentie voor de eigenschap; moet korter zijn dan 28 tekens."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:223
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:267
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:330 admin/post-types/product.php:96
msgid "Type"
msgstr "Type"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:227
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:332
msgid "Select"
msgstr "Selectie"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:228
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:333
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:230
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:335
msgid ""
"Determines how you select attributes for products. <strong>Text</strong> "
"allows manual entry via the product page, whereas <strong>select</strong> "
"attribute terms can be defined from this section. If you plan on using an "
"attribute for variations use <strong>select</strong>."
msgstr ""
"Hiermee bepaalt u hoe u eigenschappen kiest voor producten. Kies "
"<strong>Tekst</strong> voor handmatige invoer. Kies <strong>Selectie</"
"strong> voor een keuzelijstje met vooraf ingesteld termen. Als u van plan "
"bent om een eigenschap voor variaties te gebruiken, kies dan voor "
"<strong>Selectie</strong>."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:257
#: admin/woocommerce-admin-init.php:59
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:83
msgid "Attributes"
msgstr "Eigenschappen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:268
msgid "Terms"
msgstr "Termen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:280
msgid "Delete"
msgstr "Verwijderen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:300
msgid "Configure&nbsp;terms"
msgstr "Bewerk termen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:304
msgid "No attributes currently exist."
msgstr "Geen eigenschappen aanwezig."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:314
msgid "Add New Attribute"
msgstr "Nieuwe eigenschap toevoegen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:315
msgid ""
"Attributes let you define extra product data, such as size or colour. You "
"can use these attributes in the shop sidebar using the \"layered nav\" "
"widgets. Please note: you cannot rename an attribute later on."
msgstr ""
"Eigenschappen kunnen gebruikt worden om extra productgegevens te definiëren, "
"vb. grootte of kleur. U kunt deze eigenschappen gebruiken in widgets voor "
"gelaagde navigatie. Let op: u kunt de naam van een eigenschap achteraf niet "
"meer veranderen."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:338
msgid "Add Attribute"
msgstr "Eigenschap toevoegen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-attributes.php:349
msgid "Are you sure you want to delete this attribute?"
msgstr "Weet u zeker dat u deze eigenschap wilt verwijderen?"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:25
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:31
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:77
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:88
msgid "Overview"
msgstr "Overzicht"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:28
#, php-format
msgid ""
"Thank you for using WooCommerce :) Should you need help using or extending "
"WooCommerce please <a href=\"%s\">read the documentation</a>. For further "
"assistance you can use the <a href=\"%s\">community forum</a> or if you have "
"access, <a href=\"%s\">the members forum</a>."
msgstr ""
"Bedankt voor het gebruik van WooCommerce :) Heeft u hulp nodig bij het "
"gebruik of uitbreiden van WooCommerce, gelieve dan de <a href=\"%s"
"\">documentatie te raadplegen</a>. Voor verdere hulp kunt u terecht op het<a "
"href=\"%s\">community forum</a> of als u toegang hebt op het<a href=\"%s"
"\">leden forum</a>."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:30
msgid ""
"If you are having problems, or to assist us with support, please check the "
"status page to identify any problems with your configuration:"
msgstr ""
"Als u problemen heeft, of u wilt ons helpen met support, ga dan naar de "
"pagina \"Systeemstatus\" om mogelijke problemen te vinden met uw "
"configuratie:"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:32 admin/woocommerce-admin-init.php:80
#: admin/woocommerce-admin-status.php:36
msgid "System Status"
msgstr "Systeemstatus"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:34
#, php-format
msgid ""
"If you come across a bug, or wish to contribute to the project you can also "
"<a href=\"%s\">get involved on GitHub</a>."
msgstr ""
"Als u een bug ziet, of u wilt bijdragen aan het project kunt u gaan naar <a "
"href=\"%s\">GitHub</a>."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:40 admin/woocommerce-admin-init.php:79
#: admin/woocommerce-admin-init.php:162 admin/woocommerce-admin-status.php:130
#: classes/class-wc-settings-api.php:39
#: classes/integrations/class-wc-integration.php:26
msgid "Settings"
msgstr "Instellingen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:42
msgid ""
"Here you can set up your store and customise it to fit your needs. The "
"sections available from the settings page include:"
msgstr ""
"Hier kunt u de instellingen doen voor uw winkel volgens uw eigen wensen. De "
"verschillende onderverdelingen van de pagina instellingen zijn:"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:43
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:190
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:73
msgid "General"
msgstr "Algemeen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:43
msgid ""
"General settings such as your shop base, currency, and script/styling "
"options which affect features used in your store."
msgstr ""
"Algemene instellingen zoals winkelvestiging, munteenheid en script/stijl "
"opties."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:44
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:192
msgid "Pages"
msgstr "Pagina's"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:44
msgid ""
"This is where important store page are defined. You can also set up other "
"pages (such as a Terms page) here."
msgstr ""
"Dit is waar u de winkelpagina bepaald. U kunt ook andere pagina's instellen "
"(zoals de Voorwaarden pagina)."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:45
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:191 admin/post-types/product.php:614
#: admin/post-types/product.php:882
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:966
msgid "Catalog"
msgstr "Catalogus"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:45
msgid ""
"Options for how things like price, images and weights appear in your product "
"catalog."
msgstr ""
"Instellingen voor hoe prijzen, afbeeldingen en gewicht in de "
"productcatalogus worden getoond."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:46
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:193
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:77
msgid "Inventory"
msgstr "Voorraad"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:46
msgid "Options concerning stock and stock notices."
msgstr "Instellingen voor voorraad en voorraadberichten."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:47
msgid "Options concerning tax, including international and local tax rates."
msgstr ""
"Instellingen voor BTW, inclusief internationale en lokale BTW-tarieven."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:48
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:195 admin/post-types/shop_order.php:45
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:521
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:79
#: admin/settings/settings-tax-rates.php:39
#: admin/settings/settings-tax-rates.php:108 templates/cart/totals.php:41
#: templates/checkout/review-order.php:45
msgid "Shipping"
msgstr "Verzending"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:48
msgid ""
"This is where shipping options are defined, and shipping methods are set up."
msgstr "Instellingen voor verzending en verzendmethodes."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:49
msgid "Payment Methods"
msgstr "Betaalmethodes"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:49
msgid ""
"This is where payment gateway options are defined, and individual payment "
"gateways are set up."
msgstr "Instellingen voor betaalmethodes en betalingsgateways."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:50
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:197
msgid "Emails"
msgstr "E-mails"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:50
msgid "Here you can customise the way WooCommerce emails appear."
msgstr "Hier kunt de WooCommerce e-mail aanpassen."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:51
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:198
msgid "Integration"
msgstr "Integratie"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:51
msgid ""
"The integration section contains options for third party services which "
"integrate with WooCommerce."
msgstr ""
"Het integratiegedeelte bevat opties voor 3de partij services die "
"geïntegreerd zijn met WooCommerce."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:56 admin/woocommerce-admin-init.php:57
msgid "Reports"
msgstr "Rapporten"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:58
msgid ""
"The reports section can be accessed from the left-hand navigation menu. Here "
"you can generate reports for sales and customers."
msgstr ""
"De rapporten kunnen gevonden worden in het menu aan de linkerkant. Hier kunt "
"u rapporten maken van verkoop en klanten."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:59
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:28
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:951
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1048
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1162
msgid "Sales"
msgstr "Verkopen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:59
msgid "Reports for sales based on date, top sellers and top earners."
msgstr "Rapporten voor verkoop gebaseerd op datum en top producten."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:60
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:74
msgid "Customers"
msgstr "Klanten"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:60
msgid "Customer reports, such as signups per day."
msgstr "Klantenrapport, zoals aantal registraties per dag."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:61
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:85 admin/post-types/product.php:89
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:78
msgid "Stock"
msgstr "Voorraad"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:61
msgid "Stock reports for low stock and out of stock items."
msgstr "Voorraadrapport voor lage voorraad en producten uit voorraad."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:68
msgid ""
"The orders section can be accessed from the left-hand navigation menu. Here "
"you can view and manage customer orders."
msgstr ""
"Bestellingen kan gevonden in het menu aan de linkerkant. Hier kunt u "
"bestellingen zien en beheren."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:69
msgid ""
"Orders can also be added from this section if you want to set them up for a "
"customer manually."
msgstr "Bestellingen kunnen hier ook handmatig toegevoegd worden."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:76
msgid ""
"Coupons can be managed from this section. Once added, customers will be able "
"to enter coupon codes on the cart/checkout page. If a customer uses a coupon "
"code they will be viewable when viewing orders."
msgstr ""
"Hier kunnen kortingsbonnen beheerd worden. Eenmaal toegevoegd kunnen klanten "
"deze kortingsbon code gebruiken in hun winkelwagen. Als een klant de bon "
"gebruikt kunt u dit ook zien bij de bestelling."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:80
msgid "For more information:"
msgstr "Voor meer informatie:"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:81
msgid ""
"<a href=\"http://www.woothemes.com/woocommerce/\" target=\"_blank"
"\">WooCommerce</a>"
msgstr ""
"<a href=\"http://www.woothemes.com/woocommerce/\" target=\"_blank"
"\">WooCommerce</a>"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:82
msgid ""
"<a href=\"http://wordpress.org/extend/plugins/woocommerce/\" target=\"_blank"
"\">Project on WordPress.org</a>"
msgstr ""
"<a href=\"http://wordpress.org/extend/plugins/woocommerce/\" target=\"_blank"
"\">Project op WordPress.org</a>"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:83
msgid ""
"<a href=\"https://github.com/woothemes/woocommerce\" target=\"_blank"
"\">Project on Github</a>"
msgstr ""
"<a href=\"https://github.com/woothemes/woocommerce\" target=\"_blank"
"\">Project op Github</a>"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:84
msgid ""
"<a href=\"http://www.woothemes.com/woocommerce-docs/\" target=\"_blank"
"\">WooCommerce Docs</a>"
msgstr ""
"<a href=\"http://www.woothemes.com/woocommerce-docs/\" target=\"_blank"
"\">WooCommerce Documentatie</a>"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:85
msgid ""
"<a href=\"http://www.woothemes.com/extensions/woocommerce-extensions/\" "
"target=\"_blank\">Official Extensions</a>"
msgstr ""
"<a href=\"http://www.woothemes.com/extensions/woocommerce-extensions/\" "
"target=\"_blank\">Officiële Uitbreidingen</a>"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-content.php:86
msgid ""
"<a href=\"http://www.woothemes.com/themes/woocommerce-themes/\" target="
"\"_blank\">Official Themes</a>"
msgstr ""
"<a href=\"http://www.woothemes.com/themes/woocommerce-themes/\" target="
"\"_blank\">Officiële Thema's</a>"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-dashboard.php:38
msgid "Monthly Sales"
msgstr "Maandelijkse verkopen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-dashboard.php:41
msgid "WooCommerce Right Now"
msgstr "WooCommerce op dit moment"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-dashboard.php:42
msgid "WooCommerce Recent Orders"
msgstr "WooCommerce recente bestellingen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-dashboard.php:43
#: widgets/widget-recent_reviews.php:30
msgid "WooCommerce Recent Reviews"
msgstr "WooCommerce recente reviews"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-dashboard.php:75
msgid "Shop Content"
msgstr "Winkelinhoud"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-dashboard.php:123
msgid "Attribute"
msgid_plural "Attributes"
msgstr[0] "Eigenschap"
msgstr[1] "Eigenschappen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-dashboard.php:145
msgid "Pending"
msgstr "In afwachting"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-dashboard.php:159
msgid "On-Hold"
msgstr "On hold"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-dashboard.php:173
#: admin/post-types/shop_order.php:161
msgid "Processing"
msgstr "Verwerken"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-dashboard.php:187
msgid "Completed"
msgstr "Voltooid"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-dashboard.php:204
#, php-format
msgid "You are using <strong>WooCommerce %s</strong>."
msgstr "U gebruikt nu <strong>WooCommerce %s</strong>."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-dashboard.php:235
msgid "l jS \\of F Y h:i:s A"
msgstr "l j F Y H:i"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-dashboard.php:236
msgid "item"
msgid_plural "items"
msgstr[0] "item"
msgstr[1] "items"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-dashboard.php:236 shortcodes/shortcode-pay.php:93
#: templates/checkout/thankyou.php:49
msgid "Total:"
msgstr "Totaal:"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-dashboard.php:242
msgid "There are no product orders yet."
msgstr "Er zijn nog geen bestellingen van dit product."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-dashboard.php:276 classes/class-wc-product.php:1090
#: templates/single-product-reviews.php:38
#: templates/single-product/review.php:22 widgets/widget-recent_reviews.php:87
msgid "out of 5"
msgstr "van de 5"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-dashboard.php:284
msgid "There are no product reviews yet."
msgstr "Er zijn nog geen reviews van dit product."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-dashboard.php:423
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:216
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:487
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:672
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:856
msgid "Number of sales"
msgstr "Aantal verkooptransacties"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-dashboard.php:424
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:211
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:487
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:672
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:856
msgid "Sales amount"
msgstr "Verkoopbedrag"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-functions.php:125
#: admin/woocommerce-admin-install.php:207 classes/class-wc-email.php:233
msgid "Order Received"
msgstr "Bestelling ontvangen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-functions.php:127
#: templates/emails/customer-processing-order.php:14
msgid ""
"Thank you, we are now processing your order. Your order's details are below."
msgstr ""
"Bedankt voor uw bestelling. Wij zijn deze nu aan het verwerken. Uw "
"bestellingsdetails staan hieronder."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-functions.php:129 shortcodes/shortcode-pay.php:85
#: templates/checkout/thankyou.php:41 templates/emails/admin-new-order.php:18
#: templates/emails/customer-completed-order.php:18
#: templates/emails/customer-invoice.php:22
#: templates/emails/customer-note.php:22
#: templates/emails/customer-processing-order.php:18
msgid "Order:"
msgstr "Bestelling:"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-functions.php:136 templates/cart/cart.php:24
#: templates/emails/admin-new-order.php:24
#: templates/emails/customer-completed-order.php:24
#: templates/emails/customer-invoice.php:28
#: templates/emails/customer-note.php:28
#: templates/emails/customer-processing-order.php:24
msgid "Quantity"
msgstr "Aantal"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-functions.php:137 admin/post-types/product.php:91
#: admin/post-types/product.php:563 admin/post-types/product.php:782
#: templates/cart/cart.php:23 templates/emails/admin-new-order.php:25
#: templates/emails/customer-completed-order.php:25
#: templates/emails/customer-invoice.php:29
#: templates/emails/customer-note.php:29
#: templates/emails/customer-processing-order.php:25
msgid "Price"
msgstr "Prijs"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-functions.php:149
msgid "Order total:"
msgstr "Bestelling Totalen:"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-functions.php:155
#: templates/emails/admin-new-order.php:49
#: templates/emails/customer-completed-order.php:49
#: templates/emails/customer-note.php:53
#: templates/emails/customer-processing-order.php:49
#: templates/order/order-details.php:88
msgid "Customer details"
msgstr "Klantinfo"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-functions.php:161
#: templates/emails/email-addresses.php:16
msgid "Billing address"
msgstr "Factuuradres"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-functions.php:168
#: templates/emails/email-addresses.php:26
msgid "Shipping address"
msgstr "Verzendadres"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-functions.php:416
msgid "Could not compile woocommerce.less:"
msgstr "Kan woocommerce.less niet compileren:"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-functions.php:437
#: admin/woocommerce-admin-functions.php:438
msgid "Mark processing"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-functions.php:440
#: admin/woocommerce-admin-functions.php:441
msgid "Mark completed"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-functions.php:476
msgid "Order status changed by bulk edit:"
msgstr ""
# @ default
#: admin/woocommerce-admin-functions.php:499
#, php-format
msgid "Order status changed."
msgid_plural "%s order statuses changed."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:55 classes/class-wc-order.php:1046
#: classes/class-wc-order.php:1047
msgid "WooCommerce"
msgstr "WooCommerce"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:79
msgid "WooCommerce Settings"
msgstr "WooCommerce Instellingen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:80
msgid "WooCommerce Status"
msgstr "WooCommerce Status"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:150
msgid ""
"<strong>Welcome to WooCommerce</strong> &#8211; You're almost ready to start "
"selling :)"
msgstr ""
"<strong>Welkom bij WooCommerce</strong> &#8211; U bent bijna klaar om te "
"beginnen verkopen!"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:151
msgid "Install WooCommerce Pages"
msgstr "Installeer WooCommerce Pagina's"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:151
msgid "Skip setup"
msgstr "Setup overslaan"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:160
msgid ""
"<strong>WooCommerce has been installed</strong> &#8211; You're ready to "
"start selling :)"
msgstr ""
"<strong>WooCommerce is geïnstalleerd</strong> &#8211; U bent klaar om te "
"beginnen verkopen!"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:162
msgid "Documentation"
msgstr "Documentatie"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:368
msgid ""
"Remove this item? If you have previously reduced this item's stock, or this "
"order was submitted by a customer, will need to manually restore the item's "
"stock."
msgstr ""
"Verwijder dit product? Als u eerder de voorraad verlaagd, of deze opdracht "
"werd ingediend door een klant, moet u handmatig de voorraad herstellen."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:369
msgid "Remove this attribute?"
msgstr "Verwijder deze eigenschap?"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:371
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:123
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:343
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:331
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:411
msgid "Remove"
msgstr "Verwijderen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:372
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_downloads.php:43
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_downloads.php:159
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:124
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:344
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:332
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:412
msgid "Click to toggle"
msgstr "Klik om te toggelen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:373
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:347
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:425
msgid "Value(s)"
msgstr "Termen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:374
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:426
msgid "Enter some text, or some attributes by pipe (|) separating values."
msgstr "Voer tekst in of verschillende eigenschappen (gescheiden door pipes)."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:375
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:383
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:431
msgid "Visible on the product page"
msgstr "Toon op de productpagina"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:376
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:389
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:437
msgid "Used for variations"
msgstr "Gebruik voor variaties"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:377
msgid "Enter a name for the new attribute term:"
msgstr "Voer een naam in voor de nieuwe eigenschapterm:"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:378
msgid ""
"Calculate totals based on order items, discount amount, and shipping? Note, "
"you will need to (optionally) calculate tax rows and cart discounts manually."
msgstr ""
"Bereken het totaal gebaseerd op aantal producten, hoeveelheid korting en "
"verzending? Opgelet, u zal (optioneel) BTW rijen en winkelwagen kortingen "
"handmatig moeten berekenen."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:379
msgid ""
"Calculate line taxes? This will calculate taxes based on the customers "
"country. If no billing/shipping is set it will use the store base country."
msgstr ""
"Bereken belasting per regel. De berekening is afhankelijk van het in het "
"land geldende belasting tarief. Indien geen land is opgegeven worden de "
"belasting van het thuisland gebruikt."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:380
msgid ""
"Copy billing information to shipping information? This will remove any "
"currently entered shipping information."
msgstr ""
"Kopieer factuurgegevens voor de verzendgegevens? Dit verwijdert alle "
"momenteel ingevoerde verzendgegevens."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:381
msgid ""
"Load the customer's billing information? This will remove any currently "
"entered billing information."
msgstr ""
"Laad het betalingsadres van de klant? Dit zal het huidig ingevulde "
"betalingsadres wissen."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:382
msgid ""
"Load the customer's shipping information? This will remove any currently "
"entered shipping information."
msgstr ""
"Laad het verzendadres van de klant? Dit zal het huidig ingevulde "
"verzendadres wissen."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:383 admin/post-types/product.php:95
#: admin/post-types/product.php:627 admin/post-types/product.php:894
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:983
msgid "Featured"
msgstr "Uitgelicht"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:387
msgid "Meta Name"
msgstr "Meta Naam"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:388
msgid "Meta Value"
msgstr "Meta Waarde"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:389
msgid "No customer selected"
msgstr "Geen klant geselecteerd"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:390
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:576
msgid "Tax Label:"
msgstr "Belasting Label:"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:391
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:580
msgid "Compound:"
msgstr "Samengesteld:"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:392
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:584
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:608
msgid "Cart Tax:"
msgstr "BTW op winkelwagen:"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:393
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:588
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:615
msgid "Shipping Tax:"
msgstr "BTW op verzendkosten:"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:586
msgid "Exclude image"
msgstr "Uit te sluiten afbeelding"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:595
msgid "Enabling this option will hide it from the product page image gallery."
msgstr ""
"Inschakelen van deze optie activeert het verbergen van het productpagina-"
"afbeelding galerij."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:666
#, php-format
msgid "Product updated. <a href=\"%s\">View Product</a>"
msgstr "Product bijgewerkt. <a href=\"%s\">Bekijk Product</a>"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:667 admin/woocommerce-admin-init.php:682
#: admin/woocommerce-admin-init.php:697
msgid "Custom field updated."
msgstr "Aangepast veld bijgewerkt."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:668 admin/woocommerce-admin-init.php:683
#: admin/woocommerce-admin-init.php:698
msgid "Custom field deleted."
msgstr "Aangepast veld verwijderd."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:669
msgid "Product updated."
msgstr "Product bijgewerkt."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:670
#, php-format
msgid "Product restored to revision from %s"
msgstr "Product revisie teruggezet van %s"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:671
#, php-format
msgid "Product published. <a href=\"%s\">View Product</a>"
msgstr "Product gepubliceerd. <a href=\"%s\">Bekijk Product</a>"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:672
msgid "Product saved."
msgstr "Product opgeslagen."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:673
#, php-format
msgid "Product submitted. <a target=\"_blank\" href=\"%s\">Preview Product</a>"
msgstr ""
"Product verzonden. <a target=\"_blank\" href=\"%s\">Product Voorbeeld</a>"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:674
#, php-format
msgid ""
"Product scheduled for: <strong>%1$s</strong>. <a target=\"_blank\" href="
"\"%2$s\">Preview Product</a>"
msgstr ""
"Product publicatie geplanned voor <strong>%1$s</strong>. <a target=\"_blank"
"\" href=\"%2$s\">Product Voorbeeld</a>"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:675 admin/woocommerce-admin-init.php:690
#: admin/woocommerce-admin-init.php:705
msgid "M j, Y @ G:i"
msgstr "M j, Y @ G:i"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:676
#, php-format
msgid ""
"Product draft updated. <a target=\"_blank\" href=\"%s\">Preview Product</a>"
msgstr ""
"Product klad bijgewerkt. <a target=\"_blank\" href=\"%s\">Preview Product</a>"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:681 admin/woocommerce-admin-init.php:684
#: admin/woocommerce-admin-init.php:686
msgid "Order updated."
msgstr "Bestelling bijgewerkt."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:685
#, php-format
msgid "Order restored to revision from %s"
msgstr "Bestelling revisie teruggezet van %s"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:687
msgid "Order saved."
msgstr "Bestelling opgeslagen."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:688
msgid "Order submitted."
msgstr "Bestelling ingevoerd."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:689
#, php-format
msgid "Order scheduled for: <strong>%1$s</strong>."
msgstr "Bestelling geplanned voor: <strong>%1$s</strong>. "
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:691
msgid "Order draft updated."
msgstr "Bestelling klad bijgewerkt."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:696 admin/woocommerce-admin-init.php:699
#: admin/woocommerce-admin-init.php:701
msgid "Coupon updated."
msgstr "Kortingsbon bijgewerkt."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:700
#, php-format
msgid "Coupon restored to revision from %s"
msgstr "Kortingsbon teruggezet naar revisie %s"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:702
msgid "Coupon saved."
msgstr "Kortingsbon opgeslagen."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:703
msgid "Coupon submitted."
msgstr "Kortingsbon toegevoegd."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:704
#, php-format
msgid "Coupon scheduled for: <strong>%1$s</strong>."
msgstr "Kortingsbon geplanned voor: <strong>%1$s</strong>."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:706
msgid "Coupon draft updated."
msgstr "Kortingsbon klad bijgewerkt."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-init.php:723
msgid "Order notes"
msgstr "Bestelling Notities"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-install.php:180
msgctxt "page_slug"
msgid "shop"
msgstr "winkel"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-install.php:180
msgid "Shop"
msgstr "Winkel"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-install.php:183
msgctxt "page_slug"
msgid "cart"
msgstr "winkelwagen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-install.php:183 widgets/widget-cart.php:58
msgid "Cart"
msgstr "Winkelwagen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-install.php:186
msgctxt "page_slug"
msgid "checkout"
msgstr "afrekenen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-install.php:186
#: admin/settings/settings-init.php:107
msgid "Checkout"
msgstr "Afrekenen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-install.php:189
msgctxt "page_slug"
msgid "order-tracking"
msgstr "bestelling-traceren"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-install.php:189
msgid "Track your order"
msgstr "Volg bestelling"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-install.php:192
msgctxt "page_slug"
msgid "my-account"
msgstr "mijn-account"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-install.php:192 templates/checkout/thankyou.php:31
msgid "My Account"
msgstr "Mijn Account"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-install.php:195
msgctxt "page_slug"
msgid "edit-address"
msgstr "bewerk-adres"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-install.php:195
msgid "Edit My Address"
msgstr "Wijzig mijn adres"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-install.php:198
msgctxt "page_slug"
msgid "view-order"
msgstr "bekijk-bestelling"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-install.php:201
msgctxt "page_slug"
msgid "change-password"
msgstr "wijzig-wachtwoord"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-install.php:201
msgid "Change Password"
msgstr "Wijzig wachtwoord"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-install.php:204
msgctxt "page_slug"
msgid "pay"
msgstr "betaal"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-install.php:204
msgid "Checkout &rarr; Pay"
msgstr "Afrekenen &rarr; Betalen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-install.php:207
msgctxt "page_slug"
msgid "order-received"
msgstr "bestelling-ontvangen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:37
msgid "Sales by day"
msgstr "Verkoop per dag"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:42
msgid "Sales by month"
msgstr "Verkoop per maand"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:47
msgid "Taxes by month"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:52
msgid "Product Sales"
msgstr "Verkoop per product"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:57
msgid "Top sellers"
msgstr "Bestsellers"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:62
msgid "Top earners"
msgstr "Topverdieners"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:67
msgid "Sales by category"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:360
msgid "Total sales"
msgstr "Totaal verkopen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:362
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:368
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:374
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:380
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:386
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:392
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:615
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:621
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:627
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:633
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:802
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:808
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:814
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:820
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1293
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1299
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1305
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1311
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1317
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1323
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1754
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1765
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1776
msgid "n/a"
msgstr "n.v.t."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:366
msgid "Total orders"
msgstr "Totaal bestellingen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:368
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:621
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:808
msgid "items"
msgstr "items"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:372
msgid "Average order total"
msgstr "Gemiddeld bestellingstotaal"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:378
msgid "Average order items"
msgstr "Gemiddeld aantal producten"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:384
msgid "Discounts used"
msgstr "Kortingen gebruikt"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:390
msgid "Total shipping costs"
msgstr "Totale verzendkosten"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:398
msgid "This months sales"
msgstr "Verkopen van deze maand"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:607
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:945
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1042
msgid "From:"
msgstr "Van:"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:607
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:945
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1042
msgid "To:"
msgstr "Tot:"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:607
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:795
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:945
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1042
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1188
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1743
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1914
msgid "Show"
msgstr "Tonen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:613
msgid "Total sales in range"
msgstr "Totale omzet binnen het bereik"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:619
msgid "Total orders in range"
msgstr "Totaal aantal bestellingen binnen bereik"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:625
msgid "Average order total in range"
msgstr "Gemiddelde bestelling totaal in assortiment"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:631
msgid "Average order items in range"
msgstr "Gemiddeld aantal artikelen per bestelling in het bereik"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:639
msgid "Sales in range"
msgstr "Omzet in assortiment"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:789
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1737
msgid "Year:"
msgstr "Jaar:"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:800
msgid "Total sales for year"
msgstr "De totale omzet voor het jaar"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:806
msgid "Total orders for year"
msgstr "Totaal aantal bestellingen voor het jaar"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:812
msgid "Average order total for year"
msgstr "Gemiddelde bestelling totaal voor het jaar"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:818
msgid "Average order items for year"
msgstr "Gemiddeld aantal artikelen per bestelling voor het jaar"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:826
msgid "Monthly sales for year"
msgstr "Maandelijkse verkoopcijfers voor het jaar"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:965
msgid "Product does not exist"
msgstr "Product bestaat niet"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1063
msgid "Product no longer exists"
msgstr "Product bestaat niet meer"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1157
#, php-format
msgid "Sales for %s:"
msgstr "Verkopen voor %s:"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1161
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1785
msgid "Month"
msgstr "Maand"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1179
msgid "No sales :("
msgstr "Geen verkopen : ("
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1188
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:60
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:435
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:470
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:489
msgid "Search for a product&hellip;"
msgstr "Zoek naar een product &hellip;"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1291
msgid "Total customers"
msgstr "Totaal aantal klanten"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1297
msgid "Total customer sales"
msgstr "Totale verkoop aan klanten"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1303
msgid "Total guest sales"
msgstr "Totale verkoop aan bezoekers"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1309
msgid "Total customer orders"
msgstr "Totaal aantal bestellingen van klanten"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1315
msgid "Total guest orders"
msgstr "Totaal aantal bestellingen van bezoekers"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1321
msgid "Average orders per customer"
msgstr "Gemiddeld aantal bestellingen per klant"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1329
msgid "Signups per day"
msgstr "Registraties per dag"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1526
msgid "Low stock"
msgstr "Lage voorraad"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1541
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1576 admin/post-types/product.php:86
#: admin/post-types/product.php:552
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:310
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:163
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:375
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:96
msgid "SKU"
msgstr "SKU"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1548
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1583
#, php-format
msgid "%d in stock"
msgid_plural "%d in stock"
msgstr[0] "%d op voorraad"
msgstr[1] "%d op voorraad"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1553
msgid "No products are low in stock."
msgstr "Er zijn geen producten met een lage voorraad."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1561 admin/post-types/product.php:252
#: admin/post-types/product.php:637 admin/post-types/product.php:919
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:247
#: classes/class-wc-product.php:658 classes/class-wc-product.php:697
#: classes/class-wc-product.php:707
msgid "Out of stock"
msgstr "Uitverkocht"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1588
msgid "No products are out in stock."
msgstr "Er zijn geen producten uitverkocht."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1748
msgid "Total taxes for year"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1759
msgid "Total product taxes for year"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1770
msgid "Total shipping tax for year"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1786
msgid "Total Sales"
msgstr "Totaal verkoop"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1786
msgid "This is the sum of the 'Order Total' field within your orders."
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1787
msgid "Total Shipping"
msgstr "Totaal Verzendkosten"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1787
msgid "This is the sum of the 'Shipping Total' field within your orders."
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1788
msgid "Total Product Taxes"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1788
msgid "This is the sum of the 'Cart Tax' field within your orders."
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1789
msgid "Total Shipping Taxes"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1789
msgid "This is the sum of the 'Shipping Tax' field within your orders."
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1790
msgid "Total Taxes"
msgstr "Totaal Belasting"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1790
msgid ""
"This is the sum of the 'Cart Tax' and 'Shipping Tax' fields within your "
"orders."
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1791
msgid "Net profit"
msgstr "Netto winst"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1791
msgid "Total sales minus shipping and tax."
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1818
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1986
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:2070
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:625
#: templates/cart/cart.php:25 templates/myaccount/my-orders.php:33
msgid "Total"
msgstr "Totaal"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1834
msgid "Toggle tax rows"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1893
msgid "Show:"
msgstr "Tonen:"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1976
msgid "Category"
msgstr "Categorie"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:1992
msgid "Export data"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:2085
msgid "Top category"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:2094
msgid "Worst category"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:2102
msgid "Category sales average"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:2108
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:2117
#: admin/woocommerce-admin-users.php:74 admin/woocommerce-admin-users.php:93
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:533
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:638
#: templates/order/order-details.php:110 templates/order/order-details.php:125
msgid "N/A"
msgstr "N.B."
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:2113
msgid "Category sales median"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-reports.php:2133
msgid "Monthly sales by category"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:134
msgid "Your settings have been saved."
msgstr "Instellingen opgeslagen."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:171
msgid ""
"<strong>Congratulations!</strong> &#8211; WooCommerce has been installed and "
"setup. Enjoy :)"
msgstr ""
"<strong>Gefeliciteerd!</strong> &#8211; WooCommerce is geïnstalleerd. Veel "
"plezier :-)"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:196
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:275
#: admin/settings/settings-init.php:949
msgid "Payment Gateways"
msgstr "Betalingsgateways"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:215
#, php-format
msgid ""
"More functionality and gateway options available via <a href=\"%s\" target="
"\"_blank\">WC official extensions</a>."
msgstr ""
"Meer functionaliteit en betalings gateway opties zijn beschikbaar via <a "
"href=\"%s\" target=\"_blank\">WC officiele extensions</a>."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:240
#: admin/settings/settings-init.php:872
#: classes/shipping/class-wc-flat-rate.php:155
msgid "Shipping Options"
msgstr "Verzendingsopties"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:327
msgid "Save changes"
msgstr "Wijzigingen opslaan"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:393
msgid "The changes you made will be lost if you navigate away from this page."
msgstr ""
"De wijzigingen die u gemaakt zullen verloren gaan als u naar een andere "
"pagina toe gaat."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:504 admin/post-types/product.php:597
#: admin/post-types/product.php:868
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:81
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:159
msgid "Width"
msgstr "Breedte"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:506 admin/post-types/product.php:598
#: admin/post-types/product.php:869
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:82
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:160
msgid "Height"
msgstr "Hoogte"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:508
msgid "Hard Crop"
msgstr "Harde crop"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:607
msgid "Select a page&hellip;"
msgstr "Selecteer een pagina&hellip;"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:625
msgid "Choose a country&hellip;"
msgstr "Kies een land &hellip;"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-settings.php:640
msgid "Choose countries&hellip;"
msgstr "Kies landen &hellip;"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:22
msgid "Transients"
msgstr "Tijdelijk geheugen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:23
msgid "Clear Transients"
msgstr "Wis tijdelijk geheugen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:24
msgid "This tool will clear the product/shop transients cache."
msgstr "Deze tool wist product en winkel transients."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:27
msgid "Capabilities"
msgstr "Capaciteiten"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:28
msgid "Reset Capabilities"
msgstr "Reset capaciteiten"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:29
msgid ""
"This tool will reset the admin, customer and shop_manager roles to default. "
"Use this if your users cannot access all of the WooCommerce admin pages."
msgstr ""
"Deze tool zal de admin-, klant- en winkelmanagerrollen opnieuw instellen. "
"Gebruik dit als uw gebruikers geen toegang hebben tot alle WooCommerce "
"adminpagina's."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:36
msgid "Generate report"
msgstr "Genereer rapport"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:45
msgid "Product Transients Cleared"
msgstr "Product Transients Gewist"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:59
msgid "Roles successfully reset"
msgstr "Rollen gereset"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:68
#, php-format
msgid "There was an error calling %s::%s"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:71
#, php-format
msgid "There was an error calling %s"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:84
msgid "Versions"
msgstr "Versies"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:90
msgid "WooCommerce version"
msgstr "WooCommerce versie"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:94
msgid "WordPress version"
msgstr "WordPress versie"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:98
msgid "Installed plugins"
msgstr "Geïnstalleerde plugins"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:116
msgid "by"
msgstr "door"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:116
msgid "version"
msgstr "versie"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:136
msgid "Home URL"
msgstr "Home URL"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:140
msgid "Site URL"
msgstr "Site URL"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:144
msgid "Force SSL"
msgstr "Forceer SSL"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:145
#: admin/woocommerce-admin-status.php:306 admin/post-types/product.php:900
#: admin/post-types/product.php:936 admin/post-types/shop_order.php:191
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:145
#: admin/woocommerce-admin-status.php:306 admin/post-types/product.php:901
#: admin/post-types/product.php:937 admin/post-types/shop_order.php:193
msgid "No"
msgstr "Nee"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:151 admin/settings/settings-init.php:437
msgid "Shop Pages"
msgstr "Winkelpagina's"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:158
msgid "Shop base page"
msgstr "Winkel basis pagina"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:162 admin/settings/settings-init.php:440
msgid "Cart Page"
msgstr "Winkelwagen Pagina"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:166 admin/settings/settings-init.php:451
msgid "Checkout Page"
msgstr "Afrekenpagina"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:170 admin/settings/settings-init.php:462
msgid "Pay Page"
msgstr "Betaalpagina"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:174 admin/settings/settings-init.php:473
msgid "Thanks Page"
msgstr "Bedankt pagina"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:178 admin/settings/settings-init.php:484
msgid "My Account Page"
msgstr "Mijn Account pagina"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:182 admin/settings/settings-init.php:495
msgid "Edit Address Page"
msgstr "Adres bewerken pagina"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:186 admin/settings/settings-init.php:506
msgid "View Order Page"
msgstr "Bekijk bestellingen pagina"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:190 admin/settings/settings-init.php:517
msgid "Change Password Page"
msgstr "Verander Wachtwoord pagina"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:210
msgid "Page not set"
msgstr "Pagina niet ingesteld"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:220
#, php-format
msgid "Page does not contain the shortcode: %s"
msgstr "Pagina bevat niet de shortcode: %s"
#: admin/woocommerce-admin-status.php:239
msgid "Core Taxonomies"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:245
msgid "Order Statuses"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:255
msgid "Server Environment"
msgstr "Serveromgeving"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:261
msgid "PHP Version"
msgstr "PHP Versie"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:267
msgid "Server Software"
msgstr "Server Software"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:273
msgid "WP Max Upload Size"
msgstr "WordPress Max Upload Size"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:279
msgid "Server upload_max_filesize"
msgstr "Server upload_max_filesize"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:286
msgid "Server post_max_size"
msgstr "Server post_max_size"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:293
msgid "WP Memory Limit"
msgstr "WordPress Memory Limit"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:298
#, php-format
msgid ""
"%s - We recommend setting memory to at least 64MB. See: <a href=\"%s"
"\">Increasing memory allocated to PHP</a>"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:305
msgid "WP Debug Mode"
msgstr "WordPress Debug Modus"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:309
msgid "WC Logging"
msgstr "WooCommerce Logging"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:312
msgid "Log directory is writable."
msgstr "Log map (<code>woocommerce/logs/</code>) is beschrijfbaar."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:314
msgid ""
"Log directory (<code>woocommerce/logs/</code>) is not writable. Logging will "
"not be possible."
msgstr ""
"Log map (<code>woocommerce/logs/</code>) is NIET beschrijfbaar. Loggen vind "
"niet plaats."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:321
msgid "PHP Sessions"
msgstr "PHP Sessies"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:327
msgid "Session save path"
msgstr "Sessies opslagpad"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:332
#, php-format
msgid ""
"<code>%s</code> does not exist - contact your host to resolve the problem."
msgstr ""
"<code>%s</code> bestaat niet. Neem contact op met uw provider om het "
"probleem te verhelpen."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:334
#, php-format
msgid ""
"<code>%s</code> is not writable - contact your host to resolve the problem."
msgstr ""
"<code>%s</code> is niet beschrijfbaar. Neem contact op met uw host om het "
"probleem op te lossen."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:336
#, php-format
msgid "<code>%s</code> is writable."
msgstr "<code>%s</code> is beschrijfbaar."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:341
msgid "Session name"
msgstr "Sessie naam"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:348
msgid "Remote Posting/IPN"
msgstr "Remote Posting/IPN"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:356
msgid "fsockopen/cURL"
msgstr "fsockopen/cURL"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:359
msgid "Your server has fsockopen and cURL enabled."
msgstr "Uw server heeft fsockopen en cURL geactiveerd."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:361
msgid "Your server has fsockopen enabled, cURL is disabled."
msgstr "Uw server heeft fsockopen geactiveerd, cURL is uitgeschakeld."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:363
msgid "Your server has cURL enabled, fsockopen is disabled."
msgstr "Uw server heeft cURL geactiveerd, fsockopen is uitgeschakeld."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:367
msgid ""
"Your server does not have fsockopen or cURL enabled - PayPal IPN and other "
"scripts which communicate with other servers will not work. Contact your "
"hosting provider."
msgstr ""
"Uw server heeft geen fsockopen of cURL ingeschakeld - PayPal IPN en andere "
"script die communiceren met andere servers zullen niet werken. Contacteer uw "
"hosting provider."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:372
msgid "WP Remote Post Check"
msgstr "WP Remote Post Check"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:383
msgid "wp_remote_post() was successful - PayPal IPN is working."
msgstr "wp_remote_post() is gelukt. PayPal IPN werkt."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:386
msgid ""
"wp_remote_post() failed. PayPal IPN won't work with your server. Contact "
"your hosting provider. Error:"
msgstr ""
"wp_remote_post() mislukt. PayPal IPN werkt niet op uw server. Neem contact "
"op met uw hostingprovider. Fout:"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:389
msgid "wp_remote_post() failed. PayPal IPN may not work with your server."
msgstr "wp_remote_post() mislukt. PayPal IPN werkt niet op uw server."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-status.php:411
msgid "Tools"
msgstr "Tools"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-taxonomies.php:23
#: admin/woocommerce-admin-taxonomies.php:104
msgid "Thumbnail"
msgstr "Preview afbeelding"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-taxonomies.php:27
#: admin/woocommerce-admin-taxonomies.php:109
msgid "Upload/Add image"
msgstr "Upload afbeelding"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-taxonomies.php:28
#: admin/woocommerce-admin-taxonomies.php:110
msgid "Remove image"
msgstr "Afbeelding verwijderen"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-taxonomies.php:179
msgid ""
"Product categories for your store can be managed here. To change the order "
"of categories on the front-end you can drag and drop to sort them. To see "
"more categories listed click the \"screen options\" link at the top of the "
"page."
msgstr ""
"U kunt hier de productcategorieën voor uw winkel beheren. Om de volgorde van "
"de categorieën te wijzigen kunt u de categorie gewoon verplaatsen door te "
"slepen. Om meer categorieën per pagina te zien kunt u de scherminstellingen "
"wijzigen rechtsbovenaan."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-taxonomies.php:194
msgid ""
"Shipping classes can be used to group products of similar type. These groups "
"can then be used by certain shipping methods to provide different rates to "
"different products."
msgstr ""
"Verzendingsklassen kunnen gebruikt worden om gelijkaardige producten te "
"groeperen. Deze groepen kunnen dan gebruikt worden door bepaalde "
"verzendmethodes om verschillende tarieven aan te rekenen voor verschillende "
"producten."
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-taxonomies.php:254 admin/post-types/product.php:81
msgid "Image"
msgstr "Afbeelding"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-taxonomies.php:322
msgid "Configure shipping class"
msgstr "Bewerk verzendingsklasse"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-users.php:24 templates/checkout/form-billing.php:19
#: templates/myaccount/form-edit-address.php:25
#: templates/myaccount/my-address.php:24 templates/order/order-details.php:106
msgid "Billing Address"
msgstr "Factuuradres"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-users.php:25
#: templates/checkout/form-shipping.php:33
#: templates/myaccount/form-edit-address.php:25
#: templates/myaccount/my-address.php:55 templates/order/order-details.php:121
msgid "Shipping Address"
msgstr "Verzendadres"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-users.php:26
msgid "Paying Customer?"
msgstr "Betalende klant?"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-users.php:121
msgid "Customer Billing Address"
msgstr "Klant factuuradres"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-users.php:124 admin/woocommerce-admin-users.php:173
msgid "First name"
msgstr "Voornaam"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-users.php:128 admin/woocommerce-admin-users.php:177
msgid "Last name"
msgstr "Achternaam"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-users.php:132 admin/woocommerce-admin-users.php:181
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:141
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:224
msgid "Company"
msgstr "Bedrijfsnaam"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-users.php:136 admin/woocommerce-admin-users.php:185
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:145
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:228
msgid "Address 1"
msgstr "Adres 1"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-users.php:140 admin/woocommerce-admin-users.php:189
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:149
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:232
#: classes/class-wc-countries.php:1102
msgid "Address 2"
msgstr "Adres 2"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-users.php:144 admin/woocommerce-admin-users.php:193
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:153
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:236
msgid "City"
msgstr "Gemeente"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-users.php:148 admin/woocommerce-admin-users.php:197
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:157
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:240
#: classes/class-wc-countries.php:1013 classes/class-wc-countries.php:1014
#: templates/cart/shipping-calculator.php:67
msgid "Postcode"
msgstr "Postcode"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-users.php:152 admin/woocommerce-admin-users.php:201
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:167
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:250
#: classes/class-wc-countries.php:1054 classes/class-wc-countries.php:1055
#: classes/class-wc-countries.php:1130
msgid "State/County"
msgstr "Provincie"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-users.php:153
msgid "Country or state code"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-users.php:156 admin/woocommerce-admin-users.php:205
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:161
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:244
#: classes/class-wc-countries.php:1123
msgid "Country"
msgstr "Land"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-users.php:157 admin/woocommerce-admin-users.php:206
msgid "2 letter Country code"
msgstr "2-letter land code (bv NL, BE)"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-users.php:160
msgid "Telephone"
msgstr "Telefoon"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-users.php:164
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:171
#: classes/integrations/shareyourcart/class-wc-shareyourcart.php:205
#: classes/integrations/shareyourcart/class-wc-shareyourcart.php:228
#: templates/single-product-reviews.php:90
#: templates/myaccount/form-login.php:67
msgid "Email"
msgstr "E-mail"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-users.php:170
msgid "Customer Shipping Address"
msgstr "Klant verzendadres"
# @ woocommerce
#: admin/woocommerce-admin-users.php:202
msgid "State/County or state code"
msgstr "Staat/provincie"
# @ woocommerce
#: admin/includes/duplicate_product.php:22
msgid "No product to duplicate has been supplied!"
msgstr "Er is geen product om te dupliceren gespecificeerd."
# @ woocommerce
#: admin/includes/duplicate_product.php:42
msgid "Product creation failed, could not find original product:"
msgstr "Product aanmaken mislukt, kan het originele product niet vinden:"
# @ woocommerce
#: admin/includes/duplicate_product.php:88
msgid "(Copy)"
msgstr "(Kopie)"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:30
msgid "Make a duplicate from this product"
msgstr "Maak een kopie van dit product"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:31
msgid "Duplicate"
msgstr "Dupliceren"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:60
msgid "Copy to a new draft"
msgstr "Dit product dupiceren"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:93
msgid "Categories"
msgstr "Categorieën"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:94
msgid "Tags"
msgstr "Tags"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:97 admin/post-types/shop_order.php:49
msgid "Date"
msgstr "Datum"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:144
msgid "Edit this item inline"
msgstr "Bewerkt dit item inline"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:144
msgid "Quick&nbsp;Edit"
msgstr "Snel&nbsp;bewerken"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:148
msgid "Restore this item from the Trash"
msgstr "Dit item herstellen uit de Prullenbak"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:148
msgid "Restore"
msgstr "Herstellen"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:150
msgid "Move this item to the Trash"
msgstr "Dit item verplaatsen naar de Prullenbak"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:150
msgid "Trash"
msgstr "Prullenbak"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:152
msgid "Delete this item permanently"
msgstr "Dit item permanent verwijderen"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:152
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:475
msgid "Delete Permanently"
msgstr "Permanent verwijderen"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:157
#, php-format
msgid "Preview &#8220;%s&#8221;"
msgstr "Voorbeeld &#8220;%s&#8221;"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:157
msgid "Preview"
msgstr "Voorbeeld"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:159
#, php-format
msgid "View &#8220;%s&#8221;"
msgstr "Bekijk &#8220;%s&#8221;"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:159 admin/post-types/shop_order.php:174
#: templates/myaccount/my-orders.php:64
msgid "View"
msgstr "Bekijk"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:205
msgid "Grouped"
msgstr "Gegroepeerd"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:207
msgid "External/Affiliate"
msgstr "Extern/Affiliate"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:211 admin/post-types/product.php:402
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:87
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:249
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:450
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:50
msgid "Virtual"
msgstr "Virtueel"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:213 admin/post-types/product.php:398
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:87
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:247
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:448
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:56
msgid "Downloadable"
msgstr "Downloadbaar"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:215
msgid "Simple"
msgstr "Simpel"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:219 admin/post-types/product.php:382
msgid "Variable"
msgstr "Variabel"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:242
msgid "Change"
msgstr "Verander"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:250 admin/post-types/product.php:636
#: admin/post-types/product.php:918
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:246
#: classes/class-wc-product.php:669 classes/class-wc-product.php:674
#: classes/class-wc-product.php:694
msgid "In stock"
msgstr "Op voorraad"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:368
msgid "Show all product types"
msgstr "Toon alle producttypes"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:376
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:37
msgid "Grouped product"
msgstr "Gegroepeerd product"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:378
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:38
msgid "External/Affiliate product"
msgstr "Extern product"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:380
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:36
msgid "Simple product"
msgstr "Simpel product"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:394
msgid "Show all sub-types"
msgstr "Toon alle subtypes"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:515
#, php-format
msgid "[%s with SKU of %s]"
msgstr "[%s met SKU van %s]"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:521
#, php-format
msgid "[%s with ID of %d]"
msgstr "[%s met ID van %d]"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:547 admin/post-types/product.php:778
#: admin/post-types/writepanels/writepanels-init.php:41
#: admin/settings/settings-init.php:596
msgid "Product Data"
msgstr "Productgegevens"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:565 admin/post-types/product.php:798
msgid "Regular price"
msgstr "Normale prijs"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:570 admin/post-types/product.php:804
msgid "Sale"
msgstr "Promotie"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:572 admin/post-types/product.php:820
msgid "Sale price"
msgstr "Promotieprijs"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:583 admin/post-types/product.php:827
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:79
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:184
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:394
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:148
#: templates/single-product/product-attributes.php:26
msgid "Weight"
msgstr "Gewicht"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:594 admin/post-types/product.php:851
msgid "L/W/H"
msgstr "L/B/H"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:596 admin/post-types/product.php:867
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product-type-variable.php:80
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:158
msgid "Length"
msgstr "Lengte"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:608 admin/post-types/product.php:875
msgid "Visibility"
msgstr "Zichtbaarheid"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:613 admin/post-types/product.php:881
msgid "Catalog &amp; search"
msgstr "Catalogus &amp; zoeken"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:616 admin/post-types/product.php:884
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:968
msgid "Hidden"
msgstr "Verborgen"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:631 admin/post-types/product.php:912
msgid "In stock?"
msgstr "Op voorraad?"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:652 admin/post-types/product.php:930
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:229
msgid "Manage stock?"
msgstr "Voorraad beheren?"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:656 admin/post-types/product.php:949
#: admin/post-types/product.php:965
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:236
msgid "Stock Qty"
msgstr "Aantal op voorraad"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:787 admin/post-types/product.php:809
#: admin/post-types/product.php:832 admin/post-types/product.php:856
#: admin/post-types/product.php:880 admin/post-types/product.php:899
#: admin/post-types/product.php:917 admin/post-types/product.php:935
#: admin/post-types/product.php:954
msgid "— No Change —"
msgstr "-- Geen Wijziging --"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:788 admin/post-types/product.php:810
#: admin/post-types/product.php:833 admin/post-types/product.php:857
#: admin/post-types/product.php:955
msgid "Change to:"
msgstr "Verander naar:"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/product.php:1094
msgid "Sort Products"
msgstr "Producten sorteren"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_coupon.php:23
msgid "Code"
msgstr "Code"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_coupon.php:24
msgid "Coupon type"
msgstr "Bon type"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_coupon.php:25
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:39
msgid "Coupon amount"
msgstr "Bon waarde"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_coupon.php:26
msgid "Product IDs"
msgstr "Product ID's"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_coupon.php:27
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:147
msgid "Usage limit"
msgstr "Gebruikslimiet"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_coupon.php:28
msgid "Usage count"
msgstr "Gebruik tellen"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_coupon.php:29
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:150
msgid "Expiry date"
msgstr "Vervaldatum"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_order.php:42
#: admin/settings/settings-payment-gateways.php:27
#: admin/settings/settings-shipping-methods.php:29
#: templates/myaccount/my-orders.php:34
msgid "Status"
msgstr "Status"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_order.php:44
msgid "Billing"
msgstr "Facturatie"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_order.php:46 templates/cart/totals.php:202
#: templates/checkout/review-order.php:205
msgid "Order Total"
msgstr "Totaal van de bestelling"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_order.php:47
#: admin/post-types/writepanels/writepanels-init.php:64
#: classes/class-wc-checkout.php:74
msgid "Order Notes"
msgstr "Opmerkingen bij bestelling"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_order.php:48
msgid "Customer Notes"
msgstr "Klant Opmerkingen"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_order.php:50
msgid "Actions"
msgstr "Acties"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_order.php:93
#: classes/gateways/paypal/class-wc-paypal.php:302
#, php-format
msgid "Order %s"
msgstr "Bestelling %s"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_order.php:93
msgid "made by"
msgstr "gemaakt door"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_order.php:96 templates/emails/admin-new-order.php:52
#: templates/emails/customer-completed-order.php:52
#: templates/emails/customer-note.php:56
#: templates/emails/customer-processing-order.php:52
#: templates/order/order-details.php:92
msgid "Email:"
msgstr "E-mail:"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_order.php:99 templates/emails/admin-new-order.php:55
#: templates/emails/customer-completed-order.php:55
#: templates/emails/customer-note.php:59
#: templates/emails/customer-processing-order.php:55
msgid "Tel:"
msgstr "Tel:"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_order.php:112 admin/post-types/shop_order.php:125
msgid "Via"
msgstr "Via"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_order.php:134
msgid "Unpublished"
msgstr "Niet gepubliceerd"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_order.php:136
msgid "Y/m/d g:i:s A"
msgstr "Y/m/d H:i:s"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_order.php:142
#, php-format
msgid "%s ago"
msgstr "%s geleden"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_order.php:144
msgid "Y/m/d"
msgstr "d-m-Y"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_order.php:168
msgid "Complete"
msgstr "Voltooien"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_order.php:283
msgid "Show all statuses"
msgstr "Toon alle statussen"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/shop_order.php:302 admin/post-types/shop_order.php:327
msgid "Show all customers"
msgstr "Laat alle klanten zien"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:36
msgid "Discount type"
msgstr "Kortingstype"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:39
msgid "Enter an amount e.g. 2.99"
msgstr "Prijs per stuk"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:42
msgid "Individual use"
msgstr "Individueel gebruik"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:42
msgid ""
"Check this box if the coupon cannot be used in conjunction with other coupons"
msgstr ""
"Vink aan als deze kortingsbon niet in combinatie met andere kortingsbonnen "
"gebruikt kan worden"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:45
msgid "Apply before tax"
msgstr "Toepassen vóór BTW"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:45
msgid ""
"Check this box if the coupon should be applied before calculating cart tax"
msgstr ""
"Vink aan als deze kortingsbon moet worden toegepast voordat de BTW berekend "
"wordt"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:48
msgid "Enable free shipping"
msgstr "Activeer gratis verzending"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:48
#, php-format
msgid ""
"Check this box if the coupon enables free shipping (see <a href=\"%s\">Free "
"Shipping</a>)"
msgstr ""
"Vink aan als deze kortingsbon gratis verzending toestaat (zie <a href=\"%s"
"\">Gratis verzending</a>)"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:53
msgid "Minimum amount"
msgstr "Minimumbedrag"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:53
msgid "No minimum"
msgstr "Geen minimum"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:53
msgid ""
"This field allows you to set the minimum subtotal needed to use the coupon."
msgstr ""
"Hier kunt u het minimum subtotaal instellen dat nodig is om deze kortingsbon "
"te kunnen gebruiken."
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:77
msgid ""
"Products which need to be in the cart to use this coupon or, for \"Product "
"Discounts\", which products are discounted."
msgstr ""
"Producten die in de winkelwagen moeten zitten om deze kortingsbon te kunnen "
"gebruiken. Als u voor \"Product Korting\" koos zijn dit de producten die de "
"korting toegewezen krijgen."
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:82
msgid "Exclude Products"
msgstr "Uitgesloten producten"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:83
msgid "Search for a product…"
msgstr "Product zoeken..."
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:100
msgid ""
"Products which must not be in the cart to use this coupon or, for \"Product "
"Discounts\", which products are not discounted."
msgstr ""
"Producten die niet in de winkelwagen mogen zitten om deze kortingsbon te "
"kunnen gebruiken. Als u voor \"Product Korting\" koos zijn dit de producten "
"die geen korting toegewezen krijgen."
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:108
msgid "Any category"
msgstr "Eender welke categorie"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:119
msgid ""
"A product must be in this category for the coupon to remain valid or, for "
"\"Product Discounts\", products in these categories will be discounted."
msgstr ""
"Een product moet in deze categorie zitten om kortingsbon te kunnen "
"gebruiken. Als u voor \"Product Korting\" koos zijn het de producten in deze "
"categorie die de korting toegewezen krijgen."
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:124
msgid "Exclude Categories"
msgstr "Uitgesloten categorieën"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:125
msgid "No categories"
msgstr "Geen categorieën"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:136
msgid ""
"Product must not be in this category for the coupon to remain valid or, for "
"\"Product Discounts\", products in these categories will not be discounted."
msgstr ""
"Een product mag niet in deze categorie zitten om kortingsbon te kunnen "
"gebruiken. Als u voor \"Product Korting\" koos zijn het de producten in deze "
"categorie die geen korting toegewezen krijgen."
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:142
msgid "Customer Emails"
msgstr "Klant e-mails"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:142
msgid "Any customer"
msgstr "Eender welke klant"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:142
msgid ""
"Comma separate email addresses to restrict this coupon to specific billing "
"and user emails."
msgstr ""
"Lijst van e-mailadressen van klanten (gescheiden door komma's) waartoe deze "
"kortingsbon beperkt moet worden."
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:147
msgctxt "placeholder"
msgid "Unlimited usage"
msgstr "Ongelimiteerd gebruik"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:147
msgid "How many times this coupon can be used before it is void"
msgstr ""
"Het aantal keer dat deze kortingsbon gebruikt mag worden voordat hij vervalt"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:150
msgctxt "placeholder"
msgid "Never expire"
msgstr "Niet vervallen"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:150
msgid "The date this coupon will expire, <code>YYYY-MM-DD</code>"
msgstr "De datum waarop deze kortingsbon vervalt"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-coupon_data.php:183
msgid "Coupon code already exists."
msgstr "Kortingsbon bestaat reeds"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:59
#: templates/order/order-details.php:14
msgid "Order Details"
msgstr "Bestellingsinfo"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:61
msgid "Order status:"
msgstr "Bestelling status:"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:73
msgid "Order Date:"
msgstr "Besteldatum:"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:74
msgid "h"
msgstr "h"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:74
#: admin/settings/settings-init.php:655
msgid "m"
msgstr "m"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:78
msgid "Customer:"
msgstr "Klant:"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:120
msgid "Customer Note:"
msgstr "Klantbericht:"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:121
msgid "Customer's notes about the order"
msgstr "Notities van de klant over deze bestelling:"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:129
msgid "Billing Details"
msgstr "Betalingdetails"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:133
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:216
#: classes/class-wc-countries.php:1078
msgid "First Name"
msgstr "Voornaam"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:137
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:220
#: classes/class-wc-countries.php:1084
msgid "Last Name"
msgstr "Achternaam"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:174
#: classes/class-wc-countries.php:1181
msgid "Phone"
msgstr "Telefoon"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:181
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:258
#: classes/class-wc-countries.php:1096
msgid "Address"
msgstr "Adres"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:181
msgid "No billing address set."
msgstr "Geen factuuradres ingesteld."
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:191
msgid "Load billing address"
msgstr "Laad factuuradres"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:212
msgid "Shipping Details"
msgstr "Verzendingsdetails"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:258
msgid "No shipping address set."
msgstr "Geen verzendadres ingesteld"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:268
msgid "Load shipping address"
msgstr "Laad verzendadres"
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:268
msgid "Copy from billing"
msgstr ""
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:309
msgid "Item"
msgstr "Product"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:314
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-product_data.php:216
#: admin/settings/settings-tax-rates.php:35
#: admin/settings/settings-tax-rates.php:104
msgid "Tax Class"
msgstr "BTW-klasse"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:314
msgid "Tax class for the line item"
msgstr "BTW-klasse voor deze regel"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:316
#: templates/checkout/form-pay.php:18 templates/checkout/review-order.php:20
#: templates/order/order-details.php:19
msgid "Qty"
msgstr "Aantal"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:318
msgid "Line&nbsp;Subtotal"
msgstr "Regel&nbsp;Subtotaal"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:318
msgid "Line cost and line tax before pre-tax discounts"
msgstr "Regel kosten en belasting voor pre-belasting korting"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:320
msgid "Line&nbsp;Total"
msgstr "Regel&nbsp;Totaal"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:320
msgid "Line cost and line tax after pre-tax discounts"
msgstr "Regel kosten en belasting na pre-belasting korting"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:398
msgid "Tax class"
msgstr "BTW-klasse"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:437
msgid "Add item(s)"
msgstr "Item(s) toevoegen"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:440
msgid "Calc line tax &uarr;"
msgstr "Bereken belasting voor deze regel &uarr;"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:441
msgid "Calc totals &rarr;"
msgstr "Bereken totalen &rarr;"
# @ woocommerce
#: admin/post-types/writepanels/writepanel-order_data.php:461