A plugin that prevents or accepts cookie-related alerts (due to the European Cookie-law)
JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
_locales/en
css
images
js
README.md
manifest.json
popup.html

README.md

koekiemonster

A plugin that prevents or accepts cookie-related alerts (due to the European Cookie-law).

Additions: If you want to add a site to the plugin, perform the following actions:

  1. Fork this repository
  2. Add the site to the manifest.json and js/remove.js
  3. Open a pull request so I can merge it.

Thanks!

-- Dutch ---

Sinds 5 juni 2012 is het volgens de telecomwet verplicht om een bevestiging te vragen voor het gebruik van cookies die het surfgedrag van site-bezoekers volgen. Dit resulteert in jungle aan meldingen met de vraag of er akkoord wordt gegaan met het gebruik van deze cookies.

De koekiemonster extensie zorgt ervoor dat deze meldingen automatisch worden geaccepteerd en verborgen.

Op dit moment worden ongeveer 100 grote Nederlandse sites ondersteunt, dit zal in de toekomst worden uitgebreid.