Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
A plugin that prevents or accepts cookie-related alerts (due to the European Cookie-law)
JavaScript
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
_locales/en
css
images
js
README.md
manifest.json
popup.html

README.md

koekiemonster

A plugin that prevents or accepts cookie-related alerts (due to the European Cookie-law).

Additions: If you want to add a site to the plugin, perform the following actions:

1) Fork this repository 2) Add the site to the manifest.json and js/remove.js 3) Open a pull request so I can merge it.

Thanks!

-- Dutch ---

Sinds 5 juni 2012 is het volgens de telecomwet verplicht om een bevestiging te vragen voor het gebruik van cookies die het surfgedrag van site-bezoekers volgen. Dit resulteert in jungle aan meldingen met de vraag of er akkoord wordt gegaan met het gebruik van deze cookies.

De koekiemonster extensie zorgt ervoor dat deze meldingen automatisch worden geaccepteerd en verborgen.

Op dit moment worden ongeveer 100 grote Nederlandse sites ondersteunt, dit zal in de toekomst worden uitgebreid.

Something went wrong with that request. Please try again.